Alojas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000490

Adrese:

Jūras iela 14, Aloja, Limbažu nov., LV-4064

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20299728 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Limbažu novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Sociālais portāls prezentācijām Slideshare
Sociālie tīkli Facebook.com
Citas iestādes vietne Limbažu novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Frīdenfelde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900010364

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0254

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

490B

Akreditācijas datums:

13.10.2021

Akreditācijas termiņš:

12.10.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Latvijas Kultūras fonds bibliotēku dibinājis 1923. gada 26. martā.

Darbība:

Alojas pilsētas bibliotēka veic informācijas, izglītības, kultūras, sociālās un izklaides funkcijas, aktīvi iesaistās iedzīvotāju intelektuālās, profesionālās un mūžizglītības nodrošināšanā. Svarīgākie bibliotēkas darbības virzieni - kvalitatīva krājuma un informācijas resursu veidošana, pakalpojumu pilnveide, novadpētniecības darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Otrdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Piektdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkst.12:00-13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena (slēgts) Katra mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena (slēgts)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets 4 klientu datoru un interneta (arī bezvadu) bezmaksas izmantošana
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzei www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai www.news.lv
3. Ekskursijas, iepazīšanās ar bibliotēku Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Iespieddarbu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 20299728, e-pastu alojas.biblioteka@limbazunovads.lv, lietotāja konta pārraudzība internetā http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/meklet/kataloga
5. Mapes (manuālas) Tematiskas novadpētniecības materiālu mapes
6. Konsultācijas Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu
7. Pasākumi Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi, diskusijas u.tml.)
8. Krājums un periodika Bibliotēkas brīvpieejas grāmatu un citu izdevumu krājums, abonētā periodika
9. Uzziņas Tematisko, faktogrāfisko, adresālo, precizējošo uzziņu izpilde
10. Apmācības Datorlietošanas pamatiemaņu un interneta lietošanas apmācība bibliotēkā vai klienta dzīves vietā
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1629

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

303

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

866

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

352

Pārējie:

514

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

20651

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 6429
Pieaugušie 3979
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2450
Virtuālais apmeklējums 14222
Digitālie pakalpojumi 14213
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 14213
Datubāzu apmeklējums 9
Abonētās 9

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17400

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8033

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 17102
Grāmatas 13068
Seriālizdevumi 3800
Audiovizuālie resursi 4
Nošizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 227
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 298
Datubāzes (skaits) 298
Abonētās 298
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 8733
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 51
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

976

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1143

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

11612

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 973 1143 11602
Grāmatas 504 644 10669
Seriālizdevumi 465 498 785
Audiovizuālie resursi 1 61
Nošizdevumi 16
Nepublicētie dokumenti 4 68
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3 10
Audio grāmatas un seriālizdevumi 6
Datubāzes (skaits) 3 4
Abonētās 3 3
Pašu veidotās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 136 95 2425

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2