Kontaktinformācija

Adrese:

Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Vadītājs/ direktors:

Terese Korsaka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Terese Korsaka 29359242 @
Tūrisma informācijas konsultants Arturs Ikaunieks 64866162 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

Varakļānu Novada muzejs ir iekārtots un darbojas ievērojamā 18. gs. dabaszinātnieka, Polijas valsts darbinieka, grāfa Mihaela Borha Varakļānu muižas pilī (1783-1789). Muzejs savas durvis apmeklētājiem vēra 1997.gada 13.septembrī. Tas pārsvarā bija atvērts izejamās dienās – sestdienās un svētdienās, kā arī darbojās uz pieteikumiem. Par muzeja pārvaldnieku strādāja bijušais zīmēšanas un vēstures skolotājs Jānis Piļpuks. Remontdarbu laikā vienā no telpām atklājās vērtīgi 18.gs. sienu gleznojumi. Vienā no telpām tika izveidota pastāvīgā ekspozīcija par Varakļānu pilsētas un novada vēsturi. 2000.gadā muzeja pārvaldnieks Jānis Piļpuks atteicās vadīt muzeju. Par muzeja pārvaldnieci darbā tika pieņemta Terese Korsaka. Muzejs dibināts 2001.gada 01.februārī. 2002.gada 13.septembrī Varakļānu Novada muzejs nosvinēja savu izveidošanas 5 dzimšanas dienu. Tika ievēlēta Varakļānu Novada muzeja padome 10 cilvēku sastāvā, kurai turpmāk bija jāpalīdz izlemt svarīgākos jautājumus un sagatavoties muzeja akreditācijai. Ar 07.03.2003. muzejā par krājuma glabātāju darbu uzsāka Ilze Marinska. Tika iekārtotas telpas krājuma glabāšanai pils trešajā stāvā. Paralēli krātuvju iekārtošanai tika iekārtota arī pastāvīgā ekspozīcija „Novads laikmeta griežos”. Pirmo reizi, 2004.gada 2.jūnijā, Varakļānu novada muzejam tika izsniegta akreditācijas apliecība, kā apliecinājums valsts atzīta muzeja darbībai. 2009.gadā tika izveidots muzeja Tūrisma informācijas centrs.

Misija:

Popularizēt Varakļānu novada kultūras mantojumu, vēstot par grāfa Mihaela Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.

Darbība:

Muzejs pilda šādas funkcijas: -īsteno krājuma darba politiku; - īsteno krājumā balstītu pētnieciskā darba politiku; - īsteno muzeja komunikācijas politiku. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Muzejs veic šādus uzdevumus: -veido misijai atbilstošu muzeja krājumu; - veic muzeja krājuma uzskaiti un saglabāšanu atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu; - veido zinātniskā apraksta kartotēku un datu bāzi krājuma pieejamības nodrošināšanai; - izstrādā koncepcijas ekspozīciju un izstāžu veidošanai un veido pētnieciskā darba rezultātos balstītas pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes; - izstrādā un padara pieejamas ar muzeja misiju saistītas publikācijas; - uz ekspozīciju un krājuma materiālu bāzes izstrādā muzeja mērķauditorijai atbilstošas muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas un citus izglītojošos pasākumus; - sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību interesentiem; - pēta un analizē sabiedrības viedokli par muzeja piedāvājumu; - popularizē muzeja piedāvājumu sadarbībā ar muzeja Tūrisma informācijas centru (TIC).

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par Varakļānu Novada muzeju atrodama Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā "Kultūra". Sadaļā pieejama muzeja kontaktinformācija, ziņas par aktuālajām norisēm muzejā, muzeja piedāvājums un cenrādis, informācija par muzeja vēsturi un krājumu, kā arī muzeja darbību noteicošajiem dokumentiem, muzeja izstādēm un ekspozīcijām. Muzeja sadaļai mājaslapā nav izveidota atsevišķa apmeklējumu uzskaite, kādēļ nav iespējams uzrādīt sadaļas apmeklējumu skaitu.

Mājaslapas adrese:

Varakļānu novada mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2009

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

80A4

Akreditācijas datums:

18.12.2019

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2024

Muzeja šifrs:

VarNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Varakļānu novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija, Latvijas Muzeju biedrība, Vidzemes Tūrisma asociācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00 Apmeklētājiem uz pieteikumu
Otrdiena 10:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Trešdiena 10:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Ceturtdiena 10:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Piektdiena 10:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Sestdiena 11:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Svētdiena 11:00 17:00 vasaras sezonā bez pusdienu pārtraukuma
Papildu informācija:

Ziemas sezonā muzejs atvērts apmeklētājiem no otrdienas līdz sestdienai no 10:00 - 17:00, brīvdiena - svētdiena. Pirmdienās pēc pieprasījuma. Tūrisma sezonā no 15. maija līdz 15. oktobrim muzejs apmeklētājiem bija atvērts arī visas svētdienas, kā arī pirmdienās pēc pieprasījuma. Pusdienas drīkst apēst jebkurā brīvā brīdī no darba.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iespēja iepazīties ar krājuma priekšmetiem un dokumentiem Skolēniem, studentiem, zinātniekiem u.c. pētniekiem pētnieciskiem nolūkiem
2 Izstāžu atklāšana un visi tematiskie pasākumi Visiem muzeja apmeklētājiem
3 Muzeja un vienas izstādes apmeklējums Bāreņiem vai bērniem bez vecāku aizgādības, personām ar invaliditāti, grupu vadītājiem (grupā vismaz 10 cilvēki), izstāžu atklāšanu un tematisko pasākumu apmeklētājiem, bērniem līdz 7 gadu vecumam, Varakļānu novada skolu audzēkņiem, muzeja goda viesiem, citu Latvijas muzeju darbiniekiem, LPMA biedriem.
4 Muzeja pedagoģisko programmu apmeklējums Pirmskolas vecuma bērniem un bērniem ar invaliditāti
5 Dalība muzeja izklaidējošās programmās "Ceļš uz titulu" un "Zelta tituls" Jaunlaulātie un zelta kāzu pāri
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieejas maksa muzejā 3,50 Euro - pieaugušajiem 2,10 Euro - skolēniem, studentiem, pensionāriem 50% atlaide ar "ģimenes karti"
2 ieejas maksa uz 1 izstādi 1,50 Euro/ pieaugušajiem 0,90 Euro/ pensionāriem, studentiem, skolēniem 50 % atlaide ar "ģimenes karti"
3 Gida pakalpojumi 8,50 Euro / h
4 Muzeja pedagoģiskās programmas : Purvs dzīvībai - 2,40 Euro/ skolēnam , svešvalodā - 2,60 euro/ sk. Princeses smaids - 2,80 Euro/ skolēnam, svešvalodā - 3,00 euro/sk. Bez pagātnes nav nākotnes - 4,60 Euro/ skolēnam, svešvalodā - 4,80 euro/sk. Ciemos pie grāfa Borha Varakļānos - 5,00 Euro / skolēnam, svešval. - 5,50 euro/sk.
5 Telpu noma (kapela) 20,00 Euro / h + PVN
6 Telpu noma (lielā svinību un konferenču zāle) 14,50 Euro/h + PVN
7 Telpu noma (restaurācijas zāle) 10,00 Euro/ h + PVN
8 Āra teritorijas noma (lapene, kolonnu portiks, zaļā zona) 7,00 Euro / h + PVN
9 Jaunlaulāto programma "Ceļš uz titulu" 40,00 Euro (programma) + 0,70 Euro (ieejas maksa par katru viesi)
10 Foto sajūtu laboratorija "Zaļā siena" 2,50 euro (grupa līdz 7 cilvēki ar 1 foto izdruku)
11 šaušana ar loku 1,00 euro ( 1 cilvēkam ar 10 bultām)
12 Tūrisma taka "Dvēseļu ceļi" 35,00 euro - grupai līdz 20 cilvēkiem pa Varakļānu pilsētu 45,00 euro - svešvalodās (angļu, vācu)
13 Ekskursija "Sveču gaismā" 25,00 euro - grupai līdz 20 cilvēkiem pa pili 30,00 euro - svešvalodās ( angļu, vācu)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Varakļānu Novada muzejs popularizē Varakļānu novada kultūras mantojumu un iepazīstina ar grāfa M. Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē. Varakļānu Novada muzeja galvenos darbības virzienus nosaka: - Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. - Novada vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus. - Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana. - Tūrisma pakalpojumu sniegšana. - Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Varakļānu Novada muzeja nolikums 31.10.2019 12.2
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par muzeja krājumu 10.11.2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 10.11.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējie darba kārtības noteikumi 01.11.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 15.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Muzeja padomes nolikums 10.10.2019
2 Krājuma komisijas nolikums 10.10.2019
3 Varakļānu Novada muzeja Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2020-2025. gadam 31.10.2019 12.1
4 Varakļānu muižas pils attīstības stratēģija 2016.-2023.gadam 25.08.2016 12.22
5 Elektrotehnisko mērījumu protokoli 25.03.2019
6 Ugunsdrošības instrukcija Varakļānu Novada muzeja telpām un teritorijai 14.03.2018

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sadarbības tikšanās, pētījums. Varakļānu Novada muzejs Daudzvalodība Latgalē. Pagātne - tagadne - perspektīvas. 19.04.2023 Adama Mickeviča Universitāte Poznaņā, Prof. Dr. Hab. Tomasz S. Wicherkiewicz Varšava Polija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Pētījums. Varakļānu Novada muzejs Profesoru Leonarda un jr. Leonharda Latkovsku arhīva izpēte 03.01.2022 - 31.12.2022 Stephania Latkovska Des Plaines, Ilinoisa ASV

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Varakļānu muižas pils Pils iela-29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 Pašvaldības īpašums 1789 6484
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Varakļānu muižas pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1267

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 438
Krājuma telpas 75
Pārējās telpas 754
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas