Kontaktinformācija

Adrese:

Bruņinieku iela 3, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Vadītājs/ direktors:

Iveta Blūma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izstāžu zāle 64223620 26179044 @
Direktore Iveta Blūma 64224770 26514633 @
Vēstures nodaļas vadītāja Liene Rokpelne 64207636 @
Krājuma nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa 64207635 @
Izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja, direktores vietniece saimnieciskajā darbā Arta Rozīte 64207638 20399088 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada jūlijā. Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde - no 2002. gada 2. janvāra.

Misija:

Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā.

Darbība:

Mērķis: Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes teritorijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu realizēšana muzeju nozarē, sekmējot kultūrvides un tūrisma attīstību un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. Virzieni: muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai; nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Valmieras muzeja pirmā mājaslapa izveidota 2008. gadā. 2017. gadā nomainīta mājaslapas adrese, pārveidots dizains. Mājaslapas izveidē ievēroti atbilstības SEO un mobilajām ierīcēm kritēriji un principi; satura vadības sistēma bāzēta uz Wordpress, Izveidots Google Analytics konts mājaslapas apmeklējuma aplūkošanai un analīzei. Mājaslapas galvenās sadaļas informē par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā - izstādēm, pasākumiem; sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Mājaslapā sniegts ieskats muzeja vēsturē un struktūrā, kā arī informācija par darbības pamatvirzieniem.

Mājaslapas adrese:

Valmieras muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Arta Rozīte

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda
Vācu valoda
Igauņu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

8353

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

20A4

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2025

Muzeja šifrs:

VlNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Valmieras novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; 4 muzeja darbinieki ir ICOM individuālie biedri; 4 muzeja darbinieki ir biedrības "Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes centrs" biedri; 2 muzeja darbinieki ir muzeja tradīciju kopas "Griezes" dalībnieki.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Jūnijā, jūlijā un augustā muzejs atvērts arī svētdienās no 10.00 līdz 15.00.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu apskate Pirmskolas vecuma bērniem, izglītojošo iestāžu audzēkņiem un skolotājiem, kas pavada audzēkņu grupas; Vidzemes Augstskolas studentiem; 1. un 2. grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem; Pensionāriem; ICOM biedriem (uzrādot apliecību)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” 1. daļu (Senvēsture un Valmieras pilsēta viduslaikos). Pieaugušajiem EUR 1.40
2 Izstāžu individuāla apskate Izstāžu zālē trijos stāvos. Pieaugušajiem EUR 1.40
3 Ekskursiju vadība - Valmieras vecpilsēta (ar vai bez muzeja apmeklējuma. Muzeja apmeklējums par papildus samaksu); - Valmieras pilsēta. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi viena stunda EUR 21.00
4 Muzejpedagoģiskā programma „Gaismas ceļš”. Sveču liešanas prasmi var apgūt katrs. Programmā piedāvājam skolēniem vissenāko sveču darināšanas veidu – katram pašam uzaudzēt savu sveci. Tāpat arī kopīgi pārbaudām, vai senču zināšanas par skalu un sveču gatavošanu ir vērā ņemamas. Skolēni izzinot un iesaistoties diskusijās, iepazīstas ar dažādiem apgaismes līdzekļiem un to pielietošanu agrāk. Kopīgi tiek minētas mīklas, ticējumi, kā arī pārrunāti uguns drošības noteikumi. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
5 Muzejpedagoģiskā programma „Senatnes pētnieks”. Programmas mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par arheoloģiju un seno cilvēku dzīvi Valmieras novadā. Iepazīt galvenās norises Latvijas teritorijā akmens, bronzas un dzelzs laikmetā. Programmā iegūtās zināšanas ļaus bagātināt vēstures stundas skolā. Klausoties stāstījumu un aktīvi iesaistoties skolēnos tiek veidota izpratne par to, kas ir vēsture, kas to pēta, ko dara arheologs, kā notiek arheoloģiskie izrakumi, kur glabājas izrakumos atrastās lietas. Iepazīstoties ar arheologa darba vietu skolēniem tiek dota iespēja, pašiem darboties kā arheologiem pazudušo priekšmetu atrašanā. Neviens jau nezina, varbūt izdodas atrast ko interesantu? Mērķauditorija - skolēni un interesenti, kas sāk mācīties vēstures pamatus Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
6 Muzejpedagoģiskā programma „Senā skola”. Kādas bija skolas Latvijas laukos 20. gadsimta pirmajā pusē? Ar ko tās atšķiras no mūsdienu izglītības iestādēm? Programmā skolēni ne tikai uzzina atbildes uz šiem jautājumiem, bet viņiem arī tiek dota iespēja iejusties senās skolas dzīvē, mācības izbaudot sveču gaismā. Ar skolmeistara palīdzību skolēni mācās boksterēt pēc vecās drukas, rēķināt seno svaru un mēru sistēmā, pēc glītrakstīšanas pamatprasībām glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā - uz mazas koka tāfelītes. Palaidnīgākiem skolēniem var sanākt patupēt uz zirņiem. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
7 Muzejpedagoģiskā programma „Kas muzejam vēderā”. Interesenti tiek iepazīstināti ar muzeju struktūru, to funkcijām un norisēm, kā arī ar muzeju un krājuma nozīmi vēstures veidošanā. Nodarbība ietver: 1.variants – Programmas ietvaros izzina, kas notiek Valmieras muzejā - kopīgi tiek meklētas atbildes uz dažādiem ar muzeju saistītiem jautājumiem - kas ir muzejs, kas ir muzeja eksponāts, kas ir muzeja krājums, kas to veido u.c. Interaktīvā veidā skolēniem tiek dota iespēja iejusties krājuma speciālista lomā, uzzinot, kas jādara, pieņemot krājumā kādu no dotajiem priekšmetiem. 2.variants - Skolēni gida pavadībā iepazīstas ar Valmieras muzeja teritoriju - muzeja ēkām un tur notiekošo, kā arī gids sniedz aktuālāko informāciju, kas nepieciešama tālākai darbībai programmas ietvaros. Tālāk seko darbs komandās – tiek izsniegtas darba lapas un pēc noteiktām norādēm, fotogrāfiju fragmentiem, teorētiski un praktiski, apsekojot Valmieras muzeja teritoriju, jāatrod un jāpieraksta pareizais atbilžu variants. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
8 Muzejpedagoģiskā programma „Jampadracis rūķu sētā” Skolēni nostiprina zināšanas par saulgriežiem un gadskārtām latviešu tautas tradīcijās, par senču dzīvi gada ritumā, ar to saistītajiem daudzveidīgajiem ticējumiem un paražām, par tradīciju lomu iepriekšējās pieredzes pārmantošanā no paaudzes uz paaudzi. Izglītojoša, izklaidējoša programma. Pirms Ziemassvētku laika Valmieras muzeja iekšpagalmu apdzīvojuši jauni iemītnieki – Rūķi. Vakarpusē tie iededz ugunskuru un dara savus rūķu darbus: pušķo eglīti, palīdz aizgaiņāt ziemas salu un cilvēku nedarbus, uzbur laimi un veiksmi jaunajam gadam. Kad darbi padarīti, Rūķu sētā sākas jautrs jampadracis ar dziesmām, mīklām, dančiem, bluķa vilkšanu. Nokļūt Rūķu sētā vari arī Tu! Parole – līdzi paņemtā rūķa cepure un uz lapas uzrakstītie tavi šī gada nedarbi un likstas. Kas zina, reizēm vakara jampadracim pievienojas arī Ziemassvētku vecītis. Mērķauditorija – pirmsskolas bērni, skolēni un citi interesenti.
9 Muzejpedagoģiskā programma „Maizes ceļš”. Vai atminēsiet mīklu: „Vienā rudenī zemē sviež, otrā mutē bāž”? Interesanti, kā no maza graudiņa izaug lielas, dzeltenas vārpas un no tām iznāk garda jo garda maizīte, kuru ēdam pat bez aizdara, piedzerot klāt piparmētru tēju. Tā tas notiek pie mums muzejā pēc tam, kad esam izdzīvojuši visu garo maizes tapšanas ceļu no zemes aršanas, grauda sēšanas līdz kukulīša samīļošanai, pirms likt to galdā. Bet stāsts ir par tiem laikiem, kad zvēri un cilvēki runājuši vienā valodā, darba rīki, kā arī citi priekšmeti izskatījušies pavisam citādāk nekā tagad. Mums visiem kopīgi būs jāiemācās strādāt ar tiem gan nopietni, gan dziedot, gan ejot rotaļās. „Paša pelnīta maize salda” - tā mēs nopriecājamies, kad garais ceļš būs nostaigāts un varēsim sēsties pie galda un baudīt, ko paši esam sastrādājuši. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
10 Muzejpedagoģiskā programma „Piena ceļš”. No seniem laikiem piens un maize nemainīgi ieņēmuši īpašu vietu cilvēku uzturā. Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar senajām lopkopības un piena pārstrādes tradīcijām. Interaktīvā veidā kopīgi izdzīvosim ceļu no teliņa piedzimšanas brīža līdz pat sviesta baudīšanai. Pie mums skolēni paši varēs sakult sviestu, pagaršot īstas paniņas un uzzināt, kas jādara, lai meitām būtu baltāka mute. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
11 Muzejpedagoģiskā programma „Gadskārtu godi”. Skolēni nostiprina zināšanas par saulgriežiem un gadskārtām latviešu tautas tradīcijās, par senču dzīvi gada ritumā, ar to saistītajiem daudzveidīgajiem ticējumiem un paražām, par tradīciju lomu iepriekšējās pieredzes pārmantošanā no paaudzes uz paaudzi. Programma „Gadskārtu godi” popularizē latviešu gadskārtu svinēšanas tradīcijas. Saules kalendārais gads tiek dalīts gadalaikos. Par dalījuma punktiem ņemti četri saules grieži - Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Ziemassvētki. Pa vidu galvenajiem griežiem ir Meteņi, Ūsiņi, Jēkabi un Mārtiņi. Tātad gads dalīts astoņās daļās. Lai svinētu šos godus, tiem noteikti ir pareizi jāsagatavojas. Programmas tiek piedāvātas divos variantos: •Radošās darbnīcas – masku darināšana, puzuru un eglīšu rotājumu gatavošana utt. •Āra pasākums- rituāla ugunskura kurināšana, zīlēšana, raganu mēļu siešana utt. Laiks tiek pavadīts aktīvi, apgūstot tradīcijas, izzinot ticējumus un ieražas, spēlējot rotaļas. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
12 Muzejpedagoģiskā programma „Katram savs krekls”. Auduma apgleznošana ir aizraujoša un interesanta nodarbošanās, jo tā ļauj skolēnam ar savu individuālo pieeju un fantāziju būt oriģinālam, izjūtot krāsu un darbošanās prieku. Muzeja mākslinieces vadībā skolēniem tiek dota iespēja padarīt košāku izskatu savam līdzpaņemtajam krekliņam, to pašiem apgleznojot. Skolēni strādā ar auduma apgleznošanai paredzētiem tekstilmateriāliem. Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.40; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
13 Muzejpedagoģiskā programma „Es pazīstu savu valsti”. Programma orientēta gan uz pagātnes izzināšanu, gan arī uz vēstures sasaisti ar 20. gadsimta notikumiem un patriotisko audzināšanu. Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsu valsts veidošanās procesiem un tās priekšnoteikumiem, kā arī veicināt izpratni par valsts uzbūves struktūru, iekšējiem un ārējiem darbības principiem. Viens no programmas uzdevumiem ir radīt skolēnos mīlestību un lepnumu pret savu valsti. Programmas ievaddaļā skolēni aktīvi iesaistās diskusijās un atbild uz jautājumiem. Savukārt par padarīto darbu (par pareizi atbildētiem jautājumiem) tiek maksāta alga, kas ir valsts budžeta sastāvdaļa. Tālāk tiek izveidots Ministru Kabinets un ievēlēts valsts prezidents. Jaunizveidotajai valdībai darba kārtībā tikai viens jautājums - valsts budžeta apstiprināšana. Nāc un piedalies! Kopā izzināsim Latvijas valsts vēsturi un politiku! Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
14 Muzejpedagoģiskā programma „Bruņinieku skola”. Viduslaiku vēsture sevī slēpj daudzus noslēpumus, dzīves uztveri, kuru mūsdienu cilvēkam reizēm ir grūti izprast. Programmas laikā, aktīvi līdzdarbojoties, skolēniem ir iespēja kaut neilgu laiku nokļūt viduslaiku pasaulē, uzzināt par sabiedrības kārtām un iezīmēm, ikdienu, galvenajām dzīves telpām. Uzzināt, kā cēlies teiciens "Klusēšana - piekrišana". Piedalīties bruņinieku turnīrā. Papildināt vai atjaunot savas zināšanas par viduslaiku vēsturi, kuras apgūtas skolā. Mērķauditorija- 7.-12.klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00; Valmieras pilsētas izglītības iestādēm bez maksas.
15 Telpu noma dažādiem pasākumiem gan muzeja darba laikā, gan vakaros un svētku dienās Valmieras muzeja telpu noma viena stunda: pirmā vai otrā stāva zāle kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - semināriem un konferencēm EUR 42.50; pirmā vai otrā stāva zāle kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - svinībām un banketiem EUR 71.00; pirmā un otrā stāva zāles kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - semināriem un konferencēm EUR 71.00; Telpas labdarības pasākumiem un koncertiem - bez maksas.
16 Krājuma materiāla atlase Krājuma materiāla atlase par vienu vienību Bez tēmas izpētes EUR 0.25; ar tēmas izpēti EUR 0.40
17 Muzeja priekšmetu deponēšana juridiskām un fiziskām personām Juridiskām personām par vienu vienību viena diena EUR 1.40; LR muzejiem, Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm – bez maksas
18 Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana Mutiski, rakstiski Bez tēmas izpētes EUR 4.00; ar tēmas izpēti EUR 14.00
19 Muzeja krājuma izmantošana Muzeja priekšmetu kopēšana, fotografēšana, zīmēšana, filmēšana, izmantošana kino, TV, reklāmas vajadzībām, publikācijām u.c. vajadzībām. Atbilstoši cenrādim no EUR 0.07 līdz EUR 7.00 par vienību
20 Lekcijas - Kas notiek muzejā? - Skolu vēsture Valmierā - Kā neapjukt informācijas okeānā? - Brīvības cīņas. Latvijas armijai – 100 - Brāļu draudžu vēsturē Vidzemē 18./19. gs. - Valmieras puikas un rakstnieks Pāvils Rozītis - Vācu kultūras mantojums Valmierā un tās apkārtnē – muižas, pilis un baznīcas Piedāvājam arī sagatavot lekciju par interesējošu tēmu Valmieras vēsturē
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Valmieras muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Valmieras pilsētas pašvaldības padotībā esoša Iestāde, kura īsteno Pašvaldības funkcijas kultūras un kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, veic kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un nodrošina to pieejamību. Muzeja darbības pamats ir Valmieras pilsētas pašvaldības domes apstiprināts Nolikums(29.10.2015. lēmums Nr.395, protokols Nr.11,25.&). Valmieras muzeja misija ir Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā. Valmieras muzejam ir sekojoši darbības pamatvirzieni: -Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana, -Pilsētas un pilsētas administratīvās ietekmes vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus, -Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, -Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai, -Nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana, -Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Muzeja darbības mērķi un uzdevumi definēti dokumentā "Valmieras muzeja darbības un attīstības stratēģija 2016. - 2025. gadam" (apstiprināts 29.10.2015 lēmums Nr. 396; protokols Nr. 11. 26.&. Muzeja darbības un pakalpojumu attīstībai izstrādāta "Valmieras pils kultūrvides centra darbības un attīstības stratēģijas 2017.-2025.gadam", 27.04.2017. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 156 (protokols Nr. 5.9.&).

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valmieras muzeja nolikums (vai reglaments, kas nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju) 01.09.2021 Nr. 188 protokols nr. 8, 2.&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Valmieras muzeja krājumu / Valmieras muzeja krājuma politika 2016. - 2020. gadam 29.10.2015 Nr. 396 protokols Nr. 11, 26.&
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 18.01.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Valmieras muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 21.08.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija darbiniekiem (Vispārējās darba aizsardzības prasības iestādes darbiniekiem 22.10.2021
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valmieras muzeja darba koplīgums 18.02.2021 MZ 5.7.2./21/3
2 Darba aizsardzības instrukcijas 21.05.2021
3 Valmieras muzeja Civilās aizsardzības plāns 24.11.2010 Precizēts 22.11.2015
4 Valmieras muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 31.10.2013 Nr. 430 (protokols 14, 48&)

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 VIII Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība Novembris Vēstures pētniecības institūcijas Lietuva, Igaunija Lietuva
2 Baltischen Historischen Kommission. Vēstures jautājumu pētniecība 2022. Vēstures pētniecības institūcijas Vācija
3 Deutscbaltische Gesselschaft. Darmstadt und Luneburg. Vēstures jautājumu pētniecība 2022. Vācbaltiešu biedrība Darmštatē un Līneburgā. Andreas Hansens un Rons Hellfritcs. Vācija
4 Cultural Routes of the Council of Europe programme Vēstures jautājumi, apmācības. 2022. Eiropas Kultūras ceļu institūts. Luksemburga/ Lībeka. Luksemburga
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 VII Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība 12.-13.11.2021. Vēstures pētniecības institūcijas Lietuva, Igaunija Lietuva
2 Baltischen Historischen Kommission. Vēstures jautājumu pētniecība 2021. Baltijas Vēsturnieku komisija. Dr. Manfrēds fon Bētihers Vācija
3 Deutscbaltische Gesselschaft. Darmstadt und Luneburg. Vēstures jautājumu pētniecība 2021. Vācbaltiešu biedrība Darmštatē un Līneburgā. Andreas Hansens un Rons Hellfritcs. Vācija
4 Cultural Routes of the Council of Europe programme Vēstures jautājumi, apmācības. 2021. Eiropas Kultūras ceļu institūts. Luksemburga/ Lībeka. Luksemburga
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 KylliSparre, mākslas darbu izstāde Igauņu mākslas popularizēšana 11.09.-16.10.2020. Māksliniece KylliSparre Tallina Igaunija
2 VI Starptautiskā Zinātniskā konference Jauno vēsturnieku lasījumi Vēstures jautājumu pētniecība 27.-28.11.2020. Vēstures pētniecības institūcijas Lietuva, Igaunija Igaunija
3 Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. līdzfinansēts projekts Nr. CB 110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” Valstu sadarbība Hanzas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībā 2020. Baltijas jūras reģiona valstis Latvija, Igaunija, Zviedrija Zviedrija
4 Ceļojums pa senās Livonijas teritorijas pilsētām Ziemeļvidzemē, Ziemeļvidzemes pilsētas Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2020. Starptautisā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
5 18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2020. Vācbaltu etniskā b-ba Vācija
6 Deutsch-Baltisches Jugendwerk. Vēstures jautājumu pētniecība 2020, Vācbaltiešu jauniešu organizācija Dr. Martins Pabsts Vācija
7 Baltischen Historischen Kommission. Vēstures jautājumu pētniecība 2020. Baltijas Vēsturnieku komisija. Dr. Manfrēds fon Bētihers Vācija
8 Deutscbaltische Gesselschaft. Darmstadt und Luneburg. Vēstures jautājumu pētniecība 2020. Vācbaltiešu biedrība Darmštatē un Līneburgā. Andreas Hansens un Rons Hellfritcs Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 2005. gads
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 1906. gads
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1 Pašvaldības īpašums 1735. gads
Klēts Bruņinieku ielā 4 Pašvaldības īpašums nav precīzu celšanas datu
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 18. gs. beigas
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 1913. gads
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums ~ 1790. gads
Teritorijas kopējā platība (m2):

10823

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1
Klēts Bruņinieku ielā 4
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2437

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 839
Krājuma telpas 488
Pārējās telpas 1110
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas