Alojas pilsētas bibliotēkas struktūrvienība "Bibliotēka "Sala""

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000491

Adrese:

Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas pag., Limbažu nov., LV-4064

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64030324 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Citas iestādes vietne Alojas administrācijas mājaslapa
Citas iestādes vietne Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra "Sala" mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Prauliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000060032

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0253

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.11.2003

Piederība

Iestādes piederība:

Alojas pilsētas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

501B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1943

Sākums:

1943. gadā bibliotēka dibināta ar nosaukumu "Ezerciema bibliotēka". 2016. gadā darbu jaunā ēkā sāk Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs- bibliotēka Sala.

Darbība:

Bibliotēka veic dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina informācijas publisku pieejamību, veicina kultūrvides attīstību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12.00- 13.00 Metodiskā diena- katra mēneša otrā trešdiena (slēgts). Spodrības diena- katra mēneša pēdējā ceturtdiena (slēgts).

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

230

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

36

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

92

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

76

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1132

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

970

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

162

Virtuālais apmeklējums:

433

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2272

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

170

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1145
Seriālizdevumi 1077
Pārējie dokumenti 50
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 277

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

475

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7052

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 5046
Seriālizdevumi 314 1993
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 7 7
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 1355

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1