Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. No cenrādī noteikto telpu nomas maksājumu veikšanas atbrīvoti :
1.1. Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības
1.2. Jēkabpils novada nevalstiskās organizācijas, ja pasākums ir publisks un bezmakasas
1.3. Kultūras pārvaldes organizēto amatnieku tirdziņu dalībnieki
1.4. Citu organizāciju un pašvaldību tautas mākslas kolektīvi, ja pasākums ir publisks un bezmaksas
1.5. Labdarības pasākumu rīkotāji
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Telpu noma viesizrādēm un koncertiem ar viesu biļetēm :
1.1. Bērnu pasākumi: pēc 2. punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 50 % atlaidi;
1.2. Koncerti un teātra izrādes: pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža, piemērojot 25 % atlaidi;
1.3. Izklaides pasākumi pieaugušajiem: piemēro pēc 2.punktā noteiktā telpu nomas cenrāža.
.
2. Telpu noma :
2.1. Ābeļu tautas nama zāle 157,6 m2, Aldaunes ielā 13, Ābeļu pagastā Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t.sk. PVN);
2.2. Dunavas kultūras nama zāle 70,2 m2 Pirmā stunda EUR 8,89 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 5,81 (t.sk. PVN);
2.3. Kalna kultūras nama lielā zāle 285,0 m2 Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t.sk. PVN);
2.4. Kalna kultūras nama foajē 72,2 m2 Pirmā stunda EUR 8,89 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 5,81 (t.sk. PVN);
2.5. Leimaņu tautas nama zāle 185,8 m2 Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t.sk. PVN);
2.6. Leimaņu tautas nama zāle ar virtuvi 194,9 m2 Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,17 (t.sk. PVN);
2.7. Rubenes kultūras nama lielā (skatītāju) zāle 201,8 m2 Pirmā stunda EUR 25,41 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN);
2.8. Rubenes kultūras nama sporta (deju) zāle 216 m2 Pirmā stunda EUR 25,41 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN);
2.9. Rubenes kultūras nama mazā zāle (2) ar virtuvi 97,6 m2 Pirmā stunda EUR 8,89 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN);
2.10. Rubenes kultūras nama mazā zāle (1) 35 m2 Pirmā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 3,03 (t. sk. PVN);
2.11. Zasas kultūras nama zāle 193,6 m2 Pirmā stunda EUR 25,41 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN);
2.12. Zasas kultūras nama izstāžu zāle 67,3 m2 Pirmā stunda EUR 8,89 (t.sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 5,81 (t. sk. PVN);
2.13. Zasas kultūras nama atpūtas istaba 17,6 m2 Pirmā stunda EUR 6,05 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 3,03 (t. sk. PVN).
.
3. Zaļā iela 10, Zasā 2.stāva saieta telpas (26,3 m2) noma Pirmā stunda EUR 6,00 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 3,00 (t.sk. PVN)
4. 1.stāva telpas (93,0 m2) noma amatniecības centrā "Rūme" Pirmā stunda EUR 25,41 (t. sk. PVN), katra nākamā stunda EUR 6,00 (t. sk. PVN)
5. Tehnikas noma pasākumiem (līdz 6 stundām) :
5.1. Projektora un ekrāna noma EUR 8,00 (t. sk. PVN)
5.2. Portatīvā datora noma EUR 5,00 (t. sk. PVN)

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ābeļu tautas nams Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag. Pašvaldības īpašums 2009.
Leimaņu tautas nams "Leimaņu tautas nams", Leimaņi, Leimaņu pag. Pašvaldības īpašums
Kalna kultūras nams "Zītari", Dubulti, Kalna pag. Pašvaldības īpašums
Zasas kultūras nams Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pag. Pašvaldības īpašums 1971.
Dignājas ģimeņu iniciatīvu telpa "Veldres"-3, Vandāni, Dignājas pag. Pašvaldības īpašums 2018.
Dunavas kultūras nams "Dunavas skola", Dunava, Dunavas pag. Pašvaldības īpašums 1964.
Rubenes kultūras nams "Rubenes kultūras nams", Rubeņi, Rubenes pag. Pašvaldības īpašums 1965.
Amatniecības centrs "Rūme" "Rūme", Zasa, Zasas pag. Pašvaldības īpašums
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs "Ozollejas", Zasa, Zasas pag. Pašvaldības īpašums

Institūcijas telpas

Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Ābeļu tautas nama zāle Labs
Leimaņu tautas nama lielā zāle Labs
Kalna kultūras nama lielā zāle Labs
Zasas kultūras nama lielā zāle Labs
Rubenes kultūras nama lielā zāle Labs
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ