Kontaktinformācija

Adrese:

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Vadītājs/ direktors:

Tekla Bekeša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Tekla Bekeša 65322731 26056076 @
Speciālisti 25640398
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzejs izveidots ar LKP CK un MP 1984. gada 2. novembra lēmumu Nr. 668. Lēmumu par muzeja atvēršanu pieņēmusi Preiļu rajona izpildkomiteja. Darbu muzejs uzsāka 1985. gada 1. janvārī kā 5. grupas muzejs ar 2,5 amata likmēm. Līdz rajona pašvaldību reorganizācijai muzejs bija rajona padomes struktūrvienība. No 2009. gada 1. decembra muzejs ir Preiļu novada domes iestāde. Apmeklētājiem durvis pirmo reizi vēra 1986. gada 25. aprīlī ar izstādi, veltītu ievērojamam novadniekam, komponistam un mūzikas folkloristam Jēkabam Graubiņam.

Misija:

Celt iedzīvotāju, īpaši skolu jaunatnes pašapziņu, popularizējot novadā dzīvojušo iepriekšējo paaudžu radītās un laikmeta jaunradītās materiālās un nemateriālās vērtības ar atbilstošu kolekciju, ekspozīciju,izstāžu un izglītojošo pasākumu veidošanu

Darbība:

Muzeja misijai un profilam atbilstoša Preiļu novada kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un popularizēšana, mūsdienu sabiedrības izglītošana visdažādākajos novada un Latgales kultūrvēstures jautājumos, dažādu sociālo slāņu un vecuma iedzīvotāju, īpaši skolu jaunatnes iesaistīšana muzeja darbā

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav savas mājas lapas. Informācija par muzeju atrodama Preiļu novada domes mājas lapas sadaļā Kultūra/Muzeji/Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. To informatīvi un mākslinieciski izveidojuši muzeja speciālisti. Mājas lapas apmeklētājam ir pieejama informācija par muzeja darba laikiem, aktualitātēm, piedāvājumu un jaunieguvumiem, izglītojošajām programmām, pamatekspozīcijām, kā arī kontaktinformācija. Preiļu novada domes mājas lapa pagaidām ir tikai latviešu valodā, līdz ar to arī informācija par muzeju pieejama tikai vienā valodā.

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti sadarbībā ar novada domes sabiedrisko attiecību speciālistu un IT speciālistiem

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

15000

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

68A5

Akreditācijas datums:

14.09.2023

Muzejs akreditēts līdz:

25.09.2028

Muzeja šifrs:

PVLMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Preiļu novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā Komiteja (ICOM LNK)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 18:00
Svētdiena 10:00 16:00 vasaras sezonas laikā no maija līdz oktobrim
Papildu informācija:

Tabulā norādīts ekspozīciju un apskates objektu darba laiks. Interesenti un pētnieki var saņemt speciālistu informāciju katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00. Polikarpa Čerņavska keramikas māja sezonas laikā no maija līdz oktobrim atvērta katru dienu.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma izmantošana Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām, muzeja krājuma priekšmetiem.
2. Izziņu materiāla pieejamība Muzejā noteiktajā kārtībā iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, zinātniskā arhīva materiāliem, ceļvežiem.
3. Muzeja rīkotie pasākumi Visiem pasākuma apmeklētājiem
4. Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate. Ekskursiju grupu vadītājiem, bērniem no bērnu namiem, internātskolām, speciālajām skolām, pirmskolas vecuma bērniem, Preiļu novada skolu audzēkņiem, muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, uzrādot apliecības Katras nedēļas trešdiena ir bezmaksas apmeklējuma diena.
5. Foto un video Masu medijiem reklāmas nolūkos atļauts fotografēt un filmēt bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pastāvīgo ekspozīciju individuāla apskate. Pastāvīgā ekspozīcija "Muzeja stāsti Latvijai". No 2018. gada 18. novembra pastāvīgā ekspozīcija "Muzeja stāsti Latvijai". Iespēja noskatīties videofilmas par Preiļiem un A/s "Preiļu siers" un Linu fabriku. 2020. gadā ekspozīcija tika papildināta ar restaurētajām, izrakumos iegūtajām holokausta liecībām. 2021. gadā ekspozīcija papildināta ar liecībām par II pasaules karu. Pieejama izglītojošā spēle "Iepērcies latgaliski" Studentiem un skolēniem - EUR 0,50, pārējem EUR 1,0
2. Ekskursiju vadīšana Pa Preiļu muižas apbūves kompleksu un Preiļu pilsētu Grupām līdz 10 cilvēkiem - EUR 7,0, grupām līdz 30 cilvēkiem - EUR 15,0
3. Izglītojošās programmas Pamatekspozīcijā": "Vēstures avoti", "Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi", "Preiļu muižas dzīvie dārgumi", "Lieta Nr... Programmām noteikta maksa no EUR 0,50 līdz 2.00 katram apmeklētājam. Atsevišķas programmas novada skolēniem ir bezmaksas.
4. Muzeja krājuma deponēšana Juridiskām un fiziskām personām, izņemot akreditētos muzejus. Līgumcena
5 Izstāžu sagatavošana no muzeja krājuma kolekcijām Juridiskām un fiziskām personām. Līgumcena
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Nolikums 27.04.2023 Nr.5 §26
2. Noteikumi par krājumu Kārtība, kādā notiek muzeja īpašumā vai valdījumā esošā Nacionālā krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana, kā arī datu apstrāde Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā 03.05.2023
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 27.04.2023
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instruktāža darba vietā 12.12.2023
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Krājuma darba politika 27.04.2023 Nr.5 §27
2 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Pētniecības darba politika 2018-2022. gadam 27.04.2023 Nr.5 §27
3 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Komunikācijas politika 2023.-2028. gadam 27.04.2023 Nr.5 §27

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Projekts ENI-LLB-1-244 “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” Projekta galvenais mērķis ir ar pārrobežu sadarbības un inovāciju palīdzību uzlabot, modernizēt, popularizēt un vairot muzeju un to ekspozīciju pievilcību, izglītot muzeju darbiniekus un attīstīt to digitālās kompetences, tā rezultātā stiprinot muzeju lomu un piesaistot arvien lielāku tūristu un skolēnu interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā. 01.06.2020.31.05.2022 Pagarinājums līdz 2023.06. Panevēžas novadpētniecības muzejs Panevēža Lietuva
2 Vispasaules publiskās adīšanas diena Vispasaules publiskās adīšanas dienu pasaulē atzīmē kopš 2005.g. Mērķis ir popularizēt adīšanu kā radošu vaļasprieku un satikt domubiedrus visā pasaulē. Muzeja mērķis- popularizēt un saglabāt dzīvotspēju krājuma cimdu kolekcijas izcilāko eksemplāru rakstiem, krāsu salikumiem un tehniskā izpildījuma prasmēm. 2.08.2023. un 30.08.2023 2.08. Adītājas no Vācijas-7, Nīderlandes-2, Šveices-2, Luksemburgas-1, Japānas-1, Lietuvas-1, Igaunijas-1. 30.08. 23 adītājas no Islandes. Islande
3 Holokausta upuru piemiņas pasākums Iecietības, izpratnes un tolerances veicināšana 06.08.2023 Emīls Zilbermans Ņujorka ASV
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Projekts ENI-LLB-1-244 “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” Projekta galvenais mērķis ir ar pārrobežu sadarbības un inovāciju palīdzību uzlabot, modernizēt, popularizēt un vairot muzeju un to ekspozīciju pievilcību, izglītot muzeju darbiniekus un attīstīt to digitālās kompetences, tā rezultātā stiprinot muzeju lomu un piesaistot arvien lielāku tūristu un skolēnu interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā. 01.06.2020.-31.05.2022 Pagarinājums līdz 2023.06. Grodņas reliģijas vēstures muzejs un Panevēžas novadpētniecības muzejs Panevēža Lietuva
2 Vispasaules publiskās adīšanas diena Vispasaules publiskās adīšanas dienu pasaulē atzīmē kopš 2005.g. Mērķis ir popularizēt adīšanu kā radošu vaļasprieku un satikt domubiedrus visā pasaulē. Muzeja mērķis- popularizēt un saglabāt dzīvotspēju krājuma cimdu kolekcijas izcilāko eksemplāru rakstiem, krāsu salikumiem un tehniskā izpildījuma prasmēm. 4.08.2022. Adītājas no visas pasaules - Igaunijas, Vācijas, Francijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Kanādas, ASV, Japānas, Jaunzēlandes,
3 Holokausta upuru piemiņas pasākums Iecietības, izpratnes un tolerances veicināšana 07.08.2022 Zilbermaņu ģimene Ņujorka ASV

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Preiļu muižas vārtsarga namiņš A. Paulāna iela 4 Pašvaldības īpašums 1866 6504
Preiļu kultūras nams Raiņa bulvāris 28 Pašvaldības īpašums 1958
Preiļu 1. pamatskola Daugavpils iela 34 Pašvaldības īpašums 1904
Polikarpa Čerņavska keramikas māja Talsu iela 21 Fizisko personu īpašums 1960
Preiļu muižas kapela Raiņa bulvāris 23 Juridisko personu īpašums 1817 6500
Paviljons-ekspozīcija "Gadskārtu ozols " Raiņa bulvāris 28 Pašvaldības īpašums 2017
Noliktavu telpas Riebiņos, Preiļu novads Saules ielā 8 Pašvaldības īpašums 1981
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Preiļu kultūras nams
Preiļu muižas kapela
Polikarpa Čerņavska keramikas māja
Preiļu 1. pamatskola
Paviljons-ekspozīcija "Preiļu parka gadskārtu ozols "
Saules iela 8, Riebiņi

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

403

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 189
Krājuma telpas 106
Pārējās telpas 108
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas