Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801

Vadītājs/ direktors:

Līvija Zepa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Līvija Zepa 64822480 26541110 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944. gada 20. septembris

Misija:

Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Madonas novadā, veidojot daudzveidīgu un ilgtspējīgu muzeja piedāvājumu, lai izglītotu sabiedrību un piedāvātu kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Madonas novada vēsturi, tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā un sekmētu to izmantošanu tūrisma attīstībā. Muzeja stratēģiskie mērķi un uzdevumi 1.Veidot krājumu kā novadu raksturojošu kultūrvēsturisku liecību krātuvi, nodrošināt tā saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši „Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu” un veidot krājumu pieejamu sabiedrībai, izmantojot digitalizācijas iespējas. 2.Veikt Madonas novada kultūrvēstures izpēti, veidot novadu raksturojošu muzeja krājumu un publiskot pētījumu rezultātus. 3.Nodrošināt muzeja pieejamību un publicitāti, uz ilgtspēju vērstu sabiedrības izglītošanu, izmantojot muzeja daudzveidīgo krājumu, pētnieciskā darba rezultātus, pilnveidojot un paplašinot komunikācijas un izglītojošā darba metodes, piedāvājot kvalitatīvas tematiskās un mākslas izstādes, ekspozīcijas. Ņemot vērā izglītojošā, krājuma un pētnieciskā darba rezultātus, veicināt priekštatu par profesionālās un tradicionālās mākslas norisēm. 4.Radīt pilnvērtīgu muzeja produktu un pakalpojumu, kas apmierinātu muzeja apmeklētāju vēlmes un intereses, ir pieejams sabiedrībai un interešu grupām un piešķirtu muzejam raksturīgu individualitāti, uzturēt aktīvu muzeja dialogu ar Madonas un kaimiņu novadu iedzīvotājiem un viesiem. Muzejs – ilgtspējīgs, radošs, atraktīvs un atvērts sabiedrībai. 5.Nodrošināt moderna, apmeklētājiem ērta muzeja kompleksa funkcionēšanu

Darbība:

1. Muzejs apzina, vāc, pēta, glabā un popularizē materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 2. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam; 3. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 4. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas; 5. Sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u. c. materiālus. 6. Veic krājuma digitalizāciju, izglītojošo programmu piedāvājuma digitalizāciju 7. Uztur un attīstīta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapā ir informācija par aktualitātēm (izstādēm, pasākumiem, dalību projektos, muzejpedagoģiskajām programmām) muzejā, foto galerijas, muzeja speciālistu un administrācijas kontaktinformācija. Muzeja mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar muzeja nolikumu, pakalpojumu cenrādi, muzeja darbības pārskatu, izstāžu plāniem, muzeja krājumu, muzejpedagoģiskajām nodarbībām, lekcijām, pētījumiem, izdevumiem un publikācijām, kā arī informāciju par muzeja vēsturi.

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2016

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

MNM, MNM Plg.

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Madonas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Krājuma un administrācijas ēka Skolas ielā 12, Madonā, darba laiks: darbdienās no 8.00 - 17.00 brīvdienas - sestdiena, svētdiena Muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, darba laiks: pirmdienās - brīvs otrdiena - piektdiena no 10.00 - 17.00 sestdiena, svētdiena - pēc iepriekšēja pieteikuma mob.t.20221997

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja bezmaksas apmeklējums: 1.1. trešdienās pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm;
1.2. pirmsskolas vecuma bērniem;
1.3. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.-3. klašu audzēkņiem;
1.4. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem;
1.5. Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
1.6. Latvijas muzeju darbiniekiem;
1.7. novada pašvaldības sadarbības partneriem;
1.8. starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Uzziņas materiāla pieejamība un iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem. NB! Izmantojot krājuma materiālus publikācijām, atsauce uz muzeju obligāta.
3 Krājuma materiālu deponēšana: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
4 Fotografēšana, filmēšana: muzeja darba popularizēšanai.
5 Tiesības kopēt vai skenēt: citiem republikas muzejiem.
6 Uzziņas materiāla sagatavošana, izmantojot muzeja krājumu: novada pašvaldības iestādēm, citiem Latvijas muzejiem.
7 Krājuma materiāla izmantošana, skenēšana, fotografēšana (ja nav citi ierobežojumu): materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
8 Ekskursiju vadīšana muzejā: novada iedzīvotājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas biļešu cenas muzeja Lielajās izstāžu zālēs: - pieaugušajiem € 1,00
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
2 Ieejas biļešu cenas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā „Novada arheoloģija”, mansardā un mazajā zālē: - pieaugušajiem € 0,50
- studentiem, senioriem € 0,30
- skolēniem € 0,20 Bezmaksas ieeja: trešdienās - pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm; - pirmskolas vecuma bērniem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu vispārizglītojošo skolu 1.- 3. klašu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu mākslas skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem; - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas; - Latvijas muzeju darbiniekiem; - Madonas novada pašvaldības sadarbības partneriem; - starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem.
3 Ieejas biļete ģimenei: 4 - 6 cilvēki € 2,50
4 Ekskursiju vadīšana muzejā (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām € 5,00
- skolēnu grupām € 3,00
- svešvalodā pieaugušo grupām € 8,00 Bezmaksas: Madonas novada iedzīvotājiem
5 Ekskursiju vadīšana ārpus muzeja (ieskaitot PVN): - pieaugušo grupām pa pilsētu € 15,00
- svešvalodā € 20,00
- skolēnu, senioru grupām pa pilsētu € 12,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) € 20,00
- grupām pa novadu (pieaugušo un skolēnu) svešvalodā € 30,00
- grupām pa pilsētu svešvalodā (senioru un skolēnu) € 15,00
6 Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem (ar PVN neapliek) € 2,00
7 Priekšmeta tematiska izvēle un atlase pēc iepriekšēja pasūtījuma (papildus aprēķinot PVN): - 1 - 10 priekšmeti € 0,70
- virs 10 priekšmetiem € 1,40
8 Zinātniskā arhīva izmantošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lieta € 1,40
9 Krājuma materiālu deponēšana juridiskām un privātpersonām( par 1 vienību) (papildus aprēķinot PVN): - uz 1 dienu € 1,40
- uz 1 nedēļu € 7,00
- uz 1 mēnesi € 14,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātājiem un citiem republikas muzejiem.
10 Fotografēšana, filmēšana(papildus aprēķinot PVN): - ekspozīcijā, izstādē (ja nav autoru ierobežojumu) € 1,40 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
11 Par vienas krājuma vienības fotografēšanu, filmēšanu (norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora) (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem ( pētniekiem zinātniskajiem darbiem), novada pašvaldību, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,25 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 2,85 - 4,25 Bezmaksas: muzeja darba popularizēšanai un materiālu dāvinātājiem muzeja krājumam.
12 Tiesības kopēt vai skenēt vienu krājuma vienību (papildus aprēķinot PVN): - Madonas novada skolēniem, studentiem, pētniekiem zinātniskajiem darbiem, pašvaldības, kultūras un izglītības iestādēm (atkarībā no datējuma) € 0,14 - 0,40
- pārējām fiziskām un juridiskām personām (atkarībā no datējuma) € 1,40 - 4,25 Bezmaksas: citiem republikas muzejiem
13 Digitālu attēlu izgatavošana, nosūtīšana elektroniski (papildus aprēķinot PVN): - digitāls attēls bez apstrādes (viena vienība) € 5,10
14 Printēšana A4 formātā 1 lapa (papildus aprēķinot PVN): - melnbalts attēls € 0,14
- krāsains attēls € 0,28
- melnbalts attēls uz fotopapīra € 0,28
- krāsains attēls uz fotoppīra € 0,57
17 Uzziņu materiāla sagatavošana (papildus aprēķinot PVN): - 1 lapa A4 formāt: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem a atkarībā no apjoma € 14,00 - 71,00 Bezmaksas: Madonas novada pašvaldības iestādēm un citiem republikas muzejiem
NB! Ja materiāla sagatavošanai nepieciešams braukt uz arhīviem, bibliotēkām, transporta, komandējuma un kopēšanas izdevumus sedz pasūtītājs.
18 Izstāžu iekārtošana ārpus muzeja (papildus aprēķinot PVN): - pasūtītājs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
19 Muzeja telpu izmantošana filmēšanai (papildus aprēķinot PVN): - pakalpojuma ņēmējs slēdz līgumu ar muzeja direktoru.
NB! Muzeja krājuma komisija var atteikt atsevišķu unikālu krājuma priekšmetu izmantošanu (slikti saglabājies, atrodas konservācijā vai restaurācijā, priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1. Muzejs apzina, vāc, pēta, glabā un popularizē materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai; 2. Veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam; 3. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 4. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas, izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas; 5. Sagatavo un publicē zinātniskos, informatīvos u. c. materiālus. 6. Veic krājuma digitalizāciju, izglītojošo programmu piedāvājuma digitalizāciju 7. Uztur un attīstīta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums. Izmaiņas ar Madonas novada pašvaldības domes 30.06.2020. lēmumu Nr.237, protokols Nr.13, 2.p. 29.10.2009
2. Noteikumi par krājumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma noteikumi 12.06.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 26.12.2008
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Madonas novada pašvaldības ētikas kodekss Madonas novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs 28.07.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja civilās aizsardzības pasākumu plāns 05.11.2007
2 Darba vides iekšējās uzraudzības plāns 05.12.2019
3 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāns 05.12.2019
4 Darba aizsardzības ievadapmācība 05.12.2019
5 Rīcības plāns ārkārtas gadījumā 31.08.2017
6 Instrukcijas darba aizsardzībā: elektrodrošībā neelektrotehniskajam personālam, ar datoru, pārvietojot smagumus, ar biroja, sadzīves tehniku, darbam augstumā, uz kāpnēm, vadot transporta līdzekli, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, drošības zīmju lietošanā, telpu uzkopšanai, teritorijas uzkopšanas darbiem 05.12.2019
7 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpu Skolas ielā 12 un Skolas ielā 10a, Madonā, Madonas novadā, slēgšanas un atvēršanas kārtību 10.11.2009
8 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma priekšmetu grāmatvedības uzskaites kārtība 05.01.2011
9 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi Madonas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem 26.09.2013 Rīkojums MNP/2.1.1.12/13/66
10 Instrukcija par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves "Sarkaņu pamatskola", Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, slēgšanas un atvēršanas kārtību 18.08.2016 Rīkojums Nr.34 - v
11 Madonas novada pašvaldības personāla personas datu aizsardzības politika 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
12 Madonas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas vadības kārtība (iekšējā kārtība) 01.02.2019 Rīkojums MNP/2.1.1.12/19/7
13 Madonas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto darbu izpildes novērtēšanas noteikumi 26.09.2019 Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr.440 (protokols Nr.18, 15.p.)
14 Madonas novada pašvaldības privātuma politika 14.02.2020 Izpilddirektores rīkojums Nr.MNP/2.1.1.2/20/3
15 Madonas novada pašvaldības Personu datu apstrādes noteikumi 13.07.2020 Rīkojums Nr.MNP/2.1.12/20/24

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde” Ikviens ir kāds” . Mākslinieces Dianes Hiskoks gleznas Izstāde 30.01.-15.03.2020. Diane Hiskoka Kanāda
“Baltic strings” – sadarbība ar Nīderlandes kuratoru, mākslinieci par tematiskas izstādes, plenēra norisi Madonas muzejā 2021.gada vasarā Veidot starptautisku sadarbību starp valstīm un māksliniekiem, veicināt valstu vienotību dažādās jomās 2021.gada jūnijs, jūlijs, augusts Kurators Erik Rorsh un māksliniece Iris de Lew Nīderlande
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Iepazīšanās ar mākslas plakātu veidošanu sietspiedes grafikas tehnikā Radošā darbnīca 08.03.2019. Māksliniece Īrisa de Leeuw Nīderlande
"Madonas un Nīderlandes draugi" - Izstādes atklāšanā piedalījās– Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vēro). Eriks Roršs (Erik Rörsch) izstādes organizators un mecenāts māksliniece Īrisa de Leeuw un metālmākslinieks Diks Kompīrs( Dik Kompier) Izstāde 09.03.-14.04.2019. Izstādes organizators, mecenāts Eriks Roršs,/ Erik Rörsch/,māksliniece Iris de Leeuw Nīderlande
Franču mākslinieka Silvēre Žarosona/ Silvere Jarrosson/monumentālo instalāciju L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) - izstāde Izstāde 26.07.-11.08.2019. Francijas institūts Latvijā Francija
Franču mākslinieka Silvēre Žarosona/ Silvere Jarrosson/ mākslas perfomance) Tikšanās ar Francijas institūta Latvijā direktoru Žilu Bonviālu (Gilles Bonnevialle) un kultūras projektu koordinatori Ditu Podskočiju. Francijas institūta Latvijā pēcpusdiena 01.08.2019. Francijas institūts Latvijā Francija
Dienviddānijas Universitātes studenti no dažādām valstīm semināra vadītāja Anna Herca (Latvija), Lina Giatsiatsou (Grieķija), Kasper Thomsen (Dānija), Lauvland (Norvēģija), Laura Carmona Lopez (Spānija), Frederik Øelund (Dānija)iepazīstināja ar zemūdens arheoloģijas darba specifiku, iespējām, aprīkojumu u.c. Seminārs -lekcijas par zemūdens arheoloģiju 15.08.2019. Dienviddānijas Universitāte, festivāls “ Ezera skaņas” Dānija
Lillānas Bruningas miniatūru darbu izstāde “Dzīves kastītēs” Izstāde 16.08.-02.10.2019. Vaijes pagasta rāte Vācija
Izstāde “Īru diasporas sievietes - celmlauzes”, deva iespēju ieskatīties ievērojamu īru diasporas sieviešu dzīvē un atstātajā mantojumā politikas, sieviešu balsstiesību, mākslas, zinātnes, humānās palīdzības un sporta jomā Izstāde “Īru diasporas sievietes - celmlauzes”, Madonas muzeja izstāžu zāle 26.11.-06.12.2019. Īrijas vēstniecība Latvijā Īrija
Izstādes “Īru diasporas sievietes – celmlauzes” atklāšana Īrijas diplomātiskās misijas Latvijā vadītājas vietnieces Helēnas O,Donelas kundzes vizīte muzejā 26.11.2019. Īrijas vēstniecība Latvijā Īrija
“ Lokālās vēstures pētniecība .Nozīme. Pieredze. Problēmas” ar muzeja sadarbības partneru, lektoru no A.Baranauska un A.Žukauskas – Vienuolis memoriālmuzeja dalību Starptautiskie zinātniskie lasījumi 24.10.2019. Anikšču muzejs Lietuva
Anikšču rajona pašvaldības delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte muzejā Vizīte muzejā sadarbības līguma starp Madonas novada pašvaldību un Anikšču rajona pašvaldību ietvaros 18.11.2019. Anikšči Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Līdzdalība Ziemeļu Dimensijas projekta “Tu esi iekšā [Madonā]! – Vieta, kur esi vienmēr gaidīts! Iepazīsti, esi klātesošs un radi Madonu” (YOU are IN [Madona] – A place where YOU are always welcomed! Explore, bee IN and create Madona) pieteikuma sagatavošanā Tūrisma pieredzes attālos reģionos apvienošana 01.01.-31.01.2018. Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerības sekretariāts Somija
Izraēlas vēstniece Lirone Bar-Sadē (Lironne Bar Sadeh) un Izraēlas vēstniecības darbinieku vizīte muzejā Vizīte 14.02.2018. Izraēlas vēstniecība Latvijā Izraēla
Ungārijas vēstniecības Latvijā kultūras atašeja Aleksandras Čizmadias vizīte muzejā Vizīte 12.04.2018. Ungārijas vēstniecība Latvijā Ungārija
Biržu novada (Lietuva) muzeji un izcilākie tūrisma pakalpojumu sniedzēji “Birži - Pakroja – Burbišķi” Pieredzes apmaiņa 09.05.2018. Biržu novada tūrisma informācijas centrs Birži Lietuva
Anikšču mākslas centra Eņģeļu muzeja kolekcijas izstāde “Eņģeļi” izstāde Izstāde 08.06.2018. Anikšču pašvaldība Anikšči Lietuva
Francijas institūta Latvijā izstāde “Bordo vīnkopības reģions” Izstāde 08.06.2018. Francijas institūts Latvijā Francija
Seminārs -radošās darbnīcas “Izstāsti savu stāstu - kas unikāls Madonai -tavai apkaimei, produktam vai servisam. Ieskats dizaina domāšanā” ar Dānijas lektoru piedalīšanos Seminārs -radošās darbnīcas 17.08.2018. Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerības sekretariāts Dānija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Francijas institūta Latvijā direktora Žila Bonviāla vizīte muzejā, vijolnieces Olīvijas Steindleres un pianista Ugo Majo koncerts Vizīte, koncerts 05.03.2017. Francijas institūts Latvijā Francija
Foto izstādes Dmitrijs Karpenko “ Zviedrija no putna lidojuma ” un Poe Jonsson “ Zviedrijas un Latvijas daba ” Izstādes 10.03.2017.-24.03.2017. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Zviedrijas dienu atklāšana Madonā , Zviedrijas vēstnieka Latvijā Henrika Landerholma un Madonas novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Zviedrijā Tranosas pašvaldības vadītāja Pērs Ulfsbo un Izglītības nodaļas vadītāja Trugve Lundblads vizīte Pasākums 10.03.2017. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Madonas novada pašvaldības sadraudzības partneru no Baltkrievijas, Lagoiskas pašvaldības delegācijas vizīte Vizīte 19.03.2017. Lagoiskas pašvaldība Lagoiska Baltkrievija
Muzeju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē 13 ekskursiju vadītāji no Sankt –Pēterburgas Petropavlovskas cietokšņa muzeja Pieredzes apmaiņa 13.05.2017. Krievija
Muzeju apmeklē Madonas novada pašvaldības sadraudzības partneri no Vaijes pagasta, Vācija Vizīte 10.08.2017. Vaijes pagasta rāte Vaijes pagasts Vācija
"Atgriešanās mājās” Latvija - Vācija - Austrālija - Kanāda - Latvija". Mākslinieču - Ernas Bērziņas/ Dzelmes/ Ķikures, (Austrālija) Dzidras Mičeles (Austrālija) un Ineses Birstiņas (Kanāda) darbu izstāde Izstāde 22.09.-29.10.2017. Latvijas vēstniecība Kanādā

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Izstāžu zāles Skolas iela 10a, Madona, Madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 1984
Krājuma un administrācijas ēka Skolas iela 12, Madona, madonas novads, LV-4801 Pašvaldības īpašums 2003
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads, LV-4870 Pašvaldības īpašums 1903 9242
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola "Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 Pašvaldības īpašums 1931
Teritorijas kopējā platība (m2):

8409

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krājuma un administrācijas ēka, Skolas iela 12, Madona
Izstāžu zāles, Skolas iela 10a, Madona
Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve, Sarkaņu skola, Sarkaņi, Madonas novads
Haralda Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola, "Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov.

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2490

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 517
Krājuma telpas 998
Pārējās telpas 975
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes