Kontaktinformācija

Adrese:

Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs/ direktors:

Ināra Mukāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pārvaldes vadītāja 65476832 29191840 @

Apraksts

Darbība:

1. Novada attīstības plānam atbilstošas kultūras politikas izstrāde un īstenošana. 2. Novada iedzīvotāju jaunrades attīstība, to iesaistīšana amatiermākslas kolektīvos, kultūras pasākumos un mūžizglītības procesā. 3. Organizatoriskās un metodiskās palīdzības sniegšana novada kultūras iestādēm, amatierkolektīviem, kultūras darbinieku profesionālās pilnveides nodrošinājums. 4. Novada kultūras institūciju un amatierkolektīvu līdzdalības nodrošināšana Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un to sagatavošanas procesā . 5. Kultūrizglītības procesa nodrošināšana. 6. Kultūras mantojuma saglabāšana un kultūras pieminekļu aizsardzība.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Darbība pārskata periodā

Norišu skaits pavisam:

0

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

0

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

0