Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Līvija Zepa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Līvija Zepa 64822480 26541110 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944. gada 20. septembris

Misija:

Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Madonas novadā, veidojot daudzveidīgu un ilgtspējīgu muzeja piedāvājumu, lai izglītotu sabiedrību un piedāvātu kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Madonas novada vēsturi, tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā un sekmētu to izmantošanu tūrisma attīstībā. Muzeja stratēģiskie mērķi un uzdevumi 1.Veidot krājumu kā novadu raksturojošu kultūrvēsturisku liecību krātuvi, nodrošināt tā saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši „Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu” un veidot krājumu pieejamu sabiedrībai, izmantojot digitalizācijas iespējas. 2.Veikt Madonas novada kultūrvēstures izpēti, veidot novadu raksturojošu muzeja krājumu un publiskot pētījumu rezultātus. 3.Nodrošināt muzeja pieejamību un publicitāti, uz ilgtspēju vērstu sabiedrības izglītošanu, izmantojot muzeja daudzveidīgo krājumu, pētnieciskā darba rezultātus, pilnveidojot un paplašinot komunikācijas un izglītojošā darba metodes, piedāvājot kvalitatīvas tematiskās un mākslas izstādes, ekspozīcijas. Ņemot vērā izglītojošā, krājuma un pētnieciskā darba rezultātus, veicināt priekštatu par profesionālās un tradicionālās mākslas norisēm. 4.Radīt pilnvērtīgu muzeja produktu un pakalpojumu, kas apmierinātu muzeja apmeklētāju vēlmes un intereses, ir pieejams sabiedrībai un interešu grupām un piešķirtu muzejam raksturīgu individualitāti, uzturēt aktīvu muzeja dialogu ar Madonas un kaimiņu novadu iedzīvotājiem un viesiem. Muzejs – ilgtspējīgs, radošs, atraktīvs un atvērts sabiedrībai. 5.Nodrošināt moderna, apmeklētājiem ērta muzeja kompleksa funkcionēšanu

Darbība:

1. Muzejs apzina, vāc, pēta, glabā un popularizē materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 2. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam; 3. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 4. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas; 5. Sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u. c. materiālus. 6. Veic krājuma digitalizāciju, izglītojošo programmu piedāvājuma digitalizāciju 7. Uztur un attīstīta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapā ir informācija par aktualitātēm (izstādēm, pasākumiem, dalību projektos, muzejpedagoģiskajām programmām) muzejā, foto galerijas, muzeja speciālistu un administrācijas kontaktinformācija. Muzeja mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar muzeja nolikumu, pakalpojumu cenrādi, muzeja darbības pārskatu, izstāžu plāniem, muzeja krājumu, muzejpedagoģiskajām nodarbībām, lekcijām, pētījumiem, izdevumiem un publikācijām, kā arī informāciju par muzeja vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2016

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Darba laiki
Ieejas maksa
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

MNM, MNM Plg.

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Madonas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

KRĀJUMS UN ADMINISTRĀCIJA-Skolas ielā 12, Madonā, darba laiks: darbdienās no 8.00 - 17.00 brīvdienas - sestdiena, svētdiena ETNOGRĀFIJAS UN SADZĪVES PRIEKŠMETU KRĀTUVE-Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, darba laiks: pirmdienās - brīvs otrdiena - piektdiena no 10.00 - 17.00 sestdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma mob.t.20221997 HARALDA MEDŅA KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRS DZIESMUSVĒTKU SKOLA - "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825​ Pirmdiena - BRĪVS Trešdiena, ceturtdiena, piektdiena - 10.00 - 17.00 Sestdiena - 10.00 - 16.00 Otrdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma tālr.28080668

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums: 1.1. trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm;
1.2. pirmsskolas vecuma bērniem;
1.3. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem;
1.4. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem;
1.5. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
1.6. Latvijas muzeju darbiniekiem;
1.7. novada pašvaldības sadarbības partneriem;
1.8. starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Uzziņas materiāla pieejamība un iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem. NB! Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju obligāta.
3 Krājuma materiālu deponēšana: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
4 Fotografēšana, filmēšana: muzeja darba popularizēšanai.
5 Tiesības kopēt vai skenēt: citiem republikas muzejiem.
6 Uzziņas materiāla sagatavošana, izmantojot muzeja krājumu: novada pašvaldības iestādēm, citiem Latvijas muzejiem.
7 Krājuma materiāla izmantošana, skenēšana, fotografēšana (ja nav citi ierobežojumu): materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
8 Ekskursiju vadīšana muzejā: novada iedzīvotājiem.
9 Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola: - pirmsskolas vecuma bērniem; - pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie); - ​daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu; - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un tādas speciālās izglītības iestādes audzēkņiem, kura nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); - bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; - Madonas novada mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem un pedagogiem (uzrādot apliecību); - Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmas un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem (uzrādot studenta apliecību); - Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem (uzrādot apliecību); - Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); - Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); - Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem (uzrādot biedra karti); plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzeju apvienībā (uzrādot preses karti); - grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida); - Starptautiskajā muzeju dienā – 18.maijā; - akcijas “Eiropas Muzeju nakts”, – no plkst. 19.00. apmeklētājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieejas biļešu cenas muzeja Lielajās izstāžu zālēs: - pieaugušajiem € 1,00
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Ieejas biļešu cenas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā un mazajā zālē: - pieaugušajiem € 0,50
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
3 Ieejas biļete ģimenei: 4 - 6 cilvēki € 2,50
4 Ekskursiju vadīšana muzejā (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām € 5,00
- skolēnu grupām € 3,00
- svešvalodā pieaugušo grupām € 8,00 Bezmaksas: Madonas novada iedzīvotājiem
5 Ekskursiju vadīšana ārpus muzeja (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām pa pilsētu € 15,00
- svešvalodā € 20,00
- skolēnu, senioru grupām pa pilsētu € 12,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) € 20,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) svešvalodā € 30,00
- grupām pa pilsētu svešvalodā (senioru un skolēnu) € 15,00
6 Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem (ar PVN neapliek) - Madonas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem - 5,00 EUR; - Ārpus novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem - 10,00 EUR.
7 Priekšmeta tematiska izvēle un atlase pēc iepriekšēja pasūtījuma (papildus aprēķinot PVN): - 1 - 10 priekšmeti € 0,70
- virs 10 priekšmetiem € 1,40
8 Zinātniskā arhīva izmantošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lieta € 1,40
9 Krājuma materiālu deponēšana juridiskām un privātpersonām( par 1 vienību) (papildus aprēķinot PVN): - uz 1 dienu € 1,40
- uz 1 nedēļu € 7,00
- uz 1 mēnesi € 14,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
10 Fotografēšana, filmēšana(papildus aprēķinot PVN): - ekspozīcijā, izstādē (ja nav autoru ierobežojumu) € 1,40 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
11 Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu (norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora) (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem ( pētniekiem zinātniskajiem darbiem), novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,25 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 2,85 - 4,25 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
12 Tiesības kopēt vai skenēt vienu krājuma vienību (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem, pētniekiem zinātniskajiem darbiem, pašvaldības, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,14 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 1,40 - 4,25 Bezmaksas: citiem republikas muzejiem
13 Digitālu attēlu izgatavošana, nosūtīšana elektroniski (papildus aprēķinot PVN): - digitāls attēls bez apstrādes (viena vienība) € 5,10
14 Printēšana A4 formātā 1 lapa (papildus aprēķinot PVN): - melnbalts attēls € 0,14
- krāsains attēls € 0,28
- melnbalts attēls uz fotopapīra € 0,28
- krāsains attēls uz fotoppīra € 0,57
17 Uzziņu materiāla sagatavošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lapa A4 formāt: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem a atkarībā no apjoma € 14,00 - 71,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem republikas muzejiem
NB! Ja materiāla sagatavošanai nepieciešams braukt uz arhīviem, bibliotēkām, transporta, komandējuma un kopēšanas izdevumus sedz pasūtītājs.
18 Izstāžu iekārtošana ārpus muzeja (papildus aprēķinot PVN): - pasūtītājs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
19 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai (papildus aprēķinot PVN): - pakalpojuma ņēmējs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
NB! Muzeja krājuma komisija var atteikt atsevišķu unikālu krājuma priekšmetu izmantošanu (slikti saglabājies, atrodas konservācijā vai restaurācijā, priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos).
20 Ieejas biļešu cenas Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola - Pieaugušajiem - € 2,00 - Skolēniem, studentiem, pensionāriem - € 1,00 - Ģimenes biļetes (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam) - € 3,00 - Tematiskā pasākuma apmeklējums 1 personai 3,00; 5,00; 10,00 - Tematiskā pasākuma apmeklējums bērniem 1,00; 2,00; 5,00
21 Ekskursiju vadīšana Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola (t.sk.PVN): - Ekskursija latviešu valodā - € 5,00 - Ekskursija krievu, angļu valodā - € 6,50
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1. Muzejs apzina, vāc, pēta, glabā un popularizē materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 2. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam; 3. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 4. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas; 5. Sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u. c. materiālus. 6. Veic krājuma digitalizāciju, izglītojošo programmu piedāvājuma digitalizāciju 7. Uztur un attīstīta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums. Izmaiņas ar Madonas novada pašvaldības domes 30.06.2020. lēmumu Nr.237, protokols Nr.13, 2.p. 29.10.2009
2. Noteikumi par krājumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma noteikumi 12.06.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 26.12.2008
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Madonas novada pašvaldības ētikas kodekss Madonas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 28.07.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja civilās aizsardzības pasākumu plāns 05.11.2007
2 Darba vides iekšējās uzraudzības plāns 05.12.2019
3 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāns 05.12.2019
4 Darba aizsardzības ievadapmācība 05.12.2019
5 Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 31.08.2017
6 Instrukcijas darba aizsardzībā: elektrodrošībā neelektrotehniskajam personālam, ar datoru, pārvietojot smagumus, ar biroja, sadzīves tehniku, darbam augstumā, uz kāpnēm, vadot transporta līdzekli, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, drošības zīmju lietošanā, telpu uzkopšanai, teritorijas uzkopšanas darbiem 05.12.2019
7 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpu Skolas ielā 12 un Skolas ielā 10a, Madonā, Madonas novadā, slēgšanas un atvēršanas kārtību 10.11.2009
8 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu grāmatvedības uzskaites kārtība 05.01.2011
9 Dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtība Madonas novada pašvaldībā 02.05.2022 Rīkojums Nr.2.1.1.2/22/70
10 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves "Sarkaņu pamatskola", Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, slēgšanas un atvēršanas kārtību 18.08.2016 Rīkojums Nr.34 - v
11 Madonas novada pašvaldības personāla personas datu aizsardzības politika 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
12 Madonas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas vadības kārtība (iekšējā kārtība) 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
13 Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 28.10.2021 Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.391 (protokols Nr.13, 49.p.)
14 Madonas novada pašvaldības privātuma politika 14.02.2020 Izpilddirektores rīkojums Nr.MNP/2.1.1.2/20/3
15 Madonas novada pašvaldības Personu datu apstrādes noteikumi 13.07.2020 Rīkojums Nr.MNP/2.1.12/20/24
16 Instrukcija par Haralda Medņa kultūrizglītības centra “Dziesmusvētku skola” „Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads slēgšanas un atvēršanas kārtību 31.05.2021 Rīkojums Nr.20 - v
17 Haralda Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola Iekšējās kārtības noteikumi apmeklētājiem 02.07.2021 Rīkojums Nr.23-v
18 Noteikumi "Iepirkumu organizēšanas kārtība" 29.12.2022 Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.835 (prot. Nr.29, 12.p.)

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

136373

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

93989

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1181

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

772

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 1181 772

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

32

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 J.Zābera ģitāra Konservācija 1
2 Etnogrāfijas un sadzīves priekšmeti Konservācija 31

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

4726

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

38204

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

4463

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

3760

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1438

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

755

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

663

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Novada arheoloģija 449 426
2 „Sarkanieši – ievērojami kultūras darbinieki” 97 61
3 19.gs. beigu , 20.gs. sākuma dzīvojamā istaba 174 157
4 Kordiriģents Haralds Mednis un Dziesmusvētku kustība 35 19

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

746

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

722

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Nozīmes no muzeja krājuma" 118 118
2 "Daudz un dažādi". Vimpeļi no muzeja krājuma 69 69
3 "Lauku muzikanti. Mūzikas instrumenti.20.gadsimts" 72 70
4 “Domās ar Ukrainu” (priekšmeti no muzeja krājuma) "Miers ir visaugstākā vērtība". Izstāde veltīta Ukrainas atbalstam 7 7
5 Ceļojuma somas un čemodāni no muzeja krājuma 21 16
6 "No dzīves uz dzīvi". Ilzei Indrānei 95 69 66
7 "Tautas deju ansamblim "Vidzeme" 60" 40 40
8 "Artūram Treicim 100" 34 32
9 Piena trauki un pārstrāde 5 4
10 “Linu apstrādes rīki un audumi no muzeja krājuma” 148 137
11 "Kurpnieki. Darba rīki. Apavi" (no muzeja krājuma) 129 129
12 "Linu dvieļi no muzeja krājuma" 34 34

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

56

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

53

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lauku muzikanti. Mūzikas instrumenti. 20. gadsimts 41 38
2 "Zemē iesētās dienas"/ J.Gavars/ Fotogrāfijas no muzeja krājuma 3 3
3 "Lidojošās gaismas"-Viesnīca Madona ieejas logos 12 12

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

485

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

424

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Materiāli par J.Zāberu, B.Martuževu, R.Pinni, O.Kalpaku, M.Celmiņu, H.Celmiņu Ekspozīcijai “Lubānas novada ievērojamās personības” Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 23 23 03.04.2014 07.07.2023
2 Etnogrāfiskie priekšmeti Ekspozīcija Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde R.Blaumaņa memoriālmuzejam „Braki” 53 42 19.12.2014 08.07.2023
3 Etnogrāfiskie un brāļu Jurjānu memoriālpriekšmeti Ekspozīcijai un uzglabāšanai Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde Brāļu Jurjānu memoriālmuzejam „Meņģeļi” 101 95 19.12.2014 08.07.2023
4 J.Zābera dzīve un darbs Ekspozīcija Ekspozīcija J.Zābera muzejs Lubānas novada Meirānu „Vecajā Ceplī” 111 89 19.12.2016 31.12.2022
5 Gleznas, grāmata, etnogr. priekšmeti Ekspozīcija „Ievērojami kultūras darbinieki – Madonas novada Dzelzavas pag. pārvaldei ekspozīcijai Doku Ata memoriālmuzejā 19 18 20.12.2016 01.11.2022
6 Gleznas, skolas forma, skolas sols. Skulptūras, zīdaiņu pudele Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgai ekspozīcijai “Padomju gadi” Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs 17 16 18.10.2018 17.01.2023
7 Kauss, Latvijas agronomu biedrības dāvana Jānim vārsbergam Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pastāvīgā izstāde "Latvijas valsts dibinātāji" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 1 1 27.05.2021 31.12.2022
8 Gleznas A.Kļaviņš "Pērkones impresijas. Smilšainais krasts. A. Ģērmane "Madona" Eksponēšanai laikraksta "Stars"redakcijas telpās Laikraksts "Stars" 2 2 13.07.2021 13.07.2023
9 Akmens skulptūras Eksponēšanai Madonas novada pašvaldība 3 3 25.08.2021 01.08.2023
10 Ferotips Izstādei “Trauslās atmiņas. Dagerotipi, ambrotipi, ferotipi Latvijā” Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs” 1 1 20.10.2021 31.12.2022
11 Lietiskie priekšmeti Eksponēšanai H. Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola Madonas novada pašvaldība 35 19 11.05.2022 30.12.2022
12 Fotogrāfijas, rakstiskie priekšmeti, tekstilijas, mūzikas instrumenti Izstādei "Lauku muzikanti. Mūzikas instrumenti.20.gadsimts" Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 41 38 17.05.2022 08.07.2022
13 Arheoloģijas senlietas Arheoloģisko audumu un priekšmetu attīrīšanai un izpētei Irita Žeiere 63 63 18.07.2022 25.11.2022
14 Lampas, lukturi Gaismekļu izstādes veidošana Leģendu naktij Cesvaines pilī Madonas novada Cesvaines apvienības pārvalde 15 14 27.10.2022 30.11.2022

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 7664 1027 8691
Digitālo attēlu izgatavošanai 4396 592 4988

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

8

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
NOVADNIEKI - izglītības, kultūras, politiski - sabiedriskie, saimnieciskie darbinieki
1 L.Garā Tautas daiļamata meistarei Martai Jēgerei (dz.Goliase) - 120 10.02.2022 18.02.2022 Publikācija Pabeigts
2 I.Sudāre Valodniecei Dainai Nītiņai 80 25.02.2022 04.04.2022 Publikācija Pabeigts
3 L.Ivanova Muzikantam, cītaru meistaram Voldemārs Goldbergam – 120 07.02.2022 28.02.2022 Publikācija Pabeigts
4 L.Ivanova Garīdzniekam Pēterim Apkalnam - 140 03.10.2022 30.10.2022 Publikācija Pabeigts
5 L.Ivanova Latvijas valsts darbiniekam Hugo Celmiņam - 145 01.10.2022 30.10.2022 Publikācija Pabeigts
6 L.Ivanova Māksliniecei, grāmatu ilustratorei Hermīnei Zelmai Zalpēterei - 105 01.11.2022 30.11.2022 Publikācija Pabeigts
7 L.Ivanova Skolotājai, ērģelniecei Amālijai Dāvei - 130 05.09.2022 30.09.2022 Publikācija Pabeigts
8 L.Ivanova Skolotājam, Meirānu pamatskolas direktoram Rihardam Kārlim Grīvam -120 05.09.2022 30.09.2022 Publikācija Pabeigts
9 L.Ivanova Inženierim, diriģentam Eduardam Kļaviņam - 140 01.08.2022 30.08.2022 Publikācija Pabeigts
10 L.Ivanova Skolotājai Annai Līvijai Zāberei - 100 03.01.2022 07.01.2022 Publikācija Pabeigts
11 L.Ivanova Dzejniekam, valodniekam Jurim Alunānam - 190 02.05.2022 20.05.2022 Publikācija Pabeigts
12 L.Ivanova Provizoram, sabiedriskam darbiniekam Pēterim Dolmanim - 135 01.04.2022 25.04.2022 Publikācija Pabeigts
13 L.Ivanova Skolotājs, diriģents Ferdinads Pličš 01.12.2022 25.04.2023 Publikācija, prezentācija Turpinās
14 R.Auziņš Skolotājam Andrejam Bumbēram 135 04.01.2022 13.01.2022 Publikācija Pabeigts
15 R.Auziņš Kuģu būves inženierim Georgam Veinblūmam - 125 07.01.2022 22.02.2022 Publikācija Pabeigts
16 R.Auziņš Lauksaimniecības darbiniekam Pēterim Eglonam – 100 14.01.2022 27.01.2022 Publikācija Pabeigts
17 R.Auziņš Dzelzceļu inženierim Viktoram Kumsāram – 130 15.02.2022 02.03.2022 Publikācija Pabeigts
18 R.Auziņš Astronomam Jānim Ikauniekam -110 18.04.2022 28.04.2022 Publikācija Pabeigts
19 R.Auziņš Selekcionāram Aleksandram Maizītim - 110 01.05.2022 11.05.2022 Publikācija Pabeigts
20 R.Auziņš Celtniecības darbu vadītājam, Madonas pilsētas domes priekšsēdētājam Pēterim Runcim - 85 10.07.2022 26.07.2022 Publikācija Pabeigts
21 R.Auziņš Diriģentam, folkloristam, ilggadīgam Madonas mūzikas skolas direktoram Artim Kumsāram - 80 01.07.2022 02.08.2022 Publikācija Pabeigts
22 E.Krupko Elza Kalniņa –Rūtiņa (dz. Rūtiņa) 12.02.2022 18.02.2022 Publikācija Pabeigts
23 E.Krupko Māksliniekam, grafiķim Gunāram Krollim 90 13.06.2022 31.07.2022 Publikācija Pabeigts
24 E.Krupko J.Simsonam 75 26.09.2022 28.09.2022 Publikācija Pabeigts
25 G.Strode Mārcienas ciema kolhoza “Zelta druva” galvenajai agronomei Valijai Zeilei - 95 15.06.2022 04.07.2022 Publikācija Pabeigts
26 N.Seļma Latvijas bankas priekšnieks Jānis Stalbovs 19.09.2022 22.09.2022 Referāts Pabeigts
27 N.Seļma Latvijas skautu priekšnieks Teodors Baltpurviņš 04.04.2022 14.04.2022 Publikācija Pabeigts
28 N.Seļma Latvijas diplomāts Emils Viktors Vīgrabs 16.05.2022 27.05.2022 Publikācija Pabeigts
29 N.Seļma Kaucmindiete Grieta Varkale Strauta 02.05.2022 08.05.2022 Publikācija Pabeigts
30 N.Seļma Aktrisei Elvīrai Baldiņai 100 08.08.2022 11.08.2022 Pyblikācija Pabeigts
31 N.Seļma Oskaram Kalpakam 141 27.12.2022 06.01.2023 Publikācija Pabeigts
32 S.Mika Dzejniekam un sabiedriskajam darbiniekam Andrejam Eglītim – 110 10.10.2022 21.10.2022 Publikācija Pabeigts
33 S.Mika Literātam Jānim-Ēvaldam Pētersonam – 120 13.01.2022 14.01.2022 Publikācija Pabeigts
34 S.Mika Rakstniecei Ilzei Indrānei – 95 03.01.2022 19.04.2022 Publikācija, izstāde Pabeigts
35 S.Mika Rakstnieks Jānis Poruks 10.10.2022 13.10.2022 Publikācija Pabeigts
36 S.Mika Rakstniekam Arturam Gobam - 90 24.10.2022 25.10.2022 Publikācija Pabeigts
37 S.Mika Rakstnieks Rūdolfs Blaumanis 19.12.2022 30.12.2022 Publikācija Pabeigts
38 I.Gaujēna Novadniekam, medicīnas vēstures pētniekam Arnim Vīksnam – 80 01.02.2022 23.02.2022 Publikācija Pabeigts
39 I.Gaujēna Bērnu ķirurgam, medicīnas zinātņu doktoram, profesoram, valsts emeritētajam zinātniekam Jānim Gaujēnam 90 02.06.2022 21.07.2022 Publikācija Pabeigts
40 I.Gaujēna Bērnu ķirurgģijas pamatlicējs A.Bieziņš 22.08.2022 30.12.2022 Publikācijas, ekspozīcija Turpinās
41 I.Gaujēna Skolotājs A.Treicis 22.03.2022 30.12.2022 Publikācija Turpinās
42 I.Gaujēna M.Rieksta 01.06.2022 30.11.2022 Informācijas apkopojums Pabeigts
SAIMNIECĪBA
43 I.Sudāre No izstādes “Kurpnieki. Darba rīki. Apavi” 03.10.2022 20.12.2022 Publikācija Pabeigts
44 R.Auziņš Cesvaines kūdras fabrika 20.01.2022 30.04.2022 Ekspozīcija "Madonas novada vēsture 14.-21.gs." Pabeigts
45 R.Auziņš Barkavas tītaru ferma 02.02.2022 01.05.2022 Ekspozīcija "Madonas novada vēsture 14.-21.gs." Pabeigts
46 R.Auziņš Zivsaimniecība 10.02.2022 05.05.2022 Ekspozīcija "Madonas novada vēsture 14.-21.gs." Pabeigts
47 R.Auziņš Arodbiedrība 15.02.2022 30.04.2022 Ekspozīcija "Madonas novada vēsture 14.-21.gs." Pabeigts
48 R.Auziņš Pirmā benzīna uzpildes stacija Madonā 03.01.2022 08.01.2022 Publikācija Pabeigts
49 R.Auziņš “Iedzēnu” dārzniecība 30.01.2022 10.09.2022 Izstāde Pabeigts
50 R.Auziņš Smeceres krogs 15.04.2022 22.04.2022 Publikācija Pabeigts
51 Z.Grīnvalde Īvānu saimniecība – tipiska Latvijas kultūrainava 100 gadu periodā 01.03.2022 04.06.2022 Referāts, prezentācija Pabeigts
52 I.Gaujēna Latvijas brūnajai šķirnes izveidošanās 03.01.2022 10.07.2022 Izstāde, publikācija Pabeigts
53 I.Gaujēna Lopkopība novadā 10.10.2022 20.11.2022 Izstāde Pabeigts
54 N.Seļma Zemkopība novadā 10.10.2022 20.11.2022 Izstāde Pabeigts
PRETOŠANĀS UN REPRESIJAS
55 L.Ivanova Jauna atceres un piemiņas diena Nacionālās pretošanās kustībai Latvijā 01.03.2022 17.03.2022 Publikācija Pabeigts
56 I.Gaujēna Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienā 03.01.2022 02.03.2022 Publikācija Pabeigts
57 I.Gaujēna Leģionāru piemiņas diena 03.01.2022 16.03.2022 Publikācija Pabeigts
58 I.Gaujēna Vēstule uz kabatlakatiņa 03.01.2022 25.03.2022 Publikācija Pabeigts
59 I.Gaujēna 1941. - 1949.gada represijas” 01.01.2021 20.12.2023 Ekspozīcija "Madonas novada vēsture 14.-21.gs." Turpinās
60 R.Auziņš 1991.gada janvāra barikādes 05.01.2022 20.01.2022 Publikācija Pabeigts
61 R.Auziņš 1941.gada 14.jūnija deportācijas 01.06.2022 12.06.2022 Publikācija Pabeigts
MILITĀRIE FORMĒJUMI
62 N.Seļma Madonas 9.aizsargu pulks 01.01.2021 31.12.2026 Pētījums Turpinās
63 I.Gaujēna Madonas policijas darbība 1920. – 1940.gadi 14.02.2022 16.06.2022 Valsts policijas muzeja ekspozīcijas daļas par Madonas apriņķa policijas ēkas būvniecību, izmantošanu, darbiniekiem sagatavošanai – muzeja materiālu atlase, informācijas meklēšana, precizēšana Pabeigts
64 I.Gaujēna I un II Pasaules kara un Neatkarības kara kapi 23.05.2022 28.12.2022 Informācijas apkopojums Pabeigts
65 I.Gaujēna II pasaules kara sākums (M.Lingas atmiņas) 03.01.2022 10.06.2022 Publikācija Pabeigts, nepublicēts
IZGLĪTĪBA
66 N.Seļma Madonas muzeja raksti “Biržu izglītības biedrības nozīme Madonas turpmākajā kultūras dzīve”, 01.01.2021 31.12.2026 Pētījums Turpinās
67 I.Sudāre Jauns septembris. No Sarkaņu skolas vēstures 05.09.2022 19.09.2022 Publikācija Turpinās
68 I.Sudāre R.Bērziņas (dzim. Lāces) atmiņas par mācību laiku. No Sarkaņu skolas vēstures 07.12.2022 17.12.2022 Publikācija Pabeigts
69 L.Ivanova Par Barkavas pagasta skolām 01.08.2022 15.12.2023 Publikācija, izstāde Turpinās
70 Z.Grīnvalde Mūžizglītības programmu piedāvājums senioriem muzejos 01.12.2021 13.03.2022 Referāts, prezentācija Pabeigts
71 Z.Grīnvalde Muzeju loma runāt par aktuālo izglītojošu programmu ietvaros 01.03.2022 27.04.2022 Referāts, prezentācija Pabeigts
KULTŪRA
72 R.Auziņš Kinoteātris “Vidzeme” 10.05.2022 07.11.2022 Publikācija Pabeigts
73 R.Auziņš Krustkalnu dabas rezervāts 01.04.2022 15.04.2022 Publikācija Pabeigts
74 R.Auziņš Teiču dabas rezervāts 20.05.2022 26.05.2022 Publikācija Pabeigts
75 G.Strode Jāņu tradīcija – dziesmu dziedāšana 01.05.2022 24.06.2022 Publikācija Pabeigts
76 G.Strode Pirms 100 gadiem sākās Brīvības pieminekļa tapšanas ceļš 01.07.2022 27.07.2022 Publikācija Pabeigts
77 G.Strode 11.septembris – Dzejas dienas 15.08.2022 11.09.2022 Publikācija Pabeigts
78 L.Ivanova Lauku muzikanti. Mūzikas instrumenti. 20.gadsimts 03.01.2022 25.04.2022 Izstāde, publikācija Pabeigts
79 L.Ivanova Lauku muzikanti Lubānas pusē 01.11.2022 25.11.2022 Publikācija Pabeigts
80 L.Ivanova Madonas laikraksti Madonas muzeja krājumā 05.10.2022 12.10.2022 Sagatavota prezentācija (18 slaidi) Pabeigts
81 N.Seļma Dziesmu svētki Madonas novadā 01.12.2021 31.03.2022 Pētnieciskais darbs RMM projektam“KopElpa” Pabeigts
82 N.Seļma Dziesmu un deju svētku tradīciju pētniecības problēmas. Lokālais piemērs 15.08.2022 29.11.2022 Referāts Pabeigts
83 N.Seļma Starptautiskā dejas diena 18.04.2022 29.04.2022 Publikācija Pabeigts
84 N.Seļma Madonas pilsētas vēsture. Pilsētas 100-gadei 03.01.2021 31.12.2025 Publikācijas, aktivitātes Turpinās
85 I.Gaujēna Lazdonas kora vēsture 25.05.2022 05.12.2022 Rakstniecības un Mūzikas muzeja veidotajai Dziesmusvētku pastāvīgajai ekspozīcijai Mežaparkā – informācijas meklēšana, precizēšana Pabeigts
86 I.Gaujēna Nesenās vēstures pētniecības problēmas un pieredze 05.09.2022 29.11.2022 Referāts, prezentācija Pabeigts
87 S.Jaujeniece Madonas novada Dziesmu un deju svētku vēsture 20.09.2022 02.12.2022 Prezentācijas Pabeigts
RELIĢIJA
88 I.Gaujēna Lieldienas 28.03.2022 08.04.2022 Publikācijas Pabeigts
AIZVĒSTURE
89 Z.Grīnvalde Arheoloģisko senvietu netīšā izpostīšana. Avotiņu pilskalna un Avotiņu senkapu piemērs 01.05.2022 15.06.2022 Referāts, prezentācija Pabeigts
90 I.Gaujēna Aizvēstures periods novadā (senkapi, apmetnes) Sarkaņu, Cesvaines, Ļaudonas, Liezēres pagastos 01.12.2021 01.09.2023 Publikācijas Turpinās
ARHITEKTŪRA
91 Z.Grīnvalde Madonai 96, ēkas, kas celtas 1926.gadā 01.06.2022 06.06.2022 Publikācija Turpinās tēma par pilsētbūvniecības vēsturi
92 Z.Grīnvalde "“Likteņēkas” Vai stāsts ir svarīgāks par ēkām?" 01.12.2021 10.01.2022 Referāts, prezentācija Pabeigts
93 Z.Grīnvalde Mantojuma ainava un Biržu muižas mantojums (Heritagescape and heritage of Biržu Manor) 01.12.2021 10.01.2022 Referāts,prezentācija Pabeigts
94 Z.Grīnvalde Fotogrāfa Jāņa Glīznieka nama atjaunošana / atdzīvināšana 02.06.2022 26.06.2022 Referāts, prezentācija Pabeigts
95 Z.Grīnvalde Izstāde “Senāk un tagad” 01.05.2022 20.05.2022 Izstāde Pabeigts
96 Z.Grīnvalde Pilsētbūvniecības vēsture - iespēja izzināt apkārtni un rosināt sabiedrību domāt par vidi, kur dzīvo, mantojumu un vērtībām, ko vēlamies saglabāt 01.01.2016 15.08.2022 Publikācija Pabeigts
97 R.Auziņš Madonas ugunsdzēsēju depo 10.05.2022 10.10.2022 Publikācija Pabeigts
MEDICĪNA
98 I.Gaujēna Lauku aptiekas 04.04.2022 30.12.2022 Ekspozīcijas, publikācijas Turpinās
VARA
99 R.Auziņš Latvijas Republikas Civillikums 20.01.2022 28.01.2022 Publikācija Pabeigts
100 R.Auziņš Latvijas Republikas Satversme 01.02.2022 15.02.2022 Publikācija Pabeigts
101 R.Auziņš Lāčplēša diena 20.09.2022 11.11.2022 Publikācija Pabeigts
102 R.Auziņš Latvijas Republikas proklamēšana 1918.gada 18.novembrī 25.09.2022 18.11.2022 Publikācija Pabeigts
103 E.Krupko Domās ar Ukrainu 19.02.2022 28.02.2022 Publikācija, izstāde Pabeigts
104 E.Krupko Svarīgi datumi valsts vēsturē 01.11.2022 30.12.2022 Izstāde Pabeigts
105 N.Seļma 4.maijs – diena, kas mainīja valsts vēsturi 25.04.2022 01.05.2022 Publikācija Pabeigts
105 I.Gaujēna Padomju varu slavinoši pieminekļi novadā 01.06.2022 30.11.2022 Informācijas apkopojums Pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Ivanova "Lauku muzikanti. Mūzikas instrumenti.20.gs." 30 lpp.
2 R.Auziņš “”Iedzēniem” 85: stādīt dārzu – ticēt rītdienai” 14 lpp.
3 N.Seļma "Daudz un dažādi". Vimpeļi no muzeja krājuma 2 lpp.
4 E.Krupko “Domās ar Ukrainu”- priekšmeti no muzeja krājuma. "Miers ir visaugstākā vērtība." Izstāde veltīta Ukrainas atbalstam 2 lpp.
5 E.Krupko Ceļojuma somas un čemodāni no muzeja krājuma 3 lpp.
6 S.Mika "No dzīves uz dzīvi" Ilzei Indrānei 95 4 lpp.
7 I.Gaujēna "Artūram Treicim 100" 3 lpp.
8 N.Seļma "Tautas deju ansamblim "Vidzeme" 60" 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

35

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartītes 1363 150

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 17828
Individuālie 10380
Pārējie 2876
Apmeklētāji grupās 4572
Skolēni grupās 1865
Ārzemnieki grupās 60
Pārējie grupās 2647
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

10448

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

333

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2556

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

218

Papildu informācija:

Līdz 01.03.2022., saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, muzeju nevarēja apmeklēt skolēnu grupas. No 25.07.2022. Izstāžu zāles slēgtas, saistībā ar Vides pieejamības projekta realizāciju

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

146

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

127

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

1864

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

24

tai skaitā muzejā:

22

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Zane Grīnvalde Pilsētbūvniecības vēsture - iespēja izzināt apkārtni un rosināt sabiedrību domāt par vidi, kur dzīvo, mantojumu un vērtībām, ko vēlamies saglabāt 1 44 Muzejpedagogi no visas Latvijas, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētāja Una Sedleniece, lektori: Agnese Lāce un Liene Gaujeniete, Inga Surgunte, Re TV žurnāliste, operators
2 Elīna Krupko Kā top? ( Grāmatiņa "Izzini un iepazīsti Madonu") 2 50 Nometnes "Vasara Tavā kabatā" dalībnieki, 7-11 gadi, skolēni, Ļaudonas bibliotēkā Ļaudonas Pirmskolas izglītības iestādes grupiņa
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Z.Grīnvalde "Mazais arheologs" 2019 1 22 Gulbenes vidusskolas audzēkņi
2 Z.Grīnvalde "Uzcel savu Madonu" 2019 5 118 Kalsnavas pamatskolas bērnu nometnes dalībnieki, Madonas pilsētplānošanas hakatona dalībnieki (arhitekti, pilsētbūvnieki, dizaineri u.c.), p.i.i. “Kastanītis” bērni, Neformalās muzejpedagogu iniciatīvas “Nedarbnīcas” dalībnieki – Latvijas muzeju speciālisti, J.Simsona Madonas mākslas skolas 1.kursa audzēkņi
3 Z.Grīnvalde "Novada arheoloģija" 2022 1 13 Madonas Valsts ģimnāzijas 10.a klases skolēni
4 Z.Grīnvalde Ceļojumu soma "Kā būvēta Madona?" 2019 10 59 Neformālās muzejpedagogu iniciatīvas “Nedarbnīcas” dalībnieki – Latvijas muzeju speciālisti, Madonas pilsētas vidusskolas 9.b klases skolēni
5 Z.Grīnvalde "Profesijas muzejā" 2019 4 91 Madonas pilsētas vidusskolas 2.a klases, 5.a klases, 7.a, 8.klases skolēni
6 E.Krupko "Kopiju zīmēšana" 2019 5 96 K.Dāvida pamatskolas 1.-2.klases, Lazdonas pamatskolas 1.-4.klašu skolēni, Gulbenes mākslas skolas 1.-5.kursa audzēkņi, bērnu nometnes “Mākslas piedzīvojumi” dalībnieki
7 Z.Grīnvalde "No skala līdz..." 2019 15 204 Riebiņu vidusskolas 4.klases, Madonas pilsētas vidusskols 4.d, 4.a klases, Rēzeknes sākumskolas 4.a, 4.c, 4.d klases skolēni, J.Simsona Madonas mākslas skolas 1.kursa audzēkņi, Kusas pi.i. sagatavošanas grupiņas bērni, Madonas pilsētas iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem.
8 Z.Grīnvalde "Iepazīsti Latvijas valsts veidošanās, Lāčplēša kara ordeņa vēsturi" 2022 11 138 Dienas centra “Baltā ūdensroze” dalībnieki, Dzelzavas pamatskolas 9.klases, Madonas pilsētas vidusskolas 2.a., 2b., 2.c., 2.d., 2.e, 7. klašu, Kalsnavas pamatskolas 8., 9.klases skolēni
9 D.Vēze "Tikai vienu reizi - monotipija" 2011 14 192 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 4.klases, Kalsnavas pamatskolas 2., 3.klases, Bērzaunes pamatskolas 1.-4.klašu, Alūksnes sākumskolas 2.klases, Daugavpils 16.vidusskolas skolēni, J.Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņi, Valsts Ieņēmuma dienesta Madonas nodaļas darbinieki
10 E.Krupko "Mākslas detektīvs" 2019 13 249 Madonas Valsts ģimnāzijas10.a, 11.b, 12.b klašu, Bērzaunes pamatskolas 1. – 4. klašu, Madonas pilsētas vidusskolas 1.a, 1.b, b, 2.b, 3.b, 11.a klašu, Cesvaines vidusskolas 10.klases, Gulbenes mākslas skolas 1.-5.kursa skolēni
11 E.Krupko "Ar ko rakstīja pirms 100, 70, 50 gadiem" 2022 3 61 Madonas pilsētas vidusskolas 4.c, 4.b , Praulienas pamatskolas 1., 3.klašu skolēni
12 D.Vēze "Kas ir guļbūve?" 2014 5 76 Varakļānu vidusskolas 3.klases, Kusas pamatskolas 1., 2.,3.klases skolēni, “Nedarbnīcas” dalībnieki
13 E.Krupko "Kā top?" (Grāmata "Izzini un iepazīsti Madonu") 2022 2 45 Nometnes “Vasara Tavā kabatā” dalībnieki (7-11 gadi), Ļaudonas p.i.i. bērni.
14 L.Ivanova "Lauku mūzikas instrumenti" 2022 1 40 “Vidzemes augstienes bērnu folkloras kopas” dalībnieki
15 L.Garā "Madonas novada tautastērpi jeb Tautas apģērbs un mode" 2008 3 35 Madonas Valsts ģimnāzijas 9.a, 9.b klases skolēni
16 Vad.N.Seļma, S.Mika, E.Krupko "Atklātā krājuma apskate" 2022 28 251 Rēzeknes sākumskolas 4.a, 4.klašu, Daugavpils 16. vidusskolas, Madonas Valsts ģimnāzijas 8.a, 9.a klašu skolēni
17 I.Sudāre "Neba maize pate nāca" 2019 4 91 Dāvida pamatskolas, Cesvaines vidusskolas 4.klases, Rēzeknes Katoļu ģimnāzijas skolēni
18 S.Jaujeniece "Muzeja kritiķis" 2022 2 83 Madonas pilsētas vidusskolas 1.-3.klases, Igaunijas pamatskolas skolēni.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tikšanās ar mākslinieci Ēsteri Zemīti, izstādes "Pazudušie bērni" ietvaros 12.01.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles, mazā zāle 1 11 Kapseļu nama direktore I.Dzene, māksliniece un sociālā darbiniece Ē.Zemīte, Sociālā dienesta vadītāja I.Fārnaste, kolēģi no Sociālā dienesta, dienas centra "Baltā ūdensroze" vadītāja K.Gribonika, laikraksta Stars žurnāliste I.Elsiņa, ReTV žurnāliste S.Zariņa un operators
2 Izstādes "Gaisma" noslēguma pasākums 23.02.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles, lielās zāles 1 14 J.Simsona Madonas mākslas skolas direktore K.Šulce un pedagogi, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Z.Gora, attālināti Valmieras un Rēzeknes mākslas skolas, žurnāliste S.Zariņa un operators
3 Tīklu talka" Ukrainas atbalstam 24.03.-25.07.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles (lielā zāle, foajē, koridors uz otro stāvu) 1 200 Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, Madonas Valsts ģimnāzijas, Madonas pilsētas vidusskolas, Kusas pamatskolas, Dāvida pamatskolas, J.Simsona Madonas mākslas skolas, Lazdonas pamatskolas, Bērzaunes pamatskolas u.c. skolu audzēkņi, Madonas novadā mītošo ukraiņu ģimeņu pārstāvji, muzeja apmeklētāji
4 Tikšanās ar Madonas novada politiski represētajiem, pieminot 1949.gada 25.marta deportācijas 25.03.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles, mazā zāle 1 23 Madonas novada politiski represētie, Madonas novada priekšsēdētāja vietnieks Z.Gora, Madonas Romas katoļu draudzes mācītājs M.Ozoliņš, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas kokles klases audzēknes, skolotāja I.Ābola
5 Tikšanās ar uzņēmēju, alpīnistu, fotogrāfu, zemessargu Juri Albertu Ulmani, izstādes "Ceļš uz Everestu, kas turpinās" ietvaros 29.03.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles mazā zāle 1 29 J.A.Ulmanis, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, interesenti. Madonas novada laikraksta Stars žurnāliste I.Elsiņa
6 Ēnu diena 06.04.2022 Madonas muzejs: Izstāžu zāles, krātuve, Dzintari, Sarkaņi 1 10 Muzeja darbinieki un 10 ēnas no Madonas Valsts ģimnāzijas, Madonas pilsētas vidusskolas, Valmieras dizaina mākslas skola , Rīgas Aleksandra Puškina Liceja
7 Tikšanās ar Alekseju Naumovu, izstādes Pasaules ainava. Ņujorka, Parīze, Venēcija, Rīga, Honkonga, Kanē, Rundāle…” ietvaros 14.04.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles, lielās zāles 1 77 A.Naumovs,K.Šulce, L.Bakāne, I.Jakobi, V.Baida un M.Jakoviča, I.Repše, A.Noviks, Madonas valsts ģimnāzijas 11.a klase un skolotājas G.Eiduka un M.Kazakēviča, Cesvaines mākslas skola, Madonas mākslas skola, Madonas un novada iedzīvotāji, laikraksta Stars žurnāliste I.Elsiņa, A.Veckalniņš, S.Ozola
8 Konkurss "Olu skaitīšana" 15.04.-22.04.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāļu pagalms 1 39 Madonas un novada iedzīvotāji
9 "Ābeļziedu pumpuros" grāmatas atvēršanas svētki 23.04.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles , lielās zāles 1 28 Grāmatas "Ābeļziedu puteņos" autore A.Lubeja, Ļaudonas jauktais koris "Lai top", diriģents J.Trūps
10 Ievas Andžānes izstādes "Siltums" atklāšana 06.05.2022 Madonas muzeja mazā zāle 1 18 I.Andžāne, Madonas pilsētas iedzīvotājim laikraksta Stars žurnāliste I.Elsiņa, fotogrāfs A.Veckalniņš, Madonas Mākslas skolas audzēkņi
11 Muzeju nakts "Ceļojums" 14.05.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles un teritorija 1 1050 Madonas pilsētas, novada, kaimiņu novada iedzīvotāji, pasākumu viesi: BJC Bērnu mūzikas studija un D.Sināte, Mūsdienu deju grupa "Aliens" un V.Grūbe, eksotisko deju grupa "Ugunspuķe" un G.Dreimane, Madonas kultūras nama Baleta studija un J.Rudzīte, Lubānas lauku kapela "Meldiņš" un A.Dzenis, brīvprātīgie S.T.Rumpīte, A.Kaire, Z.Begge Beģe un D.Veckalniņš Lazdonas pag. BJIC "Kodols" un I.Fedotova un Ošupes pagasta multifunkcionālais centrs "13.km"
12 Muzeju nakts "Ceļojums 14.05.2022 Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos 1 250 Madonas pilsētas, novada un kaimiņu novadu iedzīvotāji.
13 Madonas pilsētas svētki 03.-05.06.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāles 3 277 Madonas pilsētas viesi, Madonas iedzīvotāji
14 Tikšanās ar Kristīni Šulci, izstādes "Pieskarties cilvēka dzīvei". Harijam Gustavam Šulcam 100 04.06.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāļu mansards 1 62 H.Šulca mazmeita K.Šulce un mazdēls A.Šulcs, H.Šulca dēls I.Šulcs, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas pedagogi I.Graubiņa Zviedre, J.Grase, G.Riekstiņa, čella un vijoles klases audzēkņi Endija, Elza, Pēteris. H.Šulca radinieki, draugi, skolnieki, Cesvaines apvienības pārvaldes darbinieki, Cesvaines mūzikas un mākslas skolas direktore I.Stiene, Cesvaines iedzīvotāji
15 Madonas pilsētas domes organizēta pieņemšana Latvijas Nacionālā kultūras centra komandai un Pūtēju orķestru Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncerta diriģentiem 04.06.2022 Madonas muzeja Izstāžu zāļu lielās zāles 1 23 Latvijas Nacionālais kultūras centrs: direktore S.Pujāte, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas eksperts D.Vuškāns, Madonas novada domes priekšsēdētājs A.Lungevičs, priekšsēdētāja vietnieks Z.Gora, deputāti A.Grandāns, V.Kļaviņa, attīstības nodaļa: I.Riekstiņa, A.Noviks, Madonas Kultūras nama direktore I.Šulce, I.Cakule, pūtēju orķestru diriģenti un virsdiriģenti
16 Latvijas muzejpedagogu iniciatīvas Nedarbnīca pieredzes apmaiņas un tālākizglītības pasākums - vasaras sesija "Pētnieks / Spēlnieks / Muzejpedagogs" 15.-16.08.2022 Madonas muzeja krājuma telpas, Madonas novada bibliotēkas lasītava un konferenču zāles telpa, Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos, H.Medņa kultūrziglītības centrs "Dziesmusvētku skola", Cesvaines pils 1 44 Muzejpedagogi no visas Latvijas, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētāja U.Sedleniece, lektori: A.Lāce un L.Gaujeniete, I.Surgunte, Re TV žurnāliste, operators
17 "Iedzēniem 85" pasākums un diskusija 10.09.2022 "Iedzēni", Bērzaunes pagasts 1 120 Lektori, bijušie "Iedzēnu" dārzkopības darbinieki, "Iedzēnu" jaunie saimnieki-uzņēmēla I.Galiņa ar ģimeni, selekcionāri L.Ikase, S.Ruiska, M.Skrīvele, A.Svilāns-Dabas pārvaldes vadītājs, draugi, Madonas novada, blakus novada iedzīvotāji, lektori no P.Upīša muzeja, no Dārzkopības institūta Dobelē, Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Z.Gora, Madonas kultūras nama koklētāju ansamblis "Rasa", Latvijas Nacionālās operas un baleta tenors G.Ruņģis, Vidzemes TV žurnālisti, A.Veckalniņš (fotogrāfs)
18 "Madona 2030" - tikšanās un diskusija ar Henriju Makgī (Henry McGhie) un Madonas jauniešiem 14.10.2022 Madonas Valsts ģimnāzija zāle 1 53 Madonas valsts ģimnāzijas 11.a un 11.b klašu un Madonas pilsētas vidusskolas 11.klases audzēkņi, lektors, viens no vadošajiem ekspertiem Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā un skaidrošanā, britu muzeju speciālists H.Magkī (Henry McGhie), UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja I.Surgunte, Madons novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste darbā ar jauniešiewm I.Stradiņa, fotogrāfs A.Veckalniņš, filmēšanas komanda. Piesaistītās skolotājas: L.Irbe (MVĢ), M.Kazakēviča (MVĢ), L.Mozga (Madonas pilsētas vidusskola)
19 Raidījuma "Neatklātā Vidzeme" filmēšana 22.07.2022 Haralda Medņa kultūrziglītības centrs "Dziesmusvētku skola" 1 5 Madonas muzeja direktore L.Zepa, vēsturnieces N.Seļma un G.Strode, filmēšanas komanda: K.Rožāne, M.Eņģelis
20 Arta Kumsāra diena "Dzintaros" 06.08.2022 Haralda Medņa kultūrziglītības centrs "Dziesmusvētku skola" 1 51 A.Kumsāra ģimene: R.Kumsāre, R.Pole, K.Kumsārs ar ģimeni, Praulienas pagasta pārvaldes pārstāvji, Praulienas pagasta bibliotēkas vadītāja L.Cimdiņa, kultūras nama organizatore A.Cimina, Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Z.Gora, deputāts A.Grandāns, mūziķi: E.Šubrovskis, folkloras kopa "Putni" no Lēdurgas, folkloras kopa "Saulesmeitas" no Ikšķiles, grupa "JUUK", tandēms "Mūžam zaļi", Madonas un novada iedzīvotāji.
21 Dziesmusvētkiem-150. Atmiņu vakars 06.10.,03.11.,02.12.2022 Haralda Medņa kultūrziglītības centrs "Dziesmusvētku skola" 3 91 Dziesmusvētku dalībnieki, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Z.Gora, kultūras darba organizators A.Noviks, Praulienas pagasta pārvaldes vadītāja I.Zalāne, novadpētnieks un skolotājs J.Bērziņš, laikraksta STARS žurnāliste I.Elsiņa, Praulienas pamatskolas direktore G.Gotlaufa, Madonas kultūras nama koklētāju ansamblis RASA, Madonas mūzikas skolas skolotājs A.Grandāns, Praulienas jauktais koris (dalībnieki), kultūras interesenti, folkloras kopa "Vērtumnieki", mūzikas skolas skolotāji, diriģents J.Sprancmanis, muzeja darbinieki.
22 Ģimeņu vakarēšana 30.12.2022 Haralda Medņa kultūrziglītības centrs "Dziesmusvētku skola" 1 38 Folkloras kopa "Praulīts", ģimenes, Madonas un Praulienas iedzīvotāji.
Tematiskie pasākumi, organizēti tiešsaistē
23 Tiessaistes programmas "Es un vide man apkārt" tests ar MVĢ 7.a klasi 21.11.2022 Zoom 1 22 Madonas Valsts ģimnāzijas 7.a klase, Wrong projekta vadītāja A.Vītola, skolotājas E.Beļauniece, L.Irbe.
24 Zinātniskie lasījumu "Nesenās vēstures pētniecība. Pieredze. Problēmas" 29.11.2022 Zoom 1 143 Lektori: Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētniece, Mākslas zinātņu doktore I.Vītola, Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Filozofijas doktors G.Ozoliņš, Latvijas Nacionālā arhīva Cēsu zonālā valsts arhīva eksperte konsultante, Arhīvistikas maģistre A.Opoļska, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vēsturniece, vēstures maģistre N.Seļma un vadošā pētniece I.Gaujēna, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts, lietišķo pētījumu projektu vadītājs, sociālo zinātņu maģistrs G.Klāsons, Madonas novada bibliotēkas uzziņu lasītava, galvenā bibliotekāre S.Radiņa. Vēstures un novadpētniecības interesenti, Madonas novada domes priekšsēdētājs A.Lungevičs, priekšsēdētāja vietnieks Z.Gora.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem 25.jūlijā uzsākts īstenot projekts muzeja izstāžu zāļu vides pieejamības nodrošināšanai, kas paredz sanitārtehnisko mezglu, durvju, sliekšņu, kāpņu uz 2.stāvu, elektroapgaismojuma u.c. pārbūvi Projekts tiks pabeigts 2023.gada martā
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Ir izstrādāta aptaujas anketa, kuru plānots izplatīt 2023.gadā, tā kā 2022.gadā, saistībā gada sākumā ar covid pandēmijas ierobežojumiem un gada otrajā pusē, saistībā ar jauno pieredzi, kad Izstāžu zāles slēgtas apmeklētājiem anketas rezultātu iegūšana būtu apgrūtināta un arī skolēnu pieredze muzejā attiektos vien uz 4 mēnešiem (Izstāžu zālēs). Strādājot pie jaunās tiešsaistes programmas izveides, iegūta atgriezeniskā saite no vienas Madonas Valsts ģimnāzijas 7.a klases par programmas saprotamību, vieglumu/ sarežģītību. Viedoklis par izstāžu un pasākumu kvalitāti, tēmām un apmeklētāju vēlmēm tiek noskaidrots individuāli, runājot ar apmeklētājiem, kā arī apkopojot katras izstādes apmeklētāju atsauksmes. Kritikas gadījumā tiek vērtēts, cik pamatoti tas attiecas uz izstādes kvalitāti. Tas ir viens no veidiem, kā uzzināt apmeklētāju viedokli par muzejā eksponētajām mākslas un tematiskajām izstādēm. Viena no iespējām uzzināt apmeklētāju intereses un viedokli ir sociālā tīkla Facebook sniegtā datu analīze, pēc kuras tiek veidoti ieraksti, veidota konkrēta informācija un publicēta laikos, kad Facebook lasītāji ir aktīvāki sociālo tīklu lietotāji. Facebook datu analīze sniedz iespēju izsekot, kādas vēstures vai mākslas tēmas, ko muzejs var piedāvāt, ir interesantas un kādas sociālajā vidē mazāk piesaista skatītāju uzmanību. Ir iespēja sekot līdzi ierakstu popularitātei un pēc šīs analīzes redzams, kādos laika posmos vairāk pieaudzis mājas lapas sekotāju skaits. Tiek turpināts darbs pie apmeklētāju e-pastu datu bāzes papildināšanas, atbilstoši datu aizsardzības regulai, kā arī izmantojot e-pasta marketinga iespējas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

30

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

20

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcijas “Madonas novada vēsture 14. – 21.gadsimts” sadaļa “Okupācijas 1940–1990” Madonas novada pašvaldība Gada ietvaros papildinātas virtuālas ekspozīcijas sadaļas par saimniecībām 1940. – 1990.gados – Cesvaines kūdras fabrika, Zivsaimniecība, arodbiedrība, kā arī papildināti personību apraksti, kuri saistīti ar Madonas novadu, saistībā ar krājuma papildināšanu, jaunu pētniecisko materiālu iegūšanu.
2 Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” Valsts Kultūrkapitāla fonds, Madonas novada pašvaldība VKKF projekta “Madonas muzeja krājuma arheoloģisko audumu un priekšmetu attīrīšana un izpēte, pastāvīgās ekspozīcijas “Novada arheoloģija” papildināšana” ietvaros veikts darbs pie divās arheoloģiskās senvietās – Jokstu senkapi Ļaudonas pagastā un Avotiņu senkapi Liezēres pagastā – atrasto senlietu un tekstiliju attīrīšanas, saglabāšanas, aprakstīšanas, lai nākamajā posmā strādātu pie arheoloģisko senlietu restaurācijas. Senlietas ir ekspozīcijas “Novada arheoloģija” sastāvdaļa un unikālas vēstures liecības, piemēram, Avotiņu senkapu apbedījumā bija divas villaines, to auduma fragmenti ar aptuveno datējumu 13.gs.b. – 14.gs.s. Pirmo reizi ir atsegta un izsekota kaklarotas izveides principu attīstība, pateicoties organiskajam blokam, kurā tā atradās. Otra unikālā vērtība – Sāvienas Jokstu senkapu apbedījumā iegūtais rotu un tekstiliju kopums, ko var uzskatīt kā ziedojumu – rotadatas, 2 spirālaproces, 3 kaklariņķi, vainags, 2 saktas, kas ietīts ar bronzas gredzentiņiem rotātā villainē un datējams ar 11.gs. b. – 12.gs.s. Pēc konservācijas un restaurācijas darbiem tās plānots atlases veidā izvietot ekspozīcijā. Arheoloģisko senlietu un tekstiliju attīrīšanas un aprakstīšanas procesu veica arheoloģisko tekstilmateriālu pētniece Irita Žeiere.
3 Virtuālā ekspozīcija “Madonas novada 100 personības" Madonas novada pašvaldība Iegūta informācija par personību, kas nozīmīga Madonas novadam un, kuru plānots ievietot virtuālajā ekspozīciju gadījumā, ja tiks iegūts finansējums virtuālās ekspozīcijas tehniskajai paplašināšanai.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Mākslinieka Alekseja Naumova personālizstāde "Pasaules ainava..." Izstāde 04.03.2022.-05.06.2022. Mākslinieku un kultūras biedrība "VIA ARS" Francija
2 Diskusija ar jauniešiem "Madona 2030". Madonas Valsts ģimnāzija Diskusija 14.10.2022. no plkst.10.00-12.00 Viens no vadošajiem ekspertiem ilgtspējīgas attīstības jautājumos Eiropā Henrijs Makgī (Henry McGhie) - Currating Tomorrow vadītājs Mančestra Lielbritānija
3 Madonas mākslinieku izstādes "Ziedēšanas laiks" eksponēšana, atvēršana Izstāde 21.10.2022. - 18.12.2022. Hedda Stock, Vaijes rātsnama kultūras nodaļas vadītāja Vaije Vācija
4 Līdzdalība izstādes "Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss" sadaļas par Elzu Serdāni (Trumekalni) sagatavošana, Koknese, Likteņdārza saieta laukums Izstāde No 15.07.2022. Tukuma muzejs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Francijas institūts Latvijā Latvija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstāde” Ikviens ir kāds” . Mākslinieces Dianes Hiskoks gleznas Izstāde 30.01.-15.03.2020. Diane Hiskoka Kanāda
2 “Baltic strings” – sadarbība ar Nīderlandes kuratoru, mākslinieci par tematiskas izstādes, plenēra norisi Madonas muzejā 2021.gada vasarā Veidot starptautisku sadarbību starp valstīm un māksliniekiem, veicināt valstu vienotību dažādās jomās 2021.gada jūnijs, jūlijs, augusts Kurators Erik Rorsh un māksliniece Iris de Lew Nīderlande

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāles Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 1984
Krājuma un administrācijas ēka Skolas iela 12, Madona, madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 2003
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads, LV-4870 Pašvaldības īpašums 1903 9242
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola "Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pašvaldības īpašums 1931
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krājuma un administrācijas ēka, Skolas iela 12, Madona
Izstāžu zāles, Skolas iela 10a, Madona
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve, Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola, "Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov.

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2490

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 517
Krājuma telpas 998
Pārējās telpas 975
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: