Kontaktinformācija

Adrese:

Kūrmājas prospekts 16, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Dace Kārkla

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dace Kārkla 26476528 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas muzejs”, reģ. Nr. 90002008987, ir pilsētas pašvaldības iestāde. Muzeja kompetencē ir Liepājas un novadu materiālās un garīgās kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un popularizēšana sabiedrības izglītošanai un attīstībai. Liepājas muzeja darbības pamats ir Liepājas pilsētas domes apstiprināts nolikums (08.06.2006./prot. Nr. 20). Tas nosaka, ka muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Liepājas pašvaldības iestāde, kas ievēro Muzeju likumu un MK noteikumus „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas, Liepājas investīciju stratēģija un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Misija:

Liepājas muzeja darbības mērķis ir Liepājas pilsētas un tās apkārtne kultūrvides vērtību saglabāšana, izpēte un popularizēšana sabiedrības izglītības, attīstības un emocionālā baudījuma nodrošināšanai. Sekmēt sabiedrības izpratni un rosināt tās interesi par Liepājas un apkārtnes attīstību no senvēstures līdz mūsdienām, atklājot Liepājas un tā apkārtnes raksturīgās iezīmes. Liepāja muzejs ir Eiropas līmeņa muzejs, kas saglabā nacionāla mēroga mākslas un kultūrvēsturiskās vērtības, pēta Liepājas un tās apkārtnes, kā arī visai Dienvidkurzemes nozīmīgas vērtības, izceļ tās kultūrvides unikālās īpašības un padara tās pieejamas muzeja ekspozīcijās un izstādēs, publikācijās un programmās, kā arī interesentiem virtuālajā vidē. Muzejā strādā profesionāla un muzeja darbam motivēta komanda, kas spēj nest muzeja un Liepājas vārdu pasaulē.

Darbība:

Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību, t.sk., muzeja infrastruktūras attīstīšana un sakārtošana. Muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite un saglabāšana. Liepājas un novadu vēstures pētīšana, kā avotu bāzi izmantojot muzeja krājumu un citas vēstures avotu krātuves un veidus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, īpašu uzmanību pievēršot muzejpedagoģijas programmu izstrādei un ieviešanai. Mākslas darbu izstāžu rīkošana, profesionālās mākslas procesu veicināšana Liepājas reģionā un Latvijā kopumā. Veidot muzeju kā interesantu un izzinošu brīvā laika pavadīšanas vietu, radot apmeklētājiem emocionālu pārdzīvojumu. Saistošu ar Liepājas vēsturi pasākumu veidošana dažādu paaudžu cilvēkiem. Kurzemes tautas tērpu popularizēšana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Liepājas muzeja mājas lapa ir publiski pieejama kopš 2013. gada oktobra. Tai ir trīs sadaļas. Pirmā vēsta par aktualitātēm muzeja galvenajā ēkā Kūrmājas prospektā 16/18, otrā sadaļa veltīta Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centram, bet trešā – Liepājas muzeja ekspozīcijai K. Ukstiņa ielā 7/9 „Liepāja okupāciju režīmos”. Mājas lapai ir vairāki uzdevumi, piemēram, sniegt tās apmeklētājiem ziņas par muzeja ekspozīciju un Kurzemes tautastērpu centra atrašanās vietām, darba laikiem un darbiniekiem. Mājas lapā var iepazīties ar muzeja ekspozīcijām gan virtuālā tūrē, gan īsa apraksta veidā. Mājas lapā regulāri tiek atjaunota informācija par aktuālajām izstādēm, gaidāmajiem pasākumiem, muzeja piedāvājumiem, piemēram, ekskursijām, muzejpedagoģijas nodarbībām, kāzām u.c. Mājas lapā paredzēta vieta arī muzeja krājuma popularizēšanai sadaļās „Muzeja dārgumi”, „Mēneša priekšmets” un „Mēneša stāsts”. Mājas lapā regulāri tiek ievietotas arī muzeju speciālistu publikācijas, veidojot bāzi pilsētas vēstures interesentiem.

Mājaslapas adrese:

www.liepajasmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

30478

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

19A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

LM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Kultūras pārvalde

Struktūrvienības:

"Liepāja okupāciju režīmos"

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), Latvijas Muzeju biedrība, biedrība "Kuršu laiva", biedrība "Sabiedrības attīstības centrs".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Liepājas muzeju ir iespējams apmeklēt arī pirmdienās un otrdienās, ja iepriekš ir pieteikta ekskursija, muzejpedagoģiskā nodarbība vai cits plānots pasākums. Nepieciešamības gadījumā, ja notiek iepriekš plānots pasākums, ekskursija vai koncerts, muzejs strādā pēc plkst. 18:00. 2021. gadā, pateicoties Nodarbinātības dienesta atbalstam, muzejs Kūrmājas prospektā 16/18 vasaras mēnešos bija atvērts katru dienu no 10:00 līdz 18:00.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pilsētas vēstures ekspozīcijas Visu muzeja darba laiku
2 Muzeja rīkotie nacionāli patriotiskie pasākumu Oskara Kalpaka piemiņas pasākums, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 25. martā, 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienas pasākums, 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.
3 Starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" pasākumi
4 Liepājas muzeja Kurzemes tautas tērpu informācijas centra izstādes Lielākoties nelielas Liepājas muzeja etnogrāfisko tekstīliju izstādes
5 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr 956: Nodrošinot Nacionālā krājuma izmantošanu, uzziņu materiāla (piemēram, kartotēkas, datubāzes, apraksti, rādītāji) pieejamība; iespēja iepazīties ar Nacionālā krājuma priekšmetiem."
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mākslas darbu un tematiskās izstādes Pēc rīkojuma Pieaugušajiem EUR 1,50 -2.50; Studentiem, skolēniem, pensionāriem EUR 1-2; Bērniem līdz septiņu gadu vecumam - bez maksas/
2 Izglītojošie pakalpojumi Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās latviešu valodā līdz 25 cilv.15,00 Muzejpedagoģijas nodarbība muzeja telpās svešvalodā līdz 25 cilv.17,00 Muzejpedagoģijas nodarbība ārpus muzeja telpām latviešu valodā iīdz 25 cilv.20,00 Muzejpedagoģijas nodarbība ārpus muzeja telpām svešvalodā līdz 25 cilv.25,00 Meistarklases apmeklējums 9,00
3 Nekustamā īpašuma iznomāšanas pakalpojumi Vēsturiskā guļamistabas spārna (anfilādes) sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm 30,00 Vēsturiskās raktnīcas sanāksmju telpas iznomāšana konferencēm, sanāksmēmm 20,00 lzstāžu zāle K.Ukstina ielā 7/9 izstādei 20,00 Lielā izstāžu zāle sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm 50,00 Mazā izstāžu zāle sarīkojumiem, konferencēm, sanāksmēm 30,00 Alvas zāie 30,00 Vestibils pienemšanām 50,00 Muzeja telpas korporatīvam tematiskam sarīkojumam 100,00 Rezidences telpa vēsturiskajā ratnīcā diennakts 30,00
4 Kustamās mantas iznomāšanas pakalpojumi Audiogida noma 1,00 Plazmas ekrāns 25,00 Multiprojektors 30,00 Portatīvais dators 10,00 Krēsli 3,00 Trauki 1,00 Saliekamie galdi 5,00 Ugunskura pannas 10,00 Atskaņošanas iekārta 150,00 Vitrīnas 20,00
5 Gida paklpojumu Gida pakalpojumi latviešu valodā lTdz 10 cilv. 15,00 Gida pakalpojumi svešvalodā līdz 10 cilv. 20,00 Gida pakalpojumi latviešu valodā 11 līdz 35 cilv. 25,00 Gida pakalpojūrni svešvalodā 11 līdz 35 cilv. 30,00 Ekskursija muzeja atvērtajā krājumā latviešu valodā 30,00 Ekskursija muzeja atvērtajā krājumā svešvalodā 35,00 Tematiskā ekskursija pilsētā latviešu valodā 25,00 Tematiskā ekskursija pilsētā svešvalodā 30,00
6 Pārējie maksas pakalpojumu Svinīgs brīdis muzejā dalībnieku skaits mazāks par 10 20,00 Svinīgs brīdis muzejā dalībnieku skaits pārsniedz 11 3,00 Laulību cermonija muzeja ēkā 50,00 Laulību cermonija muzeja dārzā līgumcena Koncerta un teatralizēta uzveduma apmeklējums - ieejas biļete pēc rīkojuma Muzeja interjera fotogrāfēšana reklāmai un biznesa nolūkos bez papildus muzeja priekšmetu izmantošanu 20,00 Muzeja interjera filmēšana reklāmai un biznesa nolūkos bez papildus muzeja priekšmetu izmantošanu 20,00 Fotosesija muzejā līdz divām stundām 10,00 Fotosesija muzejā par katru nākamo stundu 5,00 Muzeja priekšmeta fotogrāfēšana izglītībai un pētniecībai 5,00 Muzeja priekšmeta fotogrāfēšana reklārnai un biznesa nolūkos 20,00 Muzeja priekšmeta filmēšana izglītībai un pētniecībai 5,00 Muzeja priekšmeta filmēšana reklāmai un biznesa nolūkos 20,00 Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (ar Liepājas muzeja krājuma komisijas lēmumu) Akreditētajiem valsts, pašvaldības un autonomajiem muzejiem par vienu vienību bezmaksas Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana citām juridiskām un fiziskām personām interjera veidošanā par vienu vienību līdz 5% no vērtības Krājuma priekšmetu atlase izglītojošam mācību un pētniecības darbam 1,00 Krājuma priekšmetu atlase reklāmai un biznesa nolūkos 10,00 Krājuma priekšmetu atlase - muzeja priekšmetu kserokopēšana 3,00 Krājuma priekšmetu atlase - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana izglītībai un pētniecībai 5,00 Krājuma priekšmetu atlase - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana reklāmai un biznesam 20,00 Konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska bez avotu norādes 5,00 Konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska ar avotu norādi 10,00 Speciāli veiks pētījums muzeja krājumā 50,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.liepajasmuzejs.lv

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību, t.sk., muzeja infrastruktūras attīstīšana un sakārtošana. Muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite un saglabāšana. Liepājas un novadu vēstures pētīšana, kā avotu bāzi izmantojot muzeja krājumu un citas vēstures avotu krātuves un veidus. Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, īpašu uzmanību pievēršot muzejpedagoģijas programmu izstrādei un ieviešanai. Mākslas darbu izstāžu rīkošana, profesionālās mākslas procesu veicināšana Liepājas reģionā un Latvijā kopumā. Veidot muzeju kā interesantu un izzinošu brīvā laika pavadīšanas vietu, radot apmeklētājiem emocionālu pārdzīvojumu. Saistošu ar Liepājas vēsturi pasākumu veidošana dažādu paaudžu cilvēkiem. Kurzemes tautas tērpu un Dienvidkurzemes etnogrāfijas popularizēšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Liepājas muzeja nolikums 08.08.2018 36
2. Noteikumi par krājumu Liepājas muzeja krājuma noteikumi 14.06.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 07.05.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 04.09.2018
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukcija personālam 12.01.2020
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Izstāžu rīkošanas komisijas nolikums 19.03.2017
2 Nolikums par zinātnisko padomi 03.05.2018
3 Liepājas muzeja krājuma komisijas nolikums 07.05.2018
4 Liepājas muzeja krātuvju atvēršanas un slēgšanas kārtība 31.05.2013
5 Kurzemes tautas tērpu informācijas centra nolikums 25.07.2018
6 Liepājas muzeja fiiāles "Liepāja okupāciju režīmos" nolikums 16.08.2018

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1715

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1535

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1483

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Liepājas novada senvēsture 399 369
2 Liepāja viduslaikos 153 150
3 Koktēlnieka Miķeļa Pankoka dzīve un daiļrade 73 68
4 Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs: 424 414
5 Liepāja 19. gs. 290 288
6 Priekšmeti Cecīlijas zāles iekārtošanai 44 44
7 Priekšmeti ekspozīcijas “Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā” 152 150

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

232

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

232

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Vainags – meitenes rota” 10 10
2 “Jēkabs, Anna bagātnieki, tiem aug rudzi tīrumā” 66 66
3 “Kurpes, vīzas, pastalas” 40 40
4 “Jānis Ferdinands Tīdemanis. Darbi no Zuzānu kolekcijas” 1 1
5 KTIC telpu iekārtošanai 30 30
6 Interjera papildināšana “Cecīlijas zālē” 21 21
7 “Liepājas ezers laika griežos” 64 64

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

390

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

327

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Upurmaks Ekspozīcija Rundāles pils muzejs 1 1 04.01.2021 31.12.2022 Labi
2 Gleznas Interjērs SEZ pārvalde 14 14 04.11.2021 31.12.2023 Labi
3 Kazdangas muižas makets, Barona Manteifeļa medaļas Ekspozīcija Kazdangas muzejs 3 3 09.01.2019 31.12.2022 Labi
4 Gleznas Interjērs Liepājas pilsētas dome 11 11 10.08.2021 31.12.2022 Labi
5 Glezna Interjērs SIA "Liepājas dzintars" 2 2 27.11.2017 Labi
6 Jūrniecības un zvejniecības priekšmeti Ekspozīcija Pāvilostas novadpētniecības muzejs 10 10 31.12.2019 31.12.2022 Labi
7 Vapenis. Ekspozīcija Pāvilostas novadpētniecības muzejs 1 1 09.01.2019 31.12.2021 Labi
8 Virtuves piederumi Retaurācija Ģirts Bērziņš 17 13 17.12.2020 01.03.2021 Atbilstoši
9 Dagerotipi Restaurācija/izstādes papildināšana Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 3 3 04.11.2021 15.05.2022 Atbilstoši
10 Flīzes Hoijeres viesnīcas interjera iekārtošanai Re&RE 119 60 04.01.2021 14.06.2021 Atbilstoši
11 Mēbeles Restaurācija SIA "Intarsija" 8 8 05.03.2021 30.06.2021 Atbilstoši
12 Boles trauka vāks Restaurācija Anda Munkevica 1 1 05.03.2021 30.06.2021 Atbilstoši
13 Gleznas J. Rozentāls “Pavasaris” “Pašportrets” Izstāde LNMM 2 2 12.04.2021 05.09.2021 Labi
14 Kroņlukturi Restaurācija Jānis Vaivods 3 3 19.03.2021 21.06.2021 Atbilstoši
15 Hamsena krāsns durtiņas Hoijeres viesnīcas interjera iekārtošanai Re&RE 1 1 22.03.2021 30.06.2021 Atbilstoši
16 Glezna “Pieskāriens” Restaurācija Koka restauratore Anna Kozorovicka 1 1 25.03.2021 01.07.2021 Atbilstoši
17 Mēbeles Restaurācija SIA Mēbeļu restaurācija 5 5 25.03.2021 01.07.2021 Atbilstoši
18 Griestu lampa Hoijeres viesnīcas interjera iekārtošanai Re&RE 1 1 07.04.2021 30.06.2021 Atbilstoši
19 Mēbeles Restaurācija SIA “Bīders” 7 7 24.05.2021 30.08.2021 Atbilstoši
20 Miniatūrgleznas Restaurācija Gundega Liepa 4 4 05.06.2021 01.09.2021 Atbilstoši
21 Gobelēns “Tec saulīte, pagaid’ mani” Izstāde Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs 1 1 19.07.2021 03.12.2021 Laba
22 P.M.Berči būvprojekti Digitalizācija SIA LETA 115 115 24.08.2021 05.10.2021 Atbilstoši
23 Mēbeles Restaurācija SIA Mēbeļu restaurācija 19 19 15.06.2021 01.11.2021 Atbilstoši
24 J. Zīmanta dzejoļi Izstāde Nīcas pagasta pašpārvalde, Andrejs Sakals 2 2 30.08.2021 05.10.2021 Laba
25 Monētas Izstāde Talsu novada muzejs 4 4 01.10.2021 31.10.2022 Laba
26 Mēbeles Restaurācija SIA “Bīders” 3 3 28.09.2021 15.11.2021 Laba
27 Metāla sadzīves priekšmeti Restaurācija Anita Burkovska 7 7 01.10.2021 15.11.2021 Atbilstoši
28 Glezna “F.V.Reicha portrets” Restaurācija Zane Stikāne 1 1 15.10.2021 15.02.2022 Labi
29 Mēbeles Restaurācija SIA Mēbeļu restaurācija 5 5 13.10.2021 01.12.2021 Atbilstoši
30 Sadzīves tekstilijas Restaurācija Restauratore Indra Saulesleja 16 16 20.10.2021 15.02.2022 Atbilstoši
31 Klavieres Restaurācija Restaur. Dmitrijs Larionovs 2 2 11.11.2021 01.02.2022 Atbilstoši
32 Mēbeles Restaurācija SIA Mēbeļu restaurācija 1 1 27.10.2021 15.01.2022 Atbilstoši

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 269 444 713
Digitālo attēlu izgatavošanai 9182

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Norvēģu mākslinieces Beātes Jersvollas izstāde "Ieklausies klusumā" Liepājas muzejā Izstāde 04.06.-01.08. Norvēģijas vēstniecība Latvijā Norvēģija
2 Latvijas un Spānijas starpkultūru diena Liepājas muzejā. Spāņu fotogrāfa Tono Vilas izstādes "Galīcijas bākas" Tika atzīmē Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību simtgades atzīmēšana. 06.08. Spānijas vēstniecība Latvijā Spānija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Liepājas muzeja galvenā ēka Kūrmājas prospektā 16 Pašvaldības īpašums 1901 8665
Bijusī ratnīcas - saimniecības ēka Kūrmājas prospektā 16 Pašvaldības īpašums 1901 8666
Adminsitrācijas ēka Kūrmājas prospektā 18 Pašvaldības īpašums 1909
Saimniecības ēka Kūrmājas prospektā 18 Pašvaldības īpašums 1965
Krājuma telpas T. Breikša ielā 45 Pašvaldības īpašums 20. gs. sākums
Krājuma telpas Bāriņu ielā 15 Juridisko personu īpašums 19. gs. beigas
Pagaidu krājuma telpas Siļķu iela 7 Pašvaldības īpašums 1970. gads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

6700

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1000
Krājuma telpas 2700
Pārējās telpas 3000
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas