Kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 64, Valka, Valkas nov., LV-4701

Vadītājs/ direktors:

Meldra Cimdiņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
64722198 26123980 @
Direktore Meldra Cimdiņa 64781199 26639294 @
Galvenā krājuma glabātaja Aija Priedīte 64722198 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa 64722198 @
Muzejpedagogs Viktorija Maļukova 64722198 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Pirmsākumi muzeja dibināšanai Valkā meklējami 20. gs.20. gados, kad pilsētas dome paredzēja iegādāties mākslas darbus un etnogrāfiskus priekšmetus ar mērķi izveidot Valkas pilsētas muzeju. 1935.gadā Valkas pašvaldība muzejam ierādīja dažas telpas Valkā, Rīgas ielā 5, bet vēlāk muzeju pārcēla uz bijušo J.Cimzes skolotāju semināra ēku. Muzeja iekārtošanu uzsāka 7.Valkas aizsargu pulks. Muzejā izveidojās 8 nodaļas, bija savākts vairāk nekā 6500 priekšmetu. 1940.gada vasarā padomju iestādes muzeju slēdza un savāktos materiālus iznīcināja. 20.gs.50.-70.gados vēstures liecības tika vāktas Valkas 1.vidusskolā. 1970.gada 30.janvārī Valkas rajona Izpildu komiteja pieņēma lēmumu atvērt Valkā rajona novadpētniecības muzeju. Muzejs iekārtots vēsturiskā ēkā - bijušajā Vidzemes draudzes skolotāju seminārā, kuru dibināja un vadīja Jānis Cimze. Tāpēc tieši Valkas novadpētniecības muzejā, apmeklētājiem pieejamā veidā, tiek apkopotas vēsturiskās liecības par J.Cimzes un viņa audzēkņu daudzpusīgo kultūrizglītojošo darbību.

Misija:

Popularizēt latviešu pedagoga un koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes un viņa audzēkņu atstāto kultūras mantojumu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēsturiskajiem procesiem Valkas novadā

Darbība:

Muzeja darbības pamatā ir Valkas pilsētas un novada vēstures izpēte, vēsturisko liecību saglabāšana un popularizēšana. Muzeja darbības stratēģiskais mērķis: saglabājot, pētot, papildinot un popularizējot muzeja krājumu, sekmēt Valkas novada kultūvēsturiskā mantojuma apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītībai, attīstībai un izklaidei. Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā. Muzejam ir literatūras krātuve.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Valkas novadpētniecības muzejs: speciāliste Ligita Drubiņa

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Igauņu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

11A5

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

VkNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Valkas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No 15. maija līdz 30. septembrim: otrdiena - piektdiena 11:00 - 18:00; sestdiena, svētdiena 10:00 - 16:00

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem un krājuma uzskaites kartotēkām Muzeja noteiktajā kārtībā
2 Uzziņu materiāla pieejamība - iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem, literatūru Muzeja noteiktajā kārtībā
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Uzrādot apliecības: pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem un viņus pavadošām personām, politiski represētajām personām, Valkas novada skolu audzēkņiem, trūcīgām personām, ICOM biedriem, muzeju darbiniekiem; izstāžu atklāšanas pasākumos - visiem apmeklētājiem; 4.maijā, 18.maijā un 18. novembrī - visiem apmeklētājiem
4 Publiskais interneta pieejas punkts Pieejams muzeja darba laikā, 2 darba vietas
5 Muzeja sagatavotās ceļojošās izstādes noma Pēc iepriekšējas vienošanās
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate. Ekspozīcijā "Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība. 19.gs.vidus - 20.gs.sākums", kas veltīta Jānim Cimzem, viņa vadītajam skolotāju semināram un audzēkņiem, ir iespēja dzirdēt eksponēto mūzikas instrumentu (ērģeļu, klavieru, harmoniju) skanējumu, apskatīt tautas dziesmu krājuma"Dziesmu rota" pirmizdevumus, noskatīties J.Cimzem veltītu dokumentālo videofilmu "Skolotāju skolotājs". Muzeja īpašais piedāvājums - Latvijas simtgadei veltītā pastāvīgā ekspozīcija "Valka - Latvijas neatkarības šūpulis", kas veidota kā stāsts par sabiedriski politiskajiem notikumiem Valkā no 1914.gada līdz 1920.gadam, akcentējot Latvijas valsts organizēšanas priekšdarbus un Ziemeļlatvijas brigādes oranizēšanu Valkā, kurai bija izšķiroša loma Latvijas Neatkarības cīņās. Ekspozīcijā var atrast atbildes uz jautājumiem, kāpēc tieši Valka 1917.gadā nokļuva notikumu epicentrā un kas bija tie vīri, kuri sāka veidot Latvijas valsti. Ekspozīcijas saturu atklāj vēsturiskie orģinālpriekšmeti, lielformāta izdrukas un interaktīvās planšetes ar padziļinātu informatīvo materiālu. Ekspozīcijā apskatāmi daudzi ģenerāļa Pētera Radziņa memoriālie priekšmeti. Izstādē "Tautas dzīves zinātne" eksponēta muzeja etnogrāfjas kolekcija - 19.gs.un 20.gs.sākumā lietotie darba rīki un sadzīves priekšmeti, kā arī Niedrāja ezera apkārtnē atrastā vienkoča laiva, kas datēta ar 15.gs. beigām - 16.gs.sākumu. Mākslas izstādes tiek mainītas aptuveni ik pēc diviem mēnešiem. Apvienotā maksa uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm : skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 1,00; pārējiem - EUR 2,00; ģimenei ar bērniem - EUR 2,00; Ieejas maksa pastāvīgajās ekspozīcijās (katrā atsevišķi): skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0,50; pārējiem - EUR 1,00 Ieejas maksa izstādēs (katrā atsevišķi): skolēniem, studentiem, pensionāriem - EUR 0,50; pārējiem - EUR 1,00
2 Ekskursijas pa muzeju gida pavadībā Pārskata vai tematiskās ekskursijas. 1 grupai (līdz 30 personām)- EUR 4,00
3 Ekskursijas ārpus muzeja gida pavadībā Pārskata vai tematiskās ekskursijas pa Valkas un Valgas pilsētām, Valkas novadu. 1 stunda - EUR 8,00
4 Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana - "Mācību stunda seminārā " - latviešu rakstu valodas attīstība. Vecā ortogrāfija: pamatprincipi, lasīšana, rakstīšana. 7. - 12.klašu skolēniem. - "Mūzikas stunda pie Cimzestēva" - ērģeļu uzbūve, darbības principi, būvniecības vēsture. Mūzikas klausīšanās. 6.-12.klašu skoēniem, mūzikas skolu audzēkņiem. - "Smeļamies senču gudrības" - tautas dzīves un darba gudrības iepazīšana caur muzeja priekšmetiem un latviešu mutvārdu folkloru, darbošanās ar etnogrāfiskajiem priekšmetiem. - "Dedziet, tautas, gaišu guni!" - senie apgaismes objekti, sveču liešana. Latviešu gadskārtu ieražas - ticējumi, tradīcijas, rotaļas, mīklu minēšana,rotājumu gatavošana. Skolēnu grupai (līdz 30 personām) muzejā - EUR 4,00; Pieaugušo grupai (līdz 30 personām) muzejā - EUR 8,00; Grupai ārpus muzeja - EUR 16,00
5 Kāzu programma jaunlaulātajiem un kāzu jubilejās muzejā Grupai līdz 10 personām - EUR 24,79; Grupai līdz 20 personām - EUR 28,93; Lielākai grupai - EUR 41,32
6 Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana uz vietas muzejā fotografēšanai, kopēšanai, zīmēšanai, filmēšanai, skenēšanai. Skolēniem, studentiem, represētām personām, invalīdiem - 1 vienība EUR 0,40; Citām privātpersonām, uzņēmumiem, iestādēm un institūcijām - 1 vienība EUR 1,00
7 Muzeja uzziņu materiāla, arhīva, literatūras krātuves izmantošana kopēšanai, skenēšanai 1 lpp. - EUR 0,20
8 Muzeja krājuma materiālu izmantošana publicēšanai, reklāmai un noformēšanai un citos pasākumos ārpus muzeja (izņemot valsts akreditētos muzejus un gadījumus, kas saistīti ar valsts reprezentāciju) Saskaņā ar muzeja Krājuma komisijas lēmumu, pēc atsevišķas vienošanās vai līguma
9 Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana fiziskām un juridiskām personām (izņemot valsts akreditētos muzejus, Valkas novada pašvaldības iestādes un gadījumus, kas saistīti ar valsts reprezentāciju) 1 vienība uz 1 dienu - EUR 14,00
10 Muzeja telpu īre pasākumam Kultūras un izglītības iestādēm (muzeja darba laikā) 1 stunda - EUR 10,33; Pārējiem (muzeja darba laikā) 1 stunda - EUR 20,66 Ārpus muzeja darba laika 1 stunda - EUR 24,79
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja funkcijas: materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana, saglabāšana un izmantošana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus, ar muzeja darbību saistītus, izglītošanas veidus; muzeja darba popularizēšana; saimnieciskā darbība.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Valkas novadpētniecības muzeja Nolikums 27.02.2020 Valkas novada domes sēdes protokols Nr.3
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Valkas novadpētniecības muzeja krājumu 17.03.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Valkas novadpētniecības muzeja Civilās aizsardzības plāns 15.04.2010
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 30.07.2013 Muzeja direktora rīkojums Nr.1-5/7
5. Darba drošības u.c. noteikumi Valkas novadpētniecības muzeja Darba aizsardzības sistēma 03.01.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Valkas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanas kārtība 17.03.2020 1-2020
2 Valkas novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu izcenojumi 26.03.2020 Valkas novada domes sēdes protokols Nr.4
3 Valkas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums ar grozījumiem 27.12.2012
4 Darba Koplīgums 31.05.2011

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde "Jānis Cimze - Igaunijas un Latvijas skolmeistaru skolotājs", K.R.Jakobsona Lauku māja - muzejs, Kurgja, Pērnavas apriņķis Popularizēt Jāņa Cimzes atstāto kultūrvēsturisko mantojumu 10.06.2021.-01.10.2021. K.R.Jakobsona Lauku māja - muzejs Kurgja Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Akcija Muzeju nakts Igaunijā "Laiks naktī", Valkas muzejs/Valgas muzejs Popularizēt novada kultūrvēsturisko mantojumu 29.08.2020. Valgas muzejs Valga Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads Pašvaldības īpašums 1853 97
Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Rīgas iela 64, Valka, Valkas novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

852

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 398
Krājuma telpas 147
Pārējās telpas 307
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Mākslas izstādes