Kontaktinformācija

Adrese:

Bruņinieku iela 3, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Vadītājs/ direktors:

Iveta Blūma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izstāžu zāle 64223620 26179044 @
Direktore Iveta Blūma 64224770 26514633 @
Vēstures nodaļas vadītāja Liene Rokpelne 64207636 @
Krājuma nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa 64207635 @
Izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja, direktores vietniece saimnieciskajā darbā Arta Rozīte 64207638 20399088 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada jūlijā. Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde - no 2002. gada 2. janvāra.

Misija:

Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā.

Darbība:

Mērķis: Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes teritorijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu realizēšana muzeju nozarē, sekmējot kultūrvides un tūrisma attīstību un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. Virzieni: muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai; nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Pirmā muzeja mājaslapa izveidota 2008. gadā, savukārt 2017. gadā nomainīta tās adrese, kā arī pārveidots dizains. Tāpat ievēroti galvenie kritēriji un pamatprincipi, lai mājaslapu ērti un droši varētu lietot arī mobilajās ierīcēs. Veikta SEO optimizācija lielākai mājaslapas apmeklētāju plūsmas piesaistei, kā arī tās kvalitatīvākai darbībai. Attiecīgi izveidots Google Analytics konts mājaslapas apmeklējuma aplūkošanai un analīzei. Mājaslapas vadības sistēma bāzēta uz Wordpress. Mājaslapā 5 valodās apkopota svarīgākā informācija par Valmieras muzeja darbību un aktualitātēm. Tā informē ne tikai par muzeja vēsturi, pamatprincipiem un galvenajiem darbības virzieniem, bet arī sniedz noderīgu informāciju potenciālajiem muzeja apmeklētājiem gan par gaidāmajiem pasākumiem, gan par apmeklējumu, gan arī par pakalpojumiem. 2022. gadā uzsākta mājaslapas sadaļas - digitālās platformas “Virtuālais muzejs” izveide ar mērķi izveidot publiski pieejamu bāzes vietu gan informācijai par muzeja krājuma materiāliem, gan dažādām ar tiem saistītām spēlēm, gan izstāžu arhīvam u.c. komponentēm. 2023. gadā plānots to pabeigt.

Mājaslapas adrese:

Valmieras muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Agnese Geduševa

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Igauņu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

11461

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

20A4

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2025

Muzeja šifrs:

VlNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Valmieras novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība - 2; ICOM individuālie biedri - 4; Latviešu-vācu savienība - 1; Muzeja tradīciju kopas „Griezes” dalībnieki - 3;

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Jūnijā, jūlijā un augustā muzejs atvērts arī svētdienās no 10.00 līdz 15.00.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu apskate Pirmsskolas vecuma bērniem; Valmieras novada izglītības iestāžu audzēkņiem; Internātskolu, speciālās izglītības skolu un klašu audzēkņiem; Bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un to pavadošajām personām; Personām ar invaliditāti un pavadošajām personām; Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem; Politiski represētajām personām; Krīzes centra klientiem; Daudzbērnu ģimenēm; Grupas vadītājam; LR pensionāriem; ICOM biedriem; Mediju pārstāvjiem; Ukrainas iedzīvotājiem; LR muzeju darbiniekiem; Pašvaldības iestāžu darbiniekiem, oficiālajām delegācijām un viesiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja Izstāžu nama apmeklējums Tematiskā izstāde biļete EUR 1.00 Pamatekspozīcija atklātais krājums-ekspozīcija “Mājā un sētā un izstādes biļete pieaugušajiem EUR 3.00; skolēniem, studentiem biļete EUR 2.00; ģimenei ar diviem bērniem biļete 3.00 Kopējā biļete Izstāžu namā un pastāvīgās ekspozīcijās: pieaugušajiem biļete EUR 8.00; skolēniem, studentiem EUR 4.00; ģimenei ar diviem bērniem EUR 10.00
2. Pastāvīgo ekspozīciju apmeklējums Ekspozīcija "de Woldemer" Pieaugušajiem biļete EUR 5.00; skolēniem, studentiem biļete EUR 3.00; ģimenei ar diviem bērniem biļete EUR 7.00 Citas ekspozīcijas biļete EUR 2.00 Kopējā biļete Izstāžu namā un pastāvīgās ekspozīcijās: pieaugušajiem biļete EUR 8.00; skolēniem, studentiem EUR 4.00; ģimenei ar diviem bērniem EUR 10.00
3. Gida pakalpojumi ekskursijai muzejā un teritorijā Gidu (ekskursiju) pakalpojumi grupai līdz 25 cilvēkiem viena stunda EUR 25.00, par katru nākamo personu EUR 2.00 Svešvalodā grupai līdz 25 cilvēkiem stunda EUR 35.00, par katru nākamo personu EUR 3.00 Tēmas: Valmieras vecpilsēta (ar vai bez muzeja apmeklējuma. Muzeja apmeklējums par papildus samaksu); Valmieras pilsēta.
4. Lekcijas muzejā, attālināti vai izbraukumā Muzejā grupai līdz 25 cilvēkiem stunda EUR 25.00, par katru nākamo personu EUR 1.00 Ārpus muzeja grupai līdz 25 cilvēkiem EUR 30.00, par katru nākamo personu EUR 1.00 / tiek nodrošināts Valmieras novada teritorijā. Darba braucienu izdevumus, kas saistīti ar ārpusmuzeja nodarbībām un lekcijām kā arī transporta un ceļa izdevumus sedz pasūtītājs./ Tiešsaistes nodarbība EUR 20.00 Tēmas: HANZA + Kā neapjukt informācijas okeānā? Valmieras puikas un rakstnieks Pāvils Rozītis
5. Vēsturiskās izziņas sagatavošana par kultūrvēsturisku tēmu Izziņa līdz 1800 rakstu zīmēm EUR 25.00
6. Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana izstādēm un kultūras pasākumiem 1 vienība EUR 25.00 Krājuma priekšmetu deponēšana komerciāliem un izklaides mērķiem 1 vienība EUR 45.00 Neeksponēto krājuma priekšmetu fotografēšana, filmēšana ar pasūtītāja tehniku pētnieciskos nolūkos 1 priekšmets EUR 7.00 Neeksponēto krājuma priekšmetu fotografēšana, filmēšana, pārzīmēšana vai izmantošana telpisku atveidojumu izgatavošanai muzejā komerciāliem mērķiem 1 vienība EUR 35.00 Ekspozīciju un izstāžu izmantošana filmēšanai un fotografēšanai komerciāliem mērķiem stunda EUR 35.00
7. Muzejpedagoģiskā programma „Gaismas ceļš”. Sveču liešanas prasmi var apgūt katrs. Programmā piedāvājam skolēniem vissenāko sveču darināšanas veidu – katram pašam uzaudzēt savu sveci. Tāpat arī kopīgi pārbaudām, vai senču zināšanas par skalu un sveču gatavošanu ir vērā ņemamas. Skolēni izzinot un iesaistoties diskusijās, iepazīstas ar dažādiem apgaismes līdzekļiem un to pielietošanu agrāk. Kopīgi tiek minētas mīklas, ticējumi, kā arī pārrunāti uguns drošības noteikumi. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
8. Muzejpedagoģiskā programma „Maizes ceļš”. Vai atminēsiet mīklu: „Vienā rudenī zemē sviež, otrā mutē bāž”? Interesanti, kā no maza graudiņa izaug lielas, dzeltenas vārpas un no tām iznāk garda jo garda maizīte, kuru ēdam pat bez aizdara, piedzerot klāt piparmētru tēju. Tā tas notiek pie mums muzejā pēc tam, kad esam izdzīvojuši visu garo maizes tapšanas ceļu no zemes aršanas, grauda sēšanas līdz kukulīša samīļošanai, pirms likt to galdā. Bet stāsts ir par tiem laikiem, kad zvēri un cilvēki runājuši vienā valodā, darba rīki, kā arī citi priekšmeti izskatījušies pavisam citādāk nekā tagad. Mums visiem kopīgi būs jāiemācās strādāt ar tiem gan nopietni, gan dziedot, gan ejot rotaļās. „Paša pelnīta maize salda” - tā mēs nopriecājamies, kad garais ceļš būs nostaigāts un varēsim sēsties pie galda un baudīt, ko paši esam sastrādājuši. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
9. Muzejpedagoģiskā programma „Piena ceļš”. No seniem laikiem piens un maize nemainīgi ieņēmuši īpašu vietu cilvēku uzturā. Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar senajām lopkopības un piena pārstrādes tradīcijām. Interaktīvā veidā kopīgi izdzīvosim ceļu no teliņa piedzimšanas brīža līdz pat sviesta baudīšanai. Pie mums skolēni paši varēs sakult sviestu, pagaršot īstas paniņas un uzzināt, kas jādara, lai meitām būtu baltāka mute. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
10. Muzejpedagoģiskā programma „Gadskārtu godi”. Skolēni nostiprina zināšanas par saulgriežiem un gadskārtām latviešu tautas tradīcijās, par senču dzīvi gada ritumā, ar to saistītajiem daudzveidīgajiem ticējumiem un paražām, par tradīciju lomu iepriekšējās pieredzes pārmantošanā no paaudzes uz paaudzi. Programma „Gadskārtu godi” popularizē latviešu gadskārtu svinēšanas tradīcijas. Saules kalendārais gads tiek dalīts gadalaikos. Par dalījuma punktiem ņemti četri saules grieži - Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Ziemassvētki. Pa vidu galvenajiem griežiem ir Meteņi, Ūsiņi, Jēkabi un Mārtiņi. Tātad gads dalīts astoņās daļās. Lai svinētu šos godus, tiem noteikti ir pareizi jāsagatavojas. Programmas tiek piedāvātas divos variantos: •Radošās darbnīcas – masku darināšana, puzuru un eglīšu rotājumu gatavošana utt. •Āra pasākums- rituāla ugunskura kurināšana, zīlēšana, raganu mēļu siešana utt. Laiks tiek pavadīts aktīvi, apgūstot tradīcijas, izzinot ticējumus un ieražas, spēlējot rotaļas. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
11. Muzejpedagoģiskā programma „Katram savs krekls”. Auduma apgleznošana ir aizraujoša un interesanta nodarbošanās, jo tā ļauj skolēnam ar savu individuālo pieeju un fantāziju būt oriģinālam, izjūtot krāsu un darbošanās prieku. Muzeja mākslinieces vadībā skolēniem tiek dota iespēja padarīt košāku izskatu savam līdzpaņemtajam krekliņam, to pašiem apgleznojot. Skolēni strādā ar auduma apgleznošanai paredzētiem tekstilmateriāliem. Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 4.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 3.00
12. Muzejpedagoģiskā programma „Senatnes pētnieks”. Programmas mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par arheoloģiju un seno cilvēku dzīvi Valmieras novadā. Iepazīt galvenās norises Latvijas teritorijā akmens, bronzas un dzelzs laikmetā. Programmā iegūtās zināšanas ļaus bagātināt vēstures stundas skolā. Klausoties stāstījumu un aktīvi iesaistoties skolēnos tiek veidota izpratne par to, kas ir vēsture, kas to pēta, ko dara arheologs, kā notiek arheoloģiskie izrakumi, kur glabājas izrakumos atrastās lietas. Iepazīstoties ar arheologa darba vietu skolēniem tiek dota iespēja, pašiem darboties kā arheologiem pazudušo priekšmetu atrašanā. Neviens jau nezina, varbūt izdodas atrast ko interesantu? Mērķauditorija - skolēni un interesenti, kas sāk mācīties vēstures pamatus Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
13. Muzejpedagoģiskā programma „Kas muzejam vēderā”. Interesenti tiek iepazīstināti ar muzeju struktūru, to funkcijām un norisēm, kā arī ar muzeju un krājuma nozīmi vēstures veidošanā. Nodarbība ietver: 1.variants – Programmas ietvaros izzina, kas notiek Valmieras muzejā - kopīgi tiek meklētas atbildes uz dažādiem ar muzeju saistītiem jautājumiem - kas ir muzejs, kas ir muzeja eksponāts, kas ir muzeja krājums, kas to veido u.c. Interaktīvā veidā skolēniem tiek dota iespēja iejusties krājuma speciālista lomā, uzzinot, kas jādara, pieņemot krājumā kādu no dotajiem priekšmetiem. 2.variants - Skolēni gida pavadībā iepazīstas ar Valmieras muzeja teritoriju - muzeja ēkām un tur notiekošo, kā arī gids sniedz aktuālāko informāciju, kas nepieciešama tālākai darbībai programmas ietvaros. Tālāk seko darbs komandās – tiek izsniegtas darba lapas un pēc noteiktām norādēm, fotogrāfiju fragmentiem, teorētiski un praktiski, apsekojot Valmieras muzeja teritoriju, jāatrod un jāpieraksta pareizais atbilžu variants. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
14. Muzejpedagoģiskā programma „Senā skola”. Kādas bija skolas Latvijas laukos 20. gadsimta pirmajā pusē? Ar ko tās atšķiras no mūsdienu izglītības iestādēm? Programmā skolēni ne tikai uzzina atbildes uz šiem jautājumiem, bet viņiem arī tiek dota iespēja iejusties senās skolas dzīvē, mācības izbaudot sveču gaismā. Ar skolmeistara palīdzību skolēni mācās boksterēt pēc vecās drukas, rēķināt seno svaru un mēru sistēmā, pēc glītrakstīšanas pamatprasībām glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā - uz mazas koka tāfelītes. Palaidnīgākiem skolēniem var sanākt patupēt uz zirņiem. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 3.00; Valmieras novada izglītības iestādēm EUR 2.00
15. Vēsturisko tērpu spēle "Viduslaiku pilsētas glezna" Muzejā un ārpus muzeja pasākuma cena EUR 300.00
16. Tematisks pasākums Stunda EUR 30.00
17. Dzimšanas dienas rīkošana muzejā bērnu grupai Līdz 2h, ne vairāk kā 25 bērni pasākuma cena EUR 100.00
18. Telpu un teritorijas noma īslaicīgai izmantošanai (semināriem, konferencēm, prezentācijām, izstādēm u.c.) Izstāžu telpu noma pasākumiem (līdz 4 stundām) stunda EUR 25.00; visu dienu (8 stundas) EUR 150.00 Izstāžu telpa noma svinībām un banketiem (līdz 8 stundām) stunda EUR 50.00 Izglītojošo pasākumu telpas noma stunda EUR 20.00 Muzeja klases noma grupām līdz 10 cilvēkiem stunda EUR 10.00 Pagalma teritorijas izmantošana laulību ceremonijām 2 stundas EUR 50.00 Fotosesijas nekomerciāliem mērķiem vai jaunlaulātajiem 2 stundas EUR 15.00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Valmieras muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Valmieras novada pašvaldības padotībā esoša Iestāde, kura īsteno Pašvaldības funkcijas kultūras un kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, veic kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un nodrošina to pieejamību. Muzeja darbības pamats ir Valmieras novada pašvaldības domes apstiprināts Nolikums (19.08.2021. lēmums Nr.188, protokols Nr.8,2.&). Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā. Tā misija ir Valmieras novada attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Valmieras novada teritorijā muzejs veic sekojošas funkcijas: - īsteno valsts kultūrpolitikas virzienus muzeju nozarē, saskaņā ar kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam; - īsteno Pašvaldības funkcijas kultūras mantojuma un kultūras jomā, attīstot savstarpējo sadarbību kultūrvides attīstības jautājumos; - veic materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, muzeja krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu; - nodrošina Valmieras novada un tā administratīvās ietekmes teritorijas pētniecību, muzeja misijā, Muzeja darbības un attīstības stratēģijā, krājuma, pētniecības un komunikācijas politikās, Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022- 2038 definētajos ietvaros, - veic muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēte; - nodrošina muzeja darba popularizēšanu novadā; - realizē sabiedrības izglītošanu, izmantojot ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas, kā arī citus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšanai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valmieras muzeja nolikums (vai reglaments, kas nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju) 01.09.2021 Nr. 188 protokols nr. 8, 2.&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Valmieras muzeja krājumu / Valmieras muzeja krājuma politika 2016. - 2022. gadam 29.10.2015 Nr. 396 protokols Nr. 11, 26.&
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 18.01.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Valmieras muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 21.08.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības sistēma "Meemo e-work safety" (Darba aizsardzības instrukcija transportlīdzekļa vadītājam, instrukcija darbam ar datoru, instrukcija elektrodrošībai, instrukcija darbam ar ķīmiskām vielām, rīcība ārkārtas situācijā, instrukcija veicot darbu ar fizisku pārslodzi, instrukcija par drošības zīmju lietošanu, instrukcija sadzīves tehnikas lietošanai, instrukcija atrodoties psihoemocionālo risku faktoru apstākļos, instrukcija darbam ar elektriskajiem rokas instrumentiem, instrukcija darbam ar trimmeri, krūmgriezi un zāles pļāvēju, instrukcija individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, instrukcija darbam ar rokas instrumentiem). 17.06.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valmieras muzeja Civilās aizsardzības plāns 22.11.2015
2 Valmieras muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 27.10.2022 Valmieras novada pašvaldības domes lēmums Nr. 676 (protokols Nr. 20, 48.&)
3 Muzeja darbības mērķi un uzdevumi definēti dokumentā "Valmieras muzeja darbības un attīstības stratēģija 2016.-2025. gadam" 29.10.2015 Lēmums Nr. 396 (protokols Nr. 11. 26.&)
4 Muzeja darbības un pakalpojumu attīstībai izstrādāta arī "Valmieras pils kultūrvides centra darbības un attīstības stratēģija 2017.-2025.gadam". 27.04.2017 Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 156 (protokols Nr. 5.9.&).

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

68141

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

54097

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

322

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

302

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 51 51
2. Dāvinājumi 271 251

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

495

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Dokumenti, iespieddarbi restaurēti 86
2 Dokumenti, iespieddarbi konservēti 106
3 Koka un metāla priekšmeti konservēti 303

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

6750

Vienību skaits, kas netika atrastas:

8

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

23

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

18560

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Meandrs 27334

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1494

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

745

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

745

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mājā un sētā 745 745

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

553

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

532

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tu slīdēji pa slidotavu… 11 11
2 Pie tējas tases 38 37
3 Plūdi Gaujā 13 12
4 Pēteris Lūcis. “Mani, mīļie, labie dārgie, zelta vienīgie!” 31 31
5 Pavasaris. Vilhelmam Purvītim - 150 1 1
6 Leļlu namiņš 20 19
7 Draule. Velniņi. Blaumanis 49 49
8 Vēstules no frontes 6 6
9 Skaistuma pavēlnieki 27 19
10 Zīmogs – laikmeta liecinieks 16 16
11 Zobens un durklis 17 17
12 Latvijas muižu kultūras mantojums 324 314

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

219

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

217

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tautasdziesmas stāsts 130 130
2 Pie tējas tases 38 37
3 Leļļu namiņš 20 19
4 Pēteris Lūcis. “Mani, mīļie, labie dārgie, zelta vienīgie!” 31 31

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

502

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

418

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Etnogrāfiskie priekšmeti Izstāde Smiltenes novada muzejs 130 130 21.01.2022 11.08.2022
2 Priekšmets Ekspozīcija Valkas novadpētniecības muzejs 1 1 03.01.2022 30.11.2022
3 Priekšmeti Izstāde Naukšēnu Cilvēkmuzejs 32 32 27.04.2022 22.06.2022
4 Gleznas Darbu ierāmēšana Rāmēšana I.Opmanei 11 11 22.04.2022 22.05.2022
5 Priekšmeti, tekstilijas, iespieddarbi Izstāde Mazsalacas novada muzejs 12 12 10.05.2022 15.08.2022
6 Priekšmeti Izstāde Mazsalacas novada muzejs 3 3 23.05.2022 31.10.2022
7 Tekstilijas Izstāde Limbažu muzejs 2 2 23.09.2022 15.11.2022
8 Priekšmeti Izstāde “Zili baltās pasaules valdzinājums. Angļu dekolētā keramika un porcelāns Latvijā 18. – 20. gs.” Tukuma muzejs 6 6 04.10.2022 15.04.2024
9 Priekšmeti Izstādes noformēšanai Kocēnu pagasta bibliotēka 17 17 01.11.2022 30.11.2022
10 Priekšmeti, tekstīlijas Izstāde Limbažu muzejs 30 29 11.11.2022 01.03.2023
11 Priekšmeti Izstāde “Zili baltās pasaules valdzinājums. Angļu dekolētā keramika un porcelāns Latvijā 18.-20.gs.” Cēsu vēstures un mākslas muzejs 6 6 18.08.2021 07.10.2022
12 Glezna Darba telpu noformējums Valmieras novada pašvaldība 1 1 26.04.2021 26.04.2022
13 Glezna Darba telpu noformējums Valmieras novada pašvaldība 1 1 03.08.2021 03.08.2022
14 Gleznas Darba telpu noformējums Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes štābs 3 3 06.08.2021 06.08.2022
15 Glezna Darba telpu noformējums Valmieras novada pašvaldība 1 1 13.10.2021 13.10.2022
16 Gleznas Darba telpu noformējums SIA “Valmieras ūdens” 6 6 01.11.2021 01.11.2023
17 Priekšmeti, fotogrāfijas, tekstilijas, iespieddarbi, māksla Ekspozīcija Rūjienas izstāžu zāle 240 157 07.11.2000 27.11.2022 29.09.2022

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 1198 387 1585
Digitālo attēlu izgatavošanai 1883 375 2258

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 16 16
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Buša E., Miķelsone M. Latvju sēta 01.03.2020 01.11.2022 Tēmas izpēte. Satura izstrāde izglītojošajai programmai – krājuma materiālu izstādei “Mājā un sētā” Pabeigta
2 Rokpelne L. Valmiera – Hanzas savienībā. 01.04.2016 30.12.2022 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures un ārvalstu arhīvos. Pabeigta
3 Zīriņa I., Boluža A. Soļotājs Jānis Daliņš. (1904-1979). 02.09.2020 01.06.2022 Ceļojošās izstādes satura izstrāde; publikācija, publiskā uzstāšanās. Pabeigta
4 Rokpelne L. Vēstules no frontes Valmieras muzeja krājumā. 01.07.2021 01.09.2022 Tēmas izpēte. Publikācijas. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
5 Rokpelne L. Zīmogs – laikmeta liecinieks. 01.07.2021 30.12.2022 Tēmas izpēte. Publikācijas. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
6 Pumpuriņš D. Plūdi Valmierā. 01.10.2021 01.04.2022 Tēmas izpēte. Publikācija. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
7 Rokpelnis A. Zobens Valmieras muzeja krājumā. 01.10.2021 30.12.2022 Tēmas izpēte. Publikācija. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
8 Zīriņa I. Režisoram Pēterim Lūcim -115. 01.10.2021 01.06.2022 Tēmas izpēte. Publikācija. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
9 Miķelsone M. Skaistumkopšanas vēsture. 01.10.2021 01.11.2022 Tēmas izpēte. Publikācija. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
10 Boluža A. Mākslinieks D. Draule un R. Blaumaņa “Velniņi”. 01.10.2021 01.04.2022 Tēmas izpēte. Publikācija. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
11 Zīriņa I. Hermanim Enzeliņam - 155 01.10.2021 01.09.2022 Tēmas izpēte. Publikācija. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
12 Rokpelne L. Vācbaltu vēsture Valmierā 18./20.gs. 02.02.2015 30.12.2027 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures un Vācijas arhīvos. Lekcijas. Publiskā uzstāšanās seminārā. Publikācijas. Pabeigta
13 Zīriņa I. Kokmuižas alus un limonāde, Valmieras minerālūdens. 01.04.2020 15.05.2022 Tēmas izpēte. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
14 Rokpelne L., Rokpelnis A., Zīriņa I., Pumpuriņš D Sabiedriskā un kultūras dzīve Valmierā (1920-1949). 21.11.2014 30.12.2022 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Publikācijas. Publiskās uzstāšanās semināros, zinātniskajos lasījumos. Pabeigta
15 Zīriņa I. Boluža A. Mazsalacieši laikabiedru atmiņās. Personības un notikumi. 01.10.2021 30.12.2022 Tēmas izpēte. Ekspresizstādes satura izveide. Pabeigta
16 Zīriņa I. Mūrmuižas Tautas universitātes darbība (1930-1940). 01.02.2021 30.12.2022 Sadarbībā ar izdevniecību “Jumava””. Tēmas izpēte. Ilustratīvā materiāla atlase iespieddarbam. Pabeigta
17 Zīriņa I. Mazsalaca 19./20.gs.: Rūjienas, Pasta un Pērnavas ielas. 01.06.2021 30.12.2022 Tēmas izpēte LNA Latvijas Valsts vēstures un LNA Valmieras zonālajā arhīvā. Lekcijas sagatavošana. Publiskā uzstāšanās. Pabeigta
18 Krājuma, nodaļas speciālisti Valmiera un tās apkārtne fotoattēlos un pastkartēs 19. gs.b./20.gs. pirmajā pusē. 01.03.2010 30.12.2022 Sadarbībā ar LNB projektā “Zudusī Latvija” Pabeigta
19 Vēstures nodaļas speciālisti Valmieras pils kompleksa vēsture. 01.09.2015 24.07.2023 Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas satura sagatavošana, pētnieciskais darbs. Turpinās
20 Vēstures nodaļas speciālisti Valmiera II pasaules kara izskaņā: pilsētas degšana 1944. gada septembrī. Mīti un vēstures fakti. 01.09.2020 03.03.2023 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Publikācijas. Publiskās uzstāšanās seminārā. Turpinās
21 Zīriņa I. Dzimtu vēsture. 02.02.2015 30.12.2025 Tēmas izpēte. Darbs muzeja krājumā, Latvijas Valsts vēstures un LNA Valmieras zonālajā arhīvā. Publikācijas. Publiskās uzstāšanās. Zinātniskās kartotēkas papildināšana. Turpinās
22 Muzejpedagogs Tradicionālā kultūra Vidzemē. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana. 03.01.2001 30.12.2025 Tēmas izpēte. Muzejpedagoģiskās programmas izveidošana. Turpinās
23 Rokpelnis A., Lūsiņš E. Arheoloģiskā materiāla izpēte Valmieras muzeja krājumā. 04.01.2021 03.12.2025 Tēmas izpēte. Ekspozīcijas izveide. Publikācijas. Turpinās
24 Vēstures, krājuma un izstāžu nodaļas speciālisti Pilsētas vēsturiskās attīstības izmaiņas (ielas un apbūve), iedzīvotāji, iestādes, notikumi u.c. 04.01.1999 30.12.2025 Tēmas izpēte. Publikācijas. Krājuma papildināšana. Ekspedīcija „Katram sava Valmiera”. Publiskās uzstāšanās. Turpinās
25 Krājuma, vēstures un izstāžu nodaļas speciālisti Valmieras novada muižas: vēsture. Likteņi. Cilvēki. 19.10.2012 30.12.2027 Tēmas izpēte. Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Lekcijas. Publikācijas. Izstādes izveide. Turpinās
26 Zīriņa I. Zudušo meklējot: mākslinieks Jānis Staņislavs Birnbaums (1863-1944). 01.08.2019 01.08.2023 Tēmas izpēte. Krājuma apzināšana. Publikācijas. Izstādes satura sagatavošana. Turpinās
27 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Aktīvās atpūtas un tūrisma vēsture 19.-21.gs. 01.11.2019 01.06.2025 Tēmas izpēte. Krājuma apzināšana. Izstādes izveide. Turpinās
28 Pumpuriņš D. Espozīcijas piezīmes 09.01.2023 09.05.2023 Krājuma apzināšana. Tēmas izpēte. Izstādes sagatavošana. Turpinās
29 Ļebezovs G. Burtnieku aptiekas vitrīna 01.12.2022 17.02.2023 Krājuma apzināšana. Tēmas izpēte. Izstādes sagatavošana. Turpinās
30 Zīriņa I. Kolhoza “Mazsalaca” izveidošanās un attīstība (1948-1966). 01.04.2020 30.12.2023 Tēmas izpēte. Lekcija. Publiskā uzstāšanās. Turpinās
31 Zīriņa I. Mazsalacas grāmatniecības vēsture 01.02.2022 29.12.2023 Tēmas izpēte. Lekciju sagatvošana. Publikācijas. Izstādes sagatvošana. Turpinās
32 Boluža A., Pumpuriņš D. Juris Ore - 85 02.12.2022 14.03.2023 Krājuma apzināšana. Tēmas izpēte. Izstādes sagatavošana. Uzsākta
33 Rokpelne L. Vācu un vācbaltiešu vēsture Valmierā 18. - 19. gs. 01.10.2022 30.12.2025 Krājuma apzināšana. Tēmas izpēte. Uzsākta
34 Muzejpedagogs, Rokpelne L., Pumpuriņš D. Izglītības vēsture Valmieras novadā līdz 20. gadsimta sākumam 05.09.2022 29.12.2024 Krājuma apzināšana. Tēmas izpēte. Izstādes sagatavošana. Muzejpedagoģiskās programmas sagatavošana Uzsākta
35 Vēstures un krājuma nodaļas speciālisti Edināšanas vēsture. Gastronomijas vēsture 06.12.2022 29.12.2023 Notikušas intervijas. Apkopots materiāls. Papildināts muzeja krājums. Publikācija. Uzsākta
36 Miķelsone M. Kokamatniecības darbarīki 14.11.2022 31.07.2023 Priekšmetu izpēte, apraksts, atklātā krājuma pavadošā teksta papildināšana. Uzsākta
37 Vēstures, krājuma un izstāžu nodaļas speciālisti Valmieras 20. gs. vēsture 02.12.2022 30.12.2024 Tēmas izpēte, koncepta izstrāde, izstādes izveidošana, publikācijas Uzsākta
38 Zīriņa I. Komponistam Helmeram Pavasaram - 120 01.11.2022 01.05.2023 Tēmas izpēte. Izstādes satura izveide. Uzsākta
39 A. Geduševa Latvijas Republikas himna 10.10.2022 28.04.2023 Tēmas izpēte. Ceļojošās izstādes sagatavošana Uzsākta
40 Rokpelne L. Novada ģerboņi 01.04.2022 11.11.2023 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Valmieras muzeja krājumā. Literatūrā. Uzsākta
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Buša, Evita Ekspozīcija “Mājā un sētā”- lai var darboties kā liels, tā mazs Liesma, 29.07.2022. 6572/ 4 lpp.
2 Rokpelne, Liene Tirgi un gadatirgi Valmierā Valmierietis, 23.11.2022. 11611/ 2 lpp.
3 Rokpelnis, Alberts Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII. Atskats uz septiņos gados paveikto (2015–2021) Latvijas vēstures institūta žurnāls, 2022, Nr. 1. 20215/ 8 lpp.
4 Pumpuriņš, Dāvis Muzejs un karš. Piezīmes no Valmieras. www.creativemuseum.lv, 16.03.2022 3472/ 2 lpp.
5 Rokpelnis, Alberts Grāmatu izdevēji Dūņi – Valmierā un Cēsīs. Valmierietis, 31.08.2022 13902/ 5 lpp.
6 Rokpelnis, Alberts The Hit Publishing (Schlager) in Riga during the Great Depression in the Late 1920s and Early 1930s. Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII=The Scholarly Readings of Young Historians VII. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 68.–83. lpp. 25 000/ 15 lpp
7 Zīriņa, Ingrīda Nodievu māja Lucas ielā. Valmierietis, 26.01.2022.; Valmieras bibliotēkas novadpētniecības platforma; Valmieras muzeja mājas lapa; valmiera.zurbu.net 4730/ 2,5 lpp.
8 Zīriņa, Ingrīda Nesaules māja Stacijas ielā. Valmierietis, 23.02.2022. 4530/ 2 lpp.
9 Zīriņa, Ingrīda Zolmaņu māja Pārgaujā. Valmierietis, 30.03.2022. 6050/ 3 lpp.
10 Zīriņa, Ingrīda Vidzemnieks: fotogrāfs Jānis Sarkangalvis (1870 – 1942). Latvijas vēstures portāls Historia.lv; 19.06.2022. 10 003/ 6 lpp.
11 Zīriņa, Ingrīda Vikmaņi un Hincenbergi Dzirnavu ielā. Valmierietis, 29.06.2022. 7537/ 3 lpp.
12 Zīriņa, Ingrīda Dzirnavas Gaujas krastā. Valmierietis, 28.09.2022. 5696/ 3 lpp.
13 Zīriņa, Ingrīda Putniņmāja Brīvības ielā. Valmierietis, 29.12.2022. 6665/3 lpp.
14 Zīriņa, Ingrīda Valmieras ielu stāsti [par Valmieras pilsētas 14 ielām]. Informatīvais buklets “Valmieras ielu stāsti” 33084/ 28 lpp.
15 Rokpelne, Liene Senākais Valmieras ģerbonis – par diviem gadsimtiem senāks, nekā līdz šim uzskatīts Valmieras novada pašvaldības mājas lapa. Sadaļa: Vēsture 6516/ 2 lpp.
16 Rokpelne, Liene Simboliem pa pēdām – pilsētas ģerbonis un vārds. Valmieras muzeja mājas lapa; Valmieras bibliotēkas novadpētniecības platforma 15216/ 5 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Miķelsone, Maira Ekspozīcija, atklātais krājums "Mājā un sētā" 6184/ 23.lpp
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Buša, Evita Pūra lāde 7.–9. klase. Dizains un tehnoloģijas, Latviešu valoda un literatūra. Ar dažādām metodēm skolēnos nostiprināt zināšanas par arheoloģisko un etnogrāfiskais tautastērpu, tā rotāšanas un valkāšanas tradīcijām. 16101/ 9. lpp.
2 Buša, Evita Saules gads “Viena māsiņa – visas pasaules valdniece.” 3.-9. klase. Latviešu valoda un literatūra. Apgūstot dažādos folkloras žanros atklātās gadskārtu tradīcijas, pētīt un paust savu nacionālo identitāti, izmantojot iepazītās tradīcijas laikmetīgā produktā. 9778/ 6. lpp.
3 Buša, Evita Trīs godiņi mūžiņā Krustabas 7. - 12. klase. Latviešu valoda un literatūra. Ar dažādiem spēļu elementiem apmeklētājos radīt interesi par latviešu ģimenes trīs svarīgākajiem mūža godiem - krustabām, vedībām, bedībām. 20030/ 11. lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

20

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 37691
Individuālie 27820
Pārējie 7372
Apmeklētāji grupās 2499
Skolēni grupās 1509
Ārzemnieki grupās 186
Pārējie grupās 804
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

35340

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

316

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2186

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

415

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

20

Lekciju skaits muzejā:

18

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

98

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

1912

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

19

tai skaitā muzejā:

17

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ingrīda Zīriņa Dzirnavu ielas stāsti 1 30 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
2 Liene Rokpelne Hanza 1 9 Bērni, Pedagogi
3 Ingrīda Zīriņa Hernhūtiešu vēsture Valmierā 1 10 Pieaugušie
4 Ingrīda Zīriņa Ieskats Mazsalacas grāmatniecības vēsturē 1 22 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Skolēni
5 Alberts Rokpelnis, Liene Rokpelne Kā neapjukt informācijas okeānā 7 128 Bērni, Pedagogi, Pieaugušie, Skolēni
6 Ingrīda Zīriņa Lekcija "Mūsu Jānis Daliņš" 1 36 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
7 Ingrīda Zīriņa Mazsalacas pilsētas ielu vēsture 2 43 Pieaugušie
8 Alberts Rokpelnis Mazsalacas tilta vēsture 1 21 Pieaugušie
9 Liene Rokpelne Valmiera toreiz un tagad, arhitektoniskās izmaiņas 1 77 Pieaugušie
10 Ingrīda Zīriņa Valsts svētki Valmierā 1 12 Pieaugušie
11 Liene Rokpelne Ģerboņi. Mazsalacas vēsture. 1 43 Pieaugušie
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Evita Buša Pūra lāde 2022 1 7 Pedagogi, Skolēni
2 Evita Buša Saules gads 2022 12 236 Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie
3 Evita Buša Trīs godiņi mūžiņā. Krustabas 2022 5 102 Pedagogi, Skolēni
4 Alberts Rokpelnis Bruņinieku skola 2014 1 23 Pedagogi, Skolēni
5 Guna Medne Gadskārtu godi 2007 3 66 Pedagogi, Skolēni
6 Indra Vīlistere Gaismas ceļš 1998 12 262 Bērni, Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie
7 Evita Buša, Liene Rokpelne Kas muzejam vēderā? 2015 16 277 Bērni, Pedagogi, Pieaugušie, Skolēni
8 Ārija Pakere Katram savs krekls 2004 14 272 Pedagogi, Skolēni
9 Iveta Blūma Maizes ceļš 1996 5 90 Pedagogi, Skolēni
10 Ingrīda Zīriņa Senā skola 2007 29 577 Pedagogi, Skolēni, Bērni, Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Gleznu izstāde - Liena Baklāne, Paulis Postažs - atklāšana. 11.02.2022 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 10 Pieaugušie
2 Izstāde ,,Pēteris Martinsons. Sajūtu arhitektūra,, atklāšana 01.04.2022 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 45 Bērni, Pieaugušie
3 Muzeju nakts ,,Viens malks veselības,, 14.05.2022 Teritorija - Garšaugu dārzs 1 25 Pieaugušie
4 Muzeju nakts - radošās darbnīcas 14.05.2022 Teritorija - Muzeja pagalms 1 100 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
5 Muzeju nakts - ārtelpas izstāde - spēle 14.05.2022 Valmieras vecpilsēta 1 66 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
6 Muzeju nakts - bērnu un jauniešu koncerts ,,Mūsu muzejs,, 14.05.2022 Teritorija - Muzeja pagalms 1 300 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
7 Muzeju nakts - noskaņu koncerts ,,Ar Tevi,, 14.05.2022 Teritorija - Muzeja pagalms 1 100 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
8 Izstādes ,,No vienas saknes,, atklāšana 04.06.2022 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 29 Pensionāri, Pieaugušie, Studenti
9 Ziedu izstāde ,,Rozes,, - tikšanās ar ,,7 rozes,, stādu audzētājiem 16.07.2022 Teritorija - Garšaugu dārzs 1 35 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie
10 Mākslinieka Klāva Lora izstādes ,,Sabotāža II,, atklāšana 22.07.2022 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 73 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
11 Garšaugu dārzā tikšanās ar zāļu zinātāju Zeltīti Kavieri 22.07.2022 Teritorija - Garšaugu dārzs 1 30 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
12 Zinību dienas pasākums bērniem un jauniešiem ,,Citāda skola,,. 01.09.2022 Teritorija - Muzeja pagalms 1 235 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
13 Dāliju izstādes atklāšana 01.09.2022 Teritorija - Garšaugu dārzs 1 2 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie
14 LMA izstādes ,,Pa ceļam,, atklāšana 16.09.2022 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 48 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
15 ,,Simjūda tirgus,, 08.10.2022 Valmieras pilsēta 1 3000 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
16 Tikšanās ar izstādes ,,PA CEĻAM,, autoriem 29.10.2022 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 40 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
17 Izstādes ,,Latvijas muižu kultūras mantojums,, atklāšana 10.11.2022 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 53 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
18 Starptautiskā konference ,,Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII,, 24.11.2022 - 25.11.2022 Izstāžu nams - 2. stāvs 1 140 Pieaugušie
19 Pieredzes un iedvesmas stāsti par muižu dārziem - Ieva Zemīte, Oleru muižas saimniece. 02.12.2022 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 17 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Daļa muzeju ēkās izveidotas uzbrauktuves - pandusi. Izstāžu namā un lasītavas ēkā atrodas lifti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izstāžu namā ierīkots sanitārais mezgls. Īpaši pasākumi nav veikti.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Telpas nav speciāli pielāgotas citām invalīdu grupām. Sadarbībā ar NVO Valmieras invalīdu biedrība "Atspēriens", veikta muzeja publiski pieejamo telpu izvērtēšana. Izgatavoti jauni marķējumi kāpnēm, slīpām virsmām un stikla norobežojumiem. Tīmekļvietne valmierasmuzejs.lv atbilst piekļūstamības prasībām (iespējama teksta nolasīšana, burtu krāsas un izmēra maiņa).
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzejam ir sadarbība ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu-attīstības centru un Latvijas Nedzirdīgo savienību, Valmieras reģionālo biedrību. Piedāvājam ekskursijas ar gidu, sadarbībā ar biedrības zīmju tulku. Īpaši pasākumi nav veikti.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Telpas nav speciāli pielāgotas citām invalīdu grupām. Īpaši pasākumi nav veikti.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

24

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

22

Tai skaitā no muzeja krājuma:

13

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcija, atklātais krājums ,,Mājā un sētā,, VKKF, VM

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 VIII Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība 24.-25.11.22 Latvijas vēstures institūts - Latvijas Universitāte Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Lietuva, Igaunija Lietuva
2 Baltischen Historischen Kommission. Vēstures jautājumu pētniecība 2022. Baltijas Vēsturnieku komisija. Dr. Manfrēds fon Bētihers Darmštate, Līneburga, Marburga Vācija
3 Deutsches Kulturforum östliches Europa Vēstures jautājumu pētniecība 2022. Austrumeiropas Kultūras forums. Dr. Martins Pābsts Padeborna, Berlīne Vācija
4 Society Archivists and researchers of Hansa History Vēstures jautājumi, apmācības. 2022. Arhīvistu un Hanzas pētnieku biedrība. Dr. Christina Deggim Štāde Luksemburga
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 VII Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība 12.-13.11.2021. Vēstures pētniecības institūcijas Lietuva, Igaunija Lietuva
2 Baltischen Historischen Kommission. Vēstures jautājumu pētniecība 2021. Baltijas Vēsturnieku komisija. Dr. Manfrēds fon Bētihers Vācija
3 Deutscbaltische Gesselschaft. Darmstadt und Luneburg. Vēstures jautājumu pētniecība 2021. Vācbaltiešu biedrība Darmštatē un Līneburgā. Andreas Hansens un Rons Hellfritcs. Vācija
4 Cultural Routes of the Council of Europe programme Vēstures jautājumi, apmācības. 2021. Eiropas Kultūras ceļu institūts. Luksemburga/ Lībeka. Luksemburga
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 KylliSparre, mākslas darbu izstāde Igauņu mākslas popularizēšana 11.09.-16.10.2020. Māksliniece KylliSparre Tallina Igaunija
2 VI Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība 27.-28.11.2020. Vēstures pētniecības institūcijas Lietuva, Igaunija Igaunija
3 Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. līdzfinansēts projekts Nr. CB 110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” Valstu sadarbība Hanzas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībā 2020. Baltijas jūras reģiona valstis Latvija, Igaunija, Zviedrija Zviedrija
4 Ceļojums pa senās Livonijas teritorijas pilsētām Ziemeļvidzemē, Ziemeļvidzemes pilsētas Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2020. Starptautisā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
5 18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2020. Vācbaltu etniskā b-ba Vācija
6 Deutsch-Baltisches Jugendwerk. Vēstures jautājumu pētniecība 2020, Vācbaltiešu jauniešu organizācija Dr. Martins Pabsts Vācija
7 Baltischen Historischen Kommission. Vēstures jautājumu pētniecība 2020. Baltijas Vēsturnieku komisija. Dr. Manfrēds fon Bētihers Vācija
8 Deutscbaltische Gesselschaft. Darmstadt und Luneburg. Vēstures jautājumu pētniecība 2020. Vācbaltiešu biedrība Darmštatē un Līneburgā. Andreas Hansens un Rons Hellfritcs Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 2005. gads
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 1906. gads
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1 Pašvaldības īpašums 1735. gads
Klēts Bruņinieku ielā 4 Pašvaldības īpašums nav precīzu celšanas datu
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 18. gs. beigas
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 1913. gads
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums ~ 1790. gads
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1
Klēts Bruņinieku ielā 4
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2437

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 839
Krājuma telpas 488
Pārējās telpas 1110
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: