Latvijas Nacionālais dabas muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Krišjāņa Barona iela 4, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Ruskule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Ērika Ozere 67356023 29419793 @
Direktora vietniece attīstības jautājumos Diāna Meiere 67356048 29217878 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1845

Sākums:

Muzejs dibināts 1845.gadā kā Rīgas Dabas pētnieku biedrības (RDPB) muzejs. Kopš 2013. gada 1. janvāra Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Misija:

Latvijas Nacionālā dabas muzeja darbības mērķis ir uzkrāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību, un veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību un daļu no pasaules dabas daudzveidības.

Darbība:

Izmantojot muzeja kā intelektuāli augstvērtīgas iestādes līdzekļus, tiek sekmēta dažādu mērķauditoriju interese par dabu, aktualitātēm vides aizsardzībā un celts vides apziņas līmenis sabiedrībā: • Turpināta jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu pastāvīgo ekspozīciju veidošana, esošo ekspozīciju pilnveidošana. • Mācību gada laikā muzejā darbojas daudzveidīgi pulciņi skolēniem (sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu). • Ģimenēm katra mēneša pēdējā sestdienā mācību gada laikā notiek tematiskas ģimenes dienas. • Organizēti izklaidējoši izglītojoši bērnu dzimšanas dienu svinēšanas pasākumi. • Sākot ar 2007.gadu tiek organizēts konkurss 5.-6.klašu skolēniem „Cielavas gudrības”. • Organizētas izstādes par dabas daudzveidību, aktuālajiem vides jautājumiem, Latvijas dārzkopju un dzīvnieku audzētāju – kolekcionāru un selekcionāru – sasniegumiem. Tiek nodrošināta muzeja kā Latvijā lielākās publiski pieejamās dabaszinātnisko kolekciju krātuves kvalitatīva darbība: • Veikta krājuma zinātniskā apstrāde un komplektēšana. • Sniegta daudzveidīga rakstura metodiskā palīdzība novadu muzejiem, mācību iestādēm, skolēniem, kā arī konsultācijas par daudzveidīgām dabaszinātņu tēmām privātpersonām. Veiktas dabas priekšmetu ekspertīzes.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Kopš 2019. gada darbojas jauna mājas lapa. Tajā ir atrodama pamatinformācija par muzeja darbību, krājuma un ekspozīciju raksturojums, kā arī informācija par izglītojošo piedāvājumu formālās izglītības ietvaros. Izveidota sadaļa "Brīviem brīžiem", kurā apkopoti dažādi materiāli par dabu ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem. Kopš 2021. gada darbojas arī muzeja spēļu lapa, kurā atrodamas vairāku tipu, četru grūtības līmeņu, daudzveidīgu tēmu spēles, uzdevumi un testi par dabu.

Mājaslapas adrese:

Latvijas Nacionalais dabas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2001
2011
2019

Kas aktualizē informāciju:

Mājas lapas uzturēšanu veic Tehnoloģiju nodrošinājuma sektora darbinieki, informāciju atsevišķās mājas lapas sadaļās ievieto Komunikācijas nodaļas darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

37A5

Akreditācijas datums:

17.12.2021

Muzejs akreditēts līdz:

16.12.2026

Muzeja šifrs:

LDM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Valsts, citas ministrijas pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Padotība/piederība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), Latvijas Muzeju biedrība, Eiropas sēņu aizsardzības padome (ECCF), Latvijas Entomoloģijas biedrība, Latvijas Mikologu biedrība, Latvijas Botāniķu biedrība, Igaunijas Lepideptoroloģijas biedrība, Somijas Lepideptoroloģijas biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Svētdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

Darba laiks izstāžu apskatei sestdienās un svētdienās var atšķirties no muzeja darba laika. Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju individuāla apskate Grupas (ne mazāk par 10 cilvēkiem) vadītājs, pirmsskolas vecuma bērni, dažāda profila speciālo klašu audzēkņi, daudzbērnu ģimenes, bērnu aprūpes iestāžu, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, krīzes centru un internātskolu audzēkņi, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņi, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošie bērni; Latvijas Dabas muzeja ieejas karšu īpašnieki, uzrādot ieejas karti; citu muzeju darbinieki, uzrādot apliecību vai Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedra karti; politiski represētās personas, uzrādot apliecību; 1.grupas invalīdi, uzrādot apliecību, un viņu pavadītāji; 2. un 3.grupas invalīdi, uzrādot apliecību, tai skaitā bērni invalīdi. Kopš 2022. gada marta Ukrainas civiliedzīvotāji apmeklē muzeju bez maksas.
2 Ekskursiju vadītāja un nodarbību vadītāja pakalpojumi Internātskolu, krīzes centru, dažāda profila speciālo klašu, aprūpes centru, bērnu namu, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņi, patversmju un pansionātu iemītnieki. Ukrainas civiliedzīvotajiem - ekskursija muzeja ekspozīcijās Ukrainiski runājoša gida pavadībā.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru
5 Muzeja pamatekspozīciju apskate Muzeja darba dienās 30 minūtes pirms muzeja slēgšanas un ceturtdienās – no plkst. 16.oo līdz 17.oo (ārkārtējās situācijas laikā var būt atcelta)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pamatekspozīcijas individuāla apskate. Muzejā apskatāmas ekspozīcijas: Dinamiskā ģeoloģija un ieži, Zemes un biosfēras evolūcija, Mineraloģija, Latvijas ģeoloģija, Latvijas putni, Latvijas zīdītāji, Nepērc viņu dzīvības (Vašingtonas konvencija), Pasaules dzīvnieki, Kukaiņu pasaule, Dzīvība jūrās, Latvijas augi un sēnes, Cilvēks un vide, Par Zemi, Sauli un mums skolēni - EUR 1,50; studenti, pensionāri - EUR 2,50; pieaugušie - EUR 3,50. Jāņa Rozes grāmatnīcas "Pircēja kartes" īpašniekam - 20 % atlaide, Valsts asinsdonoru centra privilēgiju kartes īpasniekam un vienam viņa draugam - 50% atlaide.
2 Izstādes individuāla apskate. Sadarbības partneru un muzeja speciālistu veidotās izstādes. Ar izstāžu piedāvājumu var iepazīties muzeja mājas lapā. Ieejas biļetes izstādēm tiek noteiktas slēdzot līgumu ar sadarbības partneriem. Vairāk informācijas par konkrētās izstādes ieejas biļešu cenām - muzeja mājas lapā. Jāņa Rozes grāmatnīcas "Pircēja kartes" īpašniekam - 15% atlaide
3 Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un visās izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 cilvēku). 1 grupai 45-60 min.- EUR 15,00 pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem; angļu, krievu valodā 45-60 min. - EUR 25,00 pieaugušajiem; latviešu valodā 45-60 min. - EUR 20,00 pieaugušajiem
4 Nodarbības muzejā saskaņā ar muzejpedagoģisko nodarbību piedāvājumu. 30 nodarbības un muzejpedagoģiskās programmas par dažādām dabaszinātņu tēmām latviešu, krievu valodā. Uzsākta attālināto nodarbību vadīšana. Nodarbību ilgums 60-90 minūtes. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 nodarbība - EUR 25,00
5 Nodarbības ārpus muzeja (piesakot vienu vai divas nodarbības) saskaņā ar muzejpedagoģisko programmu. Programma "Muzejs mūsu bagāžā". Nodarbības latviešu, krievu valodā. Nodarbību ilgums 45 minūtes. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1-2 nodarbības - EUR 25,00; v.n.3 nodarbības EUR 20,00
6 Nodarbības ārpus muzeja, piesakot trīs vai vairāk par trijām nodarbībām, saskaņā ar muzejpedagoģisko programmu. Nodarbības latviešu, krievu valodā. Nodarbību ilgums, sākot no 40 minūtēm. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 nodarbība - EUR 20,00
7 Lekcija muzejā, ārpus muzeja. 46 lekcijas (par dažādām dabaszinātņu tēmām) latviešu, krievu valodā. Lekcijas ilgums 45 min. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par lekciju piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 lekcija - EUR 30,00
8 Nodarbība ģimenei ekspozīcijā – dabas izziņas istabā “Par Zemi, Sauli un mums” Nodarbību ilgums, sākot no 40 minūtēm. Nodarbības notiek katra mēneša 1., 2., 3. sestdienā, plkst. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 67356039 vai 67256051 1 nodarbība - EUR 7,00
9 Ģimenes biļete muzeja pamatekspozīciju apmeklējumam Ģimenes biļeti piemēro vienam vai diviem pieaugušajiem un vienam vai diviem bērniem vai skolēniem. Ģimenes biļetei piemēro 20 % atlaidi no kopējās summas.
10 Padziļināta dabaszinātniska konsultācija Izdevumus par konsultācijām un ekspertīzēm, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. individuālā mutiska konsultācija - EUR 3,00 (ar PVN) rakstiska konsultācija - EUR 25,00 (ar PVN)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Uzturēt un attīstīt muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma daļu; veikt zinātnisko darbību dabaszinātņu un muzeoloģijas jomā; veikt vides izglītības darbu; informēt sabiedrību par Latvijas un pasaules dabas daudzveidību, popularizēt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un saudzīgu attieksmi pret dabu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Latvijas Nacionālā dabas muzeja reglaments 28.05.2022 Iekšējie noteikumi Nr. 118
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par LNDM krājumu 24.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr. 112
3. Nacionālā krājuma aizsardzība LNDM darbinieku rīcība ārkārtas situācijas rašanās gadījumā 28.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr. 113
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 10.06.2020 Iekšējie noteikumi Nr. 104
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ievadapmācība (ievadinstruktāža) darba aizsardzībā 11.01.2023 Iekšējie noteikumi Nr. 128
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ugunsdrošības instrukcija 22.01.2018 Iekšējie noteikumi Nr. 89
2 Latvijas Nacionālā dabas muzeja deponējamo muzeja priekšmetu vērtēšanas kārtība 28.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr.114
3 LDM klientu apkalpošanas standarts 20.09.2017 Iekšējie noteikumi Nr.90
4 LDM iekšējās kārtības noteikumi apmeklētājiem 05.09.2019 Iekšējie noteikumi Nr.98
5 LDM ētikas kodekss 01.05.2020 Iekšējie noteikumi Nr.103

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

224920

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

200739

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

4195

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

4195

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 2 2
6. Citi iegūšanas veidi 4192 4192

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1148

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

152356

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

11562

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

11562

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4097

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4167

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3930

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Zemes un biosfēras evolūcija 273 260
2 Dinamiskā ģeoloģija un ieži 55 51
3 Latvijas putni 494 488
4 Pasaules dzīvnieki 99 99
5 Nepērc viņu dzīvības: (Vašingtonas konvencija) 71 34
6 Dzīvība jūrās 692 604
7 Kukaiņu pasaule 1771 1731
8 Par Zemi, Sauli un mums 19 9
9 Mineraloģija 524 521
10 Latvijas ģeoloģija 144 133
11 Latvijas augi un sēnes 25 0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

261

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

167

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 LNDM krājums - četri gadsimti 67 67
2 Mans putns 2022 23 23
3 Ukrainas daba mūsu muzejā 43 43
4 Gulbji; zināmais un nezināmais 128 34

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

7

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Minerāli eksponēšana izstādē muzejs 2 2 15.09.2022 25.01.2023
2 dzīvnieku izbāžņi eksponēšana izstādē muzejs 5 1 10.10.2022 31.01.2023

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 0 535 535
Digitālo attēlu izgatavošanai 0 0 0

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 10 4
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Dāniele D.Meiere Latvijas sēnes, sugu inventarizācija, kolekcijas un datu bāzes veidošana, Latvijas aizsargājamās sēnes, jaunā Latvijas aizsargājamo sēņu saraksta veidošana 02.01.1991 30.12.2022 Sēņu kolekcijas veidošana, uzturēšana un papildināšana Sadarbībā ar LIFE projektu pēc IUCN kritērijiem vērtētas 73 šobrīd aizsargājamās cepurīšu sēņu sugas, uzsākts darbs pie potenciāli aizsargājamo sugu izvērtēšanas. Turpinās darbs pie Latvijas makroskopisko sēņu saraksta izveidošanas. Izveidoti un divās attālinātās sapulcēs apspriesti sēņu ģinšu latviskie nosaukumi. Ekspedīcija uz Valkas novadu, krājumam ievāktas 13 sēņu vienības. Ekspedīcijas sadarbībā ar LIFE projektu (GNP 22.07.2022., Slītere 25.09.2022, ), Mikologu biedrību (Ziras, 27.-29.2022, Moricsala 24.08.2022). Ekspedīcija sadarbībā ar LIFE projektu 01.10.2022 ĶNP, sadarbībā ar Mikologu biedrību 08.09.2022. Litene, 15.10. 2022 Lielauce. Individuāli Dalbe 30.102022, Gaujiena 06.11.2022, Smārde 12.11.2022. Sadarbībā ar LIFE projektu pēc IUCN kritērijiem izvērtētas 39 piepju, zemeszvaigžnu un adateņu sugas. Darbs turpinās
2 L.Grīnberga Latvijas vaskulārie augi, sugu inventarizācija, kolekcijas un datu bāzes veidošana 16.07.2012 30.12.2022 Kolekcijas un datu bāzes veidošana Veiktas 2 ekspedīcijas (GNP, Priekuļu apkārtne), Vēžu ezers (Talsu nov.), ievākti 15 herbāriji. Veiktas 13 ekspedīcijas pa Latviju (Siguldas nov., Mores pag.; ĶNP, Mārupes nov.; Sventājas ieleja, Rucavas nov., Launkalnes pag., Smiltenes nov., DL "Salacas ieleja" (2 eksp.), GNP Drabešu pag.; DL "Raunas Staburags"; Bābelītes ezers Rīgā (2 ekspedīcijas); RNP, Rāznas ezera apkārtne; DL "Lielie Kangari"; Salas pag. Daugavas piekraste; DP "Sauka". Referāts "Sirdslapu kaldēzija Caldesia parnassifolia (Bassi ex L.) Parl. – jauna suga Latvijas florā, LU zinātniskajā konferencē. Darbs turpinās
3 E.Zviedre Latvijas mieturaļģes, sugu inventarizācija, kolekcijas un datu bāzes veidošana 01.04.2011 30.12.2022 Kolekcijas veidošana 15.-19. 08. norganizēta 23. Eiropas mieturaļģu pētnieku konference. Piedalījās 17 dalībnieki no 11 valstīm, prezentēti 23 pētījumu rezultāti. Ekspedīcijās ievāktie augu herbāriji nodoti muzeja krājumā. Darbs turpinās
4 J.Meža Latvijas vaskulārie augi, sugu inventarizācija, kolekcijas un datu bāzes veidošana 02.01.2011 30.12.2022 Kolekcijas un datu bāzes veidošana Notikušas 10 ekspedīcijas. Darbs turpinās
5 D.Boiko Ziemeļu gulbju izpēte 01.08.2003 30.12.2022 Noskaidrot Latvijas ziemeļu gulbju izplatību, skaitu, migrācijas ceļus, ziemošanas vietas un natālo filopatriju. Pētījumu turpināšana. Datu bāzes izveidošana Notikušas 13 ekspedīcijas. Dalība konferencē "The 7 th International Swan Symposium/26 th Trumpeter Swan Society Conference" ASV23.-28.10. Tika nolasīts mutisks ziņojums "Distribution, size and habitat choice of the Whooper Swan Cygnus cygnus population breeding in Latvia and Estonia, 1973 – 2021". Raksts "Interchange of individuals between two Whooper Swan Cygnus cygnus populations, and its effect on population size estimates" apstiprināts publicēšanai žurnālā Bird Study/Ringing & Migration. Darbs turpinās
6 D.Boiko Zvirbuļveidīgo putnu gredzenošana Birzgales apkārtnē 02.01.2019 30.12.2022 Migrējošo putnu ķeršana un gredzenošana, lai noskaidrotu to migrācijas ceļus, izmaiņas, migrācijas virzienus un ātrumus Apgredzenoti 3271 sīkais zvirbuļveidīgais putns. Darbs turpinās
7 N.Savenkovs Latvijas tauriņu fauna 14.11.1980 30.12.2022 Tauriņu kolekcijas veidošana, Latvijas tauriņu kataloga un atsevišķu rakstu publicēšana Notikušas 16 ekspedīcijas. Ziņojums Lepidoptera of the Season 2021 in Latvia, Somijas Lepideptoroloģijas biedrības ikgadējā konference, on-line. Ziņojums "Immigration of new Lepidopteran species to Latvian fauna in Pape 1988-2022 – origins and navigation. Elektromagnētiskā piesārņojuma ietekme uz Latvijas migrējošajiem tauriņiem. 4. XI, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalnā". Raksts: Jan Šumpich, Ole Karsholt, Nikolay Savenkov, Hartmut Roweck. The genus Tegostoma (Crambidae, Odontiinae) in Armenia, with description of a new species. Nota Lepi. 45 2022: 269–278. Darbs turpinās
8 K.Ozoliņš Latvijas īsspārņu fauna 01.09.2017 30.12.2022 Latvijas īsspārņu faunas izpēte, kolekcijas papildināšana Notikušas 15 ekspedīcijas. Darbs turpinās
9 J.Dreimanis Latvija skudru fauna 02.01.2011 30.12.2022 Iegūt datus par skudru sugu sastāvu Latvijas teritorijā. Kolekcijas papildināšana Notikušas 10 ekspedīcijas. Darbs turpinās
10 U.Piterāns Latvija taisnspārņu un plēvspārņu fauna 01.11.2018 30.12.2022 Noskaidrot taisnspārņu un plēvspārņu faunas daudzveidību un sugu sastopamību, to izplatību Notikušas 20 ekspedīcijas. Publicēts raksts "Annotated catalogue of Orthoptera (Orthoptera, Insecta) of Latvia. ZooKeys 1134: 39–52". Publicēts raksts: Parasetodes respersellus (Rambur, 1842) - a new caddisfly (Trichoptera, Leptoceridae) species to Lithuania and Latvian fauna. Lietuvos Entomologu draugijos darbai. 6 (34) tomas. 2022. Darbs turpinās
11 S.Lielbārde V.Grāvīša un Ģeoloģijas institūta materiāla zinātniskā izpēte un apstrāde 02.01.2002 30.12.2022 Veidot kolekciju, katalogu Zinātniski apstrādāta un nodota krājumā 31 vienība (kol. Nr. Pl 51 (turp.) Devona ieži un fosīlijas (Veļikaja) - izveidots katalogs, sagatavots akts. Pētīta V. Sorokina vākumu no Dārzciema apkārtnes devona iežu atsegumu stratigrāfiskā un sistemātiskā piederība. Šķirotas 4 kastes, atlasītas 39 vienības. Zinātniski apstrādātas 39 vienības (Dārzciems, Vizla), sastādīts katalogs, (kol Nr. G 317 (turp.)). Pētīta V. Sorokina vākumu no Slokas un Kangaru apkārtnes devona iežu atsegumu stratigrāfiskā un sistemātiskā piederība. Šķirotas 2 kastes, atlasītas 26 vienības. Zinātniski apstrādātas 68 vienības. sastādīts katalogs, (kol Nr. G 317 (turp.)). Sagatavots akts un krājumā nodotas 107 vienības. Pētīta V.Sorokina vākumu no Slokas un Kangaru apkārtnes devona iežu atsegumu stratigrāfiskā un sistemātiskā piederība. Darbs turpinās
12 L.Lukševiča V.Sorokina paleontoloģiskā un ģeoloģiskā mantojuma izpēte 02.01.2002 30.12.2022 Izveidot kolekcijas un katalogus, veikt lauka dienasgrāmatu izpēti Pētīta V. Sorokina vākumu no Sjas augšdevona iežu atsegumiem stratigrāfiskā un sistemātiskā piederība. Pētīti Pļaviņu un Salaspils svītas no Kokneses struktūras pie Pļaviņām iežu paraugi pēc dienasgrāmatu Nr 4, 17, 18 pierakstiem. Darbs turpinās
13 K.Greķe Latvijas gliemežu fauna 01.04.2020 30.12.2022 Latvijas gliemežu kolekcijas veidošana Notikušas 12 ekspedīcijas. Publicēts raksts: Greķe K. 2022. a. Freshwater and Terrestrial Mollusks (Phylum Mollusca): 185–195. In: Prado F. (ed.) Biodiversity in Paradise. A Natural History of Raja Ampat: 528 pp, 48 pl. ISBN 979-8-9857481-0-9, Ebook ISBN 979-8-9857481-1-6 (available from Apple Books at Biodiversity in Paradise on Apple Books). Mutisks ziņojums "The possible functional importance of shell appendages in Japonia saetigera (Gastropoda: Cyclophoridae)" Daugavpils universitātes konferencē. turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Jan Šumpich, Ole Karsholt, Nikolay Savenkov, Hartmut Roweck The genus Tegostoma (Crambidae, Odontiinae) in Armenia, with description of a new species Nota Lepi. 45 2022 269–278
2 U.Piterāns Annotated catalogue of Orthoptera (Orthoptera, Insecta) of Latvia ZooKeys 1134 39–52
3 U.Piterāns Parasetodes respersellus (Rambur, 1842) - a new caddisfly (Trichoptera, Leptoceridae) species to Lithuania and Latvian fauna Lietuvos Entomologu draugijos darbai 6 (34) tomas
4 K.Greķe Freshwater and Terrestrial Mollusks (Phylum Mollusca): 185–195. In: Prado F. (ed.) Biodiversity in Paradise. A Natural History of Raja Ampat Apple Books at Biodiversity in Paradise on Apple Books 528 pp, 48 pl

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 99324
Individuālie 54681
Pārējie 34139
Apmeklētāji grupās 10504
Skolēni grupās 8845
Ārzemnieki grupās 45
Pārējie grupās 1614
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

25104

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

248

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1644

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

645

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

217

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

140

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

2809

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

287

tai skaitā muzejā:

265

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Uģis Piterāns Kukaiņi 1 17 skolēni
2 Inita Dāniele Sēņu nozīme, aizsargājamās sēnes 1 15 skolēni
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 E.Zuimača Daudzveidīgā pasaules daba 2007 26 574 skolēni, skolotāji
2 L.Grīnberga Daudzveidīgā ūdens pasaule 2017 14 251 skolēni, skolotāji
3 E.Zuimača Āpsis un viņa kaimiņi 2007 7 126 skolēni, skolotāji
4 I.Dāniele Raibā sēņu pasaule 2018 5 108 skolēni, skolotāji
5 G.Bagrade, D.Pilāte, R.Sukovska Nepērc viņu dzīvības 2004 1 21 skolēni, skolotāji
6 S.Lielbārde Ieskaties zemes dzīlēs 2002 8 184 skolēni, skolotāji
7 A.Saulīte Vulkānisms un tā izpausmes 2013 10 134 skolēni, skolotāji
8 I.Dāniele Latvijas koki caur mūsu sajūtām 2003 8 169 skolēni, skolotāji
9 Autoru kolektīvs Muzejs mūsu bagāžā 1998 61 1242 skolēni, skolotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Dzimšanas diena muzejā. Pasākumi ģimenēm ar bērniem 2022 LNDM 21 315 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni
2 Izstāžu atklāšanas pasākumi 2022 LNDM 10 304 interesenti
3 Konkurss par dabu 5.-7. klašu skolēniem "Cielavas gudrības" 2022 LNDM, LNBD, attālināti 6 533 skolēni, skolotāji
4 Tematiskas Ģimenes dienas muzeja ekspozīcijās 2022 LNDM 3 575 ģimenes ar berniem
5 Trasītes pa muzeja ekspozīcijām skolēnu brīvlaikos un mācību gada sākumā 2022 LNDM 3 420 ģimenes ar bērniem
6 Muzeju nakts maijs 2022 LNDM 1 2313 interesenti
7 Ziemassvētku labdarības pasākumi decembris 2022 LNDM 10 111 Bērnu namu, internātskolu audzēkņi
8 Dažādas nodarbības muzejā skolēniem 2022 LNDM 76 1626 Skolēni, skolotāji
9 Nodarbības ģimenēm ekspozīcijā “Par Zemi, Sauli un mums” 2022 LNDM 23 112 Ģimenes ar bērniem
10 Pulciņi muzejā: Zinātkāro ģeologu klubs; pulcini sadarbībā ar RJTC Rīgas Dabaszinību skolu 2022 LNDM 117 1035 Skolēni
11 Sadarbības partneru rīkoti pasākumi muzejā un ārpus tā ar muzeja speciālistu dalību: sadarbībā ar Latvijas Mikologu biedrību attālinātās zoom lekcijas (10 gab. ), pārgājieni dabā (3 gab.); Meža diena Jaunmoku pilī, Jelgava Pasta salā; Savvaļas kulinārijas festivāls Zaubē, Tēvu diena Hanzas peronā; semināri par dabu (3 gab.); Viktorīnas sadarbībā ar MD (2 gab.) 2022 ārpus LNDM 22 4365

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja lifts nodrošina iespēju pārvietoties invalīdiem ar kustību traucējumiem, piepalīdzot muzeja administratoram vai dežurantam. 2004.gadā centrālo kāpņu remonta laikā noņemti sliekšņi starp kāpnēm un ekspozīcijām. 2005.gadā vestibilā izveidota mobilā uzbrauktuve, kas tiek izmantota nepieciešamības gadījumā. Muzeja ārdurvis nav pielāgotas invalīdu vajadzībām, jo nav iespējams ierīkot uzbrauktuvi no ārpuses šaurās ietves dēļ, ir zvana poga. Vestibilā izveidota jauna mobilā uzbrauktuve. Pie garderobes uzstādīts lenteris. 2017.gadā pabeigts darbs pie lifta nomaiņas, izbūvējot lifta šahtu līdz muzeja 6.stāvam. 2018.gadā izveidota tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
2. Redzes invalīdiem Muzejs piedāvā vairākas nodarbības redzes invalīdiem (pēc pieprasījuma), kurās uzsvars tiek likts uz priekšmetu uztveršanu ne tik daudz ar redzi, cik ar citām maņām. Kāpņu pirmais un pēdējais pakāpiens marķēti ar kontrastējošu lentu. Izveidoti stendi ar Braila rakstu Botānikas un Mikoloģijas nodaļā. Latvijas putnu ekspozīcijā pieejami standi, kuros var klausīties putnu balsis Zoologijas ekspozīcijā vairākās zālēs plānots uzstādīt stendus Braila rakstā - par Vašingtonas konvenciju (par tirdzniecību ar īpaši aizsargajamo sugu augiem un dzīvniekiem), Latvijas zīdītajiem, Latvijas putnu spalvu uzbūvi, putnu dziesmām. Projekts ir īstenošanas stadijā.
3. Dzirdes invalīdiem Dzirdes invalīdiem muzejs ir piemērota apmeklējuma vieta, jo lielākā daļa materiālu ir uztverami ar redzi. Muzeju iespējams apmeklēt ar surdotulku muzeja gida pavadībā.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

2022.gada 16.augustā uzsākta muzeja apmeklētāju aptauja par muzeja sniegtajiem pakalpojumiem, muzeja tēlu un apmeklējuma paradumiem. Aptauja pieejama elektroniskā un drukātā formā uz vietas muzejā. 2023.gada martā notiks rezultātu apkopošana un izvērtēšana, aprīlī – publicēšana

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

16

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

16

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

12

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

2

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcija “Latvijas zīdītāji” ES Kohēzijas fonds pēc rekonstrukcijas atvērta ar 6.04.2022.
2 Ekspozīcija "Pasaules dzīvnieki" ES Kohēzijas fonds pēc rekonstrukcijas atvērta ar 1.09.2022
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Pasaules dzīvnieku ekspozīcijas renovācija - vitrīnu stiklu maiņa, fonu restaurācija, izbāžņu atjaunošana, papildināšana ar jauniem eksponātiem ES Kohēzijas fonds Pārvietoti 44 dzīvnieki, lai izpildītājs varētu veikt vitrīnu renovāciju. Sagatavoti teksti par 76 dzīvnieku sugām.Restaurēti mākslinieka J.Strupuļa sienu gleznojumi. Ievietoti un piestiprināti 95 atjaunoti un renovēti dzīvnieku izbāžņi
2 Ekspozīcijas "Dzīvība jūrās" papildināšana ar digitālo ekspozīciju un jaunu vitrīnu ES Kohēzijas fonds Tika pabeigta un iekārtota Baltijas jūras vitrīna (28 sugas - gliemji, zivju un zīdītāju mulāžas, putnu izbāžņi)
3 Ekspozīcijā "Dinamiskā ģeoloģija un ieži" sadaļas "Zvaigznes" atjaunošana ES Kohēzijas fonds Izgatavota un ekspozīcijā uzstādīta kompakta projektora vitrīna

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Darbība ECCF (starptautiskajā sēņu aizsardzības padomē) Dalība Pasaules Sarkanās grāmatas iniciatīvā - datu papildināšana ar ziņām no Latvijas 2022 ECCF, H. Knudsens, A.Fraiture Kopenhāgena Dānija
2 Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ķīles Universitātes ekoloģijas centru Braucieni 2x gadā, to laikā plānota materiāla noteikšana, apmaiņa ar informāciju, publikāciju uzmetumu sagatavošana, kopīgu ekspedīciju plānošana 2022 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Ķīle Vācija
3 Dalība starptautiskā pētnieciskā ekspedīcijā uz Nepālu 11.06.-13.07.2022 Krājuma materiāla ievākšana (atvesti 60 gliemeži, 100 tauriņi, 600 vaboles, 400 citi bezmugurkaulnieki) 2022 Erfurtes dabas muzejs Erfurte Vācija
4 Dalība grāmatas "Aquatic plants of Northwest Europe" rediģēšanā Sugu izplatība Latvijā, latviskie nosaukumi un aktuālie pētījumi 2022-2023 Jens Christian Schou Hobro Dānija
5 Somijas Lepidopteroloģijas biedrības ikgadēja konference Prezentācija/ziņojums "Lepidoptera of the Season 2021 in Latvia" 04.2022 Somijas Lepidopteroloģijas biedrība Helsinki Somija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Darbība ECCF (starptautiskajā sēņu aizsardzības padomē) Dalība Pasaules Sarkanās grāmatas iniciatīvā - datu papildināšana ar ziņām no Latvijas 2021 ECCF, H. Knudsens, A.Fraiture Kopenhāgena Dānija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Darbība ECCF (starptautiskajā sēņu aizsardzības padomē) Pasaules sēņu sarkanā saraksta veidošana - Latvijas datu pievienošana mājas lapā http://iucn.ekoo.se 2020 ECCF, H. Knudsens, A.Fraiture Kopenhāgena Dānija
2 Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ķīles Univers.ekol.centru (Vācija) Pieredzes apmaiņa 2020 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Ķīle Vācija
3 Somijas Lepidopteroloģijas biedrības ikgadēja konference - atcelta epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Prezentācija "Lepidoptera season 2019 in Latvia" 04.2020 Somijas Lepidopteroloģijas biedrība Helsinki Somija
4 Ekspedīcija uz Spāniju Tauriņu, vaboļu un citu kukaiņu ievākšana muzeja krājuma papildināšanai 6.-20.03.2020 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Spānija
5 Ekspedīcija uz Armēniju- atcelta epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Tauriņu, vaboļu un citu kukaiņu ievākšana muzeja krājuma papildināšanai 26.04.-10.05.2020 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Armēnija
6 Ekspedīcija uz Itāliju- atcelta epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Blakšu, vaboļu un citu kukaiņu ievākšana muzeja krājuma papildināšanai 05.2020 Itālija
7 Brauciens uz Igauniju, Tartu Universitāti - atcelts epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, notikusi elektroniska sarakste ar Tartu Universitātes speciālistu Gustava Flora blakšu kolekcijas apskate raksta gatavošanas vajadzībām 01.-02.2020 Tartu Universitāte Tartu Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Dabas muzejs K.Barona 4, Rīga Valsts īpašums 1884. 7462
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K.Barona 4, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

4543

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1568
Krājuma telpas 762
Pārējās telpas 2213
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes