Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Līvija Zepa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Līvija Zepa 64822480 26541110 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944. gada 20. septembris

Misija:

Muzeja galvenais mērķis ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt dabas, garīgās un materiālās kultūras vērtības Madonas novadā, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Madonas novada vēsturi un tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā, lai sekmētu novada resursu izmantošanu tūrisma industrijā un muzejiskiem līdzekļiem uzturētu aktīvu dialogu ar novada iedzīvotājiem un viesiem. Stratēģiskie mērķi: 1. Veidot krājumu kā novadu raksturojošu kultūrvēsturisko liecību krātuvi, nodrošināt tā saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši "Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu". 2. Sabiedrības lokālpatriotisma veicināšanai pētīt materiālās un garīgās kultūras vērtības Madonas novadā, sistematizējot un publiskojot pētījumu rezultātus. 3. Izmantojot muzeja krājumu, izstādes un ekspozīciju un nodrošinot mākslas klātbūtni vietējā vidē, nodrošināt muzeja pieejamību un publicitāti, sekmēt sabiedrības izglītošanu, veidot priekšstatu par profesionālās un tradicionālās mākslas norisēm. 4. Sekmēt muzeja resursu izmantošanu tūrisma industrijā, uzturēt aktīvu muzeja dialogu ar novada iedzīvotājiem un viesiem. 5. Panākt efektīvu muzeja personāla darbību un profesionālo pilnveidošanos. 6. Nodrošināt moderna, apmeklētājiem ērta, vienota muzeja kompleksa funkcionēšanu.

Darbība:

Komplektē un zinātniski apstrādā materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, organizē kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas, iepērk kultūras vērtības, izdara krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu. Veic zinātniskās pētniecības darbu. Pēta muzeja krājumu, ar novada vēsturi, kultūru utt. saistītās tēmas arhīvos, bibliotēkās, citos muzejos, zinātniskās pētniecības iestādēs u.c. Iekārto ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, kuru pamatā ir izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti. Veic izglītojošo un kultūras darbu: organizē dažādus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, vada ekskursijas, lasa lekcijas, izstrādā un organizē muzejpedagoģiskās programmas gan muzejā, gan ārpus tā. Publicē zinātniskos, informatīvos, metodiskos, reklāmas u.c. izdevumus. Pēc pieprasījuma sniedz konsultācijas, metodisku palīdzību savas kompetences ietvaros.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapā ir informācija par aktualitātēm (izstādēm, pasākumiem, dalību projektos, zinātniskajām konferencēm) muzejā, foto galerijas, muzeja speciālistu un administrācijas kontaktinformācija. Muzeja mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar muzeja nolikumu, pakalpojumu cenrādi, muzeja darbības pārskatu, izstāžu plāniem, muzeja krājumu, muzejpedagoģiskajām nodarbībām, lekcijām, pētījumiem, izdevumiem un publikācijām, kā arī informāciju par muzeja vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2016

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Madonas novada pašvaldības mājas lapa Regulāri
Latvijas Muzeju biedrības mājas lapa Regulāri
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Fecebook lapa Regulāri

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9A4

Akreditācijas datums:

22.09.2015

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2020

Muzeja šifrs:

MNM, MNM Plg.

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Madonas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Krājuma un administrācijas ēka Skolas ielā 12, Madonā, darba laiks: darbdienās no 8.00 - 17.00 brīvdienas - sestdiena, svētdiena Muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, darba laiks: pirmdienās - brīvs otrdiena - piektdiena no 10.00 - 17.00 sestdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma mob.t.20221997

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums: 1.1. trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm;
1.2. pirmsskolas vecuma bērniem;
1.3. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem;
1.4. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem;
1.5. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
1.6. Latvijas muzeju darbiniekiem;
1.7. novada pašvaldības sadarbības partneriem;
1.8. starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Uzziņas materiāla pieejamība un iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem. NB! Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju obligāta.
3 Krājuma materiālu deponēšana: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
4 Fotografēšana, filmēšana: muzeja darba popularizēšanai.
5 Tiesības kopēt vai skenēt: citiem republikas muzejiem.
6 Uzziņas materiāla sagatavošana, izmantojot muzeja krājumu: novada pašvaldības iestādēm, citiem Latvijas muzejiem.
7 Krājuma materiāla izmantošana, skenēšana, fotografēšana (ja nav citi ierobežojumu): materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
8 Ekskursiju vadīšana muzejā: novada iedzīvotājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Ieejas biļešu cenas muzeja Lielajās izstāžu zālēs: - pieaugušajiem € 1,00
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Ieejas biļešu cenas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā un mazajā zālē: - pieaugušajiem € 0,50
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
3 Ieejas biļete ģimenei: 4 - 6 cilvēki € 2,50
4 Ekskursiju vadīšana muzejā (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām € 5,00
- skolēnu grupām € 3,00
- svešvalodā pieaugušo grupām € 8,00 Bezmaksas: Madonas novada iedzīvotājiem.
5 Ekskursiju vadīšana ārpus muzeja (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām pa pilsētu € 15,00
- svešvalodā € 20,00
- skolēnu, senioru grupām pa pilsētu € 12,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) € 20,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) svešvalodā € 30,00
- grupām pa pilsētu svešvalodā (senioru un skolēnu) € 15,00
6 Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem (ar PVN neapliek) € 2,00
7 Priekšmeta tematiska izvēle un atlase pēc iepriekšēja pasūtījuma (papildus aprēķinot PVN): - 1 - 10 priekšmeti € 0,70
- virs 10 priekšmetiem € 1,40
8 Zinātniskā arhīva izmantošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lieta € 1,40
9 Krājuma materiālu deponēšana juridiskām un privātpersonām( par 1 vienību) (papildus aprēķinot PVN): - uz 1 dienu € 1,40
- uz 1 nedēļu € 7,00
- uz 1 mēnesi € 14,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
10 Fotografēšana, filmēšana(papildus aprēķinot PVN): - ekspozīcijā, izstādē (ja nav autoru ierobežojumu) € 1,40 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
11 Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu (norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora) (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem ( pētniekiem zinātniskajiem darbiem), novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,25 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 2,85 - 4,25 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
12 Tiesības kopēt vai skenēt vienu krājuma vienību (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem, pētniekiem zinātniskajiem darbiem, pašvaldības, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,14 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 1,40 - 4,25 Bezmaksas: citiem republikas muzejiem.
13 Digitālu attēlu izgatavošana, nosūtīšana elektroniski (papildus aprēķinot PVN): - digitāls attēls bez apstrādes (viena vienība) € 5,10
14 Printēšana A4 formātā 1 lapa (papildus aprēķinot PVN): - melnbalts attēls € 0,14
- krāsains attēls € 0,28
- melnbalts attēls uz fotopapīra € 0,28
- krāsains attēls uz fotoppīra € 0,57
17 Uzziņu materiāla sagatavošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lapa A4 formāt: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem a atkarībā no apjoma € 14,00 - 71,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem republikas muzejiem
NB! Ja materiāla sagatavošanai nepieciešams braukt uz arhīviem, bibliotēkām, transporta, komandējuma un kopēšanas izdevumus sedz pasūtītājs.
18 Izstāžu iekārtošana ārpus muzeja (papildus aprēķinot PVN): - pasūtītājs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
19 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai (papildus aprēķinot PVN): - pakalpojuma ņēmējs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
NB! Muzeja krājuma komisija var atteikt atsevišķu unikālu krājuma priekšmetu izmantošanu (slikti saglabājies, atrodas konservācijā vai restaurācijā, priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos).
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Savu misiju muzejs veic realizējot sekojošas funkcijas: - komplektē un zinātniski apstrādā materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, organizē kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas, iepērk kultūras vērtības, izdara krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru Kabineta noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu; - veic zinātniskās pētniecības darbu. Pēta muzeja krājumu, ar novada vēsturi, kultūru u.c. saistītās tēmas arhīvos, bibliotēkās, citos muzejos, zinātniskās pētniecības iestādēs u.c.; - iekārto ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, kuru pamatā ir izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti; - veic izglītojošo un kultūras darbu: organizē dažādus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, vada ekskursijas, lasa lekcijas, izstrādā un organizē muzejpedagoģiskās programmas gan muzejā, gan ārpus tā; - publicē zinātniskos, informatīvos, metodiskos, reklāmas u.c. izdevumos; - pēc pieprasījuma sniedz konsultācijas, metodisku palīdzību savas kompetences ietvaros; - muzejs kā juridiska persona veido savu arhīvu, pamatojoties uz likumu Par arhīviem un Nolikumu par Madonas muzeja arhīvu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 29.10.2009
2. Noteikumi par krājumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma noteikumi 08.07.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 26.12.2008
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Madonas novada pašvaldības ētikas kodekss Madonas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 28.07.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja civilās aizsardzības pasākumu plāns 05.11.2007
2 Darba vides iekšējās uzraudzības plāns 21.08.2017
3 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāns 31.08.2017
4 Darba aizsardzības ievadapmācība 30.08.2017
5 Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 31.08.2017
6 Instrukcijas darba aizsardzībā: elektrodrošībā neelektrotehniskajam personālam, ar datoru, pārvietojot smagumus, ar biroja, sadzīves tehniku, darbam augstumā, uz kāpnēm, vadot transporta līdzekli, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, drošības zīmju lietošanā, telpu uzkopšanai, teritorijas uzkopšanas darbiem 04.12.2018
7 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpu Skolas ielā 12 un Skolas ielā 10a, Madonā, Madonas novadā, slēgšanas un atvēršanas kārtību 10.11.2009
8 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu grāmatvedības uzskaites kārtība 05.01.2011
9 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi Madonas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem 26.09.2013 Rīkojums MNP/2.1.1.12/13/66
10 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves "Sarkaņu pamatskola", Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, slēgšanas un atvēršanas kārtību 18.08.2016 Rīkojums Nr.34 - v

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

133784

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

92178

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1233

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

839

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 1228 834

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

289

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Metāls konservācija 8
2 Koks konservācija 6
3 Āda konservācija 36
4 Tekstilijas konservācija 8
5 Papīrs konservācija 190
6 Foto konservācija 23
7 Citi priekšmeti konservācija 16
8 Grāmatas konservācija 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3933

Vienību skaits, kas netika atrastas:

1

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

22600

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2680

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1936

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3165

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1423

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1311

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Novada arheoloģija 449 426
2 Virtuālā ekspozīcija „Madonas novada senatne” 184 181
3 „Sarkanieši – ievērojami kultūras darbinieki” 206 157
4 19.gs. beigu , 20.gs. sākuma dzīvojamā istaba 174 157
5 Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” 410 390

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1453

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1299

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 No Sarkaņu skolas vēstures 3 3
2 Kulinārais mantojums, tradīcijas un godu saimnieces novadā 180 164
3 Reformācijas mantojums 92 92
4 Virsnieki vairākās armijās – Oto Ūdentiņš, Kārlis Ūdentiņš un Jānis Ūdentiņš 12 12
5 Barikāžu laiks 1991.gada 13. līdz 28.janvāris 20
6 Ilzei Kalnārei - 100 43 43
7 Vilnis Zābers - 55 3 3
8 Mākslinieks Pēteris Ruņģis (23.02.1893.-23.02.1967.) 2 2
9 Augusts Lietavietis (1893 – 1984) 13 11
10 Starptautiskā sieviešu diena 49 31
11 Grafika no muzeja krājuma 63 63
12 Kultūras darbiniece Marta Kraslovska (25.05.1928.-05.03.2018.) 26 26
13 “Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga stāsti” izstāde no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja 39 25
14 Voldemārs Māliņš - agronoms, Tautas daiļamata meistars. 13 13
15 Līga Skariņa “Korķi” 98 98
16 Piena trauki un pārstrāde 61 45
17 Vainagu valkāšanas tradīcijas Madonas novadā 34 34
18 100 – krēsli. J.Simsona Madonas mākslas skolas organizētā plenēra darbu izstāde un etnogrāfiskie krēsli no muzeja krājuma 23 19
19 Audumi Jāņu nakts krāsās 35 27
20 Cesvaines fotogrāfs Jūlijs Dickalis (30.07.1893.-10.04.1963.) 45 44
21 Vai viegli būt jaunam – PROTESTS (Madonas rajona 50. – 90. gadu jaunatne) 156 131
22 Latvijas Tautas Frontes Madonas nodaļai 30 25 25
23 90 nedēļas līdz miera līgumam /Latvijas Neatkarības karš/ 189 160
24 Agronomei, muzeja darbiniecei Rutai Umurei - 85 28 28
25 Veltījums Lāčplēša dienai 11 10
26 Cimdi Madonas muzeja krājumā 134 134
27 Folklorists un mācītājs Mārtiņš Celmiņš 34 34
28 Guntis Ozoliņš (12.12.1938.-aprīlis.2018.), Madonas bērnu jauniešu centra pulciņu vadītājs, bijušais muzeja darbinieks 22 22

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

607

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

555

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Kalendāri 153 153
2 Elektrifikācija Madonas novadā 133 116
3 Slēpes paliksim zem kājām 105 94
4 Apceļo dzimto zemi 43 37
5 Sportiskās virsotnes 24 24
6 Latvijas Tautas frontes Madonas rajona nodaļai 30 25 25
7 Teritoriālā reforma vēsturiskā skatījumā 66 55
8 Valdis Breģis (1928-2011) – diriģents, komponists, pedagogs 58 51

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1016

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

902

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Materiāli par J.Zāberu, B.Martuževu, R.Pinni, O.Kalpaku, M.Celmiņu, H.Celmiņu Ekspozīcijai “Lubānas novada ievērojamās personības” Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 52 51 03.04.2014 01.06.2019
2 Gleznas P.Ruņģis „Vidzemes tāles”, R.Rudzītis „Lauki Bērzaunē” Eksponēšanai laikraksta “Stars” redakcijas telpās Laikraksts „Stars” 2 2 08.03.2016 15.04.2019
3 Fotogrāfiju, rakstisko priekšmetu digitāli attēli par A.Bērzkalni Zinātniskā darba izstrādei un publikācijai LU Literatūras, folkloras un mākslas vēstures, Latviešu folkloras krātuves pētniece, vadītāja R.Treija 51 46 24.03.2016 24.03.2018
4 J.Zābera dzīve un darbs Ekspozīcija Ekspozīcija J.Zābera muzejs Lubānas novada Meirānu „Vecajā Ceplī” 111 89 19.12.2016 21.12.2018
5 Gleznas, 2 memoriāli priekšmeti karogs, grāmata, etnogrāfiskie priekšmeti Ekspozīcija „Ievērojami kultūras darbinieki” Dzelzavas pag. pārvaldei ekspozīcijai Doku Ata memo-riālmuzejā 20 19 20.12.2016 21.12.2018
6 Etnogrāfiskie priekšmeti Ekspozīcija R.Blaumaņa memoriālmuzejam „Braki” 56 55 20.12.2016 21.12.2018
7 Etnogrāfiskie un brāļu Jurjānu memoriālpriekšmeti Ekspozīcijai un uzglabāšanai Brāļu Jurjānu memoriālmuzejam „Meņģeļi” 101 96 21.12.2016 21.12.2018
8 Akmens skulptūras Eksponēšanai Madonas novada pašvaldība 3 3 13.03.2017 10.01.2019
9 Fotogrāfijas, projekts, digitāli attēli Rakstam “Latviešu tautas podniecības saknes” Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta pētniece Baiba Dumpe 8 8 21.03.2017 21.03.2019
10 Fotogrāfiju digitāli attēli Mišu medus muzeja ekspozīcijai Mišu medus muzeja īpašnieks Artis Krasts 7 7 15.05.2017 pastāvīgi
11 Materiāli par J.Zāberu, B.Martuževu, R.Pinni, O.Kalpaku, M.Celmiņu, H.Celmiņu Ekspozīcijai “Lubānas novada ievērojamās personības” Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 51 45 31.05.2017 01.06.2018
12 Fotogrāfiju digitāli attēli Grāmatai “Latvijas 100” Latvijas ārstu biedrība Pēteris Apinis 76 76 09.06.2017 01.06.2019
13 Fotogrāfiju digitāli attēli Ģimenes arhīvam Mārtiņš Celmiņš 16 16 22.06.2017 22.06.2019
14 Fotogrāfiju digitāli attēli Fotoattēlu ievietošana datu bāzē internetā, kas tiek veidota ES programmas Horizon-2020 projektā „COURAGE – CULTURAL Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries” (http://cultural–oposition.eu/) LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, dr.hist. Daina Bleiere 2 2 02.11.2017 uz visu datu bāzes pastāvēšanas laiku
15 Fotogrāfiju digitāli attēli Fotoizstādei par Bērzaunes pagasta vēsturi Biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” 55 44 08.11.2017 uz visu izstādes darbības laiku
16 Fotogrāfijas, dokumenti, lietiskie priekšmeti, digitāli attēli Latvijas muzeju izstādei ”Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 66 29 08.12.2017 31.05.2021
17 J.Ezeriņa fotogrāfiju digitāli attēli Publikācijai žurnālā “Patiesā dzīve” SIA izdevniecība “Rīgas Viļņi” 2 2 04.01.2018 01.02.2018
18 Ļaudonas lauksaimniecības skolas fotogrāfijas digitāls attēls Izstādei “Trīs valstis. Trīs simtgades. Trīs arhitekti” Rīgas Tehniskās universitāte 1 1 11.01.2018 līdz izstādes eksponēšanas beigu datumam
19 Bākūžkalna dziesmusvētku fotogrāfiju digitāli attēli Grāmatai “Ērgļu novads skan” Ērgļu novada pašvaldība 5 3 05.02.2018 01.06.2019
20 Lubānas ezera iedambēšanas darbu fotogrāfiju digitāli attēli Ceļojošajai izstādei “Lubānas ezera iedambēšana: toreiz un tagad” Biedrībai “Pie kraujas” 9 9 11.02.2018 līdz izstāde eksponēšanas beigu datumam
21 Rakstnieces Ernas Ķikures fotogrāfijas digitāls attēls Publikācijai žurnālā “Domuzīme” AS “Cits mēdijs” 1 1 13.04.2018 31.12.2018
22 Mežā darbinieku formas tērpi un darba rīki Eksponēšanai sabiedrības izglītojošā pasākumā par mežu Priekuļos un pasākumā “Meža ABS” Kuldīgā Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecība 27 25 24.04.2018 16.05.2018
23 Fotogrāfijas digitāls attēls Publicēšanai “Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti” Latvijas Nacionālā bibliotēka 1 27.04.2018 31.12.2018
24 Fotogrāfiju digitāli attēli Grāmatai “Ērgļu novads skan” Ērgļu novada pašvaldība 4 4 02.05.2018 01.05.2019
25 Koru fotogrāfiju digitāli attēli Dokumentālai filmai “Dziesmuvara” Biedrībai “TERRA EUROPA” 12 12 03.05.2018 01.09.2018
26 Koru, mūzikas darbinieku fotogrāfiju digitāli attēli Bakalaura darbam “Baznīcas mūzikas attīstība Dienvidvidzemē 19.gs.” J.Norviļa mūzikas skolas skolotājai Ilzei Tomsonei 15 15 07.05.2018 31.12.2018
27 Skolas priekšmeti un skolēnu formas tērpi Izstādei Kusas pamatskolā Kusas pamatskola 14 11 10.05.2018 16.05.2018
28 Priekšmeti un fotogrāfijas Izstādei “Latvijas medicīnas darbinieki 1.pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās” Bieziņa muzejā Sarkaņu pag. Dilmaņos Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs 82 79 17.05.2018 31.10.2018
29 Madonas kultūras nama fotogrāfiju digitāli attēli Izpētes darbam par Madonas kultūras nama celtniecību, arhitektūru vēsturiskajā un mūsdienu aspektā LU studente Paula Smeltere 14 14 01.06.2018 01.09.2018
30 Fotogrāfiju digitāli attēli par Kristīnes Apkalnes meiteņu skolu Grašu pag. Jauzemos, rakstnieku Anšlavu Eglīti, rakstnieku Osvaldu Lāci Izdevuma “Cesvaines grāmata IV” sagatavošanai Cesvaines kultūras veicināšanas biedrībai 16 11 19.06.2018 01.12.2018
31 Fotogrāfiju digitāli attēli par Jāni Kalēju Stāsta sagatavošanai par Jāni Kalēju Jānis Kalējs, Engures novads 9 8 21.06.2018 līdz stāsta publicēšanas datumam
32 Materiāli par Hugo Celmiņu Izstādei “Latvijas valdības izveide un darbība” Valsts kanceleja 5 5 02.08.2018 21.12.2018
33 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli par Madonas muzeja vēsturi Datu bāzei internetā kas veidota ES programmas Horizon-2020 projektā “COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries”(http://cultural-opposition.eu/) LU Latvijas vēstures institūta vadošai pētniecei DR. hist. Dainai Bleierei 2 1 13.08.2018 līdz datu bāzes pastāvēšanas beigām
34 Fotogrāfa Alfreda Grāvera fotogrāfiju digitāli attēli Grāmatai “Simts stāsti par Lubānu” Lubānas novada pašvaldība 30 30 28.08.2018 31.12.2018
35 Krājuma fotogrāfiju digitāli attēli par mākslinieku Gunti Strupuli Grāmatai par mākslinieku Gunti Strupuli izdevniecībā “Neputns” Dr. art. Vija Strupule 11 11 14.09.2018 31.12.2023
36 Brunču audumu, jostiņu un fotogrāfiju par Cesvaines kultūras dzīvi digitāli attēli Izdevuma “Cesvaines grāmata IV” sagatavošanai Cesvaines kultūras veicināšanas biedrībai 57 55 09.10.2018 01.12.2018
37 Gleznas, skolas forma, skolas sols. Skulptūras, zīdaiņu pudele Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgai ekspozīcijai “Padomju gadi” Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs 18 16 18.10.2018 31.12.2019
38 Mētrienas pag. māju fotogrāfiju digitāli attēli Grāmatas sagatavošanai par Mētrienas pagasta mājvietām Biedrība sieviešu klubs “Ābele” 4 1 02.11.2018 31.12.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 2040 1614 3654
Digitālo attēlu izgatavošanai 609 369 978

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 7 4
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

21

no tiem realizēti:

21

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija Pētnieciskā darba nosaukums
1 Z.Grīnvalde 25.08.2017 14.01.2018 Virtuālā ekspozīcija "100 Madonas novada personības" Pabeigts Dz.Rubene-deju skolotāja, P.Brice-kultūras darbiniece, E.Rudenāja-muzeja direktore
2 I.Gaujēna 02.12.2017 11.10.2018 Virtuālā ekspozīcija "100 Madonas novada personības" Pabeigts A.Bieziņš-ārsts, L.Vankina-arheoloģe, R.Zuika-kordiriģents, A.Veckalniņš-"zaļo" armijas komandieris
3 M.Cimdiņa 27.11.2017 16.01.2018 Virtuālā ekspozīcija "100 Madonas novada personības" Pabeigts L.Mūrnieks-gleznotājs, L.Skariņa-keramiķe, J.Seiksts-keramiķis, I.Ēmane-vitrāžiste, R.Pinnis-mākslinieks, M.Peilāne-māksliniece
4 I.Zvirgzdiņš 03.01.2018 15.01.2018 Virtuālā ekspozīcija "100 Madonas novada personības", referāts, raksts Pabeigts P.Ārends-arhitekts
5 I.Zvirgzdiņš 02.01.2018 10.01.2018 Virtuālā ekspozīcija "100 Madonas novada personības", referāts, raksts Pabeigts, turpinās O.Nonācs-žurnālists
6 I.Gaujēna 25.01.2018 19.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Shēmas) Turpinās Valsts un vietējās pārvaldes sistēma 14. -20.gs.
7 N.Seļma 03.04.2018 19.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti) Turpinās Vara 1940.- 41.- PSRS okupācija, apriņķa valdība; armija, milicija
8 N.Seļma 03.04.2018 19.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti) Turpinās Zemes piešķiršana pēc 1945.gada, kolhozi
9 N.Seļma 03.04.2018 19.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti) Turpinās 19.gs. II.p. biedrības, kursi, koru dibināšanās, rusifikācija
10 N.Seļma 03.04.2018 19.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti) Turpinās Kultūra pēc II.pasaules kara – mūsdienas (pašdarbības kolektīvi, pasākumi novadā)
11 N.Seļma 03.04.2018 19.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti) Turpinās Sabiedriskās organizācijas 20.gs. (mazpulki, vanagi, skauti, komjaunieši, pionieri, oktobrēni)
12 I.Gaujēna 08.01.2018 20.12.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Apraksti) Turpinās Sadzīves tradīcijas novadā (bēres, zaļumnalles)
13 L.Irbe 01.01.2018 31.12.2018 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti) Turpinās Madonas Romas katoļu draudzes vēsture
14 I.Gaujēna 25.01.2018 19.06.2020 Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti, shēmas) Turpinās Luterāņu, pareizticīgo baznīcas, draudžu darbība
15 L.Irbe 02.02.2018 01.12.2019 Publikācija, Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti) Turpinās Etnisko minoritāšu vēsture novadā
16 L.Irbe 01.01.2018 03.08.2018 Publikācija, Ekspozīcija “Madonas novada vesture 14.-21.gs” (Izraksti) Pabeigts Madonas rajona jaunieši
17 I.Gaujēna 14.04.2018 17.05.2018 Informatīvs materiāls Dok.filmas ”Baltu ciltis” pirmizrādes ievadam Pabeigts Madonas novads 10.-12.gs. (iedzīvotāji, senvietas)
18 I.Zvirgzdiņš 01.11.2017 29.01.2018 Publikācija Pabeigts Lubānas un apkārtnes iedzīvotāji tautskaitēs
19 Z.Grīnvalde 03.08.2018 01.09.2018 Informatīvs materiāls Papildināms Jaunatne 20.gs. II.pusē
20 L.Irbe 03.01.2018 01.12.2018 Publikācija Pabeigts Toces pusmuiža un ar to saistītās personības
21 L.Ivanova 05.11.2018 25.09.2019 Publikācija, referāts Pabeigts, turpinās Gaiziņkalna vēsture
22 I.Zvirgzdiņš 01.12.2017 20.09.2018 Izstāde Pabeigts Latvijas Neatkarības karš
23 Z.Grīnvalde 15.02.2018 21.03.2018 Metodisks materiāls Latvijas vēstures apguvē Papildināms Latvijas vēsture
24 L.Ivanova 10.09.2018 20.10.2018 Publikācija Pabeigts Latvijas Tautas frontei 30
25 L.Ivanova 12.11.2018 01.03.2019 Publikācijas, izstāde Pabeigts, turpinās Atmoda. Madona. 1989.gads
26 I.Sudāre 01.08.2017 01.01.2023 Izstāde, Sarkaņu krātuvē ekspozīcija “Izglītības vēsture Madonas novadā”, izraksti Pabeigts, turpinās Sarkaņu skolas vēsture (1960.-80.gadi)
27 L.Garā 01.11.2018 06.11.2018 Prezentācija Pabeigts Latviešu rakstu zīmes muzeja krājuma materiālos
28 Z.Grīnvalde 01.11.2018 12.11.2018 Informatīvi ilustratīvs materiāls par cimdu adīšanu, īpaši Austrumvidzemē Papildināms Cimdu vēsture
29 L.Ivanova 23.07.2018 31.07.2018 Publikācija Pabeigts Lazdonas draudzes korim piešķirtā balva IX.Vispārējos dziesmu svētkos
30 L.Ivanova 15.10.2018 21.11.2018 Publikācija Pabeigts Latvijas 10 gadu jubilejas svinības Madonā
31 L.Ivanova 03.09.2018 25.09.2018 Publikācija Pabeigts Par tūrisma vēsturi novadā
32 L.Ivanova 12.12.2018 21.12.2018 Publikācija Pabeigts Laikrakstam “Madonas Vēstnesis – 90”
33 I.Gaujēna 20.01.2018 27.12.2019 Ekspozīcija Sarkaņu krātuvē “Lauku ambulances un aptiekas”, izraksti Turpinās Lauku aptiekas un ambulances
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Ivanova Dedications to Jānis Zābers in art, music and literature Art Tempus 5/2018 (Daugavpils Universitātes izdevums, ISSN 2255-9396) 6 lapas
2 I.Zvirgzdiņš Oto Ūdentiņš (1892-1988) – LVU kara katedras vadītājs (1946-1956) LU Raksti Nr 815, Zinātņu vēsture un muzejniecība 4 lpp.
3 I.Zvirgzdiņš Fotogrāfs Jānis Glīznieks – 1917.gada 3.septembra notikumu dokumentētājs Rīgā LVI rakstu krājums “Senā Rīga 9”, 2018. 27 lpp.
4 I.Zvirgzdiņš Arhitekta Indriķa Blankenburga projektētā Ļaudonas lauksaimniecības skolas ēka RTU rakstu krājums “Inženierzinātņu un augstskolu vēsture” 7 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 L.Irbe 301.jubileja karavadonim fon Laudonam 2 lpp. “Stars” 02.02.2018.
2 L.Irbe Šodien 301.jubileja Ļaudonas pagatsa Toces pusmuižā dzimušajam Austrijas armijas karavadonim feldmaršalam Gideonam Ernestam fon Laudonam 2 lpp. www.madonasmuzejs.lv 02.02.2018., muzeja Facebook konts 02.02.2018.
3 L.Irbe Dāvana Latvijai – fotogrāfijā vai atmiņu pierakstos iemūžināta ainava 1 lpp. “Stars” 02.02.2018.
4 L.Irbe Mūsu novadnieks Reinholds Lamsters – viens no Latvijas brīvvalsts laika slavenākajiem advokātiem 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 13.02.2018., muzeja Facebook konts 13.02.2018.
5 L.Irbe Jaunieguvumi Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 13.02.2018., muzeja Facebook konts 13.02.2018.
6 L.Irbe Madonas katoļu baznīcai 84 5 lpp. “Stars” 29.06.2018.
7 L.Irbe Madonā aicina uz konferenci un diskusiju par varonības tēmu 1 lpp. http://katolis.lv/zinas/backPid/30/category/latvija/article/madona-aicina-uz-konferenci-un-diskusiju-par-varonibas-temu.html 07.06.2018.
8 L.Ivanova Sudraba šķīvis izstādē “Latvijas gadsimts” 1 lpp. “Stars” 24.08.2018.
9 L.Ivanova Muzeja izstādes ārpus muzeja 1,5 lpp. Madonas novada Vēstnesis 12.2018., www.madonasmuzejs.lv 11.2018., 12.2018.
10 L.Ivanova Atskatoties uz notikumiem pirms 30 gadiem 1,5 lpp. “Stars” 14.09.2018.
11 L.Ivanova "Apceļo dzimto zemi” GaiziņStarā 1 lpp. “Stars” 25.09.2018.
12 L.Ivanova Latvijas Tautas Frontes Madonas nodaļai 30 1,5 lpp. “Stars” 19.10.2018.
13 L.Ivanova Latvijas 10 gadu jubilejas svinībām Madonā 2,5 lpp. “Stars” 30.10.2018.
14 L.Ivanova Par Latvijas valsts karogu Gaiziņkalnā 1 lpp. “Stars” 09.11.2018.
15 L.Ivanova Sarkanbaltsarkanais karogs virs kultūras nama 1,5 lpp. “Stars” 21.11.2018.
16 L.Ivanova Madonieši tiek pie sava laikraksta 1,5 lpp. “Stars” 21.12.2018.
17 L.Ivanova Aiviekstes ceļš 2,5 lpp. Grāmatā “Simts stāstu par Lubānu”
18 Z.Grīnvalde Virtuālās ekspozīcijas “100 Madonas novada personības” atklāšana 2 lpp. “Madonas Novada Domes Vēstnesis”, 01.2018., www.madonasmuzejs.lv
19 Z.Grīnvalde Tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās” 6 lpp. “Stars”, 16.01., 13.02., 16.03., 13.04., 18.09., 12.10., 18.11., 18.12.2018.
20 Z.Grīnvalde Jauns veids, kā sekot līdzi jaunumiem Madonas muzejā 1/4 lpp. “Madonas Novada Domes Vēstnesis” 02.2018.
21 Z.Grīnvalde Iepazīsti, izzini izpēti Madonu 1/2 lpp. “Stars”, 06.03.2018.
22 Z.Grīnvalde Atceroties 1949.gada 25.marta deportācijas 1/4 lpp. "Satrs", 23.03.2018.
23 Z.Grīnvalde Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” 1,5 lpp. “Madonas Novada Dome Vēstnesis”, 03. 2018.
24 Z.Grīnvalde Muzeju nakts “Šūpulis Biržu kalnā un Sarkaņos!” 2 lpp. “Stars”, 15.05.2018., “Madonas Novada Domes Vēstnesis”, 05.2018.
25 Z.Grīnvalde Vainagi, segas un lakati izstādēs Madonas muzejā 1/2 lpp. “Stars”, 29.06.2018.
26 Z.Grīnvalde Mākslinieciskās koncepcijas konkurss ekspozīcijai “Madonas novada vēsture 14. – 21.gadsimts” 1/2 lpp. “Madonas Novada Domes Vēstnesis”, 06.2018.
27 Z.Grīnvalde Izsludina konkursu 1/2 lpp. “Stars”, 14.08.2018.
28 Z.Grīnvalde Apmeklē Madonas muzeju augustā – Zanes Bikovskas intervija ar Zani Grīnvaldi 1 lpp. “Stars”, 15.08.2018.
29 Z.Grīnvalde Aktualitātes Madonas muzejā 1 lpp. “Stars”, 31.08.2018.
30 Z.Grīnvalde “Latvijas Skolas somas” piedāvājums Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā 1 lpp. “Madonas Novada Domes Vēstnesis”, 09.2018.
31 Z.Grīnvalde Latvijas Muzeju biedrības pieredzes apmaiņas platforma “Rītdienas muzejs. Atvērtais krājums” Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos 1,5 lpp. “Stars”, 04.09.2018.
32 Z.Grīnvalde Noslēdzies mākslinieciskās koncepcijas konkurss “Ekspozīcija “Madonas novada vēsture 14. – 21.gadsimts” 1,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv, 10.2018., http://www.madona.lv, 10.2018., “Stars”, 10.2018.
33 Z.Grīnvalde Valsts svētku mēnesis Madonas muzejā 1 lpp. “Stars”, 09.11.2018., “Madonas Novada Domes Vēstnesis”, 11.2018.
34 I.Gaujēna “Ilzei Kalnārei 100” 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv, 01.2018.
35 I.Gaujēna Izstādes “Latvijas gadsimts” veidošana 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv
36 I.Gaujēna “Agronomei, muzeja darbiniecei Rutai Umurei 85” 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv, 10.2018.
37 I.Gaujēna “Folkloristam un teologam Mārtiņam Celmiņam 155" 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv, 11.2018.
38 I.Gaujēna No dziesmas vīru korim līdz valsts himnai 1 lpp. “Madonas Novada Domes Vēstnesis”, 11.2018.
39 I.Gaujēna Rotaļlietu stāsts Madonas muzejā 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv, www.madona.lv, “Stars”, 28.12.2018.
40 I.Sudāre Slēpošanas tradīcijas Sarkaņu skolā 2 lpp. “Sarkaņu Ziņas” 01.-03.2018. http://www.madona.lv/lat/get.php?o=1&f=filelists/1521699633-sarkanimarts.pdf
41 I.Sudāre “Daži fakti no Sarkaņu skolas vēstures” 1/3 lpp. http://www.madona.lv/lat/get.php?o=1&f=filelists/1529392992-sarkanijunijs.pdf 2018.gada aprīlis-jūnijs
42 I.Sudāre “Aktrise Olga Dreģe ciemojas dzimtajā pusē” 1 lpp. “Stars” 26.01.2018., “Sarkaņu Ziņas” 01.2018., http://www.madona.lv/lat/get.php?o=1&f=filelists/1521699633-sarkanimarts.pdf
43 I.Sudāre “Baltā galdauta svētki Sarkaņu skolā” 1 lpp. “Stars”, 11.04.2018., http://www.madona.lv/lat/get.php?o=1&f=filelists/1529392992-sarkanijunijs.pdf 04. - 06.2018.
44 I.Sudāre “Šūpulis Muzeju naktī Sarkaņos” 1 lpp. http://www.madona.lv/lat/get.php?o=1&f=filelists/1529392992-sarkanijunijs.pdf 04. - 06.2018.
45 I.Zvirgzdiņš Atentāts mežā 4 lpp. "Simts stāstu par Lubānu"
46 I.Zvirgzdiņš Lubānas un apkārtnes iedzīvotāji tautskaitēs 6 lpp. "Simts stāstu par Lubānu"
47 I.Zvirgzdiņš Gana dēkainā dzīve 2,5 lpp. "Simts stāstu par Lubānu"
48 I.Zvirgzdiņš Lubānas fotogrāfs Alfreds Grāvers 4 lpp. "Simts stāstu par Lubānu"
49 I.Zvirgzdiņš Brāļi Plātes no Meirāniem 3 lpp. "Simts stāstu par Lubānu"
50 I.Zvirgzdiņš LU gadskārtējā konference 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 01.02.2018.
51 I.Zvirgzdiņš Bērzaunietis Maskavā 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 19.02.2018.
52 I.Zvirgzdiņš Piebilde konkursam 1 lpp. “Stars”, 21.03.2018.
53 I.Zvirgzdiņš Arņa diena medicīnas muzejā 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 11.06.2018.
54 I.Zvirgzdiņš Pasākums, kas skar arī Madonu 0,5 lpp. www.madonasmuzejs.lv 11.06.2018.
55 I.Zvirgzdiņš Noskaidrots, gatavojot izstādi 1 lpp. “Stars”, 15.06.2018.
56 I.Zvirgzdiņš Cesvaines fotogrāfs Dickals 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 26.07.2018.
57 I.Zvirgzdiņš Pagastu delegāti Ļaudonā 1 lpp. “Stars”, 22.08.2018.
58 I.Zvirgzdiņš 1919.gada komendantūras 1 lpp. “Stars”, 04.09.2018.
59 I.Zvirgzdiņš Pirmā balsošana pēc kara 1 lpp. “Stars”, 25.09.2018.
60 I.Zvirgzdiņš Vai lasīt citiem rakstītas vēstules? 1 lpp. “Stars” 27.11.2018.
61 I.Zvirgzdiņš 90 nedēļas līdz miera līgumam 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 20.09.2018.
62 I.Zvirgzdiņš Daži dokumenti saistībā ar Lāčplēša kara ordeni 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 07.11.2018.
63 I.Zvirgzdiņš Papildinājumi par Aiviekstes spēkstaciju 1 lpp. www.madonasmuzejs.lv 06.12.2018.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Muzeja speciālisti Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” 39 lpp.
2 I.Gaujēna un muzeja speciālisti Tematiskais struktūrplāns ekspozīcijai “Madonas novada vēsture 14. -21.gs.” 25 lpp.
3 L.Irbe Vai viegli būt jaunam? – PROTESTS [Madonas rajona 50-90.gadu jaunatne] 29 lpp.
4 I.Zvirgzdiņš 90 nedēļas līdz miera līgumam /Latvijas Neatkarības karš/ 11 lpp.
5 I.Sudāre No Sarkaņu skolas vēstures ar papildinājumu 11 lpp.
6 I.Sudāre Piena trauki un pārstrāde 6 lpp.
7 I.Sudāre Valdis Breģis (1928-2011) – diriģents, komponists, pedagogs 8 lpp.
8 I.Gaujēna Barikāžu laiks. 1991.gada 13. līdz 28.janvāris 1 lpp.
9 I.Gaujēna Ilzei Kalnārei 100 2 lpp.
10 I.Zvirgzdiņš Augusts Lietavietis (1893-1984) 1 lpp.
11 N.Seļma Starptautiskā sieviešu diena 2,5 lpp.
12 N.Seļma Kultūras darbiniecei Martai Kraslovskai - 90 3 lpp.
13 L.Garā Voldemārs Māliņš - agronoms, Tautas daiļamata meistars. 1 lpp.
14 L.Garā Vainagu valkāšanas tradīcijas Madonas novadā 1 lpp.
15 L.Garā Audumi Jāņu nakts krāsā 3 lpp.
16 L.Garā Līga Skariņa. "Korķi" 1 lpp.
17 I.Zvirgzdiņš Cesvaines fotogrāfs Jūlijs Dickals 2 lpp.
18 I.Gaujēna Agronomei Rutai Umurei 85 2 lpp.
19 I.Gaujēna Folkloristam un teologam Mārtiņam Celmiņam 155 2 lpp.
20 N.Seļma Madonas Bērnu un jauniešu centra pulciņu vadītājs, bijušais muzeja darbinieks (12.12.1938. – 04.2018.) Guntis Ozoliņš 1,5 lpp.
21 L.Garā Cimdi Madonas muzeja krājumā 2 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartītes 1233

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 24582
Individuālie 13422
Pārējie 2804
Apmeklētāji grupās 8356
Skolēni grupās 5934
Ārzemnieki grupās 191
Pārējie grupās 2231
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

15924

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

350

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2375

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

751

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

204

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

118

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1599

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

32

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

551

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

63

tai skaitā muzejā:

63

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Indulis Zvirgzdiņš Elektrifikācija 1 63 Barkavas pamatskolas skolēni
2 Laima Garā Latvju zīmes muzeja krājuma priekšmetos 1 30 Bērzaunes pamatskolas skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Zane Grīnvalde “Iepazīsti Latviju” 2014 23 365 Cesvaines vidusskolas 3.klašu, Daugavpils 13.vidusskolas 8.klašu, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Ļaudonas vidusskolas 3. un 4.klašu un Praulienas pamatskolas 1.-9.klašu skolēni, Dignājas pamatskolas 1.-9.kl., Rēzeknes sākumskolas 4.kl., A.Eglīša Ļaudonas vsk. 1.-2.klašu skolēni
2 Zane Grīnvalde “Uzcel savu Madonu 2016 1 7 Madonas pilsētas vidusskolas 1.-3.klašu, Kusas pamatskolas 2., 3.kl. skolēni
3 Laima Garā “Tautas apģērbs un mode” 2 52 Madonas pilsētas vsk, Ērgļu vsk. 6.klašu skolēni
4 Danute Vēze “Tikai vienu reizi”- monotipija 2011 50 566 Mārcienas sākumskolas, A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 2.kl., Cesvaines vsk.3.kl., pamatskolas skolēni, Ērgļu vsk. 2.-4.kl., Madonas pilsētas vsk 6.c, 8.-9.klašu, Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas, Barkavas, Degumnieku pamatskolas, Barkavas pamatskolas 1.-4.kl., Kusas pamatslolas 1.-3.kl., Dignājas pamatskolas 1.-9.kl., Vārkavas vsk 5.-6.kl. un Daugavpils 13.vsk 8.klašu skolēni
5 Danute Vēze “Sestā maņa, iepazīsim dabas vērtības” 2018 4 48 Madonas pilsētas vsk 6.klašu skolēni
6 Natālija Seļma, Zane Grīnvalde Iepazīsim kulināro mantojumu un tradīcijas 2017 26 381 Madonas pilsētas vsk mājturības un tehnoloģiju metodiskā komisija, Madonas pilsētas vsk 2.a, 3a, 9.klašu, 5., 6.klašu, 2.klaši, 7.klašu, 8.klašu, 1.klašu skolēni, Ērgļu vsk.3.-4..kl, A.Eglīša Ļaudonas vsk. 1-2.klašu
7 Danute Vēze “Kas ir guļbūve?” – iepazīsim guļbūves tradīcijas 2008 4 50 Daugavpils 13.vsk 8.klašu skolēni
8 Zina Apsīte Mazais arheologs 2007 7 106 Ērgļu vidusskolas 2.-4.klašu, Madonas pilsētas vidusskolas 3.a, Barkavas pamatskolas 1.-4.klašu skolēni
9 Zane Grīnvalde Iepazīsti Madonas novada personības 2018 1 24 Madonas pilsētas vidusskolas 5.klases skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z.Grīnvalde “Dzīves un mākslas krāsās” 1999 8 229 Madonas novada pensionāri, katras nodarbības pieaicinātie viesi
2 Z.Grīnvalde “Izzini, Izpēti, Iepazīsti Madonu” 2016 4 26 Madonas pilsētas vidusskolas 1.-3.klases, Kusas pamatskolas 3.klases skolēni
3 Z.Grīnvalde “Zinību mēnesis” 2014 15 210 Madonas pilsētas vidusskolas 4.a, 5., 11.b klases, Madonas Valsts ģimnāzijas 9.b, 11.klašu, 12.klašu, Kristiāna Dāvida pamatskolas 6.-9.klašu skolēni, ģimene ar 2 skolēniem, p.i.i. Kastanītis 5 gadnieku un sagatavošanas grupiņas bērni
4 Z.Grīnvalde Latvijas nedēļa 2014 5 86 Madonas pilsētas vidusskolas 4.a kl., Ļaudonas vidusskolas 3.kl., 4.klases skolēni un Nodarbinātības Valsts aģentūras bezdarbnieku grupa, Cesvaines pamatskolas skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Latvijas televīzijas radošās grupas tikšanās ar aktrisi Olgu Dreģi un viņas skolasbiedriem, skolotājiem Madonas pilsētas vidusskolā, bijušajā Sarkaņu skolā (tagad muzeja krātuve). Režisores M.Balodes dokumentālās filmas "Olga Dreģe" uzņemšana 15.01.2018. Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos 1 26 O.Dreģe ar māsu Martu, skolas un klases biedri J.Rauda, D.Cīrulis, V.Podniece, R.Zvejniece, sarkaniete A.Z.Cīrule, I.Gailīte, skolotāja J.Vāvere, G.Apele, muzeja darbinieki – direktore L.Zepa, D.Zvirgzdiņa, L.Garā, I.Sudāre, brīvprātīgā M.Lukašuna, tautas nama vadītāja V.Kļaviņa, bijusī Sarkaņu bibliotekāre A.Pintāne
2 Tikšanās ar senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”. 17.01., 14.02., 21.03., 18.04., 19.09., 17.10., 28.11., 19.12.2018. Muzeja izstāžu zāles 8 229 Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
3 Virtuālās ekspozīcijas “100 Madonas novada personības” atklāšana ar Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa līdzdalību 22.01.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 186 Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar prezidenta kancelejas darbiniekiem (4), Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora, Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Palmira Brice, Aija Kaškure, Vidzemes TV, laikraksta Stars žurnālisti, Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotājas, novada iedzīvotāji
4 Izraēlas vēstnieces Lirone Bar-Sadē (Lironna Bar Sadeh) un Izraēlas vēstniecības kultūras nodaļas vadītājas Marinas Piņķes vizīte muzejā 14.02.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 10 Madonas muzeja un bibliotēkas darbinieki, Madonas novada pašvaldības speciālisti
5 Radošo aktivitāšu nedēļa “Iepazīsti, izzini, izpēti Madonu” 12.-16.03.2018. Madonas pilsēta un muzejs 4 26 Madonas pilsētas vidusskolas 1.-3.klases, Kusas pamatskolas 3.klases skolēni
6 Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādes “Radīti, lai nezustu. Rakstniecības un mūzikas muzeja rokrakstu stāsti” atklāšana 16.03.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 38 Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule un speciālisti, izstādes autori – Māra Eņģele, Anita Smeltere, Roberts Skrajāns, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
7 Cēsu Zonālā valsts arhīva izstādes “Padomju varas represijas pret Madonas apriņķa iedzīvotājiem” atklāšana. Madonas novada politiski represēto tikšanās, vīru kopas “Vilki” koncertuzvedums 25.03.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 107 LNA Cēsu Zonālā valsts arhīva direktore Lelde Meidropa, arhīva speciāliste Anda Opoļska, Egils Kazakēvičs, Agris Veckalniņš, Madonas novada politiski represētie, Cēsu politiski represētie, deputāti – Artūrs Grandāns, Valda Kļaviņa, domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora, vīru kopa “Vilki”, vadītājs Edgars Lipors
8 Tikšanas ar skolēniem “Atceroties 1941. un 1949.gada deportācijas” 29.03.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 89 Madonas pilsētas vidusskolas 9.klašu skolēni, Barkavas pamatskolas 9.klases skolēni, Madonas novada politiski represēto apvienības vadītāja Elza Serdāne, Laimnesis Austriņš, Benita Tauriņa
9 “Rokraksts – rakstnieka atmaskotājs”. Sarunas ar grafoloģi Anitu Milleri 12.04.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 73 Grafoloģe Anita Millere, Māra Eņģele, Anita Smeltere, Rihards Skrajāns no Rakstniecības un mūzikas muzeja, Madonas pilsētas vidusskolas 10.klases skolēni, skolotāja R.Trušele. Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
10 Ungārijas vēstniecības Latvijā atašeja Aleksandras Čizmadias vizīte muzejā 12.04.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 10 Ungārijas vēstniecības un Ungārijas tūrisma biroja darbinieki
11 Madaras Neikenas izstādes “Tur un tepat” atklāšana 20.04.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 36 Māksliniece Madara Neikena un viņas radinieki, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, žurnāliste Inese Elsiņa, Madonas muzeja darbinieki
12 Madonas novada interešu izglītības pulciņu pedagogu izstāde "Dzīves sapņu darbi", pedagogu noslēguma tikšanās 22.04.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 18 Madonas novada un pilsētas bērnu un jauniešu centra skolotāji
13 “Baltā galdauta svētki – Sarkaņu skolai 115” Sarkaņos 04.05.2018. Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos 1 114 Latvijas simtgades biroja projektu vadītāja Diāna Čivle, Sarkaņu pamatskolas absolventi, bijušie audzēkņi, Sarkaņu pagasta iedzīvotāji
14 Madonas novada izglītības iestāžu 10. - 12.klašu olimpiāžu dalībnieku apbalvošana 14.05.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 117 Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa vadītājas vietniece Sarmīte Jansone, 10. – 12.klašu olimpiāžu dalībnieki
15 Muzeju nakts “Šūpulis Biržu kalnā” 19.05.2018. Muzeja izstāžu zāles, teritorija 1 638 Madonas Bērnu un jauniešu centra improvizācijas pulciņš “Impro prieks” (vad.Dace Dzilna), dramatiskais pulciņš (vad. Dace Ādamsone) un mūzikas studija (vad. Dace Sināte), Madonas pilsētas, novada, kaimiņu novada iedzīvotāji, pilsētas viesi no dažādām Latvijas vietām, kuri piedalās akcijā “Muzeju nakts”
16 Muzeju nakts “Šūpulis Sarkaņos” 19.05.2018. Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos 1 184 Madonas novada, kaimiņu novadu, Sarkaņu pagasta iedzīvotāji un viesi
17 Heršela grupas darbu izstādes “Ciano pavasaris” atklāšana 26.05.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 18 Liepājas mākslinieki, “Heršela grupas” mākslinieki – Zane Begge Beģe, pilsētas un novada iedzīvotāji
18 Konference “Būt vai nebūt varonim” 08.06.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 103 Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, pilsētas viesi, lektori: psihoterapeits Viesturs Rudzītis, Dr.hist., prof. Harijs Tumans, priesteris Pāvils Kamola, režisors Viesturs Kairišs, grupu moderatori: priesteris Ronalds Melkeris, prof.Angelika Juško – Štekele, th.theol.māsa Sofija Irena Ošmjanska, žurnāliste Dace Stirāne
19 Izstādes “Eņģeļi” atklāšana”, klasiskās mūzikas koncerts – Operas solisti Jānis Apeinis, Perīna Medefa /Francija/ un Agnese Egliņa 08.06.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 158 Anikšču pašvaldības delegācija – mērs Ķestutis Tubis, mākslas centra direktors Tomass Tuskenis, muzeja darbinieki, Operas solisti Jānis Apeinis, Perīna Medefa /Francija/ un koncertmeistare Agnese Egliņa, pilsētas viesi, Madonas pilsētas, novada un kaimiņu novadu iedzīvotāji
20 Zigmunda Šņores izstādes “Akvareļi” atklāšana 15.06.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 42 Rīgas, Madonas un Ērgļu novadu iedzīvotāji, mākslinieka viesi
21 Izstādes “100 – krēsli Madonā” atklāšana 27.06.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 83 Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, viesi, plenēra dalībnieki, Lietuvas mākslinieki
22 Izstādes “Vai viegli būt jaunam” PROTESTS (Madonas rajona 50. - 90.gadu jaunatne) atklāšana 03.08.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 28 Madonas pilsētas un novada un kaimiņu novadu iedzīvotāji
23 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra glezniecības kolekcijas izstādes “ZELTS” atklāšana 07.08.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 37 Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbinieki: direktora vietnieks, izstādes kurators Māris Čačka, galvenā krājuma glabātāja, izstādes kuratore Zane Melāne u.c.
24 “Izstāsti savu stāstu – kas unikāls Madonai – Tavai apkaimei, produktam vai servisam. Ieskats dizaina domāšanai” (Tell a Story – what is the Unique About Madona. Creating a Story of Your Place, Product and Service. Design Thinking) 16.08.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 27 Ilze Gailīte–Holmberga – Northern Dimension Partnership of Culture (NDPC) jeb Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības vecākā padomniece, asoc.prof. Andris Klepers, Johanna Būra Bruntse (Johanne Buur Bruntse) no Dānijas, Madonas Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Andris Karpovičs, Sanita Soma un Ilze Stūre no Madonas Tūrisma informācijas centra, SIA “PLūkt” īpašniece Māra Lieplapa. Moderatori: Signe Adamoviča un Čārlzs Bušmanis (Charles Buchman), Madonas novada tūrisma pakalpojuma sniedzēji, interesenti
25 Latvijas Muzeju biedrības pasākums “Rītdienas muzejs. Atvērtais krājums” 06.09.2018. Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos, Madonas muzeja Izstāžu zāles un krājums 1 48 Latvijas muzeju darbinieki no 19 muzejiem. Latvijas muzeju biedrības valde, organizatore Dace Bumbiere Augule, lektori – Inese Sudāre (Madonas muzejs), Kristīne Skrīvere (Cēsu vēstures un mākslas muzeja vadītāja), Diāna Nipāne (Limbažu muzejs)
26 Kinoseanss “Vai viegli būt jaunam”, tikšanās ar kinokritiķi Anitu Uzulnieci 13.09.2018. Madonas novada bibliotēkas lasītava 1 13 Madonas pilsētas vidusskolas 12.klases skolēni, interesenti, kinokritiķe Anita Uzulniece
27 Mākslinieču Austras Celmiņas-Ķeirānes, Kristīnes Rubenes un Annas Rubenes izstādes “Tuvplāns” atklāšana 15.09.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 47 Mākslinieces – Austra Celmiņa-Ķeirāne, Kristīne Rubene, Anna Rubene, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji, mākslinieču viesi no Rīgas
28 Radošo aktivitāšu “Zinību mēnesis” 04.-28.09.2018. Muzeja izstāžu zāles 15 231 Madonas pilsētas vidusskolas 4.a, 5., 11.b klases, Madonas Valsts ģimnāzijas 9.b, 11.klašu, 12.klašu, Kristiāna Dāvida pamatskolas 6.-9.klašu skolēni, ģimene ar 2 skolēniem, pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” 5 gadnieku un sagatavošanas grupiņas bērni
29 Konkursa “Uzmanību - Es, Tu, mēs – ūdens” noslēguma pasākums 22.10.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 65 Konkursa “Uzmanību – Es, Tu, mēs – ūdens” dalībnieki, Latvijas Dabas muzeja speciālisti
30 Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstādes HELIOS atklāšana 26.10.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 42 Mākslinieki – Kristians Brekte, Modris Svilāns, mākslinieku draugi no Rīgas, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
31 “Latvijas nedēļa”- radošo aktivitāšu nedēļa “Cimdotā Latvija” 12. – 18.11.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 64 Madonas pilsētas vidusskolas 4.a kl., Ļaudonas vidusskolas 3.kl., 4.klases skolēni un Nodarbinātības Valsts aģentūras bezdarbnieku grupa
32 Tikšanas ar Madonas novada politiski represētajiem, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņu koncerts 16.11.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 39 Madonas novada politiski represētie, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi
33 Konkurss skolu jauniešiem “Erudīts” 27.11.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 29 Madonas pilsētas vidusskolas 9. un 12.klašu, Madonas Valsts ģimnāzijas 11. un 12.klašu un Bērzaunes pamatskolas 9.klašu skolēni, žūrija – Vija Pelše, Lilija Mozga, Līga Irbe, Ilze Gaujēna
34 Madonas novada pašvaldības ideju konkursa “Madonas pilsētas vides objektu dizaina izstrāde” noslēgums 30.11.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 37 Konkursa dalībnieki no Madonas un novada, Rīgas, Ogres, Rēzeknes, Rankas
35 Radošās darbnīcas “Ziemeļu krāsas” un J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņu koncerts 08.12.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 168 J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas pedagogi, audzēkņi, skolotājas Ingrīdas Gailītes vadībā, Madonas pilsētas un novada iedzīvotāji
36 Ilmas Austriņas un Daces Austriņas izstādes “Gobelēns un mode” atklāšana 14.12.2018. Muzeja izstāžu zāles 1 73 Mākslinieces Ilma Austriņa, Dace Austriņa, mākslinieču viesi un ģimenes draugi no Rīgas un Kalsnavas puses, Kalsnavas pagasta vadītājs Artis Mūrmanis
37 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izsludinātā mākslinieciskās koncepcijas konkursa ekspozīcijai “Madonas novada vēsture 14. - 21.gadsimts” žūrijas komisijas sēdes 04.,11.10. un 19.11.2018. Muzeja izstāžu zāles 3 21 Žūrijas komisija: priekšsēdētaja-muzeja direktore Līvija Zepa, locekļi-Ilze Gaujēna, Līga Irbe, Zane Grīnvalde, Cēsu vēstures un mākslas muzeja vadītāja Kristīne Skrīvere, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora, sekretāre Laima Rēvele

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pie muzeja krājuma ēkas un izstāžu zālēm ir bruģēts uzbraucamais celiņš ar iespēju iekļūt muzejā apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem. Muzeja krājuma ēkā (1.stāvā) ir pieejama bibliotēka ar ierīkotu lasītavu darbam ar krājuma kartotēkām un materiāliem. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un māmiņām ar ratiņiem ir iespēja iekļūt muzeja izstāžu zālēs no pagalma puses.
2. Redzes invalīdiem Vājredzīgiem apmeklētājiem ir iespējams izmantot lupas, anotācijas izstādēm tiek sagatavotas ar palielinātiem burtiem.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

50

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

45

Tai skaitā no muzeja krājuma:

24

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

8

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

15

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

5

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Virtuālā ekspozīcija "100 Madonas novada personības" Valsts kultūrkapitāla fonds, Madonas novada pašvaldība Papildināti apraksti - Z.Grīnvalde: Dz.Rubene-deju skolotāja, P.Brice-kultūras darbiniece, E.Rudenāja-muzeja direktore, I.Gaujēna:A.Bieziņš-ārsts, L.Vankina-arheoloģe, R.Zuika-kordiriģents, A.Veckalniņš-"zaļo" armijas komandieris, M.Cimdiņa: L.Mūrnieks-gleznotājs, L.Skariņa-keramiķe, J.Seiksts-keramiķis, I.Ēmane-vitrāžiste, R.Pinnis-mākslinieks, M.Peilāne-māksliniece, I.Zvirgzdiņš: P.Ārends-arhitekts, O.Nonācs-žurnālists

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Madonas un Holandiešu draugu īpašā internacionālā izstāde Izstāde 08.03.-14.04.2019. Holandes mākslinieku grupa Nīderlande
Francijas institūta Latvijā izstāde “Iekļauties kustībā” Izstāde 27.07.–08.09.2019. Francijas institūts Latvijā Francija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Līdzdalība Ziemeļu Dimensijas projekta “Tu esi iekšā [Madonā]! – Vieta, kur esi vienmēr gaidīts! Iepazīsti, esi klātesošs un radi Madonu” (YOU are IN [Madona] – A place where YOU are always welcomed! Explore, bee IN and create Madona) pieteikuma sagatavošanā Tūrisma pieredzes attālos reģionos apvienošana 01.01.-31.01.2018. Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerības sekretariāts Somija
Izraēlas vēstniece Lirone Bar-Sadē (Lironne Bar Sadeh) un Izraēlas vēstniecības darbinieku vizīte muzejā Vizīte 14.02.2018. Izraēlas vēstniecība Latvijā Izraēla
Ungārijas vēstniecības Latvijā kultūras atašeja Aleksandras Čizmadias vizīte muzejā Vizīte 12.04.2018. Ungārijas vēstniecība Latvijā Ungārija
Biržu novada (Lietuva) muzeji un izcilākie tūrisma pakalpojumu sniedzēji “Birži - Pakroja – Burbišķi” Pieredzes apmaiņa 09.05.2018. Biržu novada tūrisma informācijas centrs Birži Lietuva
Anikšču mākslas centra Eņģeļu muzeja kolekcijas izstāde “Eņģeļi” izstāde Izstāde 08.06.2018. Anikšču pašvaldība Anikšči Lietuva
Francijas institūta Latvijā izstāde “Bordo vīnkopības reģions” Izstāde 08.06.2018. Francijas institūts Latvijā Francija
Seminārs -radošās darbnīcas “Izstāsti savu stāstu - kas unikāls Madonai -tavai apkaimei, produktam vai servisam. Ieskats dizaina domāšanā” ar Dānijas lektoru piedalīšanos Seminārs -radošās darbnīcas 17.08.2018. Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerības sekretariāts Dānija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Francijas institūta Latvijā direktora Žila Bonviāla vizīte muzejā, vijolnieces Olīvijas Steindleres un pianista Ugo Majo koncerts Vizīte, koncerts 05.03.2017. Francijas institūts Latvijā Francija
Foto izstādes Dmitrijs Karpenko “ Zviedrija no putna lidojuma ” un Poe Jonsson “ Zviedrijas un Latvijas daba ” Izstādes 10.03.2017.-24.03.2017. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Zviedrijas dienu atklāšana Madonā , Zviedrijas vēstnieka Latvijā Henrika Landerholma un Madonas novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Zviedrijā Tranosas pašvaldības vadītāja Pērs Ulfsbo un Izglītības nodaļas vadītāja Trugve Lundblads vizīte Pasākums 10.03.2017. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Madonas novada pašvaldības sadraudzības partneru no Baltkrievijas, Lagoiskas pašvaldības delegācijas vizīte Vizīte 19.03.2017. Lagoiskas pašvaldība Lagoiska Baltkrievija
Muzeju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē 13 ekskursiju vadītāji no Sankt –Pēterburgas Petropavlovskas cietokšņa muzeja Pieredzes apmaiņa 13.05.2017. Krievija
Muzeju apmeklē Madonas novada pašvaldības sadraudzības partneri no Vaijes pagasta, Vācija Vizīte 10.08.2017. Vaijes pagasta rāte Vaijes pagasts Vācija
"Atgriešanās mājās” Latvija - Vācija - Austrālija - Kanāda - Latvija". Mākslinieču - Ernas Bērziņas/ Dzelmes/ Ķikures, (Austrālija) Dzidras Mičeles (Austrālija) un Ineses Birstiņas (Kanāda) darbu izstāde Izstāde 22.09.-29.10.2017. Latvijas vēstniecība Kanādā

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāles Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 1984
Krājuma un administrācijas ēka Skolas iela 12, Madona, madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 2003
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads, LV-4870 Pašvaldības īpašums 1903 9242
Teritorijas kopējā platība (m2):

5095

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krājuma un administrācijas ēka, Skolas iela 12, Madona
Izstāžu zāles, Skolas iela 10a, Madona
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve, Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2219

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 423
Krājuma telpas 970
Pārējās telpas 826
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: