Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Zinātnes un tehnoloģiju muzejs

Adrese:

Antonijas iela 1, Rīga, LV-1010

Vadītājs/ direktors:

Edīte Bērziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Edīte Bērziņa 67220477 28312178 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

Muzeja krājuma pamatkolekciju veido ievērojamā latviešu ķirurga, onkologa profesora Paula Stradiņa (1896-1958) trīdesmit gadu laikā veidotā medicīnas vēstures liecību kolekcija. Pirmā pastāvīgā profesora Paula Stradiņa privātkolekcijas medicīnas vēstures ekspozīcija tika atklāta 1945.gadā. Tā atradās profesora vadītās Republikas klīniskās slimnīcas (tagad Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca) telpās. Ar Latvijas PSR valdības lēmumu Nr.422 1957.gadā tika nodibināts Medicīnas vēstures muzejs un muzeja iekārtošanai piešķirts nams Rīgā Leona Paegles (tagad Antonijas) ielā 1. Pēc profesora Paula Stradiņa nāves muzejs tika nosaukts viņa vārdā. Apmeklētājiem muzejs durvis vēra 1961.gadā. Atbilstoši MK 27.10.09. noteikumiem Nr.1233 „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums", muzejs ir veselības ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Misija:

Muzeja misija ir saglabāt, pētīt, izstādīt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu izglītotas un veselīgas sabiedrības veidošanos Latvijā.

Darbība:

Muzeja nolikumā noteiktās funkcijas ir: • uzturēt, papildināt un veidot muzeja krājumu kā Nacionālā muzeja krājuma daļu un nodrošināt tā saglabāšanu • nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai. • pētīt medicīnas vēsturi • veikt zinātniski izglītojošo darbu • veicināt valsts starptautiskos sakarus un sadarbību veselības aprūpes jomā

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā pieejama visa nepieciešamā informācija par muzeju. Ērta lapas navigācija ļauj interesentam, bez lieku darbību veikšanas, iepazīties ar muzeja darba laiku, esošajām izstādēm un kontaktālruņiem. Lapā ieviesta sadaļa Muzejs jautā, kas ļauj veidot atgriezenisko saiti ar muzeja apmeklētāju. Lapā ieviesta tiešsaiste uz muzeja profilu sociālajos tīklos www.twitter.com, www.facebook.com, www.draugiem.lv. Lapa ir pieejama trīs valodas – latviešu, angļu un krievu. Tāpat ir ieviesta ērta elektroniskā pieteikšanās ekskursijām. Lapa, atbilstoši standartiem, ir pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Aktuālā informācija lapā tiek ievietota ziņu veidā, bet sadaļā Galerijas apmeklētāji var apskatīt vizuālo materiālu. Lapā pieejama informācija par muzeja vēsturi, pakalpojumiem, cenām, dokumentāciju un muzeja filiālēm.

Mājaslapas adrese:

www.mvm.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2011

Kas aktualizē informāciju:

Komunikāciju un izdevumu nodaļas speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

12A5

Akreditācijas datums:

26.06.2018

Muzejs akreditēts līdz:

25.06.2023

Muzeja šifrs:

MVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, citas ministrijas pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Padotība/piederība:

Latvijas Republikas Veselības ministrija

Dalība organizācijās:

Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācija, Latvijas Muzeju biedrība Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Svētdiena 11:00 16:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums Bērniem līdz septiņu gadu vecumam, skolotājam, kas pavada skolu audzēkņu grupu, un tūristu grupu gidam, bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem, daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī viņus pavadošajām personām (audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestādes vadītājs), bērniem invalīdiem (uzrādot apliecību), Latvijas augstskolu medicīnas, rehabilitācijas, stomatoloģijas un farmācijas fakultāšu un medicīnas koledžu studentiem (uzrādot apliecību), Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību) un ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedra kartes īpašniekiem.
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgās ekspozīcijas individuāla apskate Muzeja ekspozīcijā atspoguļota medicīnas vēsture sākot no tās pirmsākumiem līdz 20.gs. Tāpat ekspozīcijā apskatāma Latvijas medicīnas attīstība, kā arī Kosmosa bioloģija un medicīna. Skolēniem – € 0.70; Studentiem, pensionāriem – € 1.50; Pārējiem – € 2.50
2 Izglītojošo izstāžu apskate Muzejā eksponētas izstādes, kas saistītas ar sabiedrības izglītošanu veselības veicināšanas jautājumos. Skolēniem – € 0.30; Studentiem, pensionāriem – € 0.50; Pārējiem – € 1.00
3 Pārējo izstāžu apskate Muzejā eksponētās izstādes no muzeja krājumiem un viesizstādes. Skolēniem -€ 0.50; Studentiem, pensionāriem – € 1.00; Pārējiem – € 2.00
4 Speciālo izstāžu apskate Muzejā eksponētās staroptautiskās izstādes un izstādes ar ievērojamām izstādes iekārtošanas izmaksām. Skolēniem -€ 2.00 Studentiem, pensionāriem – € 0.50; Pārējiem – € 1.00
5 Muzeja apskate gida pavadībā. Ekskursijas muzejā pieejamas dažāda vecuma apmeklētājiem – latviešu, angļu un krievu valodā. Ekskursijas ilgums 45min. Latviešu valodā : skolēni – € 5.00; Studenti, pensionāri – € 7.00; Pārējiem – € 10.00 Krievu valodā: skolēni - € 5.00 Svešvalodā (izņemot krievu valodā izglītojamiem) visām vecuma grupām – € 1
6 Interaktīva ekskursija Ekskursijas muzeja ekspozīcijā un izstādēs atbilstoši muzeja profilam ar papildus izdales materiāliem un atbilstošiem kostīmiem. Visām vecuma grupām € 15.00
8 Muzejpegagoģiskās programmas nodarbība. Muzejpedagoģisko programmu laikā tiek izmatota muzeja ekspozīcija, tematiskās izstādes, kā arī izglītojoši uzskates līdzekļi. Muzejā piedāvā sekojošas pedagoģiskās programmas: „Uzsmēķēsim?”, „Tīrs un Vesels”, „Lietosim”, „Alkohols cilvēka organismā”, Viduslaiku pilsēta un pilsētnieki”, „Dzīve un nāve senajā Rīgā” un „Mīlestības anatomija”. Programmas izstrādātas atbilstoši noteiktām vecuma grupām. Apmeklētāji grupā līdz 25 cilvēkiem , programmas ilgums 45-60 min. Skolēnu grupām € 15.00; papildus maksai par nodarbības vadīšanu tiek iekasēta maksa par patstāvīgās ekspozīcijas apmeklējumu atbilstoši cenrādim
9 Kultūrizglītojošā programma "Dzimšanas diena muzejā". Muzejā atbilstoši tā profilam piedāvā nosvinēt dzimšanas dienu, kurā ietverta tematiska ekskursija (pēc apmeklētāju vēlmēm), izglītojošas un atraktīvas spēles vai muzejpedagoģiskā programma. Pasākuma ilgums 3 stundas. € 60.00; papildus maksai par nodarbības vadīšanu tiek iekasēta maksa par patstāvīgās ekspozīcijas apmeklējumu atbilstoši cenrādim
10 Krājuma materiālu fotogrāfēšana, filmēšana, skenēšana Juridiskām un fiziskām personām viena vienība vai viena stunda atkarībā no izmantošanas mērķa. € 5.00-30.00
11 Krājuma priekšmetu deponēšana Juridiskām un fiziskām personām (izņemot muzejus) viena vienība, vienu dienu atkarībā no izmantošanas mērķa un eksponāta unikalitātes. € 5.00-150.00
12 Bibliotēkas materiālu kopēšana, skenēšana Visiem apmeklētājiem, 1 A4 formāta lapa. € 0.50
13 Telpu noma Konferenču zāle (100 vietas) muzeja darba laikā, 1 stunda. € 50.00
14 Telpu noma Konferenču zāle (100 vietas) pēc muzeja darba laika, 1 stunda. € 70.00
15 Telpu noma Konferenču zāle (100 vietas) un izstāžu zāle muzeja darba laikā (1 stunda). € 70.00
16 Telpu noma Konferenču zāle (100 vietas) un izstāžu zāle muzeja darba laikā (1 stunda). € 100.00
17 Telpu noma Sanāksmju telpa (30 m2) (1 stunda). € 30.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja nolikumā noteiktās funkcijas ir: uzturēt, papildināt un veidot muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma daļu un nodrošināt tā saglabāšanu; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; pētīt medicīnas vēsturi; veikt zinātniski izglītojošo darbu; veicināt valsts starptautiskos sakarus un sadarbību veselības aprūpes jomā

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ministru kabineta noteikumi "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums" 27.10.2009 1233
2. Noteikumi par krājumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas iekšējie noteikumi 16.07.2015 1-15/68
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma priekšmetu aizsardzības ārkārtas situācijas plāns 22.09.2015 1-9/28
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja iekšējie darba kārtības noteikumi 01.12.2017 1-10/2
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ievadapmācība darba drošībā 28.12.2012 01-47-v
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ministru kabineta noteikumi "Paula Stradiņa Medicīnas vēstutes muzeja maksas pakalpojumu cenrādis" 08.08.2017 448
2. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Zinātniskās padomes nolikums 30.12.2009 01-40-v
3. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Krājuma komisijas nolikums 16.07.2015 1-15/68
4. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbinieku ētikas kodekss 20.12.2010 01-50-v
5. Kārtība par Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē 20.12.2010 01-48-v
6. Noteikumi par darba samaksu, sociālajām garantijām un atvaļinājumiem 22.12.2011 01-71-v
7. Komandējumu organizēšanas kārtība 28.12.2012 01-49-v
8. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja informācijas tehnoloģiju drošibas noteikumi 04.03.2014 01-12-9
9 Darbinieku rīcība saskarsmē ar lobētājiem 14.11.2016 1-10/112

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Dalība Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācijā (EAMHMS) Muzeja starptautiska reprezentācija, dalība kongresā Kopš 1986. gada Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācija (EAMHMS) Parīze Francija
Dalība Starptautiskā Medicīnas vēstures biedrībā (ISHM) Muzeja starptautiska reprezentācija un 2020.gada kongresa organizēšana. Muzeja pārstāvis ir ievēlēts par biedrības vice-prezidentu Atjaunota 2014. gadā Starptautiskā Medicīnas vēstures biedrība (ISHM) Brisele Beļģija
Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) Muzeja krājuma papildināšana ar materiāliem par latviešu ārstiem pasaulē Kopš 2001. gada Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) Minesota ASV
Zin.-pētn. projekts un grants pētījumam „Roche darbība Austrumeiropā 1898-1998”. Monogrāfija un krājuma papildināšana Kopš 2013. gada Hoffmann-La Roche Bāzele Šveice
Izstāde “Cits Faberže” Rīgā un Vīsbādenē Starptautiskā izstāde. Faberže - medicīnas instrumentu izgatavotajs Kopš 2018. gada Viībādenes pilsētas valde, Faberže muzejs Bāden-Bādenē Vīsbādene, Bāden-Bādene Vācija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Dalība Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācijā (EAMHMS) Muzeja starptautiska reprezentācija, dalība kongresā Kopš 1986. gada Kopš 1986. gada Parīze Francija
Dalība Starptautiskā Medicīnas vēstures biedrībā (ISHM) Muzeja starptautiska reprezentācija Atjaunota 2014. gadā Starptautiskā Medicīnas vēstures biedrība (ISHM) Brisele Beļģija
Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) Muzeja krājuma papildināšana ar materiāliem par latviešu ārstiem pasaulē Kopš 2001. gada Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) Minesota ASV
Izstāde un konference "Anatomy and beyyond"Rīgā, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Izstāde un konference „Anatomy and beyond” 2017. gada rudens Starpt. asociācija "Biological and Medical Art in Belgium - BIOMAB" Brisele Beļģija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Dalība Eiropas Medicīnas zinātņu vēstures muzeju asociācijā (EAMHMS) Muzeja starptautiska reprezentācija, dalība kongresā Kopš 1986. gada Kopš 1986. gada Parīze Francija
Dalība Starptautiskā Medicīnas vēstures biedrībā (ISHM) Muzeja starptautiska reprezentācija un 2020.gada kongresa norises vietas pieteikšana. Atjaunota 2014. gadā Starptautiskā Medicīnas vēstures biedrība (ISHM) Brisele Beļģija
Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) Muzeja krājuma papildināšana ar materiāliem par latviešu ārstiem pasaulē Kopš 2001. gada Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) Minesota ASV
Dzintars medicīnas vēsturē Sadarbība ar Kaļiņingradas apgabala Dzintara muzeju, dalība konferencē, konsultācijas. Kopš 2013. gada Kaļiņingradas apgabala Dzintara muzejs Kaļiņingrada Krievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rīga, Antonijas iela 1 Valsts īpašums 1875
Teritorijas kopējā platība (m2):

2490

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Rīga, Antonijas 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

3221

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1299
Krājuma telpas 339
Pārējās telpas 1583
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas