Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Bruņinieku iela 3, Valmiera, LV-4201

Vadītājs/ direktors:

Iveta Blūma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izstāžu zāle 64223620 26179044 @
Direktore Iveta Blūma 64224770 26514633 @
Vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa 64207636 @
Krājuma nodaļas vadītāja Indra Vīlistere 64207635 @
Izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja, direktores vietniece saimnieciskajā darbā Guna Medne 64207638 26449300 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada jūlijā. Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde - no 2002. gada 2. janvāra.

Misija:

Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā.

Darbība:

Mērķis: Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes teritorijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu realizēšana muzeju nozarē, sekmējot kultūrvides un tūrisma attīstību un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. Virzieni: muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai; nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Valmieras muzeja pirmā mājaslapa izveidota 2008. gadā. 2017. gadā nomainīta mājaslapas adrese, pārveidots dizains. Mājaslapas izveidē ievēroti atbilstības SEO un mobilajām ierīcēm kritēriji un principi; satura vadības sistēma bāzēta uz Wordpress, Izveidots Google Analytics konts mājaslapas apmeklējuma aplūkošanai un analīzei. Mājaslapas galvenās sadaļas informē par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā - izstādēm, pasākumiem; sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Mājaslapā sniegts ieskats muzeja vēsturē un struktūrā, kā arī informācija par darbības pamatvirzieniem.

Mājaslapas adrese:

Valmieras muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Arta Rozīte

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Igauņu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

17607

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

20A4

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2025

Muzeja šifrs:

VNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; 4 muzeja darbinieki ir ICOM individuālie biedri; 4 muzeja darbinieki ir biedrības "Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes centrs" biedri; 2 muzeja darbinieki ir biedrības "GAUJASKRASTU GRIEZES" valdes locekļi; 4 muzeja darbinieki ir muzeja tradīciju kopas "Griezes" dalībnieki.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Jūnijā, jūlijā un augustā muzejs atvērts arī svētdienās no 10.00 līdz 15.00.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu apskate Pirmskolas vecuma bērniem, izglītojošo iestāžu audzēkņiem un skolotājiem, kas pavada audzēkņu grupas; Vidzemes Augstskolas studentiem; 1. un 2. grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem; Pensionāriem; ICOM biedriem (uzrādot apliecību)
4 Mūžizglītības programma „Foto” Apmācība fotogrāfiem iesācējiem un ar iepriekšēju pieredzi. Fotografēšanas pamati, tehnika, fotografēšana telpā un dabā. Sākotnējā bilžu apstrāde, sagatavošana eksponēšanai. Dalība dažādās foto akcijās un izstādēs. Pasniedzēji A. Koziņecs. Programma jauniešiem un pieaugušajiem.
5 Mūžizglītības programma „Gleznošana” Glezniecības pamati. Eļļas tehnika, gleznošana no uzstādījumiem, studiju veidošana. Konsultācijas nodrošina Ieva Lapiņa - Strazdīte. Programma jauniešiem un pieaugušajiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” 1. daļu (Senvēsture un Valmieras pilsēta viduslaikos), „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” 2. daļu (Valmiera – apriņķa pilsēta (1783.-1949.)) un 3. daļu Valmieras lauku teritorija. Pieaugušajiem EUR 1.40
2 Izstāžu individuāla apskate Izstāžu zālē trijos stāvos. Pieaugušajiem EUR 1.40
3 Ekskursiju vadība Senā Rīgas iela, Valmieras puikas – likteņa izredzētie, Senās pils stāsts, Vācu kultūras mantojums Valmieras rajonā – muižas, pilis un baznīcas, Kas muzejam vēderā, Brāļu draudžu (hernhūtiešu) saiešanas vietas Valmierā un tās apkārtnē. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi viena stunda EUR 21.00
4 Muzejpedagoģiskā programma „Gaismas ceļš”. Sveču liešanas prasmi var apgūt katrs. Programmā piedāvājam skolēniem vissenāko sveču darināšanas veidu – katram pašam uzaudzēt savu sveci. Tāpat arī kopīgi pārbaudām, vai senču zināšanas par skalu un sveču gatavošanu ir vērā ņemamas. Skolēni izzinot un iesaistoties diskusijās, iepazīstas ar dažādiem apgaismes līdzekļiem un to pielietošanu agrāk. Kopīgi tiek minētas mīklas, ticējumi, kā arī pārrunāti uguns drošības noteikumi. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
5 Muzejpedagoģiskā programma „Arheologa stāsts”. Programmas norise ietver gan teorētisko, gan praktisko daļu. Teorētiskajā daļā skolēni, klausoties muzeja vēsturnieka stāstījumu par to, kas ir vēsture, kas to pēta un izzinot vēstures sākumposmus, tiek iepazīstināti ar muzeja patstāvīgās ekspozīcijas 1. daļu „Teic man Gauja Valmieras stāstu”. Savukārt programmas praktiskajā daļā skolēni vispirms digitālā veidā tiek iepazīstināti ar arheologu darbu un viņa radošo komandu, uzzinot, kā viņi strādā, ko viņi atrod, kur pēc tam nonāk atrastie priekšmeti u.tml. Stilizētā arheologa kastē katrs skolēns atrod kādu no arheoloģijas priekšmetiem – tie tiek pētīti, analizēti, mērīti un aprakstīti, līdzīgi kā to dara īsti arheologi. Veidojot stāstus par atrasto priekšmetu vēsturi. Mērķauditorija - 6. klases skolēni un interesenti, kas sāk mācīties vēstures pamatus. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
6 Muzejpedagoģiskā programma „Senā skola”. Kādas bija skolas Latvijas laukos 20. gadsimta pirmajā pusē? Ar ko tās atšķiras no mūsdienu izglītības iestādēm? Programmā skolēni ne tikai uzzina atbildes uz šiem jautājumiem, bet viņiem arī tiek dota iespēja iejusties senās skolas dzīvē, mācības izbaudot sveču gaismā. Ar skolmeistara palīdzību skolēni mācās boksterēt pēc vecās drukas, rēķināt seno svaru un mēru sistēmā, pēc glītrakstīšanas pamatprasībām glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā - uz mazas koka tāfelītes. Palaidnīgākiem skolēniem var sanākt patupēt uz zirņiem. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
7 Muzejpedagoģiskā programma „Kas muzejam vēderā”. Interesenti tiek iepazīstināti ar muzeju struktūru, to funkcijām un norisēm, kā arī ar muzeju un krājuma nozīmi vēstures veidošanā. Nodarbība ietver: 1.variants – Programmas ietvaros izzina, kas notiek Valmieras muzejā - kopīgi tiek meklētas atbildes uz dažādiem ar muzeju saistītiem jautājumiem - kas ir muzejs, kas ir muzeja eksponāts, kas ir muzeja krājums, kas to veido u.c. Interaktīvā veidā skolēniem tiek dota iespēja iejusties krājuma speciālista lomā, uzzinot, kas jādara, pieņemot krājumā kādu no dotajiem priekšmetiem. 2.variants - Skolēni gida pavadībā iepazīstas ar Valmieras muzeja teritoriju - muzeja ēkām un tur notiekošo, kā arī gids sniedz aktuālāko informāciju, kas nepieciešama tālākai darbībai programmas ietvaros. Tālāk seko darbs komandās – tiek izsniegtas darba lapas un pēc noteiktām norādēm, fotogrāfiju fragmentiem, teorētiski un praktiski, apsekojot Valmieras muzeja teritoriju, jāatrod un jāpieraksta pareizais atbilžu variants. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
8 Muzejpedagoģiskā programma „Kas ir tavs dārgums?” Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsu valsts veidošanās procesiem un tās priekšnoteikumiem, kā arī veicināt izpratni par valsts uzbūves struktūru, iekšējiem un ārējiem darbības principiem. Viens no programmas uzdevumiem ir radīt skolēnos mīlestību un lepnumu pret savu valsti. Programmā ietvertie jautājumi un saruna palīdz paplašināt skolēnu zināšanas par Valmieru 100 gados, izprast notikumu gaitu, to cēloņus un sekas. Vēstures avotu klāsts, stāstījums rosina iejusties un izprast laikmeta notikumus, aktualitātes un vērtības. Programma saistīta ar izstādi „Prezidenta spēles. Valmiera 100 gados.” un tiek piemērotām dažādām mērķauditorijām. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.40
9 Muzejpedagoģiskā proagramma „Kā neapjukt informācijas okeānā”. Tehnoloģiju pasaulē, kur informācijas apjoms ir milzīgs, ir viegli apjukt. Grūti izvērtēt, kur sākt meklēt, kuri materiāli un informācija ir noderīga, kā ar to strādāt, kurai tēmai tie piemēroti? Veidojot ziņojumu, referātu, domrakstu vai Zinātniski pētniecisko darbu, nereti gadās, ka veikts apjomīgs darbs, bet sniegtā informācija ir virspusēja. Programma/lekcija būs labs palīgs informācijpratībā, informācijas kritiskā atlasē, analīzē. Mērķauditorija- 10. klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
10 Muzejpedagoģiskā programma „Maizes ceļš”. Vai atminēsiet mīklu: „Vienā rudenī zemē sviež, otrā mutē bāž”? Interesanti, kā no maza graudiņa izaug lielas, dzeltenas vārpas un no tām iznāk garda jo garda maizīte, kuru ēdam pat bez aizdara, piedzerot klāt piparmētru tēju. Tā tas notiek pie mums muzejā pēc tam, kad esam izdzīvojuši visu garo maizes tapšanas ceļu no zemes aršanas, grauda sēšanas līdz kukulīša samīļošanai, pirms likt to galdā. Bet stāsts ir par tiem laikiem, kad zvēri un cilvēki runājuši vienā valodā, darba rīki, kā arī citi priekšmeti izskatījušies pavisam citādāk nekā tagad. Mums visiem kopīgi būs jāiemācās strādāt ar tiem gan nopietni, gan dziedot, gan ejot rotaļās. „Paša pelnīta maize salda” - tā mēs nopriecājamies, kad garais ceļš būs nostaigāts un varēsim sēsties pie galda un baudīt, ko paši esam sastrādājuši. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
11 Muzejpedagoģiskā programma „Piena ceļš”. No seniem laikiem piens un maize nemainīgi ieņēmuši īpašu vietu cilvēku uzturā. Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar senajām lopkopības un piena pārstrādes tradīcijām. Interaktīvā veidā kopīgi izdzīvosim ceļu no teliņa piedzimšanas brīža līdz pat sviesta baudīšanai. Pie mums skolēni paši varēs sakult sviestu, pagaršot īstas paniņas un uzzināt, kas jādara, lai meitām būtu baltāka mute. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
12 Muzejpedagoģiskā programma „Gadskārtu godi”. Skolēni nostiprina zināšanas par saulgriežiem un gadskārtām latviešu tautas tradīcijās, par senču dzīvi gada ritumā, ar to saistītajiem daudzveidīgajiem ticējumiem un paražām, par tradīciju lomu iepriekšējās pieredzes pārmantošanā no paaudzes uz paaudzi. Programma „Gadskārtu godi” popularizē latviešu gadskārtu svinēšanas tradīcijas. Saules kalendārais gads tiek dalīts gadalaikos. Par dalījuma punktiem ņemti četri saules grieži - Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Ziemassvētki. Pa vidu galvenajiem griežiem ir Meteņi, Ūsiņi, Jēkabi un Mārtiņi. Tātad gads dalīts astoņās daļās. Lai svinētu šos godus, tiem noteikti ir pareizi jāsagatavojas. Programmas tiek piedāvātas divos variantos: •Radošās darbnīcas – masku darināšana, puzuru un eglīšu rotājumu gatavošana utt. •Āra pasākums- rituāla ugunskura kurināšana, zīlēšana, raganu mēļu siešana utt. Laiks tiek pavadīts aktīvi, apgūstot tradīcijas, izzinot ticējumus un ieražas, spēlējot rotaļas. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
13 Muzejpedagoģiskā programma „Ģimeņu godi”. Programmā skolēniem tiek nostiprinātas zināšanas par mūža godiem – kristībām, vedībām, bedībām. Viens no ticējumiem saka: „ Ja meita ilgi neslauka galdu, tad tai nāk puņķaini precinieki”. Ko darīja, lai tā nenotiek, cik lielam jābūt pielocītam pūram, kā puisis izpirka to un kā notika jaunu ļaužu sagatavošanās rituāli precībām? Piedāvājam to izbaudīt skolēniem pašiem, radošā veidā izspēlējot ar visgreznākajām tradīcijām un rituāliem bagātākos godus - senlatviešu kāzas jeb vedības. Mērķauditorija – 8.-12.klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
14 Muzejpedagoģiskā programma „Senie mūzikas instrumenti”. Vai zini kas ir „klabata” un „tarkšķis” un vai zini, kā tie skan? Programmas laikā skolēni gūst intelektuālas darbības pieredzi, mācoties patstāvīgi un kritiski domāt, iepazīstot saikni ar mūziku dažādos laikmetos. Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādiem seniem skaņu rīkiem, mācoties atpazīt tos pēc skaņas un izskata. Programmas praktiskā muzicēšanas daļa ir piepildīta ar dažādu skaņu rīku spēlēšanu, veidojot kopēju orķestri. Mērķauditorija – 8.-12.klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
15 Muzejpedagoģiskā programma „Katram savs krekls”. Auduma apgleznošana ir aizraujoša un interesanta nodarbošanās, jo tā ļauj skolēnam ar savu individuālo pieeju un fantāziju būt oriģinālam, izjūtot krāsu un darbošanās prieku. Muzeja mākslinieces vadībā skolēniem tiek dota iespēja padarīt košāku izskatu savam līdzpaņemtajam krekliņam, to pašiem apgleznojot. Skolēni strādā ar auduma apgleznošanai paredzētiem tekstilmateriāliem. Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.40
16 Muzejpedagoģiskā programma „Es pazīstu savu valsti”. Programma orientēta gan uz pagātnes izzināšanu, gan arī uz vēstures sasaisti ar 20. gadsimta notikumiem un patriotisko audzināšanu. Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsu valsts veidošanās procesiem un tās priekšnoteikumiem, kā arī veicināt izpratni par valsts uzbūves struktūru, iekšējiem un ārējiem darbības principiem. Viens no programmas uzdevumiem ir radīt skolēnos mīlestību un lepnumu pret savu valsti. Programmas ievaddaļā skolēni aktīvi iesaistās diskusijās un atbild uz jautājumiem. Savukārt par padarīto darbu (par pareizi atbildētiem jautājumiem) tiek maksāta alga, kas ir valsts budžeta sastāvdaļa. Tālāk tiek izveidots Ministru Kabinets un ievēlēts valsts prezidents. Jaunizveidotajai valdībai darba kārtībā tikai viens jautājums - valsts budžeta apstiprināšana. Nāc un piedalies! Kopā izzināsim Latvijas valsts vēsturi un politiku! Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
17 Muzejpedagoģiskā programma „Bruņinieku skola”. Viduslaiku vēsture sevī slēpj daudzus noslēpumus, dzīves uztveri, kuru mūsdienu cilvēkam reizēm ir grūti izprast. Programmas laikā, aktīvi līdzdarbojoties, skolēniem ir iespēja kaut neilgu laiku nokļūt viduslaiku pasaulē, uzzināt par sabiedrības kārtām un iezīmēm, ikdienu, galvenajām dzīves telpām. Uzzināt, kā cēlies teiciens "Klusēšana - piekrišana". Piedalīties bruņinieku turnīrā. Papildināt vai atjaunot savas zināšanas par viduslaiku vēsturi, kuras apgūtas skolā. Mērķauditorija- 7.-12.klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
18 Muzejpedagoģiskā programma „Rūda piparkūkas” Ziemassvētki smaržo un garšo pēc piparkūkām. Bet kas tām iekšā? To pastāstīs Rūdis un palīdzēs katram uzcept savu īpašo svētku piparkūku. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
19 Muzejpedagoģiskā programma „Garšaugu un ārstniecības augu programma” Interesenti tiek iepazīstināti ar ārstniecības un garšaugu dārzu, tajā esošo augu izmantošanu ēdienu gatavošanā. Nogaršo augus svaigā veidā vai tējās, kā arī salīdzina augu garšu nianses izvilkumos taukvielās. Interesentiem tiek sniegta informācija par garšaugu ietekmi uz cilvēku veselību. Mērķauditorija- pieaugušie. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
20 Muzejpedagoģiskā programma „Es meitiņa kā puķīte” Interesenti programmas laikā var uzzināt noderīgus padomus un sievišķīgas viltības, izejot pie vīra. Zāļu tēja, maize un sāls. Latviskās tradīcijas nopietni un ar jokiem. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
21 Telpu noma dažādiem pasākumiem gan muzeja darba laikā, gan vakaros un svētku dienās Valmieras muzeja telpu noma viena stunda: pirmā vai otrā stāva zāle kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - semināriem un konferencēm EUR 42.50; pirmā vai otrā stāva zāle kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - svinībām un banketiem EUR 71.00; pirmā un otrā stāva zāles kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - semināriem un konferencēm EUR 71.00; Muzeja klase EUR 21.30; Telpas labdarības pasākumiem un koncertiem - bez maksas.
22 Krājuma materiāla atlase Krājuma materiāla atlase par vienu vienību Bez tēmas izpētes EUR 0.25; ar tēmas izpēti EUR 0.40
23 Muzeja priekšmetu deponēšana juridiskām un fiziskām personām Juridiskām personām par vienu vienību viena diena EUR 1.40; LR muzejiem, Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm – bez maksas
24 Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana Mutiski, rakstiski Bez tēmas izpētes EUR 4.00; ar tēmas izpēti EUR 14.00
25 Muzeja krājuma izmantošana Muzeja priekšmetu kopēšana, fotografēšana, zīmēšana, filmēšana, izmantošana kino, TV, reklāmas vajadzībām, publikācijām u.c. vajadzībām. Atbilstoši cenrādim no EUR 0.07 līdz EUR 7.00 par vienību
26 Lekcijas Skolu vēsture Valmierā, Dziesmu spēks (Dziesmu svētku vēsture), Vācu kultūras mantojums Valmieras rajonā – muižas, pilis un baznīcas, Brīvības cīņas. Latvijas armijai – 90, Brāļu draudžu vēsturē Vidzemē 18./19. gs., Valmieras puikas un rakstnieks Pāvils Rozītis, Valmiera pēc II Pasaules kara (1944 – 1949). Lekcijas viena stunda grupai līdz 20 cilvēkiem EUR 14.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Valmieras muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Valmieras pilsētas pašvaldības padotībā esoša Iestāde, kura īsteno Pašvaldības funkcijas kultūras un kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, veic kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un nodrošina to pieejamību. Muzeja darbības pamats ir Valmieras pilsētas pašvaldības domes apstiprināts Nolikums(29.10.2015. lēmums Nr.395, protokols Nr.11,25.&). Valmieras muzeja misija ir Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā. Valmieras muzejam ir sekojoši darbības pamatvirzieni: -Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana, -Pilsētas un pilsētas administratīvās ietekmes vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus, -Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, -Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai, -Nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana, -Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Muzeja darbības mērķi un uzdevumi definēti dokumentā "Valmieras muzeja darbības un attīstības stratēģija 2016. - 2025. gadam" (apstiprināts 29.10.2015 lēmums Nr. 396; protokols Nr. 11. 26.&. Muzeja darbības un pakalpojumu attīstībai izstrādāta "Valmieras pils kultūrvides centra darbības un attīstības stratēģijas 2017.-2025.gadam", 27.04.2017. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 156 (protokols Nr. 5.9.&).

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valmieras muzeja nolikums (vai reglaments, kas nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju) 29.10.2015 Nr. 395 protokols nr. 11, 25.&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Valmieras muzeja krājumu / Valmieras muzeja krājuma politika 2011. - 2015. gadam 29.10.2015 Nr. 396 protokols Nr. 11, 26.&
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 18.01.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Valmieras muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 30.09.2010 Nr. 1-2/10/2
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija darbiniekiem (Vispārējās darba aizsardzības prasības iestādes darbiniekiem 10.05.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valmieras muzeja darba koplīgums 18.02.2019 Nr. MZ 5.7.2./19/1
2 Darba aizsardzības instrukcijas 10.05.2019
3 Valmieras muzeja Civilās aizsardzības plāns 24.11.2010 Precizēts 22.11.2015
4 Valmieras muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 31.10.2013 Nr. 430 (protokols 14, 48&)

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

66302

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

53215

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

372

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

105

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 1 1
2. Dāvinājumi 318 51
6. Citi iegūšanas veidi 42 42

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1594

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Dokumenti, iespieddarbi restaurēti 30
2 Arheoloģija restaurēti 71
3 Dokumenti, iespieddarbi konservēti 1138
4 Koka un metāla priekšmeti konservēti 278
5 Tekstīlijas konservēti 77

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3167

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

30

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

15400

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1845

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1768

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Muzeju Kolekciju Tīkls “Meandrs” www.meandrs.lv 27334

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1311

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

45

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

45

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Teic man, Gauja, Valmieras stāstu.1. daļa 45 45

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

970

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

876

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 „Prezidentu spēles. Valmiera 100 gados” 171 159
2 “Pastnieku gaidījāt? Pasts, atklātnes, vēstules, telegrammas.” 180 119
3 “Skolas un skolēni Valmieras novadā 17.-20. gs. pirmajā pusē.” 46 46
4 “Rūdolfs Voldemārs Vītols – 115. Gleznas, zīmējumi, skices” 102 99
5 “Kā senā dziesmā. Dziesmu un albūmpantu klades.” 11 11
6 “Jāņu alus un siers. Alus kausi un krūzes.” 13 13
7 “Vakarēšana. Darbarīki un izgatavotie priekšmeti.” 47 45
8 “Galda sudrabs. Servējamie trauki un galda piederumi.” 36 26
9 “Akordeona stāsts. Mūzikas instrumenti.” 7 4
10 “Laiks. Pulksteņi.” 3 3
11 “Baltā galdauta svētki. Galdauti.” 26 26
12 “Atmiņai no dziesmu svētkiem. Nozīmītes.” 39 38
13 “Maizītē bagātība. Saimnieču diena.” 23 23
14 “Vajag apģērbties siltāk. Ziemas apģērbs.” 53 52
15 “Uzmanību, ekspedīcija!” 213 212

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

429

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

390

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “4. maijs. Dokuments. Vēsture. Dzīve. Neatkarības 25 gadi Valmierā”. 10 8
2 „Tautasdziesmas stāsts. Daba” 56 56
3 “Mēs bijām, esam, paliksim”. 40 34
4 „Kur karogi plīvo”. 23 22
5 Ārtelpas ekspresizstāde “Ar Valmieras vārdu Brīvības cīņās”. 40 34
6 Ārtelpas ekspresizstāde “30 gadi Baltijas ceļā”. 3 1
7 “Lauku muzikanti un kapelas Vidzemē 20.gs. pirmajā pusē”. 126 120
8 “Ceļā uz Latvijas valsti. Valmiera un Valmieras apriņķis. (1914-1918)”. 42 42
9 „Tautasdziesmas stāsts” 89 73

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

474

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

391

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Etnogrāfiski priekšmeti Izstāde Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs 29 29 12.03.2019 10.07.2019
2 Glezna Iestādes telpu noformējums VOC 1 1 05.06.2019 05.06.2020
3 Etnogrāfiski priekšmeti Izstāde Beverīnas novada Mūrmuižas bibliotēka 56 56 24.04.2019 30.08.2019
4 Etnogrāfiski priekšmeti Izstāde Burtnieku novada Burtnieku bibliotēka 56 56 07.08.2019 31.10.2019
5 Etnogrāfiski priekšmeti Izstāde Mazsalacas muzejs 89 88 26.08.2019 30.05.2020
6 Gleznas Darba vietas noformējums Valmieras pašvaldība 2 2 01.10.2019 01.10.2020
7 Etnogrāfiski priekšmeti Izstāde Limbažu muzejs 1 1 19.09.2019 20.05.2020
8 Glezna Darba vietas noformējums Valmieras mūzikas skola 1 1 05.11.2019 05.11.2020
9 Priekšmeti, fotogrāfijas, tekstilijas, iespiedd., māksla Ekspozīcija Rūjienas izstāžu zāle 239 157 07.11.2000 08.07.2020 08.07.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 411 957 1368
Digitālo attēlu izgatavošanai 810 1006 1816

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 37 21
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Krājuma, vēstures nodaļas speciālisti Pilsētas vēsturiskās attīstības izmaiņas (ielas un apbūve), iedzīvotāji, iestādes, u.c. 04.01.1999 30.12.2025 Tēmas izpēte. Publikācijas. Krājuma papildināšana. Ekspedīcija „Katram sava Valmiera”. Publiskās uzstāšanās. Turpinās
2 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Valmieras muzejs – 29 zinātniski pētniecisko ekspedīciju organizētājs. 02.01.2018 30.12.2019 Krājuma apzināšana. Publikācijas. Izstādes „Uzmanību – ekspedīcija” izveide. Pabeigta
3 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Agrārā un teritoriālā reforma Valmierā un Valmieras apriņķī: pagātne vai nākotne? 01.11.2019 01.06.2020 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā. un LNA Valmieras zonālajā Valsts arhīvā. Ceļojošās izstādes izveide. Uzsākta
4 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Aktīvās atpūtas un tūrisma vēsture 19.-21.gs. 01.11.2019 01.06.2021 Tēmas izpēte. Krājuma apzināšana. Izstādes izveide. Uzsākta
5 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Valmieras pils kompleksa vēsture. 01.09.2015 30.12.2020 Tēmas izpēte. Tematiskā satura izstrāde. Priekšmetu atlase ekspozīcijai. Darbs Latvijas un ārvalstu vēstures arhīvos. Turpinās
6 Rokpelne L. Valmiera – Hanzas savienībā. 01.04.2016 30.12.2020 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Turpinās
7 Zīriņa I. Valmieras pašvaldības vadītāji (1918 – 1940). 01.02.2016 30.12.2019 Tēmas izpēte. Publikācijas. Publiskā uzstāšanās. Lekcijas un slīdrādes izveide. Pabeigta
8 Zīriņa I. Fotogrāfi Valmierā 20. gs. sākumā. 02.01.2014 30.12.2019 Tēmas izpēte. Publikācija. Krājuma papildināšana. Publiskā uzstāšanās semināros un zinātniskajos lasījumos. Lekcijas un slīdrādes izveide. Pabeigta
9 Zīriņa I. Fotogrāfi Mazsalacā un Mazsalacas novadā 20. gs. 1. pusē. 01.06.2016 30.12.2019 Tēmas izpēte. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publiskā uzstāšanās. Pabeigta
10 Zīriņa I. Rūjienas fotogrāfs Eduards Kalcenavs. 02.01.2019 30.12.2019 Tēmas izpēte. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publiskā uzstāšanās. Uzsākta
11 Zīriņa I. Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs Augusts Melnalksnis. 02.01.2019 30.12.2019 Tēmas izpēte. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publiskā uzstāšanās. Pabeigta
12 Zīriņa I. Valmieras Latviešu biedrība (1872-1940). 02.01.2019 01.06.2020 Tēmas izpēte. Krājuma papildināšana. Publikācija. Lekcijas un slīdrādes izveide. Turpinās
13 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Mazsalacas vēsture 19./20. gs.: Rīgas un Baznīcas ielas. 01.06.2016 30.12.2020 Tēmas izpēte. Darbs Latvijas Valsts vēstures un LNA Valmieras zonālajā Valsts arhīvā. Publiskā uzstāšanās. Lekcija. Uzsākta
14 Zīriņa I. Pirmie lauksaimniecības arteļi un kolhozi Valmieras apriņķī (1947-1950). 02.01.2019 01.06.2019 Tēmas izpēte. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publiskā uzstāšanās. Pabeigta
15 Vīlistere I. Medības Vidzemē un medījumu kulinārija no akmens laikmeta līdz 20.gs. vidum. 02.01.2018 30.12.2019 Tēmas izpēte. Krājuma papildināšana. Publiska uzstāšanās. Pabeigta
16 Zīriņa I. (Latvijas armijai – 100). Ar Valmieras vārdu Brīvības cīņās: valmierieši 1.kājnieku pulkā un Valmieras skolnieku rotā 1919.g. 02.01.2019 30.05.2019 Tēmas izpēte. Krājuma papildināšana. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publikācija. Publiskā uzstāšanās. Ceļojošās izstādes izveide. Pabeigta
17 Zīriņa I. “Trīsdesmit gadi Baltijas ceļā”. 01.06.2019 01.09.2019 Tēmas izpēte. Publiskā uzstāšanās. Ceļojošās izstādes izveide. Pabeigta
18 Zīriņa I. “Janvāris manās atmiņās” (1991. gada barikāžu notikumiem – 30). 01.11.2019 01.02.2021 Tēmas izpēte. Publiskā uzstāšanās. Ceļojošās izstādes izveide. Uzsākta
19 Zīriņa I., Rokpelne L. Dzimtu vēsture. 02.02.2015 30.12.2025 Tēmas izpēte; Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas. Turpinās
20 Rokpelne L., Rokpelnis A. Valmieras pilsētas un apriņķa iedzīvotāju statistika 18. un 19. gs. 02.01.2018 30.12.2020 Tēmas izpēte; Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas. Turpinās
21 Rokpelne L., Zīriņa I. Valmieras 11 komjaunieši un 1919.g. Valmierā. 02.01.2018 30.12.2019 Tēmas izpēte, darbs Latvijas Vēstures arhīvā; publikācijas; publiskā uzstāšanās lasījumos, konferencēs. Pabeigta
22 Rokpelne L. Zīriņa I. Šaursliežu dzelzceļa Valmierā tā darbības posmi. 01.09.2017 01.09.2022 Tēmas izpēte, darbs Latvijas Vēstures arhīvā; publikācijas. Turpinās
23 Pakere Ā., Zīriņa I. “Māksliniekam – novadniekam Rūdolfam Voldemāram Vītolam -115”. 02.01.2018 01.08.2019 Tēmas izpēte. Krājuma apzināšana. Izstādes izveide. Pabeigta
23 Pakere Ā., Zīriņa I. Zudušo meklējot: mākslinieks Jānis Staņislavs Birnbaums (1863-1944). 01.08.2019 01.08.2020 Tēmas izpēte. Krājuma apzināšana. Publikācija, publiskā uzstāšanās. Turpinās
25 Rokpelnis A. Mūzikas instrumentu vēsture. 02.01.2014 30.12.2019 Tēmas izpēte. Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas. Turpinās
26 Rokpelnis A. Saimniecība: statistika un rūpniecība Valmieras apriņķī starpkaru periodā (1920-1940). 05.01.2015 30.12.2019 Tēmas izpēte. Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas Krājuma papildināšana. Pabeigta
27 Krājuma, vēstures nodaļas speciālisti Valmiera un tās apkārtne fotoattēlos un pastkartēs 19.gs.b. /20. gs. 01.03.2010 30.12.2019 Sadarbība ar LNB projektā „Zudusī Latvija” Turpinās
28 Vēstures nodaļas speciālisti Skolas un izglītība Valmierā 17. – 20. gs. pirmajā pusē. 01.06.2011 30.12.2019 Tēmas izpēte; publikācijas; Pabeigta
29 Rokpelne L., Zīriņa I. Vācbaltiešu faktors Valmieras vēsturē. 19.10.2012 30.12.2019 Tēmas izpēte. Krājuma apzināšana, darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Publiskā uzstāšanās semināros, zinātniskajos lasījumos. Publikācijas. Turpinās
30 Rokpelne L., Rokpelnis A. Sabiedriskā un kultūras dzīve Valmierā 1920 – 2020. 21.11.2014 30.12.2020 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā un LNA Valmieras zonālajā Valsts arhīvā. Publiskā uzstāšanās semināros, zinātniskajos lasījumos. Turpinās
31 Vīlistere I. Bērziņa I. Ziemane V. Ārstniecības augi un garšaugi. 03.01.2011 30.12.2025 Tēmas izpēte. Tematiskās “Garšaugu dārziņa” ekskursijas. Izglītojošā programma. Publikācija. Turpinās
32 Blūma I. Medne G. Rokpelne L. Rokpelnis A. Tradicionālā kultūra Vidzemē. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana 03.01.2001 30.12.2025 Tēmas izpēte. Gadskārtu ieražu popularizēšana. Turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zīriņa I. Valmiera un valmierieši. Stāsts par Aleksandru Zeinu. Valmierietis, Nr.16., 30.01.2019.; internetvietne Zurbu.net 5511; 2,5 lpp.
2 Rokpelnis A. Mūzikas instrumenti Valmieras muzejā. Valmiera, Nr. 195., 01. 2019. un internetvietne Valmiera.lv 1700; 1 lpp.
3 Zīriņa I. Pirms simts gadiem februārī. Valmierietis, Nr.32., 27.02.2019.; internetvietne Zurbu.net; Latvijas vēstures portāls Historia.lv 6429; 3 lpp.
4 Zīriņa I. Pastnieku gaidījāt? Valmiera, Nr. 197., 02. 2019. 3035; 2 lpp.
5 Rokpelne L. Laiks. Valmiera, Nr. 199., 03. 2019. 5416; 3 lpp.
6 Zīriņa I. Karaliskais gads. Valmierietis, Nr.62., 24.04.2019. 8212; 4 lpp.
7 Miķelsone M. Baltā galdauta svētki. Valmiera, Nr. 201., 04. 2019. 11347; 4 lpp.
8 Zīriņa I. Trauksmainās maija dienas. Valmierietis, Nr.79., 29.05.2019. 7550; 4 lpp.
9 Vīlistere I. Dziesmu un albumu pantu klades muzeja krājumā. Valmiera, Nr. 203., 05. 2019. 3746; 2 lpp.
10 Zīriņa I. Beverīnas meklētājs. Valmierietis, Nr.94., 26.06.2019. 9064; 4,5 lpp.
11 Zīriņa I. Jaltas dārznieks Dāvis no Lielbrēmeļa. Valmierietis, Nr. 114., 31.07.2019. 7554; 4 lpp.
12 Zīriņa I. Parks Gaujas ielokā. Valmierietis, Nr. 130., 28.08.2019. 6422; 3 lpp.
13 Medne G. Maizītē bagātība. Valmiera, Nr. 209., 08. 2019.; internetvietnē Valmiera.lv 6989; 3 lpp.
14 Zīriņa I. Sveika, mana jaunības pilsēta! Valmierietis, Nr. 146., 25.09.2019. 5293; 2,5 lpp.
15 Zīriņa I. Skolas un skolēni Valmierā un Valmieras novadā 17. – 20. gs. pirmajā pusē. Valmiera, Nr. 211., 09. 2019. 7397; 3 lpp.
16 Miķelsone M. Vajag apģērbties siltāk. Valmiera, Nr. 213., 10. 2019. 10588; 5 lpp.
17 Zīriņa I. Valmierieši savai pilsētai. Valmierietis, Nr. 181., 27.11.2019. 7368; 3,5 lpp.
18 Vīlistere I. Vakarēšana. Valmiera, Nr. 215., 11. 2019. 3521; 1,5 lpp.
19 Vīlistere I. Galda sudrabs. Valmiera, Nr. 217., 12. 2019. 2661; 1 lpp.
20 Zīriņa I. Tiesu nams Valmierā. Valmierietis, Nr. 193., 18.12.2019. 4201; 2 lpp.
21 Blūma I. Valmieras muzejam - 60 Internetvietne Valmiera.lv 3876; 1,5 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Miķelsone M. Baltā galdauta svētki. 4464; 2,5 lpp. Internetvietnē Valmiera.lv
2 Vīlistere I. Dziesmu klades. 3013; 1,5 lpp. Internetvietnē Valmiera.lv
3 Vīlistere I. Galda sudrabs. 2082; 1 lpp. Internetvietnē Valmiera.lv
4 Rokpelne L. Laika skaitīšana. 2043; 1 lpp. Internetvietnē Valmiera.lv
5 Vīlistere I. Vakarēšana. 2904; 1,5 lpp. Internetvietnē Valmiera.lv
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Vīlistere / MF7 Sia Izstādes “Uzmanību – ekspedīcija” tematiskais struktūrplāns / izstādes dizains 2.lpp. / 16.lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

87

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 79461
Individuālie 41506
Pārējie 24980
Apmeklētāji grupās 12975
Skolēni grupās 8953
Ārzemnieki grupās 1026
Pārējie grupās 2996
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

72446

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

314

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2160

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

417

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

32

Lekciju skaits muzejā:

41

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

280

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

6213

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

31

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

249

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

52

tai skaitā muzejā:

49

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ingrīda Zīriņa 1905.-1906. gada revolūcija Valmierā un Valmieras apriņķī 1 19 Pensionāri, Pieaugušie
2 Ingrīda Zīriņa Brīvības cīņas. Latvijas armijai – 100 1 4 Pieaugušie
3 Ingrīda Zīriņa Hermanim Enzeliņam – 150 4 132 Pensionāri, Pieaugušie
4 Ingrīda Zīriņa Ieskats Limbažu ielas vēsturē 1 17 Pieaugušie
5 Alberts Rokpelnis Kas notiek muzejā? 1 28 Studenti
6 Ingrīda Zīriņa Kolektivizācijas norises Kocēnu pagastā. Pirmo arteļu un kolhozu dibināšana (1947-1950) 1 22 Pensionāri, Pieaugušie
7 Ingrīda Zīriņa Konstantīnam Pēkšēnam – 160 1 26 Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
8 Alberts Rokpelnis, Liene Rokpelne Kā neapjukt informācijas okeānā 16 366 Skolēni, Studenti
9 Ingrīda Zīriņa Mākslinieka Staņislava Birnbauma dzimtas stāsts. No Liezeres līdz Pēterburgai 1 48 Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
10 Ingrīda Zīriņa Rakstnieks. Revolucionārs. Sabiedriskais darbinieks Augusts Melnalksnis 1 16 Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
11 Ingrīda Zīriņa Savējais. Fotogrāfs Jānis Āboltiņš (1904-1971) 2 50 Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
12 Ingrīda Zīriņa Skolu vēsture Valmierā 1 134 Skolēni
13 Ingrīda Zīriņa Valmieras Latviešu biedrība: mazpilsētas pilsoniskās sabiedrības un nacionālās pašapziņas veidotāja (1872-1919) 1 31 Pensionāri, Pieaugušie
14 Ingrīda Zīriņa Valmieras muzeja krājuma materiāli un 11 komjauniešu piemiņas pasākumi padomju laikā 1 54 Pensionāri, Pieaugušie
15 Ingrīda Zīriņa Valmieras muzejam – 60: ieskats muzeja vēsturē 1 52 Pensionāri, Pieaugušie, Studenti
16 Ingrīda Zīriņa Valmieras puikas un rakstnieks Pāvils Rozītis 5 104 Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie
17 Ingrīda Zīriņa Vidzemnieks – fotogrāfs Jānis Sarkangalvis 1 18 Pieaugušie
18 Ingrīda Zīriņa Ģimene. Dzimtas koks. 1 16 Pedagogi, Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Evita Buša, Liene Rokpelne Arheologa stāsts 2012 5 124 Pedagogi, Skolēni
2 Alberts Rokpelnis Bruņinieku skola 2014 21 503 Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie
3 Ingrīda Zīriņa, Iveta Blūma Es pazīstu savu valsti 1998 3 74 Pedagogi, Skolēni
4 Guna Medne Gadskārtu godi 2007 24 1024 Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie, Bērni
5 Indra Vīlistere Gaismas ceļš 1998 17 365 Pedagogi, Skolēni, Studenti, Bērni, Pensionāri, Pieaugušie
6 Indra Vīlistere Garšaugu un ārstniecības augu programma 2011 20 313 Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie, Bērni
7 Evita Buša Kas ir tavs dārgums? 2018 12 257 Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie
8 Evita Buša, Liene Rokpelne Kas muzejam vēderā? 2015 19 290 Pedagogi, Skolēni, Bērni, Pieaugušie
9 Ārija Pakere Katram savs krekls 2004 22 378 Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie, Studenti, Bērni
10 Iveta Blūma Maizes ceļš 1996 12 246 Bērni, Pedagogi, Skolēni
11 Guna Medne Piena ceļš 1996 1 21 Bērni, Pedagogi
12 Vita Ziemane Rūda piparkūkas 2014 7 116 Bērni, Pedagogi, Skolēni, Pieaugušie
13 Alberts Rokpelnis Senie mūzikas instrumenti 2012 13 230 Bērni, Pedagogi
14 Ingrīda Zīriņa Senā skola 2007 46 962 Skolēni, Pedagogi, Pensionāri
15 Guna Medne Ģimeņu godi 2005 58 1310 Pedagogi, Skolēni, Bērni, Pensionāri, Pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Arta Rozīte Foto 2014 5 67 Pieaugušie
2 I. Lapiņa Gleznošana 2013 26 182 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ivetas Vecanānes darbu izstādes "Zelta laipa" atklāšana 25.01.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 43 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
2 Latvijas Mākslas akadēmijas studentu un pasniedzēju stikla darbu izstādes "Cilvēks" atklāšana 25.01.2019 Izstāžu nams - 2. stāvs 1 39 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
3 Koncerts "Motīvs" (kokle, gongi) 08.02.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 70 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
4 Malvīnes Mennikas rotu meistarklase 16.02.2019 Izstāžu nams - Velvju zāles 1 16 Pieaugušie, Skolēni
5 Tikšanās ar mākslinieci Ivetu Vecenāni "Sulīgums dzīvē un mākslā" 21.02.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 11 Pensionāri, Pieaugušie
6 Dāmu kluba tikšanās ar mākslinieci Ivetu Vecenāni "Sulīgums dzīvē un mākslā" 21.02.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 12 Pieaugušie
7 Tikšanās ar mākslinieku Alekseju Naumovu - gleznu izstādes "Nebeidzamā ainava" autoru 04.03.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 63 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
8 Meistarklase - tušas gleznojums 06.03.2019 Izstāžu nams - 2. stāvs 1 15 Pieaugušie
9 ETNO kokļu radošā nometne 10.03.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 47 Pieaugušie
10 Valmieras pilsētas un starpnovadu vēstures olimpiāde 7. klasēm 18.03.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 31 Pedagogi, Pieaugušie, Skolēni
11 Grāmatas "Skati Valmieras pilsētas draudzes un novada pagātnē" atklāšanas svētki 26.03.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 80 Pensionāri, Pieaugušie, Studenti
12 Pašvaldības pasākums - "Uzslavē čaklāko!", sētnieku sveikšana 27.03.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 70 Pieaugušie
13 Etno kokļu kopas koncerts "Mīļās Māras istabā" 30.03.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 236 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
14 Etno kokļu kopas koncerts "Mīļās Māras istabā" - ģenerālmēģinājums 30.03.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 180 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
15 Helēnas Heinrihsones gleznu izstādes "Dienasgrāmata" un Annas Heinrihsones darbu izstādes "Mans miers ir beigts" ATKLĀŠANA 05.04.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 102 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
16 Seminārs novadpētniekiem "No savas zemes kopējiem par sarkano muižu kalpiem - kolektivizācija Latvijas laukos PSRS otrā okupācijas perioda sākuma posma 1944 - 1955" 24.04.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 22 Pieaugušie
17 Valmieras mūzikas skolas vokālās klases audzēkņu koncerts 29.04.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 57 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
18 Valmieras Mūzikas skolas vokālās klases koncerts 02.05.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 27 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
19 Starptautiskā muzeju nakts 18.05.2019 Maršnera nams 1 1216 Bērni, Pieaugušie
20 Muzeju nakts - ekskursija "Tālavas meklētājs" 18.05.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 31 Pensionāri, Pieaugušie
21 Muzeju nakts - Valmieras Kultūras centra koru koncerts "Kad dziesmā spēku smeļam" 18.05.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 380 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Skolēni, Studenti
22 Muzeju nakts - nakts koncerts - Karavīru dziesmas dzied folkloras kopa "Trejasmens" 18.05.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 380 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Skolēni, Studenti
23 Muzeju nakts - filma "Nameja gredzens" 18.05.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 250 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Skolēni, Studenti
24 Muzeju nakts - radošās darbnīcas "Dabas bērns" 18.05.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 300 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Skolēni, Studenti
25 Muzeju nakts - koncerts "Zemes un debesu maģija", Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošā studija 18.05.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 127 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Skolēni, Studenti
26 Muzeju nakts - tikšanās ar Jāni Lejiņu - triloģijas "Zīmogs sarkanā vaskā" autoru 18.05.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 48 Pensionāri, Pieaugušie
27 Ivara Drulles darbu izstādes "Manai dzimtenei" atklāšana 18.05.2019 Izstāžu nams - 2. stāvs 1 67 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
28 Paulas Zariņas - Zēmanes gleznu izstādes "Bezgalības apziņas" atklāšana 18.05.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 67 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
29 Valmieras mūzikas skolas koncerts "Kokle. Pasaule. Mūzika" 22.05.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 65 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
30 Muzeja Mūžizglītības kursu dalībnieku gleznu izstādes atklāšana 29.05.2019 ZET administrācijas ēka 1 19 Pieaugušie
31 Gadskārtu godi - Vasaras saulgrieži 20.06.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 80 Pieaugušie
32 Gadskārtu godi - tradīciju kopas "Griezes" koncertdaļa un uguns rituāls 22.06.2019 Starptautiskais kultūras festivāls "Sābri" Ludzā 1 260 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie
33 Valmieras mākslinieku darbu izstādes "Bez robežām" atklāšana 29.06.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 92 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
34 VAK - 20, Vidzemes reģions - Senču balsis 04.07.2019 Brenguļi 1 550 Pieaugušie
35 Edītes Pauls Vīgneres izstādes "Koronetes" atklāšana 26.07.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 214 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
36 Pilsētas svētku tirgus 27.07.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 3000 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
37 Muzeja 60 gadu jubilejas svinības 03.08.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 72 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
38 Izstādes "Uzmanību - ekspedīcija" prezentācija 03.08.2019 Izstāžu nams - 2. stāvs 1 74 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
39 Zinību diena – Citāda skola 02.09.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 243 Pieaugušie, Skolēni
40 Edītes Pauls Vīgneres 80 gadu dzimšanas dienas svinības 16.09.2019 Izstāžu nams - 2. stāvs 1 25 Pensionāri, Pieaugušie
41 Tōnu Noorits foto izstādes "Ceļotājs laikā" atklāšana 20.09.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 47 Pieaugušie
42 2. Lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumi 03.10.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 38 Pieaugušie
43 Eiropas Sociālās riteņbraukšanas izaicinājuma apbalvošana 10.10.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 23 Bērni, Pieaugušie
44 Simjūda tirgus 12.10.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 4500 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
45 Pašvaldības pasākums - "Uzslavē skaistāko pagalmu." 16.10.2019 Izstāžu nams - 2. stāvs 1 11 Pieaugušie
46 Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstādes "Virsma. Klātbūtne" atklāšana 01.11.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 188 Bērni, Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
47 Agnese Kauperes gleznu izstādes "Tasmānijas zilā" atklāšana 01.11.2019 Izstāžu nams - 2. stāvs 1 188 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni
48 Valmieras pilsētas pašvaldības pasākums - aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu godināšana 13.11.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 30 Pieaugušie
49 5. Zinātniskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi" 29.11.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 67 Pieaugušie
50 Pārskatot vēsturi. 11 komjauniešu tiesas prāva 1919.gada decembrī 06.12.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 50 Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie
51 LMA-100, Vizuāli plastiskās nodaļas pasniedzēju darbu izstādes atklāšana 12.12.2019 Izstāžu nams - 1. stāvs 1 41 Pedagogi, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti
52 Ziemassvētku tirdziņš 14.12.2019 Teritorija - Muzeja pagalms 1 1500 Bērni, Pensionāri, Pieaugušie, Skolēni, Studenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Daļa muzeju ēkās izveidotas uzbrauktuves - pandusi, divās ēkās Izstāžu namā un Ekspozīcijas ēkā, lasītavā atrodas lifti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izstāžu namā ierīkots atbilstošs sanitārais mezgls. Īpaši pasākumi nav veikti.
2. Redzes invalīdiem Telpas nav speciāli pielāgotas redzes invalīdiem bez pavadoņa. Īpaši pasākumi nav veikti.
3. Dzirdes invalīdiem Muzejam ir sadarbība ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu - attīstības centru un Latvijas Nedzirdīgo savienību, Valmieras reģionālo biedrību. Piedāvājam ekskursijas ar gidu, sadarbībā ar biedrības zīmju tulku. Īpaši pasākumi nav veikti.
4. Citām invalīdu grupām Telpas nav speciāli pielāgotas citām invalīdu grupām. Īpaši pasākumi nav veikti.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

35

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

33

Tai skaitā no muzeja krājuma:

17

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

10

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

9

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Prezidentu spēles. Valmiera 100 gados." VM

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Ceļojums pa senās Livonijas teritorijas pilsētām Ziemeļvidzemē, Ziemeļvidzemes pilsētas Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2020. Starptautisā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. līdzfinansēts projekts Nr. CB 110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” Valstu sadarbība Hanzas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībā 2020. Baltijas jūras reģiona valstis Zviedrija Igaunija
18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2020. Vācbaltu etniskā b-ba Vācija
VI Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība 27.-28.11.2020. Vēstures pētniecības institūcijas Lietuva Igaunija
Mākslas darbu izstāde “Bez robežām” Latvijas laikmetīgās mākslas popularizēšana 16.08.-30.09.2020. Giterslo apgabals Giterslo Vācija
Kylli Sparre, mākslas darbu izstāde Igauņu mākslas popularizēšana 11.09.-16.10.2020. Māksliniece Kylli Sparre Tallina Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Ceļojums pa senās Livonijas teritorijas pilsētām Ziemeļvidzemē, Ziemeļvidzemes pilsētas Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2019. Starptautisā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. līdzfinansēts projekts Nr. CB 110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” Valstu sadarbība Hanzas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībā 2019. Baltijas jūras reģiona valstis Latvija, Igaunija, Zviedrija Zviedrija
18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2019. Vācbaltu etniskā b-ba Vācija
Tõnu Nooritsa mākslas darbu izstāde Igauņu mākslas popularizēšana 20.09.-26.10.2019. Mākslinieks Tõnu Noorits Tallina Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Ceļojums pa senās Livonijas teritorijas pilsētām Ziemeļvidzemē, Ziemeļvidzemes pilsētas Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2018. Starptautisā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. līdzfinansēts projekts Nr. CB 110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” Valstu sadarbība Hanzas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībā 2018. Baltijas jūras reģiona valstis Latvija, Igaunija, Zviedrija Zviedrija
18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2018. Vācbaltu etniskā biedrība Vācija
Starptautisks mākslas simpozijs Valmieras un Giterslo mākslas pieredzes apmaiņas veicināšana 07.2018. Giterslo mākslinieku apvienība Giterslo Vācija
Izstāde “Kur ir Ūders?” Mākslinieka T. Ūdera kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana 11.-12. 2018. Kolekcionārs Georgs Solms Marburga Vācija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Ceļojums pa Valmieras pilsētu. “Silvester Tag” svinēšana Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2017. Starptautiskā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2017. Vācbaltu etniskā biedrība Hanovere Vācija
Starptautiska izstāde Christoph Winkler – gleznas, Valmieras muzejs Mākslas apmaiņa 09.2017. Giterslo mākslinieku apvienība Giterslo Vācija
Starptautiskās sadarbības 25 gadu pasākumi Valmieras un Giterslo radošās pieredzes apmaiņas veicināšana 05.07.-10.07.2017 Giterslo apgabals Giterslo Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 2005. gads
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 1906. gads
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1 Pašvaldības īpašums 1735. gads
Klēts Bruņinieku ielā 4 Pašvaldības īpašums nav precīzu celšanas datu
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 18. gs. beigas
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 1913. gads
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums ~ 1790. gads
Teritorijas kopējā platība (m2):

10823

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1
Klēts Bruņinieku ielā 4
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2437

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 839
Krājuma telpas 488
Pārējās telpas 1110
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: