Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Bruņinieku iela 3, Valmiera, LV-4201

Vadītājs/ direktors:

Iveta Blūma

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izstāžu zāle 64223620 26179044 @
Direktore Iveta Blūma 64224770 26514633 @
Vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa 64207636 @
Krājuma nodaļas vadītāja Indra Vīlistere 64207635 @
Izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja, direktores vietniece saimnieciskajā darbā Guna Medne 64207638 26449300 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Muzejs dibināts 1959. gada jūlijā. Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde - no 2002. gada 2. janvāra.

Misija:

Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana; Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai; nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana; Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Mērķis: Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes teritorijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu realizēšana muzeju nozarē, sekmējot kultūrvides un tūrisma attīstību un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Valmieras muzeja pirmā mājaslapa izveidota 2008. gadā. 2017. gadā nomainīta mājaslapas adrese, pārveidots dizains. Mājaslapas izveidē ievēroti atbilstības SEO un mobilajām ierīcēm kritēriji un principi; satura vadības sistēma bāzēta uz Wordpress, Izveidots Google Analytics konts mājaslapas apmeklējuma aplūkošanai un analīzei. Mājaslapas galvenās sadaļas informē par jaunākajiem notikumiem muzeja darbā - izstādēm, pasākumiem; sniedz informāciju par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem un kontaktinformāciju. Mājaslapā sniegts ieskats muzeja vēsturē un struktūrā, kā arī informācija par darbības pamatvirzieniem.

Mājaslapas adrese:

Valmieras muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Arta Rozīte

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda
Igauņu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

8300

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Valmieras muzeja lapa Facebook Atbilstoši aktualitātēm
Valmieras muzeja Twitter konts Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrība Atbilstoši aktualitātēm
Zurbu - vietne par pasaules pilsētu vēsturi Atbilstoši aktualitātēm
Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapa Atbilstoši aktualitātēm
Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogs Katru dienu
Valmieras ziņas Atbilstoši aktualitātēm
Valmieras muzeja Instagram konts Atbilstoši aktualitātēm
Novadpētnieku sadarbības platforma Historia.lv Atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

20A4

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2025

Muzeja šifrs:

VNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; 4 muzeja darbinieki ir ICOM individuālie biedri; 4 muzeja darbinieki ir biedrības "Vidzemes Kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes centrs" biedri; 2 muzeja darbinieki ir biedrības "GAUJASKRASTU GRIEZES" valdes locekļi; 4 muzeja darbinieki ir muzeja tradīciju kopas "Griezes" dalībnieki.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Jūnijā, jūlijā un augustā muzejs atvērts arī svētdienās no 10.00 līdz 15.00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu apskate Pirmskolas vecuma bērniem, izglītojošo iestāžu audzēkņiem un skolotājiem, kas pavada audzēkņu grupas; Vidzemes Augstskolas studentiem; 1. un 2. grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem; Pensionāriem; ICOM biedriem (uzrādot apliecību)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” 1. daļu (Senvēsture un Valmieras pilsēta viduslaikos), „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” 2. daļu (Valmiera – apriņķa pilsēta (1783.-1949.)) un 3. daļu Valmieras lauku teritorija. Pieaugušajiem EUR 1.40;
2 Izstāžu individuāla apskate Izstāžu apskate Izstāžu zālē trijos stāvos. Pieaugušajiem EUR 1.40;
3 Ekskursiju vadība Senā Rīgas iela, Valmieras puikas – likteņa izredzētie, Senās pils stāsts, Vācu kultūras mantojums Valmieras rajonā – muižas, pilis un baznīcas, Kas muzejam vēderā, Brāļu draudžu (hernhūtiešu) saiešanas vietas Valmierā un tās apkārtnē. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi viena stunda EUR 21.00
4 Muzejpedagoģiskā programma „Gaismas ceļš” Sveču liešanas prasmi var apgūt katrs. Programmā piedāvājam skolēniem vissenāko sveču darināšanas veidu – katram pašam uzaudzēt savu sveci. Tāpat arī kopīgi pārbaudām, vai senču zināšanas par skalu un sveču gatavošanu ir vērā ņemamas. Skolēni izzinot un iesaistoties diskusijās, iepazīstas ar dažādiem apgaismes līdzekļiem un to pielietošanu agrāk. Kopīgi tiek minētas mīklas, ticējumi, kā arī pārrunāti uguns drošības noteikumi. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
5 Muzejpedagoģiskā programma „Tautasdziesmas stāsts” Programma veidota kā interaktīva darbošanās Valmieras muzeja krājuma izstādē „Tautasdziesmas stāsts”. Tajā skolēni aktīvi darbojas komandās un, veicot dažādus uzdevumus, pelna bonusa punktus. Skolēni nostiprina zināšanas par latviešu tautasdziesmām, to daudzveidīgo pielietojumu un nozīmi, tās skandējot, atminot, zīmējot utt. Katra komanda strādā ar darba lapām, kurās attēloti dažādi izstādē redzamie priekšmeti, kas jāsavieno ar to pareizo nosaukumu, pastāstot, kur un kā tiek izmantots katrs no priekšmetiem.Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
6 Muzejpedagoģiskā programma „Arheologa stāsts” Programmas norise ietver gan teorētisko, gan praktisko daļu. Teorētiskajā daļā skolēni, klausoties muzeja vēsturnieka stāstījumu par to, kas ir vēsture, kas to pēta un izzinot vēstures sākumposmus, tiek iepazīstināti ar muzeja patstāvīgās ekspozīcijas 1. daļu „Teic man Gauja Valmieras stāstu”. Savukārt programmas praktiskajā daļā skolēni vispirms digitālā veidā tiek iepazīstināti ar arheologu darbu un viņa radošo komandu, uzzinot, kā viņi strādā, ko viņi atrod, kur pēc tam nonāk atrastie priekšmeti u.tml. Stilizētā arheologa kastē katrs skolēns atrod kādu no arheoloģijas priekšmetiem – tie tiek pētīti, analizēti, mērīti un aprakstīti, līdzīgi kā to dara īsti arheologi. Veidojot stāstus par atrasto priekšmetu vēsturi. Mērķauditorija - 6. klases skolēni un interesenti, kas sāk mācīties vēstures pamatus. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
7 Muzejpedagoģiskā programma „Senā skola” Kādas bija skolas Latvijas laukos 20. gadsimta pirmajā pusē? Ar ko tās atšķiras no mūsdienu izglītības iestādēm? Programmā skolēni ne tikai uzzina atbildes uz šiem jautājumiem, bet viņiem arī tiek dota iespēja iejusties senās skolas dzīvē, mācības izbaudot sveču gaismā. Ar skolmeistara palīdzību skolēni mācās boksterēt pēc vecās drukas, rēķināt seno svaru un mēru sistēmā, pēc glītrakstīšanas pamatprasībām glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā - uz mazas koka tāfelītes. Palaidnīgākiem skolēniem var sanākt patupēt uz zirņiem. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
8 Muzejpedagoģiskā programma „Kas muzejam vēderā” Interesenti tiek iepazīstināti ar muzeju struktūru, to funkcijām un norisēm, kā arī ar muzeju un krājuma nozīmi vēstures veidošanā. Nodarbība ietver: 1.variants – Programmas ietvaros izzina, kas notiek Valmieras muzejā - kopīgi tiek meklētas atbildes uz dažādiem ar muzeju saistītiem jautājumiem - kas ir muzejs, kas ir muzeja eksponāts, kas ir muzeja krājums, kas to veido u.c. Interaktīvā veidā skolēniem tiek dota iespēja iejusties krājuma speciālista lomā, uzzinot, kas jādara, pieņemot krājumā kādu no dotajiem priekšmetiem. 2.variants - Skolēni gida pavadībā iepazīstas ar Valmieras muzeja teritoriju - muzeja ēkām un tur notiekošo, kā arī gids sniedz aktuālāko informāciju, kas nepieciešama tālākai darbībai programmas ietvaros. Tālāk seko darbs komandās – tiek izsniegtas darba lapas un pēc noteiktām norādēm, fotogrāfiju fragmentiem, teorētiski un praktiski, apsekojot Valmieras muzeja teritoriju, jāatrod un jāpieraksta pareizais atbilžu variants. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
9 Muzejpedagoģiskā programma „Apslēptās mantas meklējumi Valmieras senpilsētā” „Apslēptās mantas meklējumi Valmieras senpilsētā” ir aktīvi izglītojoša, izzinoša un aizraujoša spēle jauniešiem no 6. – 12. klasei un ģimenēm. Spēlē dalībnieki darbojas komandās. Spēles darbība notiek ārā – Valmieras senpilsētas teritorijā, meklējot dažādus pavedienus un norādes, izpildot atjautīgus uzdevumus, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar Valmieru un tās vēsturi, kā arī dodoties aplūkot dažādas Valmierai nozīmīgas ēkas, vietas un objektus, izmantojot senas kartes. Šajā spēlē dalībnieki gūst priekšstatu par Valmieras senpilsētu, tās apveidiem un funkcijām viduslaikos un jaunākos laikos, kā arī gūst zināšanas par dažādu ievērojamu vietu un personību nozīmi Valmieras kontekstā. Spēles svarīga sastāvdaļa ir komandas darbs un atjautīgi prāti. Meklējumu noslēgumā dalībnieki nonāk pie apslēptajiem dārgumiem, kā arī uzzina atbildes uz neskaidriem un interesējošiem jautājumiem. Mērķauditorija – 6.-12. klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
10 Muzejpedagoģiskā programma „Kas ir tavs dārgums?” Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsu valsts veidošanās procesiem un tās priekšnoteikumiem, kā arī veicināt izpratni par valsts uzbūves struktūru, iekšējiem un ārējiem darbības principiem. Viens no programmas uzdevumiem ir radīt skolēnos mīlestību un lepnumu pret savu valsti. Programmā ietvertie jautājumi un saruna palīdz paplašināt skolēnu zināšanas par Valmieru 100 gados, izprast notikumu gaitu, to cēloņus un sekas. Vēstures avotu klāsts, stāstījums rosina iejusties un izprast laikmeta notikumus, aktualitātes un vērtības. Programma saistīta ar izstādi „Prezidenta spēles. Valmiera 100 gados.” un tiek piemērotām dažādām mērķauditorijām. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.40
11 Muzejpedagoģiskā proagramma „Kā neapjukt informācijas okeānā” Tehnoloģiju pasaulē, kur informācijas apjoms ir milzīgs, ir viegli apjukt. Grūti izvērtēt, kur sākt meklēt, kuri materiāli un informācija ir noderīga, kā ar to strādāt, kurai tēmai tie piemēroti? Veidojot ziņojumu, referātu, domrakstu vai Zinātniski pētniecisko darbu, nereti gadās, ka veikts apjomīgs darbs, bet sniegtā informācija ir virspusēja. Programma/lekcija būs labs palīgs informācijpratībā, informācijas kritiskā atlasē, analīzē. Mērķauditorija- 10. klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
12 Muzejpedagoģiskā programma „Maizes ceļš” Vai atminēsiet mīklu: „Vienā rudenī zemē sviež, otrā mutē bāž”? Interesanti, kā no maza graudiņa izaug lielas, dzeltenas vārpas un no tām iznāk garda jo garda maizīte, kuru ēdam pat bez aizdara, piedzerot klāt piparmētru tēju. Tā tas notiek pie mums muzejā pēc tam, kad esam izdzīvojuši visu garo maizes tapšanas ceļu no zemes aršanas, grauda sēšanas līdz kukulīša samīļošanai, pirms likt to galdā. Bet stāsts ir par tiem laikiem, kad zvēri un cilvēki runājuši vienā valodā, darba rīki, kā arī citi priekšmeti izskatījušies pavisam citādāk nekā tagad. Mums visiem kopīgi būs jāiemācās strādāt ar tiem gan nopietni, gan dziedot, gan ejot rotaļās. „Paša pelnīta maize salda” - tā mēs nopriecājamies, kad garais ceļš būs nostaigāts un varēsim sēsties pie galda un baudīt, ko paši esam sastrādājuši. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
13 Muzejpedagoģiskā programma „Piena ceļš” No seniem laikiem piens un maize nemainīgi ieņēmuši īpašu vietu cilvēku uzturā. Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar senajām lopkopības un piena pārstrādes tradīcijām. Interaktīvā veidā kopīgi izdzīvosim ceļu no teliņa piedzimšanas brīža līdz pat sviesta baudīšanai. Pie mums skolēni paši varēs sakult sviestu, pagaršot īstas paniņas un uzzināt, kas jādara, lai meitām būtu baltāka mute. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
14 Muzejpedagoģiskā programma „Gadskārtu godi” Skolēni nostiprina zināšanas par saulgriežiem un gadskārtām latviešu tautas tradīcijās, par senču dzīvi gada ritumā, ar to saistītajiem daudzveidīgajiem ticējumiem un paražām, par tradīciju lomu iepriekšējās pieredzes pārmantošanā no paaudzes uz paaudzi. Programma „Gadskārtu godi” popularizē latviešu gadskārtu svinēšanas tradīcijas. Saules kalendārais gads tiek dalīts gadalaikos. Par dalījuma punktiem ņemti četri saules grieži - Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Ziemassvētki. Pa vidu galvenajiem griežiem ir Meteņi, Ūsiņi, Jēkabi un Mārtiņi. Tātad gads dalīts astoņās daļās. Lai svinētu šos godus, tiem noteikti ir pareizi jāsagatavojas. Programmas tiek piedāvātas divos variantos: •Radošās darbnīcas – masku darināšana, puzuru un eglīšu rotājumu gatavošana utt. •Āra pasākums- rituāla ugunskura kurināšana, zīlēšana, raganu mēļu siešana utt. Laiks tiek pavadīts aktīvi, apgūstot tradīcijas, izzinot ticējumus un ieražas, spēlējot rotaļas. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
15 Muzejpedagoģiskā programma „Ģimeņu godi” Programmā skolēniem tiek nostiprinātas zināšanas par mūža godiem – kristībām, vedībām, bedībām. Viens no ticējumiem saka: „ Ja meita ilgi neslauka galdu, tad tai nāk puņķaini precinieki”. Ko darīja, lai tā nenotiek, cik lielam jābūt pielocītam pūram, kā puisis izpirka to un kā notika jaunu ļaužu sagatavošanās rituāli precībām? Piedāvājam to izbaudīt skolēniem pašiem, radošā veidā izspēlējot ar visgreznākajām tradīcijām un rituāliem bagātākos godus - senlatviešu kāzas jeb vedības. Mērķauditorija – 8.-12.klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
16 Muzejpedagoģiskā programma „Senie mūzikas instrumenti” Vai zini kas ir „klabata” un „tarkšķis” un vai zini, kā tie skan? Programmas laikā skolēni gūst intelektuālas darbības pieredzi, mācoties patstāvīgi un kritiski domāt, iepazīstot saikni ar mūziku dažādos laikmetos. Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādiem seniem skaņu rīkiem, mācoties atpazīt tos pēc skaņas un izskata. Programmas praktiskā muzicēšanas daļa ir piepildīta ar dažādu skaņu rīku spēlēšanu, veidojot kopēju orķestri. Mērķauditorija – 8.-12.klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
17 Muzejpedagoģiskā programma „Katram savs krekls” Auduma apgleznošana ir aizraujoša un interesanta nodarbošanās, jo tā ļauj skolēnam ar savu individuālo pieeju un fantāziju būt oriģinālam, izjūtot krāsu un darbošanās prieku. Muzeja mākslinieces vadībā skolēniem tiek dota iespēja padarīt košāku izskatu savam līdzpaņemtajam krekliņam, to pašiem apgleznojot. Skolēni strādā ar auduma apgleznošanai paredzētiem tekstilmateriāliem. Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.40
18 Muzejpedagoģiskā programma „Es pazīstu savu valsti” Programma orientēta gan uz pagātnes izzināšanu, gan arī uz vēstures sasaisti ar 20. gadsimta notikumiem un patriotisko audzināšanu. Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsu valsts veidošanās procesiem un tās priekšnoteikumiem, kā arī veicināt izpratni par valsts uzbūves struktūru, iekšējiem un ārējiem darbības principiem. Viens no programmas uzdevumiem ir radīt skolēnos mīlestību un lepnumu pret savu valsti. Programmas ievaddaļā skolēni aktīvi iesaistās diskusijās un atbild uz jautājumiem. Savukārt par padarīto darbu (par pareizi atbildētiem jautājumiem) tiek maksāta alga, kas ir valsts budžeta sastāvdaļa. Tālāk tiek izveidots Ministru Kabinets un ievēlēts valsts prezidents. Jaunizveidotajai valdībai darba kārtībā tikai viens jautājums - valsts budžeta apstiprināšana. Nāc un piedalies! Kopā izzināsim Latvijas valsts vēsturi un politiku! Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
19 Muzejpedagoģiskā programma „Bruņinieku skola” Viduslaiku vēsture sevī slēpj daudzus noslēpumus, dzīves uztveri, kuru mūsdienu cilvēkam reizēm ir grūti izprast. Programmas laikā, aktīvi līdzdarbojoties, skolēniem ir iespēja kaut neilgu laiku nokļūt viduslaiku pasaulē, uzzināt par sabiedrības kārtām un iezīmēm, ikdienu, galvenajām dzīves telpām. Uzzināt, kā cēlies teiciens "Klusēšana - piekrišana". Piedalīties bruņinieku turnīrā. Papildināt vai atjaunot savas zināšanas par viduslaiku vēsturi, kuras apgūtas skolā. Mērķauditorija- 7.-12.klašu skolēni un citi interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
20 Muzejpedagoģiskā programma „Rūda piparkūkas” Ziemassvētki smaržo un garšo pēc piparkūkām. Bet kas tām iekšā? To pastāstīs Rūdis un palīdzēs katram uzcept savu īpašo svētku piparkūku. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
21 Muzejpedagoģiskā programma „Garšaugu un ārstniecības augu programma ” Interesenti tiek iepazīstināti ar ārstniecības un garšaugu dārzu, tajā esošo augu izmantošanu ēdienu gatavošanā. Nogaršo augus svaigā veidā vai tējās, kā arī salīdzina augu garšu nianses izvilkumos taukvielās. Interesentiem tiek sniegta informācija par garšaugu ietekmi uz cilvēku veselību. Mērķauditorija- pieaugušie. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
22 Muzejpedagoģiskā programma „Es meitiņa kā puķīte” Interesenti programmas laikā var uzzināt noderīgus padomus un sievišķīgas viltības, izejot pie vīra. Zāļu tēja, maize un sāls. Latviskās tradīcijas nopietni un ar jokiem. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
23 Muzejpedagoģiskā programma „Tērpi un etiķete” Krāsaina tērpu izrāde par tērpu darināšanu un valkāšanu no 9. Līdz 20.gadsimtam. Smalkas rotas, dīvaini aksesuāri, skaistumkopšanas noslēpumi. Mērķauditorija- visa vecuma interesenti. Muzejpedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam EUR 1.00
24 Telpu noma Iespējama telpu noma dažādiem pasākumiem gan muzeja darba laikā, gan vakaros un svētku dienās. Valmieras muzeja telpu noma viena stunda: pirmā vai otrā stāva zāle kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - semināriem un konferencēm EUR 42.50; pirmā vai otrā stāva zāle kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - svinībām un banketiem EUR 71.00; pirmā un otrā stāva zāles kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - semināriem un konferencēm EUR 71.00; Muzeja klase EUR 21.30; Telpas labdarības pasākumiem un koncertiem - bez maksas.
25 Krājuma materiāla atlase Krājuma materiāla atlase par vienu vienību Bez tēmas izpētes EUR 0.25; ar tēmas izpēti EUR 0.40
26 Muzeja priekšmetu deponēšana Juridiskām un fiziskām personām Juridiskām personām par vienu vienību viena diena EUR 1.40; LR muzejiem, Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm – bez maksas
27 Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana Mutiski, rakstiski Bez tēmas izpētes EUR 4.00; ar tēmas izpēti EUR 14.00
28 Muzeja krājuma izmantošana Muzeja priekšmetu kopēšana, fotografēšana, zīmēšana, filmēšana, izmantošana kino, TV, reklāmas vajadzībām, publikācijām u.c. vajadzībām. Atbilstoši cenrādim no EUR 0.07 līdz EUR 7.00 par vienību
29 Mūžizglītības programma „Foto” Apmācība fotogrāfiem iesācējiem un ar iepriekšēju pieredzi. Fotografēšanas pamati, tehnika, fotografēšana telpā un dabā. Sākotnējā bilžu apstrāde, sagatavošana eksponēšanai. Dalība dažādās foto akcijās un izstādēs. Pasniedzēji A. Koziņecs. Programma jauniešiem un pieaugušajiem. Bezmaksas
30 Mūžizglītības programma „Gleznošana” Glezniecības pamati. Eļļas tehnika, gleznošana no uzstādījumiem, studiju veidošana. Konsultācijas nodrošina Ieva Lapiņa - Strazdīte. Programma jauniešiem un pieaugušajiem. Bezmaksas
31 Lekcijas Skolu vēsture Valmierā, Dziesmu spēks (Dziesmu svētku vēsture), Vācu kultūras mantojums Valmieras rajonā – muižas, pilis un baznīcas, Brīvības cīņas. Latvijas armijai – 90, Brāļu draudžu vēsturē Vidzemē 18./19. gs., Valmieras puikas un rakstnieks Pāvils Rozītis, Valmiera pēc II Pasaules kara (1944 – 1949). Lekcijas viena stunda grupai līdz 20 cilvēkiem EUR 14.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Valmieras muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Valmieras pilsētas pašvaldības padotībā esoša Iestāde, kura īsteno Pašvaldības funkcijas kultūras un kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, veic kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un nodrošina to pieejamību. Muzeja darbības pamats ir Valmieras pilsētas pašvaldības domes apstiprināts Nolikums(29.10.2015. lēmums Nr.395, protokols Nr.11,25.&). Valmieras muzeja misija ir Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā. Valmieras muzejam ir sekojoši darbības pamatvirzieni: -Muzeja krājuma veidošana un uzturēšana, -Pilsētas un pilsētas administratīvās ietekmes vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus, -Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, -Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai, -Nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana, -Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Muzeja darbības mērķi un uzdevumi definēti dokumentā "Valmieras muzeja darbības un attīstības stratēģija 2016. - 2025. gadam" (apstiprināts 29.10.2015 lēmums Nr. 396; protokols Nr. 11. 26.&. Muzeja darbības un pakalpojumu attīstībai izstrādāta "Valmieras pils kultūrvides centra darbības un attīstības stratēģijas 2017.-2025.gadam", 27.04.2017. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 156 (protokols Nr. 5.9.&).

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valmieras muzeja nolikums (vai reglaments, kas nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju) 29.10.2015 Nr. 395 protokols nr. 11, 25.&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Valmieras muzeja krājumu / Valmieras muzeja krājuma politika 2011. - 2015. gadam 29.10.2015 Nr. 396 protokols Nr. 11, 26.&
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 18.01.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Valmieras muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 30.09.2010 Nr. 1-2/10/2
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija darbiniekiem (Vispārējās darba aizsardzības prasības iestādes darbiniekiem 17.09.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valmieras muzeja darba koplīgums 01.02.2018 Nr. MZ 5.7.2./18/1
2 Darba aizsardzības instrukcijas 17.09.2018
3 Valmieras muzeja Civilās aizsardzības plāns 24.11.2010 Precizēts 22.11.2015
4 Valmieras muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 31.10.2013 Nr. 430 (protokols 14, 48&)

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

65930

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

53110

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

736

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

631

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 34 21
2. Dāvinājumi 698 609
6. Citi iegūšanas veidi 4 1

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1175

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Dokumenti, iespieddarbi restaurēti 94
2 Dokumenti, iespieddarbi konservēti 1034
3 Koka un metāla priekšmeti konservēti 26
4 Tekstīlijas konservēti 15
5 Aksesuāri konservēti 6

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3007

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

94

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

13555

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1848

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1106

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Muzeju Kolekciju Tīkls "Meandrs" www.meandrs.lv 27334

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1763

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

421

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

400

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Teic man, Gauja, Valmieras stāstu.1. daļa 45 45
2 Teic man, Gauja, Valmieras stāstu. 2.daļa 376 355

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

807

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

765

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tautasdziesmas stāsts 369 361
2 Prezidentu spēles. Valmiera 100 gados 171 159
3 Kur ir Ūders? 176 156
4 Vītola arheoloģija 91 89

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

684

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

598

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ipiķi. Vēsture. Notikumi. Cilvēki. 38 38
2 Tautasdziesmas stāsts. Lauku sēta. 145 129
3 Kur karogi plīvo. 23 22
4 Kods: Pārgauja. Notikumi. Vēsture. Cilvēki. 104 98
5 Lauku muzikanti un kapelas Vidzemē 20.gs. pirmajā pusē. 126 120
6 Vācu kultūras mantojums Valmieras rajonā. Muižas, pilis, baznīcas. 116 59
7 Sprēslīcas. 71 71
8 Marta Grimma. 61 61

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

566

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

481

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Lietiskie priekšmeti Izstāde Ipiķu pagasta bibliotēka 38 38 10.02.2018 10.04.2018
2 Gleznas Kabineta noformējums SIA Valmieras ūdens 8 7 13.02.2018 13.02.2019
3 Gleznas, gobelēns Telpu noformējums Valmieras Dzimtsarakstu nodaļa 2 2 14.02.2018 14.02.2019
4 Dokumenti Izstāde Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 4 4 25.01.2018 31.05.2021
5 Gleznas Telpu noformējums Valmieras izglītības pārvalde 2 2 11.04.2018 11.04.2019
6 Gleznas Restaurācija Restauratore Ilze Opmane 19 19 20.04.2019 30.07.2018
7 Gleznas Izstāde Bērzaines Tautas nams 9 9 27.04.2018 31.05.2018
8 Gleznas Telpu noformējums Vidzemes BDE štābs 3 2 29.06.2018 29.06.2019
9 Etnogrāfiski priekšmeti Izstāde Sēļu pagasta Tautas nams 71 71 12.07.2018 05.09.2018
10 Priekšmeti, fotogrāfijas, tekstilijas, iespiedd., māksla Ekspozīcija Rūjienas izstāžu zāle 239 157 07.11.2000 07.07.2019 07.07.2018
11 Gleznas Izstāde Sēļu pagasta Tautas nams 26 26 12.07.2018 25.10.2018
12 Etnogrāfiski priekšmeti Izstāde Mazsalacas muzejs 56 56 06.09.2018 30.06.2019
13 Etnogrāfiski priekšmeti Izstāde Jeru ciema bibliotēka 89 88 02.10.2018 30.07.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 2491 889 3380
Digitālo attēlu izgatavošanai 1428 846 2274

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 32 27
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Krājuma, vēstures nodaļas speciālisti Pilsētas vēsturiskās attīstības izmaiņas, iedzīvotāji, iestādes. u.c. 04.01.1999 30.12.2020 Tēmas izpēte. Krājuma papildināšana, publikācijas. Ekspedīcija „Katram sava Valmiera”. Turpinās
2 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Valmieras novadpētniecības muzejs – 29 komplekso zinātniski pētniecisko ekspedīciju organizētājs. 02.01.2018 30.12.2019 Tēmas izpēte. publikācijas. Krājuma apzināšana. Izstādes „Uzmanību – ekspedīcija” izveide. Iesākta
3 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Valmieras vēsture 100 gados. 02.01.2018 28.12.2018 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā; stacionārās izstādes izveide; publikācijas; krājuma papildināšana. Izstādes „Prezidentu spēles. Valmiera 100 gados” izveide. Izveidots interaktīvās spēles „Es pazīstu savu valsti” informatīvais un vizuālais saturs. Izveidots audio vizuālās izstādes pilsētvidē „Mūsu Brīvības iela” saturs. Pabeigta
4 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Valmieras pils kompleksa vēsture. 01.09.2015 30.12.2020 Tēmas izpēte. Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Publikācijas. Publiskā uzstāšanās. Turpinās
5 Vēstures, krājuma nodaļas speciālisti Pils kultūrvides centra ekspozīcijas tematiskā satura struktūrplāna sastādīšana. 01.12.2017 28.12.2018 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā; Prūsijas Slepenajā kultūrvēstures arhīvā. Krājuma apzināšana. Pabeigts
6 Rokpelne L. Valmiera – Hanzas savienībā. 01.04.2016 30.12.2020 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Turpinās
7 Zīriņa I. Valmieras pašvaldības vadītāji (1918 – 1940). 01.02.2016 30.12.2019 Tēmas izpēte. Krājuma papildināšana. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publikācijas. Publiskā uzstāšanās. Turpinās
8 Zīriņa I. Fotogrāfi Valmierā 20. gs. sākumā. 02.01.2014 30.12.2019 Tēmas izpēte. Publikācija. Krājuma papildināšana. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publiskā uzstāšanās semināros, zinātniskajos lasījumos. Turpinās
9 Zīriņa I. Fotogrāfi Mazsalacā un Mazsalacas novadā 20. gs. 1. pusē. 01.06.2016 28.12.2018 Tēmas izpēte, krājuma papildināšana. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publiskā uzstāšanās. Pabeigta
10 Rokpelnis A., Rokpelne L. Mazsalacas vēsture 19./20. gs. 01.06.2016 30.12.2019 Tēmas izpēte. Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Publiskā uzstāšanās. Turpinās
11 Rokpelnis A. Skaņuplašu vēsture. 05.01.2015 28.12.2018 Tēmas izpēte. Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas. Krājuma papildināšana. Publiska uzstāšanās semināros un zinātniskajos lasījumos, konferencēs. Pabeigta
12 Zīriņa I., Rokpelne L. Dzimtu vēsture. 02.02.2015 30.12.2019 Tēmas izpēte; Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas. Turpinās
13 Rokpelne L., Rokpelnis A. Valmieras pilsētas un apriņķa iedzīvotāju statistika 18. un 19. gs. 02.01.2018 30.12.2019 Tēmas izpēte; Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas. Turpinās
14 Rokpelne L., Zīriņa I. Valmieras 11 komjaunieši un 1919.g. Valmierā. 02.01.2018 30.12.2019 Tēmas izpēte, darbs Latvijas Vēstures arhīvā; publikācijas; publiskā uzstāšanās lasījumos, konferencēs. Iesākta
15 Rokpelne L., Zīriņa I. Šaursliežu dzelzceļa Valmierā tā darbības posmi. 01.09.2017 01.09.2022 Tēmas izpēte, darbs Latvijas Vēstures arhīvā; publikācijas. Turpinās
16 Zīriņa I. Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam: Grāmatu izdevēji Valmierā un Cēsīs – brāļi Dūņi. Izdevējs P. Skrastiņš, izdevniecība „Zeme” un H. Enzeliņš. 02.11.2015 28.12.2018 Tēmas izpēte, darbs Latvijas Vēstures arhīvā; publikācijas; publiskā uzstāšanās. Pabeigta
17 Pakere Ā., Zīriņa I. Mākslinieki novadnieki – T. Ūders, J. Kalmīte un R. Vītols. 02.01.2018 30.12.2019 Tēmas izpēte; publikācijas, publiskā uzstāšanās, izstādes. Turpinās
18 Rokpelnis A. Mūzikas instrumentu vēsture. 02.01.2014 30.12.2019 Tēmas izpēte, stacionārās izstādes izveide. Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas. Turpinās
19 Miķelsone M. Tradicionālo amatu un tradīciju vēsture Vidzemē. 01.06.2016 31.05.2018 Tēmas izpēte. Krājuma apzināšana. Izstādes „Tautasdziesmas stāsts” izveide. Muzejpedagoģiskās programmas izveide. Pabeigta
20 Rokpelnis A. Saimniecība: statistika un rūpniecība Valmieras apriņķī starpkaru periodā (1920-1940). 05.01.2015 30.12.2019 Tēmas izpēte. Darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā; publikācijas Krājuma papildināšana. Turpinās
21 Krājuma un vēstures nodaļas speciālisti Valmiera un tās apkārtne fotoattēlos un pastkartēs 19.gs.b. /20. gs. 01.03.2010 30.12.2019 Sadarbība ar LNB projektā „Zudusī Latvija” Turpinās
22 Vēstures nodaļas speciālisti Skolas un izglītība Valmierā 17. – 20. gs. pirmajā pusē. 01.06.2011 30.12.2019 Tēmas izpēte; publikācijas; Izglītojošās programmas pilnveide. Turpinās
23 Rokpelne L., Zīriņa I. Vācbaltiešu faktors Valmieras vēsturē. 19.10.2012 30.12.2019 Tēmas izpēte, krājuma apzināšana, darbs Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Lekcijas un slīdrādes izveide. Publiska uzstāšanās. Publikācijas. Turpinās
24 Rokpelne L., Rokpelnis A. Sabiedriskā un kultūras dzīve Valmierā 1920 – 2018. 21.11.2014 30.12.2020 Tēmas izpēte Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Valmieras zonālajā arhīvā. Publiskā uzstāšanās semināros, zinātniskajos lasījumos. Turpinās
25 Vīlistere I., Bērziņa I., Ziemane V. Ārstniecības augi un garšaugi. 03.01.2011 28.12.2018 Tēmas izpēte. Tematiskā Garšaugu dārziņa ekskursijas. Turpinās
26 Blūma I., Medne G., Rokpelne L., Rokpelnis A. Tradicionālā kultūra Vidzemē. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana. 03.01.2001 28.12.2018 Tēmas izpēte. Gadskārtu ieražu popularizēšana. Turpinās
27 Vīlistere I. Medības Vidzemē un medījumu kulinārija no akmens laikmeta līdz 20.gs.vidum. 02.01.2018 30.12.2019 Tēmas izpēte. Krājuma papildināšana. Publiska uzstāšanās. Iesākta
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Rokpelne L. Skaitļu lokos - 96 Johani un 35 Marijas. Valmierietis, Nr.17., 31.01.2018.; vietne Zurbu.net. 9997; 4 lpp.
2 Zīriņa I. Zemniecības saliedētājs. I. Valmierietis, Nr.33., 28.02.2018. 7492; 4 lpp.
3 Zīriņa I. Zemniecības saliedētājs. II. Valmierietis, Nr.49., 28.03.2018. 6747; 3,5 lpp.
4 Zīriņa I. Starp Valmieru un Cēsīm. Valmierietis, Nr.63., 25.04.2018. 5856; 3 lpp.
5 Zīriņa I. Godināsim mūsu Teodoru Ūderu. Liesma, Nr.63., 25.04. 2018. 3188; 2 lpp.
6 Zīriņa I. Dzīves ceļa meklētājs. Valmierietis, Nr.81., 30.05.2018. 7706; 4 lpp.
7 Rokpelne L. Pētnieciskā ciemošanās jeb vajag tik rakt! Valmierietis, Nr.97., 27.06.2018. 5733; 3 lpp.
8 Zīriņa I. Kino drudzis Valmierā. Valmierietis, Nr.112., 25.07.2018. 4527; 2,5 lpp.
9 Zīriņa I. Stāstnieks no Kokmuižas. Valmierietis, Nr.132., 29.08.2018. 6588; 3 lpp.
10 Zīriņa I. Valmierieši savai pilsētai! I. Valmierietis, Nr.147., 26.09.2018. 5350; 3 lpp.
11 Zīriņa I. Valmierieši savai pilsētai! II. Valmierietis, Nr.167., 31.10.2018. 5404; 3 lpp.
12 Zīriņa I. Ar degsmi par Latviju! Valmierietis, Nr.182., 28.11.2018. 8247; 4 lpp.
13 Rokpelnis A. Alfrēds Vinters (1908-1976). Radošās darbības profils 20. gadsimta 30. gados. Mūzikas Akadēmijas Raksti XV, 2018. 57864; 23 lpp.
14 Rokpelne L. Viena vēsturnieka trīs dzīves: Roberts Vipers (1859-1954) krievu, latviešu un padomju historiogrāfijā. Latvijas Vēstures institūta žurnāls 2018 / 2. 18139; 8 lpp.
15 Rokpelnis A. Ziemassvētku epizodes. Latvijas vēstures portāls historia.lv; vietne Zurbu.net 6973; 5 lpp.
16 Zīriņa I. Vidzemnieks ar nākotnes skatījumu. Andrejs Kampe. Internetvietne Valmiera 4135; 2,5 lpp.
17 Zīriņa I. Sava likteņa lēmējs. Brīvības cīņu dalībnieks Jānis Ruģēns. Internetvietne Valmiera 6517; 4 lpp.
18 Zīriņa I. Vēsturiskajā brīdī kopā ar Latviju. Internetvietne Valmiera 4076; 2 lpp.
19 Zīriņa I. Pieminot pedagogu Jāni Lapiņu. Internetvietne Valmiera 2296; 1 lpp.
20 Zīriņa I. Brīvības cīņu dalībnieks un skolotājs Jānis Jansons. Internetvietne Valmiera 2667; 1 lpp.
21 Zīriņa I. Ceļš uz panākumiem – soļotājs Jānis Daliņš. Internetvietne Valmiera 3797; 2 lpp.
22 Zīriņa I. Georgs Apinis. Mūžs veltīts Valmierai. Internetvietne Valmiera 2123; 1 lpp.
23 Zīriņa I. Ar Valmieras vārdu. Skolnieku rota Brīvības cīņās. Internetvietne Valmiera 3506; 2 lpp.
24 Zīriņa I. Politiķis Eduards Radziņš. Internetvietne Valmiera 2625; 1 lpp.
25 Zīriņa I. Sabiedriskais darbinieks Augusts Melnalksnis. Internetvietne Valmiera 1781; 1 lpp.
26 Zīriņa I. Tēvzemes balvas laureāts Hermanis Enzeliņš. Internetvietne Valmiera 1966; 1 lpp.
27 Zīriņa I. Vēsturnieks Voldemārs Dāvids Balodis. Internetvietne Valmiera 1612; 1 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Rokpelnis A., Geduševa A. Izstādes buklets "Prezidentu spēles. Valmiera 100 gados". 5 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zīriņa I. Izstādes plāns „Kur ir Ūders?” 2 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Buša E. „Kas ir tavs dārgums?” Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsu valsts veidošanās procesiem un tās priekšnoteikumiem, kā arī veicināt izpratni par valsts uzbūves struktūru, iekšējiem un ārējiem darbības principiem. Viens no programmas uzdevumiem ir radīt skolēnos mīlestību un lepnumu pret savu valsti. Programmā ietvertie jautājumi un saruna palīdz paplašināt skolēnu zināšanas par Valmieru 100 gados, izprast notikumu gaitu, to cēloņus un sekas. Vēstures avotu klāsts, stāstījums rosina iejusties un izprast laikmeta notikumus, aktualitātes un vērtības. Programma saistīta ar izstādi „Prezidenta spēles. Valmiera 100 gados.” un tiek piemērotām dažādām mērķauditorijām. 5 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

72

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 82976
Individuālie 39331
Pārējie 32591
Apmeklētāji grupās 11054
Skolēni grupās 7243
Ārzemnieki grupās 1087
Pārējie grupās 2724
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

76052

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

294

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2058

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

417

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

83

Lekciju skaits muzejā:

51

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

289

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

8554

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

27

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

210

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

53

tai skaitā muzejā:

32

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Vīlistere "Medības Vidzemē un medījumu kulinārija no akmens laikmeta līdz 20.gs.vidum" 1 25 Pieaugušie
2 G.Medne “Senās baltu zīmes un simboli, to pielietojums mūsdienās” 2 14 Studenti
3 I.Zīriņa „Ipiķi. Vēsture. Notikumi. Cilvēki”. 1 15 Pieaugušie
4 A.Rokpelnis „Kā neapjukt informācijas okeānā”. 10 240 Skolēni, pedagogi
5 L.Rokpelne „Vestis virum reddit – apģērbs rada cilvēku”. 2 55 Pieaugušie
6 L.Rokpelne „Kopsavilkums par projekta „Hanza” laikā veiktajiem pētījumiem Latvijas Hanzas pilsētās”. 1 30 Pieaugušie
7 L.Rokpelne „Tiesības no viduslaikiem līdz mūsdienām”. 1 15 Pieaugušie
8 L.Rokpelne „Izzini Hanzu Valmierā un Vestis virum reddit”. 1 15 Pieaugušie
9 L.Rokpelne „Explore Hansa in Valmiera”. 1 20 Pieaugušie
10 I.Zīriņa „Valmiera sociāldemokrātu laikā”. 2 34 Skolēni, pedagogi
11 I.Zīriņa „Es pazīstu savu valsti”. 6 118 Skolēni, pedagogi
12 L.Rokpelne „Ikdienas dzīve Hanzas laikā”. 1 20 Pedagogi
13 I.Zīriņa „Ieskats Dauvartu dzimtas vēsturē un Vecbrenguļu Daudžu saiešanas nama hronikā”. 2 83 Pieaugušie
14 I.Zīriņa „Valmieras tipogrāfiju stāsti”. 4 58 Skolēni, pedagogi, pensionāri, pieaugušie
15 I.Zīriņa „Tādu redzu Valmieru. Igauņu fotogrāfi – brāļi Kristini” 1 14 TIC gidu kursu dalībnieki
16 I.Zīriņa „No Valmieras vēstures”. 3 199 Skolēni, pedagogi
17 I.Zīriņa „Hermanim Enzeliņam – 150”. 1 21 Pieaugušie
18 I.Zīriņa „Kartogrāfiskais materiāls Valmieras muzeja krājumā”. 1 35 Skolēni, pedagogi, pensionāri, pieaugušie
19 L.Rokpelne „Kā atšifrēt senos rokrakstus”. 2 35 Pieaugušie
20 I.Zīriņa „Ceļojums kopā ar Pāvila Rozīša „Valmieras puikām”. 1 29 Skolēni, pedagogi
21 I.Zīriņa „Akmens laikmeta stāsti senā Burtnieka krastos”. 2 25 Skolēni, pedagogi
22 I.Zīriņa, Ā.Pakere „Jānis Kalmīte. Latvijas riju gleznotājs”. 1 16 Pieaugušie
23 I.Zīriņa „100 gadu perspektīva Valmieras pils vidē”. 1 22 Skolēni, pedagogi, pensionāri, pieaugušie
24 L.Rokpelne Valmiera 1919. gadā. Cīņa ar komjauniešiem”. 1 20 Pieaugušie
25 I.Zīriņa „Mazsalaca un mazsalacieši fotogrāfes Martas Grīnvaldes atmiņās (1934.-1941.)”. 1 19 Skolēni, pedagogi, pensionāri, pieaugušie
26 I.Zīriņa „Jānis Ruģēns. Viens no Ruģēniem”. 1 12 TIC gidu kursu dalībnieki
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Blūma I. Maizes ceļš 1996 9 165 Skolēni
2 Zīriņa I. Senā skola 2007 35 753 Skolēni
3 Rokpelne L., Buša E. Arheologa stāsts 2012 10 254 Skolēni
4 Rokpelnis A. Senie mūzikas instrumenti 2012 5 105 Skolēni
5 Vīlistere I. Gaismas ceļš 1998 16 360 Skolēni, pieaugušie
6 Medne G. Piena ceļš 1996 4 251 Bērni, pieaugušie
7 Pakere Ā. Katram savs krekls 2004 15 293 Skolēni, pieaugušie
8 Blūma I., Zīriņa I. Es pazīstu savu valsti 1998 13 269 Skolēni
9 Medne G. Gadskārtu godi. Saulgrieži. 2007 23 1369 Skolēni, pieaugušie
10 Medne G. Ģimenes godi 2001 8 300 Skolēni, pieaugušie
11 Medne G. Kāzu godi 2001 22 895 Pieaugušie, bērni
12 Medne G. Krustabu godi 2005 36 1484 Pieaugušie, bērni
13 Vīlistere I. Garšaugu un ārstniecības augu programma 2011 9 175 Skolēni, pieaugušie
14 Rokpelnis A. Bruņinieku skola 2014 29 603 Skolēni
15 Ziemane V. Rūda piparkūkas 2014 12 191 Bērni, skolēni
16 Buša E. Ziemassvētku darbnīca 2016 17 290 Bērni, pieaugušie
17 Rokpelne L., Buša E. Kas muzejam vēderā? 2015 8 413 Skolēni
18 Buša E. Tautasdziesmas stāsts 2017 17 354 Bērni, pieaugušie
19 Buša E. Kas ir tavs dārgums? 2018 1 30 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Rozīte A. Foto 2014 7 95 Pieaugušie
2 Lapiņa I. Gleznošana 2013 20 115 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Edītes Pauls Vīgneres izstādes “Sieviete un mēness” atklāšana 12.01. Izstāžu nams 1 117 Pieaugušie
2 Vēsturisko tērpu spēle “Viduslaiku pilsētas glezna” 27.01. Valmieras Integrētā bibliotēka 1 55 Pieaugušie
3 Pasākums no cikla “Vakara sarunas” tikšanās ar enerģētiķi Rutu Erdmani 30.01. Izstāžu nams 1 56 Pieaugušie
4 Valmieras un novadu skolu vēstures olimpiāde 01.03. Izstāžu nams 1 36 Skolēni
5 Sandras Krastiņas gleznu izstādes “Būs jārunā” atklāšana 02.03. Izstāžu nams 1 19 Pieaugušie, skolēni
6 Dinas Liepas kokles spēles meistarklase 24.03. Izstāžu mans 1 41 Pieaugušie
7 Etno kokļu koncerts 24.03. Izstāžu nams 1 112 Pieaugušie, skolēni
8 Valmieras pilsētas zīmola prezentācijas pasākums 27.03. Izstāžu nams 1 55 Pieaugušie
9 Vijas Zariņas gleznu un Kaspara Zariņa darbu izstādes “Paralēli” atklāšana 06.04. Izstāžu nams 1 45 Pieaugušie, skolēni
10 Seminārs “Kartes kā avoti lokālās vēstures un novadpētniecības darbā” 25.04. Izstāžu nams 1 36 Pieaugušie, skolēni
11 Valmieras skolu direktoru vietnieku seminārs 09.05. Izstāžu nams 1 27 Pieaugušie
12 Dzintras Vilks gobelēnu izstādes “gadalaiki” atklāšana 19.05. Izstāžu nams 1 52 Pieaugušie, bērni, skolēni
13 Eleonoras Pastares porcelāna izstādes “Meditācijas” atklāšana 19.05. Izstāžu nams 1 38 Pieaugušie, skolēni, bērni
14 Radošās darbnīcas „Visu mūžu ūdenī”, “Ligzda”, “Putnu balsis”, “Ligzdas” 19.05. Gaujas krastā pie Garšaugu dārza 1 336 Pieaugušie, skolēni, bērni
15 “Sirds mājvieta” Gongu skaņu meditācijas pasākums 19.05. Muzeja iekšpagalms 1 252 Pieaugušie, skolēni, bērni
16 Artura Gruzdiņa nakts koncerts 19.05. Pilsdrupu estrāde 1 698 Pieaugušie, skolēni, bērni
17 “Zeme, Gaiss, Uguns, Ūdens” uguns rituāls 15.06. Burtnieku ezera krastā 1 70 Pieaugušie, skolēni
18 Etno kokļu kopas noslēguma koncerts 18.06. Muzeja iekšpagalms 1 53 Pieaugušie
19 Uguns rituāls – Vasaras saulgrieži 18.06. Muzeja iekšpagalms 1 74 Pieaugušie, skolēni, bērni
20 Vasaras Saules griežu uguns rituāls 21.06. Rūjienas estrāde 1 70 Pieaugušie, Skolēni, bērni
21 Kalli Kaldes izstādes atklāšanas pasākums 30.06. Izstāžu nams 1 46 Pieaugušie, skolēni, bērni
22 Arta Nīmaņa stikla mākslas izstādes “Saule un mēness” atklāšana” 30.06. Izstāžu nams 1 42 Pieaugušie, skolēni
23 Antīko automobiļu demonstrācija “Rallijs 2018” 30.06. Muzeja pagalms 1 345 Pieaugušie, skolēni, bērni
24 Vēsturisko tērpu spēle “Viduslaiku pilsētas glezna” 13.07. Garšaugu dārzs 1 60 Pieaugušie
25 Gunta Laudera rotu izstādes “Laiks” atklāšana 27.07. Izstāžu nams 1 121 Pieaugušie, skolēni, bērni
26 Latvijas – Vācijas starptautiskā mākslas simpozija “Laika upe” vides objekta atklāšana 27.07. Laukumā pie Pils ielas 1 ēkas 1 64 Pieaugušie
27 Pilsētas svētku tirgus 28.07. Rātslaukums, muzeja pagalms 1 6500 Pieaugušie, skolēni, bērni
28 Vēsturisko tērpu spēle “Viduslaiku pilsētas glezna” 28.07. Muzeja iekšpagalms 1 112 Pieaugušie, bērni
29 “Latviskā pieeja Visuma kārtībai” – Latvijas humānās pedagoģijas skolotāju nometnes pasākums 31.07. Muzeja iekšpagalms 1 67 Pieaugušie
30 Tērpu parāde ”Viduslaiku pilsētas glezna” Limbažu pilsētas svētkos. 04.08. Limbažu pilsdrupu teritorija 1 278 Pieaugušie, skolēni, bērni
31 Mākslas plenērs mūžizglītības gleznošanas programmā 14.-16.08. Saulkrasti 1 10 Pieaugušie
32 Valmieras skolu direktoru pirmā skolas diena 01.09. Izstāžu nams 1 28 Pieaugušie
33 Džemmas Skulmes gleznu izstādes “Mākoņgabali” atklāšana 14.09. Izstāžu nams 1 242 Pieaugušie, skolēni, bērni
34 Kultūras mantojuma diena. “Viduslaiku pilsētas glezna” 14.09. Muzeja pagalms 1 40 Pieaugušie, skolēni, bērni
35 Valmieras pilētas Zīmola izveides prezentācijas pasākums 19.09. Izstāžu nams 1 40 Pieaugušie
36 Latviešu godi - “Skolu tilti” Zviedrijas un Latvijas skolotāju starptautiskā semināra dalībniekiem 26.09. Izstāžu nams 1 21 Pieaugušie
37 1. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumi 04.10. Izstāžu nams 1 34 Pieaugušie
38 Tatjanas Bergas grāmatas “Valmieras vecpilsētas arheoloģija” atklāšanas svētki 04.10 Izstāžu nams 1 53 Pieaugušie
39 “Simjūda” gadatirgus 13.10. Rātslaukums, pils teritorija 1 6500 Pieaugušie, skolēni, bērni
40 Izstādes “Prezidentu spēles. Valmiera 100 gados” atklāšana 02.11. Izstāžu nams 1 32 Pieaugušie, skolēni, bērni
41 Izstādes “Kur ir Ūders?“ atklāšana 08.11. Izstāžu nams 1 44 Pieaugušie, skolēni, bērni
42 Izstādes “Vītola arheoloģija” atklāšana. Pētniecības māksla – Vika Eksta 08.11. Izstāžu nams 1 22 Pieaugušie, skolēni, bērni
43 Gadskārtu godi – Meteņi. 09.11. Valmieras 5. Vidusskola 1 128 Pieaugušie, skolēni
44 IV Zinātniskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” 23.11. Izstāžu nams 1 52 Pieaugušie
45 Valmieras mūzikas skolas kora klases koncerts 26.11. Izstāžu nams 1 95 Pieaugušie, skolēni, bērni
46 Anatolija Danilāna lekcija "Dziedējošs spēks ir mūsos pašos" 27.11. Izstāžu nams 1 70 Pieaugušie
47 Maijas Tabakas gleznu izstādes atklāšana 14.12. Izstāžu nams 1 32 Pieaugušie
48 Ziemassvētku tirdziņš 15.12. Rātslaukums, pils teritorija 1 2500 Pieaugušie, skolēni, bērni
49 Henrija VIII dziesmas. XVI gs. Angļu mūzikas koncerts 15.12. Izstāžu nams 1 34 Pieaugušie
50 Ziemas Saulgrieži 21.12. Pils pagalmā 1 150 Pieaugušie, skolēni, bērni
51 Kamerkora “Kaķi” Ziemassvētku koncerts 22.12. Izstāžu nams 1 116 Pieaugušie, skolēni, bērni
52 Kamerkora “Kaķi” Ziemassvētku koncerts 22.12. Izstāžu nams 1 146 Pieaugušie, skolēni, bērni
53 Jaungada sagaidīšana muzejā 31.12. Izstāžu nams 1 1035 Pieaugušie, skolēni, bērni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Daļa muzeju ēkās izveidotas uzbrauktuves - pandusi, divās ēkās Izstāžu namā un Ekspozīcijas ēkā, lasītavā atrodas lifti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izstāžu namā ierīkots atbilstošs sanitārais mezgls. Īpaši pasākumi nav veikti.
2. Redzes invalīdiem Telpas nav speciāli pielāgotas redzes invalīdiem bez pavadoņa. Īpaši pasākumi nav veikti.
3. Dzirdes invalīdiem Muzejam ir sadarbība ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolu - attīstības centru un Latvijas Nedzirdīgo savienību, Valmieras reģionālo biedrību. Piedāvājam ekskursijas ar gidu, sadarbībā ar biedrības zīmju tulku. Īpaši pasākumi nav veikti.
4. Citām invalīdu grupām Telpas nav speciāli pielāgotas citām invalīdu grupām. Īpaši pasākumi nav veikti.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Valmieras muzejs piedalījās pētījumā "Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un sabiedrības mijiedarbība". Pētījuma pasūtītājs: Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Esam izstrādājuši anketu ar trīs šobrīd aktuāliem jautājumiem (Ko vēlas, lai muzejs rāda? Kā uzzina par aktualitātēm muzejā? Cik bieži apmeklē muzejus?). Apmeklētāju konsultants sarunas veidā uzzina atbildes uz šiem jautājumiem. Cilvēkiem pieminot vārdu anketa ir noraidoša atbilde. Un datus nav iespējams uzzināt. Mums ir anketa kā saruna.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

18

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

17

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

17

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

14

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

5

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Prezidentu spēles. Valmiera 100 gados" VM
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Teic man, Gauja, Valmieras stāstu" (Senvēsture un Valmieras pilsēta līdz 18. gadsimta beigām) 1. daļa VM
2 "Teic man, Gauja, Valmieras stāstu" (1783.-1949.) 2. daļa VM
3 Valmieras lauku teritorija VM
4 "Tautasdziesmas stāsts" VM, VKKF

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Ceļojums pa senās Livonijas teritorijas pilsētām Ziemeļvidzemē, Ziemeļvidzemes pilsētas Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2019. Starptautisā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. līdzfinansēts projekts Nr. CB 110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” Valstu sadarbība Hanzas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībā 2019. Baltijas jūras reģiona valstis Latvija, Igaunija, Zviedrija Zviedrija
18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2019. Vācbaltu etniskā b-ba Vācija
Tõnu Nooritsa mākslas darbu izstāde Igauņu mākslas popularizēšana 20.09.-26.10.2019. Mākslinieks Tõnu Noorits Tallina Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Ceļojums pa senās Livonijas teritorijas pilsētām Ziemeļvidzemē, Ziemeļvidzemes pilsētas Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2018. Starptautisā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. līdzfinansēts projekts Nr. CB 110 “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” Valstu sadarbība Hanzas mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībā 2018. Baltijas jūras reģiona valstis Latvija, Igaunija, Zviedrija Zviedrija
18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2018. Vācbaltu etniskā biedrība Vācija
Starptautisks mākslas simpozijs Valmieras un Giterslo mākslas pieredzes apmaiņas veicināšana 07.2018. Giterslo mākslinieku apvienība Giterslo Vācija
Izstāde “Kur ir Ūders?” Mākslinieka T. Ūdera kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana 11.-12. 2018. Kolekcionārs Georgs Solms Marburga Vācija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Ceļojums pa Valmieras pilsētu. “Silvester Tag” svinēšana Senās Livonijas teritorijas iepazīšana, vēstures norišu izpēte 2017. Starptautiskā biedrība „Domus Rigensis Juvenum” Vācija
18./19. gs. vēsture Vēstures jautājumu pētniecība 2017. Vācbaltu etniskā biedrība Hanovere Vācija
Starptautiska izstāde Christoph Winkler – gleznas, Valmieras muzejs Mākslas apmaiņa 09.2017. Giterslo mākslinieku apvienība Giterslo Vācija
Starptautiskās sadarbības 25 gadu pasākumi Valmieras un Giterslo radošās pieredzes apmaiņas veicināšana 05.07.-10.07.2017 Giterslo apgabals Giterslo Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 2005. gads
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums 1906. gads
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1 Pašvaldības īpašums 1735. gads
Klēts Bruņinieku ielā 4 Pašvaldības īpašums nav precīzu celšanas datu
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 18. gs. beigas
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2 Pašvaldības īpašums 1913. gads
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3 Pašvaldības īpašums ~ 1790. gads
Teritorijas kopējā platība (m2):

10823

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu zāle Bruņinieku ielā 3
Maršnera māja Bruņinieku ielā 3
Aptiekas māja Bruņinieku ielā 1
Klēts Bruņinieku ielā 4
Dzīvojamā ēka Pilskalna ielā 2
Palīgēka (Šveices tipa šķūnis) Pilskalna ielā 2
Valternamiņš Bruņinieku ielā 3

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2437

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 839
Krājuma telpas 488
Pārējās telpas 1110
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: