Pāvilostas novadpētniecības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vispārējais muzejs

Adrese:

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Irina Kurčanova 63498276 29226273 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads 1. janvāris. ( Pāvilostas ciemata tautas deputātu padomes Izpildkomitejas lēmums Nr. 32., 13.11.1990.) Apmeklētājiem atvērts no 1992. gada 17. novembra.(Pāvilostas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes lēmums Nr.84., 16.11.1992.)

Misija:

Veidot muzeju par vietējiem iedzīvotājiem sirdij tuvu un tūristiem - pievilcīgu vietu, ar aktīvu vietējo iedzīvotāju līdzdarbību apzināt, pētīt un ar muzejiskiem līdzekļiem popularizēt Pāvilostas un vēsturiskā Sakas novada kultūrvēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, akcentējot personību lomu tajā.

Darbība:

Pāvilostas novadpētniecības muzejs (PNM ) ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde. Muzeja kompetencē ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Sakas novada un Pāvilostas pilsētas dabas, garīgās un materiālās kultūras vērtības un sekmēt to izmantošanu sabiedrības, izglītošanai, izklaidei un radošas iztēles attīstībai. PNM darbības pamats ir Pāvilostas novada domes apstiprināts nolikums.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā izveidota Pāvilostas novadpētniecības muzeja sadaļa, kurā tiek ievietota informācija par muzeja apmeklējuma iespējām, piedāvājumu - muzeja veidotajām ekspozīcijām, izstādēm un pasākumiem, muzeja krājumu, kā arī muzeja darbību.

Izveides (un pārveides) gads:

2002
2011
2013

Kas aktualizē informāciju:

Informācija majas lapai nodod muzeja vadītāja Pāvilostas novada domes Sabiedrisko lietu speciālistei kura ievada aktuālo informāciju mājas lapā

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs reizi gadā
Latvijas Ceļvedis reizi gadā
Pāvilostas novadpētniecības muzeja profils NMKK atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

71A4

Akreditācijas datums:

13.09.2018

Muzejs akreditēts līdz:

12.09.2023

Muzeja šifrs:

PMF - muzeja pamatkrājums , PMp. - palīgkrājums

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Pāvilostas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Darba laiks vasaras sezonā, no 15. maija līdz 14. septembrim: Trešdiena 9.00-17.00 Ceturtdiena 9.00-17.00 Piektdiena 9.00-17.00 Sestdiena 12.00-16.00 Svētdiena 12.00-16.00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Sakas novada senvēsture", "Pāvilostas attīstība līdz I Pasaules karam"," Padomju laiki Pāvilostā" ," Jūriņ, prasa smalku tīklu" Digitālā ekspozīcija " Pāvilostas zelta smilšu graudi" , izstādes apskate EUR 0.25 EUR 0.50 EUR1.00 skolēniem EUR 0.25, studentiem, invalīdiem, pensionāriem uzrādot apliecības) EUR 0.50 pārējiem EUR 1.00 Bezmaksas ieeja: Pāvilostas novadu skolu audzēkņiem, bērniem līdz 6 gadu vecumam, Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem (uzrādot apliecības) ekskursijas gidiem, masu mēdiju pārstāvjiem, atsevišķu pasākuma - visi muzeja apmeklētāji
Ekskursiju vadība Pārskata ekskursija pa muzeju un izstādēm; tematiska ekskursija, ekskursija pa Pāvilostas pilsētu un novadu EUR 3.00 EUR 3.00 pa vienu novadīto ekskursiju muzejā, EUR 10.00 ārpus muzeja
Muzeja krājuma izmantošana Muzeja rakstisko priekšmetu kopēšana Izdruka no datora krāsaina Skenēšana EUR 0.09 pa 1 lpp. EUR 0.44 pa 1 lpp. EUR 0.26 pa 1 lpp.
Telpu noma Laulības reģistrācija ar svinīgu laulības ceremonijas organizēšanu Izstāžu zāles īre EUR 24.85 lidz 48.28 EUR 4.50 stundā
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.pavilosta.lv

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Pāvilostas novadpētniecības muzeja nolikums 31.05.2018 6
2. Noteikumi par krājumu Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 31.05.2018 6
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns. Pāvilostas novadpētniecības muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 04.01.2013 3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Pāvilostas novadpētniecības muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 27.11.2018 3
5. Darba drošības u.c. noteikumi Pāvilostas novadpētniecības darba drošibas noteikumi 18.12.2017 4

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4002
Individuālie 2325
Pārējie 705
Apmeklētāji grupās 972
Skolēni grupās 401
Ārzemnieki grupās 144
Pārējie grupās 427
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1485

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

249

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1992

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

79

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

48

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

74

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

24

tai skaitā muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Kurčanova Jūras mezgli 2014 5 74 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ar dziesmu gadu sāku 09.01.2018. Muzejā 1 23 Pāvilostas kora dalībnieces
2 Lai atcerētos -25. marts 25.03.2018 Represēto piemiņas vietā Pāvilostā 1 19 Skolēni, pieaugušie
3 Iepazīsti Pāvilostu 22.04.2018 līdz 26.08. 2018 Pāvilostas pilsēta 12 296 Tūristi
4 Barikādes 18.01.2018. Muzejā 2 42 Skolēni, skolotāji
5 Ostas mājā- Laulību osta 18.01.2018. līdz 17.08.2018. Muzejā 6 148 Pieaugušie
6 Novembrī 14.11.2018 Stembres kapos pie pieminekļa Kritušiem Sakas dēliem par Latviju 1 38 Skolēnii, skolotāji
7 Latvijas dzimšanas dienas brokastis 16.11.2018 Muzejā 1 13 Skolēni

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmotā vēsture Saglabāt Baltijas jūras piekrastes kultūrvēsturisko mantojumu 24.04.2017-30.09.2019. Palangas kūrorta muzejs Palanga Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Pašvaldības īpašums 1879 8661
Palīgēka Laivas māja Pašvaldības īpašums 1912 8661
Palīgēka Tīklu māja Pašvaldības īpašums 2017
Teritorijas kopējā platība (m2):

2480

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Pālīgēka Laivas māja
Palīgēka Tīklu māja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

532

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 284
Krājuma telpas 126
Pārējās telpas 122
Telpās ir iespējamas norises:

Kino seansi
Mākslas izstādes