Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kuļņeva iela 2, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Vadītājs/ direktors:

Milāna Bule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Milāna Bule 65723931 26039085 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1918

Sākums:

1918.gadā Ludzas krievu ģimnāzijas zinātniski literārā žurnāla Junaja misļ (Jaunā doma) decembra numurā tika publicēts raksts par vēstures muzeja nodibināšanu un aicinājumu nodot muzejam senus vēsturiskus, arheoloģiskus, etnogrāfiskus eksponātus, grāmatas, monētas u.c. priekšmetus.

Misija:

Ar muzejiskiem līdzekļiem iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt patriotiskas jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot un pētot Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Darbība:

Muzeja darbības pamats ir Ludzas novada domes 2015.gada 26.martā apstiprināts Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums. LdNM patstāvīgi organizē muzeja darbību, izmantojot tā rīcībā nodoto mantu un līdzekļus.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ludzas Novadpētniecības muzeja mājas lapa izveidota 2008.gadā, tā tika pārveidota 2018.gadā. Tā sastāv no vairākām informatīvām sadaļām. Apmeklētāji var uzzināt informāciju par muzeja rīkotajiem pasākumiem, izstādēm, kā arī par muzeja atrašanās vietu, darba laikiem, pakalpojumiem, sniegts ieskats muzeja vēsturē. Informāciju par pasākumiem papildina fotogrāfijas. Informācija pieejama latviešu, angļu un krievu valodās, informāciju par Ludzas Lielo sinagogu. Ludzas novada pašvaldības mājas lapa atspoguļo aktualitātes pašvaldībā, t.sk. muzejā.

Izveides (un pārveides) gads:

2008
2018

Kas aktualizē informāciju:

ekspozīciju un izstāžu kurators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

141600

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

88A4

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

LdNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Ludzas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas periodā - no 01.11. līdz 31.03. - muzeja darba laiks sestdienās bija no plkst. 10:00 līdz 15:00. Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 4. maijā (Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena - * pēc pieprasījuma muzejs strādā, ja tiek rīkots pasākums, par to apmeklētāji tiek informēti atsevišķi: informācija vietējā un reģionālajā presē, mājas lapā - muzeja un pašvaldības, informācija uz reklāmas staba pie muzeja vārtiem), Līgo un Jāņu dienās (23., 24.jūnijā - muzejs strādā pēc pieprasījuma*), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (18. novembrī - strādā pēc pieprasījuma*), Ziemassvētkos (25., 26.decembrī), Vecgada dienā (31. decembrī). Pēc iepriekšējā pieteikuma ekskursijas tiek vadītas arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja bezmaksas apmeklējums 1) iepazīšanās ar muzeja krājumu; 2) iepazīšanās ar kartotēku; 3) speciālistu konsultācijas; 4) grupu vadītājiem (lidz 3 cilvēkiem); 5) Latvijas muzeju darbiniekiem; 6) ICOM biedriem: 7) muzejs regulāri rīko Ģimenes dienas - pasākumā bez maksas var iepazīties ar konkrētu ekspozīciju vai izstādi; 8) Ludzas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem; 9) bērniem no bērnunamiem, internātskolām, speciālām skolām (uzrādot dokumentu); 10) pirmskolas vecuma bērniem (līdz 6.g.v.); 11) represētām personām (uzrādot dokumentu); 12) otrdienās - pensionāriem (uzrādot dokumentu); 13) invalīdiem (uzrādot dokumentu); 14) Ludzas novada pašvaldības delegācijām; 15) maznodrošinātām personām (uzrādot dokumentu)
2. Autostāvvieta Stāvlaukums vieglajām automašīnām un autobusiem.
3. Fotografēšana un filmēšana Masu medijiem reklāmas nolūkos atļauts filmēt un fotografēt bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Muzeja visu ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 2,00 EUR; Skolēniem, studentiem - 1 apmeklētājs - 1,00 EUR; Pensionāriem - 1.50 EUR; Ģimenes biļete (ar bērniem) - 3.00 EUR
2. Ekspozīcijas apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.75 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.50 EUR
3. Izstādes apmeklējums pieaugušajiem - 1 apmeklētājs - 0.50 EUR; skolēniem, studentiem-1 apmeklētājs - 0.25 EUR
4. Gida pakalpojumi muzejā (grupa līdz 30 cilv.) latviešu, krievu valodā - 10.00 EUR; angļu valodā - 15.00 EUR
5. Pārskata ekskursija pa pilsētu latviešu, krievu valodā - 20.00 EUR; angļu valodā - 25.00 EUR
6. Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam) mācību iestāžu audzēkņiem - 1.00 EUR; pirmsskolas vecuma bērniem - 0.50 EUR Ludzas novada domes lēmums Nr.19, 20 no 23.01.2020., protokols Nr.2.
7. Par atļauju fotografēt izstāžu un ekspozīciju zālēs (kopskats, neizmantojot zibspuldzi) 1.00 EUR
8. Muzeja teritorijas izmantošana organizētiem pasākumiem (1 stunda) - 25.00 EUR; kāzu programmas organizēšana un vadīšana (1.5 st.) - 60.00 EUR
9. Krājuma materiālu izmantošna 1) Ekskursijas krātuvē: - skolēniem, studentiem (1 apmeklētājs) - 0.25 EUR, pieaugušajiem (1 apmeklētājs) - 0.50 EUR 2) Krājuma materiālu atlase: -) 1-10 vienības - 1.50 EUR -) 10-20 vienības - 3.00 EUR -) 30 un vairāk - 4.50 EUR 3) Rakstiska izziņa (1 vienība) - 1.00-10.00 EUR (atkarībā no sarežģītības pakāpes, saglabātības pakāpes un dokumentu salasāmības) 4) Kopēšanas pakalpojumi (1 vienība) - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.) 5) skenēšanas pakalpojumi (dokumentiem un fotogrāfijām) 1 vienība - 0.25-5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 956 no 21.11.2006.)
10. Radošā darbnīca Radošā darbnīca "Smēde" - 1.00 EUR
11. Dzimšanas diena muzejā Bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem, programmas darbības pariods no 1.maija līdz 30.septembrim - 30.00EUR
Ludzas Lielās sinagogas apmeklējums Pieaugušie - 2.00 EUR Skolēni, studenti, pensionāri - 1.00 EUR Ģimenes biļete (vecāki ar bērnierm) - 4.00 EUR Gida pakalpojumi latviešu, krievu valodā - 10.00 EUR Gida pakalpojumi angļu valodā - 15.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni: 1) Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtības raksturojoša krājuma komplektēšana, uzskaite, dokumentēšana, saglabāšana un izpēte; 2) Austrumlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību popularizēšana, veidojot interesantas, atraktīvas ekspozīcijas un izstādes; 3) Sabiedrības izglītošana, organizējot muzeja pasākumus, veidojot ekskursiju maršrutus un izstrādājot muzejpedagoģiskās programmas, kas vērstas uz dažādu vecumgrupu izglītošanu, t.sk.mūža izglītību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ludzas Novadpētniecības muzeja Nolikums, grozījumi 23.05.2013. 26.03.2015
2. Noteikumi par krājumu Ludzas Novadpētniecības muzeja Noteikumi par krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 21.04.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par Ludzas Novadpētniecības muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzības ārkārtās situācijā 21.04.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Ludzas Novadpētniecības muzeja darba kārtības noteikumi 29.12.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, Darba aizsardzības instrukcijas 26.01.2009
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Ludzas Novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 28.11.2013 Papild.10.07.2014., 26.01.2017. Papild. 23.01.2020., protokols Nr.2.
2. Darba aizsardzības instrukcijas (1-31) 25.03.2015
3. Darba aizsardzības pasākumu plāns 25.03.2020
4. Darba vietas un darba veidi, kur pastāv darba vides risks un tā novērtējums 22.03.2016
5. Darba aizsardzības instrukcijas - 31 25.03.2015
6. Ugunsdrošības instrukcija objektiem "Muzeja ēka, Saimniecības ēka, Rija, Dūmistaba, Zemnieka māja, P.Vilcāna keramikas darbnīca, Jaunsaimnieka māja" 28.04.2017
7. Ugunsdrošības instrukcija objektam "Ludzas Lielā sinagoga" 03.02.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

39573

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

31850

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

180

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

78

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 177 75

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

16

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Etnogrāfiskie priekšmeti – krēsls, lādes, zvejas murds, kā arī 4 krēsli no mīksto mēbeļu komplekta. Attīrīts, apstrādāts ar pretrūsas līdzekļiem Buwanol, attaukots un konservēts ar pretkorozijas līdzekli BRUNOX. Satrupējušo un trūkstošo koka detaļu nomaiņa pret jaunām. 16

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

17470

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1100

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

897

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1062

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1287

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

983

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Varoņa atgriešanās mājās" 44 35
2 Dabas ekspozīcija 148 78
3 Etnogrāfijas nodaļas ekspozīcija ("Zemnieku māja"(eksponēti kopā 69/ no tiem pamatkrājums 66), "Dūmistaba" (83/80), "Rija" (39/35), "Vilcāna keramikas darbnīca (1/1), "Vējdzirnavas" (3/3), "Naftas motors" (1/0), "Jaunsaimnieka māja" (152/88), J.Kuļņeva krūšutēls (1/1) 349 274
4 Vēstures ekspozīcija 537 484
5 Ludzas Lielā sinagoga 118 74
6 "Novadnieku galerija" 91 38

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

180

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

79

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Ludzai - 100” 44 28
2 “Par brīvu Tēvzemi” 25 5
3 “1949.gada 25.martu pieminot” 12 2
4 “Koka burvība” (autors I.Kraģis) 7 3
5 “A.F.Ossendovskis - noslēpumainās pasaules meklētājs” 22 1
6 “Daba rotā” 7 3
7 “Nāk rudens apgleznot Latgali” 7 6
8 “Jurim Soikānam - 100” 20 0
9 “Mīlestības un gaismas vēstneši" 1 1
10 “Antonam Kūkojam-80“ 13 8
11 www.ludzasmuzejs.lv / "Ludza liesmās" 22 22

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

46

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Par brīvu Tēvzemi" 5
2 "Operdziedātājs Gurijs Antipovs" 41

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

4

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Glezna, Kristus ar biķeri Ludzas luterāņu baznicai Ludzas luterāņu draudze, Vija Semuča 1 0 06.06.2018 06.06.2021 3 gadi 26.11.2019 Atbilst
2 Glezna, 3 žuburu dakšas Izstādei Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs 2 2 20.06.2018 30.06.2021 3 gadi 26.11.2019 Atbilst
3 Dzejnieces J.Arbuzovas manuskripts Dzejas krājuma izdošana Ludzas krievu biedrība "Nasledije" 1 1 13.10.2019 15.10.2020 3 dienas

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 712 1061 1773
Digitālo attēlu izgatavošanai 1141 258 1399

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 8
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Matvejenko Kārsavas novada vēsture 15.01.2020 31.12.2021 Informācija digit.ekspozīcijai Darbs turpinās
2 I.Matvejenko Zilupes novada vēsture 15.01.2020 31.12.2021 Informācija digit.ekspozīcijai Darbs turpinās
3 A.Loseviča Notikumi Ludzā 1940.-1945. 13.09.2020 29.10.2020 Informācija digit.ekspozīcijai Pabeigts
4 A.Loseviča Notikumi Zilupē 1918.-1945. 20.11.2020 24.02.2021 Informācija digit.ekspozīcijai Pabeigts
5 A.Zīmele Notikumi Ludzā 1939.-1958. 15.01.2020 31.12.2020 Informācija digit.ekspozīcijai Pabeigts
6 M.Bule Ludza pirms 100 gadiem - 1920. 12.05.2020 05.06.2020 Publikācijai presē Pabeigts
7 M.Bule Savas zemes patriots - Jezups Soikāns 20.05.2020 05.06.2020 Publikācijai presē Pabeigts
8 R.Kučāne Latgales iela - 20.gs.tirdzniecības centrs 01.06.2020 01.07.2020 Publikācijai presē Pabeigts
9 R.Kučāne Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas baznīcai - 175 08.07.2020 31.07.2020 Publikācijai presē Pabeigts
10 M.Bule Ludza pirms 95 gadiem - 1925.gads 15.09.2020 07.10.2020 Publikācijai presē Pabeigts
11 M.Bule Ludza pirms 90 gadiem - 1930. 01.10.2020 20.10.2020 Publikācijai presē Pabeigts
12 M.Bule Ludza pirms 85 gadiem - 1935. 20.10.2020 30.10.2020 Publikācijai presē Pabeigts
13 M.Bule Ludza pirms 80 gadiem - 1940. 05.11.2020 08.12.2020 Publikācijai presē Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M.Bule Ludza pirms 100 gadiem - 1920... Ludzas Zeme, Vietējā Latgales avīze A3, A4
2 R.Kučāne Latgales iela - 20. gadsimta tirdzniecības centrs Ludzas Zeme A3
3 R.Kučāne Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas baznīcai - 175 Ludzas Zeme A3, A4
4 M.Bule Ludzas pirms 95 gadiem - 1925. gads Ludzas Zeme A3
5 M.Bule Ludza pirms 90 gadiem - 1930. gads Ludzas Zeme A3, A4
6 M.Bule Ludza 1935. gadā Ludzas Zeme A3, A4
7 M.Bule Jurim Soikānam - 100 Ludzas Zeme A3
8 M.Bule Lielās pārmaiņas - 1940. gads Ludzas Zeme A3, A4
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 R.Kučāne Modernā darbnīca Ņukšos atjauno muzeja plāksni 1 lpp. Ludzas Zeme

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

1100

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Austrumlatgales pilsētas un novadi 3
Austrumlatgales personas 2

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4749
Individuālie 2395
Pārējie 863
Apmeklētāji grupās 1491
Skolēni grupās 886
Pārējie grupās 605
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1998

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2136

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

444

Papildu informācija:

Ludzas muzejs un Lielā Sinagoga 2020. gadā slēgti apmeklētājiem no 16. marta līdz 12. maijam, kā arī no 21 decembra līdz gada beigām - saistībā ar Covid-19 pandēmiju noteikto ierobežojumu dēļ. Īstenoto muzejpedagoģisko programmu nodarbību skaits saruka par 40%; apmeklējumu skaits - par 54%. Kopš 22.01.2016. Ludzas Lielā sinagoga ir muzeja struktūrvienība. Ludzas Lielās sinagogas darbība 2020. gadā: Apmeklējumu kopskaits: 1189 Individuālie: 108 Pārējie: 1065 Geocaching (slēpņošana): 16 T.sk. bezmaksas apmeklējumi: 157 Dienu skaits gadā, kad bija atvērta apmeklētājiem: 206 Stundu skaits gadā, kad bija pieejama apmeklētājiem: 824 Stundu skaits gadā, kad bija pieejama apmeklētājiem brīvajā laikā: 23 Darbinieku vadīto ekskursiju skaits: 47

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

57

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

32

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

599

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

4

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

165

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Loseviča "Meteņi Latgales sētā" 2006 11 220 Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, sākumsskolu audzēkņi
2 R.Kučāne "Dzīvnieku valstī" 2008 1 14 Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi
3 R.Kučāne "Latvijas putnu sugu daudzveidība" 2003 3 61 2.un8.klašu audzēkņi, pedagogi
4 A.Loseviča, R.Kučāne "Pieloc, māsiņ, skolas somu" 2013 2 26 2.klašu audzēkņi
5 A.Loseviča "Miķeļdiena Latgales sētā" 2008 2 47 Mācību iestāžu audzēkņi, pedagogi
6 A.Loseviča, R.Kučāne "Viduslaiki Ludzas novadā" 2016 3 60 7.-8.klašu audzēkņi
7 R.Kučāne "Meža putni" 2008 7 112 Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, 1.- 8. klašu audzēkņi
8 M.Bule "Tā mēs gājām uz neatkarību" 2012 2 42 Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu jaunsargi
9 A.Loseviča, R.Kučāne "Dzimšanas diena muzejā" 2017 1 17 Sākumskolas vecuma bērni un viņu vecāki
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Loseviča, R.Kučāne "Jaunā pāra sagaidīšana LdNM Brīvcdabas un etnogrāfijas nodaļā" 2013 4 165 Jaunlaulātie un kāzu viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 P. Ostapceva gleznu izstādes "Latgales krāsas" atklāšana 10.01.2020. LdNM 1 42 Ludzas pilsētas iedzīvotāji, Ludzas novada pašvaldības darbinieki un priekšsēdētājs E.Mekšs, Rēzeknes pilsētas domes pr-js A.Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāji
2 Jaunsardzes centra 2.novada nodaļas Zilupes, Ludzas, Ciblas novadu jaunsargu iesvētīšanas pasākums 31.01.2020. LdNM 1 67 Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis, jaunsargu vienības instruktors V.Meškovskis, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks V.Maslovskis, Latvijas armijas kapelāns Ludzas katoļu draudzes priesteris J.Kolns, Ludzas pilsētas ģimnāzijas audzēkņi un pedagogi, Ciblas, Zilupes un Ludzas novadu jaunsargi
3 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas absolventu darbu izstādes "Ceļš, ko vienmēr iespējams radīt" atklāšana 10.06.2020. LdNM 1 11 J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi
4 Tautas lietišķās mākslas studijas "Klūga" un biedrības "Musturprieks" izstādes "Daba rotā" atklāšana 07.08.2020. LdNM 1 56 Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos J.Kušča, amatnieks S.Kipļuks, Tautas lietišķās mākslas studijas “Klūga” vadītājs V.Kuhaļskis, biedrības “Musturprieks” priekšsēdētāja A.Jonikāne un biedrības dalībnieki, Ludzas pilsētas iedzīvotāji un viesi
5 Stāstu pasākums pirmsskolas vecuma bērniem "Bērnu rīts" 08.08.2020. LdNM 1 52 Ludzas novada ģimenes ar bērniem, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki, Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja I.Radziņa, Dubultu bērnu bibliotēkas darbinieki, Ludzas pilsētas iedzīvotāji un viesi
6 Latvijas amatierteātru festivāls "Vezums" 29.-30.08.2020. LdNM 1 601 Latvijas amatierteātru dalībnieki, Ludzas novada pašvaldības darbinieki, Isnaudas amatierteātra “Isnauda” aktieri, Ludzas bērnu un jauniešu centra direktore E.Obrumāne, Ludzas pilsētas iedzīvotāji un viesi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Tā kā muzejs atrodas vecā ēkā, tad pilnībā to pielāgot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem apmeklējumiem nav iespējams. 2018. gadā tika iegādāts invalīdu pacēlājs Antano hg 204, līdz ar to cilvēki ratiņkrēslos var iekļūt muzeja I stāvā, kur durvju ailes ir pietiekami platas, lai ar ratiņkrēslu varētu brīvi pārvietoties pa izstāžu telpām. 2018.gadā pie muzeja ieejas tika piestiprināta metāla marga, lai cilvēki ar nelieliem funkcionāliem traucējumiem varētu vieglāk ieiet muzeja I stāva telpās. Ir iespējams no ārpuses apskatīt Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objektus, objektam "Rija" ir izbūvēts noņemams panduss, lai tajā varētu iekļūt iekšā cilvēki ar kustību traucējumiem. Var gan no ārpuses, gan iekšpusē I stāvā apskatīt objektu "Ludzas Lielā sinagoga".
2. Redzes invalīdiem Viduslaiku ekspozīcijā ir iespēja noklausīties audio failu par Ludzas pilsētas vēsturi un Ludzas Livonijas ordeņa pili.
3. Dzirdes invalīdiem LdNM ekspozīcijās ir izvietotas anotācijas trīs valodās: latviešu, krievu un angļu, kā arī pieejami informatīvie bukleti.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

15

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

12

Tai skaitā no muzeja krājuma:

10

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
NATOUR LV-RU-030 projekta ietvaros seminārs “Aktuālie jautājumi par Latvijas klimata un dabas izmaiņām 21. gadsimta griežos”, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā Projekta ietvaros tika iegādāts tērps programmu vadīšanai Dabas ekspozīcijā, kā arī 3 datorkrēsli, 2 galdi, 12 mīkstie krēsli, novadīta muzejpedagoģiskā programma. 2020. Sebežas pilsētas administrācija Sebeža Krievija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dembicas reģionālā muzeja izstādes “Dembicas pilsētas vēsture attēlos un vārdos” atklāšana un eksponēšana LdNM Izstāde 29.08.2019. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
LdNM izsādes “Ludzas ielu portreti” eksponēšana Visaginas pilsētā Izstāde 06.11.2019 Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerija Visaginas Lietuva
NATOUR LV-RU-030 projekta ietvaros seminārs “Aktuālie jautājumi par Latvijas klimata un dabas izmaiņām 21. gadsimta griežos”, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā Seminārs 10.12.2019 Sebežas pilsētas administrācija un pedagogi Sebeža Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
LdNM izstādes “Lūdzu uz Ludzu” eksponēšana Dembicas reģionālajā muzejā Izstāde 20.09.2018.-24.10.2018. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
LdNM Izstādes “Ludza liesmās” eksponēšana Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerijā Izstāde 15.11.2018. – 14.12.2018. Visaginas publiskās bibliotēkas mākslas galerija Visaginas Lietuva
Izstādes “Rudens mozaīka” eksponēšāna LdNM Izstāde 22.11.2018. – 19.12.2018. Mākslinieks Andrejs Denisenko Visaginas Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Starptautiskā konference Vitebskas apgabala bibliotēkā Konference 26.10.2017. Vitebskas apgabala bibliotēka Vitebska Baltkrievija
Dembicas reģionālā muzeja izstādes atklāšana un eksponēšana LdNM Izstāde 04.10.2017.-15.11.2017. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
Ludzas Novadpētniecības muzeja ceļojošās izstādes "Viss sākās Ļucinas štetelē" eksponēšana Dembicas reģionālajā muzejā Izstāde 3.11.2016.-30.09.2017. Dembicas reģionālais muzejs Dembica Polija
Izstādes "Lūdzu uz Ludzu" atklāšana un eksponēšana Izstāde 02.10.2017.-31.10.2017. Visaginas mākslas galerija Visaginas Lietuva
Starptautiskā konference Vitebskas apgabala bibliotēkā Konference 23.11.2017. Vitebskas apgabala bibliotēka Vitebska Baltkrievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ludzas Novadpētniecības muzejs Kuļņeva iela 2, Ludza Pašvaldības īpašums 1911.
Ludzas Lielā sinagoga 1. maija iela 30, Ludza Pašvaldības īpašums 1800. 8948
Teritorijas kopējā platība (m2):

13254

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Saimniecības ēka
Muzeja ēka
Sinagogas ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

605

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 389
Krājuma telpas 83
Pārējās telpas 133
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: