Kontaktinformācija

Adrese:

Bruņinieku iela 3, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Vadītājs/ direktors:

Iveta Blūma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izstāžu zāle 64223620 @
Direktore Iveta Blūma 64224770 26514633 @
Vēstures nodaļas vadītāja, direktores vietniece Zinātniskajā darbā Liene Rokpelne 64207636 @
Krājuma nodaļas vadītājs Alberts Rokpelnis 64207635 @
Izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja, direktores vietniece saimnieciskajā darbā Arta Rozīte 64207638 20399088 @
Novadpētniecības un apmeklētāju centra vadītāja Ingrīda Zīriņa 64207640 @
Ekspozīcija "de Woldemer" 26179044
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada jūlijā. Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde - no 2002. gada 2. janvāra.

Misija:

Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā.

Darbība:

Mērķis: Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes teritorijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu realizēšana muzeju nozarē, sekmējot kultūrvides un tūrisma attīstību un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. Virzieni: muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai; nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapā apkopota svarīgākā informācija par Valmieras muzeja darbību un aktualitātēm. Tā sniedz noderīgu informāciju potenciālajiem muzeja apmeklētājiem gan par gaidāmajiem pasākumiem, gan par apmeklējumu, gan arī par pakalpojumiem. 2022. gadā uzsākta mājaslapas sadaļas - digitālās platformas “Virtuālais muzejs” izveide ar mērķi izveidot publiski pieejamu bāzes vietu gan informācijai par muzeja krājuma materiāliem, gan dažādām ar tiem saistītām spēlēm, gan izstāžu arhīvam u.c. komponentēm. 2024. gadā plānots to pabeigt.

Mājaslapas adrese:

Valmieras muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2023

Kas aktualizē informāciju:

Kristīne Markus

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

15423

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

20A4

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2025

Muzeja šifrs:

VlNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Valmieras novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; ICOM; Latviešu-vācu savienība; Muzeja tradīciju kopas „Griezes”; Giterslo biedrība; Latvijas-Vācu savienība; Akadēmiskā vienība "Austrums".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00 Ekspozīcija "de Woldemer"
Trešdiena 10:00 18:00 Ekspozīcija "de Woldemer"
Ceturtdiena 10:00 18:00 Ekspozīcija "de Woldemer"
Piektdiena 10:00 18:00 Ekspozīcija "de Woldemer"
Sestdiena 10:00 18:00 Ekspozīcija "de Woldemer"
Svētdiena 10:00 17:00 Ekspozīcija "de Woldemer"
Papildu informācija:

Izstāžu nama darba laiks: P. Slēgts O. 10:00 - 17:00 T. 10:00 - 17:00 C. 10:00 - 17:00 P. 10:00 - 17:00 S. 10:00 - 17:00 Jūnijā, jūlijā un augustā Izstāžu nams atvērts arī svētdienās no 10:00 līdz 15:00.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu apskate Pirmsskolas vecuma bērniem; Valmieras novada izglītības iestāžu audzēkņiem; Internātskolu, speciālās izglītības skolu un klašu audzēkņiem; Bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un to pavadošajām personām; Personām ar invaliditāti un pavadošajām personām; Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem; Politiski represētajām personām; Krīzes centra klientiem; Daudzbērnu ģimenēm; Grupas vadītājam; LR pensionāriem; ICOM biedriem; Mediju pārstāvjiem; Ukrainas iedzīvotājiem; LR muzeju darbiniekiem; Pašvaldības iestāžu darbiniekiem, oficiālajām delegācijām un viesiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja Izstāžu nama apmeklējums Tematiskā izstāde biļete EUR 1.00 Pamatekspozīcija atklātais krājums-ekspozīcija “Mājā un sētā un izstādes biļete pieaugušajiem EUR 3.00; skolēniem, studentiem biļete EUR 2.00; ģimenei ar diviem bērniem biļete 3.00 Kopējā biļete Izstāžu namā un pastāvīgās ekspozīcijās: pieaugušajiem biļete EUR 8.00; skolēniem, studentiem EUR 4.00; ģimenei ar diviem bērniem EUR 10.00
2. Pastāvīgo ekspozīciju apmeklējums Ekspozīcija "de Woldemer" Pieaugušajiem biļete EUR 5.00; skolēniem, studentiem biļete EUR 3.00; ģimenei ar diviem bērniem biļete EUR 7.00 Citas ekspozīcijas biļete EUR 2.00 Kopējā biļete Izstāžu namā un pastāvīgās ekspozīcijās: pieaugušajiem biļete EUR 8.00; skolēniem, studentiem EUR 4.00; ģimenei ar diviem bērniem EUR 10.00
3. Gida pakalpojumi ekskursijai muzejā un teritorijā Gidu (ekskursiju) pakalpojumi grupai līdz 25 cilvēkiem viena stunda EUR 25.00, par katru nākamo personu EUR 2.00 Svešvalodā grupai līdz 25 cilvēkiem stunda EUR 35.00, par katru nākamo personu EUR 3.00 Tēmas: Valmieras vecpilsēta (ar vai bez muzeja apmeklējuma. Muzeja apmeklējums par papildus samaksu); Valmieras pilsēta.
4. Lekcijas muzejā, attālināti vai izbraukumā Muzejā grupai līdz 25 cilvēkiem stunda EUR 25.00, par katru nākamo personu EUR 1.00 Ārpus muzeja grupai līdz 25 cilvēkiem EUR 30.00, par katru nākamo personu EUR 1.00 / tiek nodrošināts Valmieras novada teritorijā. Darba braucienu izdevumus, kas saistīti ar ārpusmuzeja nodarbībām un lekcijām kā arī transporta un ceļa izdevumus sedz pasūtītājs./ Tiešsaistes nodarbība EUR 20.00 Tēmas: HANZA + Kā neapjukt informācijas okeānā? Valmieras puikas un rakstnieks Pāvils Rozītis
5. Vēsturiskās izziņas sagatavošana par kultūrvēsturisku tēmu Izziņa līdz 1800 rakstu zīmēm EUR 25.00
6. Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana izstādēm un kultūras pasākumiem 1 vienība EUR 25.00 Krājuma priekšmetu deponēšana komerciāliem un izklaides mērķiem 1 vienība EUR 45.00 Neeksponēto krājuma priekšmetu fotografēšana, filmēšana ar pasūtītāja tehniku pētnieciskos nolūkos 1 priekšmets EUR 7.00 Neeksponēto krājuma priekšmetu fotografēšana, filmēšana, pārzīmēšana vai izmantošana telpisku atveidojumu izgatavošanai muzejā komerciāliem mērķiem 1 vienība EUR 35.00 Ekspozīciju un izstāžu izmantošana filmēšanai un fotografēšanai komerciāliem mērķiem stunda EUR 35.00
7. Muzejpedagoģiskā programma „Gaismas ceļš”. Sveču liešanas prasmi var apgūt katrs. Programmā piedāvājam skolēniem vissenāko sveču darināšanas veidu – katram pašam uzaudzēt savu sveci. Tāpat arī kopīgi pārbaudām, vai senču zināšanas par skalu un sveču gatavošanu ir vērā ņemamas. Skolēni izzinot un iesaistoties diskusijās, iepazīstas ar dažādiem apgaismes līdzekļiem un to pielietošanu agrāk. Kopīgi tiek minētas mīklas, ticējumi, kā arī pārrunāti uguns drošības noteikumi. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
8. Muzejpedagoģiskā programma „Maizes ceļš”. Vai atminēsiet mīklu: „Vienā rudenī zemē sviež, otrā mutē bāž”? Interesanti, kā no maza graudiņa izaug lielas, dzeltenas vārpas un no tām iznāk garda jo garda maizīte, kuru ēdam pat bez aizdara, piedzerot klāt piparmētru tēju. Tā tas notiek pie mums muzejā pēc tam, kad esam izdzīvojuši visu garo maizes tapšanas ceļu no zemes aršanas, grauda sēšanas līdz kukulīša samīļošanai, pirms likt to galdā. Šis ir stāsts ir par tiem laikiem, kad zvēri un cilvēki runājuši vienā valodā, darba rīki, kā arī citi priekšmeti izskatījušies pavisam citādāk nekā tagad. Mums visiem kopīgi būs jāiemācās strādāt ar tiem gan nopietni, gan dziedot, gan ejot rotaļās. „Paša pelnīta maize salda” - tā mēs nopriecājamies, kad garais ceļš būs nostaigāts un varēsim sēsties pie galda un baudīt, ko paši esam sastrādājuši. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
9. Muzejpedagoģiskā programma „Piena ceļš”. No seniem laikiem piens un maize nemainīgi ieņēmuši īpašu vietu cilvēku uzturā. Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar senajām lopkopības un piena pārstrādes tradīcijām. Interaktīvā veidā kopīgi izdzīvosim ceļu no teliņa piedzimšanas brīža līdz pat sviesta baudīšanai. Pie mums skolēni paši varēs sakult sviestu, pagaršot īstas paniņas un uzzināt, kas jādara, lai meitām būtu baltāka mute. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
10. Muzejpedagoģiskā programma „Gadskārtu godi”. Skolēni nostiprina zināšanas par saulgriežiem un gadskārtām latviešu tautas tradīcijās, par senču dzīvi gada ritumā, ar to saistītajiem daudzveidīgajiem ticējumiem un paražām, par tradīciju lomu iepriekšējās pieredzes pārmantošanā no paaudzes uz paaudzi. Programma „Gadskārtu godi” popularizē latviešu gadskārtu svinēšanas tradīcijas. Saules kalendārais gads tiek dalīts gadalaikos. Par dalījuma punktiem ņemti četri saules grieži - Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Ziemassvētki. Pa vidu galvenajiem griežiem ir Meteņi, Ūsiņi, Jēkabi un Mārtiņi. Tātad gads dalīts astoņās daļās. Lai svinētu šos godus, tiem noteikti ir pareizi jāsagatavojas. Programmas tiek piedāvātas divos variantos: •Radošās darbnīcas – masku darināšana, puzuru un eglīšu rotājumu gatavošana utt. •Āra pasākums- rituāla ugunskura kurināšana, zīlēšana, raganu mēļu siešana utt. Laiks tiek pavadīts aktīvi, apgūstot tradīcijas, izzinot ticējumus un ieražas, spēlējot rotaļas. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
11. Muzejpedagoģiskā programma „Katram savs krekls”. Auduma apgleznošana ir aizraujoša un interesanta nodarbošanās, jo tā ļauj skolēnam ar savu individuālo pieeju un fantāziju būt oriģinālam, izjūtot krāsu un darbošanās prieku. Muzeja mākslinieces vadībā skolēniem tiek dota iespēja padarīt košāku izskatu savam līdzpaņemtajam krekliņam, to pašiem apgleznojot. Skolēni strādā ar auduma apgleznošanai paredzētiem tekstilmateriāliem. Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 4.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 3.00
12. Muzejpedagoģiskā programma „Senatnes pētnieks”. Programmas mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par arheoloģiju un seno cilvēku dzīvi Valmieras novadā. Iepazīt galvenās norises Latvijas teritorijā akmens, bronzas un dzelzs laikmetā. Programmā iegūtās zināšanas ļaus bagātināt vēstures stundas skolā. Klausoties stāstījumu un aktīvi iesaistoties skolēnos tiek veidota izpratne par to, kas ir vēsture, kas to pēta, ko dara arheologs, kā notiek arheoloģiskie izrakumi, kur glabājas izrakumos atrastās lietas. Iepazīstoties ar arheologa darba vietu skolēniem tiek dota iespēja, pašiem darboties kā arheologiem pazudušo priekšmetu atrašanā. Neviens jau nezina, varbūt izdodas atrast ko interesantu? Mērķauditorija - skolēni un interesenti, kas sāk mācīties vēstures pamatus Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
13. Muzejpedagoģiskā programma „Kas muzejam vēderā”. Interesenti tiek iepazīstināti ar muzeju struktūru, to funkcijām un norisēm, kā arī ar muzeju un krājuma nozīmi vēstures veidošanā. Nodarbība ietver: 1.variants – Programmas ietvaros izzina, kas notiek Valmieras muzejā - kopīgi tiek meklētas atbildes uz dažādiem ar muzeju saistītiem jautājumiem - kas ir muzejs, kas ir muzeja eksponāts, kas ir muzeja krājums, kas to veido u.c. Interaktīvā veidā skolēniem tiek dota iespēja iejusties krājuma speciālista lomā, uzzinot, kas jādara, pieņemot krājumā kādu no dotajiem priekšmetiem. 2.variants - Skolēni gida pavadībā iepazīstas ar Valmieras muzeja teritoriju - muzeja ēkām un tur notiekošo, kā arī gids sniedz aktuālāko informāciju, kas nepieciešama tālākai darbībai programmas ietvaros. Tālāk seko darbs komandās – tiek izsniegtas darba lapas un pēc noteiktām norādēm, fotogrāfiju fragmentiem, teorētiski un praktiski, apsekojot Valmieras muzeja teritoriju, jāatrod un jāpieraksta pareizais atbilžu variants. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
14. Muzejpedagoģiskā programma “Stāsts par maizi un pienu”. Programmas mērķis ir veidot izpratni par maizes cepšanas tradīciju, soļiem, kas veicami, lai nonāktu no grauda līdz maizei. Iepazīstināt ar darbarīkiem, kas tika izmantoti graudu audzēšanas, apstrādes procesā. Aktualizēt izpratni par piena produktu nozīmi latviešu ēdienkartē, un nostiprināt zināšanas darbojoties radošās aktivitātes atbilstoši vecumposmam. Nodarbība sniegs iespēju labāk izprast maizes un piena produktu tapšanas gaitu, iepazīties ar vēsturiskajiem darba rīkiem un to nozīmi. Tās laikā dalībnieki apmeklēs Valmieras muzeja atklāto krājumu-ekspozīciju “Mājā un sētā”, kur vienkopus apskatāmi etnogrāfiskie priekšmeti, kas izmantoti saimniecībās Valmieras novadā un liecina par tradīcijām, kas pastāvējušas šajā Vidzemes daļā. Iepazīstoties ar senajiem darbarīkiem, skolēni atklās procesu, kā 1) graudi pārtop par miltiem, un kā no tiem tiek pagatavota maize un 2) kāds ceļš svaigi izslauktam pienam “jānoiet”, lai uz mūsu galda nokļūtu dažādi piena produkti. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
15. Muzejpedagoģiskā programma „Ziemas saulgrieži Valmieras muzejā”. Skolēni nostiprina zināšanas par ziemas saulgriežiem, ar tiem saistītajiem daudzveidīgajiem ticējumiem un paražām. Lai svinētu ziemas saulgriežus, tiem noteikti ir pareizi jāsagatavojas, un viss sākas ar kārtības ieviešanu savā apkārtnē, pagalmā, mājā. Programma tiek piedāvāta kā āra pasākums- rituāla ugunskura kurināšana, zīlēšana, raganu mēļu siešana utt. Laiks tiek pavadīts aktīvi, apgūstot tradīcijas, izzinot ticējumus un ieražas, spēlējot rotaļas. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
16. Muzejpedagoģiskā programma "Pasaka par to, kā gaisma ienāca Beku ciemā… ”Programmas mērķis ir veidot izpratni par gaismas nozīmi ikdienas darbu veikšanā, iepazīstināt ar muzejā esošiem priekšmetiem, ar kuru palīdzību gaisma tika uzturēta. Ar pasakas lasīšanas un izspēlēšanas palīdzību veicināt bērnos iztēli un radošumu. Nodarbības laikā noskaidrosim, cik liela ir gaismas nozīme, veicot ikdienas darbus, kā laika gaitā mainījušies apgaismes priekšmeti. Kopā lasīsim pasaku, un katram bērnam būs iespēja radoši darboties, iejūtoties leļļu teātra aktiera lomā. Mērķauditorija – pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
17. Muzejpedagoģiskā programma “Viduslaiku influenceri – Hanzas tirgotāji.” Nodarbībā jaunieši uzzinās par ideju pārnesi un preču pārvadāšanu viduslaikos. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Valmieras un citu Livonijas pilsētu tirgotājiem Hanzas darījumos. Skolēni būs aicināt reflektēt par līdzībām un atšķirībām mūsdienu globalizētajā pasaulē un viduslaikos. Hanza bija ne vien tirgotāju apvienība, kuras centrā atradās darījumi, bet arī tīklojums, kurā norisinājās ideju, gaumes, dzīvesstila u.c. zināšanu pārnese. Ceļojot un atvedot jaunas preces, tirgotāji arī dalījās ar stāstiem par to, kā cilvēki dzīvo citviet. Tā kā viduslaikos vairums cilvēku nedevās garos ceļojumos, tieši tirgotāji bija sava veida influenceri, kuri zināja, kādi apģērbi, ēdieni u.c. lietas ir modē. Mērķauditorija – pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas vecuma jaunieši. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
18. Muzejpedagoģiskā programma “Valmieras novada muižu noslēpumi”. Nodarbības dalībnieki savas zināšanas nostiprinās, piedaloties interaktīvā erudīcijas spēlē, kurā atklās Valmieras novada muižu noslēpumus. Nodarbības laikā skolēni uzzinās, kā cilvēki dzīvoja īpašā, strukturētā telpā jeb muižā. Vairāku līdzās esošo ēku komplekss muižas iemītniekiem nodrošināja vietu, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Muižas kompleksā dzīvoja gan īpašnieki, gan viņu padotie. Neatņemama muižas sastāvdaļa bija telpas, kas nodrošināja saimniecisko darbību. Krāšņākās no muižām piesaistīja apkārtējo uzmanību, tādejādi pildot arī reprezentatīvās funkcijas. Valmieras novada muižu stāsti parādīs, kā no atsevišķām ēkām attīstījās vide, kurā ārpus pilsētām dzīvoja cilvēki. Kā muižas kļuva par centriem ar saimniecisku, politisku un kultūras nozīmi. Mērķauditorija – pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas vecuma jaunieši. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
19 Muzejpedagoģiskā programma “Virvju vijēju brālība”. Programmas mērķis ir iepazīstināt ar virvju, auklu vīšanas vēsturi, veidot izpratni par amatnieku darbības principiem viduslaikos un cunfti kā amatniekus vienojošu faktoru. Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar virvju, auklu vīšanas vēsturi. Ar stāstījuma aplīdzību veidos izparatni par cunfti un tās darbības principiem, par pienākumiem, kas atiecās uz meistariem, mācekļiem un zeļļiem. Praktiski darbojoties, un ar spēļu palīdzību iepazīsies ar auklu pīšanas metodēm no 2, 3 un 7 pavedieniem. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
20 Muzejpedagoģiskā programma “Muzeja anatomija”. Programmas mērķis ir iepazīstināt interesentus ar muzeju, kā vienotu organismu, kur katra tā nodaļa pilda noteiktu funkciju, lai tas varētu pilnvērtīgi daroties. Muzejs sevī glabā daudz un dažādus noslēpumus… bet tajā atrodamas arī atbildes! Apmeklējot muzeju, skatītājs redz tikai tā ārējo čaulu – izstādes, publikācijas, lekcijas. Tomēr muzejs ir kā sarežģīts, vienots organisms, kur katram darbiniekam ir sava noteikta funkcija. Uzzināt kas ir muzejs, jūs varēsiet, piedaloties nodarbībā “Muzeja anatomija”. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00
21 Muzejpedagoģiskā programma “de Woldemer” nodarbība mazākajiem". Programmas mērķis ir veidot izpratni par materiāliem, kuri izmantoti Valmieras pils celtniecībā un pils iemītnieku ikdienā. Iepazīstināt ar muzejā esošiem priekšmetiem, kas stāsta par ikdienas dzīvi viduslaiku beigās un jauno laiku sākumā (16.gs vidus- 17.gs) Valmierā, kā arī veidot izpratni par muzeju kā izzinošu, interesantu un mūsdienīgu iestādi. Nodarbības norises vieta- muzeja jaunās ekspozīcijas "de Woldemer" telpās. Nodarbības laikā ar radošu uzdevumu palīdzību būs iespēja iepazīties ar muzejā esošiem priekšmetiem, kas stāsta par ikdienas dzīvi senajā Valmierā, kā arī uzzināt, kādi materiāli izmantoti senatnē, un kā tie palīdz mums ikdienas dzīvē mūsdienās. Mērķauditorija – pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
22 Vēsturisko tērpu spēle "Viduslaiku pilsētas glezna" Muzejā un ārpus muzeja pasākuma cena EUR 300.00
23 Tematisks pasākums Stunda EUR 30.00
24 Dzimšanas dienas rīkošana muzejā bērnu grupai Līdz 2h, ne vairāk kā 25 bērni pasākuma cena EUR 100.00
25 Telpu un teritorijas noma īslaicīgai izmantošanai (semināriem, konferencēm, prezentācijām, izstādēm u.c.) Izstāžu telpu noma pasākumiem (līdz 4 stundām) stunda EUR 25.00; visu dienu (8 stundas) EUR 150.00 Izstāžu telpa noma svinībām un banketiem (līdz 8 stundām) stunda EUR 50.00 Izglītojošo pasākumu telpas noma stunda EUR 20.00 Muzeja klases noma grupām līdz 10 cilvēkiem stunda EUR 10.00 Pagalma teritorijas izmantošana laulību ceremonijām 2 stundas EUR 50.00 Fotosesijas nekomerciāliem mērķiem vai jaunlaulātajiem 2 stundas EUR 15.00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Valmieras muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Valmieras novada pašvaldības padotībā esoša Iestāde, kura īsteno Pašvaldības funkcijas kultūras un kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, veic kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un nodrošina to pieejamību. Muzeja darbības pamats ir Valmieras novada pašvaldības domes apstiprināts Nolikums (19.08.2021. lēmums Nr.188, protokols Nr.8,2.&). Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā. Tā misija ir Valmieras novada attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Valmieras novada teritorijā muzejs veic sekojošas funkcijas: - īsteno valsts kultūrpolitikas virzienus muzeju nozarē, saskaņā ar kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam; - īsteno Pašvaldības funkcijas kultūras mantojuma un kultūras jomā, attīstot savstarpējo sadarbību kultūrvides attīstības jautājumos; - veic materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, muzeja krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu; - nodrošina Valmieras novada un tā administratīvās ietekmes teritorijas pētniecību, muzeja misijā, Muzeja darbības un attīstības stratēģijā, krājuma, pētniecības un komunikācijas politikās, Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022- 2038 definētajos ietvaros, - veic muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēte; - nodrošina muzeja darba popularizēšanu novadā; - realizē sabiedrības izglītošanu, izmantojot ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas, kā arī citus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšanai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valmieras muzeja nolikums (vai reglaments, kas nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju) 01.09.2021 Nr. 188 protokols nr. 8, 2.&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Valmieras muzeja krājumu / Valmieras muzeja krājuma politika 2016. - 2022. gadam 29.10.2015 Nr. 396 protokols Nr. 11, 26.&
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 18.01.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Valmieras muzeja darba kārtības noteikumi 20.07.2023
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības sistēma "Meemo e-work safety" (Darba aizsardzības instrukcija transportlīdzekļa vadītājam, instrukcija darbam ar datoru, instrukcija elektrodrošībai, instrukcija darbam ar ķīmiskām vielām, rīcība ārkārtas situācijā, instrukcija veicot darbu ar fizisku pārslodzi, instrukcija par drošības zīmju lietošanu, instrukcija sadzīves tehnikas lietošanai, instrukcija atrodoties psihoemocionālo risku faktoru apstākļos, instrukcija darbam ar elektriskajiem rokas instrumentiem, instrukcija darbam ar trimmeri, krūmgriezi un zāles pļāvēju, instrukcija individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, instrukcija darbam ar rokas instrumentiem). 17.06.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valmieras muzeja Civilās aizsardzības plāns 22.11.2015
2 Valmieras muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 27.10.2022 Valmieras novada pašvaldības domes lēmums Nr. 676 (protokols Nr. 20, 48.&)
3 Muzeja darbības mērķi un uzdevumi definēti dokumentā "Valmieras muzeja darbības un attīstības stratēģija 2016.-2025. gadam" 29.10.2015 Lēmums Nr. 396 (protokols Nr. 11. 26.&)
4 Muzeja darbības un pakalpojumu attīstībai izstrādāta arī "Valmieras pils kultūrvides centra darbības un attīstības stratēģija 2017.-2025.gadam". 27.04.2017 Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 156 (protokols Nr. 5.9.&).

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 IX Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība 01.12-02.12.23. Latvijas vēstures institūts - Latvijas Universitāte Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Viļņa, Kauņa, Tallina, Tartu Lietuva
2 Baltischen Historischen Kommission. Vēstures jautājumu pētniecība 2023 Baltijas Vēsturnieku komisija. Dr. Manfrēds fon Bētihers. Darmštate, Līneburga, Marburga Vācija
3 Deutsches Kulturforum östliches Europa Vēstures jautājumu pētniecība 2023 Austrumeiropas Kultūras forums. Dr. Martins Pābsts. Padeborna, Berlīne Vācija
4 Society Archivists and researchers of Hansa History Vēstures jautājumu pētniecība 2023 Arhīvistu un Hanzas pētnieku biedrība. Dr. Christina Deggim. Štāde Vācija
5 Giterslo sadraudzības reģions Izstādes 2023 Giterslo reģions. Halles pilsēta. Dr. Silvana Kreyer. Halle Vācija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 VIII Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība 24.-25.11.22 Latvijas vēstures institūts - Latvijas Universitāte Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Lietuva, Igaunija Lietuva
2 Baltischen Historischen Kommission. Vēstures jautājumu pētniecība 2022. Baltijas Vēsturnieku komisija. Dr. Manfrēds fon Bētihers Darmštate, Līneburga, Marburga Vācija
3 Deutsches Kulturforum östliches Europa Vēstures jautājumu pētniecība 2022. Austrumeiropas Kultūras forums. Dr. Martins Pābsts Padeborna, Berlīne Vācija
4 Society Archivists and researchers of Hansa History Vēstures jautājumi, apmācības. 2022. Arhīvistu un Hanzas pētnieku biedrība. Dr. Christina Deggim Štāde Luksemburga

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 2005. gads
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 1906. gads
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1 Pašvaldības īpašums 1735. gads
Klēts Bruņinieku ielā 4 Pašvaldības īpašums nav precīzu celšanas datu
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 18. gs. beigas
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 1913. gads
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums ~ 1790. gads
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1
Klēts Bruņinieku ielā 4
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2701

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1240
Krājuma telpas 575
Pārējās telpas 886
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes