Staiceles lībiešu muzejs "Pivālind"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Lielā iela 14, Staicele, Alojas nov., LV-4043

Vadītājs/ direktors:

Indra Jaunzeme

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Indra Jaunzeme 64035155 28673984 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Misija:

Lai veidotu sabiedrību, kas apzinās sava novada vēsturi, kultūras, darba un sadzīves tradīcijas, muzejs sadarbībā ar skolu un pilsētas iedzīvotājiem vāc, glabā, pēta un popularizē Staiceles pilsētas un tās apkārtnes vēsturi (senā lībiešu Metsepoles novada vēstures turpinājumu), iekļaujas Latvijā dzīvojošo lībiešu sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē, sniedz ieguldījumu valsts ilgtermiņa mērķprogrammas "Lībieši Latvijā" īstenošanā.

Darbība:

1.komplektē materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, veic to uzskaiti un organizē to saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu; 2.veic zinātniskās pētniecības darbu, pētot Muzeja krājumu un ar novada vēsturi saistītās tēmas arhīvos un bibliotēkās, sadarbojas ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Līvu savienību; 3.ekspozīciju, izstāžu, pasākumu un citos komunikāciju veidos nodod sabiedrības apskatei un izmantošanai Muzejā glabāto un izpētīto krājumu un informāciju par to; 4.īsteno izglītojošo un kultūras darbu, organizējot sarīkojumus, vadot ekskursijas, lasot lekcijas, izstrādājot muzejpedagoģiskās programmas; 5.veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam; 6.pilnveido muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu nodrošināšanai; 7.sniedz konsultācijas un metodisku palīdzību savas kompetences ietvaros.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājaslapas. Informācija par muzeju, tā darba laiku, atrašanās vietu un piedāvājumu tiek publicēta Alojas novada mājaslapā, sadaļā "Staiceles lībiešu muzejs “Pivālind”" Informāciju aktualizē muzeja direktore.

Mājaslapas adrese:

www.aloja.lv

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

101AA

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

MP

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alojas novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 16:00
Otrdiena 11:00 16:00
Trešdiena 11:00 16:00
Ceturtdiena 11:00 16:00
Piektdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim Staiceles lībiešu muzejs "Pivālind" atvērts apmeklētājiem O, T, C, P, Se, no 11.00 līdz 16.00. Brīvdienas: svētdiena, pirmdiena.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja rīkoto pasākumu apmeklējums Muzeja rīkotie tradicionālie pasākumi (pilsētas dzimšanas diena, 1991. gada barikāžu atceres pasākums, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums, Lieldienas, Muzeju nakts, pilsētas svētki, Mārtiņdienas bazārs, Ziemas Saulgriežu pasākumi u.c.) ir bezmaksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ekspozīcijas apskate Pieaugušajiem - 1,20 EUR
2. Ekspozīcijas apskate Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 0,80 EUR
3 Gida pakalpojumi Gida pakalpojumi par vienu stundu lartviešu valodā - 15,00 EUR
4 Gida pakalpojumi Gida pakalpojumi par vienu stundu svešvalodā - 20,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Alojas novada mājaslapa

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Staiceles Lībiešu muzeja "Pivālind" Nolikums 23.08.2018 Lēmums Nr. 335 protokols Nr. 33#
2. Noteikumi par krājumu Staiceles Lībiešu muzeja "Pivālind" Krājuma noteikumi 23.08.2018 Lēmums Nr. 338 protokols Nr. 15 36#
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Staiceles Lībiešu muzeja "Pivālind" Attīstības stratēģija 2018. -2023. gadam" 23.08.2018 Lēmums Nr. 336 protokols Nr.15 34#
2 Staiceles Lībiešu muzeja "Pivālind" krājuma komisijas sastāva apstiprināšana 23.08.2018 Lēmums Nr. 339 protokols Nr. 15 37#
3 Staiceles Lībiešu muzeja "Pivālind" Muzeja padomes sastāva apstiprināšana 23.08.2018 Lēmums Nr. 337 protokols Nr. 15 35#

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Līvu diena Staicelē Veicināt sadarbību līvu sakņu izzināšanā 07.10.2017 B/O "Fenno-Ugra" Tallina Igaunija
Studenta pētījums par Igaunijas un Latvijas pierobežas iedzīvotāju sadarbību Studenta prakse muzejā 01.01.2017.-30.06.2017 Tartu Universitātes students Janno Zobin Tartu Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lielā iela 14, Staicele Pašvaldības īpašums 1860 8779
Lielā iela 12, Staicele Pašvaldības īpašums 1911 8779
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lielā iela 14
Lielā iela 12

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

271

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 130
Krājuma telpas 65
Pārējās telpas 76
Telpās ir iespējamas norises:

Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas