Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Vadītājs/ direktors:

Terese Korsaka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
muzeja vadītāja Terese Korsaka 64866164 29359242 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

Varakļānu Novada muzejs ir iekārtots un darbojas ievērojamā 18. gs. dabaszinātnieka, Polijas valsts darbinieka, grāfa Mihaela Borha Varakļānu muižas pilī (1783-1789). Muzejs savas durvis apmeklētājiem vēra 1997.gada 13.septembrī. Tas pārsvarā bija atvērts izejamās dienās – sestdienās un svētdienās, kā arī darbojās uz pieteikumiem. Par muzeja pārvaldnieku strādāja bijušais zīmēšanas un vēstures skolotājs Jānis Piļpuks. Remontdarbu laikā vienā no telpām atklājās vērtīgi 18.gs. sienu gleznojumi. Vienā no telpām tika izveidota pastāvīgā ekspozīcija par Varakļānu pilsētas un novada vēsturi. 2000.gadā muzeja pārvaldnieks Jānis Piļpuks atteicās vadīt muzeju. Par muzeja pārvaldnieci darbā tika pieņemta Terese Korsaka. Muzejs dibināts 2001.gada 01.februārī. 2002.gada 13.septembrī Varakļānu Novada muzejs nosvinēja savu izveidošanas 5 dzimšanas dienu. Tika ievēlēta Varakļānu Novada muzeja padome 10 cilvēku sastāvā, kurai turpmāk bija jāpalīdz izlemt svarīgākos jautājumus un sagatavoties muzeja akreditācijai. Ar 07.03.2003. muzejā par krājuma glabātāju darbu uzsāka Ilze Marinska. Tika iekārtotas telpas krājuma glabāšanai pils trešajā stāvā. Paralēli krātuvju iekārtošanai tika iekārtota arī pastāvīgā ekspozīcija „Novads laikmeta griežos”. Pirmo reizi, 2004.gada 2.jūnijā, Varakļānu novada muzejam tika izsniegta akreditācijas apliecība, kā apliecinājums valsts atzīta muzeja darbībai. 2009.gadā tika izveidots muzeja Tūrisma informācijas centrs.

Misija:

Popularizēt Varakļānu novada kultūras mantojumu, vēstot par grāfa Mihaela Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.

Darbība:

Muzejs pilda šādas funkcijas: -īsteno krājuma darba politiku; - īsteno krājumā balstītu pētnieciskā darba politiku; - īsteno muzeja komunikācijas politiku. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Muzejs veic šādus uzdevumus: -veido misijai atbilstošu muzeja krājumu; - veic muzeja krājuma uzskaiti un saglabāšanu atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu; - veido zinātniskā apraksta kartotēku un datu bāzi krājuma pieejamības nodrošināšanai; - izstrādā koncepcijas ekspozīciju un izstāžu veidošanai un veido pētnieciskā darba rezultātos balstītas pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes; - izstrādā un padara pieejamas ar muzeja misiju saistītas publikācijas; - uz ekspozīciju un krājuma materiālu bāzes izstrādā muzeja mērķauditorijai atbilstošas muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas un citus izglītojošos pasākumus; - sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību interesentiem; - pēta un analizē sabiedrības viedokli par muzeja piedāvājumu; - popularizē muzeja piedāvājumu sadarbībā ar muzeja Tūrisma informācijas centru (TIC).

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Varakļānu Novada muzejam nav savas atsevišķas mājas lapas. Informācija par muzeju un pakalpojumiem tiek ievietota Varakļānu novada mājas lapā zem sadaļas - kultūra. Nav izveidota pieejamība lapas statistikas rādījumiem, tāpēc nevar secināt, cik daudz apmeklētāju ir lasījuši informāciju mājas lapā.

Mājaslapas adrese:

www.varaklani.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Kafejnīca
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

80A4

Akreditācijas datums:

18.12.2019

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2024

Muzeja šifrs:

VarNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Varakļānu novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs Latvijas Muzeju biedrības biedrs Vidzemes Tūrisma asociācijas biedrs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00 Apmeklētājiem uz pieteikumu
Otrdiena 10:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Trešdiena 10:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Ceturtdiena 10:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Piektdiena 10:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Sestdiena 11:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Svētdiena 11:00 17:00 vasaras sezonā bez pusdienu pārtraukuma
Papildu informācija:

Ziemas sezonā muzejs atvērts apmeklētājiem no pirmdienas līdz sestdienai no 10:00 - 17:00, brīvdiena - svētdiena. Tūrisma sezonā no 15. maija līdz 15. oktobrim muzejs apmeklētājiem bija atvērts arī visas svētdienas, kā arī pirmdienā uz pieprasījumu.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespēja iepazīties ar krājuma priekšmetiem un dokumentiem Studentiem, skolotājiem, zinātniekiem u.c. pētniekiem pētnieciskos nolūkos
2. Izstāžu atklāšana un tematiskie pasākumi Visiem interesentiem
3. Muzeja apmeklējums Bērniem līdz 7 gadu vecumam, bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem, Varakļānu novada skolu audzēkņiem mācību gada laikā, cilvēkiem ar invaliditāti, grupu vadītājiem (sākot no 10 cilvēkiem), Varakļānu Novada muzeja Goda viesiem, muzeju darbiniekiem. LPMA dalībniekiem ar apliecību.
4. Muzeja pedagoģisko programmu apmeklējums Pirmskolas vecuma bērniem un bērniem ar invaliditāti
5. Dalība muzeja izglītojoši-izklaidējošajās programmās "Ceļš uz titulu" un "Zelta tituls" Jaunajam pārim un zelta kāzu pārim
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ieejas maksa: Pieaugušajiem - 1.00 euro Pensionāriem, studentiem un skolēniem - 0.50 euro
2. Gida pakalpojumi Muzejā - 5.00 euro Muzejā, apkārt pilij un parkā līdz "Mīlestības akmenim", tūrisma takām "Varakļānu pils parks" un "Dvēseļu ceļi" - 10.00 euro Ekskursijām "Vēsturiskais ceļš uz Stirnieni","M.Bārbales mūža taka","Daiļdārzi un bioloģiskās saimniecības novadā" - 20.00 euro Gida pakalpojumi svešvalodā - papildus 5.00 euro
3. Telpu noma semināriem, konferencēm, lekcijām Lielā zāle - 5.00 euro/h + PVN Mazā zāle - 3.50 euro/h + PVN
4. Telpu noma saviesīgiem pasākumiem Lielā zāle - 7.00 euro/h + PVN Mazā zāle - 5.00 euro/h + PVN
5. Telpu noma kāzu mielastu rīkošanai Lielā zāle 150.00 euro/diennaktī + PVN
6. Telpu noma kāzu ceremoniju rīkošanai Lielā zāle - 35.00 euro/h + PVN Mazā zāle - 20.00 euro/h + PVN
7. Retro istabas noma Nakšņošanai jaunajam pārim 25.00 euro/diennaktī + PVN
8. 1 telpas noma Nakšņošanai līdz 30 cilvēkiem 20.00 euro/diennaktī + PVN
9. Ārpus muzeja teritorija (zaļā zona) Pasākumu organizēšanai un nakšņošanai 5.00 euro/diennaktī + PVN
10. Programma "Ceļš uz titulu" Programmas norise - 35.00 euro Ieejas maksa par katru viesi - 00.40 euro
11. Programma "Zelta tituls" (50 gadi kopdzīvē) Programmas norise - 28.00 euro Ieejas maksa par katru viesi - 00.40 euro
12. Muzeja pedagoģiskās programmas Varakļānu novada skolu audzēkņiem - 0.30 euro Citu Latvijas skolu audzēkņiem - 0.70 euro
13 Izglītojoši - izklaidējoša programma skolu jaunatnei "Vienas dienas piedzīvojums pa grāfa Borha takām Varakļānos" Skolu izglītojošā jaunatne 5,00 euro / 1 skolēnam
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.varaklani.lv

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Varakļānu Novada muzejs popularizē Varakļānu novada kultūras mantojumu un iepazīstina ar grāfa M. Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē. Varakļānu Novada muzeja galvenos darbības virzienus nosaka: - Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. - Novada vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus. - Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana. - Tūrisma pakalpojumu sniegšana. - Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Varakļānu Novada muzeja nolikums 10.11.2014
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par muzeja krājumu 10.11.2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 30.01.2009
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējie darba kārtības noteikumi 01.09.2009
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 15.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Muzeja padomes nolikums 10.11.2014
2 Krājuma komisijas nolikums 10.11.2014
3 Vidēja termiņa muzeja darbības stratēģija 2014.-2019.gadam 10.11.2014
4 Varakļānu muižas pils attīstības stratēģija 2016.-2023.gadam 25.08.2016 Varakļānu novada domes lēmums Nr.12.22

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Pētījums. Varakļānu Novada muzejs Profesoru Leonarda Latkovska un Leonharda Latkovska arhīva izpēte 10.11.2019.- 31.01.2020. Generosa Kollinsa (Latkovska) Louisville ASV
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Varakļānu ebreju vēstures apzināšana - holokausts, cilvēku izceļošana. Varakļāni Ekspozīcijas "Senās godības atspulgs laikmetu griežos" ebreju stenda papildināšanai 02.01.2019. - 15.06.2019. Latvijas un Igaunijas Ebreju Izraēlā biedrība Izraēla
Varakļānu Romas katoļu draudzes aizbildņa, svētā Viktora pīšļu vēstures pētījums. Varakļāni Izpētīt Varakļānu Romas katoļu draudzes aizbildņa, sv. Viktora pīšļu iegūšanas vēsturi. 18.06.2019. - 31.12.2019. Vēsturniece Ruta Sargenta ASV
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde "From the Upper Class to Classrooms". Varakļānu Novada muzejs Sadarbība ar Igaunijas muižskolu asociāciju 09.01.2018 - 24.02.2018 Igaunijas muižskolu asociācija Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Pētījums, Varakļānu Novada muzejs Profesora L.Latkovska arhīva apsekošana 02.01.2017 - 30.12.2017 Generosa Kollinsa (Latkovska) Louisville ASV

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Varakļānu muižas pils Pils iela-29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 Pašvaldības īpašums 1789 6484
Teritorijas kopējā platība (m2):

1597

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Varakļānu muižas pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1597

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 355
Krājuma telpas 75
Pārējās telpas 1167
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas