Pāvilostas novadpētniecības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vispārējais muzejs

Adrese:

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

Vadītājs/ direktors:

Irina Kurčanova

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Irina Kurčanova 63498276 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads 1. janvāris (Pāvilostas ciemata tautas deputātu padomes Izpildkomitejas lēmums Nr. 32., 13.11.1990.) Apmeklētājiem atvērts no 1992. gada 17. novembra. (Pāvilostas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes lēmums Nr.84., 16.11.1992.)

Misija:

Veidot muzeju par vietējiem iedzīvotājiem sirdij tuvu un tūristiem - pievilcīgu vietu, ar aktīvu vietējo iedzīvotāju līdzdarbību apzināt, pētīt un ar muzejiskiem līdzekļiem popularizēt Pāvilostas un vēsturiskā Sakas novada kultūrvēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, akcentējot personību lomu tajā.

Darbība:

Pāvilostas novadpētniecības muzejs (PNM ) ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde. Muzeja kompetencē ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Sakas novada un Pāvilostas pilsētas dabas, garīgās un materiālās kultūras vērtības un sekmēt to izmantošanu sabiedrības, izglītošanai, izklaidei un radošas iztēles attīstībai. PNM darbības pamats ir Pāvilostas novada domes apstiprināts nolikums.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā izveidota Pāvilostas novadpētniecības muzeja sadaļa, kurā tiek ievietota informācija par muzeja apmeklējuma iespējām, piedāvājumu - muzeja veidotajām ekspozīcijām, izstādēm un pasākumiem, muzeja krājumu, kā arī muzeja darbību.

Izveides (un pārveides) gads:

2002
2011
2013

Kas aktualizē informāciju:

Informāciju sagatavo muzeja vadītāja, publicē Pāvilostas novada domes Sabiedrisko lietu speciāliste

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

71A4

Akreditācijas datums:

13.09.2018

Muzejs akreditēts līdz:

12.09.2023

Muzeja šifrs:

PMF - muzeja pamatkrājums , PMp. - palīgkrājums

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Pāvilostas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 12:00 16:00
Svētdiena 12:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 15. maija līdz 14. septembrim, muzejs atvērts apmeklētājiem no trešdienas līdz piektdienai 9:00-17:00 un sestdienās, svētdienās 12:00-16:00 Ziemas sezonā, no 15. septembra līdz 14. maijam, muzejs atvērts apmeklētājiem no pirmdienas līdz piektdienai 09:00-17:00

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstādes individuāls apmeklējums Pāvilostas novada skolu audzēkņiem, bērniem līdz 6 gadu vecumam, Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem (uzrādot apliecības), ekskursiju gidiem, masu mediju pārstāvjiem, atsevišķos pasākumos - izstāžu atklāšanās, Muzeju naktī - visiem muzeja apmeklētājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstādes individuāls apsmeklējums - 2,00 EUR
2 Muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstādes individuāls apmeklējums skolēniem - 0,50 EUR
3 Muzeja apmeklējums Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstādes individuāls apmeklējums studentiem, invalīdiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) - 1,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Pāvilostas novadpētniecības muzeja nolikums 31.05.2018 6
2. Noteikumi par krājumu Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 31.05.2018 6
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns. Pāvilostas novadpētniecības muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 04.01.2013 3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Pāvilostas novadpētniecības muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 27.11.2018 3
5. Darba drošības u.c. noteikumi Pāvilostas novadpētniecības darba drošibas noteikumi 18.12.2017 4

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

10341

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

6568

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

99

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

63

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 99 63

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

14

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

14

No pamatkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Rakstiskie priekšmeti 2 Kultūras ministrijas rīkojums 2.5-1-43 01.03.2019.
2 Rakstiskie priekšmeti 12 Kultūras ministrijas rīkojums 2.5-1-70 30.04.2019.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

0

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

10340

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

99

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

63

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

734

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1090

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

637

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Sakas senvēsture - 1. pasaules karš 390 230
2 Padomju laiki Pāvilostā 438 261
3 Jūriņ' prasa smalku tīklu 105 87
4 Pāvilostas zelta smilšu graudi 157 59

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

46

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

34

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas simboli 46 34

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

93

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

63

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Barikādes 1991 39 24
2 Novadnieki- Brīvības cīņu dalībnieki 54 39

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmets izstādei Jūrkalnes biliotēkai 1

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 429 246 675
Digitālo attēlu izgatavošanai 159 550 709

Muzeja pētnieciskais darbs

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I. Kurčanova, L. Ķipste Sakas pagasts 1918-1940 05.11.2019 10.08.2020 Izstāde, krājuma pētniecība Darbs turpinās
2 I. Kurčanova, M. Vesperis, K. Beihmanis Saļiena- Sakas pagastā 08.01.2019 29.02.2020 Krājuma izpēte, grāmatas izdošana Darbs turpinās
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Kurčanova “Zvejniecības vēsture Pāvilostas novadpētniecības muzejā” Skolēni iepazīstas ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju un tā jaunizveidoto Tīklu māju, kur ir izvietoti zvejniecības priekšmeti, kas atspoguļo Baltijas jūras piekrastes zvejniecības vēsturi, tādējādi iepazīstot muzeju kā institūciju, kas glabā informāciju par materiālo un nemateriālo kultūru 5 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4444
Individuālie 3021
Pārējie 309
Apmeklētāji grupās 1114
Skolēni grupās 423
Ārzemnieki grupās 102
Pārējie grupās 589
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1168

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

249

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1992

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

103

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

53

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

24

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

39

tai skaitā muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Kurčanova Zvejniecības vēsture Pāvilostas novadpētniecības muzejā 2019 2 24 skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Barikādes 18.01.2019. Pāvilostas kultūras namā ostā 1 60 Barikāžu dalībnieki un citi interesenti
2 Iepazīsti Pāvilostu 14.06.2019 līdz 06.11. 2019 Pāvilostas pilsēta 26 727 Tūristi
3 Izbaudi Pāvilostas garšu 03.08.2019. Muzeja pagalmā 1 168 Tūristi
4 Ostas mājā- Laulību osta 11.05.2019. līdz 21.09.2019. Muzejā 4 148 Pieaugušie
5 Lāčplēša diena 11.11.2019 Pāvilostas vidusskolā un Stembres kapos pie pieminekļa Kritušiem Sakas dēliem par Latviju 2 117 Skolēnii, skolotāji
6 Latvijas dzimšanas dienas brokastis 15.11.2019 Muzejā 1 13 Skolēni
7 Latvijas 101 mirkļi 19.11.2019. Muzejā 4 92 Skolēni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Uzsākta pacēlāja izbūve

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmotā vēsture Saglabāt Baltijas jūras piekrastes kultūrvēsturisko mantojumu 24.04.2017-30.09.2019. Palangas kūrorta muzejs Palanga Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmotā vēsture Saglabāt Baltijas jūras piekrastes kultūrvēsturisko mantojumu 24.04.2017-30.09.2019. Palangas kūrorta muzejs Palanga Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads Pašvaldības īpašums 1879 8661
Palīgēka - Laivas māja Pašvaldības īpašums 1912 8661
Palīgēka -Tīklu māja Pašvaldības īpašums 2017
Teritorijas kopējā platība (m2):

2480

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Pālīgēka Laivas māja
Palīgēka Tīklu māja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

532

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 284
Krājuma telpas 126
Pārējās telpas 122
Telpās ir iespējamas norises:

Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: