Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000501

Adrese:

"Lodes" - 2, Lode, Lēdurgas pag., Siguldas nov., LV-4012

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22022917 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Siguldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Portāls Kultūras dati
Sociālie tīkli Facebook.com - Lēdurgas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Rostoka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900027483

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.12.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0261

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.11.2009

Piederība

Iestādes piederība:

Siguldas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

496B

Akreditācijas datums:

12.06.2023

Akreditācijas termiņš:

12.06.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Atmodas bibliotēka pašos pirmsākumos ir bijusi kolhoza ”Atmoda” bibliotēka.1964.gadā,Oktobra svētkos, tika nodots jaunais kolhoza klubs. Šajā ēkā izvietoja kantora telpas un stacionāro kino. Pēc kolhoznieku ierosinājuma tur izveidoja arī bibliotēku. Vēlāk,1996.gadā,rekonstruēja Lodes muižas ēku un iekārtoja dzīvokļus, bet 2006.gadā tur veica kapitālo remontu un bibliotēka tika pārcelta uz šo ēku.

Darbība:

Atmodas bibliotēka nodrošina visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu atbilstoši savām vajadzībām. Bibliotēkas krājums tiek pilnveidots un papildināts ar šodienas vajadzībām un aktualitātēm atbilstošu literatūru, ievērojot lasītāju pieprasījumu, intereses un nodarbošanos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Sestdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Intreneta un datoru izmantošana. Lietotājiem pieejami 3 datori un multifunkcionālā iekārta.
2. Pieejamas divas abonētās un viena pašu veidotā datu bāze. Abonētās - Letonika un NEWS Pašu veidotā BIS ALISE-i
3. Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšana. Grāmatu lietošanastermiņš 30 dienas, žurnāliem 15 dienas.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

51

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

29

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

605

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 600
Pieaugušie 414
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 186
Virtuālais apmeklējums 5
Datubāzu apmeklējums 5
Abonētās 5

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2489

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

312

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2479
Grāmatas 1130
Seriālizdevumi 1349
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 10
Datubāzes (skaits) 10
Abonētās 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 221
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 971
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 567
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 404

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

296

Izslēgto dokumentu kopskaits:

90

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4385

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 296 90 4380
Grāmatas 121 90 3061
Seriālizdevumi 175 1311
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 5
Citi digitāli resursi 2
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4
Bērnu un jauniešu grāmatas 43 30 681

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1