Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Vadītājs/ direktors:

Terese Korsaka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
muzeja vadītāja Terese Korsaka 64866164 29359242 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

Varakļānu novada muzeja pirmsākumi ir saistāmi ar Varakļānu vidusskolas novadpētniecības pulciņa darbību. Novadpētniecības stūrīša iekārtotāji ir bijuši skolotāji: O.Mālniece, L.Ziemele, A.Sondore un P.Ziemelis. Trešās atmodas laikā, skolotāja V. Briška kopā ar skolas folkloras pulciņa dalībniekiem uzsāka dažādu novada sadzīves priekšmetu vākšanu. Rezultātā izveidojās bagāta eksponātu kolekcija, kuru izvietoja vienā no grāfa M. Borha pils telpām. Šī telpa ar tur esošo ekspozīciju saucās par skolas muzeju. Atbildīgie par to bija skolotāji V.Briška un J.Piļpuks. 1997.gadā sakarā ar Eiropas kultūras mantojuma dienām, kuru uzmanības centrā bija 100 apdraudētākās Latvijas pilis, arī Varakļānu pils tika iekļauta to skaitā. Par godu šim notikumam Varakļānu pilsētas dome pieņēma lēmumu par novada muzeja izveidošanu Varakļānu pilī. Par muzeja pārvaldnieku tika iecelts zīmēšanas un vēstures skolotājs Jānis Piļpuks. Muzejs tika iekārtots pils pirmā stāva centrālā korpusa trijās telpās. Remontdarbu laikā uz sienām tika atklāti unikāli 18.gs.gleznojumi, kuri uzskatāmi par aizsargājamiem un vērtīgiem muzeja eksponātiem. Tika izveidota vēsturiska ekspozīcija, kas atspoguļoja vēsturiskus notikumus pilsētā un novadā. Muzejs apmeklētājiem tika atvērts 1997.gada 13.septembrī. 2000.gadā par muzeja vadītāju un pils pārvaldnieci darbā tika pieņemta māksliniece Terese Korsaka. 2001.gadā Varakļānu pils iestājās Latvijas Piļu un muižu asociācijā kā biedrs. Muzejs iesaistās dažādās tūrisma akcijās. Tiek veikti remontdarbi ēkas otrajā stāvā, veidotas jaunas ekspozīcijas, rīkotas izstādes un tematiski pasākumi. 2001.gada 31.janvārī Varakļānu pilsētas dome pieņēma lēmumu par Varakļānu novada muzeja kā jaunas struktūrvienības dibināšanu. 2004.gada 2.jūnijā Varakļānu Novada muzejam tika izsniegta pirmā akreditācijas apliecība, kā apliecinājums valsts atzīta muzeja darbībai.

Misija:

Popularizēt Varakļānu novada kultūras mantojumu, vēstot par grāfa Mihaela Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē.

Darbība:

Muzejs pilda šādas funkcijas: - īsteno krājuma darba politiku; - īsteno krājumā balstītu pētnieciskā darba politiku; - īsteno muzeja komunikācijas politiku. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Muzejs veic šādus uzdevumus: - veido misijai atbilstošu muzeja krājumu; - veic muzeja krājuma uzskaiti un saglabāšanu atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu; - veido zinātniskā apraksta kartotēku un datu bāzi krājuma pieejamības nodrošināšanai; - izstrādā koncepcijas ekspozīciju un izstāžu veidošanai un veido pētnieciskā darba rezultātos balstītas pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes; - izstrādā un padara pieejamas ar muzeja misiju saistītas publikācijas; - uz ekspozīciju un krājuma materiālu bāzes izstrādā muzeja mērķauditorijai atbilstošas muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas un citus izglītojošos pasākumus; - sniedz konsultācijas un metodisko palīdzību interesentiem; - pēta un analizē sabiedrības viedokli par muzeja piedāvājumu; - popularizē muzeja piedāvājumu sadarbībā ar muzeja Tūrisma informācijas centru (TIC).

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Varakļānu Novada muzejam nav savas mājas lapas. Informācija par muzeju ir ievietota kopējā Varakļānu novada mājas lapā, sadaļā "Kultūra" > "Varakļānu Novada muzejs", kur sniegta informācija par aktualitātēm muzejā, ekspozīcijām un izstādēm, muzeja vēsturi un krājumu, muzeja koncepciju un gada pasākumu plānu. Pieejams arī publisko maksas pakalpojumu cenrādis. Informāciju Varakļānu Novada muzeja sadaļā aktualizē muzeja darbinieki. Statistika par mājaslapas muzeja sadaļas apmeklējumu nav pieejama.

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Muzeja sadaļa Varakļānu novada mājaslapā Atbilstoši aktualitātēm
Facebook lapa Reizi mēnesī
Draugiem.lv Reizi mēnesī
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa Atbilstoši izmaiņām
Latvijas Piļu un muižu mājaslapa Atbilstoši izmaiņām

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

80AA

Akreditācijas datums:

19.12.2014

Muzejs akreditēts līdz:

18.12.2019

Muzeja šifrs:

VarNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Varakļānu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija, Vidzemes Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma Apmeklētājiem uz pieprasījumu
Otrdiena 09:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Trešdiena 09:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Ceturtdiena 09:00 17:00 bez pusdienu pārtraukuma
Piektdiena 09:00 19:00 bez pusdienu pārtraukuma
Sestdiena 11:00 19:00 bez pusdienu pārtraukuma
Svētdiena 11:00 16:00 bez pusdienu pārtraukuma
Papildu informācija:

Ziemas sezonā muzejs atvērts apmeklētājiem no pirmdienas līdz sestdienai no 10:00 - 17:00, brīvdiena - svētdiena. Tūrisma sezonā no 01. maija līdz 28. oktobrim muzejs apmeklētājiem bija atvērts visas dienas, arī pirmdienā uz pieprasījumu.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. iespēja iepazīties ar krājuma priekšmetiem un dokumentiem studentiem, skolotājiem, zinātniekiem u.c. pētniekiem pētnieciskos nolūkos
2. izstāžu atklāšana un tematiskie pasākumi visiem interesentiem
3. muzeja apmeklējums Bērniem līdz 7 gadu vecumam, bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem, Varakļānu novada skolu audzēkņiem mācību gada laikā, cilvēkiem ar invaliditāti, grupu vadītājiem (sākot no 10 cilvēkiem), Varakļānu Novada muzeja Goda viesiem, muzeju darbiniekiem. LPMA dalībniekiem ar apliecību.
4. muzeja pedagoģisko programmu apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem un bērniem ar invaliditāti
5. Dalība muzeja izglītojoši-izklaidējošajās programmās "Ceļš uz titulu" un "Zelta tituls" jaunajam pārim un zelta kāzu pārim.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. ieejas maksa: - pieaugušajiem - pensionāriem, studentiem un skolēniem 1.00 euro 0.50 euro
2. gida pakalpojumi muzejā muzejā, apkārt pilij un parkā līdz "Mīlestības akmenim", tūrisma takām "Varakļānu pils parks" un "Dvēseļu ceļi" ekskursijām "Vēsturiskais ceļš uz Stirnieni","M.Bārbales mūža taka","Daiļdārzi un bioloģiskās saimniecības novadā" gida pakalpojumi svešvalodā 5.00 euro 10.00 euro 20.00 euro papildus 5.00 euro
3. telpu noma semināriem, konferencēm, lekcijām lielā zāle mazā zāle 5.00 euro/h + PVN 3.50 euro/h + PVN
4. telpu noma saviesīgiem pasākumiem lielā zāle mazā zāle 7.00 euro/h + PVN 5.00 euro/h + PVN
5. telpu noma kāzu mielastu rīkošanai lielā zāle 150.00 euro/diennaktī + PVN
6. telpu noma kāzu ceremoniju rīkošanai lielā zāle mazā zāle 35.00 euro/h + PVN 20.00 euro/h + PVN
7. retro istabas noma nakšņošanai jaunajam pārim 25.00 euro/diennaktī + PVN
8. 1 telpas noma nakšņošanai līdz 30 cilvēkiem 20.00 euro/diennaktī + PVN
9. ārpus muzeja teritorija (zaļā zona) pasākumu organizēšanai un nakšņošanai 5.00 euro/diennaktī + PVN
10. programma "Ceļš uz titulu" programmas norise ieejas maksa par katru viesi 35.00 euro 00.40 euro
11. programma "Zelta tituls" (50 gadi kopdzīvē) programmas norise ieejas maksa par katru viesi 28.00 euro 00.40 euro
12. Muzeja pedagoģiskās programmas Varakļānu novada skolu audzēkņiem citu Latvijas skolu audzēkņiem 0.30 euro 0.70 euro
13 Izglītojoši - izklaidējoša programma skolu jaunatnei "Vienas dienas piedzīvojums pa grāfa Borha takām Varakļānos" skolu izglītojošā jaunatne 5,00 euro / 1 skolēnam
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.varaklani.lv

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Varakļānu Novada muzejs popularizē Varakļānu novada kultūras mantojumu un iepazīstina ar grāfa M. Borha un citu ievērojamu personību lomu novada vēsturē. Varakļānu Novada muzeja galvenos darbības virzienus nosaka: - Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana. - Novada vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus. - Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana. - Tūrisma pakalpojumu sniegšana. - Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Varakļānu Novada muzeja nolikums 10.11.2014
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par muzeja krājumu 10.11.2014
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 30.01.2009
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējie darba kārtības noteikumi 01.09.2009
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 15.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Muzeja padomes nolikums 10.11.2014
2 Krājuma komisijas nolikums 10.11.2014
3 Vidēja termiņa muzeja darbības stratēģija 2014.-2019.gadam 10.11.2014
4 Varakļānu muižas pils attīstības stratēģija 2016.-2023.gadam 25.08.2016 Varakļānu novada domes lēmums Nr.12.22

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

5595

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1584

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

131

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

44

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 21 10
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 109 33

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

363

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

5

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

5575

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

131

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

44

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

162

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

299

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

117

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Senās godības atspulgs laikmetu griežos 229 88
2 Kapela sv.Trīsvienības godam 45 20
3 Borhu dzimtas vēsture 25 9

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

126

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

45

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mana pilsēta un ļaudis laika šūpolēs 114 45
2 Antona Kūkoja gleznas "Veltījums Varakļāniem" 12

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 224 140 364
Digitālo attēlu izgatavošanai 209 209

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 10 10
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 T.Korsaka tematiskais plāns digitālajai programmai "Warkland" 02.01.2018 30.03.2018 digitālās programmas izstrādei pabeigts
2 T.Korsaka tematiskais plāns digitālajai programmai "Novadnieki" 02.04.2018 31.07.2018 digitālās programmas izstrādei pabeigts
3 T.Korsaka tematiskais plāns digitālajai programmai "Borhu dzimta" 01.08.2018 28.09.2018 digitālās programmas izstrādei pabeigts
4 T.Korsaka tematiskais plāns digitālajai programmai "Ebreji Varakļānos" 01.10.2018 02.11.2018 digitālās programmas izstrādei pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 T.Korsaka Kopīgs mūžs ar Varakļāniem Avīze "Varakļōnīts" 1 lpp
2 T.Korsaka Leonhardam Latkovskim - 75 Avīze "Varakļōnīts" 1 lpp
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 T.Korsaka Darba vakances sludinājums Avīze "Varakļōnīts"
2 T.Korsaka Informācija par notikumiem un darba laiku muzejā Avīze "Varakļōnīts"
3 T.Korsaka Muzeja ziņas Avīze "Varakļōnīts"
4 M.Vilkauša Muzeju nakts Varakļānu Novada muzejā 1 lpp Avīze "Varakļōnīts"
5 T.Korsaka Dziesmas Latgalei 1 lpp Avīze "Varakļōnīts"
6 M.Vilkauša Muižnieku turnīrs 1 lpp Avīze "Varakļōnīts"
7 L.Osipova Leģendu nakts Varakļānos 1 lpp Avīze "Varakļōnīts"
8 T.Korsaka Senās godības atspulgs laikmetu griežos 1,5 lpp Avīze "Varakļōnīts"
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 T.Korsaka Izstāde "Varakļāniem - 90" 44 lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

23

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4045
Individuālie 837
Pārējie 923
Apmeklētāji grupās 2285
Skolēni grupās 730
Ārzemnieki grupās 143
Pārējie grupās 1412
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1908

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

277

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1948

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

16

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

44

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

13

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

236

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

7

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

358

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

5

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 T.Korsaka “Varakļānu muižas pils ļaužu atmiņās un nostāstos” 1 63 LNB un muzeju darbinieki, novadpētnieki u.c. interesenti
2 K.Zaļuma “Kraukļu zelts Varakļānu pils bibliotēkas etīdēs”. 1 63 LNB un muzeju darbinieki, novadpētnieki u.c. interesenti
3 V.Maksimovs “Preiļu pils bibliotēka 19. gadsimta vidū”. 1 63 LNB un muzeju darbinieki, novadpētnieki u.c. interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Osipova Bez pāgātnes nav nākotnes 2010 1 8 skolēni
2 I.Vilkauša Princeses smaids 2013 3 71 skolēni
3 T.Korsaka Pa grāfa Borha takām Varakļānos 2015 9 157 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 T.Korsaka Izglītojoši-izklaidējoša programma jaunlaulātajiem "Ceļš uz titulu" kopā ar viesiem 2003 7 358 jaunlaulātie ar saviem viesiem
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka tematiskais pasākums “Grāfu fon den Borhu bibliotēka laikmetu griežos” 09.03.2018 Varakļānu Novada muzejs 1 63 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta "Neredzamā bibliotēka" dalībnieki, novadpētnieki, muzeju darbinieki un vietējie iedzīvotāji
2 Muzeju nakts. Varakļāniem - 90. Šūpulis cilvēkbērnam. 19.05.2018 Varakļānu Novada muzejs 1 139 dažāda auditorija
3 Koncertprogramma "Izdziedi vasaru Latgalē" Edgara Kramiņa nometnes ietvaros 02.08.2018 Varakļānu Novada muzejs 1 130 Latvijas mūzikas skolu audzēkņi un dažāda auditorija
4 Jāņa Apiņa seminārs par dzimtu pētniecību 04.08.2018 Varakļānu Novada muzejs 1 27 dzimtu pētnieki
5 Leģendu nakts Grāfu Borhu dzimtas kapenēs 27.10.2018 Sv.Viktora kapela 1 130 dažāda auditorija
6 Pastāvīgās, modernizētās ekspozīcijas "Senās godības atspulgs laikmetu griežos" atklāšanas pasākums 16.11.2018 Varakļānu Novada muzejs 1 46 dažāda auditorija

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Bezmaksas apmeklējums. Invalīdam ir iespējams iekļūt pirmā stāva visās telpās. Nepieciešamības gadījumā muzeja darbinieks pavada un pastāsta par telpu iekārtojumu, ekspozīcijām un izstādēm, kā arī piedāvā ieskatu par muzeju vērot datorā. Sanitārā mezgla ierīkošana ēkas 1.stāvā.
2. Redzes invalīdiem Redzes invalīdiem gids mutiski savā stāstā var vizualizēt muzeja izskatu, sniegt informāciju par esošajām izstādēm un ekspozīcijām
3. Dzirdes invalīdiem Bezmaksas muzeja apmeklējums. Pats invalīds lasa ko vien var izlasīt Ir pieejama jaunā, digitālā ekspozīcija, kur dzirdes invalīds var atrast jebkuru informāciju digitālā veidā, kā arī izlasīt to uz stendiem.
4. Citām invalīdu grupām Gids palīdz pārvietoties pa muzeju. Ja invalīds var kāpt pa kāpnēm - piedāvā apmeklēt arī muzeja otro stāvu. Iespēju robežās palīdz un sniedz informāciju par izstādēm un ekspozīcijām neprasot par to atlīdzību.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Aptauja Varakļānu muižas pils un Novada muzeja apmeklētājiem tika veikta ar mērķi uzzināt vispārējo apmeklējuma mērķi un apmierinātību ar redzēto. Aptaujāti 50 respondenti. Pārsvarā tie ir aktīvi ceļotāji un tūrisma objektu apmeklētāji. Lielāko tiesu respondenti konkrēti ir vēlējušies apskatīt gan Varakļānu muižas pili, gan arī muzeju, bet kāda daļa apmeklētāju ir iegriezušies nejauši - garām braucot. Lielākā daļa respondentu informāciju ir ieguvuši no interneta. 43 respondenti Varakļānu muižas pili apmeklēja pirmo reizi un kādreiz vēl gribētu atgriezties. Apmeklētāji ir izteikuši dažādus vēlējumus: turpināt iesākto izglītojošo darbu, atjaunot autentisko pils veidolu, valsts un Kultūras ministrijas dāsnāku atbalstu, pilnveidoties un panākumus turpmākajā izaugsmē.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Senās godības atspulgs laikmetu griežos VKKF, Varakļānu novada dome

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "From the Upper Class to Classrooms" Sadarbība ar Igaunijas muižskolu asociāciju 09.01.2018 - 24.02.2018 Igaunijas muižskolu asociācija Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pētījums, Varakļānu Novada muzejs Profesora L.Latkovska arhīva apsekošana 02.01.2017 - 30.12.2017 Generosa Kollinsa (Latkovska) Louisville ASV

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Varakļānu muižas pils Pils iela-29, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 Pašvaldības īpašums 1783-1789 6484
Teritorijas kopējā platība (m2):

1298

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Varakļānu muižas pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1597

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 355
Krājuma telpas 75
Pārējās telpas 1167
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: