Cēres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000785

Adrese:

Silavas, Cēre, Cēres pag., Kandavas nov., LV-3122

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26239843 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kat.
Citas iestādes vietne Kandavas novada dome
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Roze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374399

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1285

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

819A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pēc Ventspils zonālā valsts arhīva ziņām, Talsu apriņķa Cēres DDP izpildu komitejas 1946. gada 15. jūlija atskaitēs par pagasta izpildu komitejas un tai pakļauto iestāžu darbu ir ziņas, ka Oksles ciemā darbojas bibliotēka (dibināšanas datums nav uzrādīts) un, ka tā ir saņēmusi jaunas grāmatas. Talsu apriņķa DDP izpildu komitejas dokumentos no 1945.g. – 1947.g., Talsu apriņķa Cēres pagasta DDP izpildu komitejas dokumentos no 1945.g. – 1948.g., Talsu apriņķa Cēres pagasta Oksles ciema DDP izpildu komitejas dokumentos no 1946.g. -1948.g. un Talsu apriņķa Kultūras nodaļas dokumentos no 1946.g. – 1949.g. nav citas ziņas par Oksles bibliotēkas dibināšanu.

Darbība:

Cēres bibliotēkas misija - iekļauties turpmākā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošinot kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Internets
2. Datubāzes Lursoft, Letonika.
3. Grāmatu izsniegšana
4. Periodisko izdevumu izsniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 lapaspuse 0.14 EUR
2. Printēšana A4 lapaspuse 0.14 EUR
3. Prinēšana A4 lapaspuse krāsaina 0.28 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1890

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

153

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2554

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1626

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

928

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8920

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1398

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2296
Seriālizdevumi 6624
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 642

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 113
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 61
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

529

Izslēgto dokumentu kopskaits:

648

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4156

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 107 247 3602
Seriālizdevumi 422 401 553
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 13 26 831

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1