Pāvilostas novadpētniecības muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vispārējais muzejs

Adrese:

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Irina Kurčanova 63498276 29226273 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1991

Sākums:

1991.gads 1. janvāris. ( Pāvilostas ciemata tautas deputātu padomes Izpildkomitejas lēmums Nr. 32., 13.11.1990.) Apmeklētājiem atvērts no 1992. gada 17. novembra.(Pāvilostas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes lēmums Nr.84., 16.11.1992.)

Misija:

Veidot muzeju par vietējiem iedzīvotājiem sirdij tuvu un tūristiem - pievilcīgu vietu, ar aktīvu vietējo iedzīvotāju līdzdarbību apzināt, pētīt un ar muzejiskiem līdzekļiem popularizēt Pāvilostas un vēsturiskā Sakas novada kultūrvēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, akcentējot personību lomu tajā.

Darbība:

Pāvilostas novadpētniecības muzejs (PNM ) ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde. Muzeja kompetencē ir vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Sakas novada un Pāvilostas pilsētas dabas, garīgās un materiālās kultūras vērtības un sekmēt to izmantošanu sabiedrības, izglītošanai, izklaidei un radošas iztēles attīstībai. PNM darbības pamats ir Pāvilostas novada domes apstiprināts nolikums.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā izveidota Pāvilostas novadpētniecības muzeja sadaļa, kurā tiek ievietota informācija par muzeja apmeklējuma iespējām, piedāvājumu - muzeja veidotajām ekspozīcijām, izstādēm un pasākumiem, muzeja krājumu, kā arī muzeja darbību.

Izveides (un pārveides) gads:

2002
2011
2013

Kas aktualizē informāciju:

Informācija majas lapai nodod muzeja vadītāja Pāvilostas novada domes Sabiedrisko lietu speciālistei kura ievada aktuālo informāciju mājas lapā

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Lietuviešu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs reizi gadā
Latvijas Ceļvedis reizi gadā
Pāvilostas novadpētniecības muzeja profils NMKK atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

71A4

Akreditācijas datums:

13.09.2018

Muzejs akreditēts līdz:

12.09.2023

Muzeja šifrs:

PMF - muzeja pamatkrājums , PMp. - palīgkrājums

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Pāvilostas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 12:00 16:00
Svētdiena 12:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 15. maija līdz 14. septembrim, muzejs atvērts apmeklētājiem no trešdienas līdz piektdienai 9:00-17:00 un sestdienās, svētdienās 12:00-16:00 Ziemas sezonā, no 15. septembra līdz 14. maijam, muzejs atvērts apmeklētājiem no pirmdienas līdz piektdienai 09:00-17:00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgo ekspozīciju "Sakas novada senvēsture", "Pāvilostas attīstība līdz I Pasaules karam"," Padomju laiki Pāvilostā" ," Jūriņ, prasa smalku tīklu" Digitālā ekspozīcija " Pāvilostas zelta smilšu graudi" , izstādes apskate EUR 0.25 EUR 0.50 EUR1.00 skolēniem EUR 0.25, studentiem, invalīdiem, pensionāriem uzrādot apliecības) EUR 0.50 pārējiem EUR 1.00 Bezmaksas ieeja: Pāvilostas novadu skolu audzēkņiem, bērniem līdz 6 gadu vecumam, Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem (uzrādot apliecības) ekskursijas gidiem, masu mēdiju pārstāvjiem, atsevišķu pasākuma - visi muzeja apmeklētāji
Ekskursiju vadība Pārskata ekskursija pa muzeju un izstādēm; tematiska ekskursija, ekskursija pa Pāvilostas pilsētu un novadu EUR 3.00 EUR 3.00 pa vienu novadīto ekskursiju muzejā, EUR 10.00 ārpus muzeja
Muzeja krājuma izmantošana Muzeja rakstisko priekšmetu kopēšana Izdruka no datora krāsaina Skenēšana EUR 0.09 pa 1 lpp. EUR 0.44 pa 1 lpp. EUR 0.26 pa 1 lpp.
Telpu noma Laulības reģistrācija ar svinīgu laulības ceremonijas organizēšanu Izstāžu zāles īre EUR 24.85 lidz 48.28 EUR 4.50 stundā
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Pāvilostas novadpētniecības muzeja nolikums 31.05.2018 6
2. Noteikumi par krājumu Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 31.05.2018 6
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns. Pāvilostas novadpētniecības muzeja nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 04.01.2013 3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Pāvilostas novadpētniecības muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 27.11.2018 3
5. Darba drošības u.c. noteikumi Pāvilostas novadpētniecības darba drošibas noteikumi 18.12.2017 4

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

10256

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

6519

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

138

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

37

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 138 37

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

22

Vienību skaits, kas netika atrastas:

15

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

10241

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

138

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

37

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

719

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1090

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

637

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Sakas senvēsture - 1. pasaules karš 390 230
2 Padomju laiki Pāvilostā 438 261
3 Jūriņ' prasa smalku tīklu 105 87
4 Pāvilostas zelta smilšu graudi 157 59

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

129

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

75

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Dod, jūriņa, sudrabiņu 17
2 Pāvilostas nēģi 25 17
3 Barikādes 27 21
4 Piekrastes zvejniecības liecības 23 20
5 Latvijas simboli 37 17

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

11

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

7

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Upesmuiža 11 7

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

46

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

5

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmets Izstāde Jūrkalnes bibliotēkai, Ventspils novads 1 09.03.2018 28.12.2018
2 Sadzīves preiekšmetus Pasākums Pāvilostas kultūras namam 4 16.04.2018 11.05.2018
3 Fotogrāfijas Izstāde Pāvilostas bibliotēkai 17 27.07.2018 31.08.2018
4 Fotogrāfijas Izstāde Cīravas pārvaldes bibliotēkai 17 18.09.2018 31.10.2018
5 Sadzīves priekšmetus Izstāde Pāvilostas kultūrvēstures centram 6 4 08.11.2018 28.11.2018
6 Fotogrāfija Izstāde LNVM 1 1 06.12.2017 05.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 374 184 558
Digitālo attēlu izgatavošanai 259 64 323

Muzeja pētnieciskais darbs

no tiem realizēti:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija Pētnieciskā darba nosaukums
1 I. Kurčanova, L. Ķipste 01.08.2017 13.07.2018 Ekspozīcijas izveide Pabeigts Jūriņ' prasa smalku tīklu
2 I. Kurčanova 15.09.2017 17.05.2018 Digitālās ekspozīcijas izveide Pabeigts Pāvilostas zelta smilšu graudi

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4002
Individuālie 2325
Pārējie 705
Apmeklētāji grupās 972
Skolēni grupās 401
Ārzemnieki grupās 144
Pārējie grupās 427
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1485

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

249

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1992

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

79

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

48

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

74

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

24

tai skaitā muzejā:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Kurčanova Jūras mezgli 2014 5 74 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ar dziesmu gadu sāku 09.01.2018. Muzejā 1 23 Pāvilostas kora dalībnieces
2 Lai atcerētos -25. marts 25.03.2018 Represēto piemiņas vietā Pāvilostā 1 19 Skolēni, pieaugušie
3 Iepazīsti Pāvilostu 22.04.2018 līdz 26.08. 2018 Pāvilostas pilsēta 12 296 Tūristi
4 Barikādes 18.01.2018. Muzejā 2 42 Skolēni, skolotāji
5 Ostas mājā- Laulību osta 18.01.2018. līdz 17.08.2018. Muzejā 6 148 Pieaugušie
6 Novembrī 14.11.2018 Stembres kapos pie pieminekļa Kritušiem Sakas dēliem par Latviju 1 38 Skolēnii, skolotāji
7 Latvijas dzimšanas dienas brokastis 16.11.2018 Muzejā 1 13 Skolēni

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

2

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Digitālā ekspozīcija " Pāvilostas zelta smilšu graudi" Interreg "Latvija- Lietuva" projekts "Palanga. Pāvilosta. Iedvesmotā piekrastes vēsture"
2 Jūriņ' prasa smalku tīklu Interreg "Latvija- Lietuva" projekts "Palanga. Pāvilosta. Iedvesmotā piekrastes vēsture"

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmotā vēsture Saglabāt Baltijas jūras piekrastes kultūrvēsturisko mantojumu 24.04.2017-30.09.2019. Palangas kūrorta muzejs Palanga Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmotā vēsture Saglabāt Baltijas jūras piekrastes kultūrvēsturisko mantojumu 24.04.2017-30.09.2019. Palangas kūrorta muzejs Palanga Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads Pašvaldības īpašums 1879 8661
Palīgēka - Laivas māja Pašvaldības īpašums 1912 8661
Palīgēka -Tīklu māja Pašvaldības īpašums 2017
Teritorijas kopējā platība (m2):

2480

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Pālīgēka Laivas māja
Palīgēka Tīklu māja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

532

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 284
Krājuma telpas 126
Pārējās telpas 122
Telpās ir iespējamas norises:

Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: