Staiceles lībiešu muzejs "Pivālind"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Lielā iela 14, Staicele, Alojas nov., LV-4043

Vadītājs/ direktors:

Indra Jaunzeme

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Indra Jaunzeme 64035155 28673984 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Misija:

Lai veidotu sabiedrību, kas apzinās sava novada vēsturi, kultūras, darba un sadzīves tradīcijas, muzejs sadarbībā ar skolu un pilsētas iedzīvotājiem vāc, glabā, pēta un popularizē Staiceles pilsētas un tās apkārtnes vēsturi (senā lībiešu Metsepoles novada vēstures turpinājumu), iekļaujas Latvijā dzīvojošo lībiešu sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē, sniedz ieguldījumu valsts ilgtermiņa mērķprogrammas "Lībieši Latvijā" īstenošanā.

Darbība:

1.komplektē materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, veic to uzskaiti un organizē to saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu; 2.veic zinātniskās pētniecības darbu, pētot Muzeja krājumu un ar novada vēsturi saistītās tēmas arhīvos un bibliotēkās, sadarbojas ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Līvu savienību; 3.ekspozīciju, izstāžu, pasākumu un citos komunikāciju veidos nodod sabiedrības apskatei un izmantošanai Muzejā glabāto un izpētīto krājumu un informāciju par to; 4.īsteno izglītojošo un kultūras darbu, organizējot sarīkojumus, vadot ekskursijas, lasot lekcijas, izstrādājot muzejpedagoģiskās programmas; 5.veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam; 6.pilnveido muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu nodrošināšanai; 7.sniedz konsultācijas un metodisku palīdzību savas kompetences ietvaros.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājaslapas. Informācija par muzeju, tā darba laiku, atrašanās vietu un piedāvājumu tiek publicēta Alojas novada mājaslapā, sadaļā "Staiceles lībiešu muzejs “Pivālind”" Informāciju aktualizē muzeja direktore.

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Alojas novada mājaslapa Atbilstoši aktualitātēm
Staiceles pilsētas domes mājaslapa Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa Reizi gadā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

101A

Akreditācijas datums:

27.08.2013

Muzejs akreditēts līdz:

08.09.2018

Muzeja šifrs:

MP

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Alojas novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 16:00
Otrdiena 11:00 16:00
Trešdiena 11:00 16:00
Ceturtdiena 11:00 16:00
Piektdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim Staiceles lībiešu muzejs "Pivālind" atvērts apmeklētājiem O, T, C, P, Se, no 11.00 līdz 16.00. Brīvdienas: svētdiena, pirmdiena.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja rīkoto pasākumu apmeklējums Muzeja rīkotie tradicionālie pasākumi (pilsētas dzimšanas diena, 1991. gada barikāžu atceres pasākums, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums, Lieldienas, Muzeju nakts, pilsētas svētki, Mārtiņdienas bazārs, Ziemas Saulgriežu pasākumi u.c.) ir bezmaksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ekspozīcijas apskate Pieaugušajiem - 1,20 EUR
2. Ekspozīcijas apskate Skolēniem, studentiem, pensionāriem - 0,80 EUR
3 Gida pakalpojumi Gida pakalpojumi par vienu stundu lartviešu valodā - 15,00 EUR
4 Gida pakalpojumi Gida pakalpojumi par vienu stundu svešvalodā - 20,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Alojas novada mājaslapa

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Līvu diena Staicelē Veicināt sadarbību līvu sakņu izzināšanā 07.10.2017 B/O "Fenno-Ugra" Tallina Igaunija
Studenta pētījums par Igaunijas un Latvijas pierobežas iedzīvotāju sadarbību Studenta prakse muzejā 01.01.2017.-30.06.2017 Tartu Universitātes students Janno Zobin Tartu Igaunija