Latvijas Nacionālais dabas muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Krišjāņa Barona iela 4, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Ruskule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Ērika Ozere 67356023 29419793 @
Direktora vietniece attīstības jautājumos Diāna Meiere 67356048 29217878 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1845

Sākums:

Muzeja kolekciju pirmsākumi meklējami 1845.gadā Rīgas Dabas pētnieku biedrības (RDPB) muzejā. Tagadējo veidolu muzejs ieguvis 1951.gadā apvienojot Valsts dabas muzeju (Rīgā, Katrīnas ielā 12) un Valsts Skolu muzeju (Rīgā, K.Barona ielā 4) (Latvijas PSR Ministru padomes 1951.gada 24.janvāra lēmums Nr.70) izvietojot to Rīgā, K.Barona ielā 4. Kopš 2013. gada 1. janvāra muzejs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ar 2020. gada 1. septembri Latvijas Dabas muzeja nosaukums ir "Latvijas Nacionālais dabas muzejs" (2020.gada 13.augusta Ministru kabineta rīkojums Nr. 426)

Misija:

Latvijas Nacionālā dabas muzeja darbības mērķis ir uzkrāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību, un veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību un daļu no pasaules dabas daudzveidības.

Darbība:

Izmantojot muzeja kā intelektuāli augstvērtīgas iestādes līdzekļus, tiek sekmēta dažādu mērķauditoriju interese par dabu, aktualitātēm vides aizsardzībā un celts vides apziņas līmenis sabiedrībā: • Turpināta jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu pastāvīgo ekspozīciju veidošana, esošo ekspozīciju pilnveidošana. • Mācību gada laikā muzejā darbojas daudzveidīgi pulciņi skolēniem (sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu). • Ģimenēm katra mēneša pēdējā sestdienā mācību gada laikā notiek tematiskas ģimenes dienas. • Organizēti izklaidējoši izglītojoši bērnu dzimšanas dienu svinēšanas pasākumi. • Sākot ar 2007.gadu tiek organizēts konkurss 5.-6.klašu skolēniem „Cielavas gudrības”. • Organizētas izstādes par dabas daudzveidību, aktuālajiem vides jautājumiem, Latvijas dārzkopju un dzīvnieku audzētāju – kolekcionāru un selekcionāru – sasniegumiem. Tiek nodrošināta muzeja kā Latvijā lielākās publiski pieejamās dabaszinātnisko kolekciju krātuves kvalitatīva darbība: • Veikta krājuma zinātniskā apstrāde un komplektēšana. • Sniegta daudzveidīga rakstura metodiskā palīdzība novadu muzejiem, mācību iestādēm, skolēniem, kā arī konsultācijas par daudzveidīgām dabaszinātņu tēmām privātpersonām. Veiktas dabas priekšmetu ekspertīzes.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Kopš 2019. gada darbojas jauna mājas lapa. Tajā ir atrodama pamatinformācija par muzeja darbību, krājuma un ekspozīciju raksturojums, kā arī informācija par izglītojošo piedāvājumu formālās izglītības ietvaros. Izveidota sadaļa "Brīviem brīžiem", kurā apkopoti dažādi materiāli par dabu ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem. Kopš 2021. gada darbojas arī muzeja spēļu lapa, kurā atrodamas vairāku tipu, četru grūtības līmeņu, daudzveidīgu tēmu spēles, uzdevumi un testi par dabu.

Mājaslapas adrese:

Latvijas Nacionalais dabas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2001
2011
2019

Kas aktualizē informāciju:

Mājas lapas uzturēšanu veic Tehnoloģiju nodrošinājuma sektora darbinieki, informāciju atsevišķās mājas lapas sadaļās ievieto Komunikācijas nodaļas darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

241000

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

37A5

Akreditācijas datums:

17.12.2021

Muzejs akreditēts līdz:

16.12.2026

Muzeja šifrs:

LDM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, citas ministrijas pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Padotība/piederība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dalība organizācijās:

Muzejs: Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), Latvijas Muzeju biedrība. Muzeja darbinieki: Eiropas sēņu aizsardzības padome (ECCF), Latvijas Entomoloģijas biedrība, Latvijas Mikologu biedrība, Latvijas Botāniķu biedrība, Igaunijas Lepideptoroloģijas biedrība, Somijas Lepideptoroloģijas biedrība, Gulbju izpētes biedrība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 19:00 Ar 01.03.2024. - 10.00-17.00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00 Ar 01.03.2024. - 10.00-17.00
Svētdiena 11:00 17:00 Ar 01.03.2024. - 10.00-17.00
Papildu informācija:

Darba laiks izstāžu apskatei sestdienās un svētdienās var atšķirties no muzeja darba laika. Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju individuāla apskate Grupas (ne mazāk par 10 cilvēkiem) vadītājs, pirmsskolas vecuma bērni, dažāda profila speciālo klašu audzēkņi, daudzbērnu ģimenes, bērnu aprūpes iestāžu, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, krīzes centru un internātskolu audzēkņi, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņi, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošie bērni; Latvijas Dabas muzeja ieejas karšu īpašnieki, uzrādot ieejas karti; citu muzeju darbinieki, uzrādot apliecību vai Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedra karti; politiski represētās personas, uzrādot apliecību; 1.grupas invalīdi, uzrādot apliecību, un viņu pavadītāji; 2. un 3.grupas invalīdi, uzrādot apliecību, tai skaitā bērni invalīdi. Kopš 2022. gada marta Ukrainas civiliedzīvotāji apmeklē muzeju bez maksas.
2 Ekskursiju vadītāja un nodarbību vadītāja pakalpojumi Internātskolu, krīzes centru, dažāda profila speciālo klašu, aprūpes centru, bērnu namu, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņi, patversmju un pansionātu iemītnieki. Ukrainas civiliedzīvotajiem - ekskursija muzeja ekspozīcijās Ukrainiski runājoša gida pavadībā.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru
5 Muzeja pamatekspozīciju apskate Muzeja darba dienās 30 minūtes pirms muzeja slēgšanas un ceturtdienās – no plkst. 16.oo līdz 17.oo (ārkārtējās situācijas laikā var būt atcelta)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pamatekspozīcijas individuāla apskate. Muzejā apskatāmas ekspozīcijas: Dinamiskā ģeoloģija un ieži, Zemes un biosfēras evolūcija, Mineraloģija, Latvijas ģeoloģija, Latvijas putni, Latvijas zīdītāji, Nepērc viņu dzīvības (Vašingtonas konvencija), Pasaules dzīvnieki, Kukaiņu pasaule, Dzīvība jūrās, Latvijas augi un sēnes, Cilvēks un vide, Par Zemi, Sauli un mums skolēni - EUR 1,50; studenti, pensionāri - EUR 2,50; pieaugušie - EUR 3,50. Jāņa Rozes grāmatnīcas "Pircēja kartes" īpašniekam - 20 % atlaide, Valsts asinsdonoru centra privilēgiju kartes īpasniekam un vienam viņa draugam - 50% atlaide.
2 Izstādes individuāla apskate. Sadarbības partneru un muzeja speciālistu veidotās izstādes. Ar izstāžu piedāvājumu var iepazīties muzeja mājas lapā. Ieejas biļetes izstādēm tiek noteiktas slēdzot līgumu ar sadarbības partneriem. Vairāk informācijas par konkrētās izstādes ieejas biļešu cenām - muzeja mājas lapā. Jāņa Rozes grāmatnīcas "Pircēja kartes" īpašniekam - 15% atlaide
3 Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un visās izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 cilvēku). 1 grupai 45-60 min.- EUR 15,00 pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem; angļu, krievu valodā 45-60 min. - EUR 25,00 pieaugušajiem; latviešu valodā 45-60 min. - EUR 20,00 pieaugušajiem
4 Nodarbības muzejā saskaņā ar muzejpedagoģisko nodarbību piedāvājumu. 30 nodarbības un muzejpedagoģiskās programmas par dažādām dabaszinātņu tēmām latviešu, krievu valodā. Uzsākta attālināto nodarbību vadīšana. Nodarbību ilgums 60-90 minūtes. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 nodarbība - EUR 25,00
5 Nodarbības ārpus muzeja (piesakot vienu vai divas nodarbības) saskaņā ar muzejpedagoģisko programmu. Programma "Muzejs mūsu bagāžā". Nodarbības latviešu, krievu valodā. Nodarbību ilgums 45 minūtes. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1-2 nodarbības - EUR 25,00; v.n.3 nodarbības EUR 20,00
6 Nodarbības ārpus muzeja, piesakot trīs vai vairāk par trijām nodarbībām, saskaņā ar muzejpedagoģisko programmu. Nodarbības latviešu, krievu valodā. Nodarbību ilgums, sākot no 40 minūtēm. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 nodarbība - EUR 20,00
7 Lekcija muzejā, ārpus muzeja. 46 lekcijas (par dažādām dabaszinātņu tēmām) latviešu, krievu valodā. Lekcijas ilgums 45 min. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par lekciju piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 lekcija - EUR 30,00
8 Nodarbība ģimenei ekspozīcijā – dabas izziņas istabā “Par Zemi, Sauli un mums” Nodarbību ilgums, sākot no 40 minūtēm. Nodarbības notiek katra mēneša 1., 2., 3. sestdienā, plkst. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 67356039 vai 67256051 1 nodarbība - EUR 7,00
9 Ģimenes biļete muzeja pamatekspozīciju apmeklējumam Ģimenes biļeti piemēro vienam vai diviem pieaugušajiem un vienam vai diviem bērniem vai skolēniem. Ģimenes biļetei piemēro 20 % atlaidi no kopējās summas.
10 Padziļināta dabaszinātniska konsultācija Izdevumus par konsultācijām un ekspertīzēm, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. individuālā mutiska konsultācija - EUR 3,00 (ar PVN) rakstiska konsultācija - EUR 25,00 (ar PVN)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Uzturēt un attīstīt muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma daļu; veikt zinātnisko darbību dabaszinātņu un muzeoloģijas jomā; veikt vides izglītības darbu; informēt sabiedrību par Latvijas un pasaules dabas daudzveidību, popularizēt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un saudzīgu attieksmi pret dabu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Latvijas Nacionālā dabas muzeja reglaments 28.05.2022 Iekšējie noteikumi Nr. 118
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par LNDM krājumu 24.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr. 112
3. Nacionālā krājuma aizsardzība LNDM darbinieku rīcība ārkārtas situācijas rašanās gadījumā 28.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr. 113
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 10.06.2020 Iekšējie noteikumi Nr. 104
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ievadapmācība (ievadinstruktāža) darba aizsardzībā 11.01.2023 Iekšējie noteikumi Nr. 128
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ugunsdrošības instrukcija 22.01.2018 Iekšējie noteikumi Nr. 89
2 Latvijas Nacionālā dabas muzeja deponējamo muzeja priekšmetu vērtēšanas kārtība 28.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr.114
3 LDM klientu apkalpošanas standarts 20.09.2017 Iekšējie noteikumi Nr.90
4 LDM iekšējās kārtības noteikumi apmeklētājiem 05.09.2019 Iekšējie noteikumi Nr.98
5 LDM ētikas kodekss 01.05.2020 Iekšējie noteikumi Nr.103
6 LNDM izstāžu organizēšanas kārtība 03.01.2023 Iekšējie noteikumi Nr.130

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Darbība ECCF (starptautiskajā sēņu aizsardzības padomē) Dalība Pasaules Sarkanās grāmatas iniciatīvā - datu papildināšana ar ziņām no Latvijas 2023 ECCF, H. Knudsens, A.Fraiture Kopenhāgena Dānija
2 Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ķīles Universitātes ekoloģijas centru Braucieni 2x gadā, to laikā plānota materiāla noteikšana, apmaiņa ar informāciju, publikāciju uzmetumu sagatavošana, kopīgu ekspedīciju plānošana 28.02.-7.03., 27.09.-2.10.2023 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Ķīle Vācija
3 Dalība starptautiskā pētnieciskā ekspedīcijā uz Zālamana salām Krājuma materiāla ievākšana (ekspedīcija uz Zālamana salām, atvests materiāls muzeja krājumam) 16.04.-18.05.2023 Ministry of Environment, Climate Change, Disaster Management & Meteorology (Solomon Islands., Honiara) Honiara
4 Dalība Eiropas mikologu kongresā Dalība kongresā ar referātu NEW RED DATA LIST OF LATVIAN FUNGI (AGARICALES S.L.) BASED ON IUCN CRITERIA (I.Dāniele) un stenda referātu HANGES IN RED DATA LIST OF LATVIAN FUNGI (WOOD INHABITING APHYLLOPHORALES) BASED ON IUCN CRITERIA (D.Meiere) 4.-9.09.2023 Perugia Itālija
5 Somijas Lepidopteroloģijas biedrības ikgadēja konference Prezentācija/ziņojums "Lepidoptera of the Season 2023 in Latvia" (N.Savenkovs) 16.-17.04.2023 Somijas Lepidopteroloģijas biedrība Helsinki Somija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Darbība ECCF (starptautiskajā sēņu aizsardzības padomē) Dalība Pasaules Sarkanās grāmatas iniciatīvā - datu papildināšana ar ziņām no Latvijas 2022 ECCF, H. Knudsens, A.Fraiture Kopenhāgena Dānija
2 Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ķīles Universitātes ekoloģijas centru Braucieni 2x gadā, to laikā plānota materiāla noteikšana, apmaiņa ar informāciju, publikāciju uzmetumu sagatavošana, kopīgu ekspedīciju plānošana 2022 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Ķīle Vācija
3 Dalība starptautiskā pētnieciskā ekspedīcijā uz Nepālu 11.06.-13.07.2022 Krājuma materiāla ievākšana (atvesti 60 gliemeži, 100 tauriņi, 600 vaboles, 400 citi bezmugurkaulnieki) 2022 Erfurtes dabas muzejs Erfurte Vācija
4 Dalība grāmatas "Aquatic plants of Northwest Europe" rediģēšanā Sugu izplatība Latvijā, latviskie nosaukumi un aktuālie pētījumi 2022-2023 Jens Christian Schou Hobro Dānija
5 Somijas Lepidopteroloģijas biedrības ikgadēja konference Prezentācija/ziņojums "Lepidoptera of the Season 2021 in Latvia" 04.2022 Somijas Lepidopteroloģijas biedrība Helsinki Somija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Dabas muzejs K.Barona 4, Rīga Valsts īpašums 1884. 7462
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K.Barona 4, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

4543

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1568
Krājuma telpas 762
Pārējās telpas 2213
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes