Kontaktinformācija

Adrese:

Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu nov., LV-3201

Vadītājs/ direktors:

Uldis Jaunzems-Pētersons

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Uldis Jaunzems-Pētersons 29102628 @
Komunikācijas un izglītības nodaļas vadītāja Ziedīte Začeste 29102628 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Dibināts 1923. gadā Talsu valsts vidusskolas telpās kā kultūrvēsturiskais muzejs. To veidojuši novadpētniecības entuziasti skolotāja Teodora Dzintarkalna vadībā, atsaucoties Latvijas Etnogrāfiskā muzeja aicinājumam dibināt novados muzejus un vākt materiālus par tautas vēsturi.

Misija:

Talsu novada muzeja misija ir apzināt, pētīt, popularizēt reģiona kultūras mantojumu no aizvēstures līdz mūsdienām un saglabāt to. Radīt izpratni par lokālajiem vēstures, mākslas, dabas procesiem un reģiona nacionālā romantisma izpausmēm, veicinot sabiedrības izaugsmi un saistošu brīvā laika pavadīšanu.

Darbība:

Muzejs īsteno šādus uzdevumus: vāc, sistematizē un saglabā Talsu novadu raksturojošas materiālās un nemateriālās liecības un ar tām saistīto informāciju; nodrošina muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu nākamajām paaudzēm; ievada datus par Muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā; atbilstoši kompetencei pēta Muzeja krājumā un ārpus tā – Talsu novadā un citviet pasaulē – esošo Talsu novada kultūrvēsturisko mantojumu; veido ekspozīcijas un izstādes, izmantojot Muzeja krājumu un fizisku un juridisku personu deponējumus; ar ekspozīciju un izstāžu palīdzību nodrošina Muzeja krājuma pieejamību dažādām sabiedrības grupām; sagatavo informatīvus, populārzinātniskus, pētnieciskus un reprezentatīvus izdevumus; nodrošina regulāru Muzeja izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājumu visām Muzeja apmeklētāju mērķgrupām; izstrādā un realizē projektus saskaņā ar muzeja darbības mērķiem; atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām; organizē un piedalās valsts nozīmes un Talsu novadam nozīmīgos un tradicionālos kultūras un sabiedriskajos pasākumos; nodrošina Muzeja aktivitāšu publicitāti; pēta sabiedrības pieprasījumu, analizē un uzlabo muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti; analizē un uzlabo Muzeja darba procesus un procedūras, lai nodrošinātu optimālu funkciju realizāciju; nodrošina Muzeja ēku un teritorijas apsaimniekošanu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ziņas par muzeja vēsturi, darbību, jaunumiem, piedāvājumu. Cenrādis. Kontaktinformācija.

Mājaslapas adrese:

www.talsumuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2016

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

14000

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

25A4

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

TNMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Talsu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 15:00
Svētdiena 10:00 15:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētāji var iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem.
2. Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētāji var izmantot muzeja kartotēkas un uzziņu literatūru.
3. Konsultācijas Muzeja speciālisti sniedz konsultācijas par Talsu novada vēstures, mākslas, dabas jautājumiem.
4. Ceļojošās izstādes “Motosports Talsu novadā 1945. – 1989.” Uz 8 (59,4×84,1 cm) planšetēm un banera (2×3 m) izvietota izstāde par motosporta attīstību novadā – par motosekcijām, sportistiem un sacensībām. Izstādes autore: Kristiāna Skromule (2022.g.) “Autorallijs “Talsi”” Uz 10 (59,4×84,1 cm) planšetēm izvietota informācija par autoralliju Talsos. Izstādes autore: Kristiāna Skromule (2021.g.) “Stendes 1. pamatskola un Adamoviči” Uz 7 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde par skolu (1821–1975) un ilggadēju skolas pārzini Jani Adamoviču (1858–1930) un viņa tuvākiem ģimenes locekļiem. Koka nams Ventspils – Rīgas šosejas malā, pie viadukta ir senākā saglabājusies ēka Latvijā, kas celta skolas vajadzībām. Izstādes autore: Ona Kaudze (2021.g.)
“Uz pasaules esi tikai tu, šautene un mērķis” Uz 5 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde veltīta novadniecei, vairākkārtējai Eiropas un pasaules čempionei šaušanā – Baibai Zariņai-Berklavai. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2020.g.) “Kāpēc putnu knābji ir atšķirīgi?” Uz 9 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde iepazīstina ar Latvijā sastopamiem putniem, kuri sagrupēti pēc to knābju formām, palīdzot izprast sakarību starp knābju izskatu un barību, ko putns ēd. Komplektā ietilpst spēle – Pabaro putnus! Izstādes autore: Linda Smilga-Šimpermane (2021.g.) “Arī šādi putni mīt Latvijā” Uz 11 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde iepazīstina ar Latvijā mītošiem, bet, iespējams, līdz šim neredzētiem putniem. Katras planšetes sākumā redzams labi zināms putns, piemēram, žagata, bet turpinājumā skatītājs tiek iepazīstināts ar mazāk zināmo “žagatu”- jūrasžagatu. Iepazīstami arī: jūraskrauklis, bikšainais apogs, citroncielava, bišu dzenis, jūras ķīvīte, ūdensstrazds, zaļā vārna, bārdzīlīte. Izstādes autore: Linda Smilga-Šimpermane (2020.g.)
“Es esmu pārnācis mājās” Uz 8 (59,4×84,1 cm) planšetēm izvietots stāsts par padomju varas sagrautajiem Latvijas iedzīvotāju sapņiem – latviešu zemnieka sapni par savu māju, saimniecību un iekopto sētu. Arī par to, kā sapnis tiek iznīcināts, atstājot izpostītas cilvēku dzīves. Iekļaujot visu minēto, tas ir stāsts par cilvēku sīkstumu spējā izdzīvot un uzdrīkstēšanos palīdzēt citiem. Klaubergu ģimenes gaitās atpazīstami neskaitāmu citu ģimeņu likteņstāsti. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2021.g.) “Sibīrija bērnu likteņos” Uz 14 (59,4×84,1 cm) planšetēm ar fotogrāfijām un Sibīrijas bērnu atmiņu stāstu fragmentiem parādīts, kā caur ciešanu, pamestības, neaizsargātības un šausmu gadiem viņu vecāki saglabāja labestību, mīlestību, darba tikumu, tieksmi pēc izglītības un ieaudzināja šīs īpašības savos bērnos. Pieejama arī izglītojošā programma. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2018.g.) "Latvijas saulei – piemineklis “Koklētājs” Uz 5 mobilajiem stendiem apkopota informācija par brīvības cīnītājiem veltītā pieminekļa “Koklētājs” tapšanu no 1923. gada. Izstādes autore: Ieva Jaunupe (2017.g.)
“Talsu pilsētas galvas” Uz 13 (59,4×84,1 cm) planšetēm apkopota informācija par Talsu pilsētas vadītājiem, pilsētas un novada simboliem. Izstādes autore: Inese Vempere (2017.g.) “Liesmo barikāžu ugunskuri” Uz 4 (59,4×84,1 cm) planšetēm apkopots plašs foto un atmiņu materiāls par trauksmaino barikāžu laiku. Īpašs uzsvars likts uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu iedzīvotāju darbību barikāžu notikumos. Pieejama arī izglītojošā programma. Izstādes autori: Kristiana Skromule, Guntars Tenne (2016.g.) “”Pie pleca plecs” Latvijas Tautas frontes darbība” 12 planšetēs iekļauta informācija par Latvijas Tautas frontes dibināšanu un aktivitātēm Latvijā un Talsu novadā. Izstādes autore: Inese Vempere (2013.g.)
“Piensaimniecība Talsu novada muzeja fotogrāfijās” Izstādē ir iespēja ielūkoties krājuma fotogrāfiju klāstā, kas stāsta par piena lopkopību un piensaimniecību Talsos un apkārtnē no 20.gs.sākuma līdz pat 1960.gadu beigām. Kopumā uz 11 (59,4×84,1 cm) planšetēm izstādītas 85 fotokopijas. Izstādes autore: Daija Lēmane (2009.g.) “Dziesmu svētki. 1945. – 1985. gads” Izstāde veidotā kā otrā dziedāšanas tradīciju un Dziesmusvētku attīstībai veltītajā ciklā, stāstot par Dziesmu svētku vēsturi no 1945.-1985. gadam. 12 (81×118 cm) planšetes. Izstādes autori: Daija Lēmane, Ona Kaudze (2013.g.) “1905.gada revolūcija Talsos un apkārtnē” Izstādē apkopots plašs vizuāli informatīvs materiāls par situāciju Talsos un apkārtnē revolūcijas priekšvakarā 19.gs.beigās, 20.gs.sākumā par revolucionārās darbības veidiem un kaujiniekiem, kā arī izvērtēta soda ekspedīciju darbība un dots ieskats mežabrāļu kustībā. Izstādes autore: Inese Vempere (2009.g.) “Gleznotājs Frederiks Fībigs – talsinieks un elzasietis” Izstāde iepazīstina ar F. Fībiga glezniecību (34 darbu krāsainas izdrukas oriģinālizmēros uz 17 planšetēm), kurā eksponēti Itālijas ceļojumā tapušie darbi, Parīzē un Elzasā. Klāt pievienots biogrāfiskais materiāls.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate MUZEJĀ. Ekspozīcijas un izstādes muzeja galvenās ēkas 2 stāvos: ekspzozīcijas: 1. “Ceļojums senatnē” Ekspozīcija vēstī par novada senvēsturi no 9. g. t. p.m.ē. līdz 18. gs. Tās pamatu veido arheoloģisko priekšmetu kolekcija un deponējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Ekspozīcijā ir iespēja skatīt animācijas filmiņu par zveju senatnē, salikt podu no māla lauskām, atklāt “dārgumus” ar gaisa plūsmas palīdzību,darboties ar multimediju eksponātiem 2. “Ar vakardienas sauli” Ekspozīcija veltīta nacionālā romantisma ideju izpausmēm, kas caurvij latviešu tautas likteņgaitas un visuzskatāmāk kā tautiskais stils atklājas Latvijas Republikas laika sadzīvē arī Talsu pusē. Caur Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu notikumiem rādīti Talsu novada cilvēku centieni pēc savas nacionālas valsts. Atspoguļoti Talsu novada sabiedriski politiskie un ekonomiskie sasniegumi, kā arī tautisko elementu izpausme lietišķajā mākslā un lietišķajā grafikā padomju laikā (1950. līdz 1960. gadi). 3. “Dabas daudzveidība Talsu novadā” Ekspozīcijā iegūstama plaša informācija par vietām Talsu rajonā, kas iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Tā stāsta par biotopiem, tajos esošajiem savvaļas augiem un mītošajām dzīvnieku sugām. Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 0,80, pārējiem - EUR 2,00. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 1,50, BEZMAKSAS IEEJA: visiem izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem, skolēnam, ja skola noslēdz līgumu ar muzeju uz mācību gadu, samaksājot EUR 0,80 par katru skolēnu.
2. IZSTĀŽU ZĀLES piedāvājuma individuāla apskate. Parasti apskatāma mākslinieku darbu izstāde. Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 0,40, pārējiem - EUR 0,80. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 0,80. BEZMAKSAS IEEJA: visiem izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem, skolēnam, ja skola noslēdz līgumu ar muzeju uz mācību gadu, samaksājot EUR 0,80 par katru skolēnu.
3. Izstāžu individuāla apskate MUZEJĀ UN IZSTĀŽU ZĀLĒ. Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 1,00, pārējiem - EUR 2,00. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 2,00, BEZMAKSAS IEEJA: visiem izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem, skolēnam, ja skola noslēdz līgumu ar muzeju uz mācību gadu, samaksājot EUR 0,80 par katru skolēnu.
4. Fotogrāfēšana Ekspozīciju un izstāžu fotografēšana EUR 1,21 personai
5. Filmēšana Ekspozīciju un izstāžu filmēšana EUR 2,42 personai
6. Gida pakalpojumi muzeja vai dendroloģiskā parka apskatei Pārskata ekskursija pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm un Izstāžu zāli. Ekskursija pa blakus esošo dendroloģisko parku, kas sākts veidot 19. g.s. beigās. Ilgums: 1-1,5 stundas. GRUPAI: Valsts valodā - EUR 10,00; Krievu, angļu - EUR 20.00 (neieskaitot PVN)
7. Gida pakalpojumi Talsu pilsētas apskatei Ekskursija pa Talsu pilsētas pakalniem, nozīmīgākajām un ainaviskākajām vietām. Ilgums: 2-3 stundas. GRUPAI: Valsts valodā - EUR 28,93; Krievu, angļu - EUR 37,19 (neieskaitot PVN)
8. Muzejpedagoģiskā programma "Zīmes". Nodarbības laikā var mācīties pazīt latviešu seno rakstu zīmes, izprast to nozīmi, atpazīt tās prievītēs, cimdos, uz lādītēm, svečturiem un citiem priekšmetiem. Vecāko klašu skolēniem iespēja uzzināt par zīmēm arī citu tautu kultūrās. Programma 1. – 12. klasei, ilgums - 1 stunda. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas.
9. Muzejpedagoģiskā programma "No tumsas uz gaismu". Iespēja iepazīties ar telpu apgaismojumu līdz laikam, kad sāka liet sveces. Kā deg skali un kā - kālī izlieta svece, kādi ir sveču iegūšanas paņēmieni. Paši var izliet vaska svecītes. Arī senlatviešu ticējumi un jautras rotaļdejas. No 1. – 9. klasei. Ilgums - 1 stunda. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas.
10. Muzejpedagoģiskā programma "Melu klubs". Iespēja uzzināt par senu, nepazīstamu priekšmetu pielietošanu. Pirms tam gan katram pašam jāizvēlas pareizā atbilde starp „meļu” piedāvātajām versijām. Cik tās visas izklausās ticamas! Kā lai saprot, kura ir īstā? 6. – 12. klasei, kā arī pieaugušajiem. Ilgums 1 – 1.5 stundas. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas.
11. Muzejpedagoģiskā programma "E. Dinsberģa leksika - sava laika rakstu valodas atspoguļotāja". Skolotāja, rakstnieka un tulkotāja E.Dinsberģa mūža devums un nozīme latviešu rakstniecībā un tautas apziņas modināšanā. Uzzināsiet par latviešu rakstu valodas veidošanās laiku - 19.gs.vidu, par Dundagas izloksnes vārdiem, praktiski izmēģināsiet tā laika valodu un vingrināsiet roku kaligrāfijā, rakstot ar tintes spalvu. Programma 10. – 12. klasei, ilgums - 1 stunda. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
12. Muzejpedagoģiskā programma "Talsi 20. gadsimta divdesmitajos, trīsdesmitajos gados". Iespēja ar digitalizētu fotogrāfiju palīdzību iepazīt Talsu ikdienu pagājušā gadsimta 20. - 30. gados. Darba lapa ar uzdevumiem interaktīvā veidā. 5. līdz 12. klasei. Ilgums no 1 – 2 stundām (pēc vajadzības). Skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
13. Muzejpedagoģiskā programma "Ko stāsta nauda". Var uzzināt, kāpēc un kā radās nauda, iepazīt tās izgatavošanas vēsturi, izpētīt senās monētas un banknotes un radīt savu stāstu. Visbeidzot – iespēja pelnīt naudu biznesa spēlē! 5. - 9.klasei. Ilgums - 1,5 stundas. Skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
14. Muzejpedagoģiskā programma "Kā es gāju Talsus pētīt !" Darbojoties komandā, ar uzdevumu palīdzību skolēni izzina Talsu vēsturi un dabu. Spēle sevī ietver orientēšanās elementus pilsētas vidē un sportiskas aktivitātes. Dažādām vecuma grupām. Ilgums aptuveni 2 stundas. Skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
15. Muzejpedagoģiskā programma "Krasta bangas". Par 1949. gada 25. marta deportāciju. Materiāli par Talsu novadniekiem apkopoti slaidrādē: fotogrāfijas, dokumenti, atmiņas...Praktiskajā daļā - darba lapas. 5. - 12. klasei. Ilgums no 40 min. līdz 1,5 stundām. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
16. Muzejpedagoģiskā programma "Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem". Talsu novada muzejs piedāvā jaunlaulātajiem un viesiem iespēju sajust 19. gadsimta romantisma iezīmes baronu fon Firksu pilsētas mājā Villa Hochheim. Piedāvājam skaistas telpas pirmajam valsim, kā arī iespēju iemalkot šampanieti. Programmas noslēgumā jaunais pāris nofotografējas muzeja kāzu grāmatai. Ilgums – 1 stunda. Grupai līdz 10 personām: EUR 25,00 par 1 stundu, grupai līdz 20 personām: EUR 40,00 par 1 stundu, grupai līdz 40 personām: EUR 50,00 par 1 stundu, grupai virs 40 personām EUR 65,00 par 1 stundu
17. Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana Priekšmetu tematiska atlase, kopēšana, kopiju izgatavošana no foto negatīviem, fotografēšana, filmēšana, zīmēšana, izmantošana reklāmas nolūkos. Atbilstoši cenrādim no EUR 0,43 līdz EUR 14,23 par vienību.
18. Muzeja priekšmetu deponēšana Juridiskām un fiziskām personām (izņemot akreditētos muzejus). Pēc abpusēji noslēgta līguma.
19. Materiālu kopēšana, skenēšana, ieraksts CD vai citos informācijas nesējos. Uzziņu literatūrai u. tml. materiāliem. Atbilstoši cenrādim no EUR 0,07 līdz EUR 2,00 par vienību.
20. Materiālu izdruka Ieskenētiem u.c. materiāliem. Melnbalta - EUR 0,40, krāsaina - EUR 0,78 par 1 A4 lpp.
21. Telpu īre Iespējams izīrēt telpas pasākumiem, semināriem u. tml. Zāles dažāda lieluma - 4- - 75 m2, t. sk. arī ar izeju uz balkona. EUR 15,00 par 1 stundu, vienu zāli, neieskaitot PVN.
22. Muzejpedagoģiskā programma "Vēstījums par barikāžu laiku". Programma veltīta 1991. gada barikāžu atcerei. Piedāvājam: Talsu novada literāta un novadpētnieka Z.Kalmaņa veidoto filmu ”Latvijas likteņdienas”, ierakstus no Latvijas Radio arhīva, tā laika notikumu dalībnieku atmiņas, 1991. gada barikāžu muzeja un Talsu novada muzeja izveidoto foto slaidrādi. Programma gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Nodarbības ilgums no 40 minūtēm līdz 1stundai. Pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
23. Muzejpedagoģiskā programma "Mežā". Nodarbības laikā uzzināsiet, kā dzīvo vilki un ūpji. Iepazīsiet pašu asinskārāko dzīvnieku mūsu mežos un noskaidrosiet, kas āpsim garšo vislabāk…Paši savām acīm redzēsiet, kā notiek medņu riesti. Programmā iekļautas interaktīvas nodarbības, lai labāk iepazītu mežu. Nodarbības ilgums 40 min. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628. Skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
24. Muzejpedagoģiskā programma "Senvārdu klētiņa". Katra lieta uz pasaules ir nosaukta vārdā. Katru priekšmetu mēs pazīstam pēc nosaukuma un derīguma. Attīstoties tehnoloģijām, daudzi senie darba rīki un sadzīves priekšmeti vairs netiek lietoti. To nosaukumus varam izlasīt latviešu tautas pasakās, tautas dziesmās, mīklās un latviešu klasiķu darbos. Kas ir abra, mulda, lize un liekšķere? Ko dara ar slīperu cirvi, grebli un slīmestu? Cik liela ir mārciņa, pūrs un stops? Vai ērkulis domāts parūku gatavošanai? Kāds izskatās bezmēns vai bezmers? Divi desmiti senu priekšmetu ir apskatāmi un spēles veidā atpazīstami programmā. Nodarbība domāta skolēniem, sākot no 1. līdz 7. klasei. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

muzejs komplektē, zinātniski apstrādā, glabā un popularizē muzeja krājumu; veic pētniecības darbu par Talsu novada vēsturi, mākslu, dabu; veicina profesionālās un amatiermākslas attīstību novadā; sagatavo un noformē ekspozīcijas un izstādes; veic izglītojošu darbu (ekskursijas, lekcijas, izglītojošas programmas, pasākumi, konsultācijas); izdod iespieddarbus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Talsu novada muzeja nolikums 15.10.2015
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Talsu novada muzeja krājumu 02.03.2021
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Talsu novada muzeja civilās aizsardzības pasākumu plāns: Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 19.12.2008
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.11.2013
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības politika 04.10.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Noteikumi par Talsu novada muzeja maksas pakalpojumiem 25.09.2014
2 Instrukcija par ugunsdrošību 21.08.2006
3 Talsu novada muzeja darbības un attīstības stratēģija 2021.–2025. gadam 29.10.2020
5 Rīcības plāns ārkārtas situācijā 15.09.2015
6 Talsu novada muzeja Krājuma komisijas nolikums 08.09.2015
8 Nolikums par muzeja zinātnisko padomi 23.04.2015
9 Darba koplīgums 04.04.2017
10 Krājuma darba politika 2021.–2025. gadam 29.10.2020
11 Pētnieciskā darba politika 2021.–2025. gadam 29.10.2020
12 Komunikācijas darba politika 2021.–2025. gadam 29.10.2020
13 Talsu novada muzeja personas datu apstrādes noteikumi 31.08.2018
14 Talsu novada muzeja nodaļu darbības nolikums 18.01.2022
15 Talsu novada muzeja ētikas kodekss 07.09.2022

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Muzeju darba aktualitātes Igaunijā (Tartu) Pieredzes brauciens 09.08.2023. - 11.08.2023. Igaunijas Nacionālais muzejs, Tartu universitātes muzejs Tartu Igaunija
2 Drāmas metodes izmantošana darbā ar apmeklētājiem Muzejpedagogu profesionālā pilnveide 06.11.2023. - 10.11.2023. Anatolia Education Centre Antalia Turcija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja galvenā ēka Pašvaldības īpašums 1888
Izstāžu zāle - Krājuma ēka Pašvaldības īpašums 2006
Fotolaboratorija-saimniecības ēka Pašvaldības īpašums 1888
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu zāle - Krājuma ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2268

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 678
Krājuma telpas 392
Pārējās telpas 1198
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas