Alojas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000490

Adrese:

Jūras iela 14, Aloja, Limbažu nov., LV-4064

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64031345 20299728 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alojas administrācijas mājaslapa
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Sociālais portāls prezentācijām Slideshare
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Frīdenfelde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900010364

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0254

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

490B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Latvijas Kultūras fonds bibliotēku dibinājis 1923. gada 26. martā.

Darbība:

Alojas pilsētas bibliotēka veic informācijas, izglītības, kultūras, sociālās un izklaides funkcijas, aktīvi iesaistās iedzīvotāju intelektuālās, profesionālās un mūžizglītības nodrošināšanā. Svarīgākie bibliotēkas darbības virzieni - kvalitatīva krājuma un informācijas resursu veidošana, pakalpojumu pilnveide, novadpētniecības darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Otrdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Piektdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena (slēgts) Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena (slēgts)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets 4 klientu datoru un interneta (arī bezvadu) bezmaksas izmantošana
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
3. Ekskursijas, iepazīšanās ar bibliotēku Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Iespieddarbu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64031345, 20299728, e-pastu alojas.biblioteka@limbazunovads.lv, lietotāja konta pārraudzība internetā http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/meklet/kataloga
5. Mapes (manuālas) Tematiskas novadpētniecības materiālu mapes
6. Konsultācijas Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu
7. Pasākumi Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi, diskusijas u.tml.)
8. Krājums un periodika Bibliotēkas brīvpieejas grāmatu un citu izdevumu krājums, abonētā periodika
9. Uzziņas Tematisko, faktogrāfisko, adresālo, precizējošo uzziņu izpilde
10. Apmācības Datorlietošanas pamatiemaņu un interneta lietošanas apmācība bibliotēkā vai klienta dzīves vietā
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

321

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

659

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

231

Pārējie:

428

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4260

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3426

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

834

Virtuālais apmeklējums:

1179

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6359

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1119

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4857
Seriālizdevumi 1479
Nošizdevumi 9
Nepublicētie dokumenti 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1119

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 61
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 27

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

965

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1271

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

11432

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 556 870 10456
Seriālizdevumi 349 401 826
Audiovizuālie resursi 62
Nošizdevumi 1 15
Nepublicētie dokumenti 59 64
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskais krājums (summa) 6
Citi elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 77 182 2270

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2