Pāvilostas novadpētniecības muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466

Vadītājs/ direktors:

Irina Kurčanova

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Irina Kurčanova 63498276 29226273 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads 1. janvāris (Pāvilostas ciemata tautas deputātu padomes Izpildkomitejas lēmums Nr. 32., 13.11.1990.) Apmeklētājiem atvērts no 1992. gada 17. novembra. (Pāvilostas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes lēmums Nr.84., 16.11.1992.)

Misija:

Veidot muzeju par vietējiem iedzīvotājiem sirdij tuvu un tūristiem - pievilcīgu vietu, ar aktīvu vietējo iedzīvotāju līdzdarbību apzināt, pētīt un ar muzejiskiem līdzekļiem popularizēt Pāvilostas un vēsturiskā Sakas novada kultūrvēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, akcentējot personību lomu tajā.

Darbība:

Pāvilostas novadpētniecības muzejs (PNM ) ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde. Muzeja kompetencē ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Sakas novada un Pāvilostas pilsētas dabas, garīgās un materiālās kultūras vērtības un sekmēt to izmantošanu sabiedrības, izglītošanai, izklaidei un radošas iztēles attīstībai. PNM darbības pamats ir Pāvilostas novada domes apstiprināts nolikums.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzejam nav sava mājaslapa. Dienvidkuzemes novada pašvaldības mājaslapā ir informācija par muzeja darbinieku kontaktiem un muzeja aktualitātēm, notikumu kalendārs.

Mājaslapas adrese:

Dienvidkurzemes novads

Izveides (un pārveides) gads:

2021

Mājaslapā pieejamā informācija:

Atrašanās vieta

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas datums:

22.09.2023

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2028

Muzeja šifrs:

PMF - muzeja pamatkrājums , PMp. - palīgkrājums

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 12:00 16:00
Svētdiena 12:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 1.oktobrim, muzejs atvērts apmeklētājiem no trešdienas līdz piektdienai 9:00-17:00 un sestdienās, svētdienās 12:00-16:00 Ziemas sezonā, no 1.oktobra līdz . 30.aprīlim, muzejs atvērts apmeklētājiem no otrdienas līdz piektdienai 10:00-16:00 katru mēneša 3 sestdienu atvērts no 10.00-14.00 Pārskata gadā Darba laika izmaiņas ir no 1.oktobra

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem ( 1.,2.. grupa) Latvijas muzeja darbiniekiem Starptautiskās muzeja padomes ( ICOM) biedriem, mācību stunda Dienvidkurzemes novada skolu klasēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums - 3,00 EUR Ģimenēm ar 3+ karti 50% atlaide
2 Muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgo ekspozīciju s individuāls apmeklējums skolēniem, studentiem, senioriem un invalīdiem ( 3. grupa) uzrādot apliecības- 1.00 EUR
3 Muzeja apmeklējums Bez maksas apmeklējums - pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem ( 1.,2.. grupa) Latvijas muzeja darbiniekiem Starptautiskās muzeja padomes ( ICOM) biedriem, mācību stunda Dienvidkurzemes novada skolu klasēm
4. Ekskursija gida pavadībā muzejā mazai grupai ( līdz 15 cilvēkiem ) 5,00 EUR
5. Ekskursijas gida pavadībā muzejā lielai grupai ( virs 15 cilvēkiem ) 10,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Pāvilostas novadpētniecības muzeja nolikums 26.05.2022 7
2. Noteikumi par krājumu Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 19.04.2022 7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns. Pāvilostas novadpētniecības muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 04.01.2013 3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Pāvilostas novadpētniecības muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 27.11.2018 3
5. Darba drošības u.c. noteikumi Pāvilostas novadpētniecības darba drošibas noteikumi 18.12.2018 5

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Piemiņas zīme Kazys Bizauskam Pāvilostā 1893. gada 14. februārī ir dzimis Lietuvas Neatkarības akta signatārs, diplomāts (Lietuvas ārkārtējais sūtnis Latvijā 1939. gadā), valsts un sabiedrības darbonis Kazys (Kazimieras) Bizauskas. Zināms ir fakts, ka dzimis Pāvilostā. Tā kā K.Bizauskas ir nozīmīga Lietuvas vēsturei un valstij persona, ļoti vēlētos iemūžināt viņa dzimšanas vietu Pāvilostā ar piemiņas zīmi 15.09.2022.-15.09.2023. Lietuvas republikas Vēstniecība Latvijas republikā Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads Pašvaldības īpašums 1879 8661
Palīgēka - Laivas māja Pašvaldības īpašums 1912 8661
Palīgēka -Tīklu māja Pašvaldības īpašums 2017
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Pālīgēka Laivas māja
Palīgēka Tīklu māja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

534

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 350
Krājuma telpas 62
Pārējās telpas 122
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Kino seansi
Mākslas izstādes