Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921

Vadītājs/ direktors:

Laura Lūse

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Ekskursiju organizators 63962197 26499151 @
Apmeklētāju apkalpošanas nodaļa 63962197 @
Sekretariāts 63962274 26536356 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1972

Sākums:

Muzejs dibināts 1972.gada 2.janvārī. Rundāles pils muzejs ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes kultūras iestāde, kura vāc, glabā un popularizē materiālus, kas saistīti ar Rundāles pils ansambli un interjeru, Eiropas lietišķi dekoratīvo mākslu no 15.-20.gs., kā arī atspoguļo Latvijas mākslu vēsturiskā attīstībā no 13.-20.gs. Tā darbojas saskaņā ar LR Ministru kabineta 2012.12.18 noteikumiem Nr.915 ”Rundāles pils muzeja nolikums”.

Misija:

Rundāles pils muzeja misija ir izglītot sabiedrību par dažādiem arhitektūras, mākslas, kultūrvēstures un dārzu mākslas jautājumiem, izveidojot Rundāles pils ansambli par starptautiski nozīmīgu mākslas, kultūrvēstures un dārzu mākslas centru, uzturot Latvijas senās mākslas vēstures krātuvi, veidojot Eiropas dekoratīvās mākslas un sakrālās mākslas pastāvīgās ekspozīcijas.

Darbība:

Muzeja darbības mērķi un uzdevumi: 1. Veidot un uzturēt Rundāles pils muzeja krājumu kā nacionālas nozīmes krātuvi, kurā atspoguļota Latvijas un Eiropas senās mākslas attīstība, nodrošinot atbilstošus priekšnosacījumus krājuma saglabāšanai, papildināšanai, attīstībai un pārvaldībai. 1.1. Papildināt muzeja krājumu 1.2. Nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu 1.3. Nodrošināt muzeja krājuma pārvaldību 2. Sekmēt muzejā uzkrātā mantojuma dokumentēšanu, pētniecību, interpretāciju un komunikāciju, kā arī sniegt metodisku atbalstu ekspozīciju veidošanas, dokumentēšanas, saglabāšanas un pētniecības jautājumos. 2.1. Nodrošināt muzeja ekspozīciju attīstību: 2.2. Nodrošināt pētnieciskā darba rezultātu publiskošanu: 2.3. Sniegt konsultācijas un palīdzību restaurācijas u.c. jautājumos citu kultūras pieminekļu apsaimniekotājiem 3. Lai izglītotu un informētu sabiedrību, pilnvērtīgi izmantojot tradicionālās un attīstot jaunas muzeja komunikācijas formas, nodrošināt apmeklētāju apkalpošanu Rundāles pils muzeja ekspozīcijās un parkā 3.1. Nodrošināt kvalitatīvu muzeja pamatpakalpojumu pieejamību apmeklētājiem 3.2. Izglītot sabiedrību 3.3. Popularizēt muzeju un veidot muzeja tēlu 4. Lai sekmētu muzeja nepārtrauktu un ilgtspējīgu darbību, plānot un organizēt nepieciešamos resursus un apstākļus, kā arī uzturēt iekārtas un infrastruktūru atbilstošā tehniskā stāvoklī. 4.1. Plānot un īstenot muzeja attīstības projektus 4.2. Motivēt darbiniekus sadarbībai un tālākizglītībai 5. Uzturēt un veidot Rundāles pils ansambļa teritoriju un franču regulāro parku kā vienotu 18.gs.dārzu mākslas pieminekli. 5.1. Plānot un īstenot parka un pils ansambļa teritorijas attīstības projektus

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājaslapa nodrošina informāciju par muzeju, tā piedāvājumu un darbojas kā komunikācijas līdzeklis ne tikai apmeklētājiem, bet arī sadarbības partneriem, vēsturniekiem un mākslas zinātniekiem. Pamatinformācija ir pieejama četrās valodās. Regulāri tiek aktualizēta informācija par pasākumiem un citām aktualitātēm.

Mājaslapas adrese:

Rundāles pils muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Kafejnīca
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

165532

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

35AA

Akreditācijas datums:

28.10.2016

Muzejs akreditēts līdz:

27.10.2021

Muzeja šifrs:

RPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde

Dalība organizācijās:

Zemgales tūrisma asociācija, Latvijas Muzeju biedrība, Piļu un muzeju ap Baltijas jūru asociācija, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK), Latvijas Restauratoru biedrība, Rundāles pils atbalsta fonds

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzeja darba laiks: maijs līdz oktobris no plkst.10:00 līdz 18:00, novembris līdz aprīlis no plkst. 10.00 līdz 17.00. Parka darba laiks: maijā un oktobrī no plkst.10.00 līdz 18.00 jūnijs līdz oktobris no plkst.10.00 līdz 19.00. Jūnijā, jūlijā un augustā piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 21.00.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Autostāvvieta Stāvlaukumi autobusiem un vieglajām automašīnām
2 Tualete Vīriešu, sieviešu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pilī un pils ansambļa teritorijā
3 Invalīdu pacēlājs Izbūvēts invalīdu pacēlājs, lai nodrošinātu pils pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem
4 Garderobe Pils cokola un 1.stāvā ir pieejamas garderobes
5 Somu glabātuve Portfeļus, somas, kas pārsniedz izmēru (25*30*14 cm) kā arī mugursomas jāatstāj somu glabātuves slēdzamajos skapīšos cokolstāvā. Skapīša slēdzene atverama ar 1 EUR monētu, kuru apmeklētājs pēc somu glabātuves izmantošanas saņem atpakaļ.
6 Krājuma pieejamība Tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un priekšmetiem RPM noteiktajā kārtībā.
7 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru par pili un tās restaurāciju, par parku, tā atjaunošanu un augu kolekcijām, par rožu šķirņu sarakstiem pils rožu dārzā
8 Izstāžu „Rundāles pils būvvēsture”, „Akmens un metāla kalumi Latvijā”, "Durvju un logu apkalumi Latvijā 18. un 19. gadsimtā” apskate Izstāde „Rundāles pils būvvēsture” pils rietumu korpusa pamatu telpās rāda pils vēsturi, izmantojot atradumus pils apkārtnē un pils telpās, arhīvu dokumentus un vēsturisko foto dokumentāciju. Izstādē „Akmens un metāla kalumi Latvijā” cokolstāva centrālajā daļā redzami kapu pieminekļi un plāksnes, kā arī fasāžu akmens kalumi un dažādi metāla izstrādājumi no Latvijas muižām. Izstāde “Durvju un logu apkalumi Latvijā 18. un 19. gadsimtā” ierīkota pils centrālā korpusa cokolstāvā, papildinot izstādi „Akmens un metāla kalumi Latvijā”. Kolekcijas priekšmeti (dažādi metāla izstrādājumi - atslēgas caurumu nosegplāksnītes, atslēgu kārbu mehānismi, durvju viras un vērtnes utml.) savākti daudzu gadu garumā muzeja rīkotajās Latvijas arhitektūras izpētes ekspedīcijās.
9 Izstāde "18.gadsimta mode" Rundāles pils muzejā ir savākta liela vēsturisku tekstiliju kolekcija. Senākie ir Kurzemes hercogu kapeņu audumu un apģērbu fragmenti. Lielu daļu veido sakrālie tērpi no Latgales baznīcām un izšūti sadzīves priekšmeti. Izstāde apskatāma hercogienes apartamentu telpās pils otrajā stāvā. Pastāvīgā izstāde, iekļauta Lielā loka apmeklējuma maršrutā.
10 Izstāde "Kurzemes hercogiene Doroteja un grāfu Mēdemu dzimta" Iespējams apskatīt izstāžu telpu grupā līdzās hercogienes apartamentiem. Apskatāmas Mēdemu dzimtas relikvijas, kas Rundāles pils muzejā nonāca 2013. gadā kā grāfa Teodora Mēdema dāvinājums. Tā centrā ir Kurzemes hercogienes Dorotejas porcelāna kosmētikas servīze, kas darināta Karaliskajā porcelāna manufaktūrā Berlīnē ap 1784. gadu. Pastāvīgā izstāde, iekļauta Lielā loka apmeklējuma maršrutā.
11 Izstāde „Kurzemnieki 18. gadsimta portretos” Iepazīstina ar Kurzemes hercogistes amatpersonām, galminiekiem un inteliģences pārstāvjiem, kas grupējās ap hercoga Pētera nodibināto Academia Petrina Jelgavā. Iespējams apskatīt izstāžu telpu grupā līdzās hercogienes apartamentiem. Pastāvīgā izstāde, iekļauta Lielā loka apmeklējuma maršrutā.
12 Izstādes „Puķes baroka dārzā” un „Dārzu parteri” Kultūrvēsturiska izstāde par dārzu veidošanas vēsturi ar Eiropā iecienītu puķu attēlojumiem. Iekārtota pils pirmā stāva izstāžu telpās. Pastāvīgā izstāde
13 Izstāde "Biljards un citas spēles" Izstāde apskatāma 1 stāva studiju kabinetā. Izstāde rāda populārākās sabiedrības spēles no vissenākiem laikiem līdz 20. gadsimta sākumam. Izstādes tēma ir parādīt tikai dažas no sabiedrības spēlēm – galda spēles.
14 Izstāde „Zaļie stikli” Izstāde atrodas pie pils vēsturiskās virtuves un ir izvietota četrās vitrīnās. Tā rāda Karinas fon Borbeli (Vācija) dāvināto zaļo stiklu kolekciju, ko viņa savas dzīves laikā savākusi no sadzīves stikla izstrādājumiem.
15 Izstāde "Fon Bēru dzimta Kurzemē" Izstādes “Fon Bēru dzimta Kurzemē” pamatu veido barona Ulriha fon Bēra (1923-2011) un viņa sievas Dorotejas dāvinājums – 22 dzimtas portreti un citas relikvijas (ceļojumu saules pulkstenis, kristāla pokāls ar dzimtas ģerboni, Ēdoles pils atslēga). Portreti aptver laiku no 18. gadsimta 60. gadiem līdz 1891. gadam, kad Popes muižas īpašnieku Karlu Ulrihu fon Bēru gleznojis Janis Rozentāls. Sešu portretu autors ir Jelgavas mākslinieks Jūliuss Dērings. Pastāvīgā izstāde, iekļauta Lielā loka apmeklējuma maršrutā.
16 Pils virtuve Pastāvīgā ekspozīcija, papildināta 2018. gadā. Rietumu puses telpā iekārtotā ekspozīcija rāda 18. gadsimta virtuves aprīkojumu, kā arī atsevišķu virtuves priekšmetu kolekcijas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pils pamatekspozīcijas apskate. Apmeklētājiem pieejami divi ekskursijas maršruti – mazais un lielais loks. Mazajā lokā apskatāms Parādes zāļu komplekss, Hercoga privātie un parādes apartamenti. Šajā maršrutā NAV iekļauti Hercogienes apartamenti. Aprīlis - oktobris: 8,00 Novembris – marts: 6,00 Lielais loks ir visas pils apskate, proti, parādes zāļu komplekss, Hercoga parādes un privātie apartamenti, Hercogienes apartamenti un ekspozīcija “Fon Bēru dzimta Kurzemē”. Aprīlis - oktobris: 10,00 Novembris – marts: 8,00
2 Ekspozīcijas „No gotikas līdz jūgendstilam. Eiropas un Latvijas dekoratīvā māksla 15.-20.gs." apmeklējums 2012. gada 24. maijā atklātā pastāvīgā ekspozīcijas daļa ietver piecpadsmit telpas un stilistisko laika posmu no vēlās gotikas līdz jūgendstilam. 4.00 €
3 Sarkofāgu izstādes „Pompa Funebris” apmeklējums Apskatāmi sarkofāgi un dekoratīvās zārku plāksnes no dažādām Latvijas baznīcām un Lielajiem kapiem Rīgā. 1,50 EUR /pers.
4 Parka apmeklējums Rundāles pils parkā ietilpst 10h liels baroka stila franču dārzs - ievērojamākais vēsturiskais dārzs Baltijā. Tas pilnībā saglabājis arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli 1735./1736.gadā izstrādāto plānojumu. Jūnijs - septembris - 4.00 € Maijs, oktobris - 2.00 €
5 Kurzemes hercogu kapeņu apskate Rundāles pils ekspozīcijas Jelgavas pilī apskate no maija līdz oktobrim. 2018. gadā tika iesvētīti divi apbedījumi, kas glabā Kurzemes prinču Vladislava Ludviga Frīdriha (1647–1648) un Leopolda Kārļa (1693–1697) pīšļus. 3.00 €
6 Telpu noma Iespējama muzeja telpu noma dažādiem pasākumiem pēc muzeja darba laika, vakaros un svētku dienās. Cena pēc vienošanās.
7 Valsis Baltajā zālē Pakalpojums ietver muzikālā pavadījuma nodrošināšanu. EUR 50,00
8 Rundāles pils parka boskets ar iekārtojumu laulību reģistrācijai Pakalpojums ietver teritorijas nomu ar dekoratīvo iekārtojumu-uzstādīta arka, galdiņš un 10 trīsvietīgie koka soli. 300.00 €
9 Izstāde “Rundāles pils monumentālās glezniecības restaurācija” Izstāde apskatāma otrā stāva studiju kabinetā līdzās hercoga otrajam darba kabinetam. Izstāde iekļauta Mazā loka ekskursijas maršrutā. Iepriekš piesakoties ir iespējams apskatīt to padziļināti.
10 Baznīcu mākslas pastāvīgā ekspozīcija Pastāvīgā ekspozīcija rāda 17. un 18. gadsimta sākuma sakrālās mākslas darbus, starp kuriem centrālo vietu ieņem Zemītes baznīcas altāris – 17. gadsimta 2. ceturksnī darināts manierisma stila kokgriezumu šedevrs. 1.00 €
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Rundāles pils muzejs: • atjauno un uztur Rundāles pils ansambli kā vienotu 18.gadsimta arhitektūras, monumentāli dekoratīvās mākslas pieminekli, pilnveidojot 18.gadsimta interjeru ekspozīciju un to papildinot ar augstvērtīgiem 18.gadsimta mākslas darbiem, • kopj un uztur Baltijas lielāko vēsturisko dārzu ar rozāriju; • veido un uztur Kurzemes hercogu kapeņu ekspozīciju Jelgavas pilī • papildina muzeja zinātnisko arhīvu par Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļiem, materiāliem par Latvijas senākā mākslas vēstures perioda arhitektūru, tēlotājmākslu un mākslas amatniecību, nodrošina arhīva pieejamību pētniekiem; • nodrošina pastāvīgo ekspozīciju pieejamību un izstāžu veidošanu, kā arī izglītojošo pasākumu organizēšanu; • nodrošina ekspozīciju un izstāžu izveidošanu un pieejamību apmeklētājiem; • sagatavo informatīvus un zinātniskus izdevumus; • sniedz konsultācijas un palīdzību restaurācijas u.c. jautājumos citu kultūras pieminekļu apsaimniekotājiem; • veido informatīvo datubāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam; • izstrādā un īsteno projektus saskaņā ar muzeja darbības mērķi; • piedalās starptautisko projektu īstenošanā; • nodrošina muzeja pasākumu publicitāti; • pēta sabiedrības pieprasījumu pēc muzeja pakalpojumiem un analizē muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu; • apmāca gidus un organizē gida pakalpojumus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Rundāles pils muzeja nolikums 18.12.2012 MK noteikumi Nr. 915
2. Noteikumi par krājumu Rundāles pils muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites un izmantošanas kārtība 21.09.2016 1.1.-2/13
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Rundāles pils muzeja darba kārtības noteikumi 09.08.2016 1.1.-2/12
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rundāles pils muzeja reglaments 04.08.2016 1.1.-2/11
2 VA "Rundāles pils muzejs" vienotās lietvedības instrukcija 01.02.2008 12-V
3 Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 01.10.2010
4 Fiziskās apsardzes instrukcija VA "Rundāles pils muzejs" kompleksam 14.01.2008
5 Kārtība, kādā nodrošina apmeklētāju ar kustības traucējumiem pārvietošanos VA Rundāles pils muzejs ekspozīcijas telpās 09.10.2008 75-V
6 Rundāles pils muzeja ētikas kodekss 15.07.2019 1.1.-2/2
7 Rundāles pils muzeja videonovērošanas datu un to sistēmu aizsardzības noteikumi 01.02.2016 1.1.-2/1
8 Tirdzniecības noteikumi Rundāles pils ansambļa teritorijā 27.02.2018 1.1.-2/1
9 VA "Rundāles pils muzejs" grāmatvedības nolikums 03.01.2011 2-V
10 VA "Rundāles pils muzejs" Iepirkuma komisijas nolikums 03.01.2011 2-V
11 VA "Rundāles pils muzejs" kontu plāns 30.12.2011 90-V
12 Noteikumi Rundāles pils muzeja bērnu atpūtas stūrīša apmeklētājiem 02.05.2016 1.1.-2/3
13 Noteikumi Rundāles pils muzeja ekspozīcijas “Kurzemes hercogu kapenes” apmeklētājiem 10.05.2016 1.1.-2/4
14 Bērna pārnēsāšanas slinga izsniegšanas un lietošanas noteikumi Rundāles pils muzejā 14.06.2016 1.1.-2/5
15 Rundāles pils muzejs publisko maksas pakalpojumu cenrādis 24.04.2018 MK not.Nr.250
16 VA „Rundāles pils muzejs” Dokumentu pārvaldības nodaļas nolikums 12.01.2012 7-V
17 Noteikumi par informācijas resursu, kuri glabājas IT sistēmās, lietošanu un glabāšanu 11.10.2012 69-V
18 Iepirkuma veikšanas kārtība VA „Rundāles pils muzejs” 21.12.2012 81-V
19 Gidu atestācijas kārtība Rundāles pils muzejā 29.12.2016 1.1.-2/18
20 Personāla politika 04.02.2013 8-V
21 Zinātniskās padomes nolikums 13.02.2013 10-V
22 Konservācijas-restaurācijas komisijas nolikums 14.02.2013 11-V
23 Noteikumi Rundāles pils muzeja kompleksa apmeklētājiem 05.11.2018 1.1.-2/5
24 Noteikumi gidiem un grupu vadītājiem 28.04.2014 32-V
25 Krājuma vērtēšanas komisijas nolikums 29.04.2013 36-V
26 Muzeja padomes nolikums 27.08.2013 59-V
27 Rundāles pils muzeja riteņkrēslu izsniegšanas un lietošanas kārtība 27.06.2016 1.1.-2/6
28 Saimniecības nodaļas nolikums 17.01.2014 6-V
29 Noteikumi par transporta kustību Rundāles pils muzeja teritorijā 17.01.2014 7-V
30 Rundāles pils muzeja goda karšu piešķiršanas un lietošanas kārtība 22.01.2014 8-V
31 Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas nolikums 30.01.2014 10-V
32 Rundāles pils muzeja Civilās aizsardzības operatīvās grupas nolikums 03.02.2014 12-V
33 Rundāles pils muzeja Civilās aizsardzības un glābšanas darbu vienības funkcionālie pienākumi 17.01.2014 13-V
34 Rundāles pils muzeja nomas objektu izsoļu organizēšanas komisijas nolikums 23.02.2015 8-V
35 Eksponātu uzrauga darba instrukcija 07.04.2015 29-V
36 Telpu nodošanas – pieņemšanas kārtība 28.04.2015 38-V
37 Administratīvo izdevumu un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumu uzskaites kārtība Rundāles pils muzejā 20.10.2015 85-V
38 Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanas un lietošanas kārtība 21.12.2015 94-V
39 Krājuma nodaļas nolikums 23.12.2015 98-V
40 Darba apģērbu un apavu izsniegšanas un lietošanas kārtība 23.12.2015 99-V
41 Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums 28.12.2015 100-V
42 Rundāles pils muzeja vidējā termiņa darbības stratēģija 2017. – 2022. gadam 27.06.2016 1.1.-2/7
43 Rundāles pils muzeja komunikācijas politika 2017. -2022. 03.08.2016 1.1.-2/8
44 Rundāles pils muzeja pētniecības darba politika 2017. -2022. 03.08.2016 1.1.-2/9
45 Rundāles pils muzeja krājuma darba politika 2017. -2022. 03.08.2016 1.1.-2/10
46 Rundāles pils muzeja Iekšējās drošības dienesta nolikums 30.09.2016 1.1.-2/14
47 Kases operāciju uzskaites noteikumi 03.10.2016 1.1.-2/15
48 Materiālo vērtību inventarizācijas kārtība 06.10.2016 1.1.-2/16
49 Ugunsdrošības instrukcija 31.08.2017 1.1.-2/5
50 Mehānikas nodaļas nolikums 31.08.2017 1.1.-2/6
51 Parka nodaļas nolikums 19.09.2017 1.1.-2/7
52 Rundāles pils muzeja nodarbināto obligātās veselības pārbaudes kārtība 02.03.2017 1.1.-2/1
53 Rundāles pils muzeja dienesta transportlīdzekļu izmantošanas, uzskaites un glabāšanas kārtība 25.08.2017 1.1.-2/3
54 Darbinieku atlīdzības kārtība 10.05.2017 1.1.-2/2
55 Ievadapmācība darba aizsardzībā 30.08.2017 1.1.-2/4
56 Mākslas pētniecības nodaļas nolikums 01.03.2018 1.1.-2
57 Ētikas komisijas nolikums 16.07.2019 1.1.-2/3
58 Zinātniskās restaurācijas nodaļas nolikums 30.09.2013 62-V
59 Zinātniskās literatūras krātuves "Rundāles pils bibliotēka" inventarizācijas veikšanas kārtība 19.10.2017 1.1.-2/8

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

69988

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

40119

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

2511

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

349

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 2 2
2. Dāvinājumi 12 9
6. Citi iegūšanas veidi 2244 86

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

142

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Mēbeles Restaurācija 38
2 Polihromais koks, rāmji Restaurācija 14
3 Gleznas Restaurācija 9
4 Tekstilijas Konservācija, restaurācija 45
5 Metāla eksponāti Konservācija, restaurācija 24
6 Citi Konservācija, restaurācija 12
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Zelta zāles griestu ieloces gleznoto medaljonu un tēlnieciskā dekora konservācija un restaurācija Restaurēts/konservēts interjers 12
2 Pils virtuve Restaurēti /konservēti interjera priekšmeti. 1
3 Baznīcu mākslas ekspozīcija Restaurēti /konservēti interjera priekšmeti. 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

833

Vienību skaits, kas netika atrastas:

1

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

1

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

14120

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

826

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

826

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Krājuma un zinātniskā arhīva uzskaites sistēma KAUS 17681 759 kaus.rundale.net

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

5372

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

5510

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4719

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pamatekspozīcija 2715 2078
2 Jelgavas pilī – Kurzemes hercogu kapenēs 101 42
3 "No gotikas līdz jūgenstilam" 2404 2315
4 Pils virtuve 222 220
5 Sakrālās mākslas ekspozīcija 68 64

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1670

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

653

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Zaļie stikli 362
2 Akmens un metāla kalumi Latvijā 36 36
3 18.gadsimta mode 222 191
4 Kurzemnieki 18.gs.portretos 48 48
5 Durvju un logu apkalumi Latvijā 18.un 19.gadsimtā. 100 92
6 Rundāles pils būvvēsture 640 42
7 Pompa funebris 58 58
8 "Kurzemes hercogiene Doroteja un grāfu Mēdemu dzimta" 156 140
9 Fon Bēru dzimta Kurzemē 48 46

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

390

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

341

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Tekstīlijas, lustras ekspozīcijas iekārtošanai Bauskas pils muzejs 20 19 09.02.1999 31.12.2020 pagarināts 18.12.2019 12.01.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
2 Sudrabs Sudraba kabineta iekārtošanai. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs. 14 14 17.02.2004 31.12.2020 pagarināts 25.01.2019 05.01.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
3 Gleznas baznīcas altārim Codes Ev. lut baznīca 1 0 18.12.1989 04.02.2024 pagarināts 04.02.2019 04.02.2019 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
4 Gleznas, mēbeles, interjera priekšmeti telpu iekārtošanai Latvijas Lauksaimniecības Universitātes ārējo sakaru daļa. 11 4 09.02.1999 15.03.2021 pagarināts 14.03.2019 15.02.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
5 Gleznas, mēbeles, interjera priekšmeti pamatekspozīcijas noformēšanai Tukuma muzejs 26 23 16.05.2007 31.12.2020 pagarināts 06.12.2019 28.12.2016 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
6 Plaketes, šķīvji, tējkanna pamatekspozīcijas noformēšanai LNMM Rīgas Birža 6 6 19.04.2012 01.02.2021 pagarināts 01.01.2019 27.01.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
7 Porcelāns pamatekspozīcijas noformēšanai Tukuma muzejs 8 0 12.04.2019 12.04.2021
8 Lustra pamatekspozīcijas iekārtošanai LNVM 1 1 13.11.1997 31.12.2020 pagarināts 18.12.2019 15.03.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
9 Supraporti restaurācijai Pašnod.pers. L.Jansone 2 2 02.02.2019 03.06.2019 atdots 03.06.2019
10 Lustra telpu iekārtošanai Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 1 0 03.08.1994 01.01.2024 pagarināts 14.02.2019 05.01.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
11 Gleznas izstādei Igaunijas Mākslas muzejs 2 2 25.11.2019 30.04.2020
12 Mēbeles, svečturi telpu iekārtošanai Kultūras ministrija 6 5 05.01.2017 31.12.2021 pagarināts 10.01.2020. 05.01.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
13 Griezes baznīcas kancele restaurācijai SIA "Berete un Basets" 2 1 25.06.2019 20.12.2019 Atdots 20.12.2019
14 Supraporti novērtēšanai Olga Ceple 2 2 11.10.2019 11.11.2019
15 Pildiņi oriģinālā atrašanās vieta Augstkalnes-Mežmuižas ev.lut.baznīca 16 16 09.08.2018 09.08.2020
16 Zvans baznīcas rituālu veikšanai Vecsaules Ev.lut baznīca. 1 1 02.07.1997 04.02.2024 pagarināts 04.02.2019 04.02.2019 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
17 Aizslietnis restaurācijai Līga Jansone 1 1 15.08.2019 20.12.2019 atdots 29.11.2019 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
18 Vāzes autentiskuma ekspertīzei Kunstauktionshaus Schloss Ahlden 4 4 09.10.2019 30.11.2019
19 Portreti restaurācijai SIA "Sēpija" 2 2 29.10.2019 20.12.2019 atdots 20.12.2019
20 Supraporti restaurācijai I. Namiķe 2 2 14.09.2018 31.12.2020 pagarināts 20.12.2019
21 Kokgriezums restaurācijai Elīza Bula 1 1 20.12.2019 31.12.2020
22 Zārka gala rotājums oriģinālā atrašanās vieta Nurmes Ev. lut baznīca. 1 1 04.08.1994 14.02.2024 pagarināts 14.02.2019 14.02.2019 glabāšanas apstākļi apmierinoši
23 Atslēgu kārbu vairodziņi kopijas izgatavošanai Turaidas muzejrezervāta kalējs A.Ščeglovs 3 3 01.03.2019 01.06.2019 atdots 01.04.2019
24 Fotoaparāts, atslēgas vairogs izstādei Austrumprūsijas valsts muzejs 2 0 16.04.2018 16.04.2023
25 Gleznas rāmis izstādei Tukuma muzejs 1 0 07.06.2019 23.12.2019 atdots 23.12.2019
26 Epitāfija oriģinālā atrašanās vieta Bauskas Sv. Gara Ev.lut. baznīca. 1 1 03.09.1999 04.02.2024 pagarināts 04.02.2019 04.02.2019 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
27 Baznīcas iekārta oriģinālā atrašanās vieta Lestenes Ev.lut baznīca. 158 141 07.02.2018 02.02.2022 28.12.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
28 Skulptūra restaurācijai IU Rokajs 1 1 01.11.2019 31.01.2020
29 Gleznas, mežģīnes izstādei Liepājas muzejs 17 16 28.03.2019 05.05.2019 atdots 08.05.2019 tbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi
30 Zobens ar maksti pamatekspozīcijas noformēšanai RVKM "Mencendorfa nams" 2 2 07.05.1992 31.12.2020 pagarināts 07.03.2019 31.01.2017 Atbilst deponējuma nosacījumiem glabāšanas apstākļi labi.
31 Mēbeles, gravīras telpu iekārtošanai Valsts Prezidenta kanceleja 8 8 08.05.1995 29.06.2020 pagarināts 12.06.2019 08.09.2017 glabāšanas apstākļi labi
32 Virsrāmis eksponēšanai Cēsu vēstures un mākslas muzejs 1 0 03.03.2015 31.12.2020 pagarināts 20.12.2019 25.09.2016 glabāšanas apstākļi labi
33 Tekstīlijas, kokgriezumi, mēbeles u.c. izstādei LNMM Rīgas Birža 17 15 22.03.2019 14.06.2019 atdots 10.06.2019
34 Mežģīnes, gleznas izstādei Tukuma muzejs 17 16 08.05.2019 10.01.2020
35 Porcelāns, galda piederumi izstādei Rīgas Jūgendstila centrs 17 17 10.05.2019 06.09.2019 atdots 06.09.2019
36 Mēbeles, gleznas izstādei Latvijas Nacionālā bibliotēka 14 13 14.08.2019 06.03.2020
37 Gravīra restaurācijai SIA Sēpija 1 1 14.11.2019 30.04.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 42 99 141
Digitālo attēlu izgatavošanai 7 7

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 20 2
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 37 37
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

6

no tiem realizēti:

6

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 L.Lancmane Rundāles pils vēsturisko rožu dārzs 01.01.2004 31.12.2020 kolekcijas katalogs Manuskripta sagatavošana
2 L.Lancmane Rundāles pils krāsnis 01.01.1987 31.12.2021 kolekcijas katalogs Iesākts
3 L.Lancmane Rundāles pils muzeja mežģīņu kolekcija 01.01.2018 31.12.2021 kolekcijas katalogs pētījums ir procesā, sagatavota viena izstāde
4 Laura Lūse Tēlnieks un stuka meistars Johans Mihaels Grafs 01.01.2017 31.12.2023 Monogrāfija iesākts
5 Laura Lūse Amatnieku un mākslinieku migrācija Rundāles pils celtniecības laikā 01.01.2018 31.12.2020 Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē “The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560–1900” Rundāles pils muzejā Pētījums veikts, sagatavots 1 referāts
6 Laura Lūse Ainava kā kultūras mantojums Rundāles pils kontekstā, tās attīstība un aizsardzība 01.01.2019 31.12.2019 Referāts starptautiskā seminārā “Ainavu plānošana: ekoloģisko, sociālo, kultūras un ekonomisko aspektu integrēšana” Rundāles novada domē Pētījums veikts, sagatavots 1 referāts
7 Baiba Vanaga Fanijas Bīronas ceļojumu zīmējumi un akvareļi 01.01.2019 31.12.2021 Izstāde; kolekcijas katalogs procesā
8 Baiba Vanaga Hercoga Pētera Bīrona mākslas kolekcija 01.01.2019 31.12.2025 Referāts starptautiskā zinātniskā konferencē “For the Eyes and for the Soul: Private Art Collections in Lithuania” Viļņā; publikācija zinātniskā izdevumā Pētījums iesākts, sagatavots 1 referāts
9 Baiba Vanaga Rundāles pils muzeja arhitektūras pieminekļu apzināšanas ekspedīcijas 20. gs. 60.–80. gados 01.01.2019 31.12.2022 Referāts starptautiskā vasaras skolā “German Heritage in Eastern Europe. Comparing Narratives, Finding New Perspectives” Pētījums iesākts, sagatavots 1 referāts
10 Baiba Vanaga Baltijas mākslinieces 19. gadsimtā 01.01.2019 31.12.2023 Izstāde; monogrāfija Pētījums veikts; nolasītas 3 publiskas lekcijas Latvijas muzejos
11 Baiba Vanaga Hercoga Vilhelma Ketlera portrets 01.01.2019 31.12.2020 Publikācija Manuskripta sagatavošana
12 Daira Līdaka Hercoga Frīdriha Kazimira Ketlera un viņa ģimenes apbedīšanas apģērbs 01.01.1973 31.12.2021 Monogrāfija Manuskripta sagatavošana
13 Kristīne Budže Vēsturiskās stikla lustras un stikla un bronzas meistaru darbība Latvijas teritorijā 18.–19. gs. 01.01.2019 31.12.2020 kolekcijas katalogs Pētījums iesākts, sagatavota 1 izstāde
14 Kristīne Budže Arhitekts Severīns Jensens 01.01.2019 31.12.2025 izstāde iesākts
15 Kristīne Budže Vara un arhitektūra. 1950.–1959. Pagrieziens uz modernismu 01.01.2019 31.12.2022 Promocijas darbs Latvijas Mākslas akadēmijā Pētījums iesākts, sagatavots 1 referāts doktorantūras konferencei
16 Gundega Plūduma Telpu smaržināšanas vēsture un aromātisko maisījumu receptes 01.01.2018 31.12.2021 Smaržu maisījumu gatavošana pēc vēsturiskām receptēm; ievada teksts kolekcijas katalogā procesā
17 D.Miķelsone 18. gadsimta smaržu vāzes 01.01.2018 31.12.2021 kolekcijas katalogs Pētījums iesākts, sagatavota 1 izstāde
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Baiba Vanaga Himzela muzejs Rīgā (1773–1890) Rakstu krājums “Muzeologs Himzels un viņa laiks” (Rīga: Domnīca Creative Museum, 2019) 74 000 zīmju / 22 lpp.
2 Baiba Vanaga The Exhibition of Former Students of the Elise von Jung-Stilling Drawing School in Riga in 1904 Recenzēts interneta zinātniskais žurnāls “Artl@s Bulletin” (2019, Vol. 8, Issue 1) 54 000 zīmju / 16 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa-pils plāns „Rundāles pils muzejs “ (2019.g.) latviešu, angļu, krievu val. A4 formāts Tirāža 50 000 eks.
2 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa „Rundāles pils parks“ (2019.g.) latviešu val. A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
3 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa „Парк Рундальского дворца“(2019.g.) krievu val. A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
4 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa „Parkanlage des Schlosses Rundāle“ (2019.g.) vācu val. A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
5 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa „The Park of Rundāle Palace“(2019.g.) angļu val. A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
6 Foto I.Lancmanis, L.Lancmane. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundāles pils rožu dārzs” (2019.g.) latv. val. A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
7 Foto I.Lancmanis, L.Lancmane. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rose Garden of Rundāle Palace” (2019.g.) angļu val. A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
8 Foto I.Lancmanis, L.Lancmane. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rosengarten von Schloss Rundāle” (2019.g.) vācu val. A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
9 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundāles pils” (2019. g.) latviešu valodā A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
10 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundāle Palace” (2019. g.) angļu valodā A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
11 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Schloss Rundāle” (2019. g.) vācu valodā A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
12 Foto I.Lancmanis. Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Рундальский дворец” (2019. g.) krievu valodā A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
13 Foto I.Lūsis, I.Lancmanis, A.Jutus; Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “No gotikas līdz jūgendstilam” (2019. g.) latviešu valodā A4 formāts Tirāža 5000 eks.
14 Foto I.Lūsis, I.Lancmanis, A.Jutus; Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “From the Gothic Style to Art Nouveau” (2019. g.) angļu valodā A4 formāts Tirāža 5000 eks.
15 Foto I.Lūsis, I.Lancmanis, A.Jutus; Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Von der Gotik bis zum Jugendstil” (2019. g.) vācu valodā A4 formāts Tirāža 5000 eks.
16 Foto I.Lūsis, I.Lancmanis, A.Jutus; Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “От готики до стиля модерн” (2019. g.) krievu valodā A4 formāts 5000 eks.
17 Fotogrāfs I.Lūsis. Dizains Inese Hofmane. Redaktore Dace Lāže Rundāles pils 2020=Rundāle Palace 2020 : galda kalendārs 26 lpp. Tirāža 700 eks.
18 Teksta autors Imants Lancmanis, Fotogrāfs Imants Lancmanis, Māksliniece Inese Hofmane, Tulkotāji: Francijas institūts Latvijā, Dita Podskočija, Inta Geile-Sīpolniece, Redaktore Dace Lāže LE CHÂTEAU DE RUNDĀLE: ceļvedis franču valodā 88 lpp. Tirāža 1000 eks.
19 Teksta autors Imants Lancmanis, Fotogrāfs Imants Lancmanis, Māksliniece Inese Hofmane, Tulkotāja Kerttu Rozenvalde, Redaktore Dace Lāže RUNDĀLE LOSS: ceļvedis igauņu valodā 88 lpp. Tirāža 1000 eks.
20 Teksta autors Imants Lancmanis, Fotogrāfs Imants Lancmanis, Māksliniece Inese Hofmane, Tulkotājs Paolo Pantaleo, Redaktore Dace Lāže IL PALAZZO DI RUNDĀLE: ceļvedis itāļu valodā 88 lpp. Tirāža 1000 eks.
21 Teksta autors Imants Lancmanis, Fotogrāfs Imants Lancmanis, Māksliniece Inese Hofmane, Tulkotāja Kristīne Kunicka, Redaktore Dace Lāže PAŁAC W RUNDĀLE: ceļvedis poļu valodā 88 lpp. Tirāža 1000 eks.
22 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Le parc du chateau de Rundāle” (2019) franču val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
23 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundāles rūmų parkas” (2019) lietuviešu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
24 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundāle lossi park” (2019) igauņu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
25 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Il parco del Palazzo di Rundāle” (2019) itāļu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
26 Fotogrāfi Imants Lancmanis, Lauma Lancmane, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Сад роз Рундальского дворца” (2019) krievu val. A4 formāts Tirāža 10 000 eks.
27 Fotogrāfi Imants Lancmanis, Lauma Lancmane, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundāles rūmų rožynas” (2019) lietuviešu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
28 Fotogrāfi Imants Lancmanis, Lauma Lancmane, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundāle lossi roosiaed (2019) igauņu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
29 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Kuršo hercogų kripta” (2019) lietuviešu val. A4 formāts Tirāža 2 000 eks.
30 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Kuramaa hertsogite hauakamber” (2019) igauņu val. A4 formāts Tirāža 2 000 eks.
31 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Les tombeaux des ducs de Courlande” (2019) franču val. A4 formāts Tirāža 2 000 eks.
32 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Le chȃteau de Rundāle” (2019) franču val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
33 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundāle loss” (2019) igauņu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
34 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Rundalės rūmai” (2019) lietuviešu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
35 Fotogrāfs Imants Lancmanis, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Pałac w Rundāle ” (2019) poļu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
36 Fotogrāfi Ints Lūsis, Imants Lancmanis, Artis Jutus, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Gootikast juugendstiilini” (2019) igauņu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
37 Fotogrāfi Ints Lūsis, Imants Lancmanis, Artis Jutus, Redaktore Dace Lāže Informācijas lapa “Nuo gotikos iki jugendo stiliaus” (2019) lietuviešu val. A4 formāts Tirāža 5 000 eks.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Laura Lūse, Mārcis Leopolds Kļaviņš Priekšmeta stāsts “Ģenerālim Peniķim dāvinātie svečturi” 4920 zīmju, 7 attēli RPM mājaslapa
2 Imants Lancmanis Priekšmeta stāsts “Čārlza I portrets” 9130 zīmju, 7 attēli RPM mājaslapa
3 Imants Lancmanis Priekšmeta stāsts “Mēdemu ģimenes portreti no Elejas muižas” 7360 zīmju, 8 attēli RPM mājaslapa
4 Imants Lancmanis Priekšmeta stāsts “Hercogienes Dorotejas vāzes” 9970 zīmju, 12 attēli RPM mājaslapa
5 Baiba Vanaga Priekšmeta stāsts “Martas Bērnhofas portrets” 6680 zīmju, 7 attēli RPM mājaslapa
6 Līva Klabere Priekšmeta stāsts “Rokassprādze ar Kurzemes hercogienes Dorotejas miniatūru un grāfa Pētera fon der Pālena matiem” 4550 zīmju, 7 attēli RPM mājaslapa
7 Lauma Lancmane Priekšmeta stāsts “Apriķu muižas krāsnis” 5580 zīmju, 46 attēli RPM mājaslapa
8 Lauma Lancmane Priekšmeta stāsts “Burato mežģīnes” 3240 zīmju, 15 attēli RPM mājaslapa
9 Jānis Lasmanis Priekšmeta stāsts “Pavarda kāši” 4280 zīmju, 9 attēli RPM mājaslapa
10 Jānis Lasmanis Priekšmeta stāsts “Dunalkas (Firkspedvāles) muižas durvis” 3970 zīmju, 6 attēli RPM mājaslapa
11 Baiba Leitlante Priekšmeta stāsts “Krēsls no Katrīnas pils Zaļās ēdamzāles” 6390 zīmju, 9 attēli RPM mājaslapa
12 Baiba Leitlante Priekšmeta stāsts “Ampīra stila bankete no Pavlovskas pils” 5740 zīmju, 7 attēli RPM mājaslapa
13 Daira Līdaka Priekšmeta stāsts “Prūsijas princeses un Kurzemes hercogienes Sofijas gredzeni” 10 310 zīmju, 18 attēli RPM mājaslapa
14 Aina Ābolniece-Āboliņa Priekšmeta stāsts “Vēsturiskās kleitas” 8730 zīmju, 14 attēli RPM mājaslapa
15 Lauma Lancmane PPT “Rundāles pils telpu restaurācijas hronika” 7 telpu attēli no jauna RPM telpas Nr.132 ekrāns
16 Lauma Lancmane PPT “Lielbritānijas dārzi” – 2016. gada studiju brauciens 191 slaids RPM Dārznieku mājas ekrāns
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Lancmane Rundāles pils muzeja kolekcijas: Mežģīnes 10 banneri (130 x 90 cm)
2 L.Lancmane Izstāde dārza pergolā “Lapeņu ejas – pergolas” 6455 zīmju, 182 attēli
3 Dzintra Miķelsone, Gundega Plūduma Rundāles pils muzeja kolekcijas: Smaržu vāzes 18.–19. gs. 9030 zīmju
4 Līva Klabere Rundāles pils muzeja kolekcijas: Vēdekļi 4050 zīmju
5 Kristīne Budže Rundāles pils muzeja kolekcijas: Stikla lustras 5100 zīmju
6 Ints Lūsis, Lauma Lancmane, Ieva Reinvalde Āra stends pie pils rietumu puses ābeļdārza “Augļkopība Latvijā”
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Dūmiņa, G.Plūduma, L.Lancmane Smaržu vāzes - popuriji

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Sistemātiskā kartotēka

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 275449
Individuālie 132732
Pārējie 42295
Apmeklētāji grupās 100422
Skolēni grupās 8603
Ārzemnieki grupās 90379
Pārējie grupās 1440
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

10515

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

365

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2938

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

974

Papildu informācija:

Muzeja darba laiks - maijs līdz oktobris no plkst.10:00 līdz 18:00, novembris līdz aprīlis no plkst. 10.00 līdz 17.00. Parka darba laiks - jūnijs līdz oktobris no plkst.10.00 līdz 19.00. Jūnijā, jūlijā un augustā piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 21.00. Maijā un oktobrī no plkst.10.00 līdz 18.00

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

1

Lekciju skaits muzejā:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

29

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

723

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

24

tai skaitā muzejā:

24

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Imants Lancmanis Lekcija "Jūgendstils". Lekcija mākslas stilu vēsturē 1 50 Publiski pieejams pasākums muzeja apmeklētājiem, muzeja darbiniekiem un gidiem
2 Lauma Lancmane Lekcija "Rundāles pils muzeja mežģīņu kolekcija. Mežģīnes 16.-18.gs.tērpos" 1 145 Publiski pieejams pasākums muzeja apmeklētājiem, muzeja darbiniekiem un gidiem
3 Imants Lancmanis Asociación Pro Tradición y Cultura Europea 1 33 Rundāles pils muzeja darbinieki un vēstures skolotāji no Spānijas
4 Nauris Asarītis Lekcija par Eirokodeksa pielietošanu būvniecībā un kvalitātes nodrošināšanu, kā arī Objekta būvdarbu kontrole un nodošana ekspluatācijā 1 15 Muzeja darbinieki
5 Helēna Demakova Rietumu laikmetīgā māksla 1 35 Publiski pieejams pasākums muzeja apmeklētājiem, muzeja darbiniekiem un gidiem
6 Dainuvīte Brūvere Lekcija par rožu kopšanu 1 30 Publiski pieejams pasākums
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 K.Zēbergs, L.Lancmane Izglītojošā galda spēle "Zosu spēle Rundāles pilī" 2017 24 609 Latvijas skolu skolēnu grupas
2 K.Zēbergs, L.Lancmane Izglītojošā galda spēle "Zosu spēle Rundāles pilī pie hercogienes" 2018 1 30 Latvijas skolu skolēnu grupas
3 A.Dūmiņa, G.Plūduma, L.Lancmane Smaržu vāzes - popuriji 2019 4 84 Latvijas skolu skolēnu grupas
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Informatīvā diena gidiem 23.03.2019 Rundāles pils 1 145 gidi un citi interesenti
2 Gidu eksāmens 24.01.2019 Rundāles pils 1 16 gidiem, kas vēlas iegūt RPM apliecību
3 Rundāles pils 283.dzimšanas diena 24.05.2019 Rundāles pils 1 164 Aicinātie viesi
4 Rundāles pils muzeja Dārza svētki 29.06.2019 Rundāles pils ansambļa teritorija 1 8865 visi interesenti
5 Sadarbībā ar tūrisma firmu “Blagovest TURSERVISS" organizēta mācību ekskursija 13.01.2019 Rundāles pils 1 16 gidiem, kas vēlas iegūt RPM apliecību
6 Mācību ekskursija un restaurācijas darbnīcu apmeklējums 14.02.2019 RPM 1 17 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas audzēkņi
7 Marijas Naumovas koncerts "Pa īstam" 08.12.2019 Rundāles pils 1 259 Visi interesenti
8 Teatralizēta ekskursija “Galantā laikmeta dāmu noslēpumi” Pasākums notiek latviešu un krievu valodā 08.03.2019. Rundāles pils 2 30 Visi interesenti
9 Muzejpedagoģiskās programmas - izglītojošas galda spēles "”Zosu spēle” Rundāles pilī" prezentācija Rundāles pils darbiniekiem 27.02.2019 Rundāles pils 1 25 RPM darbinieki
10 NMV Em.Dārziņa mūzikas skolas audzēkņu kamermūzikas koncerts "Ziemassvētku varavīksne" 15.12.2019 Rundāles pils 1 46 Visi interesenti
11 Liepājas simfoniskā orķestra koncerti 06.04.2019; 01.06.2019; 10.08.2019; 07.09.2019 Rundāles pils 4 1373 Publiski pieejams pasākums, iegādājoties ieejas biļetes koncertā
12 Ādažu Brīvās Valdorfskolas eksāmens viesību dejās 02.05.2019 Rundāles pils 1 50 visi interesenti
13 Bauskas, Iecavas un Rundāles "Gada skolēns 2019" noslēguma pasākums 9.05.2019 Rundāles pils 1 146 visi interesenti
14 Kokneses mūzikas skolas audzēkņu koncerts 05.06.2019 Rundāles pils 1 45 Visi interesenti
15 Svētās ģimenes kapelas iesvētīšana Baznīcu mākslas ekspozīcijā 09.06.2019 Rundāles pils 1 45 visi interesenti
16 Muzejpedagoģiskās programmas - izglītojošas galda spēles "Popuriji" prezentācija Pilsrundāles vidusskolas skolēniem 09.05.2019 Rundāles pils 1 16 Pilsrundāles vsk.skolēni
17 Orientēšanās sacensības Rundāles pils franču dārzā. Sacensības organizēja Rundāles novada dome sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju un ar Rundāles pils muzeju 30.05.2019 Rundāles pils 1 147 visi interesenti
18 SIA “Film Angel Production” veikala “Akropole” reklāmas filmēšana 21.08.2019 Rundāles pils 1 30 visi interesenti
19 Eiropas Kultūras mantojuma dienas 2019 15.09.2019 Rundāles pils 1 878 visi interesenti
20 Dievkalpojums Rundāles pils Svētās Ģimenes kapelā 26.12.2019 RPM 1 100 visi interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pilī darbojas invalīdu pacēlājs, ir ierīkotas ērtas tualetes pa ceļam uz pili kastaņu alejā, pils cokolstāvā un dārzā. Nepieciešamības gadījumā pieejami invalīdu riteņkrēsli gan pils, gan parka apskatei. Apmeklētājiem ar kustību traucējumiem ir iespēja piebraukt tuvāk pilij un novietot auto kādā no stāvlaukumiem pie pils aiz liepiņu dzīvžoga. Pieejama durvju nobrauktuve pils austrumu pusē pie parka ieejas, kā arī koka margas kāpnēm iekštelpās. Pieejams invalīdu riteņkrēsls lietošanai parka teritorijā, kas piemērots lai pārvietotos pa grants segumu. Dažādi esošās vides uzturēšanas un atjaunošanas darbi
2. Redzes invalīdiem Gida pavadībā ekskursijas laikā atļauts aptaustīt noteiktus priekšmetus. Izvietoti tapešu paraugi, kurus drīkst aiztikt ar rokām ekspozīcijas telpās.
3. Dzirdes invalīdiem Katrā telpā ir izvietotas anotācijas, kas raksturo telpu un priekšmetus tajā. Ekspozīcijas telpās ir pieejama informācija latviešu un angļu valodās.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

• Tiek aptaujāti apmeklētāji par viņu rezidences valstīm gan grupu reģistrācijas telpā, gan kasēs. • Tika izveidotas aptaujas anketas un izsniegtas grupu vadītājiem, ar mērķi novērtēt gidu, ar kuriem ir noslēgts līgums, sniegto pakalpojumu kvalitāti. • Sagatavota intervijas forma ēdināšanas uzņēmumu apmeklētājiem. Visas sezonas laikā notika kafejnīcu apmeklētāju pilotintervijas. Portālā Draugiem.lv izveidota Rundāles pils domubiedru grupa, kā arī atsevišķa lapa "Rundāles pils" (draugiem.lv/rundale), profils twitter.com/@RundalesPils mikroblogošanas vietnē Twitter un profils soc.tīklā Facebook https://www.facebook.com/RundalePalace, aicinot lietotājus izteikt viedokli, kā arī ir iespēja informēt par dažādām aktivitātēm Rundāles pilī.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

18

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

14

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

65

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Informatīvas ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Rundāles pils muzeja vēsturisko mantojumu Visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu uzņemšana Iepazīstināt ar muzeja piedāvātajiem pakalpojumiem Visu gadu LIAA, ZTA, Bauskas TIC Dažādas valstis
Ārvalstu vēstniecību Latvijā darbinieku un Ārlietu ministriju delegātu vizītes un starptautisko organizāciju dalībnieku uzņemšana Veicināt Latvijas un ārvalstu sadarbību tūrisma, kultūras un izglītības jomā Visu gadu Vēstniecības, KM, ĀM Dažādas valstis
Līdzdalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Kontaktu uzturēšana, līdzdalība izdevuma "Castles and museums around the Baltic sea" veidošanā Visu gadu Baltijas jūras piļu un muzeju asociācija Visas asociācijas dalībvalstis
Arhīvu materiālu izpēte Iegūt materiālus par J.M.Grafa darbību Visu gadu Arhīvi Polijā Polija
Arhīvu materiālu izpēte Iegūt materiālus Fanijas Bīronas izstādei Visu gadu Arhīvi Vācijā Vācija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Informatīvas ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Rundāles pils muzeja vēsturisko mantojumu Visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu uzņemšana Iepazīstināt ar muzeja piedāvātajiem pakalpojumiem Visu gadu LIAA, ZTA, Bauskas TIC Dažādas valstis
Ārvalstu vēstniecību Latvijā darbinieku un Ārlietu ministriju delegātu vizītes un starptautisko organizāciju dalībnieku uzņemšana Veicināt Latvijas un ārvalstu sadarbību tūrisma, kultūras un izglītības jomā Visu gadu Vēstniecības, KM, ĀM Dažādas valstis
Līdzdalība Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā Kontaktu uzturēšana, līdzdalība izdevuma "Castles and museums around the Baltic sea" veidošanā Periodiski Baltijas jūras piļu un muzeju asociācija Visas asociācijas dalībvalstis
Starptautiskais tūrisma gadatirgus "Balttour 2019" Veicināt Rundāles pils muzeja starptautisko atpazīstamību Februāris LIAA, ZTA, Bauskas TIC Rīga Latvija
Dalība Groszēdlices baroka dārza organizētajā izstādē "Baroque summer residences" Veicināt Rundāles pils muzeja starptautisko atpazīstamību jūnijs-septembris Groszēdlices baroka dārzs Vācija
Pieredzes apmaiņa Pēterburgā Uzlabot Mākslas pētniecības nodaļas darbinieku zināšanas un kompetences un iegūt materiālus muzeja arhīvam septembris Pēterburgas muzeji Krievija
Portretu kolekcijas apskate Iegūt materiālus muzeja portretu katalogam septembris Nacionālais mākslas muzejs Poznaņā Poznaņa Polija
Arhīvu materiālu izpēte Iegūt materiālus par J.M.Grafa darbību Arhīvi Polijā Polija
Izstāde par mežģīnēm Mežģīņu kolekcijas popularizēšana aprīlis-decembris Liepājas muzejs, Francijas kultūras centrs Latvija
Pieredzes apmaiņa Užutrāķī Parka nodaļas speciālistu zināšanu un kompetenču papildināšana par līdzīgu objektu apsaimniekošanu septembris Užutrāķu pils Lietuva
Pieredzes apmaiņas brauciens Parka nodaļas speciālistu pieredzes brauciens bukšu audzēšanai un stādmateriālu iegādei septembris Zviedrija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Informatīvas ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Rundāles pils muzeja vēsturisko mantojumu Visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu uzņemšana Iepazīstināt ar muzeja piedāvātajiem pakalpojumiem Visu gadu LIAA, ZTA, Bauskas TIC Dažādas valstis
Ārvalstu vēstniecību Latvijā darbinieku un Ārlietu ministriju delegātu vizītes un starptautisko organizāciju dalībnieku uzņemšana Veicināt Latvijas un ārvalstu sadarbību tūrisma, kultūras un izglītības jomā Visu gadu Vēstniecības, KM, ĀM Dažādas valstis
Līdzdalība Baltijas jūras piļu un muižu asociācijā Kontaktu uzturēšana, līdzdalība izdevuma "Castles and museums around the Baltic sea" veidošanā Periodiski Baltijas jūras piļu un muižu asociācija Visas asociācijas dalībvalstis
Starptautiskais tūrisma gadatirgus "Balttour 2018" Veicināt Rundāles pils muzeja starptautisko atpazīstamību Februāris LIAA, ZTA, Bauskas TIC Rīga Latvija
Starptautiskais tūrisma gadatirgus "Tourest 2018" Veicināt Rundāles pils muzeja starptautisko atpazīstamību Februāris LIAA, ZTA, Bauskas TIC Tallina Igaunija
Starptautiskais tūrisma gadatirgus "Adventour 2018" Veicināt Rundāles pils muzeja starptautisko atpazīstamību Janvāris LIAA, ZTA, Bauskas TIC Viļņa Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Informatīvas ekskursijas angļu, krievu un vācu valodā Dažādu pasaules valstu tūristu iepazīstināšana ar Rundāles pils muzeja vēsturisko mantojumu Visu gadu Latvijas un ārvalstu tūrisma aģentūras Dažādas valstis
Ārvalstu žurnālistu uzņemšana Iepazīstināt ar muzeja piedāvātajiem pakalpojumiem Visu gadu LIAA, ZTA, Bauskas TIC Dažādas valstis
Ārvalstu vēstniecību Latvijā darbinieku un Ārlietu ministriju delegātu vizītes un starptautisko organizāciju dalībnieku uzņemšana Veicināt Latvijas un ārvalstu sadarbību tūrisma, kultūras un izglītības jomā Visu gadu Vēstniecības, KM, ĀM Dažādas valstis
Līdzdalība Baltijas jūras piļu un muižu asociācijā Kontaktu uzturēšana, līdzdalība izdevuma "Castles and museums around the Baltic sea" veidošanā Periodiski Baltijas jūras piļu un muižu asociācija Visas asociācijas dalībvalstis
Ārvalstu muzeju apmeklējumi un pieredzes apmaiņa Sadarbība tūrisma jomā, labo piemēru prakse Visu gadu Ārvalstu muzeji Dažādas valstis
Starptautiskais tūrisma gadatirgus "Vivatour 2017" Veicināt Rundāles pils muzeja starptautisko atpazīstamību Janvāris LIAA, ZTA, Bauskas TIC Rostoka Vācija
Starptautiskais tūrisma gadatirgus "Balttour 2017" Veicināt Rundāles pils muzeja starptautisko atpazīstamību Februāris LIAA, ZTA, Bauskas TIC Rīga Latvija
Starptautiskais tūrisma gadatirgus "Tourest 2017" Veicināt Rundāles pils muzeja starptautisko atpazīstamību Februāris LIAA, ZTA, Bauskas TIC Tallina Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dārznieka māja Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1800 6182
Ratnīca Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1800 6186
Stallis Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1800 6186
Stallis Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1800 6186
Ratnīca Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1800 6186
Klēts Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1800 6186
Klēts Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1800 6186
Hidroforu ēka Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1978
Sūkņu stacija Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1978
Katlu māja Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1978
Saimniecības ēka Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1978
Noliktava Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1978
Garāža Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1978
Noliktava Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1978
Kroga ēka Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1800 6183
Ugunsdzēsības sūkņu stacija (ēka Nr.14) Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1978
Oranžērija Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 2012
Parka noliktavas Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 2012
Pils Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. Valsts īpašums 1736 6181
Teritorijas kopējā platība (m2):

845900

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Dārznieka māja
Ratnīca
Stallis
Stallis
Ratnīca
Klēts
Klēts
Hidroforu ēka
Sūkņu stacija
Katlu māja
Saimniecības ēka
Noliktava
Garāža
Noliktava
Garāža
Noliktava
Kroga ēka
Ugunsdzēsības sūkņu stacija (ēka Nr.14)
Āra WC (Kastaņu alejā)
Austrumu paviljons (parka WC)
Zelta vāzes paviljons parkā
Oranžērija
Pils

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

12282

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 4554
Krājuma telpas 458
Pārējās telpas 7270
Telpās ir iespējamas norises:

Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: