Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Līvija Zepa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Līvija Zepa 64822480 26541110 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944. gada 20. septembris

Misija:

Muzeja galvenais mērķis ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt dabas, garīgās un materiālās kultūras vērtības Madonas novadā, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Madonas novada vēsturi un tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā, lai sekmētu novada resursu izmantošanu tūrisma industrijā un muzejiskiem līdzekļiem uzturētu aktīvu dialogu ar novada iedzīvotājiem un viesiem.

Darbība:

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs omplektē un zinātniski apstrādā materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, organizē kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas, iepērk kultūras vērtības, izdara krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu. Veic zinātniskās pētniecības darbu. Pēta muzeja krājumu, ar novada vēsturi, kultūru utt. saistītās tēmas arhīvos, bibliotēkās, citos muzejos, zinātniskās pētniecības iestādēs u.c. Iekārto ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, kuru pamatā ir izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti. Veic izglītojošo un kultūras darbu: organizē dažādus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, vada ekskursijas, lasa lekcijas, izstrādā un organizē muzejpedagoģiskās programmas gan muzejā, gan ārpus tā. Publicē zinātniskos, informatīvos, metodiskos, reklāmas u.c. izdevumus. Pēc pieprasījuma sniedz konsultācijas, metodisku palīdzību savas kompetences ietvaros.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapā ir informācija par aktualitātēm (izstādēm, pasākumiem, dalību projektos, zinātniskajām konferencēm) muzejā, foto galerijas, muzeja speciālistu un administrācijas kontaktinformācija. Muzeja mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar muzeja nolikumu, pakalpojumu cenrādi, muzeja darbības pārskatu, izstāžu plāniem, muzeja krājumu, muzejpedagoģiskajām nodarbībām, lekcijām, pētījumiem, izdevumiem un publikācijām, kā arī informāciju par muzeja vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2016

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9A4

Akreditācijas datums:

22.09.2015

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2020

Muzeja šifrs:

MNM, MNM Plg.

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Madonas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Krājuma un administrācijas ēka Skolas ielā 12, Madonā, darba laiks: darbdienās no 8.00 - 17.00 brīvdienas - sestdiena, svētdiena Muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, darba laiks: pirmdienās - brīvs otrdiena - piektdiena no 10.00 - 17.00 sestdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma mob.t.20221997

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums: 1.1. trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm;
1.2. pirmsskolas vecuma bērniem;
1.3. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem;
1.4. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem;
1.5. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
1.6. Latvijas muzeju darbiniekiem;
1.7. novada pašvaldības sadarbības partneriem;
1.8. starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Uzziņas materiāla pieejamība un iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem. NB! Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju obligāta.
3 Krājuma materiālu deponēšana: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
4 Fotografēšana, filmēšana: muzeja darba popularizēšanai.
5 Tiesības kopēt vai skenēt: citiem republikas muzejiem.
6 Uzziņas materiāla sagatavošana, izmantojot muzeja krājumu: novada pašvaldības iestādēm, citiem Latvijas muzejiem.
7 Krājuma materiāla izmantošana, skenēšana, fotografēšana (ja nav citi ierobežojumu): materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
8 Ekskursiju vadīšana muzejā: novada iedzīvotājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas biļešu cenas muzeja Lielajās izstāžu zālēs: - pieaugušajiem € 1,00
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Ieejas biļešu cenas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā un mazajā zālē: - pieaugušajiem € 0,50
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
3 Ieejas biļete ģimenei: 4 - 6 cilvēki € 2,50
4 Ekskursiju vadīšana muzejā (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām € 5,00
- skolēnu grupām € 3,00
- svešvalodā pieaugušo grupām € 8,00 Bezmaksas: Madonas novada iedzīvotājiem
5 Ekskursiju vadīšana ārpus muzeja (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām pa pilsētu € 15,00
- svešvalodā € 20,00
- skolēnu, senioru grupām pa pilsētu € 12,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) € 20,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) svešvalodā € 30,00
- grupām pa pilsētu svešvalodā (senioru un skolēnu) € 15,00
6 Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem (ar PVN neapliek) € 2,00
7 Priekšmeta tematiska izvēle un atlase pēc iepriekšēja pasūtījuma (papildus aprēķinot PVN): - 1 - 10 priekšmeti € 0,70
- virs 10 priekšmetiem € 1,40
8 Zinātniskā arhīva izmantošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lieta € 1,40
9 Krājuma materiālu deponēšana juridiskām un privātpersonām( par 1 vienību) (papildus aprēķinot PVN): - uz 1 dienu € 1,40
- uz 1 nedēļu € 7,00
- uz 1 mēnesi € 14,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
10 Fotografēšana, filmēšana(papildus aprēķinot PVN): - ekspozīcijā, izstādē (ja nav autoru ierobežojumu) € 1,40 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
11 Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu (norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora) (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem ( pētniekiem zinātniskajiem darbiem), novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,25 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 2,85 - 4,25 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
12 Tiesības kopēt vai skenēt vienu krājuma vienību (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem, pētniekiem zinātniskajiem darbiem, pašvaldības, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,14 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 1,40 - 4,25 Bezmaksas: citiem republikas muzejiem
13 Digitālu attēlu izgatavošana, nosūtīšana elektroniski (papildus aprēķinot PVN): - digitāls attēls bez apstrādes (viena vienība) € 5,10
14 Printēšana A4 formātā 1 lapa (papildus aprēķinot PVN): - melnbalts attēls € 0,14
- krāsains attēls € 0,28
- melnbalts attēls uz fotopapīra € 0,28
- krāsains attēls uz fotoppīra € 0,57
17 Uzziņu materiāla sagatavošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lapa A4 formāt: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem a atkarībā no apjoma € 14,00 - 71,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem republikas muzejiem
NB! Ja materiāla sagatavošanai nepieciešams braukt uz arhīviem, bibliotēkām, transporta, komandējuma un kopēšanas izdevumus sedz pasūtītājs.
18 Izstāžu iekārtošana ārpus muzeja (papildus aprēķinot PVN): - pasūtītājs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
19 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai (papildus aprēķinot PVN): - pakalpojuma ņēmējs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
NB! Muzeja krājuma komisija var atteikt atsevišķu unikālu krājuma priekšmetu izmantošanu (slikti saglabājies, atrodas konservācijā vai restaurācijā, priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Savu misiju muzejs veic realizējot sekojošas funkcijas: - komplektē un zinātniski apstrādā materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, organizē kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas, iepērk kultūras vērtības, izdara krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru Kabineta noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu; - veic zinātniskās pētniecības darbu. Pēta muzeja krājumu, ar novada vēsturi, kultūru u.c. saistītās tēmas arhīvos, bibliotēkās, citos muzejos, zinātniskās pētniecības iestādēs u.c.; - iekārto ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, kuru pamatā ir izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti; - veic izglītojošo un kultūras darbu: organizē dažādus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, vada ekskursijas, lasa lekcijas, izstrādā un organizē muzejpedagoģiskās programmas gan muzejā, gan ārpus tā; - publicē zinātniskos, informatīvos, metodiskos, reklāmas u.c. izdevumos; - pēc pieprasījuma sniedz konsultācijas, metodisku palīdzību savas kompetences ietvaros; - muzejs kā juridiska persona veido savu arhīvu, pamatojoties uz likumu Par arhīviem un Nolikumu par Madonas muzeja arhīvu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 29.10.2009
2. Noteikumi par krājumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma noteikumi 08.07.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 26.12.2008
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Madonas novada pašvaldības ētikas kodekss Madonas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 28.07.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja civilās aizsardzības pasākumu plāns 05.11.2007
2 Darba vides iekšējās uzraudzības plāns 05.12.2019
3 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāns 05.12.2019
4 Darba aizsardzības ievadapmācība 05.12.2019
5 Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 31.08.2017
6 Instrukcijas darba aizsardzībā: elektrodrošībā neelektrotehniskajam personālam, ar datoru, pārvietojot smagumus, ar biroja, sadzīves tehniku, darbam augstumā, uz kāpnēm, vadot transporta līdzekli, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, drošības zīmju lietošanā, telpu uzkopšanai, teritorijas uzkopšanas darbiem 05.12.2019
7 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpu Skolas ielā 12 un Skolas ielā 10a, Madonā, Madonas novadā, slēgšanas un atvēršanas kārtību 10.11.2009
8 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu grāmatvedības uzskaites kārtība 05.01.2011
9 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi Madonas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem 26.09.2013 Rīkojums MNP/2.1.1.12/13/66
10 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves "Sarkaņu pamatskola", Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, slēgšanas un atvēršanas kārtību 18.08.2016 Rīkojums Nr.34 - v
11 Madonas novada pašvaldības personāla personas datu aizsardzības politika 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
12 Madonas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas vadības kārtība (iekšējā kārtība) 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

134329

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

92472

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

546

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

294

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 544 293

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

289

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Metāls Konservācija 8
2 Koks Konservācija 6
3 Āda Konservācija 36
4 Tekstilijas Konservācija 8
5 Papīrs Konservācija 190
6 Foto Konservācija 23
7 Citi priekšmeti Konservācija 16
8 Grāmatas Konservācija 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

5713

Vienību skaits, kas netika atrastas:

2

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

3

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

24531

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1938

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1621

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6083

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3372

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3175

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Novada arheoloģija 449 426
2 Virtuālā ekspozīcija „Madonas novada senatne” 184 181
3 „Sarkanieši – ievērojami kultūras darbinieki” 206 157
4 19. gs. beigu, 20. gs. sākuma dzīvojamā istaba 174 157
5 Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” 410 390
6 Virtuālā ekspozīcija "Madonas novada vēsture 1918 – 1940" 1949 1864

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1512

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1347

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Piena trauki un pārstrāde 61 45
2 90 nedēļas līdz miera līgumam /Latvijas Neatkarības karš/ 189 160
3 Cimdi Madonas muzeja krājumā 134 134
4 Guntis Ozoliņš - kultūras un izglītības darbinieks 22 22
5 Grāmatizdevējam Imantam Reitmanim -100 49 47
6 Muižu arhitektūra un dzimtu ģerboņi 10 10
7 Apavi un somas no muzeja krājuma 65 61
8 Imanta Lancmaņa fotoizstāde "Pilis Eiropā" 4 4
9 Latvijas Centrālās Padomes Memorandam – 75 45 45
10 1949.gada represijas pieminot 11 9
11 Neba maize pate nāca… Ceļš no graudiem līdz maizei 59 57
12 Lieldienas 6 6
13 Skaistumkopšanas piederumi no muzeja krājuma 50 43
14 Rakstnieks Egils Kalme. Kara un trimdas maize 53 52
15 Alus trauki no muzeja krājuma 57 57
16 Jāņi – jostas no muzeja krājuma 71 71
17 Keramiķim Pēterim Auniņam - 130 17 17
18 Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā 67 11
19 Aktrisei Elvīrai Baldiņai – 100 32 32
20 Baltijas ceļam - 30 6 6
21 “75 mirkļi” mākslas krājumā. Muzejam - 75 81 81
22 “Lielākais, senākais, mazākais muzeja krājumā” – muzejam 75 62 55
23 Exlibris 87 87
24 Rakstāmrīki un mācību priekšmeti no muzeja krājuma 99 95
25 “Glabātāji” 58 45
26 Vārdam vēstule – 150 36 36
27 Ziemassvētku atklātnes un rotājumi 81 59

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1792

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1561

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Kalendāri 153 153
2 Elektrifikācija Madonas novadā 133 116
3 Slēpes paliksim zem kājām 105 94
4 Apceļo dzimto zemi 43 37
5 Sportiskās virsotnes 24 24
6 Latvijas Tautas frontes Madonas rajona nodaļai 30 25 25
7 Teritoriālā reforma vēsturiskā skatījumā 66 55
8 Valdis Breģis (1928-2011) – diriģents, komponists, pedagogs 58 51
9 Celtnes un būvplāni Madonā 278 196
10 Aktierim, režisoram Kārlim Pamšem –100 18 18
11 Vai viegli būt jaunam? 156 131
12 Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā. 30 9
13 Jubileju gads/Raiņa lugai “Zelta zirgs”- 110 61 58
14 Melnbaltais ir krāsains 261 244
15 Jānis Barloti un meteoroloģijas vēsture 18 18
16 Baltijas ceļam – 30 7 7
17 90 nedēļas līdz miera līgumam/Neatkarības karš 189 160
18 Gaisma līgo Latvijā 95 95
19 1949.g. Represijas pieminot 32 31
20 Pirms 30 gadiem. Ceļā uz 4.maiju 33 32
21 Senāk un tagad 7 7

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

767

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

645

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Materiāli par J.Zāberu, B.Martuževu, R.Pinni, O.Kalpaku, M.Celmiņu, H.Celmiņu Ekspozīcijai “Lubānas novada ievērojamās personības” Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 23 23 03.04.2014 05.06.2020
2 Etnogrāfiskie priekšmeti Ekspozīcija R.Blaumaņa memoriālmuzejam „Braki” 53 42 19.12.2014 01.11.2020
3 Etnogrāfiskie un brāļu Jurjānu memoriālpriekšmeti Ekspozīcijai un uzglabāšanai Brāļu Jurjānu memoriālmuzejam „Meņģeļi” 100 94 19.12.2014 01.11.2020
4 Gleznas P.Ruņģis „Vidzemes tāles”, R.Rudzītis „Lauki Bērzaunē” Eksponēšanai laikraksta “Stars” redakcijas telpās Laikraksts "Stars" 2 2 08.03.2016 13.03.2021
5 J.Zābera dzīve un darbs Ekspozīcija J.Zābera muzejs Lubānas novada Meirānu „Vecajā Ceplī” 111 89 19.12.2016 05.06.2020
6 Tēlniecības darbi Eksponēšanai Madonas novada pašvaldība 3 3 19.12.2016 01.03.2021
7 Gleznas, 2 memoriāli priekšmeti karogs, grāmata, etnogrāfiskie priekšmeti Ekspozīcija „Ievērojami kultūras darbinieki – dzelzavieši” Dzelzavas pag. pārvaldei ekspozīcijai Doku Ata memo-riālmuzejā 20 19 20.12.2016 01.05.2021
8 Fotogrāfiju digitāli attēli Mišu medus muzeja ekspozīcijai Mišu medus muzeja īpašnieks Artis Krasts 7 7 15.05.2017 pastāvīgi
9 Fotogrāfijas, projekts, digitāli attēli Rakstam “Latviešu tautas podniecības saknes” Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta pētniece Baiba Dumpe 8 8 21.03.2017 21.03.2019
10 Fotogrāfiju digitāli attēli Grāmatai “Latvijas 100” Latvijas ārstu biedrība Pēteris Apinis 76 76 09.06.2017 01.06.2019
11 Fotogrāfiju digitāli attēli Ģimenes arhīvam Mārtiņš Celmiņš 16 16 22.06.2017 22.06.2019
12 Fotogrāfiju digitāli attēli Fotoattēlu ievietošana datu bāzē internetā, kas tiek veidota ES programmas Horizon-2020 projektā „COURAGE – CULTURAL Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries” (http://cultural–oposition.eu/) LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, dr.hist. Daina Bleiere 4 3 02.11.2017 uz visu datu bāzes pastāvēšanas laiku
13 Fotogrāfiju digitāli attēli Fotoizstādei par Bērzaunes pagasta vēsturi Biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”, v.l. A.Aizstrauta 55 44 08.11.2017 uz visu izstādes darbības laiku
14 Fotogrāfijas, dokumenti, lietiskie priekšmeti, digitāli attēli Latvijas muzeju izstādei ”Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 66 29 08.12.2017 31.05.2021
15 Bākūžkalna Dziesmusvētku fotogrāfiju digitāli attēli Grāmatai “Ērgļu novads skan” Ērgļu novada pašvaldība 9 7 05.02.2018 01.06.2019
16 Gleznas, skolas forma, skolas sols. Skulptūras, zīdaiņu pudele Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgai ekspozīcijai “Padomju gadi” Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs 18 16 18.10.2018 31.12.2019
17 Lubānas ezera iedambēšanas darbu fotogrāfiju digitāli attēli Ceļojošajai izstādei “Lubānas ezera iedambēšana: toreiz un tagad” Biedrībai “Pie kraujas” 9 9 11.02.2019 līdz izstādes eksponēšanas beigu datumam
18 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli par mākslinieku Gunti Strupuli Grāmatai par mākslinieku Gunti Strupuli izdevniecībā “Neputns” Dr. art. Vija Strupule 11 11 14.09.2018 31.12.2023
19 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli par Ērgļu novadu Izdevumam par Ērgļu novada iestāžu, uzņēmumu, ēku vēsturi laika ritumā Ērgļu novada pašvaldība 34 32 18.01.2019 01.01.2020
20 Saikavas kora karogs Saikavas kora dibināšanas 150 gadu jubilejai Jānis Rijnieks 1 1 25.01.2019 28.01.2019
21 Krājuma priekšauti Eksponēšanai seminārā “Vidzemes priekšauts 19./20.gs.” Biedrībai “Latviešu tautas mākslas savienība” 5 5 13.02.2019 19.02.2019
22 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli Dokumentālai filmai par Latvijas Neatkarības karu “Mazais kareivis Kopels Goreliks” Biedrībai “TERRA EUROPA” 98 70 08.03.2019 01.02.2021
23 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli Ziņojumam LU 77.starptrautiskajā konferencē par Augustu Saulieti Sanita Dāboliņa 17 17 14.03.2019 16.06.2019
24 Krājuma priekšmets – Šaha galdiņš Eksponēšanai rerstauratoru darbu izstādē “No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca” Latvijas restauratoru biedrība 1 1 15.03.2019 16.06.2019
25 Krājuma priekšmets – dozimetrs Izstādei “RSU docētāju lietišķie pētījumi” Rīgas Stradiņa Universitātes muzejs 1 1 18.03.2018 26.07.2019
26 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli Bakalaura darbam par muižām Madonas novadā Anna Ketlere 6 6 17.04.2019 01.06.2020
27 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli Publikācijai par mākslinieku, LTF biedru, mākslas skolas direktoru Jāni Simsonu Mārīte Kalniņa 9 9 23.05.2019 30.06.2019
28 Krājuma priekšmets – Aleksandra Dembo iespiedgafika no cikla “Kosmoss un mēs” Eksponēšanai izstādē Aleksandrs Dembo/Armands Zelčs/Jānis Klaučs Fonds “Mākslai vajag telpu” 1 1 15.07.2019 25.08.2019
29 Krājuma priekšmets – Latvijas skautu priekšnieka Teodora Baltpurviņa dienasgrāmata 18.novembra pasākumam Lazdonas multifunkcionālajā bērnu un jauniešu centrā “Kodols” Lazdonas pagasta pārvalde 1 2 05.11.2019 22.11.2019
30 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli Publicēšanai Adolfa Karnupa darba dienasgrāmatā Sanita Stikule 2 2 12.11.2019 01.12.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 3104 4472 7576
Digitālo attēlu izgatavošanai 396 423 819

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 11
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

26

no tiem realizēti:

26

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

10

no tām uzsāktas īstenot:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 R.Medne Jauniešu organizācijas un to darbība laika posmā no 1918.-1940.g. – skauti, gaidas, mazpulki, Latvijas Vanagi, Jaunatnes Sarkanā krusta pulciņi, “Cerības pulciņi”, Strādnieku Sports un Sargs 19.03.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs” Turpinās
2 R.Medne Kultūras norises Madonas apriņķī 1918.-1940.g. – amatierteātri, kapellas, orķestri, ansambļi 17.07.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
3 R.Medne Saimniecība, lauksaimniecība Madonas apriņķī 1918.-1940.g. – putnkopības sadaļa 17.07.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
4 R.Medne Saimnieciskās dzīves norises Madonas apriņķī 1918.-1940.g. – satiksme, transports – kravas, privātais, sabiedriskais, zirgu transports, ūdenstransports, autobusi; sakari – pasts, telefons, telegrāfs 17.07.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
5 R.Medne Vara 1918.-1940.g. – Saeimas vēlēšanas, Kara apriņķa pārvalde 17.07.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
6 R.Medne Saimnieciskās dzīves norises Madonas apriņķī 1918.-1940.g. – Šoseju un zemesceļu departamenta, ceļu remontdarbi, tilti, dzelzceļš, stacijas 23.07.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
7 R.Medne Saimniecība Madonas apriņķī 1918.-1940. – elektrifikācija, Aiviekstes spēkstacija, Madonas raidstacija Aiviekstē, dzirnavas 15.08.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
8 R.Medne Saimniecība Madonas apriņķī 1918.-1940.g. – mežkopība – mežniecības 01.10.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
9 R.Medne Saimniecība Madonas apriņķī 1918.-1940.g. – bāreņu sociālais nodrošinājums 21.10.2019 01.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
10 R.Medne Veselības nozares attīstība Madonas apkārtnē – Madonas slimnīcai 90 01.11.2019 01.12.2020 Izstāde Turpinās
11 Z.Grīnvalde Izzini, Izpēti, Iepazīsti Madonu 11.03.2019 25.03.2019 Muzejpedagoģiskā programma Turpinās
12 Z.Grīnvalde Kas ir pilsētbūvniecība 01.04.2019 30.11.2019 Muzejpedagoģiskā programma Turpinās
13 Z.Grīnvalde Kā būvēta Madona 01.04.2019 30.11.2019 Muzejpedagoģiskā programma Turpinās
14 Z.Grīnvalde Madonas muzeja vēsture 01.09.2019 20.09.2019 Prezentācija Turpinās
15 Z.Grīnvalde Lāčplēša Kara ordeņa vēsture 01.11.2019 15.11.2019 Muzejpedagoģiskā programma Turpinās
16 L.Garā Zemkopība, lopkopība, biedrības Madonas novadā 1918. – 1940.gads 01.06.2019 31.12.2019 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
17 L.Garā Muzeja krājuma kolekciju komplektēšana. Pieredze, problēmas 02.09.2019 24.10.2019 Referāts, prezentācija Pabeigts
18 I.Gaujēna Lauku aptiekas un ambulances 20.01.2018 02.01.2022 Ekspozīcija “Lauku ambulances un aptiekas” Sarkaņu krātuvē Turpinās
19 I.Gaujēna Konfesijas un baznīcas Madonas novadā, reliģisko iestāžu struktūra un attiecības ar valsti 1918.-1940.gados 14.01.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
20 I.Gaujēna Skolas Madonas novadā, izglītības sistēma 1918-1940.gados 11.03.2018 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
21 I.Gaujēna 1920.gada agrārreforma 14.02.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
22 I.Gaujēna Madonas novada muižas un to īpašnieku dzimtas 07.01.2019 03.01.2022 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.”, informatīvs materiāls izstādei “Vidzemes bruņniecība un Latvija. Vidzemes muižu arhitektūra un dzimtu ģerboņi” Turpinās
23 I.Gaujēna Pretošanās kustības 1919.gadā 14.02.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
24 I.Gaujēna Valsts un pašvaldību pārvaldes sistēma 1918 -1940 08.01.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
25 I.Gaujēna Lopkopība novadā (piensaimniecība, zirgkopība) 1918 - 1940 09.09.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.–21.gs.” Turpinās
26 I.Gaujēna Amatniecība novadā 1918 - 1940 07.10.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
27 I.Gaujēna Sociālā nodrošināšana 1918 - 1940 04.11.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
28 I.Gaujēna Novadnieki – izcilas personības: grāmatizdevējs Imants Reitmanis 03.01.2019 21.01.2019 Izstāde, raksts Pabeigts
29 I.Gaujēna Madona 1918 - 1940 02.09.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
30 N.Seļma Muzeja vēsture 07.05.2019 12.09.2019 Izstāde Pabeigts
31 N.Seļma Kultūra Madonas novadā 1918. – 1940: -Deju kolektīvi -Kori -Dziesmu svētki Sabiedriskās organizācijas – mājturības kursi 20.05.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.–21.gs.” Turpinās
32 N.Seļma Militārie formējumi (armijas, aizsargi, policija, milicija) Madonas novadā, to struktūra 1918-1940.gados 11.03.2018 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.–21.gs.” Turpinās
33 N.Seļma Izglītības iestāžu rašanās Madonā (Biržos) 05.08.2019 01.12.2020 Referāti, ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.–21.gs.” Turpinās
34 N.Seļma Apģērba aksesuāri 07.01.2019 19.02.2019 Izstāde Pabeigts
35 N.Seļma Skaistumkopšana 20.gadsimtā 11.03.2019 10.06.2019 Izstāde Pabeigts
36 L.Ivanova Tūrisms 1918.-1940.g. Latvijā un Madonas apkārtnē 01.07.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
37 L.Ivanova Meža dienas 1928 – 1940 01.06.2019 01.03.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14.-21.gs.” Turpinās
38 L.Ivanova Vārdam VĒSTULE - 150 01.07.2019 15.09.2019 Izstāde, publikācija Pabeigts
39 L.Ivanova Latvijas Centrālās Padomes Memorandam - 75 02.01.2019 30.03.2019 Izstāde, publikācija Pabeigts
40 L.Ivanova Gaiziņkalna vēsture 20.11.2018 25.09.2019 Referāts Pabeigts
41 L.Ivanova Atmoda. Madona. 1989.gads 01.12.2018 01.12.2019 Publikācija Pabeigts
42 L.Ivanova Laikraksti 1929 - 2019 02.04.2019 15.12.2019 Publikācija Pabeigts
43 L.Ivanova Meža dienas bijušajā Lubānas un Meirānu pagastā (1928 – 1940) 01.07.2019 30.11.2019 Publikācija Pabeigts
44 L.Ivanova Sievietes – fotogrāfes novadā 05.06.2019 15.07.2019 Publikācija Pabeigts
45 L.Ivanova Kārlis un Amālija Dāvji 25.06.2019 30.11.2019 Publikācija Pabeigts
46 L.Bakmane Ex libris muzeja krājumā 11.09.2019 25.09.2019 Izstāde Pabeigts
47 E.Krupko Mākslas dienas Madonas novadā 15.04.2019 16.04.2019 Prezentācija Turpinās
48 N.Seļma Biržu izglītības biedrības vēsture. Pētniecības problēmas 05.08.2019 01.12.2019 Referāts Pabeigts
49 I.Gaujēna Saikavas aptiekas kolekcija - 20.gs. lauku aptiekas vēsture 12.08.2019 02.10.2019 Refrāts Pabeigts
50 E.Krupko Prezentācija "Mākslas dienas Madonas novadā" 15.04.2019 16.04.2019 Prezentācija Pabeigts
51 I.Sudāre Sarkaņu skolas vēsture 1960-1980 01.08.2017 03.02.2023 Ekspozīcija Turpinās
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 L.Ivanova Barikāžu laiks Madonā 1,5 lpp. “Stars”, 22.01.2019.
2 L.Ivanova Par muzeja ceļojošajām izstādēm 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 01.2019.
3 L.Ivanova Atmoda. Madona.1989. 1,5 lpp. “Stars”, 01.02.2019.
4 L.Ivanova Atceroties nesenu pagātni 1,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 01.02.2019
5 L.Ivanova Muzeja izstādes ceļo! 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 02.2019.
6 L.Ivanova Latvijas Centrālās Padomes Memorandam - 75 2 lpp. www.madonasmuzejs.lv 01.03.2019.
7 L.Ivanova Pirms 30 gadiem sāk pulcināt represētos 1 lpp. “Madonas Novada Vēstnesis” 02.2019.; www.madonasmuzejs.lv marts 25.03.2019.
8 L.Ivanova Kraukļos, Ļaudonā, Pļaviņās, Jaungulbenē … 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 03.2019.
9 L.Ivanova Mēs, apakšā parakstījušies…[par Centrālās Padomes Memorandu] 1,5 lpp. “Stars” 08.03.2019.
10 L.Ivanova No atmiņām par 1949.gada 25.martu 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 25.03.2019.
11 L.Ivanova Barkavā, Ērgļos, Kraukļos… 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 04.2019.
12 L.Ivanova Humors, satīra un kaitīgā literatūra [Par izdevumiem ar Madonas vārdu] 1 lpp. “Stars”08.03.2019.
13 L.Ivanova Laikraksti ar Madonas vārdu 1,5 lpp. “Stars”16.04.2019.
14 L.Ivanova MADONA.ATMODA. 1989./Akcija “Sarkofāgs” 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 11.04.2019.
15 L.Ivanova Meža dienas Dzelzavā 1930.gados 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 09.05.2019.
16 L.Ivanova Meirānos, Gaiziņstarā, Kraukļos 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 05.2019.
17 L.Ivanova Muzeja krājumu iepazīst ārpus muzeja [Par ceļojošajām un virtuālajām izstādēm] 1,5 lpp. “Madonas Novada Vēstnesis” 05.2019.
18 L.Ivanova Praulēnietis iepazīstina ar mākslīgo valodu [par Rūdolfu Libeku] 1 lpp. “Stars”, 17.05.2019.
19 L.Ivanova Pirms 30 gadiem un godinot šogad [par LTF Madonas rajona nodaļu un Jāni Simsonu] 1 lpp. “Stars”, 21.05.2019.
20 L.Ivanova Jūnijā pirms 100, 30 gadiem un šogad [Par Neatkarības kara tēmu un Atmodas laika notikumiem 1989. gadā] 1,5 lpp. Stars”, 11.06.2019.
21 L.Ivanova Ceļojošo izstāžu piedāvājums 0,3 lpp. www.madonasmuzejs.lv 06.2019.
22 L.Ivanova Ceļojošās izstādes jūlijā 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 07.2019.
23 L.Ivanova Brīvības cīnītāju piemiņas vietas novadā 2 lpp. “Madonas Novada Vēstnesis” 07.2019.
24 L.Ivanova Aicinām ielūkoties vecajos fotoalbumos [par sievietēm – fotogrāfēm] 1 lpp. “Stars”, 02.08.2019.
25 L.Ivanova Meklējam, kurš palīdzēja Amālijai Dāvei 0,5 lpp. “Lubānas Ziņas”, 07.2019.
26 L.Ivanova 11.augusts – Brīvības cīnītāju piemiņas diena 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 08.2019.
27 L.Ivanova Baltijas ceļam - 30 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 31.07.2019.
28 L.Ivanova Ceļojošās izstādes augustā 0,3 lpp. www.madonasmuzejs.lv 08.2019.
29 L.Ivanova Jānim Vītolam - 135 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 15.08.2019.
30 L.Ivanova Fotogrāfes E.Zariņš, M.Grass, O.Zers un citas 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 15.08.2019.
31 L.Ivanova Sēnes – muzejā! 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 08.2019.
32 L.Ivanova Mācību grāmatu autori - jubilāri 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 28.08.2019.
33 L.Ivanova Ceļojošās izstādes septembrī 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 09.2019.
34 L.Ivanova Ceļojošās izstādes - bibliotēkas 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 10.2019.
35 L.Ivanova Ko stāsta vēstules… 2 lpp. “Stars”, 01.11.2019.
36 L.Ivanova 11. novembris- Lāčplēša diena (par Lāčplēša dienas vēsturi) 3 lpp. “Madonas Novada Vēstnesis” 11.2019.
37 L.Ivanova Vārdam VĒSTULE - 150 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 28.10.2019.
38 L.Ivanova 11. novembris- Lāčplēša diena (par kritušo piemiņas vietām Madonas novadā) 2 lpp. www.madonasmuzejs.lv 31.10.2019.
39 L.Ivanova Ceļojošās izstādes novembrī 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 11.2019.
40 L.Ivanova Ģenerālim Jānim Ezeriņam - 125 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 14.11.2019.
41 L.Ivanova “Laiks un tā paredzēšana”/par meteorologu Alfredu Zirnīti 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 25.11.2019.
42 L.Ivanova Skolas iela 8/par Madonas bijušās pamatskolas ēku 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 27.11.2019.
43 L.Ivanova Izvēlas ceļojošās izstādes 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 12.2019.
44 L.Ivanova “Kā liepa ziedēšu pie Aiviekstes”/par Jāni Gavaru 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 03.12.2019.
45 L.Ivanova “Madonas Arājs” 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 11.12.2019.
46 L.Irbe Tieslietu stūrakmens – Aleksandrs Gubens 1,5 lpp. “Stars” 06.03.2019.
47 L.Irbe 100 gadu Andrieva Niedras valdībai 1 lpp . “Stars”03.05.2019.
48 L.Irbe Katoļu baznīca Madonas apkārtnē 1 lpp. “Stars”04.06.2019.
49 L.Irbe Senā mūzika Madonas muzejā 0,5 lpp. “Stars” 12.06.2019.
50 R.Medne “25 gadus vēlāk…” 3 lpp. “Stars” 29.03.2019.
51 R.Medne 1941.gada jūniju atceroties 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 13.06.2019., www.facebook.com 14.06.2019.
52 Z.Grīnvalde “Dzīves un mākslas krāsās” 1 lpp. “Stars”, 11.01.2019.
53 Z.Grīnvalde Tematisko sestdienu cikls Madonas muzejā 0,5 lpp. Madonas Novada Domes Vēstnesis, 01.2019.
54 Z.Grīnvalde Sarunas par grāmatizdevēju Imantu Reitmani, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās” 0,5 lpp. “Stars”,15.02.2019.
55 Z.Grīnvalde Aktīvas pavasara brīvdienas skolēniem Madonas muzejā 1 lpp. Madonas Novada Domes Vēstnesis, 02.2019.
56 Z.Grīnvalde Tikšanās ar koku un vilnas meistaru Ritvaru Toču 0,5 lpp. “Stars”, 2019.gada 12.aprīlis Madonas Novada Domes Vēstnesis, 03.2019.
57 Z.Grīnvalde Aicinām uz Muzeju nakti Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā 1 lpp. “Stars”, 2019.gada 14.maijs, Madonas Novada Domes Vēstnesis, 05.2019.
58 Z.Grīnvalde Madonas muzejā šogad tiek īstenoti divi nozīmīgi projekti 1 lpp. Madonas Novada Domes Vēstnesis, 06.2019.
59 Z.Grīnvalde Muzejs ieguvis simpātiju balvu Latvijas Muzeju biedrības Gada balvā 2019 1 lpp. Madonas Novada Domes Vēstnesis – 06.2019. “Stars”, 06.2019.
60 Z.Grīnvalde Zemūdens arheoloģija – ārvalstu arheologu pieredze un teorija, radošas aktivitātes bērniem 1 lpp. “Stars”, 13.08.2019.
61 Z.Grīnvalde Madonas muzejam 75! Arfistes Dārtas Tisenkopfas solokoncerts 1 lpp. “Stars”, 17.09.2019., Madonas Novada domes vēstnesis, 09.2019.
62 Z.Grīnvalde Dzīves un mākslas krāsās 0,5 lpp. “Stars”,11.10.2019.
63 Z.Grīnvalde Jaunas izstādes un aktivitātes Madonas muzejā 1 lpp. Madonas Novada Domes Vēstnesis, 10.2019. “Stars”, 11.09.2019.
64 Z.Grīnvalde Zinātniskie lasījumi Madonas muzejā 0,5 lpp. “Stars”, 23.10.2019.
65 Z.Grīnvalde Muzejā tiksies politiski represētie 0,5 lpp. “Stars”,13.11.2019.
66 Z.Grīnvalde Aicinām uz pasākumiem un radošām aktivitātēm Madonas muzejā Latvijas valsts svētku mēnesī 1 lpp. Madonas Novada Domes vēstnesis, 11.2019.
67 Z.Grīnvalde Aicinām uz tikšanos senioriem ciklā “Dzīves un mākslas krāsās” 0,5 lpp. “Stars”,20.11.2019. Madonas Novada Domes Vēstnesis, 11.2019.
68 Z.Grīnvalde Aicinām 7.decembrī izjust Ziemassvētkus muzejā 0,5 lpp. “Stars”, 06.10.2019.
69 Z.Grīnvalde Tikšanās senioriem ciklā “Dzīves un mākslas krāsās” 0,5 lpp. “Stars”, 13.12.2019.
70 Z.Grīnvalde Jaunā gada dāvana Madonas muzeja draugiem un apmeklētājiem 1 lpp. Madonas Novada Domes Vēstnesis, 12.2019.
71 I.Gaujēna Grāmatizdevējam Jānim Imantam Gaidulim Reitmanim - 100 2 lpp. www.madonasmuzejs.lv 01.2019.
72 I.Sudāre Kas notiek Madonas muzeja krātuvē Sarkaņos 1 lpp. "Sarkaņu ziņas", Nr.2 (80) 2019.g.februāris-aprīlis
73 I.Sudāre Novadniekam Egilam Kalmem - 110 1 lpp. "Stars", 16.08.2019.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Gaujēna, Z.Grīnvalde, L.Garā, R.Medne, L.Ivanova, N.Seļma Virtuālā ekspozīcija: "Madonas novada vēsture 1918-1940" 190 lpp.
2 L.Ivanova Vārdam VĒSTULE - 150 3 lpp.
3 L.Ivanova Latvijas Centrālās Padomes Memorandam - 75 5 lpp.
4 L.Ivanova Baltijas ceļam – 30 1 lpp.
5 R.Medne Ziemassvētku atklātnes un rotājumi 6 lpp.
6 I.Gaujēna Grāmatizdevējam Imantam Reitmanim – 100 2 lpp.
7 I.Gaujēna Vidzemes bruņniecība un Latvija. Vidzemes muižu arhitektūra un dzimtu ģerboņi. Papildinājumi ar muzeja krājuma materiāliem pēc izstādes 13 lpp.
8 N.Seļma Apavi un somas no muzeja krājuma 3 lpp.
9 I.Gaujēna 1949.gada represijas pieminot 2 lpp.
10 L.Irbe Lieldienas 4 lpp.
11 I.Sudāre Neba maize pati nāca - ceļš no graudiem līdz maizei 9 lpp.
12 N.Seļma Skaistumkopšanas piederumi no muzeja krājuma 2 lpp.
13 I.Sudāre, I.Gaujēna Egils Kalme. Kara un trimdas maize. Veltījums novadnieka-rakstnieka un mākslinieka 110.dzimšanas dienas atcerei 6 lpp.
14 L.Irbe Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā. 36 lpp.
15 L.Garā Keramiķim Pēterim Auniņam - 130 1 lpp.
16 L.Garā Jāņi-jostas no muzeja krājuma 2 lpp.
17 L.Garā Alus trauki no muzeja krājuma 5 lpp.
18 M.Zavacka Aktrisei Elvīrai Baldiņai 100 2 lpp.
19 N.Seļma Lielākais, senākais, smagākais…muzeja krājumā - muzeja 75 gadu jubilejai veltīta izstāde 4 lpp.
20 L.Bakmane, E.Krupko 75 mirkļi mākslas krājumā - muzeja 75 gadu jubilejai veltīta izstāde 4 lpp.
21 L.Bakmane Ex libris 4 lpp.
22 I.Gaujēna, M.Zavacka Rakstāmrīki un mācību piederumi no muzeja krājuma 4 lpp.
23 R.Medne Virtuālā izstāde “Valsts svētki un Lāčplēša diena” 1 lpp.
24 I.Gaujēna Virtuālā izstāde “Madona” 2 lpp.
25 I.Gaujēna Virtuālā izstāde “1949.gada represijas pieminot” 2 lpp.
26 I.Gaujēna Virtuālā izstāde “Pirms 30 gadiem. Ceļā uz 4.maiju.” 4 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Z.Grīnvalde Profesijas muzejā Saistošā un izzinošā veidā iepazīstināt skolēnus ar darbu muzejā, atklāt muzeja ikdienas neredzamo daļu un ļaut iejusties muzeja speciālistu amatos 3 lpp.
2 Z.Grīnvalde Kas ir pilsētbūvniecība? Sniegt skolēniem iespēju uzzināt: Kas ir pilsētbūvniecība? Kādēļ pilsētai ir nepieciešams apbūves plāns? Ko pēc apbūves plāna var uzzināt par pilsētbūvniecības vēsturi? Kā veidojusies Latvijas pilsētu apbūves vēsture un kāds ir Madonas apbūves stāsts? Iespēja izvēlāties vienu no trīs piedāvātajiem nodarbību blokiem, kas būs saistošs neatkarīgi no dzīvesvietas 8 lpp.
3 Z.Grīnvalde Iepazīsti Lācplēša Kara ordeņa vēsturi Izmantojot muzeja krājuma materiālus, veicināt Latvijas valsts vēstures izzināšanu un valstij nozīmīgu notikumu skaidrošanu skolēniem saprotamā veidā. Celt katra skolēna nacionālo pašapziņu un lokālpatriotismu, iepazīstot savas valsts vēsturi 3 lapas (scenārijs un uzdevumu lapas)
4 E.Krupko Mākslas detektīvs - atrodi fragmentu! Rosināt apmeklētāju iepazīt mākslas darbu, iedziļinoties tā detaļās, ļaut saistošā piedāvājumā iepazīt mākslinieka radošo devumu 1 lpp.
5 I.Sudāre "Neba maize pati nāca" Izmantojot muzeja krājumu (priekšmetus, foto) iepazīstināt skolēnus ar senajiem darba rīkiem graudu iegūšanai un maizes cepšanai, sniegt priekšstatu par maizes zīmēm un tradīciju atspoguļojumu folklorā 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

35

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartītes 1233

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 28956
Individuālie 16589
Pārējie 4390
Apmeklētāji grupās 7977
Skolēni grupās 6154
Ārzemnieki grupās 237
Pārējie grupās 1586
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

18246

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

352

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2420

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

671

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

267

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

167

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

2520

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

17

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

353

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

48

tai skaitā muzejā:

48

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Garā Tautas apģērbs un mode 3 38 Kalsnavas pamatskolas 4.-9.klases skolēni, pedagogu semināra dalībnieki
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z.Grīnvalde Uzcel savu Madonu 2016 6 128 Madonas pilsētas vidusskolas 1. – 4.klašu, Kusas pamatskolas 3.klases, pirmsskolas izglītības iestāžu, Madonas pilsētas vidusskolas 8.c skolēni, Privātās pamatskolas CreaKids skolotāji
2 Z.Grīnvalde Iepazīsti Latviju 2014 8 97 Jēkabpils 3.vidusskolas 4. un 5.klašu, Dzelzavas internātskolas 7. - 9.klašu skolēni
3 Z.Grīnvalde No skala līdz … 2015 7 128 Praulienas pamatskolas 6.klases, Ludzas ģimnāzijas 1.klases, Madonas pilsētas vidusskolas 1.d klases, Jēkabpils pamatskolas 2.a un 2.c klases skolēni
4 Z.Grīnvalde Mazais arheologs 2015 2 46 Praulienas pamatskolas 3. – 4.klašu, Madonas pilsētas vidusskolas 6.klases skolēni
5 Z.Grīnvalde Profesijas muzejā 2019 8 217 Madonas pilsētas vidusskolas 4.b klases, Lubānas vidusskolas 5. – 7.klašu skolēni Madonas pilsētas vidusskolas 4.klašu un 5.klases skolēni
6 Z.Grīnvalde Kas ir pilsētbūvniecība 2019 1 25 Madonas pilsētas vidusskolas 8.klases skolēni, pilotprojekts, prezentācija, skolotāja I.Lazdupe
7 Z.Apsīte Pirmo reizi muzejā 2004 1 13 Cesvaines vidusskolas 1.klases skolēni
8 Z.Grīnvalde Iepazīsti Lāčplēša kara ordeņa vēsturi 2019 5 94 K.Dāvida pamatskolas, Kusas pamatskolas 2. un 3.klašu, Madonas pilsētas vidusskolas 3.d klases, Vestienas pamatskolas 1. – 7.klašu skolēni
9 Z.Grīnvalde Cimdu raksti un cimdu vēsture 2018 1 13 Kusas pamatskolas 4.klases skolēni
10 L.Garā Tautas apģērbs un mode 2 31 Kalsnavas pamatskolas 4. – 6. un 7. – 9.klašu skolnieces
11 D.Vēze Tikai vienu reizi – monotipija 2011 22 335 Kalsnavas pamatskolas 4. – 6., 7.-9.klašu, Bērzpils pamatskolas 11.klases, Ludzas ģimnāzijas1.klases, Cesvaine vidusskolas 1.klases, Jēkabpils pamatskolas 2.a klases, Madonas pilsētas vidusskolas 1.e klases, 8.c klases, Jēkabpils 3.vidusskolas 4.c, 5.c klases, Daugavpils 3.vidusskolas 4.b klases, Alūksnes sākumskolas 3.b klases, Vestienas pamatskolas 1.-7.klašu, Vecpiebalgas vidusskolas 1. – 4.klašu skolēni, Rugāju bērnu nometnes “Zied visa pasaule” dalībnieki
12 D.Vēze Vizuālās mākslas nodarbība 1 5 Kusas pamatskolas 2.klases skolēni
13 Z.Grīnvalde 100 Madonas novada personības 2018 1 13 A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni
14 E.Krupko Mākslas detektīvs, atrodi fragmentus 2019 22 430 Madonas pilsētas vidusskolas 1.,2.,4.,11.klašu, Līvānu 2.vidusskolas 5. un 7.klases, Kusas pamatskolas 1., 2., 3., 4.klašu, Praulienas pamatskolas 3. – 4.klašu, Cesvaines vidusskolas 4., 6.klašu, Lubānas vidusskolas 5.–7.klašu skolēni un bērnudārzu “Saulīte”, “Kastanītis” grupiņu bērni
15 D.Vēze Kas ir guļbūve 2008 2 18 Dzelzavas internātskolas audzēkņi no speciālās izglītības programmas
16 I.Sudāre Darba rīki un sadzīves priekšmeti (nosaukumi, pielietojums, senie nosaukumi) 2017 19 201 Skolēni, pieaugušie
17 I.Sudāre “Atrodi krātuvē priekšmetus no Sarkaņu pagasta” (foto orientēšanās) 2018 16 147 Skolēni, pieaugušie
18 I.Sudāre “Neba maize pate nāca” (Darba rīki līdz maizes cepšanai. Kas top no graudiem? Foto orientēšanās – vārdu mīkla 2019 43 579 Pirmskolas vecuma bērni, skolēni, pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z.Grīnvalde “Dzīves un mākslas krāsās” 1999 7 224 Madonas novada pensionāri, katras nodarbības pieaicinātie viesi
2 Z.Grīnvalde “Izzini, Izpēti, Iepazīsti Madonu” 2016 5 35 Madonas pilsētas vidusskolas 1., 4.klases, Kusas pamatskolas 4.klases skolēni
3 Z.Grīnvalde “Latvijas nedēļa” 2014 5 94 K.Dāvida pamatskolas, Kusas pamatskolas 2. un 3.klašu, Madonas pilsētas vidusskolas 3.d klases, Vestienas pamatskolas 1. – 7.klašu skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tikšanās senioriem ciklā "Dzīves un mākslas krāsās" 16.01., 20.02., 20.03., 14.04., 16.10., 20.11., 18.12. Izstāžu zāles 7 224 Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
2 Tikšanās ar skolēniem, atceroties 1991.gada barikādes 23.01. Izstāžu zāļu lielās zāles un teritorija 1 24 Madonas pilsētas vidusskolas 1.a klase, skolotāja Liene Henke, barikāžu dalībnieks Zigmunds Lauriņš
3 Tematiskā sestdiena “Spēļu sestdiena” 26.01. Izstāžu zāles 1 133 Madonas pilsētas un novada ģimenes ar bērniem
4 Madonas Tūrisma un informācijas centra “Drauga kartes” prezentēšana, novada tūrisma uzņēmēju tikšanās 29.01. Izstāžu zāļu mazā zāle 1 20 Madonas pilsētas un novada tūrisma pakalpojuma sniedzēji, uzņēmēji
5 TLMS "Vāpe" un TLMS "Rīdze" izstādes "Māls ar linu sasatika" atklāšana 08.02. Izstāžu zāļu lielā zāle 1 68 TLMS “Vāpe”, “Rīdze” studiju dalībnieki, Latvijas universitātes kultūras centrs,Madonas pilsētas, novada iedzīvotāji, viesi no Rīgas, Cēsīm, Alūksnes u.c.
6 Tematiskā sestdiena “Mīklu sestdiena” 16.02. Izstāžu zāles 1 45 Madonas un novada ģimenes ar bērniem
7 Muzejpedagoģiskā programma “No pūralādes līdz tautasdziesmu MEME(i)”. Tikšanās ar K.Barona muzeja darbiniekiem Ditu Baronu, Rūtu Kārkliņu un Andri Ērgli 22.02. Izstāžu zāļu lielā zāle 1 57 K.Barona muzeja vadītāja R.Kārkliņa, muzejpedagoģe, speciāliste D.Barona, speciālists A.Ērglis, Madonas pilsētas vidusskolas 11.klases skolēni, skolotājas R.Trušele, L.Mozga, Vidzemes TV (Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs)
8 Radošā darbnīca ar Nīderlandes mākslinieci Iriss de Leeuw, sietspiedes grafikas tehnika 08.03. Izstāžu zāļu mazā zāle, lielās zāles 1 38 Iriss de Leeuw, J.Simsona Madonas mākslas skolas 4., 5., 6.kursa audzēkņi, pedagogi
9 Starptautiskas izstādes "Madonas un Nīderlandes draugi" atklāšana 09.03. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 51 Nīderlandes karalistes vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vēro) ar kundzi, mākslinieki Iriss de Leeuw, Dik Kompier ar kundzi, Danute Vēze un izstādes kurators no Nīderlandes Erik Rorsch, Madonas domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, izpilddirektors Guntis Ķeveris, žurnāliste Sandra Zariņa (Vidzemes TV), un Inese Elsiņa (Stars), operators Kārlis Kumsārs, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas saksofonistu kvartets un pedagogs Andrejs Cepītis, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
10 “Iepazīsti, izpēti, izzini Madonu” – radošo aktivitāšu nedēļa skolēnu pavasara brīvdienās 11.-15.03. Izstāžu zāles, Madonas pilsēta 5 35 Madonas pilsētas vidusskolas 1., 4.klases skolēni, Kusas pamatskolas 4.klases skolēns
11 MŪZIKAS SESTDIENA Madonas muzejā 16.03. Izstāžu zāles 1 153 J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi, direktors Mārtiņš Bergs, skolotāji Artūrs Grandāns, Iveta Graubiņa-Zviedre, Ilze Tomsone, Jolanta Grase, Inese Freija, Līga Cepīte, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem
12 Tikšanās ar skolēniem "Atceroties 1949.gada 25.marta represijas". Madonas BKC teātra pulciņa lasījumu "Vai Latvija ir vainīga …?" no Māras Zālītes "Pieci pirksti" 29.03. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 80 Madonas BJC teātra pulciņa dalībnieki, režisore Dace Ādamsone, Madonas novada politiski represēto apvienības vadītāja Elza Serdāne biedri – Anna Zane Cīrule, Cesvaines novada politiski represēto biedrības vadītājs, bij.skolotājs Aldis Krūmiņš, Madonas pilsētas vidusskolas 7. – 9.klašu audzēkņi
13 Tekstilmākslas asociācijas biedru tikšanās ar koku un augu vilnas meistaru Ritvaru Toču, mākslinieci Danuti Vēzi un tekstilmākslinieci Ritu Ļegčiļinu - Broku 04.04. Izstāžu zāles lielās zāles 1 33 Latvijas Tekstilmākslas asociācijas biedri, Ritvars Točs, tekstilmāksliniece Danute Vēze un Rita Ļegčiļina - Broka
14 Danutes Vēzes personālizstādes "Balinājumi" atklāšana 12.04. Izstāžu zāļu mazā zāle 1 37 Māksliniece D.Vēze, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, J.Simsona mākslas skolas pedagogi, Madonas pilsētas kultūras un izglītības iestāžu pārstāvji, laikraksta Stars žurnāliste Inese Elsiņa, fotogrāfs Agris Veckalniņš
15 Kaspara Groševa izstādes “Velni un pelni” atklāšana 20.04. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 111 Madonas iedzīvotāji, viesi no Rīgas, mākslas festivāla “MABOCO” viesi un dalībnieki
16 Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvi 25.04. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 16 Madonas pilsētas vidusskolas skolēni, Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvis
17 Muzeju nakts pasākums “Liels tas, kas lielu pienākumu nes." /Rainis/ 18.05. Izstāžu zāles un teritorija 1 1472 Bērnu deju kolektīvs “Pipariņi” (vadītāja Gunta Beķere) un Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kalnagravas” (vadītāja Jeļena Rudzīte) dalībnieki, jaunieši no sporta apvienības BarX, Madonas pilsētas kora “Mantojums” (vadītāja Ināra Stepāne), Marjamā kora “Paula” (Igaunija, vadītāja Maiju Linnamagi), Madonas Saksofonistu kvarteta jaunieši (vad.Andrejs Cepītis), Kusas jaunieši un centra vadītāja Iveta Kaparkalēja, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, pilsētas viesi, aktīvi Muzeju nakts dalībnieki
18 Muzeju nakts “Kāda maize, tāds spēks” 18.05. Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos 1 250 Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, pilsētas viesi, aktīvi Muzeju nakts dalībnieki
19 Latvijas Tūrisma informācijas tirgus ietvaros informācijas diena Madonas muzeja Izstāžu zālēs “Tūrisms Madonas novadā – piedāvājums, pašvaldības pārvaldība, sadarbība” 07.06. Izstāžu zāļu mazā zāle 1 38 Tūrisma informācijas centru vadītāji no Latvijas novadiem, Anikšču tūrisma centra speciālisti
20 Izstādes "Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē" atklāšana 08.06. Izstāžu zāļu foajē, mazā zāle 1 48 Katoļu baznīcas prāvesti: pr. Pāvils Kamola (Madona), pr. Rihards Rasnacis (Sigulda), pr. Alberts Cimanovskis, mūziķi Dace Sināte un Jēkabs Sināts, laikraksta “Stars” žurnālisti Inese Elsiņa un Agris Veckalniņš, Madonas Romas katoļu draudzes locekļi, Madonas novada domes pārstāvji, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, pilsētas svētku viesi
21 Ineses Jakobi izstādes "LOGI…LOGI…LOGI…" atklāšana 08.06. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 127 Latvijas Tekstilmākslinieku asociācijas biedri, I.Jakobi draugi un paziņas, mākslinieki Baiba un Einārs Dumpji, Inese Mailīte, rotu mākslinieks Juris Leitāns, Laima Lupiķe, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora, Madonas pilsētas svētku viesi, Madonas pilsētas, novada, kaimiņu novada iedzīvotāji
22 Mūzika baznīcā. No viduslaikiem līdz mūsdienām. Saruna ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektoru “Schola Cantorum Riga“ vadītāju prof.Guntaru Prāni 12.06. Izstāžu zāļu lielās un mazās zāles 1 49 J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas “Schola Cantorum Riga“ vadītājs prof.Guntars Prānis, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas pedagogi, Madonas un novada iedzīvotāji, Madonas muzeja darbinieki
23 Madona – Vaije velobraucienam 20 gadi 26.06. Izstāžu zāles 1 10 Vācu biedrības biedri, viesi no Vaijes
24 Oļega Skaraiņa izstādes "NESALAUZTAIS" atklāšana 26.07. Izstāžu zāļu lielā zāle 1 99 Tēlnieka Oļega Skaraiņa atraitne – Irēna Skaraine, o.Skaraiņa radi, Aronas pagasta pārstāvji, R.Blaumaņa muzeja “Braki” bijusī vadītāja Anna Kuzina, Vidzemes TV: Sandra Zariņa un Kārlis Kumsārs, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, viesi no Rīgas
25 Francijas kultūras pēcpusdiena Madonas muzejā 01.08. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 65 Francijas Institūta Latvijā direktors Žils Bonviāls (Gille Bonnevialle) un kultūras projektu koordinatore Dita Podskočija, Francijas laikmetīgās mākslas mākslinieks Silvērs Žarons (Silvere Jarrosson), Madonas novada domes priekšsēdētājs A.Lungevičs un novada domes izpilddirektors Āris Vilšķērsts, kultūras nodaļas vadītāja Daiga Torstere, speciāliste Inga Arāja, Vidzemes TV: Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, laikraksta “Stars” žurnālisti Inese Elsiņa un Agris Veckalniņš, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, pilsētas viesi
26 Zemūdens arheoloģija - pieredze, teorija un aktivitātes bērniem - Dienviddānijas universitātes zemūdens arheoloģijas studentu grupa 15.08. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 51 Dienviddānijas universitātes zemūdens arheoloģijas studenti (University of Southern Denmark): Anna Herca (Latvija), Lina Giatsiatou (Grieķija), Kasper Thomsen (Dānija), Selma Lauvland (Norvēģija), Laura Carmona Lopez (Spānija), Frederik Øelund (Dānija), Vidzemes TV operators Kārlis Kumsārs, žurnāliste Ramona Zariņa, Āraišu ezermītnes speciālisti, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti, vēsturnieki, arheoloģijas interesenti no Cēsīm, Rīgas, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
27 Seminārs “Mācīsimies pazīt sēnes - ēdamās un neēdamās” 28.09. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 39 Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja Inita Daniele, Mežu konsultāciju pakalpojumu centra vecākā mežsaimniecības konsultante Mairita Bondare, meža īpašniece Valentīna Dāboliņa, Madonas novada iedzīvotāji
28 Arfistes Dārtas Tisenkopfas solokoncerts, Madonas muzejam 75 20.09. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 128 Madonas muzeja bijušie un esošie darbinieki, mūziķe Dārta Tisenkopfa, Cēsu vēstures un mākslas muzejs, Valkas novadpētniecības muzejs, Valmieras muzejs, R.Blaumaņa memoriālmuzejs “Braki”, Brāļu Jurjānu memoriālmuzejs “Meņģeļi”, J.Simsona Madonas mākslas skolas un J.Norviļa Madonas mūzikas skolas pārstāvji, Madonas novada pašvaldības pārstāvji: Guntis Ķeveris, Antra Gotlaufa, Daiga Torstere, Inga Arāja, Valda Kļaviņa, preses pārstāvji – Inese Elsiņa un Agris Veckalniņš, Madonas muzeja atbalstītāji, draugi un sadarbības partneri
29 Latvijas Kara muzeja izstādes “Glabātāji” atklāšana 18.10. Izstāžu zāļu mansards 1 28 Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma studenti, fotogrāfs Reinis Fjodorovs, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
30 Zinātniskie lasījumi - konference "Lokālās vēstures pētniecība. Nozīme. Pieredze. Problēmas" 24.10. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 52 Lektori: Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs – Natālija Seļma un Laima Garā, Dr.hist. Heinrihs Soms, historia.lv redaktors Valters Grīviņš, Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vēsturniece Dace Cepurīte, A.Baranauska un A.Vienolis-Žukauskas –memoriālmuzeja kurators Tautvidas Kontrimavičus un pētnieks Raimondas Guobis, Alūksnes muzeja vēsturnieces, novadpētnieki, vēstures interesenti, Madonas muzeja bijušie un esošie darbinieki, Madonas bibliotēkas darbinieki
31 Fotografēšanas meistarklase ar Reini Fjodorovu 01.11. Izstāžu zāļu mansards un lielās zāles 1 12 Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pedagogs, fotogrāfs Reinis Fjodorovs, dalībnieki no Madonas, K.Dāvida pamatskolas, Madonas muzeja, Madonas novada, laikraksta “Stars”
32 Agra Sāra izstādes “Gleznas” atklāšana 02.11. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 73 Mākslinieks A.Sārs, mākslinieka tuvinieki, ģimene, draugi, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
33 Radošo aktivitāšu "Latvijas nedēļa" 11.-17.11. Izstāžu zāļu foajē un mansards 1 84 K.Dāvida pamatskolas, Kusas pamatskolas 2.un3.klases, Madonas pilsētas vidusskolas 3.d klases un Vestienas pamatskolas skolēni
34 Tikšanās ar Madonas novada politiski represēto biedrības biedriem 15.11. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 44 Madonas novada politiski represēto apvienības biedri, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, novada koru vēstures pētnieks Jānis Bērziņš
35 Īrijas vēstniecības Latvijā izstādes "Īru diasporas sievietes - celmlauzes" atklāšana 26.11. Izstāžu zāļu lielās zāles, foajē 1 38 Īrijas diplomātiskās misijas vadītāja vietniece Helena O'Donnella un Īrijas vēstniecības politikas un publiskās diplomātijas pārstāve Anita Bautre, Madonas pilsētas pārvaldnieks G.Ķeveris, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas stīgu trio un kokļu ansambļa audzēkņi, laikraksta stars pārstāvji - I.Elsiņa, A.Veckalniņš, Vidzemes TV- K.Kumsārs, S.Zariņa, Madonas iedzīvotāji
36 Konkurss 9. - 12.klašu skolēniem "Erudīts" Latvijas Armijai 100 28.11. Izstāžu zāles 1 29 Madonas pilsētas vidusskola, Madonas Valsts ģimnāzija, Madonas BJC vadītājas vietniece Linda Ūdre Rizga, vēsturnieks Indulis Zvirgzdiņš, Madonas pilsētas vidusskolas vēstures skolotāja L.Mozga
37 Radošo aktivitāšu diena "Sajūti Ziemassvētkus muzejā". J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņu koncerts, radošo darbu konkursa "Latvijas armijai 100" dalībnieku apbalvošana, bērnu deju kolektīva "Pipariņi" un Madonas pilsētas vidusskolas 2.klašu deju kolektīva koncerts 07.12. Izstāžu zāles 1 182 J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi, skolotāji I.Gailīte, I.Graubiņa - Zviedre, J.Grase, I.Freija, bērnu deju kolektīvs "Pipariņi", Madonas pilsētas vidusskolas 2.klašu bērnu deju kolektīvs, vadītāja G.Beķere, konkursa dalībnieki, ģimenes ar bērniem
38 Artūra Vītiņa izstādes “Redzamais. Neredzamais” atklāšana 21.12. Izstāžu zāļu lielās zāles 1 85 Artūrs Vītiņš, mākslinieka ģimene, Madonas puses mākslinieki, radoši cilvēki, viesi no Rīgas, Ogres

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Projekta "Muzeja izstāžu zāļu, Skolas ielā 10A, pārbūve vides pieejamības nodrošināšanai" izstrāde Izstrādāts projekts muzeja izstāžu zāļu vides pieejamības nodrošināšanai, kas paredz sanitārtehnisko mezglu, durvju, sliekšņu, kāpņu uz 2.stāvu, elektroapgaismojuma u.c. pārbūvi

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

48

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

41

Tai skaitā no muzeja krājuma:

25

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

44

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

25

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Virtuālā ekspozīcija “Madonas novada vēsture 1918-1940” Valts kultūrkapitāla fonds, Madonas novada pašvaldība VKKF apstiprinātā projekta ietvaros tika sagatavots saturs un vizuālais noformējums vienai no ekspozīcijas “Madonas novada vēsture 14. – 21.gs.” apjomīgākajām sadaļām: Madonas novada vēsture 1918. – 1940.gads: zeme un ļaudis, vara, kultūra un reliģija. Tika izstrādāta ekspozīcijas koncepcija, atlasīti materiāli no muzeja krājuma, veikta pētniecība arhīvos, izveidota laika līnija- notikumu hronika, sagatavoti apraksti, ievadteksti, anotācijas, shēmas un kartes, skenēti dokumenti un fotogrāfijas, iegādāti audio un video materiāli no Kinofotofonodokumentu un Latvijas Radio arhīva. Ekspozīcija tika veidota muzeja speciālistu kopsadarbībā ar mākslinieciskās koncepcijas autoriem Egilu Medni un Zandu Zībiņu, mākslinieci Daci Runči un datorspeciālistiem no SIA “Brilliant Internet Ordering Systems”

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde” Ikviens ir kāds” . Mākslinieces Dianes Hiskoks gleznas Izstāde 30.01.-15.03.2020. Diane Hiskoka Kanāda
Konference “1990.III.Atmoda. Nesenās vēstures pētniecības problēmas un pieredze” Konference 22.10.2020. Anikšču rajona pašvaldība Anikšči Lietuva
“Baltic strings” – sadarbība ar Nīderlandes kuratoru, mākslinieci par tematiskas izstādes, plenēra norisi Madonas muzejā 2021.gada vasarā Veidot starptautisku sadarbību starp valstīm un māksliniekiem, veicināt valstu vienotību dažādās jomās 2021.gada jūnijs, jūlijs, augusts Kurators Erik Rorsh un māksliniece Iris de Lew Nīderlande
Zanes Begges Beģģes darbu izstādes Vaijes pagasta rātē Madonas mākslas un mākslinieku darbības veicināšana un Madonas popularizēšana ārpus valsts 2020.gada oktobris Vaijes pagasta rāte Vaije Vācija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Iepazīšanās ar mākslas plakātu veidošanu sietspiedes grafikas tehnikā Radošā darbnīca 08.03.2019. Māksliniece Īrisa de Leeuw Nīderlande
"Madonas un Nīderlandes draugi" - Izstādes atklāšanā piedalījās– Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vēro). Eriks Roršs (Erik Rörsch) izstādes organizators un mecenāts māksliniece Īrisa de Leeuw un metālmākslinieks Diks Kompīrs( Dik Kompier) Izstāde 09.03.-14.04.2019. Izstādes organizators, mecenāts Eriks Roršs,/ Erik Rörsch/,māksliniece Iris de Leeuw Nīderlande
Franču mākslinieka Silvēre Žarosona/ Silvere Jarrosson/monumentālo instalāciju L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) - izstāde Izstāde 26.07.-11.08.2019. Francijas institūts Latvijā Francija
Franču mākslinieka Silvēre Žarosona/ Silvere Jarrosson/ mākslas perfomance) Tikšanās ar Francijas institūta Latvijā direktoru Žilu Bonviālu (Gilles Bonnevialle) un kultūras projektu koordinatori Ditu Podskočiju. Francijas institūta Latvijā pēcpusdiena 01.08.2019. Francijas institūts Latvijā Francija
Dienviddānijas Universitātes studenti no dažādām valstīm semināra vadītāja Anna Herca (Latvija), Lina Giatsiatsou (Grieķija), Kasper Thomsen (Dānija), Lauvland (Norvēģija), Laura Carmona Lopez (Spānija), Frederik Øelund (Dānija)iepazīstināja ar zemūdens arheoloģijas darba specifiku, iespējām, aprīkojumu u.c. Seminārs -lekcijas par zemūdens arheoloģiju 15.08.2019. Dienviddānijas Universitāte, festivāls “ Ezera skaņas” Dānija
Lillānas Bruningas miniatūru darbu izstāde “Dzīves kastītēs” Izstāde 16.08.-02.10.2019. Vaijes pagasta rāte Vācija
Izstāde “Īru diasporas sievietes - celmlauzes”, deva iespēju ieskatīties ievērojamu īru diasporas sieviešu dzīvē un atstātajā mantojumā politikas, sieviešu balsstiesību, mākslas, zinātnes, humānās palīdzības un sporta jomā Izstāde “Īru diasporas sievietes - celmlauzes”, Madonas muzeja izstāžu zāle 26.11.-06.12.2019. Īrijas vēstniecība Latvijā Īrija
Izstādes “Īru diasporas sievietes – celmlauzes” atklāšana Īrijas diplomātiskās misijas Latvijā vadītājas vietnieces Helēnas O,Donelas kundzes vizīte muzejā 26.11.2019. Īrijas vēstniecība Latvijā Īrija
“ Lokālās vēstures pētniecība .Nozīme. Pieredze. Problēmas” ar muzeja sadarbības partneru, lektoru no A.Baranauska un A.Žukauskas – Vienuolis memoriālmuzeja dalību Starptautiskie zinātniskie lasījumi 24.10.2019. Anikšču muzejs Lietuva
Anikšču rajona pašvaldības delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte muzejā Vizīte muzejā sadarbības līguma starp Madonas novada pašvaldību un Anikšču rajona pašvaldību ietvaros 18.11.2019. Anikšči Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Līdzdalība Ziemeļu Dimensijas projekta “Tu esi iekšā [Madonā]! – Vieta, kur esi vienmēr gaidīts! Iepazīsti, esi klātesošs un radi Madonu” (YOU are IN [Madona] – A place where YOU are always welcomed! Explore, bee IN and create Madona) pieteikuma sagatavošanā Tūrisma pieredzes attālos reģionos apvienošana 01.01.-31.01.2018. Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerības sekretariāts Somija
Izraēlas vēstniece Lirone Bar-Sadē (Lironne Bar Sadeh) un Izraēlas vēstniecības darbinieku vizīte muzejā Vizīte 14.02.2018. Izraēlas vēstniecība Latvijā Izraēla
Ungārijas vēstniecības Latvijā kultūras atašeja Aleksandras Čizmadias vizīte muzejā Vizīte 12.04.2018. Ungārijas vēstniecība Latvijā Ungārija
Biržu novada (Lietuva) muzeji un izcilākie tūrisma pakalpojumu sniedzēji “Birži - Pakroja – Burbišķi” Pieredzes apmaiņa 09.05.2018. Biržu novada tūrisma informācijas centrs Birži Lietuva
Anikšču mākslas centra Eņģeļu muzeja kolekcijas izstāde “Eņģeļi” izstāde Izstāde 08.06.2018. Anikšču pašvaldība Anikšči Lietuva
Francijas institūta Latvijā izstāde “Bordo vīnkopības reģions” Izstāde 08.06.2018. Francijas institūts Latvijā Francija
Seminārs -radošās darbnīcas “Izstāsti savu stāstu - kas unikāls Madonai -tavai apkaimei, produktam vai servisam. Ieskats dizaina domāšanā” ar Dānijas lektoru piedalīšanos Seminārs -radošās darbnīcas 17.08.2018. Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerības sekretariāts Dānija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Francijas institūta Latvijā direktora Žila Bonviāla vizīte muzejā, vijolnieces Olīvijas Steindleres un pianista Ugo Majo koncerts Vizīte, koncerts 05.03.2017. Francijas institūts Latvijā Francija
Foto izstādes Dmitrijs Karpenko “ Zviedrija no putna lidojuma ” un Poe Jonsson “ Zviedrijas un Latvijas daba ” Izstādes 10.03.2017.-24.03.2017. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Zviedrijas dienu atklāšana Madonā , Zviedrijas vēstnieka Latvijā Henrika Landerholma un Madonas novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Zviedrijā Tranosas pašvaldības vadītāja Pērs Ulfsbo un Izglītības nodaļas vadītāja Trugve Lundblads vizīte Pasākums 10.03.2017. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Madonas novada pašvaldības sadraudzības partneru no Baltkrievijas, Lagoiskas pašvaldības delegācijas vizīte Vizīte 19.03.2017. Lagoiskas pašvaldība Lagoiska Baltkrievija
Muzeju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē 13 ekskursiju vadītāji no Sankt –Pēterburgas Petropavlovskas cietokšņa muzeja Pieredzes apmaiņa 13.05.2017. Krievija
Muzeju apmeklē Madonas novada pašvaldības sadraudzības partneri no Vaijes pagasta, Vācija Vizīte 10.08.2017. Vaijes pagasta rāte Vaijes pagasts Vācija
"Atgriešanās mājās” Latvija - Vācija - Austrālija - Kanāda - Latvija". Mākslinieču - Ernas Bērziņas/ Dzelmes/ Ķikures, (Austrālija) Dzidras Mičeles (Austrālija) un Ineses Birstiņas (Kanāda) darbu izstāde Izstāde 22.09.-29.10.2017. Latvijas vēstniecība Kanādā

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāles Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 1984
Krājuma un administrācijas ēka Skolas iela 12, Madona, madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 2003
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads, LV-4870 Pašvaldības īpašums 1903 9242
Teritorijas kopējā platība (m2):

5095

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krājuma un administrācijas ēka, Skolas iela 12, Madona
Izstāžu zāles, Skolas iela 10a, Madona
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve, Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2219

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 423
Krājuma telpas 970
Pārējās telpas 826
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: