Turaidas muzejrezervāts

Kontaktinformācija

Adrese:

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Vadītājs/ direktors:

Vija Stikāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte 69791402 29384512 @
Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Inta Mikanovska-Mikalovska 67971402 20202297 @
Direktora vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne 67971402 28646552 @
Direktora vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers 67971402 27801028 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts izveidots 1988.gadā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes, kas savu darbību uzsācis 1948.gadā, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem veidojumiem – Turaidas vēsturisko centru ar kultūras pieminekļu kompleksu. Muzejrezervātu veido pieminekļi, dabas un kultūrvēsturiskā vide, krājums, kas ir Nacionālā muzeju krājuma daļa. Turaidas muzejrezervāts izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli, noteikta tā teritorija un aizsardzības kārtība (Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.664 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta - aizsardzības kārtība").

Misija:

Muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapa nodrošina visa veida informāciju par muzejrezervātu, tā piedāvājumu un darbojas kā komunikācijas līdzeklis sadarbības partneriem un apmeklētājiem. Tajā atrodama informācija par muzejrezervāta darbību, piedāvājumu dažādām mērķauditorijām, ieejas biļešu cenām, darba laiku u.c. Plašāka informācija mājaslapas apmeklētājiem ir pieejama latviešu, angļu valodā un pamatinformācija vēl 8 svešvalodās: vācu, franču, itāļu, igauņu, somu, lietuviešu, spāņu un poļu valodā. Mājaslapa regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par muzejrezervāta aktivitātēm un pasākumiem, mājaslapas sadaļā "Jaunumi" 2022. gadā ievietotas 135 informācijas vienības (raksti) latviešu valodā, kā arī veikta informācijas aktualizēšana angļu valodā. Mājaslapā tiek publicēti muzeja speciālistu sagatavotie pētnieciskie un informatīvie raksti par kultūrvēstures tēmām saistībā ar muzejrezervāta pētnieciskā darba virzieniem. Mājaslapas sadaļā eTuraida elektroniskā veidā ir pieejamas 12 virtuālas izstādes, 22 grāmata digitālā veidā; 28 video; 9 digitālās programmas; virtuālā tūre; 2 digitalizēti seniespiedumi no muzeja krājuma grāmatu kolekcijas un krājuma elektroniskais katalogs. No mājaslapas ir pieejams arī virtuālās komunicēšanas tīkls TWITTER, Facebook, Vimeo, Instagram, Youtube, kuros ir ziņas un fotoattēli par muzejrezervāta darba aktualitātēm un pasākumiem.

Mājaslapas adrese:

Turaidas muzejrezervāts

Izveides (un pārveides) gads:

2000
2007
2011
2012
2013
2016
2021

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Spāņu valoda
Igauņu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

47209

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3AA

Akreditācijas datums:

09.05.2014

Muzejs akreditēts līdz:

08.05.2024

Muzeja šifrs:

TMR

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Padotība/piederība:

Kultūras ministrija

Dalība organizācijās:

1.Latvijas Muzeju biedrība 2.Latvijas Piļu un muižu asociācija 3.Vidzemes tūrisma asociācija 4.Latvijas Arheologu biedrība 5.Latvijas Profesionālo gidu asociācija 6.Eiropas Muzeju Forums 7.Baltijas reģiona jūras piļu muzeju asociācija 8.ICOM Latvijas Nacionālā komiteja 9..Baltijas piļu muzeju pētnieku asociācija 10. Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība 11.Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Otrdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Trešdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Ceturtdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Piektdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Sestdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Svētdiena 10:00 17:00 01.11.-30.04.
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 31. oktobrim muzeja pastāvīgo ekspozīciju pieejamībai ir noteikts darba laiks - katru dienu no plkst.10.00 līdz plkst.18.00. Papildus darba laiks brīvdabas ekspozīciju apskatei no 1. maija līdz 30. septembrim, plkst.9.00 līdz plkst.10.00 un no plkst.18.00 līdz plkst.20.00. No 1.aprīļa līdz 30. aprīlim un no 1. oktobra līdz 31. oktobrim muzejrezervāta teritorija ir atvērta līdz plkst.19.00.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Pirmskolas vecuma bērniem; Skolotājiem, kas pavada pirmskolas vecuma bērnu grupu un skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai skolēni); Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo muzeja norises (uzrādot preses karti); Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā; Grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem grupā) vadītāja (gida); Jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu; Muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora iesniegumu); Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu);
2. Konsultācijas, informācijas sniegšana Interesentiem klātienē, rakstiski pa telefonu, pa e-pastu un tiešsaistes režīmā
3. Bukleti, ceļveži, informācijas sniegšana Bez maksas tiek izplatīti tūrisma firmām un apmeklētājiem tūrisma gadatirgos, reklāmas nolūkos sadarbības partneriem
4. Labierīcību telpa (atbilstoši labiekārtota pēc kapitālā remonta) Pakalpojums pieejams bez maksas visiem muzejrezervāta apmeklētājiem
5. Labierīcību telpa (uzbūvēta no jauna ar speciālo aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) Pakalpojums pieejams bez maksas muzejrezervāta apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām
6. Lauka tipa tualetes pakalpojumi Pakalpojums pieejams bez maksas visiem muzejrezervāta apmeklētājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīciju apskate (no 1.maija -31.oktobrim, plkst .10.00-18.00) Turaidas muzejrezervātā apskatei ir pieejamas 46 pastāvīgās un informatīvās ekspozīcijas kas izvietotas Turaidas vēsturiskā centra ēkās un kultūrvidē un vēsta par novada kultūrvēsturiskiem notikumiem Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā. Pieaugušajiem - EURO 6,00. Pensionāriem - EURO 4,30. Pilna laika studentiem - EURO 3,00. Skolēniem - EURO 1,15. Personām ar III grupas invaliditāti - EURO 0,70. Tradicionālās kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums - EURO 1,15. Ģimenes biļete (2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 10,70. Ģimenes biļete (1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 6,40.
2. Ekspozīciju apskate (no 1.novembra -30.aprīlim, plkst.10.00-17.00) Pieaugušajiem - EURO 3,50. Pensionāriem - EURO 2,15. Pilna laika studentiem - EURO 1,50. Skolēniem - EURO 0,70. Personām ar III grupas invaliditāti - EURO 0,30. Tradicionālās kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apmeklējums - EURO 1,15. Ģimenes biļete (2 pieaugušie ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 6,40. Ģimenes biļete (1 pieaugušais ar 2 un vairāk skolas vecuma bērniem) - EURO 3,70.
3. Brīvdabas ekspozīciju apskate ( no 1.maija.-31.oktobrim, plkst. 9.00-10.00 un plkst.18.00-20.00) Īpašs piedāvājums, kas dod iespēju apmeklētājiem rīta un vakara stundās iepazīt muzeja brīvdabas ekspozīcijas: Tautasdziesmu parks - Dziesmu dārzs - Dainu kalns ar dabas takām, Turaidas viduslaiku mūra pils, Turaidas pils apvedtaka – arheologa Jāņa Graudoņa taka, Turaidas Baznīckalns un Turaidas Rozes piemiņas vieta, Muižās audzējamie ziedi un augi, Turaidas muižas saimnieciskais centrs EURO 2,85
4. Pārskata ekskursija muzeja speciālista pavadībā ( 1,5-2 st., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki) Pārskata ekskursija sastāv no 6 tematiskiem stāstiem: par Tautasdziesmu parku, par Gaujas lībiešu kultūras mantojumu, par Turaidas viduslaiku pils vēsturi, par Turaidas baznīcu un Baznīckalnu, par leģendu par Turaidas Rozi un Turaidas muižas saimniecisko centru. Pārskata ekskursijas maršruts ir saistīts ar Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma objektu un 46 brīvdabas, pastāvīgo un informatīvo ekspozīciju apskati. Latviešu valodā - EURO 21,34 Krievu, angļu, vācu valodā - EURO 35,57 Skolēnu grupai - EURO 14,23
5. Tematiska ekskursija muzeja speciālista pavadībā (30-40 min., grupā ne vairāk kā 30 cilvēki) Tematiska ekskursija ietver paplašinātu stāstu par kādu no Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma apskates objektiem vai ekspozīciju par konkrētu tēmu. Latviešu valodā - EURO 7,11 Krievu, angļu, vācu valodā - EURO 14,23 Skolēnu grupai - EURO 7,11
6. Izglītojoša programma „Ciemos pie Turaidas fogta”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4.–12.klases skolēniem (grupā maksimālais skaits - 30 cilvēki), pieejama visu gadu. Programmas laikā ir iespēja iegūt zināšanas par Latvijas vēsturi 14.-16. gadsimtā, izspēlējot lomu spēli Turaidas pilī. Programmas dalībnieki, tērpjoties viduslaiku apģērbā, iejūtas bruņinieku vai zemnieku lomās, uzzina par iedzīvotāju dalījumu kārtās un fogta amata funkcijām. Viesošanās laikā Turaidas fogta un rakstveža vadībā programmas dalībnieki apgūst viduslaiku manieres un rakstīšanas iemaņas. Latviešu, krievu, angļu un vācu valodā - EURO 66,87 Skolēnu grupai - EURO 35,57 Pilna laika studentu grupai - EURO 49,80
7. Izglītojošā programma „No kā būvēta Turaidas pils”. Programma piemērota 1. - 9.klašu skolēniem (grupā maksimālais skaits - 30 cilvēki), norises laiks: maijs - oktobris. Nodarbības laikā skolēni uzzina par māla būvmateriālu izgatavošanu viduslaikos, iepazīst Turaidas mūra pili, apskata Turaidas ķieģeļu cepļa vietu, kā arī paši koka formiņās gatavo ķieģeļus. Latviešu un krievu valodā - EURO 35,57
8. Izglītojošā programma „Ienāc tautasdziesmu pasaulē”. Programma piemērota 1.-6.klašu skolēniem un ir pieejama no maija līdz oktobrim. Programmas laikā skolēni iepazīst Tautasdziesmu parku ar tēlnieka Induļa Rankas veidotām 26 skulptūrām. Latviešu valodā - EURO 26,32
9. Izglītojoša programma „Uzvārdu došana Vidzemē”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4.-12.klašu skolēniem. Nodarbības laikā apmeklētāji uzzina par dažādu tautu vārdu un uzvārdu izcelsmi, kā arī iepazīsit uzvārdu došanu Latvijā un Vidzemē 19.gadsimta sākumā. Latviešu valodā - EURO 35,57
10. Izglītojoša programma „Orientēšanās spēle - Tūkstošgades stāsts”. Programma piemērota gan pieaugušajiem, gan 4. - 12. klašu skolēniem (grupā maksimālais skaits - 40 cilvēki), pieejama visu gadu. Spēles uzdevums ir atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervātā objektus un atsevišķus priekšmetus. Spēles sarežģītības pakāpes ir vairākas, tās veidotas tā, lai iepazīšanās ar muzejrezervātu būtu aizraujoši gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Latviešu, krievu, angļu un vācu - EURO 29,88
11. Izglītojoša programma „Turaidas Roze jeb septiņu lakatu noslēpums” Programma tiek piedāvāta jaunlaulātajiem kāzu dienā. Latviešu un krievu valodā - EURO 49,80
12. Izglītojoša programma „Ziemassvētki Turaidas muižā”. Programma piemērota 1. - 7. klašu skolēniem un bērnudārza vecāko grupu bērniem, pieejama decembrī. Programmas laikā ir iespēja uzzināt par Ziemassvētku tradīcijām, par Adventes laiku, tā simboliem, rotājumiem, krāsām un formām. Nodarbības laikā katrs dalībnieks var veidot savu Adventes vainagu un citus Ziemassvētku rotājumus. Latviešu valodā - EURO 31,30
13. Izglītojoša programma "Ko lems līvu likteņzirgs". Programma piemērota dažāda vecuma skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Programmas ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar ekspozīciju „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, īpašu uzmanību pievēršot somugru mitoloģijai un dzīvei Turaidas novadā 12. gadsimtā. Ekspozīcijas apskates laikā katrs dalībnieks saņems uzdevumu, kura izpilde nodrošinās iekļūšanu nodarbību telpā - senlīvu pasaulē. Dalībnieki, iejūtotas Turaidas līvu tēlos, piedalās improvizētā tautas sapulcē. Vēsturiskās spēles pamatā izmantoti Indriķa hronikā aprakstītie notikumi 1191.gadā Turaidā, kad līvu tautas sapulcē ar zirga palīdzību tiek noteikta dievu griba - izlemts mūka, misionāra Teoderiha liktenis. Latviešu un krievu valodā - EURO 35,57
14. Muzeja krājuma apskate (1 st. , grupā ne vairāk kā 15 cilvēki). Tiek piedāvāta iespēja iepazīt muzeja krājuma kolekcijas. Pieaugušo grupai - EURO 22,77 Skolēnu grupai - EURO 14,23 Pilna laika studentu grupai - EURO 14,23
15. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Neakreditētiem muzejiem izstāžu vajadzībām. 1 vienība - 5 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
16. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Citām institūcijām izstāžu vajadzībām. 1 vienība - 10 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
17. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja Citām institūcijām un privātpersonām. 1 vienība - 12 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
18. Muzeja krājuma apriekšmetu un materiālu atlase atbilstoši pieprasījumam Priekšmetu atlase, pamatojoties uz pieprasījuma precīziem pamatdatiem 1 vienība - EURO 0,57 Atlase ar padziļinātu meklēšanu, ja pieprasījumā nav norādīti precīzi pamatdati 1 vienība - EURO 2,56
19. Konsultāciju sniegšana t.sk. ar muzeja krājuma priekšmetu atlasi Mutiskā konsultācija 1 st. - EURO 5,26 Rakstiska konsultācija - EURO 8,54
20. Muzeja krājuma materiālu kopēšana. Pētnieciskā un izglītojošā darba vajadzībām. Kopija tiek izgatavota papīra formā. Kopēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās. 1 A5 lapa - EURO 0,04 1 A4 lapa -EURO 0,09 1 A3 lapa - EURO 0,14
21. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana. Fotografēšana vai skenēšana bez attēla apstrādes, ar attēla apstrādi. Fotografēšanu vai skenēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās. Fotografētais vai skenētais attēls tiek izgatavots papīra formā vai arī ierakstīts apmeklētāja datu nesējā. 1 vienība no EURO 1,49- 3,56
22. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana. Digitālo attēlu izdruka uz rakstāmpapīra un fotopapīra. Melnbalta izdruka - 1 A4 lapa - EURO 0,07 - 1,57 Krāsaina izdruka - 1 A4 lapa - EURO 0,92 - 2,42
23. Muzeja krājuma video un audio ierakstu kopiju izgatavošana Pētnieciskā un izglītojošā darba vajadzībām. Ieraksts 20 min. - EURO 21,34
24. Izraksta sagatavošana No muzeja krājumā esošajām 20.gs. I puses Lēdurgas-Turaidas draudzes baznīcas grāmatām. 1 izraksts - EURO 3,56
25. Kultūrvides izmantošana Kultūras, sporta, tūrisma u.c. sadarbības pasākumu organizēšanai. 1 kv/m vienā pasākumā - EURO 0,11
26. Tirdzniecības vietas noma Amatniecības izstrādājumu pārdošanai muzejrezervāta teritorijā pasākumu laikā. 1 tirdzniecības vieta - EURO 7,06
27. Filmēšana un fotografēšana Muzeja pastāvīgās ekspozīcijās un izstādēs. Saskaņojama ar muzejrezervāta vadību
28. Auto stāvvieta Muzeja apmeklētājiem - 1 vieta/ dienā Vieglā automašīna - EUR 1,50 Autobuss - EUR 6,00 Mikroautobuss - 3,50 Motocikls - 1,00
29. Bukleti, atklātnes u.c. informatīvie materiāli Muzeja speciālistu sagatavotie iespieddarbi. Pēc noteiktām cenām
30 Ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. saimnieks. Pilsonis” apmeklējums Pieaugušajiem – EUR 3.00 , pensionāriem – EUR 2.00 , pilna laika dienas nodaļas studentiem – EUR 1.50, skolēniem – EUR 0,50 ,, personām ar III grupas invaliditāti – EUR 0.30
31 Izglītojošā programma “Kas ir klaušinieks”. Programma ir paredzēta 1. – 4. klašu skolēniem, kā arī pirmskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas bērniem.. Programmas ilgums: 1,5 h .Cilvēku skaits: līdz 30 personām grupā. Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris. Valoda: latviešu EUR 35,57
32 Izglītojošā programma "Latviešu valoda – manas valsts valoda” Programma ir paredzēta 4. – 9. klasēm un atbilstoši pielāgota 4. – 6. klasēm un 7. – 9. klasēm. Tā veidota, lai veicinātu skolēnu interesi par latviešu valodu un rosinātu izpratni par latviešu valodas nozīmi valsts un kultūras pastāvēšanā, nacionālas valsts izveides procesos, nācijas izveidē un pastāvēšanā, izmantojot ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis.” Programmas ilgums: 1,5 h .Cilvēku skaits: līdz 30 personām grupā. Norises laiks: 1. maijs – 15. novembris. Valoda: latviešu EUR 35,57
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Turaidas muzejrezervāts

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Stratēģiskie mērķi: 1. Vēsturiskās atmiņas uzturēšanai un sabiedrības uzskatu veidošanai pētīt un dokumentēt Turaidas vēsturiskā centra un reģiona dabas un kultūrvidi, pieminekļus, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un mērķtiecīgi komplektēt muzejrezervāta krājumu. 2. Latvijas kultūras mantojuma savdabības un daudzveidības iepazīšanai un Latvijas tēla veidošanai saglabāt, uzturēt un restaurēt Turaidas vēsturiskā centra ēkas-pieminekļus, dabu un kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. 3. Reģiona attīstībai un sociālās stabilitātes sekmēšanai pilnveidot muzejrezervāta komunikācijas formas un efektivitāti, attīstīt kultūras tūrismu un paplašināt mērķauditorijas loku. 4. Muzejrezervāta kā kultūras mantojuma institūcijas darbības nodrošināšana un darbinieku profesionalitātes paaugstināšana. Muzejrezervāts veic šādas funkcijas: 1. Uztur, pārvalda un attīsta muzeja krājumu – Nacionālā muzeju krājuma daļu 2. Veic muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību 3. Izglīto sabiedrību, nodrošina tai muzeja vērtību pieejamību 4. Pēta, atjauno un uztur kultūrvēsturisko vidi 5. Uztur un attīsta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru 6. Restaurē, remontē un uztur attiecīgos kultūras pieminekļus Darbības prioritātes 2014.-2023. gadam 1. Kultūras mantojuma un dabas aizsardzība un saglabāšana Turaidas vēsturiskajā centrā 2. Vispārcilvēcisko vērtību un latviskās dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra kultūras un dabas mantojumu, nodrošinot kvalitatīva un daudzveidīgā muzejrezervāta piedāvājuma pieejamību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta reglaments 12.12.2018 Nr.1-1.4/3
2. Noteikumi par krājumu Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 09.01.2013
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Turaidas muzejrezervāta krājuma ugunsdrošības noteikumi un rīcība ārkārtas situācijās 03.03.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 30.03.2022 1-4.1/1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības un drošības instrukcijas 27.11.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Kārtība par materiālo atbildības īstenošanu Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijās 03.06.2020 1-1.4/3
2 Datu aizsardzības politika 12.10.2020 1-1.4/7
3 IS drošības noteikumi 12.10.2020 1-1.4/8
4 IS Lietošanas noteikumi 12.10.2020 Nr.1-1.4/9
5 Nolikums par ierobežotas informācijas pieejamību 12.10.2020 Nr.1-1.4/10
6 Personas datu pārkāpumu atklāšanas un izmeklēšanas kārtība 12.10.2020 1-1.4/11
7 Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta datu apstrādes nolūku reģistrs 12.10.2020 Nr.1-1.4/12
8 Publisko iepirkumu organizēšanas un izpildes kārtība 04.11.2019 1-1.4/7
9 Noteikumi Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta apmeklētājiem 22.03.2019 1-1.4/2
10 Instrukcija par krājuma priekšmetu izsniegšanu un uzraudzību izstādēm un ekspozīcijām 26.06.2019 1-1.4/2
11 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību izdevumu uzskaites kārtība 01.11.2019 1-1.4/6
12 Noteikumi par Apmeklētāju centra administratora pienākumiem un atbildību 05.06.2020 1-1.4/5
13 Tirgus izpētes noteikumi zemsliekšņa iepirkumos 10.08.2020 1-1.4/6
14 Ētikas kodekss 04.11.2012
15 Dienesta transporta līdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 15.10.2011
16 Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietojuma kārtība 19.06.2014 1-1.5/24
17 Kases operāciju uzskaites kārība 08.12.2022 1-4.1/4
18 Inventarizācijas veikšanas kārtība 02.01.2014
19 Rīkojums par Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta Darbības un attīstības stratēģijas 2014-2023 īstenošanu" 29.09.2014 1-2.1/32
20 Rīkojums par ekspozīciju pieņemšanas komisiju 02.05.2019 1-2.1/16
21 Grāmatvedības dokumentu aprites kārtība 15.06.2015 Nr.1-1.4/4
22 Informācijas aprites kārtība apmeklējuma, ekskursiju un izglītojošo programmu organizēšanai 04.01.2016 Nr.1-1.4/1
23 Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Turaidas muzejrezervātā 24.03.2016 Nr.1-1.4/2
24 Piemaksu, prēmijas, naudas balvas un sociālo garantiju piešķiršanas kārtība 29.09.2017 Nr.1-1.4/1
25 Ugunsdrošības instrukcija Nr.1.-14. 29.12.2017 Nr.1-1.4/2
26 Noteikumi skolēnu grupu epidemioloģiksi drošam apmeklējumam Turaidas muzejrezervātā 07.09.2021 Nrr.1-1.4/1
27 Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais darbs un elastīgā darba laika režīms 03.10.2022 1-4.1/2
28 Darba pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība 07.12.2022 1-4.1/3

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

95350

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

69912

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1823

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

577

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 614 406
6. Citi iegūšanas veidi 1155 126

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Arheoloģiskā izpēte Turaidas Baznīckalns 04.07.2022 - 29.07.2022 12 59

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

580

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Grāmatas un kalendāri Restaurāciija 2
2 Dokumenti Restaurāciija 23
3 Sīkiespieddarbi Restaurāciija 3
4 Cepuru kārba Restaurāciija 1
5 Skapji Restaurāciija 2
6 Krēsli Restaurāciija 4
7 Galds Restaurāciija 1
8 Bufete Restaurāciija 1
9 Dīvāns ar plauktu Restaurāciija 1
10 Arheoloģiskās senlietas Restaurāciija 12
11 Arheoloģiskās senlietas Saglabājošā pirmapstrāde 67
12 Periodika, grāmatas, dokumenti, gleznas Saglabājošā pirmapstrāde 287
13 Tekstilijas Saglabājošā pirmapstrāde 166
14 Koka priekšmeti Konservācija 10

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

4538

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

24284

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

20

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
TMR krājuma elektroniskā datu bāze 75635 8438 Pielāgots, uz web tehnoloģijām balstīts, tehniskais risinājums (Laravel, Mysql)

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2152

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2417

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1849

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tematiska ekspozīcija – Tautasdziesmu parks – Dziesmu dārzs-Dainu kalns 19 19
2 Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē 592 381
3 Turaidas pils galvenais sargtornis – bergfrīds 11 11
4 Turaidas pils būvvēsture (1214.-1776.) 63 41
5 Turaidas Rīgas arhibīskapijas sastāvā 13.-16. gs. 192 181
6 Turaidas pils un novads 1566.-1776. 91 65
7 Torņveidīgā Dienvidu korpusa vēsture un pagrabs 15 11
8 Rīgas arhibīskapu darba telpa - 16. gs. interjers 19 3
9 Pils cietums 2 2
10 Pils sardze 49 43
11 Pils senākie šaujamieroči 19 18
12 Lielā pusapaļā torņa vēsture 23 13
13 Krāsns podiņi - senlaiku bilžu enciklopēdija 81 74
14 Senākie Turaidas pils attēli 2 2
15 Pusapaļie torņi Vidzemes pilīs 1 1
16 Turaidas baznīcas un draudzes vēsture 10 9
17 Turaidas baznīcas interjers 5 1
18 Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja 434 350
19 Muižas kalpones Līzes istaba 41 39
20 Turaidas muižas pārvaldnieka māja. Vēsture. Izpēte. Restaurācija 56 10
21 Turaidas muižas ratnīca 56 49
22 Turaidas muižas stāsts 115 110
23 Kalve 99 88
24 Vilnas apstrāde un aušana 16 11
25 Latviskās pirts tradīcijas 33 27
26 Informatīvais stends "Bijusī Turaidas muižas viesnīca Šveices māja" 9 9
27 Informatīvais stends "Klaušinieku māja" 1 1
28 Zivju pagrabs 5 5
29 Informatīvais stends "Turaidas kapsēta" 3 3
30 Zveja un zvejas rīki Turaidas apkārtnes upēs un ezeros 22 8
31 Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā 63 63
32 Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis 246 187
33 Mūra nocietinājumi: aizsardzība un uzbrukums 24 14

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

390

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

263

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lieldienu apsveikumu kartītes Turaidas muzejrezervāta krājumā 72 65
2 Acīs krītoši burti 11 11
3 Iesvētību apsveikumu kartītes Turaidas muzejrezervāta krājumā 44 23
4 Turaidas pilskalns. Indivīda, sabiedrības un valsts atbildība 20 20
5 Vienotais laiks. Jubilejas izstāde Gunāŗam Krollim - 90 9 9
6 Tautasdziesma Dainu kalnā 155 60
7 Mintauta Slapjuma fotoizstāde “60-tie Turaidā. Fotoalbuma stāsti” 20 20
8 Sadarbības ceļu ejot 30 30
9 Viena priekšmeta – grāmatas Vereinigter Liff- und Aus-Landischer Garten-Bau izstāde 1 1
10 Senie siena vākšanas darba rīki 5 5
11 Arheoloģiskie atradumi Turaidas Baznīckalnā 23 19

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

40

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

40

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mintauts Slapjums Fotoalbuma stāsti – sešdesmitie gadi Turaidā 20 20
2 Ertneru ģimene Siguldas vēsturē 20 20

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

100

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

87

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Dokumenti Restaurācija Restauratore Iveta Daugule-Balode 2 2 08.07.2021 17.01.2022
2 Grāmatas un kalendāri Restaurācija Restauratore Iveta Daugule-Balode 3 2 08.07.2021 17.01.2022
3 Dekolētā keramika Izstāde “Zili baltās pasaules valdzinājums…" Cēsu vēstures un mākslas muzejs 15 15 17.08.2021 07.10.2022
4 Mazgāšanās galds Interjera ekspozīcija Durbes pilī Tukuma muzejs 1 1 28.03.2017 30.12.2022
5 Izšuvuma paraugs Izstāde “Rokdarbi liturģiskajās tekstilijās” Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 1 1 02.03.2022 03.06.2022
6 Mēbeles Restaurācijai SIA Intarsija 2 2 01.04.2022 30.09.2022
7 Dokumenti Restaurācijai Restauratore Ārija Ubarste 23 11 18.04.2022 09.12.2022
8 Keramikas trauki Restaurācijai Restauratore Inta Tiltiņa 2 2 05.05.2022 31.08.2022
9 Arheoloģiskās senlietas Restaurācijai Restauratore Ieva Baļļa 11 11 09.06.2022 30.09.2022
10 Mēbeles Restaurācijai SIA Intarsija 2 2 07.07.2022 15.12.2022
11 Fotonegatīvi Digitālo kopiju izgatavošana Aigars Hibners 20 20 08.08.2022 09.09.2022
12 Petrolejas lampas Restaurācijai Restauratore Ieva Baļļa 2 2 03.11.2022 01.07.2023 Deponējums turpinās
13 Keramikas trauks Restaurācijai Restauratore Inta Tiltiņa 1 1 23.12.2022 01.05.2023 Deponējums turpinās
14 Dekolētā keramika Izstāde “Zili baltās pasaules valdzinājums…" Tukuma muzejs, Durbes pils 15 15 10.10.2022 16.04.2024 Deponējums turpinās

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 1157 700 1857
Digitālo attēlu izgatavošanai 392 56 448

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 2
2. Monogrāfijas 2 2
3. Izstāžu, krājuma katalogi 2 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

6

no tiem realizēti:

6

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Anna Jurkāne, Jolanta Dukaļska Turaidas pilskalna izpēte un saglabāšana 02.01.2022 21.05.2022 Izstādes plāns, raksts, lekcija, virtuālā izstāde Izstādes eksponētas, raksts publicēts, lekcija nolasīta
2 Egils Jemeļjanovs Turaidas baznīckalna arheoloģiskā izpēte 01.07.2020 30.06.2022 Pārskats Iesniegts NKMP, TMR za
3 Egils Jemeļjanovs Turaidas baznīckalna arheoloģiskā izpēte 03.07.2021 30.06.2023 Pārskats, referāts, pētnieciskais raksts Referāts nolasīts, raksts publicēts, darbs turpinās
4 Egils Jemeļjanovs Turaidas baznīckalna arheoloģiskā izpēte 01.07.2022 30.06.2024 Pārskats, informatīvie raksti, iegūto senlietu un fotonegatīvu apraksti, ziņojums Raksti publicēti, sagatavoti 65 iegūto senlietu apraksti, 60 fotoattēli, ziņojums iesniegts NKMP, darbs turpinās
5 Ligita Beitiņa Arheoloģiskie atradumi Turaidas Baznīckalna kapsētā. 13.-18. gs. 08.01.2020 22.07.2022 Rakstu krājums, izstādes plāns Raktu krājums izdots, publicēts e-vidē/ e-Turaida, izstāde eksponēta
6 Egils Jemeļjanovs Arheoloģiskās uzraudzības darbs Turaidas pils teritorijā un Siguldas novada Inciemā 01.03.2022 30.12.2022 Ziņojums, fotofiksācija, atradumu dokumentēšana Ziņojums iesniegts NKMP, 26 fotoattēli, 4 atradumi ar aprakstiem nodoti TMR krājumā
7 Guntis Zemītis Sateseles pilskalna arheoloģiskā izpēte 02.01.2022 29.12.2023 Pārskats Darbs turpinās
8 Justīne Timermane, Jolanta Dukaļska, Guntis Zemītis Arheoloģiskās izpētes metodes un rezultāti 22.07.2022 01.09.2023 Izglītojošās programmas “Jauno arheologu skola” un pasākuma koncepcija, projekta pieteikums Sagatavots un iesniegts pieteikums finansējuma konkursam, darbs turpinās
9 Dainis Bernhards Turaidas muzejrezervāta arheoloģijas kolekcijas komplektācijas avoti 01.07.2022 01.09.2023 Izpētes pārskats Darbs turpinās
10 Anete Jenča Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē: Apgaismības laika ietekmes uz Turaidas muižas iedzīvotājiem un Turaidas - Lēdurgas draudzi emociju vēstures kontekstā 06.09.2021 28.12.2023 Izpētes pārskats, raksts Raksts publicēts, darbs turpinās
11 Anete Jenča Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē: Krusta kari Livonijā. Praktiskais un garīgais mantojums no emociju vēstures perspektīvas. 01.06.2022 31.08.2023 Izpētes pārskats, raksts, ekspozīcijas plāns Raksts publicēts, darbs turpinās
12 Anna Jurkāne Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē. 03.01.2022 31.12.2023 Publikācija, izstāžu plāni, raksts Atvērtas un eksponētas divas izstādes, raksts publicēts darbs turpinās
13 Edgars Ceske Garīgais mantojums, dzīvesziņa un reliģijas loma latviešu zemnieku dzīvē: Siguldas ev. lut. draudzes hronika (1739 - 1889) 04.01.2022 01.10.2023 Digitāls izdevums, raksts, lekcija Pabeigta hronikas tulkošana, turpināts darbs pie komentāriem, raksts publicēts, lekcija nolasīta, darbs turpinās
14 Margita Poriete Gadskārtu ieražu svētki 02.01.2022 28.12.2022 Izglītojošās programmas scenārijs, lekcija, izstādes plāns Novadītas nodarbības, lekcija nolasīta, izstāde eksponēta
15 Ligita Beitiņa Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē 02.01.2020 28.04.2022 3-D animācijas koncepcija, plāns Atjaunota informatīvā ekspozīcija-stends
16 Guntis Zemītis Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē 01.08.2022 29.12.2022 Raksti Publicēti 2 raksti
17 Ieva Ose Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums: Turaidas pilī atrastie 13.–17. gs. apģērba piederumi 04.01.2022 01.11.2023 Katalogs, raksti, lekcija Sastādīts katalogs ar 185 senlietu aprakstiem un ievadtekstu, atlasīti 185 priekšmeti fotografēšanai, raksti publicēti, lekcija nolasīta, darbs turpinās
18 Vija Stikāne Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums 02.01.2020 30.12.2022 Pētniecisks raksts, referāti Raksts publicēts, nolasīti 2 referāti, darbs turpinās
19 Uģis Niedre Turaidas muiža 300 gados. 02.01.2020 30.12.2022 Publikācija Izdota grāmata “Pilsdrupu paēnā. Turaida. Muiža. Pagasts. Apkārtne”.
20 Edgars Ceske Turaidas muiža 300 gados. 02.01.2020 01.06.2022 Ekspozīcijas katalogs, raksti, lekcijas, faksimilizdevums ar komentāriem, intervija Raksti publicēti, nolasītas 2 lekcijas, izdots faksimilsizdevums, sniegta intervija Latvijas Radio 4, darbs turpinās
21 Justīne Timermane Turaidas muiža 300 gados: Turaida kā saimniecisks un administratīvs centrs zviedru laikos 16.08.2021 30.12.2023 Izpētes pārskats, lekcija, raksts Raksts publicēts, lekcija nolasīta, darbs turpinās
22 Līga Kreišmane, Maira Dudareva Turaidas muiža 300 gados: Pa Pērsieša pēdām 25.10.2021 30.12.2022 Ekskursijas teksts, lekcija, izstādes plāns Novadīta ekskursija, lekcija nolasīta, izstāde eksponēta
23 Līga Kreišmane Turaidas muiža 300 gados: Lauku sēta Turaidā un tās novadā 02.01.2020 31.01.2023 Publikācijas manuskripts, raksts Veikta seno attēlu un fotonegatīvu atlase, anotāciju sagatavošana, ekspedīciju materiālu apzināšana, sagatavota saimniecību izvietojuma karte, darbs turpinās
24 Ilze Locāne Turaidas vēsturiskā centra ainavas un kultūrvides atjaunošana 01.09.2022 16.09.2022 Referāts Nolasīts
25 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā. 04.01.2020 29.12.2022 Referāts, ziņojumi, raksts Raksts publicēts, nolasīti 7 referāts un ziņojumi,
26 Jolanta Dukaļska Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā. 02.01.2022 29.12.2023 Digitālā programma “Turaidas muzejrezervāta hronika” Programma papildināta ar 2021. gada ierakstiem, veikta kārtējā gada informācijas apkopošana, darbs turpinās
27 Anna Jurkāne, Līga Kreišmane, Aija Dzene, Gunta Zaķīte, Jolanta Dukaļska Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts 02.01.2022 29.12.2022 Raksti publicēšanai sociālajos tīklos un muzeja mājaslapā, referāti, intervijas, zinātniskie apraksti Publicēti 135 raksti, nolasīti 7 referāti
28 Anna Jurkāne Jolanta Dukaļska Nesenās pagātnes mantojums 04.01.2022 29.12.2023 Turaidas muzejrezervāta digitālā enciklopēdija, izstādes koncepcija Sagatavoti teksti par 6 personībām, uzsākta materiālu apkopošana izstādes koncepcijai, darbs turpinās
29 Edagars Ceske Nesenās pagātnes mantojums 04.01.2022 28.12.2022 Raksti Publicēti 4 raksti
30 Vija Stikāne Nesenās pagātnes mantojums 01.08.2022 16.09.2022 referāti Nolasīti 2 referāti
31 Baiba Biteniece Nesenās pagātnes mantojums: Covid-19 pandēmijas laika situācija Turaidas muzejrezervātā un Siguldas novadā 01.06.2022 01.03.2023 Izpētes pārskats, raksts, referāti Referāti nolasīti, raksts publicēts, darbs turpinās
32 Līga Kreišmane Nesenās pagātnes mantojums 11.04.2022 31.05.2022 Referāts Nolasīts
33 Ligita Beitiņa Nesenās pagātnes mantojums 01.06.2022 14.08.2022 Referāts Nolasīts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vija Stikāne The Legal Status of Women in Livonia, 1200-1400 Baltic Crusades and Societal Innovation in Medieval Livonia, 1200-1350. Edited by Anti Selart. Leiden, Boston: Brill, 2022, p 189-231 98 990 zīmes/ 42 lpp
2 Egils Jemeļjanovs Arheoloģiskās izpētes Turaidas Baznīckalnā 2020.-2021. gadā rezultāti Rakstu krājumā “Arheologu pētījumi Latvijā 2020.-2021.gadam”, 2022. 3 lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Edgars Ceske Vienotā Vidzemes un ārzemju dārzkopība : 1684. gadā Rīgā izdotās grāmatas faksimilizdevums un kultūrvēsturiskais konteksts = Vereinigter Liff- und Aus-Ländischer Garten-Bau = (The United Horticulture of Livland and Foreign Countries) : facsimile edition of a book published in Riga 1684 and its cultural and historical context. Turaidas muzejrezervāts, 2022. 255 + faksimilizdevums 84 lpp.
2 Uģis Niedre Pilsdrupu paēnā : Turaida: muiža, pagasts, apkārtne : kultūrvēsturisks lūkojums rakstos. Rīga : Zinātne, [2022] 943 lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ligita Beitiņa Turaidas Baznīckalna 13.-18. gadsimta kapsēta: izpēte, senlietu un monētu katalogs = Graveyard of the Turaida Church Hill, 13th-18th Centuries : research, catalogue of antiquities and coin/ zinātniskais redaktors Dr.hist. Guntis Zemītis. Turaidas muzejrezervāts : DUE, [2022] Arheoloģijas un numismātikas kolecijas daļa 191 lpp.
2 Līga Kreišmane Piemineklis lauku sētai : Turaidas pagasta zemnieku sētu uzmērojumi (1973-1976) Turaidas muzejrezervāta krājumā : katalogs Dokumentu un rokrakstu kolekcijas daļa 255 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Margita Poriete Gadskārtu svētki: Meteņi – jauna gada sākums 4 lpp.
2 Maira Dudareva Acīs krītoši burti 6 lpp.
3 Anna Jurkāne, Jolanta Dukaļska Turaidas pilskalns. Indivīda, sabiedrības un valsts atbildība 32977 rakstu zīmes
4 Anna Jurkāne, Jolanta Dukaļska Tautasdziesma Dainu kalnā 38659 rakstu zīmes
5 Anna Jurkāne, Sadarbības ceļu ejot 20940 rakstu zīmes
6 Ligita Beitiņa Baznīckalna 13.-18. gadsimta kapsētas arheoloģiskajā izpētē atrastās senlietas (2017-2022) 3 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Margita Poriete Gadskārtu ieražas – Meteņi Programmas norises ir saistītas ar latviešu iepazīstas ar gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijām. Programmas vadītājs sneidz ieskatu Meteņdienas tradīcijās, latviskajā dzīvesziņā un vērtībās, iesaista dalībniekus dažādās aktivitātēs, iet rotaļās un veic dažādus uzdevumus. 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

82

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

860

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 120019
Individuālie 88939
Pārējie 3433
Apmeklētāji grupās 27647
Skolēni grupās 7987
Ārzemnieki grupās 14244
Pārējie grupās 5416
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

9007

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

365

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

3280

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

1328

Papildu informācija:

Sakarā ar Covid-19 valstī noteiktās ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšanu laikā no 01.01.2022 līdz 28.02.2022. Turaidas muzejrezervātā apmeklētājiem bija pieejamas tikai brīvdabas ekspozīcijas. No 01.03.2022 līdz 01.04.2022. ievērojot noteiktos ierobežojumus, kas paredzēja muzeja pakalpojumu pieejamību tikai apmeklētājiem ar vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātiem, tika nodrošināta pieejamība četrām pastāvīgajām ekspozīcijām telpās. Pēc ierobežojumu atcelšanas, sākot no 01.04.2022. pakāpeniski tika atvērtas pastāvīgās ekspozīcijas Turaidas pilī, Turaidas baznīcā un Turaidas muižas saimnieciskā centra ēku iekštelpās un tās bija pieejamas atbilstoši muzeja darba laikam.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

248

Lekciju skaits muzejā:

34

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

326

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

7601

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

12

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

307

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

53

tai skaitā muzejā:

45

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Līga Kreismane Turaidas muzejrezervāta krājuma grāmatu kolekcija. Tās izveide un retumi 1 45 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Krievijas augstskolām un pētniecības iestādēm
2 Egils Jemeļjanovs Turaidas baznīckalna –viduslaiku kapsētas pēdējo gadu arheoloģiskā izpēte 1 40 Latvijas arheologi
3 Gunta Zaķīte Safe, accessible and informative museum offering for visitors, Case study of the Turaida Museum Reserve 1 31 Projekta CHRISTA dalībnieki
4 Līga Kreismane Par grāmatu “Muiža rakstveža acīm” 1 20 Izstādes “Acīs krītoši burti” atklāšanas pasākuma dalībnieki
5 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāts 2021. gadā, publikācijas saistībā ar Latvijas vēsturi 1 18 Dabas pieminekļu aizsardzības biedrības kopsapulces dalībnieki
6 Vija Stikāne Pētījumi par ēšanas paradumiem un galda kultūru Turaidas pils materiāls viduslaiku Livonijas kontekstā 1 60 Konferences “Aktualitātes Latvijas viduslaiku piļu pētniecībā” dalībnieki
7 Ieva Ose Turaidas pils arheoloģisko senlietu kataloga gatavošana 1 60 Konferences “Aktualitātes Latvijas viduslaiku piļu pētniecībā” dalībnieki
8 Gunta Zaķīte Vidzeme priorities and initiatives on Smart Tourism Destinations 1 38 Projekta CHRISTA dalībnieki
9 Anna Jurkāne Turaidas pils atbalsta fonds un Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība 1 35 Pasākuma “Atbalsta biedrībai-20”dalībnieki
10 LĪga Kreišmane Turaidas muzejrezerāts, tā struktūra un darbinieki 1 23 Siguldas Valsts ģimnāzijas 7-8.kl. skolēni, skolotāji
11 Anna Jurkāne Eiropas mantojuma zīme un Turaidas vēsturiskā centra attīstība 1 34 Informācijas dienas dalībnieki
12 Jolanta Dukaļska Jaunākais Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijās 1 34 Informācijas dienas dalībnieki
13 Ieva Ose Turaidas pils 13.–18. gadsimta koka un metāla trauki un galda piederumi 1 34 Informācijas dienas dalībnieki
14 Gunta Zaķīte The historical Centre of Turaida 1 180 Eiropas mantojuma zīmes pasniegšanas ceremonijas dalībnieki
15 Anna Jurkāne Turaidas vēsturiskā centra saglabāšana un sadarbība ar kompleksā “Trīs brāļi” strādājošām institūcijām un personībām 1 38 Kultūras mantojuma saglabāšanas speciālisti
16 Vija Stikāne Sunīšu vēstures lappuses: Krimulda un Latvijas brūnā govs 1 50 Pasākuma dalībnieki, Krimuldas pagasta iedzīvotāji
17 Anna Jurkāne Stāsts par piedalīšanos Eiropas mantojuma zīmes iegūšanai un paveikto Turaidas vēsturiskā centra saglabāšanā 1 23 Dabas pieminekļu aizsardzības biedrības izbraukuma sēdes dalībniek
18 Ligita Beitiņa Allažmuižas vēsture 1 50 Siguldas novada iedzīvotāji
19 Margita Poriete Krūzīšu, dabas materiālu un objektu teātris 1 20 Meistarklases dalībnieki
20 Edgars Ceske Ekspedīcija un ekspozīcija. Siguldas novadpētniecības muzeja (SM) zinātniskā ekspedīcija Jūdažos 1976. gada maijā-jūnijā un tās ieguvumi ekspozīcijā “Ceļā uz Lavijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” 1 20 Siguldas novada iedzīvotāji
21 Edgars Ceske Latviešu Brāļu draudžu raksti. 19. gadsimts 1 20 Pētnieki, LNB un muzeju darbinieki
22 Anna Jurkāne Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā 1 10 Muzeja darbinieki
23 Vija Stikāne Krimulda un Latvijas brūnā govs Vidzemes piensaimniecības tradīcijās 20.gs. 1 30 Eiropas kultūras mantojuma dienu dalībnieki
24 Ilze Locāne Dabiskā pļava 1 30 Eiropas kultūras mantojuma dienu dalībnieki
25 Vija Stikāne Administratīvie amati viduslaiku Livonijas pilīs un pilsētās 1 50 Historija.lv semināra dalībnieki
26 Anna Jurkāne Stāsts par Siguldas novadpētniecības muzeja un Turaidas muzejrezervāta darbu Anšlava Eglīša dzimtas mantojuma saglabāšanā un ekspozīcijas izveidē 1 21 Sarunu pēcpusdienas dalībnieki; Siguldas novada iedzīvotāji
27 Baiba Biteniece Ieskats Covid-19 liecību komplektēšanas procesā Turaidas muzejrezervāta krājumam 1 20 Muzeju darbinieki
28 Guntis Zemītis Agrā dzelzs laikmeta (1.-4.gs.) baltu uzkalniņkapi Vidzemē 1 20 LZA goda locekļi, RLB folkloras komisijas dalībnieki
29 Gunta Zaķīte New European heritage label site-The Historic centre of Turaida 1 34 Eiropas kultūras tūrisma konferences dalībnieki
30 Anna Jurkāne Par pārmaiņām mantojuma saglabāšanas darbā 1 102 Par pārmaiņām mantojuma saglabāšanas darbā
31 Baiba Biteniece Covid-19 liecību komplektēšana Turaidas muzejrezervāta krājumam 1 102 Par pārmaiņām mantojuma saglabāšanas darbā
32 Edgars Ceske Jiržīja Holīka grāmata un tās kultūrvēsturiskais konteksts 1 102 Par pārmaiņām mantojuma saglabāšanas darbā
33 Justīne Timermane Gotlandes rūnakmeņi 1 102 Zinātniski praktiskās konferences dalībnieki
34 Gunta Zaķīte Turaidas muzejrezervāta pieredze 1 60 Vidzemes tūrisma asociācijas kopsapulces dalībnieki
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Vija Stikāne Ciemos pie Turaidas fogta 2008 46 1049 skolēni
2 Baiba Biteniece Orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts” 2006 196 4700 skolēni
3 Baiba Biteniece Ienāc tautasdziesmu pasaulē 2005 6 109 skolēni
4 Ligita Beitiņa Ko lems Līvu likteņzirgs 2010 17 352 skolēni
5 Līga Kreišmane Uzvārdu došana Vidzemē 2006 15 303 skolēni
6 Margita Poriete Kas ir klaušinieks 2019 10 229 skolēni
7 Gunta Zaķīte Latviešu valoda – mana valsts valoda 2019 3 64 skolēni
8 Margita Poriete Ziemassvētki Turaidas muižā 2019 24 588 skolēni
9 Ligita Beitiņa No kā būvēta Turaidas pils? 2004 7 155 skolēni
10 Margita Poriete Gadskārtu ieražas – Meteņi 2022 2 52 skolēni un pirmskolas vecuma bērni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Baiba Biteniece Leģenda par Turaidas Rozi jeb septiņu lakatu noslēpums 2009 12 307 pieugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Vidzemes tūrisma informācijas tirgus 05.02.2022 1 200 Latvijas novadu iedzīvotāji
2 Brīvdabas izstādes “Gadskārtu svētki-Meteņi-Jauna gada sākums “ atklāšanas pasākums 12.02.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 20 Muzeja apmeklētāji un darbinieki
3 Dalība atbalsta akcijā Ukrainai "Latvijas kultūras mantojuma organizāciju protests" Rīgā 07.03.2022 Rīga 1 11 Muzeja apmeklētāji un darbinieki
4 Ukrainas bēgļu atbalstam. Tikšanās ar Turaidā dzīvojošām ukraiņu sievietēm 16.03.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 10 Ukraiņu bēgles un muzeja darbinieki
5 Brīvdabas izstādes “Sīki putni-diži puni Turaidā” atklāšanas pasākums 19.03.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 15 Muzeja apmeklētāji un darbinieki
6 Grāmatas “Pilsdrupu paēnā. Turaida. Muiža. Pagasts. Apkārtne” atvēršanas pasākums 07.04.2022 Rīga 1 80 LU Akadēmiskā b-ka, KM ministrs, vēsturnieki, muzeju darbinieki, bibliotekāri u.c. kultūras darbinieki
7 Piemiņas brīdis “Atceroties tēlnieku Induli Ranku” 14.04.2022 Turaidas kapi 1 11 Muzeja darbinieki
8 Akcija “Mīklainā orientēšanās Turaidas muižā un mežaparkā” 15.04.2022 - 18.04.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 100 Latvijas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
9 Turaidas pavasara maģija – aizraujoša pastaiga Turaidas muzejrezervātā 18.04.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 21 Latvijas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
10 Izstādes “Acīs krītoši burti “atklāšana 23.04.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 23 Latvijas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
11 Koku stādīšanas talka sadarbībā ar SIA “Labie koki” un Krimuldas vidusskolas 12. klasi 28.04.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 15 SIA “Labie koki”, Krimuldas vidusskolas skolēni un muzeja darbinieki
12 Vasaras sezonas atklāšana Turaidas muzejrezervātā 01.05.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 95 Latvijas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
13 Akcija “Apceļosim Latvijas pilis un muižas” 01.05.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 Latvijas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
14 Starptautiskās muzeju dienas rīts Turaidas muzejrezervātā 18.05.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 35 Muzeja darbinieki
15 Pateicības pasākums “Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrībai – 20” 21.05.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 35 Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrības biedri un muzeja darbinieki
16 Tematiskas pasākums skolēniem “Pa Pērsieša pēdām” 25.05.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 15 Siguldas valsts ģimnāzijas 10. klases skolēni, muzeja darbinieki
17 Informācijas diena 04.06.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 34 Tūristu firmu pārstāvji, grupu gidi, muzeja darbinieki
18 Vokālās grupas PUTNI koncerts “Ar putniem pļavā” 04.06.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 50 Muzeja apmeklētāji, tūristu grupu gidi, muzeja darbinieki
19 Tikšanās ar rakstnieci Marinu Kostaņecku 16.06.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 27 Siguldas novada iedzīvotāji, muzeja darbinieki
20 Akcija “Iepazīsti vasaras saulgriežu pļavu!” 19.06.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 200 Latvijas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
21 Eiropas mantojuma zīmes atklāšanas pasākums Turaidas muzejrezervātā 21.06.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 60 Pasākuma apmeklētāji, muzeja darbinieki
22 Brīvdabas izstādes “Tautasdziesma Dainu kalnā” atklāšana 06.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 25 Muzeja apmeklētāji un darbinieki
23 Izstādes “Vienotais laiks. Gunāram Krollim – 90”atklāšana 06.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 30 Muzeja apmeklētāji un darbinieki
24 Starptautiskā folkloras festivāla Baltica 2022 atklāšanas koncerts Turaidas muzejrezervātā 07.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 900 Folkloras kopu dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. muzeja apmeklētāji un darbinieki
25 Folkloras kopu gavilēšana Dainu kalnā “Skaņu balsiņu palaidu” 07.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 100 Folkloras kopu dalībnieki no Latvijas
26 Zelta kokļu saspēle Jāņkalnā 07.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 30 Folkloras kopu dalībnieki no Latvijas un kokles spēles interesenti
27 Nometnes “3x3”dalībnieku viesošanās Turaidas muzejrezervātā 14.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 6 Nometnes dalībnieki, muzeja darbinieki
28 Arheoloģisko izrakumu Baznīckalnā pirmā posma noslēgums 15.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 18 Siguldas novada jaunieši, muzeja darbinieki
29 Brīvdabas pasākums “Šodien muiža pieder bērniem: siena pļava Turaidā” 24.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 100 Latvijas novadu iedzīvotāji, muzeja darbinieki
30 Annas diena Turaidas muzejrezervātā 26.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 28 Sadarbības partneri, muzeja darbinieki
31 Profesionāla tikšanās ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeja pārstāvjiem 27.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 10 Muzeju darbinieki
32 Arheoloģisko izrakumu Baznīckalnā otrā posma noslēgums 29.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 22 Siguldas novada jaunieši, muzeja darbinieki
33 Kataloga “Turaidas baznīckalna kapsēta: izpēte, senlietu un monētu katalogs” atvēršanas pasākums 29.07.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 40 Grāmatas rakstu autori, Siguldas novada jaunieši un viņu vecāki, muzeja darbinieki
34 Televīzijas kanāla Breton TV Šova Foeterien travel show filmēšana Turaidas muzejrezervātā 18.08.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 24 Filmēšanas komanda un muzeja darbinieki
35 Izzinošs pasākums ģimenēm ar bērniem “Ozoli dižojas Turaidā” 03.09.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 130 Latvijas novadu iedzīvotāji, muzeja apmeklētāji no ārvalstīm, muzeja darbinieki
36 Siguldas novada gada balva kultūrā, kultūras centrā “Siguldas Devons” 10.09.2022 Sigulda 1 8 Siguldas novada kultūras darbinieki, pašvaldības pārstāvji, muzeja darbinieki
37 Eiropas kultūras mantojuma dienas Turaidas muzejrezervātā 16.09.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 30 Siguldas novada iedzīvotāji, muzeja darbinieki
38 Mintauta Slapjuma fotoizstādes “60-tie Turaidā. Fotoalbuma stāsti” atklāšana 16.09.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 45 Siguldas novada iedzīvotāji, muzeja darbinieki
39 Turaidas ev.luteriskās draudzes atjaunošanas 30. gadadienai veltītais dievkalpojums 25.09.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 38 Arhibīskaps J.Vanags, draudzes locekļi, muzeja darbinieki
40 Brīvdabas izstādes “Sadarbības ceļu ejot” atklāšanas pasākums 25.09.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 12 Arhibīskaps J.Vanags, draudzes pārstāvji, muzeja darbinieki
41 Lībiešu diena skolēniem “Meklējam lībiešus Turaidā!” 28.09.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 89 Skolēni, skolotāji, muzeja darbinieki
42 Autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums posma no 8,3 km – 12,5 km svinīga atklāšana 04.10.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 48 SIA “Latvijas valsts ceļi”, SIA “Binders”, Siguldas novada pašvaldības pārstāvji, muzeja darbinieki
43 Skolas pēdas vēsturē 01.04.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 12 Bijušie Siguldas 1. vidusskolas skolēni
44 Piemiņas brīdis Krišjānim Baronam – 187 31.10.2022 Sigulda 1 200 Siguldas novada iedzīvotāji, skolēni, muzeja darbinieki
45 Turaidas muzejrezervāta 21.zinātniski praktiskā konference 10.11.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 102 Konferences dalībnieki, muzeja darbinieki
46 J.Holīka grāmatas “Vienotā Vidzemes un ārzemju dārzkopība (1684)”faksimila atvēršana 10.11.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 89 Čehijas vēstniece, vēsturnieki, muzeju darbinieki
47 Piemiņas brīdis Lāčplēša ordeņa kavalierim Žanim Kincim 11.11.2022 Sigulda 1 8 Muzeja darbinieki
48 Tautas lietišķas mākslas studijas “Vīgrieze” 50 gadu jubilejas izstādes noslēgums un jubilejas pasākums – tikšanās ar studijas dalībniecēm 12.11.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 75 Siguldas novada iedzīvotāji, studijas dalībnieces, muzeja darbinieki
49 Piemiņas brīdis – tēlniekam Teodoram Zaļkalnam – 147 30.11.2022 Sigulda 1 12 Siguldas novada kultūras un muzeja darbinieki
50 Siguldas mākslu skolas Baltais Flīģelis audzēkņu un pedagogu koncerts Turaidā “Ceļā uz Ziemassvētkiem” 12.12.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 38 Siguldas novada iedzīvotāji, Siguldas Mākslu skolas audzēkņi, skolotāji, muzeja darbinieki
51 Ziemassvētku pasākums 22.12.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 35 Muzeja darbinieki, sadarbības partneri
52 Ziemassvētku vakara dievkalpojums Turaidas baznīcā 24.12.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 28 Draudzes locekļi, muzeja darbinieki
53 Turaidas muzejrezervāta 2022. gada noslēguma pasākums 30.12.2022 Turaidas muzejrezervāts 1 42 Muzeja darbinieki, sadarbības partneri

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ceļu un laukumu segums muzejrezervāta teritorijā atļauj pārvietoties ar ratiņiem, apskatīt brīvdabas ekspozīcijas un Turaidas vēsturiskā centra ēkas no ārpuses, piedalīties brīvdabas pasākumos. Ar ratiņkrēslu var iekļūt Apmeklētāju centrā, kur ir iespēja nosktīties virtuālo izstādi par muzejrezervātu un tā piedāvājumu, kā arī izmantot citus Apmeklētāju centra pakalpojumus, t.sk. kafijas automātu. Ar pavadoņa palīdzību var iekļūt pārvaldnieka jaunajā mājā, piedalīties konferencēs, pasākumos un apskatīt izstādes, Turaidas pils D korpusā, Turaidas muižas ratnīcā – apskatīt ekspozīcijas. Ar ratiņkrēslu var apmeklētKlaušinieku māju un apskatīt tajā esošo ekspozīciju "Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks.Pilsonis" Ir nodrošināta iespēja iebraukt ar invalīdu transporta līdzekļiem muzejrezervāta teritorijā. Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida pakalpojumi. Tiek piemērota atlaide ieejas maksai atbilstoši muzeja sniegto pakalpojumu cenrādim Sniegta informācija un nodrošināta kartes pieejamība ar iezīmētu maršrutu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kurā atspoguļots ceļš pa teritoriju un apskatāmie objekti, kuros var iekļūt cilvēki ratiņkrēslos. Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus, turpināt popularizēt maršrutu muzejrezervāta objektu un ekspozīciju apskatei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināts muzejrezervāta gida pakalpojums Ekspozīciju pieejamības nodrošināšanai ieviest audiogida pakalpojumu
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Ir nodrošināta vizuālā informācija: -) norādes zīmes uz apskates objektiem, tualeti, kasi -) informatīvie stendi ar informāciju par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida pakalpojumi. Tiek piemērota atlaide ieejas maksai atbilstoši muzeja sniegto pakalpojumu cenrādim. Multimēdiju programma par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu. Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināta muzejrezervāta pieejamība un pakalpojumu sniegšana Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Ir nodrošināta vizuālā informācija: -) norādes zīmes uz apskates objektiem, tualetēm, kasi -) informatīvie stendi ar informāciju par Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta piedāvājumu Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida Sniegta informācija un iespēju robežās nodrošināta muzejrezervāta pieejamība un pakalpojumu sniegšana Turpināt uzlabot esošos un radīt jaunus vides un ekspozīciju pieejamības veidus
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apliecinājums muzejrezervāta darba kvalitātei ir ekspozīcijas, sakoptā vide un daudzveidīgais piedāvājums. Lai gan pārskata gadā saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, muzejrezervāta pastāvīgās ekspozīcijas bija pieejamas ierobežoti, tomēr apmeklētāji ar savu ierašanos ir novērtējuši muzejrezervāta brīvdabas ekspozīciju pievilcību un kvalitāti. Par kvalitatīvu muzejrezervāta darbu liecina saņemtās atzinības un balvas:  Eiropas mantojuma zīme par Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu  Eiropas kultūras tūrisma tīkla (ECTN – European Cultural Tourism Network) valdes īpašā atzinības balva  Siguldas novada gada balva kultūrā 2022  Pateicības diplomu par iesaisti valsts atbalsta programmā Latvijas Goda ģimenes apliecība “Goda ģimene”(“3+ Ģimenes karte”)

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

39

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

19

Tai skaitā no muzeja krājuma:

11

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

51

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē TMR budžets
2 Turaidas pils ZA stūra pagrabs TMR bužets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 125 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
2 Ekskursijas svešvalodās Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu, novadītas 180 ekskursijas svešvalodās visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
3 Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Piedalīšanās asociācijas ikgadējā ģenerālajā asamblejā un starptautiskā konferencē ‘Kultūras mantojuma aizsardzības politikas un perspektīvas” 12-14. 10. Asociācijas dalībvalstis Kauņa Lietuva
4 Dalība Eiropas mēroga iniciatīvā “Eiropas mantojuma zīme” Saņemta Eiropas mantojuma zīme, ņemta dalība pasniegšanas ceremonijā, nolasīts ziņojums par Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu 13.06. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Brisele Beļģija
5 Dalība Eiropas kultūras tūrisma tīkla (ECTN) akticvitātēs un 15.Starptautiskā Eiropas kultūras tūrisma konferencē Saņemta Eiropas kultūras tūrisma tīkla valdes atzinību par Turaidas vēsturiskā centra iekļaušanu Eiropas mantojuma zīmes sarakstā. Ņemta dalība atzinības pasniegšanas ceremonijā, nolasīts ziņojums par Turaidas vēsturisko centru – jaunu Eiropas mantojuma zīmes vietu. 20.10. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Vidzemes tūrisma asociācija Krka Horvātija
6 Projekta CHRISTA aktivitātes Sekmētu pieredzes apmaiņu, ņemta dalība projekta partneru pasākumos, nolasīti divi ziņojumi par Turaidas muzejrezervāta pieejamību un piedāvājumu apmeklētājiem, par Vidzemes tūrisma galamērķiem 22.02., 27.04. Vidzemes tūrisma asociācija, projekta dalībvalstis Kipra
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 116 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
2 Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu, novadītas 58 ekskursijas svešvalodās visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
3 Dalība virtuālajā starptautiskā tūrisma izstādē ITB BERLIN NOW Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu 9.-12.03. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Vācija
4 Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Piedalīšanās asociācijas valdes kārtējā sanāksmē, un arī ikgadējā ģenerālajā asamblejā, kas notika arī tiešssaistes režīmā 27.02., 29.01. Asociācijas dalībvalstis
5 Sadarbība ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un ekspozīciju izveidei visu gadu Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Vācija
6 Sadarbība ar Rozenu dzimtas arhīva pārzinis, vēsturnieku Klausu fon Rozenu. 2020.gada rudenī muzeju Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un līdzdalību viduslaiku Livonijas vēstures izpētē.. Saņemts Klausa fon Rozena dāvinājums no Vācijas – brīvkungu un grāfu fon Rozenu ģimenes vēsture sešos sējumos. visu gadu Rozenu dzimtas arhīva pārzinis, vēsturnieks, savas dzimtas vēstures pētnieks brīvkungs Klauss fon Rozens Vācija
7 Dalība Baltijas jūras piļu pētnieku asociācijā un starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. Konferences “Castella Maris Baltici XIV" rakstu krājumā publicēti Turaidas muzejrezervāta vēsturnieku raksti “Rīgas arhibīskapijas (1255–1566) fogti un to celtās viduslaiku pilis” un “Keramikas izmantošana Latvijas pilīs 13.–16. gs.” visu gadu Asociācijas dalībvalstis
8 Dalība starptautiskajā pasākumā “Somugru diena 2021” Iepazīt lībiešu, igauņu, somu, ungāru, mariešu, udmurtu un votu kultūru saistībā ar rudens ražas tematiku. Nolasīts ziņojums “Karotāji, tirgotāji vai zemnieki? Turaidas lībieši 12.- 13. gadsimtā” 25.09. Rīgas Latviešu biedrība, asociācija “Fenno – Ugria” (Igaunija), Igaunijas vēstniecība Rīgā, Ungārijas vēstniecība Rīgā, Somijas vēstniecība Rīgā Igaunija
9 Dalība Eiropas mēroga iniciatīvā “Eiropas mantojuma zīme” Sekmētu pieredzes apmaiņu , savstarpējo sapratni un kultūru dialogu. Iesniegts projekta pieteikums iniciatīvas konkursa 2. kārtā. 22.10. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2020" Iepazīstināt ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu un Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu, jaunu tūrisma kontaktu dibināšana 31.01.-02.02. LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Rīga Latvija
2 Dalība INTERREG EUROPE projekta “CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” Līdzdalība projekta aktivitātēs: piedalīšanās videoklipa filmēšana par Turaidas muzejrezervātu. Videoklips iekļauts kopīgajā projekta partneru videofilmā, kas publicēta muzejrezervāta mājaslapā visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija, projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas, Somijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas un Portugāles Cēsis Latvija
3 Inetrreg Estonia-Latvia projekts “Dārza pērles” /“Diversifing garden tourism offer in Estonia and Latvia/Garden Pearls”/ Līdzdalība projekta aktivitātēs. Uzņemta partnervalstu: Igaunijas un Lietuvas žurnālistu vizīte. Sniegta informācija un iepazīstināti ar projekta rezultātiem Turaidas muzejrezervātā visu gadu Vidzemes tūrisma asociācija Cēsis Latvija
4 Dalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana. visu gadu Asociācijas dalībvalstis
5 Dalība starptautiskā konferencē “Castella Maris Baltici XV ” Informācijas apmaiņa un kontaktu uzturēšana visu gadu Asociācijas dalībvalstis
6 Sadarbība ar Turaidas muižas pēdējā īpašnieka Aleksandra Stēla fon Holšteina (Alexandr Staehl von Holstein, 1863 – 1945) mazmeita grāfiene Gerta fon Zolmsa (Gertha Gräfin von Solms) Kontaktu uzturēšana, informācijas aprite krājuma kompletēšanai un ekspozīciju izveidei visu gadu Stēlu fon Holšteinu dzimtas pārstāvji Vācija
7 Muzejrezervāta apmeklējums un informācijas apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, uzturētas līgumattiecības ar 116 tūrisma uzņēmumiem visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
8 Ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojumu, novadītas 79 ekskursijas svešvalodās visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras
9 Ārvalstu tūroperatoru uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un popularizēts muzejrezervāta piedāvājums. Uzņemtas 8 tūroperatoru grupas: no Lietuvas, Spānijas, Krievijas, Itālijas, Igaunijas, Izraēlas un Beļģijas visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis
10 Ārvalstu žurnālistu uzņemšana Iepazīstināti ar Turaidas vēsturisko centru un muzejrezervāta ekspozīcijām. Uzņemtas 2 žurnālistu grupas no Zviedrijas un Somijas. visu gadu LIAA, VTA, STIC, tūrisma firmas Dažādas valstis

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ziemeļu tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 15.gs. 2147
Pils redute Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 2147
Galvenais tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 13.gs. pirmā puse 2147
Pusapaļais tornis Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 15./16.gs. 2147
Dienvidu korpuss Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 13.gs. otrā puse 2147
Rietumu korpuss Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 16.gs. 2147
Dārznieka māja Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 19.gs. vidus 2606
Turaidas baznīca Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 1751.gads 2606
Muižas kalte Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 19.gs. pirmā puse 2606
Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. sākums 2606
Muižas kalpotāju pagrabklēts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. vidus 2606
Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1901.gads 2606
Muižas kūts-stallis Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Muižas kalpotāju māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Smēde Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums vairāki būvperiodi 2606
Pirts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. sākums 2606
Zivju pagrabs Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. 2606
Piķiera kūtiņa Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.beigas 2606
Ābolu klēts Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.otrā puse 2606
Ratnīca Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2606
Muižas jaunā klēts Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1914.gads 2606
Jaunais dampškūnis Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 20.gs.sākums 2606
Vagara māja Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 20.gs.sākums 2606
Vagara mājas klēts Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1901.gads 2606
Krogs-tējnīca Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs. beigas 2606
Šveices mājas saimniecības ēka Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 19.gs.beigas 2606
Pagasta magazīna "Rožkalni", Turaida, Krimuldas noavads Valsts īpašums 19.gs. pirmā puse 2606
Klaušinieku māja Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 18./19.gs. 2606
Šķūnis pie Kalpotāju mājas Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2008.gads
Šķūnis pie Pārvaldnieka vecās mājas Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2009.gads
Kiosks-nojume Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2009.gads
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1978.gads
Šveices mājas pamati Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 1828.gads 2606
Kaltes palīgēka Turaidas iela 10, Sigulda Valsts īpašums 1971.gads
Vagara mājas siltumnīca Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2014.gads
Vagara mājas malkas šķūnis Turaidas iela 17, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums 2014.gads
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums
Sabiedriskā tualete Turaidas iela 12, Turaida, Krimuldas novads Valsts īpašums
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ziemeļu tornis
Pils redute
Galvenais torni
Pusapaļais tornis
Dienvidu korpuss
Rietumu korpuss
Dārznieka māja
Turaidas baznīca
Muižas kalte
Muižas kalpotāju pagrabklēts
Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja
Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja
Muižas kūts-stallis
Ratnīca
Smēde
Muižas kalpotāju māja
Klaušinieku māja
Muižas jaunā klēts
Pagasta magazīna
Vagara māja
Vagara mājas klēts
Šveices māja (pamati)
Šveices mājas saimniecības ēka
Ābolu klēts
Muižas jaunā klēts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

7796

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 3604
Krājuma telpas 828
Pārējās telpas 3364
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Pārskata gadā turpināta Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikumā (Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 732) noteikto funkciju un uzdevumu veikšana, atbilstoši Kultūras ministrijā apstiprinātajai Darbības un attīstības stratēģijai 2014.-2023., kārtējā gada darbības plānam un budžetam (budžeta programma „Kultūras mantojums”). Izmaiņas juridiskajā statusā nav notikušas.