Alojas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000490

Adrese:

Jūras iela 14, Aloja, Alojas nov., LV-4064

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64031345 @
Novada domē 64023925 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alojas novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Sociālais portāls prezentācijām Slideshare
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Frīdenfelde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000062620

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0254

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

490A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

21.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Latvijas Kultūras fonds bibliotēku dibinājis 1923.gada 26.martā.

Darbība:

Alojas pilsētas bibliotēka veic informācijas, izglītības, kultūras, sociālās un izklaides funkcijas, aktīvi iesaistās iedzīvotāju intelektuālās, profesionālās un mūžizglītības nodrošināšanā. Svarīgākie bibliotēkas darbības virzieni - kvalitatīva krājuma un informācijas resursu veidošana, pakalpojumu pilnveide, novadpētniecības darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena. Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets 6 klientu datoru un interneta (arī bezvadu) bezmaksas izmantošana
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzei Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
3. Ekskursijas, iepazīšanās ar bibliotēku Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Iespieddarbu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64031345, e-pastu biblioteka@aloja.lv, lietotāja konta pārraudzība internetā http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/meklet/kataloga
5. Mapes (manuālas) Tematiskas novadpētniecības materiālu mapes
6. Konsultācijas Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu
7. Pasākumi Bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi, diskusijas u.tml.)
8. Krājums un periodika Bibliotēkas brīvpieejas grāmatu un citu izdevumu krājums, abonētā periodika
9. Uzziņas Tematisko, faktogrāfisko, adresālo, precizējošo uzziņu izpilde
10. Apmācības Datorlietošanas pamatiemaņu un interneta lietošanas apmācība bibliotēkā vai klienta dzīves vietā
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1900

Teritorijas kopējā platība (m2):

1629

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

321

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

701

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

238

Pārējie:

463

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11732

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6097

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5635

Virtuālais apmeklējums:

2154

Sociālo tīklu apmeklējums:

421

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16553

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2064

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10847
Seriālizdevumi 5693
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2064

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 185
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 133
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

793

Izslēgto dokumentu kopskaits:

615

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

14884

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13188 356 104 13440
Seriālizdevumi 1439 434 511 1362
Audiovizuālie resursi 59 1 60
Nošizdevumi 9 2 11
Nepublicētie dokumenti 5 5
Elektroniskie resursi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2489 75 8 2556

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

69

Tematiskie pasākumi:

20

Projektizstrāde:

3

Izdevējdarbība:

1