Kontaktinformācija

Adrese:

Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pag., Augšdaugavas nov., LV-5465

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba vadītājs Maruta Kuzmina 29991379 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Misija:

Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un pieejamību iedzīvotājiem.

Darbība:

Tabores pagasta kultūras darba vadītāja organizē Valsts svētku norises un pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Nodarbības notiek Tabores sabiedriskā centra zālē:
1. Galda spēles, radošas darbnīcas
2. Bērnu interešu klubs "Talantu vācelīte" Reizi mēnesī
3. Tabores pagasta interešu klubs " Intelektuāļi" Reizi mēnesī
4. Vēsturisko deju , Eiropas deju nodarbības Katru ceturtdienu plkst. 18.30
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Laucesas pamatskola
Skrudalienas pagasts
Tabores pagasta bibliotēka

Atbalstītāji:

Tabores pagasta uzņēmēji

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ