Cēres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000785

Adrese:

"Silavas", Cēre, Cēres pag., Tukuma nov., LV-3122

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26239843 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kat.
Citas iestādes vietne Kandavas un pagastu apvienība
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Roze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374399

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1285

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

819A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pēc Ventspils zonālā valsts arhīva ziņām, Talsu apriņķa Cēres DDP izpildu komitejas 1946. gada 15. jūlija atskaitēs par pagasta izpildu komitejas un tai pakļauto iestāžu darbu ir ziņas, ka Oksles ciemā darbojas bibliotēka (dibināšanas datums nav uzrādīts) un, ka tā ir saņēmusi jaunas grāmatas. Talsu apriņķa DDP izpildu komitejas dokumentos no 1945.g. – 1947.g., Talsu apriņķa Cēres pagasta DDP izpildu komitejas dokumentos no 1945.g. – 1948.g., Talsu apriņķa Cēres pagasta Oksles ciema DDP izpildu komitejas dokumentos no 1946.g. -1948.g. un Talsu apriņķa Kultūras nodaļas dokumentos no 1946.g. – 1949.g. nav citas ziņas par Oksles bibliotēkas dibināšanu.

Darbība:

Cēres bibliotēkas misija - iekļauties turpmākā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošinot kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Internets
2. Datubāzes Lursoft, Letonika.
3. Grāmatu izsniegšana
4. Periodisko izdevumu izsniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 lapaspuse - 0.17 EUR
2. Printēšana A4 lapaspuse - 0.17 EUR
3. Prinēšana A4 lapaspuse krāsaina - 0.17 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

150

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

117

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1925

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1490

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

435

Virtuālais apmeklējums:

75

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7023

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1002

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2273
Seriālizdevumi 4750
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 495

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 91
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 38

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

748

Izslēgto dokumentu kopskaits:

397

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4920

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 4029
Seriālizdevumi 579 397 891
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 10 858

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1