Kontaktinformācija

Adrese:

Kārļa Mīlenbaha iela 19, Talsi, Talsu nov., LV-3201

Vadītājs/ direktors:

Uldis Jaunzems-Pētersons

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Uldis Jaunzems-Pētersons 29102628 @
Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību Laura Ratniece 29102628 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Dibināts 1923. gadā Talsu valsts vidusskolas telpās kā kultūrvēsturiskais muzejs. To veidojuši novadpētniecības entuziasti skolotāja Teodora Dzintarkalna vadībā, atsaucoties Latvijas Etnogrāfiskā muzeja aicinājumam dibināt novados muzejus un vākt materiālus par tautas vēsturi.

Misija:

Talsu novada muzeja misija ir apzināt, pētīt, popularizēt reģiona kultūras mantojumu no aizvēstures līdz mūsdienām un saglabāt to. Radīt izpratni par lokālajiem vēstures, mākslas, dabas procesiem un reģiona nacionālā romantisma izpausmēm, veicinot sabiedrības izaugsmi un saistošu brīvā laika pavadīšanu.

Darbība:

Muzejs īsteno šādus uzdevumus: vāc, sistematizē un saglabā Talsu novadu raksturojošas materiālās un nemateriālās liecības un ar tām saistīto informāciju; nodrošina muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas saglabāšanu nākamajām paaudzēm; ievada datus par Muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā; atbilstoši kompetencei pēta Muzeja krājumā un ārpus tā – Talsu novadā un citviet pasaulē – esošo Talsu novada kultūrvēsturisko mantojumu; veido ekspozīcijas un izstādes, izmantojot Muzeja krājumu un fizisku un juridisku personu deponējumus; ar ekspozīciju un izstāžu palīdzību nodrošina Muzeja krājuma pieejamību dažādām sabiedrības grupām; sagatavo informatīvus, populārzinātniskus, pētnieciskus un reprezentatīvus izdevumus; nodrošina regulāru Muzeja izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājumu visām Muzeja apmeklētāju mērķgrupām; izstrādā un realizē projektus saskaņā ar muzeja darbības mērķiem; atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskām institūcijām; organizē un piedalās valsts nozīmes un Talsu novadam nozīmīgos un tradicionālos kultūras un sabiedriskajos pasākumos; nodrošina Muzeja aktivitāšu publicitāti; pēta sabiedrības pieprasījumu, analizē un uzlabo muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti; analizē un uzlabo Muzeja darba procesus un procedūras, lai nodrošinātu optimālu funkciju realizāciju; nodrošina Muzeja ēku un teritorijas apsaimniekošanu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ziņas par muzeja vēsturi, darbību, jaunumiem, piedāvājumu. Cenrādis. Kontaktinformācija.

Mājaslapas adrese:

www.talsumuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2016

Kas aktualizē informāciju:

Laura Ratniece, Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

25A4

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

TNMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Talsu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētāji var iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem.
2. Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā apmeklētāji var izmantot muzeja kartotēkas un uzziņu literatūru.
3. Konsultācijas Muzeja speciālisti sniedz konsultācijas par Talsu novada vēstures, mākslas, dabas jautājumiem.
4. Ceļojošās izstādes “Motosports Talsu novadā 1945. – 1989.” Uz 8 (59,4×84,1 cm) planšetēm un banera (2×3 m) izvietota izstāde par motosporta attīstību novadā – par motosekcijām, sportistiem un sacensībām. Izstādes autore: Kristiāna Skromule (2022.g.) “Autorallijs “Talsi”” Uz 10 (59,4×84,1 cm) planšetēm izvietota informācija par autoralliju Talsos. Izstādes autore: Kristiāna Skromule (2021.g.) “Stendes 1. pamatskola un Adamoviči” Uz 7 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde par skolu (1821–1975) un ilggadēju skolas pārzini Jani Adamoviču (1858–1930) un viņa tuvākiem ģimenes locekļiem. Koka nams Ventspils – Rīgas šosejas malā, pie viadukta ir senākā saglabājusies ēka Latvijā, kas celta skolas vajadzībām. Izstādes autore: Ona Kaudze (2021.g.)
“Uz pasaules esi tikai tu, šautene un mērķis” Uz 5 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde veltīta novadniecei, vairākkārtējai Eiropas un pasaules čempionei šaušanā – Baibai Zariņai-Berklavai. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2020.g.) “Kāpēc putnu knābji ir atšķirīgi?” Uz 9 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde iepazīstina ar Latvijā sastopamiem putniem, kuri sagrupēti pēc to knābju formām, palīdzot izprast sakarību starp knābju izskatu un barību, ko putns ēd. Komplektā ietilpst spēle – Pabaro putnus! Izstādes autore: Linda Smilga-Šimpermane (2021.g.) “Arī šādi putni mīt Latvijā” Uz 11 (59,4×84,1 cm) planšetēm izveidotā izstāde iepazīstina ar Latvijā mītošiem, bet, iespējams, līdz šim neredzētiem putniem. Katras planšetes sākumā redzams labi zināms putns, piemēram, žagata, bet turpinājumā skatītājs tiek iepazīstināts ar mazāk zināmo “žagatu”- jūrasžagatu. Iepazīstami arī: jūraskrauklis, bikšainais apogs, citroncielava, bišu dzenis, jūras ķīvīte, ūdensstrazds, zaļā vārna, bārdzīlīte. Izstādes autore: Linda Smilga-Šimpermane (2020.g.)
“Es esmu pārnācis mājās” Uz 8 (59,4×84,1 cm) planšetēm izvietots stāsts par padomju varas sagrautajiem Latvijas iedzīvotāju sapņiem – latviešu zemnieka sapni par savu māju, saimniecību un iekopto sētu. Arī par to, kā sapnis tiek iznīcināts, atstājot izpostītas cilvēku dzīves. Iekļaujot visu minēto, tas ir stāsts par cilvēku sīkstumu spējā izdzīvot un uzdrīkstēšanos palīdzēt citiem. Klaubergu ģimenes gaitās atpazīstami neskaitāmu citu ģimeņu likteņstāsti. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2021.g.) “Sibīrija bērnu likteņos” Uz 14 (59,4×84,1 cm) planšetēm ar fotogrāfijām un Sibīrijas bērnu atmiņu stāstu fragmentiem parādīts, kā caur ciešanu, pamestības, neaizsargātības un šausmu gadiem viņu vecāki saglabāja labestību, mīlestību, darba tikumu, tieksmi pēc izglītības un ieaudzināja šīs īpašības savos bērnos. Pieejama arī izglītojošā programma. Izstādes autore: Lidija Grīnvalde (2018.g.) "Latvijas saulei – piemineklis “Koklētājs” Uz 5 mobilajiem stendiem apkopota informācija par brīvības cīnītājiem veltītā pieminekļa “Koklētājs” tapšanu no 1923. gada. Izstādes autore: Ieva Jaunupe (2017.g.)
“Talsu pilsētas galvas” Uz 13 (59,4×84,1 cm) planšetēm apkopota informācija par Talsu pilsētas vadītājiem, pilsētas un novada simboliem. Izstādes autore: Inese Vempere (2017.g.) “Liesmo barikāžu ugunskuri” Uz 4 (59,4×84,1 cm) planšetēm apkopots plašs foto un atmiņu materiāls par trauksmaino barikāžu laiku. Īpašs uzsvars likts uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu iedzīvotāju darbību barikāžu notikumos. Pieejama arī izglītojošā programma. Izstādes autori: Kristiana Skromule, Guntars Tenne (2016.g.) “”Pie pleca plecs” Latvijas Tautas frontes darbība” 12 planšetēs iekļauta informācija par Latvijas Tautas frontes dibināšanu un aktivitātēm Latvijā un Talsu novadā. Izstādes autore: Inese Vempere (2013.g.)
“Piensaimniecība Talsu novada muzeja fotogrāfijās” Izstādē ir iespēja ielūkoties krājuma fotogrāfiju klāstā, kas stāsta par piena lopkopību un piensaimniecību Talsos un apkārtnē no 20.gs.sākuma līdz pat 1960.gadu beigām. Kopumā uz 11 (59,4×84,1 cm) planšetēm izstādītas 85 fotokopijas. Izstādes autore: Daija Lēmane (2009.g.) “Dziesmu svētki. 1945. – 1985. gads” Izstāde veidotā kā otrā dziedāšanas tradīciju un Dziesmusvētku attīstībai veltītajā ciklā, stāstot par Dziesmu svētku vēsturi no 1945.-1985. gadam. 12 (81×118 cm) planšetes. Izstādes autori: Daija Lēmane, Ona Kaudze (2013.g.) “1905.gada revolūcija Talsos un apkārtnē” Izstādē apkopots plašs vizuāli informatīvs materiāls par situāciju Talsos un apkārtnē revolūcijas priekšvakarā 19.gs.beigās, 20.gs.sākumā par revolucionārās darbības veidiem un kaujiniekiem, kā arī izvērtēta soda ekspedīciju darbība un dots ieskats mežabrāļu kustībā. Izstādes autore: Inese Vempere (2009.g.) “Gleznotājs Frederiks Fībigs – talsinieks un elzasietis” Izstāde iepazīstina ar F. Fībiga glezniecību (34 darbu krāsainas izdrukas oriģinālizmēros uz 17 planšetēm), kurā eksponēti Itālijas ceļojumā tapušie darbi, Parīzē un Elzasā. Klāt pievienots biogrāfiskais materiāls.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate MUZEJĀ. Ekspozīcijas un izstādes muzeja galvenās ēkas 2 stāvos: ekspzozīcijas: 1. “Ceļojums senatnē” Ekspozīcija vēstī par novada senvēsturi no 9. g. t. p.m.ē. līdz 18. gs. Tās pamatu veido arheoloģisko priekšmetu kolekcija un deponējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Ekspozīcijā ir iespēja skatīt animācijas filmiņu par zveju senatnē, salikt podu no māla lauskām, atklāt “dārgumus” ar gaisa plūsmas palīdzību,darboties ar multimediju eksponātiem 2. “Ar vakardienas sauli” Ekspozīcija veltīta nacionālā romantisma ideju izpausmēm, kas caurvij latviešu tautas likteņgaitas un visuzskatāmāk kā tautiskais stils atklājas Latvijas Republikas laika sadzīvē arī Talsu pusē. Caur Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu notikumiem rādīti Talsu novada cilvēku centieni pēc savas nacionālas valsts. Atspoguļoti Talsu novada sabiedriski politiskie un ekonomiskie sasniegumi, kā arī tautisko elementu izpausme lietišķajā mākslā un lietišķajā grafikā padomju laikā (1950. līdz 1960. gadi). 3. “Dabas daudzveidība Talsu novadā” Ekspozīcijā iegūstama plaša informācija par vietām Talsu rajonā, kas iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Tā stāsta par biotopiem, tajos esošajiem savvaļas augiem un mītošajām dzīvnieku sugām. Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 0,80, pārējiem - EUR 2,00. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 1,50, BEZMAKSAS IEEJA: visiem izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem, skolēnam, ja skola noslēdz līgumu ar muzeju uz mācību gadu, samaksājot EUR 0,80 par katru skolēnu.
2. IZSTĀŽU ZĀLES piedāvājuma individuāla apskate. Parasti apskatāma mākslinieku darbu izstāde. Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 0,40, pārējiem - EUR 0,80. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 0,80. BEZMAKSAS IEEJA: visiem izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem, skolēnam, ja skola noslēdz līgumu ar muzeju uz mācību gadu, samaksājot EUR 0,80 par katru skolēnu.
3. Izstāžu individuāla apskate MUZEJĀ UN IZSTĀŽU ZĀLĒ. Skolēnam, studentam, LR pensionāram - EUR 1,00, pārējiem - EUR 2,00. Ģimenei ar 2 un vairāk bērniem - EUR 2,00, BEZMAKSAS IEEJA: visiem izstāžu atklāšanu laikā, pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centram, Talsu novada invalīdiem, cilvēkiem ar muzeja Goda karti, Talsu mākslinieku grupas biedriem, izstāžu autoriem, viņu ģimenes locekļiem, personām ar ielūgumiem, abonementiem, publisko muzeju darbiniekiem, Talsu novada muzeja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem, skolēnam, ja skola noslēdz līgumu ar muzeju uz mācību gadu, samaksājot EUR 0,80 par katru skolēnu.
4. Fotogrāfēšana Ekspozīciju un izstāžu fotografēšana EUR 1,21 personai
5. Filmēšana Ekspozīciju un izstāžu filmēšana EUR 2,42 personai
6. Gida pakalpojumi muzeja vai dendroloģiskā parka apskatei Pārskata ekskursija pa muzeja ekspozīcijām, izstādēm un Izstāžu zāli. Ekskursija pa blakus esošo dendroloģisko parku, kas sākts veidot 19. g.s. beigās. Ilgums: 1-1,5 stundas. GRUPAI: Valsts valodā - EUR 10,00; Krievu, angļu - EUR 20.00 (neieskaitot PVN)
7. Gida pakalpojumi Talsu pilsētas apskatei Ekskursija pa Talsu pilsētas pakalniem, nozīmīgākajām un ainaviskākajām vietām. Ilgums: 2-3 stundas. GRUPAI: Valsts valodā - EUR 28,93; Krievu, angļu - EUR 37,19 (neieskaitot PVN)
8. Muzejpedagoģiskā programma "Zīmes". Nodarbības laikā var mācīties pazīt latviešu seno rakstu zīmes, izprast to nozīmi, atpazīt tās prievītēs, cimdos, uz lādītēm, svečturiem un citiem priekšmetiem. Vecāko klašu skolēniem iespēja uzzināt par zīmēm arī citu tautu kultūrās. Programma 1. – 12. klasei, ilgums - 1 stunda. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas.
9. Muzejpedagoģiskā programma "No tumsas uz gaismu". Iespēja iepazīties ar telpu apgaismojumu līdz laikam, kad sāka liet sveces. Kā deg skali un kā - kālī izlieta svece, kādi ir sveču iegūšanas paņēmieni. Paši var izliet vaska svecītes. Arī senlatviešu ticējumi un jautras rotaļdejas. No 1. – 9. klasei. Ilgums - 1 stunda. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas.
10. Muzejpedagoģiskā programma "Melu klubs". Iespēja uzzināt par senu, nepazīstamu priekšmetu pielietošanu. Pirms tam gan katram pašam jāizvēlas pareizā atbilde starp „meļu” piedāvātajām versijām. Cik tās visas izklausās ticamas! Kā lai saprot, kura ir īstā? 6. – 12. klasei, kā arī pieaugušajiem. Ilgums 1 – 1.5 stundas. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna; pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai EUR 0,40 no audzēkņa; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas; pieaugušo grupai EUR 2,00 no personas, neieskaitot transporta izmaksas.
11. Muzejpedagoģiskā programma "E. Dinsberģa leksika - sava laika rakstu valodas atspoguļotāja". Skolotāja, rakstnieka un tulkotāja E.Dinsberģa mūža devums un nozīme latviešu rakstniecībā un tautas apziņas modināšanā. Uzzināsiet par latviešu rakstu valodas veidošanās laiku - 19.gs.vidu, par Dundagas izloksnes vārdiem, praktiski izmēģināsiet tā laika valodu un vingrināsiet roku kaligrāfijā, rakstot ar tintes spalvu. Programma 10. – 12. klasei, ilgums - 1 stunda. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
12. Muzejpedagoģiskā programma "Talsi 20. gadsimta divdesmitajos, trīsdesmitajos gados". Iespēja ar digitalizētu fotogrāfiju palīdzību iepazīt Talsu ikdienu pagājušā gadsimta 20. - 30. gados. Darba lapa ar uzdevumiem interaktīvā veidā. 5. līdz 12. klasei. Ilgums no 1 – 2 stundām (pēc vajadzības). Skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
13. Muzejpedagoģiskā programma "Ko stāsta nauda". Var uzzināt, kāpēc un kā radās nauda, iepazīt tās izgatavošanas vēsturi, izpētīt senās monētas un banknotes un radīt savu stāstu. Visbeidzot – iespēja pelnīt naudu biznesa spēlē! 5. - 9.klasei. Ilgums - 1,5 stundas. Skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
14. Muzejpedagoģiskā programma "Kā es gāju Talsus pētīt !" Darbojoties komandā, ar uzdevumu palīdzību skolēni izzina Talsu vēsturi un dabu. Spēle sevī ietver orientēšanās elementus pilsētas vidē un sportiskas aktivitātes. Dažādām vecuma grupām. Ilgums aptuveni 2 stundas. Skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
15. Muzejpedagoģiskā programma "Krasta bangas". Par 1949. gada 25. marta deportāciju. Materiāli par Talsu novadniekiem apkopoti slaidrādē: fotogrāfijas, dokumenti, atmiņas...Praktiskajā daļā - darba lapas. 5. - 12. klasei. Ilgums no 40 min. līdz 1,5 stundām. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
16. Muzejpedagoģiskā programma "Jaunlaulātajiem ar vedējiem un kāzu viesiem". Talsu novada muzejs piedāvā jaunlaulātajiem un viesiem iespēju sajust 19. gadsimta romantisma iezīmes baronu fon Firksu pilsētas mājā Villa Hochheim. Piedāvājam skaistas telpas pirmajam valsim, kā arī iespēju iemalkot šampanieti. Programmas noslēgumā jaunais pāris nofotografējas muzeja kāzu grāmatai. Ilgums – 1 stunda. Grupai līdz 10 personām: EUR 25,00 par 1 stundu, grupai līdz 20 personām: EUR 40,00 par 1 stundu, grupai līdz 40 personām: EUR 50,00 par 1 stundu, grupai virs 40 personām EUR 65,00 par 1 stundu
17. Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana Priekšmetu tematiska atlase, kopēšana, kopiju izgatavošana no foto negatīviem, fotografēšana, filmēšana, zīmēšana, izmantošana reklāmas nolūkos. Atbilstoši cenrādim no EUR 0,43 līdz EUR 14,23 par vienību.
18. Muzeja priekšmetu deponēšana Juridiskām un fiziskām personām (izņemot akreditētos muzejus). Pēc abpusēji noslēgta līguma.
19. Materiālu kopēšana, skenēšana, ieraksts CD vai citos informācijas nesējos. Uzziņu literatūrai u. tml. materiāliem. Atbilstoši cenrādim no EUR 0,07 līdz EUR 2,00 par vienību.
20. Materiālu izdruka Ieskenētiem u.c. materiāliem. Melnbalta - EUR 0,40, krāsaina - EUR 0,78 par 1 A4 lpp.
21. Telpu īre Iespējams izīrēt telpas pasākumiem, semināriem u. tml. Zāles dažāda lieluma - 4- - 75 m2, t. sk. arī ar izeju uz balkona. EUR 15,00 par 1 stundu, vienu zāli, neieskaitot PVN.
22. Muzejpedagoģiskā programma "Vēstījums par barikāžu laiku". Programma veltīta 1991. gada barikāžu atcerei. Piedāvājam: Talsu novada literāta un novadpētnieka Z.Kalmaņa veidoto filmu ”Latvijas likteņdienas”, ierakstus no Latvijas Radio arhīva, tā laika notikumu dalībnieku atmiņas, 1991. gada barikāžu muzeja un Talsu novada muzeja izveidoto foto slaidrādi. Programma gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Nodarbības ilgums no 40 minūtēm līdz 1stundai. Pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
23. Muzejpedagoģiskā programma "Mežā". Nodarbības laikā uzzināsiet, kā dzīvo vilki un ūpji. Iepazīsiet pašu asinskārāko dzīvnieku mūsu mežos un noskaidrosiet, kas āpsim garšo vislabāk…Paši savām acīm redzēsiet, kā notiek medņu riesti. Programmā iekļautas interaktīvas nodarbības, lai labāk iepazītu mežu. Nodarbības ilgums 40 min. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628. Skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
24. Muzejpedagoģiskā programma "Senvārdu klētiņa". Katra lieta uz pasaules ir nosaukta vārdā. Katru priekšmetu mēs pazīstam pēc nosaukuma un derīguma. Attīstoties tehnoloģijām, daudzi senie darba rīki un sadzīves priekšmeti vairs netiek lietoti. To nosaukumus varam izlasīt latviešu tautas pasakās, tautas dziesmās, mīklās un latviešu klasiķu darbos. Kas ir abra, mulda, lize un liekšķere? Ko dara ar slīperu cirvi, grebli un slīmestu? Cik liela ir mārciņa, pūrs un stops? Vai ērkulis domāts parūku gatavošanai? Kāds izskatās bezmēns vai bezmers? Divi desmiti senu priekšmetu ir apskatāmi un spēles veidā atpazīstami programmā. Nodarbība domāta skolēniem, sākot no 1. līdz 7. klasei. Nodarbība muzejā: skolēnu grupai, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums EUR 0,80 no skolēna, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums EUR 0,40 no skolēna. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00. Ārpus muzeja: skolēnu grupai EUR 1,00 no skolēna, neieskaitot transporta izmaksas. Pavadošajam skolotājam - EUR 0,00.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

muzejs komplektē, zinātniski apstrādā, glabā un popularizē muzeja krājumu; veic pētniecības darbu par Talsu novada vēsturi, mākslu, dabu; veicina profesionālās un amatiermākslas attīstību novadā; sagatavo un noformē ekspozīcijas un izstādes; veic izglītojošu darbu (ekskursijas, lekcijas, izglītojošas programmas, pasākumi, konsultācijas); izdod iespieddarbus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Talsu novada muzeja nolikums 15.10.2015
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Talsu novada muzeja krājumu 02.03.2021
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Talsu novada muzeja civilās aizsardzības pasākumu plāns: Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 19.12.2008
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.11.2013
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības politika 04.10.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Noteikumi par Talsu novada muzeja maksas pakalpojumiem 25.09.2014
2 Instrukcija par ugunsdrošību 21.08.2006
3 Talsu novada muzeja darbības un attīstības stratēģija 2021.–2025. gadam 29.10.2020
5 Rīcības plāns ārkārtas situācijā 15.09.2015
6 Talsu novada muzeja Krājuma komisijas nolikums 08.09.2015
8 Nolikums par muzeja zinātnisko padomi 23.04.2015
9 Darba koplīgums 04.04.2017
10 Krājuma darba politika 2021.–2025. gadam 29.10.2020
11 Pētnieciskā darba politika 2021.–2025. gadam 29.10.2020
12 Komunikācijas darba politika 2021.–2025. gadam 29.10.2020
13 Talsu novada muzeja personas datu apstrādes noteikumi 31.08.2018
14 Talsu novada muzeja nodaļu darbības nolikums 18.01.2022
15 Talsu novada muzeja ētikas kodekss 07.09.2022

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

201107

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

153918

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

2338

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

985

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 331 47
2. Dāvinājumi 1997 928

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Lihtentāla tāfelklavieres (TNMM 17799) Iesākta restaurācija uzņēmumā SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca”. VKKF KKP (Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes Kultūras programma) projekta ietvaros 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

6

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

3

No pamatkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Grāmatas: TNMM 9236; TNMM 12891; TNMM 13734 3 Bojājumi, kuru dēļ tos nav iespējams restaurēt un kuriem nepiemīt muzejiska vērtība. Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.5-1-40
No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Grāmatas: ZP 3391; ZP 3919; ZP 3845 3 Slikts saglabātības stāvoklis, kuru dēļ nav iespējams restaurēt un nepiemīt muzejiska vērtība. Krājuma komisijas sēdes protokols Talsu novada muzeja direktora rīkojums Nr.TNMUZ/22/1.5./24/RPJ

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

28477

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1477

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

947

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1107

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

886

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

689

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Saimes istabā 110 103
2 Lauku sētas virtuvīte 59 54
3 Dabas daudzveidība Talsu novadā 59 56
4 Ziemeļkurzemes tautastērps. Interaktīvais stends ekspozīcijā "Saimes istabā" 17 16
5 Ar vakardienas sauli 264 98
6 Ceļojums senatnē 280 267
7 Sadzīves priekšmeti 19./20. gs. mijā 97 95

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

732

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

418

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Mūzika katrā mājā" 49 38
2 "Nenotveramais" 81 70
3 "Katoļu priestera tērpu komplekts" 3 3
4 "Es esmu pārnācis mājās" 7 3
5 "Kas topa no māla. Keramikas priekšmeti muzeja krājumā" 130 15
6 "Neatkarības atgūšanas ceļš. Anna Seile – dzīvē, darbā, politikā" 58 27
7 "Friča Adamoviča vēstule mātei" 3 3
8 "Motosports Talsu novadā 1945.-1989. gadam" 90 6
9 "Fotogrāfijas – Latvijas Bankas Talsu nodaļas iekšskats" 3 3
10 "Talsu pienotavai 100" 44 12
11 "Retumu kabineti. Eiropas kaislība 16.-21. gs. Papildinājums no Talsu novada muzeja krājuma" 264 238

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

154

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

115

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Priekšmeti, iespieddarbi Ekspozīcija Kubalu skolas muzejs 104 68 18.04.2018 18.04.2023 06.04.2022 Atbilst līguma nosacījumiem
2 Trauki Izstāde Cēsu vēstures un mākslas muzejs 3 3 25.05.2021 07.10.2022 Atgriezts
3 Glezna Popularizēšana Talsu novada sociālais dienests 1 1 01.07.2021 01.07.2023
4 Glezna Popularizēšana Talsu novada pašvaldības centrālā andministrācija 1 1 01.07.2021 01.07.2023
5 Gleznas Popularizēšana Talsu novada dzimtsarakstu nodaļa 3 3 30.12.2021 01.07.2023
6 Glezna Izstāde Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs 1 1 26.01.2022 15.09.2022 Atgriezts
7 Glezna, grafikas darbs Popularizēšana Talsu novada Izglītības pārvalde 2 2 07.07.2021 01.07.2023
8 Šūpulis Izstāde Kolkas pagasta pārvalde 1 1 11.04.2022 01.06.2022 Atgriezts
9 Ferotips Izstāde Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs 1 1 09.05.2022 05.08.2022 Atgriezts
10 Šūpulis Izstāde Talsu Tautas nams 1 1 29.06.2022 01.08.2022 Atgriezts
11 Tāfelklavieres restaurācija SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca” 1 1 22.07.2022 31.12.2022
12 Gleznas Izstāde Tukuma muzejs 4 4 22.09.2022 15.11.2022 Atgriezts
13 Trauki Izstāde Tukuma muzejs 3 3 04.10.2022 15.04.2024
14 Segas un dūraiņi Izstāde Tukuma muzejs 25 22 04.10.2022 10.11.2022 Atgriezts
15 Gleznas popularizēšana Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa 3 3 01.07.2022 14.12.2022 Atgriezts

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 899 189 1088
Digitālo attēlu izgatavošanai 33 264 297

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 30 30
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

8

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

5

no tām uzsāktas īstenot:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 K. Skromule Motosporta vēsture Talsu novadā no 1945. gada līdz 1989. gadam. 10.10.2021 10.05.2022 Izstāde, pasākums, publikācija, izstādes plāns Darbs pabeigts
2 D. Derķevics “Kurzemes muižniecības ikdienas dzīves problēmu raksturojums 1795.-1905. gadā” 10.10.2021 10.05.2022 Pētījums Talsu novada muzeja rakstiem IV. Darbs pabeigts
3 D. Derķevics, L. Grīnvalde “Talsu pienotavai 100” 01.08.2022 22.11.2022 Izstāde, pasākums, izstādes plāns Darbs pabeigts
4 G. Millersone “Nacionāli dekoratīvais stils Talsu novadā” 05.02.2018 30.12.2022 Albūms - katalogs Darbs pabeigts
5 I. Pētersone “Nacionāli dekoratīvā stila veidošanās gaita Latvijā. 19. gs. beigas – 20. gs. ” 12.04.2022 21.03.2024 Ekspozīcijas izveide Koncepcijas izstrāde
6 L. Smilga-Šimpermane Dienas un nakts plēsīgie putni Talsu novada muzeja krājumā 07.09.2021 30.12.2022 Rakstu krājumam Darbs pabeigts
7 L. Smilga-Šimpermane Mazāk pazīstamie putni Latvijā. 04.01.2022 04.02.2022 Ceļojošās izstādes izveidei. Darbs pabeigts
8 I. Vempere Karls Reinholds Kupffers (1872-1935) 01.02.2022 28.12.2022 Rakstu krājumam Darbs pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 K. Skromule Motosporta vēsture Talsu novadā 1945.-1989. Talsu Vēstis. Nr. 51 (2022. gada 1. jūlijs) 3244 zīmes
2 D. Derķevics 1990. gada 21. aprīlis – 4. maijs Talsu Novada Ziņas. (2022. gada maijs, Nr. 5.) 5155 zīmes
3 K. Skromule Kultūrvēsturniekam Kārlim Draviņam – 120. Talsu novada muzeja lapā https://www.talsumuzejs.lv/ 1024 zīmes
4 K. Skromule Latvijas starptautiskā de jure atzīšana Talsu novada muzeja lapā https://www.talsumuzejs.lv/ 3819 zīmes
5 K. Skromule Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Talsu novada muzeja lapā https://www.talsumuzejs.lv/ 5525 zīmes
6 K. Skromule 1941. gada 14. jūnija piemiņas diena. Talsu novada muzeja lapā https://www.talsumuzejs.lv/ 2789 zīmes
7 K. Skromule Baltijas ceļam 33. Talsu novada muzeja lapā https://www.talsumuzejs.lv/ 1052 zīmes
8 D. Derķevics Piemiņas pasākums pie Pētera Čevera bunkura Talsu novada muzeja lapā https://www.talsumuzejs.lv/ 1034 zīmes
9 G. Millersone “Pompeji, faraoni, ikonas un Atis Ieviņš” Talsu Vēstis, 4.01.2022. 982 zīmes
10 G. Millersone “Saziņas dizains – fotogrāfija” Talsu Vēstis, 18.01.2022. 2274 zīmes
11 G. Millersone “Pedvāles Starptautiskā mākslinieku rezidence atklājusi sezonu”, Talsu Vēstis, 8.02.2022. 1496 zīmes
12 G. Millersone “Ejot uz rītdienu”, par Talsu gleznotājas D. Ventiņas izstādes atklāšanu Jūrmalas muzejā Talsu Vēstis 18. 02. 2022. 1148 zīmes
13 G. Millersone “Novada lietišķās mākslas izstāde” Talsu Vēstis, 4.03.2022. 3296 zīmes
14 G. Millersone “Ērikas Kumerovas personālizstāde “Cits portāls”" Talsu Vēstis, 18.03.2022. 1117 zīmes
15 G. Millersone “Talsu māksliniekiem – radoša nedēļas nogale” Talsu Vēstis, 1.04.2022. 2933 zīmes
16 G. Millersone "Par spīti kariem un karantīnām pavasaris atkal atnesis Mākslas dienas” Talsu Vēstis, 20.04.2022. 1457 zīmes
17 G. Millersone “Ārzemes”- Daiņa Kārkluvalka jaunākā fotogrāfiju izstāde Talsu Vēstis, 26.04.2022. 1957 zīmes
18 G. Millersone “Elmāra Orniņa personālizstāde Ventspilī” Talsu Vēstis, 6.05.2022. 2522 zīmes
19 G. Millersone “Diena mākslā Talsu novada muzejā” Talsu Vēstis, 10.05.2022. 1931 zīmes
20 G. Millersone “Ceļojums pa Ziemeļkurzemes mākslas zelta loku” Talsu Vēstis, 10.06.2022. 2012 zīmes
21 G. Millersone “Ukrainietes vēstījums kļūst par ierosmi mākslas objektam “Kliedziens” Talsu Vēstis, 10.06.2022. 1247 zīmes
22 G. Millersone “Ienirt glezniecībā - Vidvuda Zviedra izstāde Talsos” Latvijas Avīze, Kultūrzīmes, 15.07. 2022 4500 zīmes
23 G. Millersone “Tuvumā – Lindas Zīveres gleznas Talsu muzejā” Talsu Vēstis, 2.08.2022. 3212 zīmes
24 G. Millersone Tas viss ir par Roju” Latvijas Avīze, Kultūrzīmes 18. 08. 2022. 4021 zīmes
25 G. Millersone “Nestabilitāte. Tas nevar būt” Talsu Vēstis, 6.09.2022. 983 zīmes
26 G. Millersone “Vēl neredzēti akvareļi un Filipa Glāsa mūzika. Jēkabam Spriņģim 115” Talsu Vēstis, 13.09.2022. 1429 zīmes
27 G. Millersone “Mākslinieku-novadnieku zelta rudens” Talsu Vēstis, 18.10. 2022. 1473 zīmes
28 L. Smilga-Šimpermane "Dabas foto izstāde muzejā" "Talsu Vēstīs" 01.02.22., Nr.9 (11649) 1225 zīmes
29 L. Smilga-Šimpermane "Tulpju daudzveidība būs vērojama arī Talsu novada muzejā" "Talsu Vēstīs" 20.05.22., Nr.40 (11680) 1487 zīmes
30 O. Kaudze Baibas Zariņas – Berklavas “zelts” Talsu novada muzejā “Talsu Vēstis” Nr.65; 19.08.2022 1355 zīmes
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 G. Millersone “Talsu mākslinieku-novadnieku darbu izstāde” Reproducēti 34 mākslinieku darbi 4 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 K. Skromule Motosporta vēsture Talsu novadā no 1945. gada līdz 1989. gadam. ZA 3665. 17 lpp.
2 I. Vempere Kas top no māla. ZA 3657. 10 lpp.
3 I. Vempere Neatkarības atgūšanas ceļš. ZA 3658. 15 lpp.
4 D. Derķevics Talsu pienotavai – 100. ZA3668. 20 lpp.
5 O. Kaudze Retumu kabineti. Papildinājums no Talsu novada muzeja krājuma ZA 3450 8 lpp.
6 M. Kirilova Katoļu priestera tērpu komplekts 5 lpp.
7 L. Grīnvalde, K. Skromule Es esmu pārnācis mājās 6 lpp.
8 O. Kaudze Fotogrāfijas – Latvijas Bankas Talsu nodaļas iekšskats 3 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Pētersone “Māls – keramikas mākslas pamatmateriāls” Izzināt māla daudzveidīgo pielietojumu un tā izmantošanu dažādos vēstures posmos 4 lpp.
2 E. Voldraha-Freimane 19.gadsimta romantisms Villa Hochheim. Iespēja jaunlaulātajiem un kāzu viesiem iejusties 19.gadsimta muižas atmosfērā un piedalīties dažādās ar romantismu saistītās aktivitātēs. 6 lpp.
3 I.Pētersone Abstrakta ainava interpretēt un aprakstīt mākslas darbus, kuros attēlotas dažādas noskaņas ainavās, un pašiem, pagatavojot krāsu, uzgleznot savu noskaņu gleznu. 19 lpp.
4 I.Pētersone Senvārdu klētiņa Iepazīt senos darba rīkus, izzināt to pielietojumu un tautasdziesmas un literāros darbus, kur minēti senie vārdi. 5 lpp.
5 I. Pētersone Ceļojums senatnē Radīt izpratni par senvēsturi kā nozīmīgu vēstures periodu. Nodarbībā skolēni iepazīs Ziemeļkurzemei raksturīgo arheoloģisko mantojumu, izmantojot muzeja arheoloģijas ekspozīciju “Ceļojums senatnē”. 21 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

0

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

0

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Pamatfonda uzskaites kartītes (TNMM) 557
Palīgkrājuma uzskaites kartītes (ZP) 831
Zinātniskās izpētes materiālu uzskaites kartītes (ZA) 46

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 7655
Individuālie 3961
Pārējie 1768
Apmeklētāji grupās 1926
Skolēni grupās 1585
Ārzemnieki grupās 28
Pārējie grupās 313
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4172

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

301

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2390

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

826

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

59

Lekciju skaits muzejā:

8

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

57

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

1256

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

7

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

196

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

22

tai skaitā muzejā:

22

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 O. Kaudze “Kuršu saktas” 1 24 Skolēni
2 M. Kirilova "Talsu novada tautas tērps" 1 24 Skolēni
3 U. Jaunzems-Pētersons "Talsu pilsētbūvniecība, atšķirīgie akcenti." 1 12 Studenti
4 A. Piļka "Kurši-to materiālā kultūra Talsu novada arheoloģiskajā materiālā" 1 6 Studenti
5 G. Millersone "Talsu Krūmu mākslas grupa" 1 13 Studenti
6 A. Piļka Kurši Ziemeļkurzemes reģiona arheoloģiskajā materiālā. (29.09.2022.) 1 13 Muzeja speciālisti (Dundagas pilī)
7 A.Piļka Baltvācu atstātais mantojums Ziemeļkurzemes reģionā. (29.09.2022.) 1 13 Muzeja speciālisti (Dundagas pilī)
8 A.Piļka Kurši - to materiālā kultūra Talsu novada arheoloģiskajā materiālā (14.12.2022.) 1 15 Gidi, citi interesenti (Talsu novada muzejā)
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 L. Grīnvalde No tumsas uz gaismu 2006 1 22 Skolēni
2 I. Priede Iepazīsti muzeju 2015 1 13 Skolēni
3 D. Ondrupe Melu klubs 2000 4 75 Skolēni
4 I. Priede, A. Grūbe Arheoloģija 2019 1 17 Skolēni
5 L. Grīnvalde Mini, mini mīkliņu 2010 2 57 Skolēni
6 L.Grīnvalde, I.Priede Zīmes 2017 1 17 pirmskolnieki
7 D.Derkevics, E. Voldraha-Freimane Piensaimniekam 100 / Kā rodas sviests 2022 1 19 Skolēni
8 I. Pētersone Ceļojums senatnē 2022 4 43 Skolēni
9 I. Pētersone Senvārdu klētiņa 2022 2 48 Skolēni
10 I. Pētersone Eglīte 2022 3 102 pirmskolnieki
11 I. Pētersone Keramika 2022 2 31 Skolēni
12 L. Smilga-Šimpermane Kāpēc putnu knābji ir atšķirīgi? 2022 26 625 Skolēni
13 L. Smilga-Šimpermane Mācīsimies kopā. Latvijas putni. 2021 1 23 Skolēni
14 L. Smilga-Šimpermane Mācīsimies kopā. Latvijas dzīvnieki. 2020 4 85 Skolēni
15 L. Smilga-Šimpermane Talsu dendroloģiskais parks 2022 2 38 Skolēni
16 I. Pētersone Abstrakta Ainava 2022 2 41 Skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 L. Grīnvalde Vedības. Jaunlaulātajiem ar kāzu viesiem 2005 3 71 Pieaugušie, ģimenes
2 E. Voldraha-Freimane 19.gadsimta romantisms Villa Hochheim. 2017 4 125 Pieaugušie, ģimenes
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Barikāžu atceres pasākums 21.01.2022. Talsu novada muzejs 1 30 Bērni un pieaugušie
2 Tikšanās ar Talsu novada lietišķās mākslas darbu autoriem 05.03.2022. Talsu novada muzejs 1 43 Pieaugušie, pensionāri, žurnālisti
3 Izstādes "Kas top no māla.." atklāšana 08.03.2022. Talsu novada muzejs 1 39 Talsu novada iedzīvotāji
4 Vakari "Villā Hochheim", viesos Talsu ciparnīca 10.03.2022. Talsu novada muzejs 1 577 Skolēni, pieaugušie
5 Vakari “Villā Hochheim” – viesos fotogrāfs Jānis Deinats 24.03.2022. Talsu novada muzejs 1 92 Talsu un Rīgas mākslinieki u.c. interesenti,
6 Vakari "Villā Hochheim", viesos Harijs Tumans 07.04.2022. Talsu novada muzejs 1 275 Bērni, ģimenes.
7 Vakari "Villā Hochheim", viesos Orests Silabriedis 21.04.2022. Talsu novada muzejs 1 69 Talsu un Rīgas mākslinieki, fotogrāfi u. c.
8 Elgas Grīnvaldes gleznu izstādes “Iekšējā enerģija” atklāšana 09.04.2022. Talsu novada muzejs 1 32 Mākslinieki, ģimenes u. c.
9 Ērikas Kumerovas personālizstāde “Cits portāls” 09.04.2022. Talsu novada muzejs 1 25 R. Tiguļa koncerta apmeklētāji
10 Krāsainās Lieldienas 17.04.2022. Talsu novada muzejs 1 46 Skolēni, ģimenes.
11 Putnu dienas 2022 01.04.22-30.04.22 Talsu novada muzejs 1 103 Pieaugušie
12 Krājuma medības, Sabilē 30.04.2022. Talsu novada muzejs 1 54 Pieaugušie, pensionāri
13 Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienai veltīts pasākums 03.05.2022. Talsu novada muzejs 1 35 Talsu mākslinieki u.c.
14 Vakari "Villā Hochheim", tikšanās ar Juri Poškus 12.05.2022. Talsu novada muzejs 1 74 Bērni, pieaugušie
15 Mākslas dienu pasākums 14.05.2022. Talsu novada muzejs 1 12 Mākslinieki, ģimene u. c.
16 Muzeju nakts 14.05.2022. Talsu novada muzejs 1 67 Barikāžu dalībnieki
17 Krājuma medības Tiņģerē 28.05.2022. Tiņģere 1 20 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
18 Tikšanās ar Raimondu Tigulu 03.06.2022. Talsu novada muzejs 1 35 Talsu mākslinieki u.c.
19 Ievas Maurītes personālizstāde Miers ar (…) atklāšana 04.06.2022. Talsu novada muzejs 1 50 Talsu mākslinieki u.c.
20 Motosporta izstādes atklāšana 01.07.2022. Talsu novada muzejs 1 36 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
21 Talsu pilsētas svētki 02.07.2022. Talsu novada muzejs 1 350 Talsu novada iedzīvotāji
22 Krājuma medības - Mērsrags 09.07.2022. Mērsrags 1 15 Bērni, pieaugušie
23 Krājuma medības - Valdemārpils 16.07.2022. Valdemārpils 1 30 Bērni, pieaugušie
24 Krājuma medības - Dundaga 23.07.2022. Dundaga 1 22 Bērni, pieaugušie
25 LMA studentu izstādes "Burkāns" atklāšana 06.08.2022. Talsu novada muzejs 1 24 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
26 Lindas Zīveres gleznas Talsu muzejā 06.08.2022. Talsu novada muzejs 1 60 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
27 Maģiskais 1. septembris 01.09.2022. Talsu novada muzejs 2 222 Bērni, pieaugušie
28 Ciparnīcas izstādes "Nestabilitāte" atklāšana 10.09.2022. Talsu novada muzejs 1 50 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
29 Spriņģim 115. Vēl neredzēti akvareļi. Atklāšana. 17.09.2022. Talsu novada muzejs 1 59 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
30 Krājumu medības Sparē 23.09.2022. Spāre 1 14 Bērni, pieaugušie
31 Ulvja Alberta personālizstādes atklāšana 24.09.2022. Talsu novada muzejs 1 75 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
32 Vakari "Villā Hochheim", viesos Žigimants Krēsliņš 06.10.2022. Talsu novada muzejs 1 77 Talsu novada iedzīvotāji
33 Talsu pienotavai 100 atklāšana 22.20.2022. Talsu novada muzejs 1 81 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
34 Ekskursija gida pavadībā Ulvja Alberta izstādē 29.10.2022. Talsu novada muzejs 1 17 Talsu novada iedzīvotāji
35 Ekskursija gida pavadībā - pienotavai 100 13.11.2022. Talsu novada muzejs 1 6 Talsu novada iedzīvotāji
36 Retumu kabineti. Kaislība Eiropā. Atklāšana 17.11.2022. Talsu novada muzejs 1 52 Pētnieki, interesenti u. c.
37 Tikšanās ar Talsu novadniekiem māksliniekiem 18.11.2022. Talsu novada muzejs 1 21 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
38 Pankūku diena 23.11.2022. Talsu novada muzejs 1 35 Gardēži, interesenti u. c.
39 Ekskursija gida pavadībā - Talsu novadnieku mākslinieku izstādē 27.11.2022. Talsu novada muzejs 1 7 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
40 LMA studentu grafikas Izstādes atklāšana. Brīvais remonts 03.12.2022. Talsu novada muzejs 1 10 Latvijas mākslinieki, interesenti u. c.
41 Ekskursija gida pavadībā. Retumu kabineti 10.12.2022. Talsu novada muzejs 1 7 Pētnieki, interesenti u. c.
42 21. decembris. Svētku vakars 21.12.2022. Talsu novada muzejs 1 60 Darbinieki un sadarbības partneri

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ieeja muzejā bez maksas; Piemērota ieeja un pārvietošanās Izstāžu zālē, piemērota tualetes telpa
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Ieeja muzejā bez maksas; Gida stāstījums, ir audio ieraksts dabas ekspozīcijā. Dabas ekspozīcijā - digitālais putnu stends, kurā var klausīties 27 Latvijas putnu sugu balsis.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Ieeja muzejā bez maksas; anotācijas ekspozīcijās, izstādēs.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Ieeja muzejā bez maksas.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Atsauksmju grāmatas muzeja galvenajā ēkā un Izstāžu zālē; sarunas ar apmeklētājiem; anketēšana - aptaujāti 70 respondenti.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

35

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

31

Tai skaitā no muzeja krājuma:

10

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

5

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

5

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

5

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Ar vakardienas sauli" Talsu novada pašvaldība Papildināta ekspozīcija, veikti labojumi anotācijās

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Retumu kabineti. Kaislība Eiropā 16.-21.gs Izstādes mērķis ir pastāstīt Latvijas auditorijai par retumu kabinetu tradīcijas vēsturi. Piedāvātais ceļojums laikā ļauj labāk izprast nozīmīgāko atklājumu atstāto ietekmi uz Eiropas attīstību un uzplaukumu, dabas zinātņu attīstību, cilvēces zināšanu apkopošanu un izplatību, kā arī muzeju veidošanos. 17.11.2022 Žils Bonviāls (Francija) un biedrības VIA ARS pārstāve Dita Podskočija Talsi Latvija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde "Nenotveramais" Philip Ruff, vēsturnieks no Anglijas, dalījās ar savu pētījumu, kas kalpoja par izstādes "Nenotveramais" pamata informāciju. 16.10.2021 Philip Ruff, vēsturnieks no Anglijas Talsi Latvija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde „Somijas animācijai 100”, Talsu novada muzejs Iepazīstināt ar Somijas mākslu 06.01.- 02.02. Somijas institūts Igaunijā, Somijas vēstniecība Latvijā Tallina, Rīga Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja galvenā ēka Pašvaldības īpašums 1888
Izstāžu zāle - Krājuma ēka Pašvaldības īpašums 2006
Fotolaboratorija-saimniecības ēka Pašvaldības īpašums 1888
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu zāle - Krājuma ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2268

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 678
Krājuma telpas 392
Pārējās telpas 1198
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: