Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Līvija Zepa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Līvija Zepa 64822480 26541110 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944. gada 20. septembris

Misija:

Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Madonas novadā, veidojot daudzveidīgu un ilgtspējīgu muzeja piedāvājumu, lai izglītotu sabiedrību un piedāvātu kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Madonas novada vēsturi, tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā un sekmētu to izmantošanu tūrisma attīstībā. Muzeja stratēģiskie mērķi un uzdevumi 1.Veidot krājumu kā novadu raksturojošu kultūrvēsturisku liecību krātuvi, nodrošināt tā saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši „Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu” un veidot krājumu pieejamu sabiedrībai, izmantojot digitalizācijas iespējas. 2.Veikt Madonas novada kultūrvēstures izpēti, veidot novadu raksturojošu muzeja krājumu un publiskot pētījumu rezultātus. 3.Nodrošināt muzeja pieejamību un publicitāti, uz ilgtspēju vērstu sabiedrības izglītošanu, izmantojot muzeja daudzveidīgo krājumu, pētnieciskā darba rezultātus, pilnveidojot un paplašinot komunikācijas un izglītojošā darba metodes, piedāvājot kvalitatīvas tematiskās un mākslas izstādes, ekspozīcijas. Ņemot vērā izglītojošā, krājuma un pētnieciskā darba rezultātus, veicināt priekštatu par profesionālās un tradicionālās mākslas norisēm. 4.Radīt pilnvērtīgu muzeja produktu un pakalpojumu, kas apmierinātu muzeja apmeklētāju vēlmes un intereses, ir pieejams sabiedrībai un interešu grupām un piešķirtu muzejam raksturīgu individualitāti, uzturēt aktīvu muzeja dialogu ar Madonas un kaimiņu novadu iedzīvotājiem un viesiem. Muzejs – ilgtspējīgs, radošs, atraktīvs un atvērts sabiedrībai. 5.Nodrošināt moderna, apmeklētājiem ērta muzeja kompleksa funkcionēšanu

Darbība:

1. Muzejs apzina, vāc, pēta, glabā un popularizē materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 2. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam; 3. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 4. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas; 5. Sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u. c. materiālus. 6. Veic krājuma digitalizāciju, izglītojošo programmu piedāvājuma digitalizāciju 7. Uztur un attīstīta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapā ir informācija par aktualitātēm (izstādēm, pasākumiem, dalību projektos, muzejpedagoģiskajām programmām) muzejā, foto galerijas, muzeja speciālistu un administrācijas kontaktinformācija. Muzeja mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar muzeja nolikumu, pakalpojumu cenrādi, muzeja darbības pārskatu, izstāžu plāniem, muzeja krājumu, muzejpedagoģiskajām nodarbībām, lekcijām, pētījumiem, izdevumiem un publikācijām, kā arī informāciju par muzeja vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2016

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

MNM, MNM Plg.

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Madonas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Krājuma un administrācijas ēka Skolas ielā 12, Madonā, darba laiks: darbdienās no 8.00 - 17.00 brīvdienas - sestdiena, svētdiena Muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, darba laiks: pirmdienās - brīvs otrdiena - piektdiena no 10.00 - 17.00 sestdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma mob.t.20221997

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums: 1.1. trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm;
1.2. pirmsskolas vecuma bērniem;
1.3. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem;
1.4. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem;
1.5. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
1.6. Latvijas muzeju darbiniekiem;
1.7. novada pašvaldības sadarbības partneriem;
1.8. starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Uzziņas materiāla pieejamība un iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem. NB! Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju obligāta.
3 Krājuma materiālu deponēšana: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
4 Fotografēšana, filmēšana: muzeja darba popularizēšanai.
5 Tiesības kopēt vai skenēt: citiem republikas muzejiem.
6 Uzziņas materiāla sagatavošana, izmantojot muzeja krājumu: novada pašvaldības iestādēm, citiem Latvijas muzejiem.
7 Krājuma materiāla izmantošana, skenēšana, fotografēšana (ja nav citi ierobežojumu): materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
8 Ekskursiju vadīšana muzejā: novada iedzīvotājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas biļešu cenas muzeja Lielajās izstāžu zālēs: - pieaugušajiem € 1,00
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Ieejas biļešu cenas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā un mazajā zālē: - pieaugušajiem € 0,50
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
3 Ieejas biļete ģimenei: 4 - 6 cilvēki € 2,50
4 Ekskursiju vadīšana muzejā (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām € 5,00
- skolēnu grupām € 3,00
- svešvalodā pieaugušo grupām € 8,00 Bezmaksas: Madonas novada iedzīvotājiem
5 Ekskursiju vadīšana ārpus muzeja (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām pa pilsētu € 15,00
- svešvalodā € 20,00
- skolēnu, senioru grupām pa pilsētu € 12,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) € 20,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) svešvalodā € 30,00
- grupām pa pilsētu svešvalodā (senioru un skolēnu) € 15,00
6 Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem (ar PVN neapliek) € 2,00
7 Priekšmeta tematiska izvēle un atlase pēc iepriekšēja pasūtījuma (papildus aprēķinot PVN): - 1 - 10 priekšmeti € 0,70
- virs 10 priekšmetiem € 1,40
8 Zinātniskā arhīva izmantošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lieta € 1,40
9 Krājuma materiālu deponēšana juridiskām un privātpersonām( par 1 vienību) (papildus aprēķinot PVN): - uz 1 dienu € 1,40
- uz 1 nedēļu € 7,00
- uz 1 mēnesi € 14,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
10 Fotografēšana, filmēšana(papildus aprēķinot PVN): - ekspozīcijā, izstādē (ja nav autoru ierobežojumu) € 1,40 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
11 Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu (norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora) (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem ( pētniekiem zinātniskajiem darbiem), novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,25 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 2,85 - 4,25 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
12 Tiesības kopēt vai skenēt vienu krājuma vienību (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem, pētniekiem zinātniskajiem darbiem, pašvaldības, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,14 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 1,40 - 4,25 Bezmaksas: citiem republikas muzejiem
13 Digitālu attēlu izgatavošana, nosūtīšana elektroniski (papildus aprēķinot PVN): - digitāls attēls bez apstrādes (viena vienība) € 5,10
14 Printēšana A4 formātā 1 lapa (papildus aprēķinot PVN): - melnbalts attēls € 0,14
- krāsains attēls € 0,28
- melnbalts attēls uz fotopapīra € 0,28
- krāsains attēls uz fotoppīra € 0,57
17 Uzziņu materiāla sagatavošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lapa A4 formāt: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem a atkarībā no apjoma € 14,00 - 71,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem republikas muzejiem
NB! Ja materiāla sagatavošanai nepieciešams braukt uz arhīviem, bibliotēkām, transporta, komandējuma un kopēšanas izdevumus sedz pasūtītājs.
18 Izstāžu iekārtošana ārpus muzeja (papildus aprēķinot PVN): - pasūtītājs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
19 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai (papildus aprēķinot PVN): - pakalpojuma ņēmējs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
NB! Muzeja krājuma komisija var atteikt atsevišķu unikālu krājuma priekšmetu izmantošanu (slikti saglabājies, atrodas konservācijā vai restaurācijā, priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1. Muzejs apzina, vāc, pēta, glabā un popularizē materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 2. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam; 3. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 4. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas; 5. Sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u. c. materiālus. 6. Veic krājuma digitalizāciju, izglītojošo programmu piedāvājuma digitalizāciju 7. Uztur un attīstīta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums. Izmaiņas ar Madonas novada pašvaldības domes 30.06.2020. lēmumu Nr.237, protokols Nr.13, 2.p. 29.10.2009
2. Noteikumi par krājumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma noteikumi 12.06.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 26.12.2008
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Madonas novada pašvaldības ētikas kodekss Madonas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 28.07.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja civilās aizsardzības pasākumu plāns 05.11.2007
2 Darba vides iekšējās uzraudzības plāns 05.12.2019
3 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāns 05.12.2019
4 Darba aizsardzības ievadapmācība 05.12.2019
5 Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 31.08.2017
6 Instrukcijas darba aizsardzībā: elektrodrošībā neelektrotehniskajam personālam, ar datoru, pārvietojot smagumus, ar biroja, sadzīves tehniku, darbam augstumā, uz kāpnēm, vadot transporta līdzekli, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, drošības zīmju lietošanā, telpu uzkopšanai, teritorijas uzkopšanas darbiem 05.12.2019
7 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpu Skolas ielā 12 un Skolas ielā 10a, Madonā, Madonas novadā, slēgšanas un atvēršanas kārtību 10.11.2009
8 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu grāmatvedības uzskaites kārtība 05.01.2011
9 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi Madonas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem 26.09.2013 Rīkojums MNP/2.1.1.12/13/66
10 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves "Sarkaņu pamatskola", Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, slēgšanas un atvēršanas kārtību 18.08.2016 Rīkojums Nr.34 - v
11 Madonas novada pašvaldības personāla personas datu aizsardzības politika 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
12 Madonas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas vadības kārtība (iekšējā kārtība) 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
13 Madonas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto darbu izpildes novērtēšanas noteikumi 26.09.2019 Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.440 (protokols Nr.18, 15.p.)
14 Madonas novada pašvaldības privātuma politika 14.02.2020 Izpilddirektores rīkojums Nr.MNP/2.1.1.2/20/3
15 Madonas novada pašvaldības Personu datu apstrādes noteikumi 13.07.2020 Rīkojums Nr.MNP/2.1.12/20/24

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

134628

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

92719

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

299

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

247

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 292 240

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

31

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Metāls Konservācija 2
2 Koks, polihromija Konservācija 14
3 Papīrs-dokumenti, zīmējumi Konservācija 15

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

4289

Vienību skaits, kas netika atrastas:

3

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

2

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

28011

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

3480

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

3344

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

5939

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3983

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3770

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Novada arheoloģija 449 426
2 Virtuālā ekspozīcija „Madonas novada senatne” 184 181
3 „Sarkanieši – ievērojami kultūras darbinieki” 206 157
4 19. gs. beigu, 20. gs. sākuma dzīvojamā istaba 174 157
5 Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” 410 390
6 Ekspozīcijas "Madonas novada vēsture 14.-21.gadsimts" sadaļa - virtuālā ekspozīcija "Brīvvalsts. 1918 – 1940". 1282 1186
7 Ekspozīcijas "Madonas novada vēsture 14.-21.gadsimts" sadaļa - virtuālā ekspozīcija "Okupācijas. 1940-1990" 1278 1273

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1125

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

968

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Piena trauki un pārstrāde 61 45
2 Neba maize pate nāca… Ceļš no graudiem līdz maizei 59 57
3 Rakstnieks Egils Kalme. Kara un trimdas maize 53 52
4 “Lielākais, senākais, mazākais muzeja krājumā” – muzejam 75 62 55
5 Rakstāmrīki un mācību priekšmeti no muzeja krājuma 99 95
6 Ziemassvētku atklātnes un rotājumi 81 59
7 Atceroties 1991.gada Barikādes 54 15
8 Ievērojamas sievietes - personības no Madonas apkaimes 46 45
9 Māris Čačka Dialogi. Paralēles. Dimensijas 5 5
10 Mūzikas instrumenti no muzeja krājuma 43 31
11 Atceroties kordiriģentu Haraldu Medni 8 8
12 No Barkavas pagasta vēstures 35 34
13 Krāsu spēles - ekspresizstāde no muzeja krājuma (mākslas priekšmeti) 49 49
14 Līga Skariņa Zemes DNS (mākslas izstāde) 37 26
15 Šovasar visiem noderēs … (dārzkopju darba rīki) 54 37
16 Linu apstrādes rīki un audumi no muzeja krājuma 163 153
17 Jānim Bērziņam – 90 (skolotājam, kordiriģentam) 13 12
18 Madonas kultūras namam 85 46 46
19 Svinīgi tērpi no muzeja krājuma 50 48
20 Lāčplēša ordenis un tā kavalieri 9 9
21 Madonas slimnīcai - 90. No tevis jau neprasa daudz - no tevis prasa visu 98 87

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1402

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1201

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Kalendāri 153 153
2 Elektrifikācija Madonas novadā 133 116
3 Apceļo dzimto zemi 43 37
4 Sportiskās virsotnes 24 24
5 Teritoriālā reforma vēsturiskā skatījumā 66 55
6 Celtnes un būvplāni Madonā 278 196
7 Aktierim, režisoram Kārlim Pamšem –100 18 18
8 Vai viegli būt jaunam? 156 131
9 Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā. 30 9
10 Jubileju gads/Raiņa lugai “Zelta zirgs”- 110 61 58
11 Jānis Barloti un meteoroloģijas vēsture 18 18
12 90 nedēļas līdz miera līgumam/Neatkarības karš 189 160
13 Gaisma līgo Latvijā. Dziesmusvētkiem - 140 95 95
14 Egils Kalme. Kara un trimdas maize 53 52
15 Ceļā uz 1990.gada 4.maiju 85 79

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

416

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

336

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Materiāli par J.Zāberu, B.Martuževu, R.Pinni, O.Kalpaku, M.Celmiņu, H.Celmiņu Ekspozīcijai “Lubānas novada ievērojamās personības” Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 23 23 03.04.2014 03.06.2021
2 Etnogrāfiskie priekšmeti Ekspozīcija R.Blaumaņa memoriālmuzejam „Braki” 53 42 19.12.2014 01.11.2020
3 Etnogrāfiskie un brāļu Jurjānu memoriālpriekšmeti Ekspozīcijai un uzglabāšanai Brāļu Jurjānu memoriālmuzejam „Meņģeļi” 100 94 19.12.2014 01.11.2020
4 Gleznas P.Ruņģis „Vidzemes tāles”, R.Rudzītis „Lauki Bērzaunē” Eksponēšanai laikraksta “Stars” redakcijas telpās Laikraksts "Stars" 2 2 08.03.2016 13.03.2021
5 J.Zābera dzīve un darbs Ekspozīcija J.Zābera muzejs Lubānas novada Meirānu „Vecajā Ceplī” 111 89 19.12.2016 05.06.2022
6 Tēlniecības darbi Eksponēšanai Madonas novada pašvaldība 3 3 19.12.2016 01.03.2021
7 Gleznas, grāmata, etnogrāfiskie priekšmeti Ekspozīcija „Ievērojami kultūras darbinieki – dzelzavieši” Dzelzavas pag. pārvaldei ekspozīcijai Doku Ata memo-riālmuzejā 19 18 20.12.2016 22.01.2022
10 Iedzīves priekšmeti Konkursam “Radi. Dari. Aizsargā” Juta Daniela Griezāne 2 1 18.09.2020 29.09.2020
11 Grāmatas, Egila Kalmes memoriālie priekšmeti Izstādei Sarkaņu pagasta bibliotekā Sarkaņu pagasta pārvalde 10 10 17.09.2020 28.11.2020
12 Etnogrāfijas priekšmeti Eksponēšanai H.Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola Madonas novada pašvaldība 8 8 04.03.2020 01.04.2020
13 Pēteris Ruņģis “Klusā daba ar arbūziem” Fotografēšanai izdevumam par Pēteri Ruņģi Bauskas muzejs 1 1 30.06.2020 15.08.2020
14 Fotogrāfijas, dokumenti, lietiskie priekšmeti, digitāli attēli Latvijas muzeju izstādei ”Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 66 29 08.12.2017 31.05.2021
16 Gleznas, skolas forma, skolas sols. Skulptūras, zīdaiņu pudele Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgai ekspozīcijai “Padomju gadi” Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs 18 16 18.10.2018 02.01.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 8906 1525 10431
Digitālo attēlu izgatavošanai 3449 95 3544

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

17

no tiem realizēti:

17

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
EKSPOZĪCIJA “Madonas novada vēsture 14. – 21.gs. zeme un ļaudis, vara, kultūra, reliģija. “Okupācijas. 1918-1940” 01.01.2019 31.12.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14. – 21.gs. zeme un ļaudis, vara, kultūra, reliģija. Sadaļa “1918-1940”
KULTŪRA
1 L.Garā Sabiedriskās organizācijas: biedrības 01.06.2019 01.06.2020 Pabeigts
VARA
2 I.Gaujēna Valsts un pašvaldību pārvaldes sistēma 08.01.2019 01.08.2021 Turpinās
SAIMNIECĪBA
3 L.Garā Zemkopība: Linkopība, linu pārstrāde 01.06.2019 01.05.2020 Pabeigts
4 L.Garā Zemkopība: Graudkopība, selekcija 01.04.2019 01.12.2021 Turpinās
5 L.Garā Lopkopība, lopkopības selekcija 01.09.2020 01.12.2021 Turpinās
NOTIKUMI 1940 -1990 (Madonas rajona notikumu hronika) 01.06.2020 01.12.2020 Pabeigts
6 I.Gaujēna Notikumi. 1940.-1950.g. 01.06.2020 01.12.2020 Pabeigts
7 N.Seļma Notikumi 1951.-1955.g. 01.06.2020 01.12.2020 Pabeigts
8 Z.Grīnvalde Notikumi. 1956.-1960.g. 01.06.2020 01.12.2020 Pabeigts
9 R.Auziņš Notikumi. 1961.-1970.g. 01.06.2020 01.12.2020 Pabeigts
10 L.Zepa Notikumi.1971.-1975.g. 01.06.2020 01.12.2020 Pabeigts
11 L.Garā Notikumi.1976.-1985.g. 01.06.2020 01.12.2020 Pabeigts
12 L.Ivanova Notikumi.1986.-1990.g. 01.06.2020 01.12.2020 Pabeigts
KULTŪRA 1940-1990
13 R.Auziņš Sabiedriskās organizācijas: sporta organizācijas 10.11.2020 31.12.2021 Turpinās
14 L.Garā Folklora, Vērtumnieki 01.09.2020 01.04.2021 Turpinās
15 L.Garā Tautas lietišķā māksla 01.09.2020 01.04.2021 Turpinās
16 L.Garā Sabiedriskās organizācijas: biedrības 01.06.2019 01.12.2021 Turpinās
17 L.Garā Kopsaimniecību pasākumi 01.09.2020 01.12.2021 Turpinās
18 L.Garā Arhitektūra: Ļaudona, Mārciena, Meirāni 01.09.2020 01.07.2021 Turpinās
19 N.Seļma Pašdarbība: deju kolektīvi; kori; dziesmu svētki 01.01.2020 31.12.2021 Turpinās
20 R.Medne Sabiedriskās organizācijas:Sarkanais krusts, mednieku-makšķernieku biedrība, arodbiedrība, brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 01.10.2020 01.06.2021 Turpinās
21 R.Medne Pašdarbība: amatierteātri, kapellas, orķestri, ansambļi 01.10.2020 01.06.2021 Turpinās
22 R.Medne Arhitektūra: raksturīgākās iezīmes un izpausmes Cesvaines, Dzelzavas, Ērgļu, Grašu pagastos 01.06.2020 01.06.2021 Turpinās
23 L.Ivanova Arhitektūra: Gaiziņkalna tornis 10.09.2020 30.11.2020 Pabeigts
24 L.Ivanova Prese: Laikraksts “Madonas Arājs” 10.09.2020 30.11.2020 Pabeigts
25 E.Krupko Mākslas dienu vēsture Madonas novadā 01.10.2020 01.06.2021 Turpinās
VARA 1940-1990
26 N.Seļma Militārie formējumi: dienests armijās, policija, milicija 01.01.2020 31.12.2021 Turpinās
27 I.Gaujēna Valsts un pašvaldību pārvalde 08.01.2019 01.08.2021 Turpinās
PRETOŠANĀS UN REPRESIJAS 1940-1990
28 N.Seļma Holokausts, Madonas cietums, nacistu nometnes 01.01.2020 31.12.2021 Turpinās
29 I.Gaujēna Nacionālie un padomju partizāni 1940.–1950.gados 01.11.2020 01.08.2021 Turpinās
30 I.Gaujēna 1940. – 1949.gadā deportētie, apcietinātie novada iedzīvotāji 01.11.2020 01.08.2021 Turpinās
31 I.Gaujēna Deportāciju un apcietinājumu vietas 01.11.2020 01.08.2021 Turpinās
RELIĢIJA 1940-1990
32 I.Gaujēna Konfesijas un baznīcas Madonas novadā, reliģisko iestāžu struktūra un atttiecības ar valsti 14.01.2019 01.05.2021 Turpinās
SAIMNIECĪBA 1940-1990
33 R.Auziņš Rūpniecība: Latvijas lauku tehnika (LLT) 10.05.2020 31.12.2021 Turpinās
34 R.Auziņš Zemkopība: Selekcija. (Iedzēnu dārzniecība) 15.07.2020 31.12.2021 Turpinās
35 L.Garā Zemkopība: Linkopība Linu pārstrāde 01.09.2020 01.04.2021 Turpinās
36 L.Ivanova Zemkopība: Augkopība. Netradicionālās kultūras (Latvāņi) 10.09.2020 30.11.2020 Pabeigts
37 L.Garā Lopkopība, lopkopības selekcija 01.09.2020 01.12.2021 Turpinās
38 R.Medne Lopkopība: Putnkopība 01.10.2020 01.06.2021 Turpinās
39 L.Garā Biškopība 01.09.2020 01.12.2021 Turpinās
40 L.Garā Zemkopība: Augkopība, graudkopība, selekcija 01.09.2020 01.12.2021 Turpinās
41 R.Medne Mežsaimniecība, Lubānas MRS 01.06.2020 01.06.2021 Turpinās
42 L.Garā Pakalpojumi: Autoservisi 01.09.2020 01.07.2021 Turpinās
43 R.Medne Transports: Ceļi, dzelzceļš, transporta līdzekļi, zirgi 01.10.2020 01.06.2021 Turpinās
44 R.Medne Rūpniecība: Uzņēmumi Cesvainē: sviesta siea rūpnīca, kūdras fabrika, maizes ceptuve 01.10.2020 01.06.2021 Turpinās
45 R.Medne Sakari: pasts, telefons, telegrāfs, radio 01.12.2020 01.06.2021 Turpinās
46 R.Medne Ļaudis: Sociālā nodrošināšana (bāreņi, bērnu nami) 01.11.2020 01.06.2021 Turpinās
47 R.Auziņš Pakalpojumi. Pirmie kooperatīvi 1980.gadu beigās 15.11.2020 31.12.2021 Turpinās
48 R.Auziņš Sportiskās ievirzes organizācijas 03.03.2020 31.12.2021 Turpinās
IZSTĀDES, PUBLIKĀCIJAS
SAIMNIECĪBA
49 E.Krupko Pirmie privātie uzņēmumi Madonā 14.10.2020 01.06.2021 Turpinās
50 R.Auziņš Pirmie privātie uzņēmumi Madonas novadā 10.08.2020 31.12.2021 Turpinās
KULTŪRA
51 N.Seļma Madonas kultūras namam 85 25.11.2020 29.11.2020 Publikācija, izstāde Pabeigts
52 I.Sudāre Latvijas svētku tradīciju veidošanās 1990.gados Sarkaņu pamatskolā 01.01.2020 31.12.2020 Publikācija Pabeigts
53 L.Ivanova Neatkarības karā kritušo piemiņas vietas Madonas, Lubānas Cesvaines novados 03.02.2020 15.12.2020 Publikācijas Pabeigts
TRADICIONĀLĀ KULTŪRA
54 I.Sudāre Linu apstrādes rīki un audumi 01.01.2020 31.12.2020 Publikācija, izstāde Pabeigts
55 L.Ivanova Tautas muzicēšanas tradīcijas 25.11.2020 30.12.2021 Publikācija, izstāde Turpinās
MĀKSLA
56 L.Ivanova Māksliniecei Vitai Mālniecei -60 20.04.2020 30.04.2020 Publikācijas Pabeigts
57 L.Bakmane Kultūras mantojuma un vērtību atspoguļojums Eduarda Grūbes glezniecībā 01.12.2020 01.10.2021 Izstāde Turpinās
SAIMNIECISKĀ DZĪVE
58 R.Auziņš Iedzēnu dārzniecība 01.07.2020 30.09.2022 Izstāde Turpinās
59 L.Ivanova Satiksme pa Aivieksti. 1910–1917 15.05.2020 25.05.2020 Publikācija Pabeigts
NOVADNIEKI
60 R.Auziņš Novadnieks Artis Kumsārs 15.10.2020 02.08.2022 Publikācija, izstāde Turpinās
61 R.Auziņš Novadnieks Augusts Lietavietis 10.04.2020 18.02.2023 Publikācija, izstāde Turpinās
62 Z.Grīnvalde Ievērojamas sievietes no Madonas apkaimes 01.01.2020 04.02.2021 Publikācija, izstāde Turpinās
63 L.Ivanova Oskara Kalpaka piemiņas saglabāšana 02.01.2020 30.04.2020 Publikācijas Pabeigts
64 L.Ivanova Ervins Volfeils 02.03.2020 12.09.2020 Prezentācija, publikācija Pabeigts
65 L.Ivanova Meža dienu ierosinātājam Pēterim Purviņam - 125 20.02.2020 10.03.2020 Publikācija Pabeigts
66 L.Ivanova Operdziedātājam Jānim Zāberam - 85 01.07.2020 01.09.2020 Publikācija Pabeigts
PAGASTU VĒSTURE
67 R.Auziņš Bērzaunes pagasta vēsture (Bērzaunes baznīcas atjaunošana) 01.08.2020 15.08.2021 Raksts Turpinās
68 L.Ivanova No Barkavas pagasta vēstures 03.02.2020 30.11.2020 Publikācija, izstāde Pabeigts
III ATMODA
69 L.Ivanova Ceļā uz 1990.gada 4.maiju 03.02.2020 30.11.2020 Publikācija, izstāde Pabeigts
70 L.Ivanova Trešās atmodas laiks Lubānā 02.01.2020 15.12.2020 Publikācija Pabeigts
71 R.Medne Barikādes 01.01.2020 13.01.2020 Izstāde Pabeigts
72 R.Auziņš Madonas un apkārtnes militārā mantojuma vietas 01.07.2020 01.06.2021 Karte, informatīvs materiāls Turpinās
IZGLĪTĪBAS VĒSTURE
73 L.Ivanova Meirānu pamatskolas vēsture 02.01.2020 30.04.2020 Publikācija Pabeigts
74 I.Sudāre “Kad ziemas bija dziļākas un sniegs baltāks…Sarkaņu skolā 1970.gados” 01.01.2020 31.12.2020 Publikācija Pabeigts
MADONAS PILSĒTAS VĒSTURE
75 Z.Grīnvalde Madonas pilsētai 94 25.05.2020 02.06.2020 Publikācija, orientēšanās spēle, www.madonasmuzejs.lv Turpinās
76 Z.Grīnvalde Madonas pilsētas apbūve un klimats, daba 01.06.2020 01.02.2021 Publikācija Turpinās
MEDICĪNAS VĒSTURE
77 R.Medne Veselības aisardzības nozares attīstība Madonas apkārtnē (Madonas slimnīcai 90) 01.11.2019 01.12.2020 Publikācija, izstāde Pabeigts
78 I.Gaujēna Farmaceitu un vecmāšu darbība novadā 20.01.2018 02.01.2022 Ekspozīcija “Lauku ambulances un aptiekas” Sarkaņu krātuvē Turpinās
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Inese Sudāre “Apmeklētājiem atkal atvērta muzeja krātuve Sarkaņos” 1 Raksts avīzē “Sarkaņu Ziņas” Nr.2 (85) 2020.gada jūnijā
2 Reinis Auziņš 1941.gada 14.jūniju atceroties 1 Laikraksts „Stars”, 14.06.2020.
3 Reinis Auziņš Sveiciens skolotājam Egilam Ziņģītim 1 Laikraksts “Stars”, 21.08.2020.
4 Laimdota Ivanova Par ceļojošajām izstādēm 12 reizes 10 www.madonasmuzejs.lv
5 Laimdota Ivanova Jubileju gada ieskaņa Lubānas novadā 1 “Stars”. 03.03.2020.
6 Laimdota Ivanova O. Kalpaka piemiņas saglabāšanas vēsturē ieskatoties… 1 “Stars”, 11.03.2020.
7 Laimdota Ivanova Pēterim Purviņam - 125 1 www.madonasmuzejs.lv/ marts
8 Laimdota Ivanova Ervinu Volfeilu atceroties 1 www.madonasmuzejs.lv/marts
9 Laimdota Ivanova Ceļā uz 1990.gada 4.maiju 1 www.madonasmuzejs.lv/marts
10 Laimdota Ivanova No 1912.gada “Veselības kopšanas kalendāra” 1 www.madonasmuzejs.lv/marts/aprīlis
11 Laimdota Ivanova “Oļegs” svin jubileju 1 www.madonasmuzejs.lv/aprīlis
12 Laimdota Ivanova 21.aprīlī pirms 30 gadiem 1 www.madonasmuzejs.lv/aprīlis
13 Laimdota Ivanova Svētku noskaņai 4.maijā 1 www.madonasmuzejs.lv/aprīlis
14 Laimdota Ivanova Atceramies mākslinieci Vitu Mālnieci 1 www.madonasmuzejs.lv/aprīlis
15 Laimdota Ivanova 4.maijs pirms 30 gadiem un šogad 1 “Stars”, 29.04.2020.
16 Laimdota Ivanova 4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 2 “Madonas Novada Vēstnesis”/aprīlis
17 Laimdota Ivanova No Barkavas pagasta vēstures 1 www.madonasmuzejs.lv/maijs
18 Laimdota Ivanova Kopējā stāstā par Barkavas pagasta vēsturi 1 “Stars”, 02.06.2020.
19 Laimdota Ivanova Cīņā pret Heracleum sosnowsy [saistībā ar Barkavas pagasta vēsturi] 2 “Stars”, 03.06.2020.
20 Laimdota Ivanova Olimpietim O.Grigalkam - 95 1,5 www.madonasmuzejs.lv/jūnijs
21 Laimdota Ivanova A.Upeslejam – Grantam - 100 1 www.madonasmuzejs.lv/marts/no jūlija
22 Laimdota Ivanova Neatkarības karā kritušo piemiņas vietas Madonas novadā 1 www.madonasmuzejs.lv/no augusta
23 Laimdota Ivanova Neatkarības karā kritušo piemiņas vietas Lubānas novadā 1 www.madonasmuzejs.lv/no augusta
24 Laimdota Ivanova Veltījumi Jānim Zāberam 2 “Stars”, 11.08.2020.
25 Laimdota Ivanova “Ak, zināt, ir gaisma, kas nedziest” (Jānim Zāberam - 85) 1 www.madonasmuzejs.lv/no augusta
26 Laimdota Ivanova Latvijas Neatkarības kara noslēguma simtgade (Neatkarības karā kritušo piemiņas vietas Cesvaines novadā) 1 www.madonasmuzejs.lv/no augusta
27 Laimdota Ivanova Dzimtā puse – skaistā Vecpiebalga (Adīnai Ķirškalnei – 105) 1 www.madonasmuzejs.lv/no augusta
28 Laimdota Ivanova BRĪVĪBA, VABADUS, LAISVE 1 www.madonasmuzejs.lv/no augusta
29 Laimdota Ivanova Ļaudona – Vecpiebalga – Novorževa- … (krievu dzejniecei, atdzejotājai Nadeždai Pavlovičai – 125) 1 www.madonasmuzejs.lv/no oktobra
30 Laimdota Ivanova Atmiņas par dzīvi Barkavas pagastā 2 “Stars”, 27.10.2020.
31 Laimdota Ivanova Kas spēlēja vijoli, cītaru…? 1 “Lubānas Ziņas”/decembris
32 Laimdota Ivanova Turpinās ceļojošo izstāžu apskate 1 “Stars”, 17.11.2020.
33 Laimdota Ivanova No Lubānas līdz Cūkas krogam 1,5 Lubāna. Nākamie simts
34 Laimdota Ivanova Kur stādīja kokus Meža dienās 5 Lubāna. Nākamie simts
35 Rita Medne „1949.gada 25.marta deportācijas atceroties” 1 Raksts laikrakstā „Stars” 24.03.2020 Raksts mājaslapā www.madonasmuzejs.lv un www.facebook.com 25.03.publicētas fotogrāfijas ar aprakstiem
36 Rita Medne Reklāmas preses izdevumos 1 Raksts www.facebook.com 18.06.2020.
37 Rita Medne Cik sena ir Madonas slimnīcas vēsture? 0,5 Raksts www.facebook.com 07.12.2020.
38 Rita Medne No tevis jau neprasa daudz – no tevis prasa visu 2 Raksts laikrakstā „Stars” 18.12.2020. Raksts www.facebook.com 15.12.2020.
39 Ilze Gaujēna Jāņa Šūstera nedarbu izstāde muzejā 1 Raksts mājaslapā www.madonasmuzejs.lv , laikrakstā “Stars” 07.08.2020.
40 Ilze Gaujēna Karogu stāsti 1 Raksts mājaslapā www.madonasmuzejs.lv, www.facebook.com novembrī
41 Zane Grīnvalde Muzejā izjūti gatavošanos Ziemassvētkiem! 0,5 Stars, 2020.gada 6.decembrī
42 Zane Grīnvalde Dzīves un mākslas krāsās 1 Stars, 2020.gada 14.janvārī
43 Zane Grīnvade Madonas muzejā – aizraujoša un izzinoša muzejpedagoģiskā programma 1 Madonas Novada Domes Vēstnesis, 2020.gada janvāris
44 Zane Grīnvalde Madonas muzeja darbs ārpus ierastā 1 Madonas Novada Domes Vēstnesis, 2020.gada, aprīlis
45 Zane Grīnvalde Aicinām piedalīties fotokonkursā #Meklēmanimuzejā 1 Madonas Novada Domes Vēstnesis, 2020.gada aprīlis
46 Zane Grīnvalde Madonas muzeja izstāžu zāles ver durvis apmeklētājiem 1 Stars, 2020.gada 15.maijs
47 Zane Grīnvalde Madonas muzejs aicina uz pasākumiem 1 Stars, 2020.gada 21.septembrī
48 Zane Grīnvalde Madonas muzejs aicina uz pasākumiem un izglītojošām nodarbībām 1 Madonas Novada Domes Vēstnesis, 2020.gada, septembris
49 Zane Grīnvalde Rudens sezonas pirmā tikšanās “Dzīves un mākslas krāsās” 1 Stars, 2020.gada 13.oktobrī
50 Elīna Krupko Dialogi, paralēles un dimensijas 1 Madonas novada vēstnesis, 2020.gada janvāris www.madonasmuzejs.lv 29.01.2020.
51 Elīna Krupko Māra Čačka dialogi, paralēles un dimensijas 1 www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa Kultūras dienas afiša 3.februāris, 2020, 20:04
52 Elīna Krupko Kanādas mākslinieces Dianes Hiskoks izstāde “Ikviens ir kāds? “ 1 Madonas novada vēstnesis, 2020.gada janvāris www.madonasmuzejs.lv 03.01.2020.
53 Elīna Krupko Kanādas mākslinieces Dianes Hiskoks izstāde Ikviens ir kāds? 1 www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa Kultūras dienas afiša 3.februāris, 2020, 19:58
54 Elīna Krupko 42+ IDEJAS 1 STARS, 2020.gada februāris www.madonasmuzejs.lv – 03.02.2020.
55 Elīna Krupko Gaidīšanas laiks mākslai, māksliniekiem, izstādēm 1 Madonas novada vēstnesis, 2020. gada aprīlis www.madonasmuzejs.lv -06.04.2020.
56 Elīna Krupko Aktualitātes jūlijā MADONAS muzejā 0,5 Madonas novada vēstnesis, 2020.gada jūlijs
57 Elīna Krupko DNS no māla un mājvietām Barkavā. Barkava. Māls. Vēstījumi iz senajām mājvietām 2 Madonas novada vēstnesis, 2020.gada jūlijs www.madonasmuzejs.lv – 30.06.2020.
58 Elīna Krupko Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā divas jaunas izstādes 1 www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa Kultūras dienas afiša, 5.jūlijs, 2020, 20:04
59 Elīna Krupko SPĒLES AR AUDUMU MUZEJA MANSARDĀ 1 Madonas novada vēstnesis, 2020.gada augusts, www.madonasmuzejs.lv -14.08.2020.
60 Elīna Krupko “Vidzemnieks no Rīgas Jūrmalas” 1 Madonas novada vēstnesis , 2020.gada augusts www.madonasmuzejs.lv 13.08.2020.
61 Elīna Krupko Laiks skriet pa apli 1 Madonas novada vēstnesis, 2020.gada septembris www.madonasmuzejs.lv-17.09.2020. STARS, 2020.gada 30.septembris
62 Elīna Krupko Nameja gredzens 1,5 www.madonasmuzejs.lv-17.09.2020.
63 Elīna Krupko “Zināmais. Nezināmais Brekte”- māksliniekam Jānim Brektem 100 1 2020.gada decembris, Madonas novada vēstnesis www.madonasmuzejs.lv - 02.12.2020.
64 Elīna Krupko Madonā tiks atklāta māksliniekam Jānim Brektem veltīta izstāde 1 www.diena.lv/raksts/kd/kd-afisa Kultūras dienas afiša 7.decembris, 2020, 12:04
65 Elīna Krupko G.Grandāns “Ziemeļblāzma” 1 2020.gada decembris, Madonas novada vēstnesis www.madonasmuzejs.lv - 16.12.2020.
66 Linda Bakmane Etnogrāfisko vainagu izstāde 1 “Stars”, 11.08.2020.
67 Linda Bakmane Pirmā izstāde pēc pandēmijas laika 1 “Stars”, 22.05.2020.
68 Linda Bakmane Madonas muzejā izstāde – Krāsu spēles 0,5 “Madonas Novada Vēstnesis”, 2020.gada maijs
69 Linda Bakmane Izstāde par bezpajumtnieku tēmu 0,5 “Madonas Novada Vēstnesis” 2020.gada janvāris
70 Linda Bakmane Jauna izstāde Madonas muzejā 0,5 “Stars”, 28.01.2020.
71 Linda Bakmane Jauna izstāde Madonas muzejā - Lellītes skatās multenītes 1 “Madonas Novada Vēstnesis” 2020. gada jūnijs, “Stars”, 09.06.2020.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Sudāre Izstāde “Linu apstrādes rīki un audumi no muzeja krājuma” 15 lpp.
2 Muzeja speciālisti Ekspozīcijas "Madonas novada vēsture 14.-21.gadsimts" sadaļa - virtuālā ekspozīcija "Brīvvalsts. 1918 – 1940" 536
3 Muzeja speciālisti Ekspozīcijas "Madonas novada vēsture 14.-21.gadsimts" sadaļa - virtuālā ekspozīcija "Okupācijas. 1940-1990" 210
4 Ilze Gaujēna J.Šūsters. Nedarbi – darbi . Fotogrāfijas, zīmējumi, gleznojumi, datorgrafika 6 lpp.
5 Natālija Seļma Izstāde “Madonas kultūras namam 85” 3 lpp.
6 Laimdota Ivanova No Barkavas pagasta vēstures 4 lpp.
7 Laimdota Ivanova Ceļojošā izstāde “Ceļā uz 1990.gada 4.maiju” 25 lpp.
8 Rita Medne Izstāde Atceroties 1991.gada Barikādes. Fotogrāfijas 3 lpp.
9 Rita Medne Izstāde “Madonas slimnīcai 90” 25 lpp.
10 Rita Medne Izstāde “Lāčplēša diena” 1 lpp.
11 Zane Grīnvalde Ievērojamas sievietes no Madonas apkaimes 6 lpp.
12 Elīna Krupko, Linda Bakmane Mūzikas instrumenti no muzeja krājuma 4 lpp.
13 Laima Garā, Linda Bakmane Atceroties kordiriģentu Haraldu Medni 1 lpp.
14 Elīna Krupko, Linda Bakmane Krāsu spēles 3 lpp.
15 Elīna Krupko, Linda Bakmane Šovasar visiem noder... 4 lpp.
16 Sabīne Mika Svinīgi tērpi no muzeja krājuma 2 lpp.
17 Linda Bakmane "Skolotājam, kordiriģentam Jānim Bērziņam - 90" 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

44

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartītes 350

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 15189
Individuālie 10338
Pārējie 1341
Apmeklētāji grupās 3510
Skolēni grupās 2366
Pārējie grupās 1144
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

8111

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

236

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1601

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

388

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

167

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

120

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1134

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

68

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

20

tai skaitā muzejā:

17

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z.Grīnvalde Uzcel savu Madonu 2016 4 47 Madonas pilsētas vidusskolas 3.c, 3.d klašu skolēni
2 Z.Grīnvalde Iepazīsti Latviju 2014 3 40 Lazdonas pamatskolas 6.klases skolēni, popgrupas Unikumi no Aizkraukles dalībnieki un viņu vecāki
3 Pilnveidojusi Z.Grīnvalde No skala līdz … 2015 1 10 J.Simsona Madonas mākslas skolas 7.kursa audzēkņi
4 Z.Grīnvalde Ceļojumu soma. Kā būvēta Madona? 2019 5 57 Madonas pilsētas vidusskolas 7.a, 7.b, 7.c, 12.b, 12.d klašu skolēni
5 Z.Grīnvalde Profesijas muzejā 2019 8 89 Madonas pilsētas vidusskolas 1.a, 2.a, 2.c, 2.d klašu skolēni
6 Z.Grīnvalde Kas ir pilsētbūvniecība 2019 7 113 Cesvaines vidusskolas 9.klases, Madonas pilsētas vidusskolas 4.b, 5.a, 7.a, 7.b, 7.c klašu skolēni
7 Pilnveidojusi Z.Grīnvalde Stunda muzejā – novada arheoloģija 2015 1 13 Liezēres pamatskolas 4. un 7.klašu skolēni
8 D.Vēze Tikai vienu reizi – monotipija 2011 3 40 Madonas pilsētas vidusskolas 10.a klases skolēni, popgrupas Unikumi no Aizkraukles dalībnieki un viņu vecāki
9 E.Krupko Nodarbība par akvareļu vēsturi un akvareļiem mākslas krājumā 2020 1 22 Cesvaines vidusskolas 3.klases skolēni
10 E.Krupko Mākslas detektīvs, atrodi fragmentus 2019 13 245 Cesvaines vidusskolas 2.a, 2.b, 6.b, 7., Madonas pilsētas vidusskolas 1.e, 1., 1.d, 3.c, 3.d, 5.b, 7.c klašu skolēni, Madonas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” grupiņas “Kamenīte” bērni
11 I.Sudāre Darba rīki un sadzīves priekšmeti (nosaukumi, pielietojums, senie nosaukumi) 2017 12 38 Skolēni, pieaugušie
12 I.Sudāre “Kas no tā izaugs?” (noteikt dārzeņu sēklas) 2020 19 121 Skolēni, pieaugušie
13 I.Sudāre “Neba maize pate nāca” (Darba rīki līdz maizes cepšanai. Kas top no graudiem? Foto orientēšanās – vārdu mīkla 2019 27 171 Skolēni, pieaugušie
14 I.Sudāre “Kas top no šiem graudiem?” (sašķirot produktus atbilstoši labībai) 2019 16 128 Skolēni, pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z.Grīnvalde “Dzīves un mākslas krāsās” 1999 3 68 Madonas novada pensionāri, katras nodarbības pieaicinātie viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Stīgu koncerts "Ēdenes dārzā", arfa Dārta Tisenkopfa, vijole Rasa Kumsāre 10.01. plkst. 17.00 Izstāžu zāles lielās zāles 1 183 Arfiste Dārta Tisenkopfa, vijolniece, novadniece Rasa Kumsāre, Madonas pilsētas, novada, kaimiņu novada iedzīvotāji, žurnālisti – laikraksts Stars žurnāliste Inese Elsiņa, fotogrāfs Agris Veckalniņš
2 Senioru tikšanās, ciklā "Dzīves un mākslas krāsās", tikšanās ar TLMS "Kalme" rokdarbniecēm 15.01. plkst. 12.00 Izstāžu zāles foajē, mansards 1 20 Madonas novada seniori, TLMS Kalme dalībnieces: Ineta Leja , Māra Krieviņa, Mudīte Pētersone, Ilze Posta
3 Tematiskā sestdiena - Spēļu sestdiena 25.01. no plkst. 11.00 - 16.00 Izstāžu zāles 1 28 Madonas pilsētas ģimenes ar bērniem
4 Māra Čačkas izstādes "Dialogi. Paralēles. Dimensijas" atklāšana 06.02. plkst. 16.00 Izstāžu zāļu lielās zāles 1 62 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbinieki, ilggadējais direktors Aleksejs Burunovs, mākslinieks, mākslas izstāžu kurators un dotajā brīdī direktora v.i. Māris Čačka, mediju pārstāvji: Inese Elsiņa, Agris Veckalniņš (Stars), VTV Sandra Zariņa un operators Elvijs, J.Simsona Madonas mākslas skolas audzēkni, māksliniece Danute Vēze, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
5 Ikmēneša tikšanas senioriem, ciklā "Dzīves un mākslas krāsās" 19.02. plkst. 12.00 Izstāžu zāļu mazā zāle 1 29 Baiba Bērziņa, Madonas pilsētas seniori, interesenti
6 Daugavpils Universitātes Profesionālās maģistra programmas studentu izstādes "42 + Idejas" atklāšana 21.02. plkst. 16.00 Izstāžu zāļu mansardā 1 58 DU Profesionālās maģistra studiju programmas “Māksla” divas no maģistrantēm Jeļena Koževņikova un Žanna Vērdiņa, DU docente, pētniece, Dr.art, Mg. paed. Zeltīte Barševska, Madonas novada pašvaldības vecākā kultūras speciāliste Daiga Torstere, J.Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, Madonas pilsētas iedzīvotāji.
Visi pasākumi atcelti ārkārtējās situācijas dēļ No 13.03.2020. – jūnijam
7 Tikšanās ar mākslinieci Līgu Skariņu, divu izstāžu "Zemes DNS" un "Barkava. Māls. Vēstījums iz senajām mājvietām" ietvaros 24.06. plkst. 15:00 Izstāžu zāļu lielās zāles, foajē, mazā zāle 1 69 Māksiniece Līga Skariņa, Barkavas pagasta pārvalde, pāgasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls, mākslinieces tuvinieki, folkloras kopa Vērtumnieki, laikraksta Stars žurnāliste Inese Elsiņa, fotogrāfs Agris Veckalniņš, Madonas un novada iedzīvotāji, viesi no Rīgas
8 Kultūrvēsturniekam, novadniekam Jānim Bērziņam - 90 29.06. plkst. 16:00 Izstāžu zāļu pagalms, foajē 1 84 Jubilārs Jānis Bērziņš, Madonas novada domes pātrstāvji: Zigfrīds Gora, Daiga Torstere, koris Mantojums, vadītāja Ināra Stepāne, mūziķe Zane Imša, Norviļa Madonas mūzikas skolas vijolniece Māra Imša, koncertmeistare Tatjana Savicka, mūzikis Artūrs Grandāns, J.Bērziņa radinieki un draugi. Laikraksta Stars žurnāliste Inese Elsiņa, fotogrāfs Agris Veckalniņš, Madonas novada domes izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne
9 Jānim Šusteram 95. Izstādes "Nedarbi - darbi" atklāšana 08.08. plkst. 14:00 Izstāžu zāļu mazā zāle, teritorija 1 31 Jāņa Šūstera radinieki, draugi, Madonas pilsētas iedzīvotāji, kuri kopā ar Jāni strādājuši
10 Zigmunda Šņores izstādes "Vidzemnieks no Rīgas Jūrmalas" atklāšana 14.08. plkst. 15:00 Izstāžu zāļu lielā zāle 1 79 Mākslinieks Zigmunds Šņore ar kundzi, Jumurdas pagasta pārvalde, tā vadītāja Agita Opincāne, Ērgļu novada priekšsēdētājs Guntas Velcis, Madonas novada priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Zigfrīds Gora, vecākā speciāliste kultūras jomā Daiga Torstere, Jūrmalas muzeja pārstāvji, mākslas galerijas “Alfa” pārstāve, Jumurdas vokālais ansamblis “Ievziedi”, vadītāja Ieva Vilnīte, mākslinieka tuvinieki, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, laikraksta “Stars” pārstāvji, viesi no Rīgas un Jūrmalas
11 Tikšanās ar Regīnu Makovsku, tomātu ekspresizstādes ietvaros 26.08. plkst. 12:00 Izstāžu zāļu lielā zāle 1 27 Regīna Makovska, Vidzemes TV žurnāliste Sandra Zariņa ar operatoru Elvi Cāzeru, Madonas un novada iedzīvotāji
12 Sarunu festivāla "LAMPA" kopā skatīšanas vieta 02. - 05.09. Izstāžu zāļu foajē 7 16 Madonas pilsētas iedzīvotāji, interesenti, kurus interesē konkrēta sarunu festivāla tēma
13 Tikšanās ar Marinu Kostaņecku 16.09. plkst. 11:00 Izstāžu zāļu lielās zāles 1 117 Marina Kostaņecka, Karīna Pētersone, Anna Aizsilnice, Olita un Sanita no biedrības, Madonas novada bibliotēka, Madonas novada bibliotēku vadītāji, Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāja Mārīte Kazakēviča, Liezēres pamatskolas skolēni, skolotāja Apele, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, Madons novada pašvaldības priekšsēd'ētāja vietnieks Zigfrīds Gora, vecākā speciālistie kultūras jautājumos Daiga Torstere
14 Tikšanās ar mūziķi un atziņu grāmatas autori Diānu Černi 23.09. plkst. 17:00 Izstāžu zāļu lielās zāles 1 47 Diāna Černe - grāmatas "99 tīras domas, kuras mainīja manu dzīvi", mūziķis Sandris Sproģis, māksliniece Valentīna Kalēja, Madonas un novada iedzīvotāji
15 Tikšanās ar biedrības "Latvijas tekstilmozaīka" dalībniecēm 25.09. plkst. 15:00 Izstāžu zāļu foajē, mansardā 1 29 Tekstilmozaīkas biedrības līdzpriekšsēdētāja Elīna Lūsis - Grīnberga, izstādes darbu autores Austra Celmiņa, Iveta Ozoliņa, Gundega Šņepste un Ilze Pliska
16 Kroļļu ģimenes izstādes "Skrējiens pa apli" atklāšana 02.10. plkst. 14:00 Izstāžu zāļu lielās zāles 1 67 Kroļļu ģimene: Gunārs Krollis, Izabella Krolle, Inguna Krolle - Irbe, Madara Māra Irbe, mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, laikraksta Stars žurnāliste Inese Elsiņa, fotogrāfs Agris Veckalniņš, mākslinieku draugi un radi, Madonas, novada, kaimiņu novadu iedzīvotāji, viesi no Rīgas
17 Tikšanās "Dzīves un mākslas krāsās" ar Māru Krieviņu 14.10. plkst. 12:00 Izstāžu zāļu lielās zāles 1 19 Māra Krieviņa un Ilze Posta, Madonas pilsētas iedzīvotāji
Atcelti visi publiskie pasākumi ārkārtējās situācijas dēļ No 26.10.2020.
18 Virtuāls pasākums, izmantojot mirkļbirku #PersonībaMājās No 31.03.2020. Virtuālā vide 1 YouTube 42 skatījumi
19 Virtuāls pasākums, izmantojot mirkļbirku #meklēmanimuzejā No 14.04.2020 Virtuālā vide 1 Facebook skatījumi 622, ar ierakstu dalījās 92
20 Ceļā uz 4.maiju. Saruna ar Daini Īvānu. 28.04.2020 Platforma ZOOM 1 Facebook skatījās 242, 16 lasītāji dalījās ar ierakstu, YouTube 17 skatījumi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Izstrādāts tehniskais projekts ” Vides pieejamības nodrošināšana muzeja izstāžu zālēm Skolas ielā 10a“ EUR 7139

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

37

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

30

Tai skaitā no muzeja krājuma:

12

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

17

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

13

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcijas “Madonas novada vēsture 14. – 21.gadsimts” sadaļa "Okupācijas. 1940-1990" Valsts kultūrkapitāla fonds, Madonas novada pašvaldība VKKF atbalstītā projekta ietvaros izstrādāta virtuālā ekspozīcija "Madonas novads: Zeme un ļaudis. Vara. Kultūra. Reliģija. Okupācijas.1940-1990" Rezultātā sagatavota materiālu un informācijas apjoma ziņā apjomīga nesenās vēstures ekspozīcijas daļa, kas vēsta par Madonas novada vēsturi Nacistiskās un Padomju okupācijas laikā, par nacistu un padomju represijām, pretošanās kustībām. Paralēli projekta īstenošanai, iegūts finansējums programmēšanas darbiem, kas nepieciešami sekmīgai projekta realizācijai. Ekspozīcijas telpas pārbūvei 2020.gadā ar Madonas novada pašvaldības finansiālo atbalstu (7900,00 EUR) izstrādāts tehniskais projekts “Vides pieejamības, nodrošināšana un uzlabošana Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izstāžu zālēm Skolas ielā 10a”.
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcijas “Madonas novada vēsture 14. – 21.gadsimts” sadaļa “Brīvvalsts. 1918-1940” Valsts kultūrkapitāla fonds, Madonas novada pašvaldība Izstrādātas tēmas visiem četriem tematiskajiem blokiem – Zeme. Ļaudis, Vara, Kultūra un Reliģija, kā arī Notikumu hronikai. Sadaļā “Zeme. Ļaudis” sagatavotas tēmas par transportu (ceļiem, dzelzceļu, transporta līdzekļiem), sakariem (telegrāfu, telefonu, pastu, vietējo raidstaciju un radio), mežsaimniecību un meža dienām, putnkopību, spēkstacijām, kā arī par sociālo nodrošināšanu novadā. Sadaļā “Vara” sagatavotas tēmas par Saeimas vēlēšanām. Izmantotie krājuma materiāli atspoguļo ne vien vēlēšanu procesu, bet arī novadnieku iesaistīšanos politikā. Apjomīga sadaļa veltīta aizsargu darbībai. Sadaļā “Kultūra” izstrādātas tēmas par novada pašdarbības kolektīvu darbību – orķestriem un kapellām, deju kolektīviem, teātri, kā arī ļoti apjomīgās sadaļas par koriem un sabiedriskajām organizācijām. Visas tēmas tiek atspoguļotas, balstoties uz muzeja krājuma materiāliem. Atsevišķos gadījumos izmantoti arī cita rakstura materiāli – piemēram kino-foto-fono arhīva kinomateriāls par IX Dziesmu svētkiem, kuros tika atskaņota novadnieka J.Norviļa dziesma ar K.Ulmaņa vārdiem ”Kam drosme ir”. Lai sarežģītus vēstures procesus un dažādās administratīvās izmaiņas padarītu vieglāk un uzskatāmāk uztveramas, sagatavotas vairākas interaktīvas kartes.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde” Ikviens ir kāds” . Mākslinieces Dianes Hiskoks gleznas Izstāde 30.01.-15.03.2020. Diane Hiskoka Kanāda
“Baltic strings” – sadarbība ar Nīderlandes kuratoru, mākslinieci par tematiskas izstādes, plenēra norisi Madonas muzejā 2021.gada vasarā Veidot starptautisku sadarbību starp valstīm un māksliniekiem, veicināt valstu vienotību dažādās jomās 2021.gada jūnijs, jūlijs, augusts Kurators Erik Rorsh un māksliniece Iris de Lew Nīderlande
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Iepazīšanās ar mākslas plakātu veidošanu sietspiedes grafikas tehnikā Radošā darbnīca 08.03.2019. Māksliniece Īrisa de Leeuw Nīderlande
"Madonas un Nīderlandes draugi" - Izstādes atklāšanā piedalījās– Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vēro). Eriks Roršs (Erik Rörsch) izstādes organizators un mecenāts māksliniece Īrisa de Leeuw un metālmākslinieks Diks Kompīrs( Dik Kompier) Izstāde 09.03.-14.04.2019. Izstādes organizators, mecenāts Eriks Roršs,/ Erik Rörsch/,māksliniece Iris de Leeuw Nīderlande
Franču mākslinieka Silvēre Žarosona/ Silvere Jarrosson/monumentālo instalāciju L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) - izstāde Izstāde 26.07.-11.08.2019. Francijas institūts Latvijā Francija
Franču mākslinieka Silvēre Žarosona/ Silvere Jarrosson/ mākslas perfomance) Tikšanās ar Francijas institūta Latvijā direktoru Žilu Bonviālu (Gilles Bonnevialle) un kultūras projektu koordinatori Ditu Podskočiju. Francijas institūta Latvijā pēcpusdiena 01.08.2019. Francijas institūts Latvijā Francija
Dienviddānijas Universitātes studenti no dažādām valstīm semināra vadītāja Anna Herca (Latvija), Lina Giatsiatsou (Grieķija), Kasper Thomsen (Dānija), Lauvland (Norvēģija), Laura Carmona Lopez (Spānija), Frederik Øelund (Dānija)iepazīstināja ar zemūdens arheoloģijas darba specifiku, iespējām, aprīkojumu u.c. Seminārs -lekcijas par zemūdens arheoloģiju 15.08.2019. Dienviddānijas Universitāte, festivāls “ Ezera skaņas” Dānija
Lillānas Bruningas miniatūru darbu izstāde “Dzīves kastītēs” Izstāde 16.08.-02.10.2019. Vaijes pagasta rāte Vācija
Izstāde “Īru diasporas sievietes - celmlauzes”, deva iespēju ieskatīties ievērojamu īru diasporas sieviešu dzīvē un atstātajā mantojumā politikas, sieviešu balsstiesību, mākslas, zinātnes, humānās palīdzības un sporta jomā Izstāde “Īru diasporas sievietes - celmlauzes”, Madonas muzeja izstāžu zāle 26.11.-06.12.2019. Īrijas vēstniecība Latvijā Īrija
Izstādes “Īru diasporas sievietes – celmlauzes” atklāšana Īrijas diplomātiskās misijas Latvijā vadītājas vietnieces Helēnas O,Donelas kundzes vizīte muzejā 26.11.2019. Īrijas vēstniecība Latvijā Īrija
“ Lokālās vēstures pētniecība .Nozīme. Pieredze. Problēmas” ar muzeja sadarbības partneru, lektoru no A.Baranauska un A.Žukauskas – Vienuolis memoriālmuzeja dalību Starptautiskie zinātniskie lasījumi 24.10.2019. Anikšču muzejs Lietuva
Anikšču rajona pašvaldības delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte muzejā Vizīte muzejā sadarbības līguma starp Madonas novada pašvaldību un Anikšču rajona pašvaldību ietvaros 18.11.2019. Anikšči Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Līdzdalība Ziemeļu Dimensijas projekta “Tu esi iekšā [Madonā]! – Vieta, kur esi vienmēr gaidīts! Iepazīsti, esi klātesošs un radi Madonu” (YOU are IN [Madona] – A place where YOU are always welcomed! Explore, bee IN and create Madona) pieteikuma sagatavošanā Tūrisma pieredzes attālos reģionos apvienošana 01.01.-31.01.2018. Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerības sekretariāts Somija
Izraēlas vēstniece Lirone Bar-Sadē (Lironne Bar Sadeh) un Izraēlas vēstniecības darbinieku vizīte muzejā Vizīte 14.02.2018. Izraēlas vēstniecība Latvijā Izraēla
Ungārijas vēstniecības Latvijā kultūras atašeja Aleksandras Čizmadias vizīte muzejā Vizīte 12.04.2018. Ungārijas vēstniecība Latvijā Ungārija
Biržu novada (Lietuva) muzeji un izcilākie tūrisma pakalpojumu sniedzēji “Birži - Pakroja – Burbišķi” Pieredzes apmaiņa 09.05.2018. Biržu novada tūrisma informācijas centrs Birži Lietuva
Anikšču mākslas centra Eņģeļu muzeja kolekcijas izstāde “Eņģeļi” izstāde Izstāde 08.06.2018. Anikšču pašvaldība Anikšči Lietuva
Francijas institūta Latvijā izstāde “Bordo vīnkopības reģions” Izstāde 08.06.2018. Francijas institūts Latvijā Francija
Seminārs -radošās darbnīcas “Izstāsti savu stāstu - kas unikāls Madonai -tavai apkaimei, produktam vai servisam. Ieskats dizaina domāšanā” ar Dānijas lektoru piedalīšanos Seminārs -radošās darbnīcas 17.08.2018. Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerības sekretariāts Dānija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Francijas institūta Latvijā direktora Žila Bonviāla vizīte muzejā, vijolnieces Olīvijas Steindleres un pianista Ugo Majo koncerts Vizīte, koncerts 05.03.2017. Francijas institūts Latvijā Francija
Foto izstādes Dmitrijs Karpenko “ Zviedrija no putna lidojuma ” un Poe Jonsson “ Zviedrijas un Latvijas daba ” Izstādes 10.03.2017.-24.03.2017. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Zviedrijas dienu atklāšana Madonā , Zviedrijas vēstnieka Latvijā Henrika Landerholma un Madonas novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Zviedrijā Tranosas pašvaldības vadītāja Pērs Ulfsbo un Izglītības nodaļas vadītāja Trugve Lundblads vizīte Pasākums 10.03.2017. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Madonas novada pašvaldības sadraudzības partneru no Baltkrievijas, Lagoiskas pašvaldības delegācijas vizīte Vizīte 19.03.2017. Lagoiskas pašvaldība Lagoiska Baltkrievija
Muzeju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē 13 ekskursiju vadītāji no Sankt –Pēterburgas Petropavlovskas cietokšņa muzeja Pieredzes apmaiņa 13.05.2017. Krievija
Muzeju apmeklē Madonas novada pašvaldības sadraudzības partneri no Vaijes pagasta, Vācija Vizīte 10.08.2017. Vaijes pagasta rāte Vaijes pagasts Vācija
"Atgriešanās mājās” Latvija - Vācija - Austrālija - Kanāda - Latvija". Mākslinieču - Ernas Bērziņas/ Dzelmes/ Ķikures, (Austrālija) Dzidras Mičeles (Austrālija) un Ineses Birstiņas (Kanāda) darbu izstāde Izstāde 22.09.-29.10.2017. Latvijas vēstniecība Kanādā

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāles Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 1984
Krājuma un administrācijas ēka Skolas iela 12, Madona, madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 2003
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads, LV-4870 Pašvaldības īpašums 1903 9242
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola "Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pašvaldības īpašums 1931
Teritorijas kopējā platība (m2):

8409

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krājuma un administrācijas ēka, Skolas iela 12, Madona
Izstāžu zāles, Skolas iela 10a, Madona
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve, Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola, "Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov.

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2490

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 517
Krājuma telpas 998
Pārējās telpas 975
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: