Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Milāna Bule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Milāna Bule 65723931 26039085 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1918

Sākums:

1918.gadā Ludzas krievu ģimnazijas zinatniski literārā žurnāla Junaja misļ (Jaunā doma) decembra numurā tika publicēts raksts par vēstures muzeja nodibināšanu un aicinājumu nodot muzejam senus vēsturiskus, arheoloģiskus, etnogrāfiskus eksponātus, grāmatas, monētas u.c. priekšmetus.

Misija:

Ar muzejiskiem līdzekļiem iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt patriotiskas jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot un pētot Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Muzeja darbības pamats ir Ludzas novada domes 2015.gada 26.martā apstiprināts Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums. LdNM patstāvīgi organizē muzeja darbību, izmantojot tā rīcībā nodoto mantu un līdzekļus.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ludzas Novadpētniecības muzeja mājas lapa izveidota 2008.gadā, tā tika pārveidota 2018.gadā. Tā sastāv no vairākām informatīvām sadaļām. Apmeklētāji var uzzināt informāciju par muzeja rīkotajiem pasākumiem, izstādēm, kā arī par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem, sniegts ieskats muzeja vēsturē. Informāciju par pasākumiem papildina fotogrāfijas. Informācija pieejama latviešu, angļu un krievu valodās, informāciju par Ludzas Lielo sinagogu. Ludzas novada pašvaldības mājas lapa atspoguļo aktualitātes pašvaldībā, t.sk. muzejā.

Izveides (un pārveides) gads:

2008
2018

Kas aktualizē informāciju:

ekspozīciju un izstāžu kurators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

88A4

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

LdNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Ludzas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas periodā - no 01.11. līdz 31.03. - muzeja darba laiks sestdienās bija no plkst. 10:00 līdz 15:00. Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena - * pēc pieprasījuma muzejs strādā, ja tiek rīkots pasākums, par to apmeklētāji tiek informēti atsevišķi: informācija vietējā un reģionālajā presē, mājas lapā - muzeja un pašvaldības, informācija uz reklāmas staba pie muzeja vārtiem), Līgo un Jāņu dienās (23., 24.jūnijā - muzejs strādā pēc pieprasījuma*), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembrī - strādā pēc pieprasījuma*), Ziemassvētkos (25., 26.decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). Pēc iepriekšējā pieteikuma ekskursijas tiek vadītas arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja bezmaksas apmeklējums 1) iepazīšanās ar muzeja krājumu; 2) iepazīšanās ar kartotēku; 3) speciālistu konsultācijas; 4) grupu vadītājiem (lidz 3 cilvēkiem); 5) Latvijas muzeju darbiniekiem; 6) ICOM biedriem: 7) muzejs regulāri rīko Ģimenes dienas - pasākumā bez maksas var iepazīties ar konkrētu ekspozīciju vai izstādi; 8) Ludzas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem; 9) bērniem no bērnunamiem, internātskolām, speciālām skolām (uzrādot dokumentu); 10) pirmskolas vecuma bērniem (līdz 6.g.v.); 11) represētām personām (uzrādot dokumentu); 12) otrdienās - pensionāriem (uzrādot dokumentu); 13) invalīdiem (uzrādot dokumentu); 14) Ludzas novada pašvaldības delegācijām; 15) maznodrošinātām personām (uzrādot dokumentu)
2. Autostāvvieta Stāvlaukums vieglajām automašīnām un autobusiem.
3. Fotografēšana un filmēšana Masu medijiem reklāmas nolūkos atļauts filmēt un fotografēt bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja visu ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 2,00 EUR; Skolēniem, studentiem - 1 apmeklētājs - 1,00 EUR; Pensionāriem - 1.50 EUR; Ģimenes biļete (ar bērniem) - 3.00 EUR
2. Ekspozīcijas apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.75 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.50 EUR
3. Izstādes apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.50 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.25 EUR
4. Gida pakalpojumi muzejā (grupa līdz 30 cilv.) latviešu, krievu valodā - 10.00 EUR; angļu valodā - 15.00 EUR
5. Pārskata ekskursija pa pilsētu latviešu, krievu valodā - 20.00 EUR; angļu valodā - 25.00 EUR
6. Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam) mācību iestāžu audzēkņiem - 1.00 EUR; pirmsskolas vecuma bērniem - 0.50 EUR Ludzas novada domes lēmums Nr.19, 20 no 23.01.2020., protokols Nr.2.
7. Par atļauju fotografēt izstāžu un ekspozīciju zālēs (kopskats, neizmantojot zibspuldzi) 1.00 EUR
8. Muzeja teritorijas izmantošana organizētiem pasākumiem (1 stunda) - 25.00 EUR; kāzu programmas organizēšana un vadīšana (1.5 st.) - 60.00 EUR
9. Krājuma materiālu izmantošna 1) Ekskursijas krātuvē: - skolēniem, studentiem (1 apmeklētājs) - 0.25 EUR, pieaugušajiem (1 apmeklētājs) - 0.50 EUR 2) Krājuma materiālu atlase: -) 1-10 vienības - 1.50 EUR -) 10-20 vienības - 3.00 EUR -) 30 un vairāk - 4.50 EUR 3) Rakstiska izziņa (1 vienība) - 1.00-10.00 EUR (atkarībā no sarežģītības pakāpes, saglabātības pakāpes un dokumentu salasāmības) 4) Kopēšanas pakalpojumi (1 vienība) - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.) 5) skenēšanas pakalpojumi (dokumentiem un fotogrāfijām) 1 vienība - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.)
10. Radošā darbnīca Radošā darbnīca "Smēde" - 1.00 EUR
11. Dzimšanas diena muzejā Bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem, programmas darbības pariods no 1.maija līdz 30.septembrim - 30.00EUR
Ludzas Lielās sinagogas apmeklējums Pieaugušie - 2.00 EUR Skolēni, studenti, pensionāri - 1.00 EUR Ģimenes biļete (vecāki ar bērnierm) - 4.00 EUR Gida pakalpojumi latviešu, krievu valodā - 10.00 EUR Gida pakalpojumi angļu valodā - 15.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1) Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtības raksturojoša krājuma komplektēšana, uzskaite, dokumentēšana, saglabāšana un izpēte; 2) Austrumlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību popularizēšana, veidojot interesantas, atraktīvas ekspozīcijas un izstādes; 3) Sabiedrības izglītošana, organizējot muzeja pasākumus, veidojot ekskursiju maršrutus un izstrādājot muzejpedagoģiskās programmas, kas vērstas uz dažādu vecumgrupu izglītošanu, t.sk.mūža izglītību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums, grozījumi 23.05.2013. 26.03.2015
2. Noteikumi par krājumu Ludzas Novadpētniecības muzeja Noteikumi par krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 21.04.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par Ludzas Novadpētniecības muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzības ārkārtās situācijā 21.04.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Ludzas Novadpētniecības muzeja darba kārtības noteikumi 29.12.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, Darba aizsardzības instrukcijas 26.01.2009
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ludzas Novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 28.11.2013 Papild.10.07.2014., 26.01.2017. Papild. 23.01.2020., protokols Nr.2.
2. Darba aizsardzības instrukcijas (1-31) 25.03.2015
3. Darba aizsardzības pasākumu plāns 25.03.2020
4. Darba vietas un darba veidi, kur pastāv darba vides risks un tā novērtējums 22.03.2016
5. Darba aizsardzības instrukcijas - 31 25.03.2015
6. Ugunsdrošības instrukcija objektiem "Muzeja ēka, Saimniecības ēka, Rija, Dūmistaba, Zemnieka māja, P.Vilcāna keramikas darbnīca, Jaunsaimnieka māja" 28.04.2017
7. Ugunsdrošības instrukcija objektam "Ludzas Lielā sinagoga" 03.02.2020

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dembicas reģionālā muzeja izstādes “Dembicas pilsētas vēsture attēlos un vārdos” atklāšana un eksponēšana LdNM Izstāde 29.08.2019. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
LdNM izsādes “Ludzas ielu portreti” eksponēšana Visaginās Izstāde 06.11.2019 Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerija Visaginas Lietuva
NATOUR LV-RU-030 projekta ietvaros seminārs “Aktuālie jautājumi par Latvijas klimata un dabas izmaiņām 21. gadsimta griežos”, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā Seminārs 10.12.2019 Sebežas pilsētas administrācija un pedagogi Sebeža Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
LdNM izstādes “Lūdzu uz Ludzu” eksponēšana Dembicas reģionālajā muzejā Izstāde 20.09.2018.-24.10.2018. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
LdNM Izstādes “Ludza liesmās” eksponēšana Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerijā Izstāde 15.11.2018. – 14.12.2018. Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerija Visaginas Lietuva
Izstādes “Rudens mozaīka” eksponēšāna LdNM Izstāde 22.11.2018. – 19.12.2018. Mākslinieks Andrejs Denisenko Visaginas Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Starptautiskā konference Vitebskas apgabala bibliotēkā Konference 26.10.2017. Vitebskas apgabala bibliotēka Vitebska Baltkrievija
Dembicas reģionālā muzeja izstādes atklāšana un eksponēšana LdNM Izstāde 04.10.2017.-15.11.2017. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
Ludzas Novadpētniecības muzeja ceļojošās izstādes "Viss sākās Ļucinas štetelē" eksponēšana Dembicas reģionālajā muzejā Izstāde 3.11.2016.-30.09.2017. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
Izstādes "Lūdzu uz Ludzu" atklāšana un eksponēšana Izstāde 02.10.2017.-31.10.2017. Visaginas mākslas galerija Visaginas Lietuva
Starptautiskā konference Vitebskas apgabala bibliotēkā Konference 23.11.2017. Vitebskas apgabala bibliotēka Vitebska Baltkrievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ludzas Novadpētniecības muzejs Kuļņeva iela 2, Ludza Pašvaldības īpašums 1911.
Ludzas Lielā sinagoga 1. maija iela 30, Ludza Pašvaldības īpašums 1800. 8948
Teritorijas kopējā platība (m2):

13254

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Saimniecības ēka
Muzeja ēka
Sinagogas ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

605

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 389
Krājuma telpas 83
Pārējās telpas 133
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas