Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Milāna Bule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Milāna Bule 65723931 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1918

Sākums:

1918.gadā Ludzas krievu ģimnazijas zinatniski literārā žurnāla Junaja misļ (Jaunā doma) decembra numurā tika publicēts raksts par vēstures muzeja nodibināšanu un aicinājumu nodot muzejam senus vēsturiskus, arheoloģiskus, etnogrāfiskus eksponātus, grāmatas, monētas u.c. priekšmetus.

Misija:

Ar muzejiskiem līdzekļiem iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt patriotiskas jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot un pētot Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Muzeja darbības pamats ir Ludzas novada domes 2015.gada 26.martā apstiprināts Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums. LdNM patstāvīgi organizē muzeja darbību, izmantojot tā rīcībā nodoto mantu un līdzekļus.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ludzas Novadpētniecības muzeja mājas lapa izveidota 2008.gadā, tā tika pārveidota 2018.gadā. Tā sastāv no vairākām informatīvām sadaļām. Apmeklētāji var uzzināt informāciju par muzeja rīkotajiem pasākumiem, izstādēm, kā arī par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem, sniegts ieskats muzeja vēsturē. Informāciju par pasākumiem papildina fotogrāfijas. Informācija pieejama latviešu, angļu un krievu valodās. Ludzas novada pašvaldības mājas lapa atspoguļo aktualitātes pašvaldībā, t.sk. muzejā.

Izveides (un pārveides) gads:

2008
2018

Kas aktualizē informāciju:

ekspozīciju un izstāžu kurators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

25104

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

88AA

Akreditācijas datums:

12.06.2015

Muzejs akreditēts līdz:

11.06.2015

Muzeja šifrs:

LdNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Ludzas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas periodā - no 01.11. līdz 31.03. - muzeja darba laiks sestdienās bija no plkst. 10:00 līdz 15:00. Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena - * pēc pieprasījuma muzejs strādā, ja tiek rīkots pasākums, par to apmeklētāji tiek informēti atsevišķi: informācija vietējā un reģionālajā presē, mājas lapā - muzeja un pašvaldības, informācija uz reklāmas staba pie muzeja vārtiem), Līgo un Jāņu dienās (23., 24.jūnijā - muzejs strādā pēc pieprasījuma*), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembrī - strādā pēc pieprasījuma*), Ziemassvētkos (25., 26.decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). Pēc iepriekšējā pieteikuma ekskursijas tiek vadītas arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja bezmaksas apmeklējums 1) iepazīšanās ar muzeja krājumu; 2) iepazīšanās ar kartotēku; 3) speciālistu konsultācijas; 4) grupu vadītājiem (lidz 3 cilvēkiem); 5) Latvijas muzeju darbiniekiem; 6) ICOM biedriem: 7) muzejs regulāri rīko Ģimenes dienas - pasākumā bez maksas var iepazīties ar konkrētu ekspozīciju vai izstādi; 8) Ludzas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem; 9) bērniem no bērnunamiem, internātskolām, speciālām skolām (uzrādot dokumentu); 10) pirmskolas vecuma bērniem (līdz 6.g.v.); 11) represētām personām (uzrādot dokumentu); 12) otrdienās - pensionāriem (uzrādot dokumentu); 13) invalīdiem (uzrādot dokumentu); 14) Ludzas novada pašvaldības delegācijām; 15) maznodrošinātām personām (uzrādot dokumentu)
2. Autostāvvieta Stāvlaukums vieglajām automašīnām un autobusiem.
3. Fotografēšana un filmēšana Masu medijiem reklāmas nolūkos atļauts filmēt un fotografēt bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja visu ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 2,00 EUR; Skolēniem, studentiem - 1 apmeklētājs - 1,00 EUR; Pensionāriem - 1.50 EUR; Ģimenes biļete (ar bērniem) - 3.00 EUR
2. Ekspozīcijas apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.75 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.50 EUR
3. Izstādes apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.50 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.25 EUR
4. Gida pakalpojumi muzejā (grupa līdz 30 cilv.) latviešu, krievu valodā - 10.00 EUR; angļu valodā - 15.00 EUR
5. Pārskata ekskursija pa pilsētu latviešu, krievu valodā - 20.00 EUR; angļu valodā - 25.00 EUR
6. Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam) mācību iestāžu audzēkņiem - 0.50 EUR; pirmsskolas vecuma bērniem - 0.25 EUR
7. Par atļauju fotografēt izstāžu un ekspozīciju zālēs (kopskats, neizmantojot zibspuldzi) 1.00 EUR
8. Muzeja teritorijas izmantošana organizētiem pasākumiem (1 stunda) - 25.00 EUR; kāzu programmas organizēšana un vadīšana (1.5 st.) - 60.00 EUR
9. Krājuma materiālu izmantošna 1) Ekskursijas krātuvē: - skolēniem, studentiem (1 apmeklētājs) - 0.25 EUR, pieaugušajiem (1 apmeklētājs) - 0.50 EUR 2) Krājuma materiālu atlase: -) 1-10 vienības - 1.50 EUR -) 10-20 vienības - 3.00 EUR -) 30 un vairāk - 4.50 EUR 3) Rakstiska izziņa (1 vienība) - 1.00-10.00 EUR (atkarībā no sarežģītības pakāpes, saglabātības pakāpes un dokumentu salasāmības) 4) Kopēšanas pakalpojumi (1 vienība) - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.) 5) skenēšanas pakalpojumi (dokumentiem un fotogrāfijām) 1 vienība - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.)
10. Radošā darbnīca Radošā darbnīca "Smēde" - 1.00 EUR
11. Dzimšanas diena muzejā Bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem, programmas darbības pariods no 1.maija līdz 30.septembrim - 30.00EUR
Ludzas Lielās sinagogas apmeklējums Pieaugušie - 2.00 EUR Skolēni, studenti, pensionāri - 1.00 EUR Ģimenes biļete (vecāki ar bērnierm) - 4.00 EUR Gida pakalpojumi latviešu, krievu valodā - 10.00 EUR Gida pakalpojumi angļu valodā - 15.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1) Austrumlatgales vēsturi raksturojoša muzeja krājuma komplektēšana, saglabāšana, dokumentēšana un uzturēšana; 2) interesantu, atraktīvu ekspozīciju un izstāžu veidošana; 3) muzeja uzkrāto un radīto vērtību pieejamības nodrošināšana; 4) muzeja pasākumu organizēšana, ekskursiju maršrutu un muzejpedagoģisko programmu, kas vērstas uz dažādu vecumgrupu izglītošanu, t.sk. mūža izglītību, izstrādāšana; 5) sadarbības starp pašvaldībām, kultūras, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un privāto sektoru sekmēšana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums, grozījumi 23.05.2013. 26.03.2015
2. Noteikumi par krājumu Ludzas Novadpētniecības muzeja Noteikumi par krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 21.04.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par Ludzas Novadpētniecības muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzības ārkārtās situācijā 21.04.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Ludzas Novadpētniecības muzeja darba kārtības noteikumi 29.12.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, Darba aizsardzības instrukcijas 26.01.2009
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ludzas Novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 28.11.2013 Papild.10.07.2014., 26.01.2017.
2. Darba aizsardzības instrukcijas (1-31) 25.03.2015
3. Darba aizsardzības pasākumu plāns 28.03.2019
4. Darba vietas un darba veidi, kur pastāv darba vides risks un tā novērtējums 22.03.2016
5. Darba aizsardzības instrukcijas - 31 25.03.2015
6. Ugunsdrošības instrukcija objektiem "Muzeja ēka, Saimniecības ēka, Rija, Dūmistaba, Zemnieka māja, P.Vilcāna keramikas darbnīca, Jaunsaimnieka māja" 28.04.2017

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

39393

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

31772

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

154

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

115

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 145 106

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

453

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Tekstilijas - segas, cimdi, zeķes, šalles, jostas, sedzenes, lakati, villaines, izšuvumi Vēdināšana 448
2 Etnogrāfiskie priekšmeti – kuļmašīnas griežamais transmisijas rats, muca, vienkocis, zvejas murds, krēsls Attīrīts, apstrādāšana ar pretrūsas līdzekļiem Buwanol, attaukots un konservēts ar pretkorozijas līdzekli BRUNOX. Satrupējušo un trūkstošo koka detaļu nomaiņa pret jaunām. Graudu kuļmašīnas zobratam atjaunots mehānisms 5

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

16370

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1200

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

856

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1121

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1281

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

945

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Varoņa atgriešanās mājās" 45 36
2 Dabas ekspozīcija 149 78
3 Etnogrāfijas nodaļas ekspozīcija ("Zemnieku māja"(eksponēti kopā 71/ no tiem pamatkrājums 63), "Dūmistaba" (73/70), "Rija" (37/33), "Vilcāna keramikas darbnīca (1/1), "Vējdzirnavas" (3/3), "Naftas motors" (1/0), "Jaunsaimnieka māja" (141/58), J.Kuļņeva krūšutēls (1/1) 328 229
4 Vēstures ekspozīcija 550 490
5 Ludzas Lielā sinagoga 118 74
6 "Novadnieku galerija" 91 38

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

287

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

176

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Ludzai - 100” 44 28
2 “Grimst mana zeme baltā burvestībā” 16 14
3 “1949.gada 25.martu pieminot” 29 25
4 “Leonam Tomašickim – 110” 33 26
5 “Vasaras plaukumā” 22 21
6 “Stanislavam Kreicam – 100” 8 8
7 “Vitālijam Kalvānam – 110” 10 10
8 “No brīvības līdz brīvībai. Zilupes Brīvības ielas stāsti” 8 0
9 “Mirkļa pieskāriens” O.Zvejsalnieka personālizstāde 8 8
10 “Par Latgali dzied mana sirds “Veltījums A.Kūkojam 22 13
11 “Koka burvība” 7 3
12 “Gods kalpot Latvijai” 5 4
13 Ludzas Novadpētniecības muzejam 100 50 11
14 “Par brīvu Tēvzemi” 25 5

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

3

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Glezna, Kristus ar biķeri Ludzas luterāņu baznicai Ludzas luterāņu draudze, Vija Semuča 1 0 06.06.2018 06.06.2021 3 gadi
2 Glezna, 3 žuburu dakšas Izstādei Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs 2 2 20.06.2018 30.06.2021 3 gadi

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 583 268 851
Digitālo attēlu izgatavošanai 1300 1003 2303

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Matvejenko Brīvības cīņas - Ludzas atbrīvošana 15.05.2019 15.11.2019 Izstādes izveide Pabeigts
2 I.Matvejenko, V.Dzevaltovskis 1949.gada represijas 01.02.2019 25.03.2019 Izstādes izveide Pabeigts
3 A.Loseviča Polikarpa Vilcāna keramika LdNM krājumā 25.07.2019 07.08.2019 Ziņojums Raiņa muzeja JASMUIŽA rīkotājiem lasījumiem, atzīmējot P.Vilcāna 125.jubilejas gadadienu Pabeigts
4 V.Dzevaltovskis L.Tomašickim - 115 Izstādes izveide Pabeigts
5 V.Dzevaltovskis 20.gs.sākuma Ludzas fotogrāfi Iciks Toubkins, Vulfs Franks, Mihails Cemelis un Jakovs Faļkovs 20.03.2019 04.04.2019 Ziņojums un prezentacija Semināram par Latgales fotogrāfu darbību Pabeigts
5 R.Kučāne Minerāli un iezi LdNM krājumā 23.01.2019 10.10.2019 Dabas ekspozīcijas papildināšana Pabeigts
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 LdNM kolektīvs Ludzas Novadpētniecības muzeja Dabas ekspozīcija 2 lpp.
2 M.Bule Ludza Krievijas impērijas sastāvā 2 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 R.Kučāne “Te vēstures soļi dzirdami” 1 lpp. Reklāmas sludinājums “Rēzeknes vēstis”, 2019.gada 11. janvāris
2 R.Kučāne “Ludzas Novadpētniecības muzejam aprit 100 gadi” 1 lpp. Raksts presē “Vietējā Latgales Avīze” 2019. gada 18.janv.
3 R.Kučāne “70 gados dzīve tikai sākas” 1 lpp. Raksts presē “Rēzeknes Vēstis” 2019.gada 29.marts
4 R. Kučāne “Pa putnu dienu pēdām Ludzas Novadpētniecības muzejā” 1 lpp. Reklāmas raksts “Rēzeknes Vēstis”, 2019. gada, 18. aprīlis
5 A.Loseviča “Rīt apmeklētājus gaida uz “Muzeju nakti” 980 zīm. Reklāmas raksts “Vietējā Latgales Avīze”, 2019. gada 17. maijs
6 V.Dzevaltovskis “Muzeju nakts 2019” Ludzas Novadpētniecības muzejā 674 zīm. Reklāmas raksts “Vietējā Latgales avīze”, 2019. gada 17. maijs
7 R.Kučāne “Ludza aktīvi piedalās Polockas pilsētas svētkos” 1 lpp. Reklāmas raksts “Ludzas zeme”, 2019. gada, 10 septembris
8 R.Kučāne “Ludza – aktīva Polockas pilsētas svētku dalībniece” 1 lpp. Reklāmas raksts “Vietējā Latgales Avīze”, 2019. gada, 13. septembris
9 R.Kučāne “Viesmīlīgā Polocka un pilsēta ar skatu uz ezeru” 1/2 lpp. Reklāmas raksts “Rēzeknes Vēstis”, 2019. gada, 26.septembris
10 J.Supova “Muzejs piedāvā iespiest vārdu ivritā” 1/2 lpp. Reklāmas raksts “Ludzas zeme”, 2019. gada, 4. oktobris
11 J.Supova “Ludzas Lielajā sinagogā – muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā” 1/2 lpp Reklāmas raksts “Vietējā Latgales Avīze”, 2019. gada, 11.oktobris
12 R.Kučāne “Ielūdz uz izstādes atklāšanu” 325 zīm. Reklāmas raksts “Ludzas zeme”, 2019. gada,11. oktobris
13 A.Loseviča “Atklāj izstādi “Par brīvu tēvzemi” 1/2 lpp Reklāmas raksts “Ludzas zeme”, 2019. gada,22. nov.
14 A.Loseviča “Atklāj izstādi “Par brīvu tēvzemi” 1/2 lpp Reklāmas raksts “Ludzas zeme”, 2019. gada, 17. dec.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V.Dzevaltovskis 1949.gada 25.martu pieminot 16 lpp.
2 V.Dzevaltovskis L.Tomašickim - 115 3 lpp.
3 A.Loseviča Par brīvu tēvzemi 8 lpp.
4 R.Kučāne Minerāli un ieži 12 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

1200

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Austrumlatgales pilsētas un novadi 7
Austrumlatgales personas 2

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 8762
Individuālie 2089
Pārējie 1309
Apmeklētāji grupās 5364
Skolēni grupās 2034
Ārzemnieki grupās 368
Pārējie grupās 2962
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2660

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

311

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2594

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

599

Papildu informācija:

Kopš 22.01.2016. Ludzas Lielā sinagoga ir muzeja struktūrvienība. Ludzas Lielās sinagogas apmeklējumu skaits un struktūra 2019. gadā: Apmeklējumu kopskaits: 1518 Individuālie: 534 Apmeklētāji grupās: 984 Skolēni grupās: 256 Ārzemnieki grupās: 146 Pārējie grupās: 582 T.sk. bezmaksas apmeklējumi: 660 Dienu skaits gadā, kad bija atvērta apmeklētājiem: 268 Stundu skaits gadā, kad bija pieejama apmeklētājiem: 1133 Stundu skaits gadā, kad bija pieejama apmeklētājiem brīvajā laikā: 49 Darbinieku vadīto ekskursiju skaits: 49

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

120

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

61

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1280

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

7

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

380

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

9

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Loseviča "Meteņi Latgales sētā" 2006 7 134 Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, sākumsskolu audzēkņi
2 A.Loseviča "Lieldienas Latgales sētā" 2005 4 74 Mācību iestāžu audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi
3 R.Kučāne "Dzīvnieku valstī" 2008 17 372 Mācību iestāžu audzēkņi, viņu vecāki, pedagogi
4 R.Kučāne "Latvijas putnu sugu daudzveidība" 2003 4 72 Mācību iestāžu audzēkņi, viņu vecāki, pedagogi
5 R.Kučāne “Baltābola pļavu bridu” 2013 1 12 7.- 8. klašu audzēkņi
6 A.Loseviča, R.Kučāne "Pieloc, māsiņ, skolas somu" 2013 4 69 Mācību iestāžu audzēkņi, pedagogi
7 A.Loseviča "Miķeļdiena Latgales sētā" 2008 4 100 Mācību iestāžu audzēkņi, pedagogi
8 A.Loseviča "Mārtiņdiena Latgales sētā" 2015 5 122 Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi
9 A.Loseviča, R.Kučāne "Viduslaiki Ludzas novadā" 2016 7 167 5.-12.klašu audzēkņi
10 R.Kučāne "Antona Kūkoja radošais mantojums" 2018 1 19 6.- 8. klašu audzēkņi
11 R.Kučāne "Meža putni" 2008 1 12 7.- 8. klašu audzēkņi
12 J.Supova "Iespied savu vārdu ivritā" 2019 6 127 7.-12.klašu audzēkņi
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Loseviča, R.Kučāne "Jaunā pāra sagaidīšana LdNM Brīvcdabas un etnogrāfijas nodaļā" 2013 7 380 Jaunlaulātie un kāzu viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 F.Fedorenkovas izšūto darbu izstādes atklāšana 07.02.2019. LdNM 1 38 Ludzas pilsētas bibliotēkas darbinieki, Ludzas novada pašvaldības darbinieki, Ludzas pilsētas iedzīvotāji
2 O.Zvejsalnieka gleznu izstādes “Mirkļa pieskāriens” atklāšana 29.03.2019. LdNM 1 41 Rēzeknes Mākslas un diazaina vidusskolas pedagoģi un audzēkņi, izglītojošo iestāžu audzēkņi, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagoģi un audzēkņi, Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors R.Olehno, mākslinieks V.Serkovs, Ludzas Tautas nama ansamblis “Sarmas zieds”
3 “Putnu dienas” 05.04.2019. LdNM 1 38 Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja R.Indriķe, Ludzas novada izglītojošo iestāžu audzēkņi
4 “Baltā galdauta svētki” 03.05.2019. Ludzas 2. vidusskola 1 12 Ludzas 2.vidusskolas audzēkņi
5 “Muzeju nakts” 18.05.2019. LdNM 1 691 Mūziķis Vincents Kūkojs, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagoģi un audzēkņi, Latgaliešu rokmūziķis Sovvaļņīks (I.Gusāns), Ludzas novada izglītojošo iestāžu pedagoģi un audzēkņi, Ludzas novada iestāžu audzēkņi, Salnavas amatierteātra aktieri, Ludzas pilsētas iedzīvotāji
6 G.Zālītes – Misānes gleznu izstādes “Radītprieks” 10.08.2019. LdNM 1 62 Ludzas novada pašvaldības darbinieki, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Mekšs, Ludzas un Rēzeknes novadu iedzīvotāji
7 Ekspresizstādes “Drosmīgais J.Kuļņevs” atklāšana 13.08.2019. Ilzeskalna pareizticīgo baznīca Rēzeknes nov. 1 43 Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Ilzeskalna pagasta iedzīvotāji, Rēzeknes novada iedzīvotāji un tūristi
8 Dembicas Reģionālā muzeja ceļojošās izstādes “Dembicas pilsētas vēsture attēlos un vārdos” atklāšana 29.08.2019. LdNM 1 42 Žešovas muzeja direktors B.Kaczmars, Dembicas Reģionālā muzeja darbinieki, Ludzas poļu biedrības loLudzas novada pašvaldības darbinieki, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Mekšs, Ludzas pilsētas iedzīvotājicekļi,
9 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu izstādes “Ars longa” atklāšana 14.10.2019. LdNM 1 56 Ludzas novada pašvaldības darbinieki, Ludzas mūzikas pamatskolas pedagoģi un audzēkņi, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņi un pedagoģi, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pedagoģi un audzēkņi, Ludzas pilsētas iedzīvotāji
10 Izstādes “Ludzas ielu portreti” atklāšana 06.11.2019. Visaginas publiskās bibliotēkas Mākslas galerija 1 43 Visaginas pilsētas (Lietuva) idzīvotāji, mākslinieks A.Denisenko, Visaginas publiskās bibiliotēkas darbinieki
11 Izstādes “Par brīvu Tēvzemi” atklāšana 13.11.2019. J. Soikāna Ludzas mākslas skola 1 48 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagoģi un audzēkņi
12 I.Kraģa darbu izstādes “Koka burvība” atklāšana 13.12.2019. LdNM 1 28 Ludzas novada pašvaldības darbinieki, Ludzas Tautas nama ansambļa “Sarmas zieddalībnieces, Ludzas pilsētas iedzīvotāji
13 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas liecību izsniegšana 16.12.2019. LdNM 1 45 Ludzas novada pašvaldības darbinieki, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagoģi, vecāki un audzēkņi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Tā kā muzejs atrodas vecā ēkā, tad pilnībā to pielāgot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem apmeklējumiem nav iespējams. 2018. gadā tika iegādāts invalīdu pacēlājs Antano hg 204, līdz ar to cilvēki ratiņkrēslos var iekļūt muzeja I stāvā, kur durvju ailes ir pietiekami platas, lai ar ratiņkrēslu brīvi pārvietoties pa izstāžu telpām. 2018.gadā pie muzeja ieejas tika piestiprināta metāla mārga, lai cilvēki ar nelieliem funkcionāliem traucējumiem varētu vieglāk ieiet muzeja I stāvā telpās. Ir iespējams no ārpuses apskatīt Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objektus, objektam "Rija" ir izbūvēts noņemams pandus, lai tajā varētu iekļūt iekšā cilvēki ar kustību traucējumiem. Var gan no ārpuses, gan iekšpusē I stāvā apskatīt objektu "Ludzas Lielā sinagoga".
2. Redzes invalīdiem Viduslaiku ekspozīcijā ir iespēja noklausīties audio failu par Ludzas pilsētas vēsturi un Ludzas Livonijas ordeņa pili.
3. Dzirdes invalīdiem LdNM ekspozīcijās ir izvietotas anotācijas trīs valodās: latviešu, krievu un angļu, kā arī pieejami informatīvie bukleti.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

22

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

19

Tai skaitā no muzeja krājuma:

14

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

7

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

8

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 2019.gadā Dabas ekspozīcija tika papildināta ar minerāliem un iežem. Mērķis - veidot priekšstatu par minerālu iedalījumu un iežu veidiem. Ludzas novada pašvaldība

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
LdNM izsādes eksponēšana Visaginās Izstāde rudens Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerija Visaginas Lietuva
LdNM izstādes eksponēšana Dembicas reģionālajā muzejā Izstāde rudens Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Dembicas reģionālā muzeja izstādes “Dembicas pilsētas vēsture attēlos un vārdos” atklāšana un eksponēšana LdNM Izstāde 29.08.2019. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
LdNM izsādes “Ludzas ielu portreti” eksponēšana Visaginās Izstāde 06.11.2019 Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerija Visaginas Lietuva
NATOUR LV-RU-030 projekta ietvaros seminārs “Aktuālie jautājumi par Latvijas klimata un dabas izmaiņām 21. gadsimta griežos”, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā Seminārs 10.12.2019 Sebežas pilsētas administrācija un pedagogi Sebeža Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
LdNM izstādes “Lūdzu uz Ludzu” eksponēšana Dembicas reģionālajā muzejā Izstāde 20.09.2018.-24.10.2018. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
LdNM Izstādes “Ludza liesmās” eksponēšana Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerijā Izstāde 15.11.2018. – 14.12.2018. Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerija Visaginas Lietuva
Izstādes “Rudens mozaīka” eksponēšāna LdNM Izstāde 22.11.2018. – 19.12.2018. Mākslinieks Andrejs Denisenko Visaginas Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Starptautiskā konference Vitebskas apgabala bibliotēkā Konference 26.10.2017. Vitebskas apgabala bibliotēka Vitebska Baltkrievija
Dembicas reģionālā muzeja izstādes atklāšana un eksponēšana LdNM Izstāde 04.10.2017.-15.11.2017. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
Ludzas Novadpētniecības muzeja ceļojošās izstādes "Viss sākās Ļucinas štetelē" eksponēšana Dembicas reģionālajā muzejā Izstāde 3.11.2016.-30.09.2017. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
Izstādes "Lūdzu uz Ludzu" atklāšana un eksponēšana Izstāde 02.10.2017.-31.10.2017. Visaginas mākslas galerija Visaginas Lietuva
Starptautiskā konference Vitebskas apgabala bibliotēkā Konference 23.11.2017. Vitebskas apgabala bibliotēka Vitebska Baltkrievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ludzas Novadpētniecības muzejs Kuļņeva iela 2, Ludza Pašvaldības īpašums 1911.
Ludzas Lielā sinagoga 1. maija iela 30, Ludza Pašvaldības īpašums 1800. 8948
Teritorijas kopējā platība (m2):

13254

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Saimniecības ēka
Muzeja ēka
Sinagogas ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

605

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 389
Krājuma telpas 83
Pārējās telpas 133
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: