Kontaktinformācija

Adrese:

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Milāna Bule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Milāna Bule 65723931 26039085 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1918

Sākums:

1918.gadā Ludzas krievu ģimnāzijas zinātniski literārā žurnāla Junaja misļ (Jaunā doma) decembra numurā tika publicēts raksts par vēstures muzeja nodibināšanu un aicinājumu nodot muzejam senus vēsturiskus, arheoloģiskus, etnogrāfiskus eksponātus, grāmatas, monētas u.c. priekšmetus.

Misija:

Ar muzejiskiem līdzekļiem iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt patriotiskas jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot un pētot Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Muzeja darbības pamats ir Ludzas novada domes 2021.gada 29.decembrī apstiprināts Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums. LdNM patstāvīgi organizē muzeja darbību, izmantojot tā rīcībā nodoto mantu un līdzekļus.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ludzas Novadpētniecības muzeja mājas lapa izveidota 2008.gadā, tā tika pārveidota 2018.gadā. Tā sastāv no vairākām informatīvām sadaļām. Apmeklētāji var uzzināt informāciju par muzeja rīkotajiem pasākumiem, izstādēm, kā arī par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem, sniegts ieskats muzeja vēsturē. Informāciju par pasākumiem papildina fotogrāfijas. Informācija pieejama latviešu, angļu un krievu valodās, informāciju par Ludzas Lielo sinagogu. Ludzas novada pašvaldības mājas lapa atspoguļo aktualitātes pašvaldībā, t.sk. muzejā.

Izveides (un pārveides) gads:

2008
2018

Kas aktualizē informāciju:

ekspozīciju un izstāžu kurators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

88A4

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Ludzas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 No 01.11. līdz 31.03. - muzeja darba laiks sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00.
Papildu informācija:

Ziemas periodā - no 01.11. līdz 31.03. - muzeja darba laiks sestdienās bija no plkst. 10:00 līdz 15:00. Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena - * pēc pieprasījuma muzejs strādā, ja tiek rīkots pasākums, par to apmeklētāji tiek informēti atsevišķi: informācija vietējā un reģionālajā presē, mājas lapā - muzeja un pašvaldības, informācija uz reklāmas stendā pie muzeja vārtiem), Līgo un Jāņu dienās (23., 24.jūnijā - muzejs strādā pēc pieprasījuma*), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembrī - strādā pēc pieprasījuma*), Ziemassvētkos (25., 26.decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). Pēc iepriekšējā pieteikuma ekskursijas tiek vadītas arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja bezmaksas apmeklējums 1) iepazīšanās ar muzeja krājumu; 2) iepazīšanās ar kartotēku; 3) speciālistu konsultācijas; 4) grupu vadītājiem (lidz 3 cilvēkiem); 5) Latvijas muzeju darbiniekiem; 6) ICOM biedriem: 7) muzejs regulāri rīko Ģimenes dienas - pasākumā bez maksas var iepazīties ar konkrētu ekspozīciju vai izstādi; 8) Ludzas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem; 9) bērniem no bērnunamiem, internātskolām, speciālām skolām (uzrādot dokumentu); 10) pirmskolas vecuma bērniem (līdz 6.g.v.); 11) represētām personām (uzrādot dokumentu); 12) otrdienās - pensionāriem (uzrādot dokumentu); 13) invalīdiem (uzrādot dokumentu); 14) Ludzas novada pašvaldības delegācijām; 15) maznodrošinātām personām (uzrādot dokumentu)
2. Autostāvvieta Stāvlaukums vieglajām automašīnām un autobusiem.
3. Fotografēšana un filmēšana Masu medijiem reklāmas nolūkos atļauts filmēt un fotografēt bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja visu ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 2,00 EUR; Skolēniem, studentiem - 1 apmeklētājs - 1,00 EUR; Pensionāriem - 1.50 EUR; Ģimenes biļete (ar bērniem) - 3.00 EUR
2 Ekspozīciju apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.75 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.50 EUR
3 Izstādes apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.50 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.25 EUR
4 Gida pakalpojumi muzejā (grupa līdz 30 cilv.) latviešu, krievu valodā - 10.00 EUR; angļu valodā - 15.00 EUR
5 Pārskata ekskursija pa pilsētu latviešu, krievu valodā - 30.00 EUR; angļu valodā - 40.00 EUR
6 Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam) mācību iestāžu audzēkņiem - 1.00 EUR; pirmsskolas vecuma bērniem - 0.50 EUR
7 Par atļauju fotografēt izstāžu un ekspozīciju zālēs (kopskats, neizmantojot zibspuldzi) 1.00 EUR
8 Muzeja teritorijas izmantošana organizētiem pasākumiem (1 stunda) - 25.00 EUR; kāzu programmas organizēšana un vadīšana (1.5 st.) - 60.00 EUR
9 Krājuma materiālu izmantošana 1) Ekskursijas krātuvē: - skolēniem, studentiem (1 apmeklētājs) - 0.25 EUR, pieaugušajiem (1 apmeklētājs) - 0.50 EUR 2) Krājuma materiālu atlase: -) 1-10 vienības - 1.50 EUR -) 10-20 vienības - 3.00 EUR -) 30 un vairāk - 4.50 EUR 3) Rakstiska izziņa (1 vienība) - 1.00-10.00 EUR (atkarībā no sarežģītības pakāpes, saglabātības pakāpes un dokumentu salasāmības) 4) Kopēšanas pakalpojumi (1 vienība) - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.) 5) skenēšanas pakalpojumi (dokumentiem un fotogrāfijām) 1 vienība - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.)
10 Radošā darbnīca Radošā darbnīca "Smēde" - 1.00 EUR
11 Dzimšanas diena muzejā Bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem, programmas darbības pariods no 1.maija līdz 30.septembrim - 30.00EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1) Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtības raksturojoša krājuma komplektēšana, uzskaite, dokumentēšana, saglabāšana un izpēte; 2) Austrumlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību popularizēšana, veidojot interesantas, atraktīvas ekspozīcijas un izstādes; 3) Sabiedrības izglītošana, organizējot muzeja pasākumus, veidojot ekskursiju maršrutus un izstrādājot muzejpedagoģiskās programmas, kas vērstas uz dažādu vecumgrupu izglītošanu, t.sk.mūža izglītību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums 29.12.2021
2. Noteikumi par krājumu Ludzas Novadpētniecības muzeja krājuma veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 27.04.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par Ludzas Novadpētniecības muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzības ārkārtās situācijā 27.04.2020
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Ludzas Novadpētniecības muzeja darba kārtības noteikumi 29.12.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, Darba aizsardzības instrukcijas 25.03.2015
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ludzas Novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 28.11.2013 Papild.10.07.2014., 26.01.2017. Papild. 23.01.2020., protokols Nr.2.
2. Civilās aizsardzības plāns 29.10.2008 Precizēts 30.01.2020.
3. Darba aizsardzības pasākumu plāns 23.03.2023
4. Darba vietas un darba veidi, kur pastāv darba vides risks un tā novērtējums 23.03.2023
5. Darba aizsardzības instrukcijas 25.03.2015 Papildināts 02.10.2018.
6. Ugunsdrošības instrukcija objektiem "Muzeja ēka, Saimniecības ēka, Rija, Dūmistaba, Zemnieka māja, P.Vilcāna keramikas darbnīca, Jaunsaimnieka māja" 28.04.2017
7. Ugunsdrošības instrukcija objektam "Ludzas Lielā sinagoga" 03.02.2020

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Plenēra “Nūvods, kur atsaver sirsneibys vuorti” darbu atklāšanas / Ludzas novads -) veicināt interesi par Ludzas novadu kā radošu, mākslas pazinējiem un interesentiem saistošu novadu; -) attīstīt un stiprināt starptautiskā mēroga saites; -) popularizēt mākslinieku radošo veikumu, to pieejamību plašai sabiedrībai. 07.11.2023. Visaginas bibliotēkas mākslas galerija Visaginas Lietuva
2 Tartu un Helsinku universitāšu pētnieku vizīte LdNM / Ludza, Ludzas Novadpētniecības muzejs Muzeja Arheoloģijas kolekcijas izpēte. Pētījums notika Tartu universitātes projekta “Bioarheoloģiskie bērza piķa pētījumi Austrumeiropas līdzenuma rietumu daļā, iekļaujot arī senās DNS analīzes” ietvaros. Jēdzienu “bioarheoloģija” var skaidrot arī kā cilvēku atlieku izpēti, piesaistot arheoloģisko kontekstu. Tā sniedz plašu informāciju par seno iedzīvotāju morfoloģiju, veselību, demogrāfiju, migrācijām, uzturu un apkārtējās vides ietekmi uz cilvēku dzīvi. Bioarheoloģiskie pētījumi ietver vispusīgu arheoloģiskajos izrakumos iegūto kaulu analīzi. Zinātniskā grupā, kurā darbojas Tartu Universitātes arheoloģijas nodaļas vadītājs Aivars Kriiska, Tartu Universitātes Arheoloģijas nodaļas speciāliste Irina Khrustaļeva, Helsinku Universitātes pētnieks Kerkko Nordkvists un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente Aija Macāne, izpētīja 527 akmens laikmeta kaula zvejas un medību rīkus, 143 akmens cirvjus, 1133 keramikas lauskas un 453 krama priekšmetus no LdNM krājuma. 9 zvejas un medību rīki tika izvēlēti padziļinātai bioarheoloģiskajai izpētei un aizceļoja uz Tartu universitāti. 26.-27.06.2023. Tartu un Helsinku universitāšu arheoloģi, pētnieki Tartu Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 NATOUR LV-RU-030 projekta ietvaros LdNM muzejpedagoģiskās programmas / Ludzas Novadpētniecības muzeja Dabas ekspozīcijā, Kuļņeva ielā 2, Ludzā Projekta “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā ”, NATOUR LV-RU-030 ietvaros LdNM iegādājās sīko inventāru muzejped.programmām. janvāris Sebežas pilsētas administrācija Sebeža Krievija
2 Plenēra “Nūvods, kur atsaver sirsneibys vuorti” organizēšana un darbu atklāšana / Ludzas novads Organizēt starptautisko plenēru un atklāt plenēra laikā tapušo darbu izstādi. 22.-26.08.2022. Mākslinieki no Visaginas pilsētas Visaginas Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ludzas Novadpētniecības muzejs Kuļņeva iela 2, Ludza Pašvaldības īpašums 1911.
Ludzas Lielā sinagoga 1. maija iela 30, Ludza Pašvaldības īpašums 1800. 8948
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Saimniecības ēka
Muzeja ēka
Sinagogas ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

605

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 389
Krājuma telpas 83
Pārējās telpas 133
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas