Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kūrmājas prospekts 16, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Dace Kārkla

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Dikerktore Dace Kārkla 26476528 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas muzejs”, reģ. Nr. 90002008987, ir pilsētas pašvaldības iestāde. Muzeja kompetencē ir Liepājas un novadu materiālās un garīgās kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un popularizēšana sabiedrības izglītošanai un attīstībai. Liepājas muzeja darbības pamats ir Liepājas pilsētas domes apstiprināts nolikums (08.06.2006./prot. Nr. 20). Tas nosaka, ka muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Liepājas pašvaldības iestāde, kas ievēro Muzeju likumu un MK noteikumus „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas, Liepājas investīciju stratēģija un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Misija:

Liepājas muzeja darbības mērķis ir Liepājas pilsētas un tās apkārtne kultūrvides vērtību saglabāšana, izpēte un popularizēšana sabiedrības izglītības, attīstības un emocionālā baudījuma nodrošināšanai. Sekmēt sabiedrības izpratni un rosināt tās interesi par Liepājas un apkārtnes attīstību no senvēstures līdz mūsdienām, atklājot Liepājas un tā apkārtnes raksturīgās iezīmes. Liepāja muzejs ir Eiropas līmeņa muzejs, kas saglabā nacionāla mēroga mākslas un kultūrvēsturiskās vērtības, pēta Liepājas un tās apkārtnes, kā arī visai Dienvidkurzemes nozīmīgas vērtības, izceļ tās kultūrvides unikālās īpašības un padara tās pieejamas muzeja ekspozīcijās un izstādēs, publikācijās un programmās, kā arī interesentiem virtuālajā vidē. Muzejā strādā profesionāla un muzeja darbam motivēta komanda, kas spēj nest muzeja un Liepājas vārdu pasaulē.

Darbība:

Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību, t.sk., muzeja infrastruktūras attīstīšana un sakārtošana. Muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite un saglabāšana. Liepājas un novadu vēstures pētīšana, kā avotu bāzi izmantojot muzeja krājumu un citas vēstures avotu krātuves un veidus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, īpašu uzmanību pievēršot muzejpedagoģijas programmu izstrādei un ieviešanai. Mākslas darbu izstāžu rīkošana, profesionālās mākslas procesu veicināšana Liepājas reģionā un Latvijā kopumā. Veidot muzeju kā interesantu un izzinošu brīvā laika pavadīšanas vietu, radot apmeklētājiem emocionālu pārdzīvojumu. Saistošu ar Liepājas vēsturi pasākumu veidošana dažādu paaudžu cilvēkiem. Kurzemes tautas tērpu popularizēšana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Liepājas muzeja mājas lapa ir publiski pieejama kopš 2013. gada oktobra. Tai ir trīs sadaļas. Pirmā vēsta par aktualitātēm muzeja galvenajā ēkā Kūrmājas prospektā 16/18, otrā sadaļa veltīta Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centram, bet trešā – Liepājas muzeja ekspozīcijai K. Ukstiņa ielā 7/9 „Liepāja okupāciju režīmos”. Mājas lapai ir vairāki uzdevumi, piemēram, sniegt tās apmeklētājiem ziņas par muzeja ekspozīciju un Kurzemes tautastērpu centra atrašanās vietām, darba laikiem un darbiniekiem. Mājas lapā var iepazīties ar muzeja ekspozīcijām gan virtuālā tūrē, gan īsa apraksta veidā. Mājas lapā regulāri tiek atjaunota informācija par aktuālajām izstādēm, gaidāmajiem pasākumiem, muzeja piedāvājumiem, piemēram, ekskursijām, muzejpedagoģijas nodarbībām, kāzām u.c. Mājas lapā paredzēta vieta arī muzeja krājuma popularizēšanai sadaļās „Muzeja dārgumi”, „Mēneša priekšmets” un „Mēneša stāsts”. Mājas lapā regulāri tiek ievietotas arī muzeju speciālistu publikācijas, veidojot bāzi pilsētas vēstures interesentiem.

Mājaslapas adrese:

www.liepajasmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

30456

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

19A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

LM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Liepājas Kultūras pārvalde

Struktūrvienības:

"Liepāja okupāciju režīmos"

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), Latvijas Muzeju biedrība, biedrība "Kuršu laiva", biedrība "Sabiedrības attīstības centrs".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Liepājas muzeju ir iespējams apmeklēt arī pirmdienās un otrdienās, ja iepriekš ir pieteikta ekskursija, muzejpedagoģiskā nodarbība vai cits plānots pasākums. Nepieciešamības gadījumā, ja notiek iepriekš plānots pasākums, ekskursija vai koncerts, muzejs strādā pēc plkst. 18:00. 2020. gadā, pateicoties Nodarbinātības dienesta atbalstam, muzejs Kūrmājas prospektā 16/18 vasaras mēnešos bija atvērts katru dienu no 10:00 līdz 18:00.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pilsētas vēstures ekspozīcijas
2 Muzeja rīkotie nacionāli patriotiskie pasākumu Oskara Kalpaka piemiņas pasākums, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 25. martā, 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienas pasākums, 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.
3 Starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" pasākumi
4 Liepājas muzeja Kurzemes tautas tērpu informācijas centra izstādes Lielākoties nelielas Liepājas muzeja etnogrāfisko tekstīliju izstādes
5 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr 956: Nodrošinot Nacionālā krājuma izmantošanu, uzziņu materiāla (piemēram, kartotēkas, datubāzes, apraksti, rādītāji) pieejamība; iespēja iepazīties ar Nacionālā krājuma priekšmetiem."
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Mākslas darbu un tematiskās izstādes Pēc rīkojuma Pieaugušajiem EUR 1,50 -2.50; Studentiem, skolēniem, pensionāriem EUR 1-2; Bērniem līdz septiņu gadu vecumam - bez maksas/
2 Izglītojošie pakalpojumi Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās latviešu valodā līdz 25 cilv.15,00 Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās svešvalodā līdz 25 cilv.17,00 Muzejpedagoģijas nodarbība ārpus muzeja telpām latviešu valodā iīdz 25 cilv.20,00 Muzejpedagoģijas nodarbība ārpus muzeja telpām svešvalodā līdz 25 cilv.25,00 Meistarklases apmeklējums 9,00
3 Nekustamā īpašuma iznomāšanas pakalpojumi Vēsturiskā guļamistabas spārna (anfilādes) sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm 30,00 Vēsturiskās raktnīcas sanāksmju telpas iznomāšana konferencēm, sanāksmēmm 20,00 lzstāžu zāle K.Ukstina ielā 7/9 izstādei 20,00 Lielā izstāžu zāle sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm 50,00 Mazā izstāžu zāle sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm 30,00 Alvas zāie 30,00 Vestibils pienemšanām 50,00 Muzeja telpas korporatīvam tematiskam sarīkojumam 100,00 Rezidences telpa vēsturiskajā ratnīcā diennakts 30,00
4 Kustamās mantas iznomāšanas pakalpojumi Audiogida noma 1,00 Plazmas ekrāns 25,00 Multiprojektors 30,00 Portatīvais dators 10,00 Krēsli 3,00 Trauki 1,00 Saliekamie galdi 5,00 Ugunskura pannas 10,00 Atskaņošanas iekārta 150,00 Vitrīnas 20,00
5 Gida paklpojumu Gida pakalpojumi latviešu valodā lTdz 10 cilv. 15,00 Gida pakalpojumi svešvalodā līdz 10 cilv. 20,00 Gida pakalpojumi latviešu valodā 11 līdz 35 cilv. 25,00 Gida pakalpojūrni svešvalodā 11 līdz 35 cilv. 30,00 Ekskursija muzeja atvērtajā krājumā latviešu valodā 30,00 Ekskursija muzeja atvērtajā krājumā svešvalodā 35,00 Tematiskā ekskursija pilsētā latviešu valodā 25,00 Tematiskā ekskursija pilsētā svešvalodā 30,00
6 Pārējie maksas pakalpojumu Svinīgs brīdis muzejā dalībnieku skaits mazāks par 10 20,00 Svinīgs brīdis muzejā dalībnieku skaits pārsniedz 11 3,00 Laulību cermonija muzeja ēkā 50,00 Laulību cermonija muzeja dārzā līgumcena Koncerta un teatralizēta uzveduma apmeklējums - ieejas biļete pēc rīkojuma Muzeja interjera fotogrāfēšana reklāmai un biznesa nolūkos bez papildus muzeja priekšmetu izmantošanu 20,00 Muzeja interjera filmēšana reklāmai un biznesa nolūkos bez papildus muzeja priekšmetu izmantošanu 20,00 Fotosesija muzejā līdz divām stundām 10,00 Fotosesija muzejā par katru nākamo stundu 5,00 Muzeja priekšmeta fotogrāfēšana izglītībai un pētniecībai 5,00 Muzeja priekšmeta fotogrāfēšana reklārnai un biznesa nolūkos 20,00 Muzeja priekšmeta filmēšana izglītībai un pētniecībai 5,00 Muzeja priekšmeta filmēšana reklāmai un biznesa nolūkos 20,00 Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (ar Liepājas muzeja krājuma komisijas lēmumu) Akreditētajiem valsts, pašvaldības un autonomajiem muzejiem par vienu vienību bezmaksas Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana citām juridiskām un fiziskām personām interjera veidošanā par vienu vienību līdz 5% no vērtības Krājuma priekšmetu atlase izglītojošam mācību un pētniecības darbam 1,00 Krājuma priekšmetu atlase reklāmai un biznesa nolūkos 10,00 Krājuma priekšmetu atlase - muzeja priekšmetu kserokopēšana 3,00 Krājuma priekšmetu atlase - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana izglītībai un pētniecībai 5,00 Krājuma priekšmetu atlase - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana reklāmai un biznesam 20,00 Konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska bez avotu norādes 5,00 Konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska ar avotu norādi 10,00 Speciāli veiks pētījums muzeja krājumā 50,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.liepajasmuzejs.lv

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību, t.sk., muzeja infrastruktūras attīstīšana un sakārtošana. Muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite un saglabāšana. Liepājas un novadu vēstures pētīšana, kā avotu bāzi izmantojot muzeja krājumu un citas vēstures avotu krātuves un veidus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, īpašu uzmanību pievēršot muzejpedagoģijas programmu izstrādei un ieviešanai. Mākslas darbu izstāžu rīkošana, profesionālās mākslas procesu veicināšana Liepājas reģionā un Latvijā kopumā. Veidot muzeju kā interesantu un izzinošu brīvā laika pavadīšanas vietu, radot apmeklētājiem emocionālu pārdzīvojumu. Saistošu ar Liepājas vēsturi pasākumu veidošana dažādu paaudžu cilvēkiem. Kurzemes tautas tērpu un Dienvidkurzemes etnogrāfijas popularizēšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Liepājas muzeja nolikums 08.08.2018 36 no 16.08.2018
2. Noteikumi par krājumu Liepājas muzeja krājuma noteikumi 14.06.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 07.05.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 04.09.2018
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcija personālam 12.01.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Izstāžu rīkošanas komisijas nolikums 19.12.2017
2 Nolikums par zinātnisko padomi 03.05.2018
3 Liepājas muzeja krājuma komisijas nolikums 07.05.2018
4 Liepājas muzeja krātuvju atvēršanas un slēgšanas kārtība 31.05.2013
5 Kurzemes tautas tērpu informācijas centra nolikums 25.07.2018
6 Liepājas muzeja fiiāles "Liepāja okupāciju režīmos" nolikums 16.08.2018

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Francijas mežģīņu izstādes Liepājas muzejā Popularizēt Francijas kultūru, vēsturi un mantojumu 4. aprīli - 5. maijs Francijas izkstitūts, Rundāles pils muzejs Liepājā Francija
Liepājas māklas izstāde Kazahstānā Popularizēts Latvijas un Liepājas profesionālo mākslu Rudens Galeriste un māksliniece Leila Mahata Astana Kazahstāna
Otrā pasaules kara mode Atklāta ģēršanās stilu un iespējas Eiropā Otrā pasaules kara laikā Maijs - septembris Modes vēsturnieks Aleksandras Vailjevs Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Dienvidkurzemes krāšņums" Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā Popularizēt Dienvidkurzemes etnogrāfiju, atzīmējot Latvijas simtgadi 11.12.2018. - 17.03.2019. Minskas pilsētas vēstures muzejs Minska Baltkrievija
Izstāde "Edgars Degā. Litogrāfijas. Māksla, kas apsteidz laiku" Pasaules kultūras mantojuma popularizēšana 01.06.2018. - 05.08.2018. Art Expo Poznaņa Polija
Izstādes "Art Deco stils. Strpkaru mode mode, 1918-1939" Veltīta Latvijas simtgadei 11.05.2018.-26.08.2018. Modes vēsturnieks Aleksandrs Vasiljevs Krievija
Kazahstānas mākslinieces Leyla Mahat izstādes Liepājas muzejā, Kūrmājas pr. 16/18 Personālizstāde Latvijā. Iepazīstināt ar Kazahstānas izcelsmes māksliniece, kas rīko savu darbu izstādes Eiropas vadošajās galerijās 05.04.2018.-27.05.2018. Galeriste un māksliniece Leila Mahata Vīne Austrija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Krievijas laikmetīgās mākslas izstādes “…un viņa” Liepājas muzejā Iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar Krievijas laikmetīgo mākslu 05.01.-26.02. Kolekcionārs Raivis Zabis Pēterburga Krievija
Baltkrievijas mākslinieku darbu izstāde “Minskas palete” Liepājas muzejā Baltkrievijas mūsdienu mākslas parāde 18.08.- 03.09. Minskas pilsētas vēstures muzejs Minska Baltkrievija
Gustavo Sagorska (Izraēla) foto izstāde “Sonia” Liepājas muzejā Izraēlas foto skolas, meistarklese, tikšanās ar Latvijas fotogrāfiem Liepājā 06.09.- 08.10. Gustavo Sagorskis, Izraēlas vēstniecība Jeruzalema Izraēla
Miša Levina (Krievija) un Italo Renē Eksposito (Kuba) izstāde “Brīvības meklējumos” Liepājas muzejā Pretstatīt divu valstu laikmetīgās mākslas pārstāvjus 15.09. - 01.10. Kolekcionārs Raivis Zabis Pēterburga, Havanna Kuba
Henrika Dunkera izstāde “Dāvanas pēc protokola” Liepājas muzejā Iepazīstināt ar Somijas mūsdienu mākslas foto skolu 09.02.-05.03. Fotogrāfs Henriks Dunkers Helsinki Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Liepājas muzeja galvenā ēka Kūrmājas prospektā 16 Pašvaldības īpašums 1901 8665
Bijusī ratnīcas - saimniecības ēka Kūrmājas prospektā 16 Pašvaldības īpašums 1901 8666
Adminsitrācijas ēka Kūrmājas prospektā 18 Pašvaldības īpašums 1909
Saimniecības ēka Kūrmājas prospektā 18 Pašvaldības īpašums 1965
Krājuma telpas T. Breikša ielā 45 Pašvaldības īpašums 20. gs. sākums
Krājuma telpas Bāriņu ielā 15 Juridisko personu īpašums 19. gs. beigas
Pagaidu krājuma telpas Siļķu iela 7 Pašvaldības īpašums 1970. gads
Teritorijas kopējā platība (m2):

4010

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

6700

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1000
Krājuma telpas 2700
Pārējās telpas 3000
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas