Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Līvija Zepa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Līvija Zepa 64822480 26541110 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944. gada 20. septembris

Misija:

Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Madonas novadā, veidojot daudzveidīgu un ilgtspējīgu muzeja piedāvājumu, lai izglītotu sabiedrību un piedāvātu kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Madonas novada vēsturi, tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā un sekmētu to izmantošanu tūrisma attīstībā. Muzeja stratēģiskie mērķi un uzdevumi 1.Veidot krājumu kā novadu raksturojošu kultūrvēsturisku liecību krātuvi, nodrošināt tā saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši „Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu” un veidot krājumu pieejamu sabiedrībai, izmantojot digitalizācijas iespējas. 2.Veikt Madonas novada kultūrvēstures izpēti, veidot novadu raksturojošu muzeja krājumu un publiskot pētījumu rezultātus. 3.Nodrošināt muzeja pieejamību un publicitāti, uz ilgtspēju vērstu sabiedrības izglītošanu, izmantojot muzeja daudzveidīgo krājumu, pētnieciskā darba rezultātus, pilnveidojot un paplašinot komunikācijas un izglītojošā darba metodes, piedāvājot kvalitatīvas tematiskās un mākslas izstādes, ekspozīcijas. Ņemot vērā izglītojošā, krājuma un pētnieciskā darba rezultātus, veicināt priekštatu par profesionālās un tradicionālās mākslas norisēm. 4.Radīt pilnvērtīgu muzeja produktu un pakalpojumu, kas apmierinātu muzeja apmeklētāju vēlmes un intereses, ir pieejams sabiedrībai un interešu grupām un piešķirtu muzejam raksturīgu individualitāti, uzturēt aktīvu muzeja dialogu ar Madonas un kaimiņu novadu iedzīvotājiem un viesiem. Muzejs – ilgtspējīgs, radošs, atraktīvs un atvērts sabiedrībai. 5.Nodrošināt moderna, apmeklētājiem ērta muzeja kompleksa funkcionēšanu

Darbība:

1. Muzejs apzina, vāc, pēta, glabā un popularizē materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 2. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam; 3. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 4. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas; 5. Sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u. c. materiālus. 6. Veic krājuma digitalizāciju, izglītojošo programmu piedāvājuma digitalizāciju 7. Uztur un attīstīta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapā ir informācija par aktualitātēm (izstādēm, pasākumiem, dalību projektos, muzejpedagoģiskajām programmām) muzejā, foto galerijas, muzeja speciālistu un administrācijas kontaktinformācija. Muzeja mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar muzeja nolikumu, pakalpojumu cenrādi, muzeja darbības pārskatu, izstāžu plāniem, muzeja krājumu, muzejpedagoģiskajām nodarbībām, lekcijām, pētījumiem, izdevumiem un publikācijām, kā arī informāciju par muzeja vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2016

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Darba laiki
Ieejas maksa
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

9624

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

MNM, MNM Plg.

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Madonas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

KRĀJUMS UN ADMINISTRĀCIJA-Skolas ielā 12, Madonā, darba laiks: darbdienās no 8.00 - 17.00 brīvdienas - sestdiena, svētdiena ETNOGRĀFIJAS UN SADZĪVES PRIEKŠMETU KRĀTUVE-Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, darba laiks: pirmdienās - brīvs otrdiena - piektdiena no 10.00 - 17.00 sestdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma mob.t.20221997 HARALDA MEDŅA KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRS DZIESMUSVĒTKU SKOLA - "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825​ Pirmdiena - BRĪVS Trešdiena, ceturtdiena, piektdiena - 10.00 - 17.00 Sestdiena - 10.00 - 16.00 Otrdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma tālr.28080668

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums: 1.1. trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm;
1.2. pirmsskolas vecuma bērniem;
1.3. Madonas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem;
1.4. Madonas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem;
1.5. Madonas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
1.6. Latvijas muzeju darbiniekiem;
1.7. novada pašvaldības sadarbības partneriem;
1.8. starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Uzziņas materiāla pieejamība un iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem. NB! Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju obligāta.
3 Krājuma materiālu deponēšana: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
4 Fotografēšana, filmēšana: muzeja darba popularizēšanai.
5 Tiesības kopēt vai skenēt: citiem republikas muzejiem.
6 Uzziņas materiāla sagatavošana, izmantojot muzeja krājumu: novada pašvaldības iestādēm, citiem Latvijas muzejiem.
7 Krājuma materiāla izmantošana, skenēšana, fotografēšana (ja nav citi ierobežojumu): materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
8 Ekskursiju vadīšana muzejā: novada iedzīvotājiem.
9 Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola: - pirmsskolas vecuma bērniem; - pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie); - ​daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu; - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un tādas speciālās izglītības iestādes audzēkņiem, kura nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); - bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; - Madonas novada mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem un pedagogiem (uzrādot apliecību); - Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmas un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem (uzrādot studenta apliecību); - Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem (uzrādot apliecību); - Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); - Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); - Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem (uzrādot biedra karti); - plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzeju apvienībā (uzrādot preses karti); - grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida); - Starptautiskajā muzeju dienā – 18.maijā; - akcijas “Eiropas Muzeju nakts”, – no plkst. 19.00. apmeklētājiem; - trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieejas biļešu cenas muzeja Lielajās izstāžu zālēs: - pieaugušajiem € 1,00
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Ieejas biļešu cenas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā un mazajā zālē: - pieaugušajiem € 0,50
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
3 Ieejas biļete ģimenei: 4 - 6 cilvēki € 2,50
4 Ekskursiju vadīšana muzejā (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām € 5,00
- skolēnu grupām € 3,00
- svešvalodā pieaugušo grupām € 8,00 Bezmaksas: Madonas novada iedzīvotājiem
5 Ekskursiju vadīšana ārpus muzeja (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām pa pilsētu € 15,00
- svešvalodā € 20,00
- skolēnu, senioru grupām pa pilsētu € 12,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) € 20,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) svešvalodā € 30,00
- grupām pa pilsētu svešvalodā (senioru un skolēnu) € 15,00
6 Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem (ar PVN neapliek) - Madonas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem - 5,00 EUR; - Ārpus novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem - 10,00 EUR.
7 Priekšmeta tematiska izvēle un atlase pēc iepriekšēja pasūtījuma (papildus aprēķinot PVN): - 1 - 10 priekšmeti € 0,70
- virs 10 priekšmetiem € 1,40
8 Zinātniskā arhīva izmantošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lieta € 1,40
9 Krājuma materiālu deponēšana juridiskām un privātpersonām( par 1 vienību) (papildus aprēķinot PVN): - uz 1 dienu € 1,40
- uz 1 nedēļu € 7,00
- uz 1 mēnesi € 14,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
10 Fotografēšana, filmēšana(papildus aprēķinot PVN): - ekspozīcijā, izstādē (ja nav autoru ierobežojumu) € 1,40 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
11 Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu (norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora): - Madonas novada skolēniem, studentiem ( pētniekiem zinātniskajiem darbiem), novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,25 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 2,85 - 4,25 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
12 Tiesības kopēt vai skenēt vienu krājuma vienību: - Madonas novada skolēniem, studentiem, pētniekiem zinātniskajiem darbiem, pašvaldības, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,14 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 1,40 - 4,25 Bezmaksas: citiem republikas muzejiem
13 Digitālu attēlu izgatavošana, nosūtīšana elektroniski (papildus aprēķinot PVN): - digitāls attēls bez apstrādes (viena vienība) € 5,10
14 Printēšana A4 formātā 1 lapa (papildus aprēķinot PVN): - melnbalts attēls € 0,14
- krāsains attēls € 0,28
- melnbalts attēls uz fotopapīra € 0,28
- krāsains attēls uz fotoppīra € 0,57
17 Uzziņu materiāla sagatavošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lapa A4 formāt: atkarībā no apjoma € 14,00 - 71,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem republikas muzejiem
NB! Ja materiāla sagatavošanai nepieciešams braukt uz arhīviem, bibliotēkām, transporta, komandējuma un kopēšanas izdevumus sedz pasūtītājs.
18 Izstāžu iekārtošana ārpus muzeja (papildus aprēķinot PVN): - pasūtītājs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
19 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai (papildus aprēķinot PVN): - pakalpojuma ņēmējs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
NB! Muzeja krājuma komisija var atteikt atsevišķu unikālu krājuma priekšmetu izmantošanu (slikti saglabājies, atrodas konservācijā vai restaurācijā, priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos).
20 Ieejas biļešu cenas Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola - Pieaugušajiem - € 2,00 - Skolēniem, studentiem, pensionāriem - € 1,00 - Ģimenes biļetes (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam) - € 3,00 - Tematiskā pasākuma apmeklējums 1 personai 3,00; 5,00; 10,00 - Tematiskā pasākuma apmeklējums bērniem 1,00; 2,00; 5,00
21 Ekskursiju vadīšana Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola (t.sk.PVN): - Ekskursija latviešu valodā - € 5,00 - Ekskursija krievu, angļu valodā - € 7,00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1. Muzejs apzina, vāc, pēta, glabā un popularizē materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 2. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam; 3. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 4. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas; 5. Sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u. c. materiālus. 6. Veic krājuma digitalizāciju, izglītojošo programmu piedāvājuma digitalizāciju 7. Uztur un attīstīta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums. Izmaiņas ar Madonas novada pašvaldības domes 30.06.2020. lēmumu Nr.237, protokols Nr.13, 2.p. 29.10.2009
2. Noteikumi par krājumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma noteikumi 12.06.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 26.12.2008
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Madonas novada pašvaldības ētikas kodekss Madonas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 28.07.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja civilās aizsardzības pasākumu plāns 05.11.2007
2 Darba vides iekšējās uzraudzības plāns 05.12.2019
3 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāns 05.12.2019
4 Darba aizsardzības ievadapmācība 05.12.2019
5 Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 31.08.2017
6 Instrukcijas darba aizsardzībā: elektrodrošībā neelektrotehniskajam personālam, ar datoru, pārvietojot smagumus, ar biroja, sadzīves tehniku, darbam augstumā, uz kāpnēm, vadot transporta līdzekli, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, drošības zīmju lietošanā, telpu uzkopšanai, teritorijas uzkopšanas darbiem 05.12.2019
7 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpu Skolas ielā 12 un Skolas ielā 10a, Madonā, Madonas novadā, slēgšanas un atvēršanas kārtību 10.11.2009
8 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu grāmatvedības uzskaites kārtība 05.01.2011
9 Dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtība Madonas novada pašvaldībā 02.05.2022 Rīkojums Nr.2.1.1.2/22/70
10 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves "Sarkaņu pamatskola", Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, slēgšanas un atvēršanas kārtību 18.08.2016 Rīkojums Nr.34 - v
11 Madonas novada pašvaldības personāla personas datu aizsardzības politika 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
12 Madonas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas vadības kārtība (iekšējā kārtība) 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
13 Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 28.10.2021 Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.391 (protokols Nr.13, 49.p.)
14 Madonas novada pašvaldības privātuma politika 14.02.2020 Izpilddirektores rīkojums Nr.MNP/2.1.1.2/20/3
15 Madonas novada pašvaldības Personu datu apstrādes noteikumi 13.07.2020 Rīkojums Nr.MNP/2.1.12/20/24
16 Instrukcija par Haralda Medņa kultūrizglītības centra “Dziesmusvētku skola” „Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads slēgšanas un atvēršanas kārtību 31.05.2021 Rīkojums Nr.20 - v
17 Haralda Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola Iekšējās kārtības noteikumi apmeklētājiem 02.07.2021 Rīkojums Nr.23-v
18 Noteikumi "Iepirkumu organizēšanas kārtība" 29.12.2022 Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.835 (prot. Nr.29, 12.p.)

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Francijas saksofonistu dueta MAMIE JATAX ( Carmen Lefrancois, Camille Mausion) un džeza improvizācijas meistara Vensānu Kurtuā koncerts Madonas muzejā Koncerts Muzeju nakts ietvaros 13.05.2023. Mākslinieku un kultūras biedrība " VIA ARS" Francija
2 Filmas "Elzas sirdī" pirmizrāde Latvijas vēstniecībā Parīzē, tikšanās ar filmas režisoru T.Harju, politiski represēto E.Serdāni Saruna par represijām ar E.Serdāni, D.Podskočiju un L.Zepu 2023.gada jūnijs Parīze Francija
3 Līdzdalība izstādes UNESCO Pasaules atmiņas Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas "Sibīrijas vēstules" sagatavošanā Strasbūras nacionālajā bibliotēkā Izstāde, pasākums 13.06.2023.-30.09.2023. Tukuma muzejs Strasbūra Francija
4 Līdzdalība izstādes "Sibīrijas vēstules. Nepieciešamība rakstīt." sagatavošanā Izstāde, pasākums 20.08.2023.-30.10.2023. Mākslinieku un kultūras biedrība "VIA ARS" un Association Les Amis de l`Esparrou Marsesolas priorija Pirenejos Francija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Mākslinieka Alekseja Naumova personālizstāde "Pasaules ainava..." Izstāde 04.03.2022.-05.06.2022. Mākslinieku un kultūras biedrība "VIA ARS" Francija
2 Diskusija ar jauniešiem "Madona 2030". Madonas Valsts ģimnāzija Diskusija 14.10.2022. no plkst.10.00-12.00 Viens no vadošajiem ekspertiem ilgtspējīgas attīstības jautājumos Eiropā Henrijs Makgī (Henry McGhie) - Currating Tomorrow vadītājs Mančestra Lielbritānija
3 Madonas mākslinieku izstādes "Ziedēšanas laiks" eksponēšana, atvēršana Izstāde 21.10.2022. - 18.12.2022. Hedda Stock, Vaijes rātsnama kultūras nodaļas vadītāja Vaije Vācija
4 Līdzdalība izstādes "Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss" sadaļas par Elzu Serdāni (Trumekalni) sagatavošana, Koknese, Likteņdārza saieta laukums Izstāde No 15.07.2022. Tukuma muzejs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Francijas institūts Latvijā Latvija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāles Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 1984
Krājuma un administrācijas ēka Skolas iela 12, Madona, madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 2003
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads, LV-4870 Pašvaldības īpašums 1903 9242
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola "Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pašvaldības īpašums 1931
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krājuma un administrācijas ēka, Skolas iela 12, Madona
Izstāžu zāles, Skolas iela 10a, Madona
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve, Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola, "Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov.

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2490

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 517
Krājuma telpas 998
Pārējās telpas 975
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes