Kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 64, Valka, Valkas nov., LV-4701

Vadītājs/ direktors:

Meldra Cimdiņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
64722198 26123980 @
Direktore Meldra Cimdiņa 64781199 26639294 @
Galvenā krājuma glabātaja Aija Priedīte 64722198 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa 64722198 @
Muzejpedagogs Viktorija Maļukova 64722198 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Pirmsākumi muzeja dibināšanai Valkā meklējami 20. gs.20. gados, kad pilsētas dome paredzēja iegādāties mākslas darbus un etnogrāfiskus priekšmetus ar mērķi izveidot Valkas pilsētas muzeju. 1935.gadā Valkas pašvaldība muzejam ierādīja dažas telpas Valkā, Rīgas ielā 5, bet vēlāk muzeju pārcēla uz bijušo J.Cimzes skolotāju semināra ēku. Muzeja iekārtošanu uzsāka 7.Valkas aizsargu pulks. Muzejā izveidojās 8 nodaļas, bija savākts vairāk nekā 6500 priekšmetu. 1940.gada vasarā padomju iestādes muzeju slēdza un savāktos materiālus iznīcināja. 20.gs.50.-70.gados vēstures liecības tika vāktas Valkas 1.vidusskolā. 1970.gada 30.janvārī Valkas rajona Izpildu komiteja pieņēma lēmumu atvērt Valkā rajona novadpētniecības muzeju. Muzejs iekārtots vēsturiskā ēkā - bijušajā Vidzemes draudzes skolotāju seminārā, kuru dibināja un vadīja Jānis Cimze. Tāpēc tieši Valkas novadpētniecības muzejā, apmeklētājiem pieejamā veidā, tiek apkopotas vēsturiskās liecības par J.Cimzes un viņa audzēkņu daudzpusīgo kultūrizglītojošo darbību.

Misija:

Popularizēt latviešu pedagoga un koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes un viņa audzēkņu atstāto kultūras mantojumu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēsturiskajiem procesiem Valkas novadā

Darbība:

Muzeja darbības pamatā ir Valkas pilsētas un novada vēstures izpēte, vēsturisko liecību saglabāšana un popularizēšana. Muzeja darbības stratēģiskais mērķis: saglabājot, pētot, papildinot un popularizējot muzeja krājumu, sekmēt Valkas novada kultūvēsturiskā mantojuma apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītībai, attīstībai un izklaidei. Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā. Muzejam ir literatūras krātuve.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Valkas novadpētniecības muzejs: speciāliste Viktorija Maļukova

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Igauņu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

11A5

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

VkNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Valkas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No 15. maija līdz 30. septembrim: otrdiena - piektdiena 11:00 - 18:00; sestdiena, svētdiena 10:00 - 16:00

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem un krājuma uzskaites kartotēkām Muzeja noteiktajā kārtībā
2 Uzziņu materiāla pieejamība - iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem, literatūru Muzeja noteiktajā kārtībā
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Uzrādot apliecības: pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem un viņus pavadošām personām, politiski represētajām personām, Valkas novada skolu audzēkņiem, trūcīgām personām, ICOM biedriem, muzeju darbiniekiem; izstāžu atklāšanas pasākumos - visiem apmeklētājiem; 4.maijā, 18.maijā un 18. novembrī - visiem apmeklētājiem
4 Publiskais interneta pieejas punkts Pieejams muzeja darba laikā, 2 darba vietas
5 Muzeja sagatavotās ceļojošās izstādes noma Pēc iepriekšējas vienošanās
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate. Ekspozīcijā "Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19.gs.vidus - 20.gs.sākums", kas veltīta Jānim Cimzem, viņa vadītajam skolotāju semināram un audzēkņiem, ir iespēja dzirdēt eksponēto mūzikas instrumentu (ērģeļu, klavieru, harmoniju) skanējumu, apskatīt tautas dziesmu krājuma"Dziesmu rota" pirmizdevumus, noskatīties J.Cimzem veltītu dokumentālo videofilmu "Skolotāju skolotājs". Muzeja īpašais piedāvājums - Latvijas simtgadei veltītā pastāvīgā ekspozīcija "Valka - Latvijas neatkarības šūpulis", kas veidota kā stāsts par sabiedriski politiskajiem notikumiem Valkā no 1914.gada līdz 1920.gadam, akcentējot Latvijas valsts organizēšanas priekšdarbus un Ziemeļlatvijas brigādes oranizēšanu Valkā, kurai bija izšķiroša loma Latvijas Neatkarības cīņās. Ekspozīcijā var atrast atbildes uz jautājumiem, kāpēc tieši Valka 1917.gadā nokļuva notikumu epicentrā un kas bija tie vīri, kuri sāka veidot Latvijas valsti. Ekspozīcijas saturu atklāj vēsturiskie orģinālpriekšmeti, lielformāta izdrukas un interaktīvās planšetes ar padziļinātu informatīvo materiālu. Ekspozīcijā apskatāmi daudzi ģenerāļa Pētera Radziņa memoriālie priekšmeti. Izstādē "Tautas dzīves zinātne" eksponēta muzeja etnogrāfjas kolekcija - 19.gs.un 20.gs.sākumā lietotie darba rīki un sadzīves priekšmeti, kā arī Niedrāja ezera apkārtnē atrastā vienkoča laiva, kas datēta ar 15.gs. beigām - 16.gs.sākumu. Mākslas izstādes tiek mainītas aptuveni ik pēc diviem mēnešiem. Apvienotā maksa uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm : skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 1,00; pārējiem - EUR 2,00; ģimenei ar bērniem - EUR 2,00; Ieejas maksa pastāvīgajās ekspozīcijās (katrā atsevišķi): skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0,50; pārējiem - EUR 1,00 Ieejas maksa izstādēs (katrā atsevišķi): skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0,50; pārējiem - EUR 1,00
2 Ekskursijas pa muzeju gida pavadībā Pārskata vai tematiskās ekskursijas. 1 grupai (līdz 30 personām)- EUR 4,00
3 Ekskursijas ārpus muzeja gida pavadībā Pārskata vai tematiskās ekskursijas pa Valkas un Valgas pilsētām, Valkas novadu. 1 stunda - EUR 8,00
4 Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana - "Mācību stunda seminārā " - latviešu rakstu valodas attīstība. Vecā ortogrāfija: pamatprincipi, lasīšana, rakstīšana. 7. - 12.klašu skolēniem. - "Mūzikas stunda pie Cimzestēva" - ērģeļu uzbūve, darbības principi, būvniecības vēsture. Mūzikas klausīšanās. 6.-12.klašu skoēniem, mūzikas skolu audzēkņiem. - "Smeļamies senču gudrības" - tautas dzīves un darba gudrības iepazīšana caur muzeja priekšmetiem un latviešu mutvārdu folkloru, darbošanās ar etnogrāfiskajiem priekšmetiem. - "Dedziet, tautas, gaišu guni!" - senie apgaismes objekti, sveču liešana. Latviešu gadskārtu ieražas - ticējumi, tradīcijas, rotaļas, mīklu minēšana, rotājumu gatavošana. Skolēnu grupai (līdz 30 personām) muzejā - EUR 4,00; Pieaugušo grupai (līdz 30 personām) muzejā - EUR 8,00; Grupai ārpus muzeja - EUR 16,00
5 Kāzu programma jaunlaulātajiem un kāzu jubilejās muzejā Grupai līdz 10 personām - EUR 24,79; Grupai līdz 20 personām - EUR 28,93; Lielākai grupai - EUR 41,32
6 Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana uz vietas muzejā fotografēšanai, kopēšanai, zīmēšanai, filmēšanai, skenēšanai. Skolēniem, studentiem, represētām personām, invalīdiem - 1 vienība EUR 0,40; Citām privātpersonām, uzņēmumiem, iestādēm un institūcijām - 1 vienība EUR 1,00
7 Muzeja uzziņu materiāla, arhīva, literatūras krātuves izmantošana kopēšanai, skenēšanai 1 lpp. - EUR 0,20
8 Muzeja krājuma materiālu izmantošana publicēšanai, reklāmai un noformēšanai un citos pasākumos ārpus muzeja (izņemot valsts akreditētos muzejus un gadījumus, kas saistīti ar valsts reprezentāciju) Saskaņā ar muzeja Krājuma komisijas lēmumu, pēc atsevišķas vienošanās vai līguma
9 Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana fiziskām un juridiskām personām (izņemot valsts akreditētos muzejus, Valkas novada pašvaldības iestādes un gadījumus, kas saistīti ar valsts reprezentāciju) 1 vienība uz 1 dienu - EUR 14,00
10 Muzeja telpu īre pasākumam Kultūras un izglītības iestādēm (muzeja darba laikā) 1 stunda - EUR 10,33; Pārējiem (muzeja darba laikā) 1 stunda - EUR 20,66 Ārpus muzeja darba laika 1 stunda - EUR 24,79
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja funkcijas: materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana, saglabāšana un izmantošana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus, ar muzeja darbību saistītus, izglītošanas veidus; muzeja darba popularizēšana; saimnieciskā darbība.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valkas novadpētniecības muzeja Nolikums 27.02.2020 Valkas novada domes sēdes protokols Nr.3
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Valkas novadpētniecības muzeja krājumu 17.03.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Valkas novadpētniecības muzeja Civilās aizsardzības plāns 15.04.2010
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 30.07.2013 Muzeja direktora rīkojums Nr.1-5/7
5. Darba drošības u.c. noteikumi Valkas novadpētniecības muzeja Darba aizsardzības sistēma 03.01.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valkas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanas kārtība 17.03.2020 1-2020
2 Valkas novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu izcenojumi 26.03.2020 Valkas novada domes sēdes protokols Nr.4
3 Valkas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums ar grozījumiem 27.12.2012
4 Darba Koplīgums 31.05.2011

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

51458

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

34810

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

506

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

324

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 57 41
2. Dāvinājumi 449 283

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

130

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

17245

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

533

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

351

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

997

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

248

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

100

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība 18.gs.vidus - 20.gs.sākums 201 58
2 Valka - Latvijas neatkarības šūpulis 47 42

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1243

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

861

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tautas dzīves zinātne 339 316
2 Jaunieguvumi 174 147
3 Padomju laika sadzīves priekšmeti 1950. - 1990. 577 278
4 Diskotēkas Valkas novadā 1977. - 1990. 6 6
5 Latvijas ainava. Gleznas no muzeja krājuma 30 30
6 Par vērtībām 2 2
7 Lieldienu pastkartes 41 18
8 Ziemassvētki 74 64

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

42

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

36

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Valkas slimnīca laika griežos 24 18
2 Spožās pogās, ķiverēs... 18 18

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

5

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

5

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas Eksponēšanai darba telpās Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa 3 3 17.01.2022 31.12.2022
2 Gleznas Eksponēšanai darba telpās Valkas novada pašvaldības administrācija 1 1 17.01.2022 31.12.2022
4 Lietiskie priekšmeti Eksponēšanai izstādē Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 1 1 14.05.2021 07.10.2022

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 179 674 853
Digitālo attēlu izgatavošanai 928 120 1048

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 4 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A.Priedīte Ērģemes viduslaiku pils 01.03.2022 01.07.2022 Informatīvs stends ar QR kodu "Ērģemes viduslaiku pils"latviešu, igauņu, angļu valodās Darbs pabeigts
2 L.Drubiņa Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība 13.01.2007 30.12.2024 Digitālās programmas papildināšana,ekspozīcijas papildināšana, izdevums, publikācijas Darbs turpinās. 2022.gadā sagatavots ziņojums "Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra loma Baumaņu Kārļa un Ausekļa dzīvē" - 5 lpp.
3 L.Drubiņa Valkas pilsētas vēsture 01.02.2000 30.12.2024 Ceļojošās izstādes, publikācijas, digitāla izstāde Darbs turpinās
4 L.Drubiņa Diskotēkas Valkas novadā 1977. - 1990. 03.01.2022 19.12.2022 Izstādes plāns, scenārijs projekcijai, raksts Darbs pabeigts
5 L.Drubiņa Dziesmu svētku tradīcijas sākums Valkas novadā 03.01.2022 30.07.2023 Raksti, lekcijas teksts Darbs turpinās
6 V.Maļukova Gadskārtu svētki. Meteņi 01.11.2021 01.02.2022 Muzejpedagoģiska programma Darbs pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Drubiņa Diskotēkas Valkas novadā 1977. - 1990. gados Valkas Novada Vēstis, 2022., Nr.131. (3.), 10.lpp. 1 lpp.
2 L.Drubiņa Pirms 100 gadiem Valkā atklāja "Millera dieviņu" Valkas Novada Vēstis, 2022., Nr. 133. (5.),8.lpp. 2 lpp.
3 L.Drubiņa "Smēķi" Valkas Novada Vēstis, 2022., Nr. 134. (6.), 8.lpp. 2 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Priedīte Jaunieguvumi 12 lpp.
2 V.Maļukova Latvijas ainavas 3 lpp.
3 V.Maļukova Ziemassvētki 4 lpp.
4 L.Drubiņa Diskotēkas Valkas novadā 1977. - 1990. 18 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V.Maļukova Rotaļāšanās Iepazīstināt ar rotaļlietu vēsturi Latvijā un pasaulē, veicināt izpratni kā pašiem radīt vienkāršas rotaļlietas 35 lpp.
2 V.Maļukova Klusā daba Veicināt izpratni par tēlotājas mākslas žanru - kluso dabu. Gūt pirmās iemaņas kompozīcijas veidošanā no priekšmetiem, augļiem, ziediem 8 lpp.
3 V.Maļukova Krāsu un rakstu spēle Rosināt iepazīt krāsu un rakstu daudzveidību latviešu lietišķajā mākslā 10 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā (krājuma) 506 23
Izrakstu 90
Personu 23 22

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4032
Individuālie 2470
Apmeklētāji grupās 1562
Skolēni grupās 751
Ārzemnieki grupās 45
Pārējie grupās 766
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3568

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

308

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2079

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

495

Papildu informācija:

2022. gadā muzejs turpināja darbu atbilstoši valstī šajā periodā noteiktajiem Covid -19 ierobežojumiem.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

55

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

35

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

616

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

16

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

340

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

8

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Krastiņa Nāc, nākdama, Liela diena 2007 12 203 pirmskolas vecuma bērni, 1. - 6. kl. skolēni
2 I.Krastiņa Rudentiņš - bagāts vīrs 2008 9 145 pirmskolas vecuma bērni
3 V.Maļukova Pilsēta divās valstīs 2015 2 51 5. - 12. kl. skolēni
4 I.Krastiņa, L.Drubiņa Mācību stunda seminārā 2009 6 135 5. - 12. kl. skolēni
5 V.Maļukova Klusā daba 2022 6 82 pirmskolas vecuma bērni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Krastiņa Dedziet, tautas, gaišu guni 2007 1 10 skolēni
2 I.Krastiņa Kad nakts ir visgarākā un diena visīsākā 2006 5 87 pirmskolas vecuma bēni, skolēni, pieaugušie
3 V.Maļukova Krāsu un rakstu spēle 2022 1 13 pieaugušie
4 V.Maļukova Rotaļāšanās 2022 1 13 skolēni
5 V.Maļukova Senā skola 2018 1 12 skolēni
6 V.Maļukova Ģērboņu veidošana 2019 4 170 pirmskolas vecuma bēni, skolēni, pieaugušie
7 V.Maļukova Tradicionālo latviešu Ziemassvētku rotājumu gatavošana 2018 2 29 skolēni, pieaugušie
8 V.Maļukova Sadzīve, ģimene, skola padomju okupācijas laikā 2016 1 6 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Valkas novada mākslinieku darbu izstādes "Turpinājums" atklāšana 20.04.2022. Muzejs 1 89 pieaugušie, bērni
2 Muzeju nakts - 2022 14.05.2022. Muzejs, Krātuve 1 700 pieaugušie, skolēni, bērni (Latvija, Igaunija)
3 Ē.Jēkabsona grāmatas "Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels" atvēršana 29.06.2022. Muzejs 1 28 pieaugušie, skolēni
4 Valkas novada mazpulku rudens darba skate 07.10.2022. Muzeja Krātuve 1 37 skolēni, pieaugušie
5 J.Kokko (Somija) izstādes "24 mirkļi no arhīva" atklāšana 14.10.2022. Muzejs 1 36 pieaugušie
6 J.Kokko (Somija) filmas "Romu kalns " demonstrēšana 22.10.2022. 29.10.2023. 05.11.2023. Muzejs 3 56 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Pieejams muzeja ēkas 1.stāvs: pamatekspozīcija, lasītava darbam ar muzeja krājumu, datu bāze, uzziņu materiāli, literatūras krātuve, internets
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Pieejamas lupas, gida stāstījums, eksponēto mūzikas instrumentu oriģinālskaņas demonstrējums
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Pieejama vizuālā informācija
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Apmeklētāji ar garīgās attīstības traucējumiem apmeklē muzeja pasākumus un iepazīstas ar muzeja piedāvājumu (izstādes, radošās darbnīcas) aprūpes centra speciālistu vadībā

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

14

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

10

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Akcija Muzeju nakts - 2022, Valkas novadpētniecības muzejs, Valgas muzejs Veicināt Valkas un Valgas kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu, saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm 14.05.2022.,21.05.2022. Valgas muzejs Valga Igaunija
2 "Pritsupralle", veltīts Valgas/Valkas ugunsdzēsēju biedrības 155 gadu jubilejai, Valgas pilsēta Veicināt interesi par Valgas un Valkas vēsturi 09.07.2022. Valgas muzejs Valga Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde "Jānis Cimze - Igaunijas un Latvijas skolmeistaru skolotājs", K.R.Jakobsona Lauku māja - muzejs, Kurgja, Pērnavas apriņķis Popularizēt Jāņa Cimzes atstāto kultūrvēsturisko mantojumu 10.06.2021.-01.10.2021. K.R.Jakobsona Lauku māja - muzejs Kurgja Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Akcija Muzeju nakts Igaunijā "Laiks naktī", Valkas muzejs/Valgas muzejs Popularizēt novada kultūrvēsturisko mantojumu 29.08.2020. Valgas muzejs Valga Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads Pašvaldības īpašums 1853 97
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

852

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 398
Krājuma telpas 147
Pārējās telpas 307
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: