LNMM izstāžu zāle "Arsenāls"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Krātuve un/vai ekspozīcija

Adrese:

Torņa iela 1, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Elita Ansone

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kolekciju un zin. izpētes nod. "Arsenāls" vadītāja Elita Ansone 67357521 @
Izstāžu zāles "Arsenāls" administratore Velga Pule 67357519 @
Latvijas vizuālās mākslas departamenta vadītāja Ginta Gerharde-Upeniece 67357519 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

LNMM mājas lapas administrators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

21AA

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2025

Muzeja šifrs:

VMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildu informācija:

Izstāžu zāle "Arsenāls" rekonstrukcijas laikā slēgta apmeklētājiem kopš 2020. gada 24. februāra

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 19347
Individuālie 16612
Pārējie 157
Apmeklētāji grupās 2578
Skolēni grupās 2439
Pārējie grupās 139
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4818

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

47

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

313

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

127

Papildu informācija:

Šajā sadaļā apkopota informācija par LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta darbību LNMM izstāžu zālē "Arsenāls", Rīgā, Torņa ielā 1, kas 2020. gada 24. februārī tika slēgta apmeklētājiem uz rekonstrucijas laiku.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

30

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

26

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

515

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

5

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Tailers Koburns Attālinātā novērošana 1 40 Studenti, pieaugušie, seniori
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Katrīna Vastlāve, Baiba Aļļe Sietspiedes apdrukas darbnīca 2017 3 42 Pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
2 Katrīna Vastlāve, Baiba Aļļe Mākslas darbnīca 2017 3 58 Pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, studenti, pieaugušie, seniori
3 Katrīna Vastlāve Sarunas muzejā 2001 2 60 Studenti, pieaugušie, seniori
4 LNMM izglītības programmu kuratori Nāc muzejā! 2015 1 11 Skolēni, bērni ar īpašām vajadzībām
5 Katrīna Vastlāve Radi kopā ar …! 2017 1 14 Pirmsskolas vecuma bērni, skolēni
6 Katrīna Vastlāve Kā top instalācija? 2019 16 330 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Koncerti, semināri, sarunas, citi pasākumi, t.sk. izstāžu programmā: 1. Kuratoru ekskursija izstādē “Nenorunātās tikšanās” 09.01. 2. Kuratoru ekskursija izstādē “Nenorunātās tikšanās” 23.01. 3. Zinātniskās fantastikas dzejas performance 23.01. 4. Senioru pēcpusdiena 13.02. 5. Kuratoru ekskursija izstādē “Nenorunātās tikšanās” 20.02. 2020 i/z "Arsenāls" 5 157 Pieaugušie, seniori, studenti, jaunieši

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Izstāžu zāle izvietota vēsturiskā ēkā. Iekļūšana no ielas muzeja vestibilā ir iespējama, bet vestibilu no 1. stāva izstāžu zāles atdala 10 pakāpieni. Personām ar funkcionāliem traucējumiem nepieciešama asistentu palīdzība. Sadarbībā ar KM 2018. gadā noslēgts līgums ar VAS VNĪ “Par nekustamā īpašuma Torņa ielā 1, Rīgā, atjaunošanai nepieciešamo izpētes darbu veikšanu, projektēšanas uzdevuma sagatavošanu un būvprojekta izstrādes uzsākšanu” 2019.gadā tika izstrādāts projekts 1. kārtas darbiem, kas skars ēkas fasādi, un noslēgts līgums ar izpildītājiem. Reālie darbi uzsākti 2020.gadā. izstrādes stadijā - tehniskais projekts ēkas rekonstrukcijai 2.kārtā. Liftu izbūve iespējama tikai rekonstrukcijas rezultātā.
2. Redzes invalīdiem Izstāžu zāle „Arsenāls”: cilvēkiem ar redzes traucējumiem tiek piedāvātas īpašas ekskursijas par tēlniecības kolekciju „Arsenāla” ārpusē, sniedzot iespēju iepazīt mākslas darbus taktili ar īpašu gida stāstījumu.
3. Dzirdes invalīdiem Individuāli piedāvājumi pēc pieprasījuma muzeja standarta pakalpojumu vai muzeja pedagoģisko programmu ietvaros (piem. ekskursijas vājdzirdīgiem apmeklētājiem, ja grupu pavada surdotulks).
4. Citām invalīdu grupām Atkarībā no invaliditātes pakāpes, pēc iepriekšējas pieteikšanās tiek piedāvātas īpašas izglītības nodarbības un ekskursijas. 1. un 2. grupas invalīdiem – bezmaksas ieeja un bezmaksas gida pakalpojums.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Skat. sadaļā "LNMM"

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
LNMM izstāžu zāle "Arsenāls" Torņa iela 1, Rīga, LV-1050 Valsts īpašums 1848 6602
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
LNMM izstāžu zāle "Arsenāls"

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

5996

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1205
Krājuma telpas 800
Pārējās telpas 3991
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes