Latvijas Nacionālais dabas muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Dabas vēstures un dabaszinātņu muzejs

Adrese:

Krišjāņa Barona iela 4, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Skaidrīte Ruskule

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Ērika Ozere 67356023 29419793 @
Komunikācijas nodaļas vadītāja Diāna Meiere 67356051 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1845

Sākums:

Muzejs dibināts 1845.gadā kā Rīgas Dabas pētnieku biedrības (RDPB) muzejs. Kopš 2013. gada 1. janvāra Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Misija:

Latvijas Nacionālā dabas muzeja darbības mērķis ir uzkrāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību, un veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību un daļu no pasaules dabas daudzveidības.

Darbība:

Izmantojot muzeja kā intelektuāli augstvērtīgas iestādes līdzekļus, tiek sekmēta dažādu mērķauditoriju interese par dabu, aktualitātēm vides aizsardzībā un celts vides apziņas līmenis sabiedrībā: • Turpināta jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu pastāvīgo ekspozīciju veidošana, esošo ekspozīciju pilnveidošana. • Mācību gada laikā muzejā darbojas daudzveidīgi pulciņi skolēniem (sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu). • Ģimenēm katra mēneša pēdējā sestdienā notiek tematiskas ģimenes dienas. • Organizēti dažādi bērnu svētku svinēšanas pasākumi. • Sākot ar 2007.gadu tiek organizēts konkurss 5.-6.klašu skolēniem „Cielavas gudrības”. • Organizētas izstādes par dabas daudzveidību, aktuālajiem vides jautājumiem, Latvijas dārzkopju un dzīvnieku audzētāju – kolekcionāru un selekcionāru – sasniegumiem. Tiek nodrošināta muzeja kā Latvijā lielākās publiski pieejamās dabaszinātnisko kolekciju krātuves kvalitatīva darbība: • Veikta krājuma zinātniskā apstrāde un komplektēšana. • Sniegta daudzveidīga rakstura metodiskā palīdzība novadu muzejiem, mācību iestādēm, skolēniem, kā arī konsultācijas par daudzveidīgām dabaszinātņu tēmām privātpersonām. Veiktas dabas priekšmetu ekspertīzes.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Izveides gads 2001, nepārtraukti pārveidota un uzlabota. 2018.gadā uzsākta jaunas mājas lapas veidošana. Jaunās mājas lapas darbība uzsākta 2019.gadā

Mājaslapas adrese:

Latvijas Nacionalais dabas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2001
2011
2019

Kas aktualizē informāciju:

Mājas lapas uzturēšanu veic Tehnoloģiju nodrošinājuma sektora darbinieki, informāciju atsevišķās mājas lapas sadaļās ievieto Komunikācijas nodaļas darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

37A5

Akreditācijas datums:

17.12.2021

Muzejs akreditēts līdz:

16.12.2026

Muzeja šifrs:

LDM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, citas ministrijas pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome (ICOM), Latvijas Muzeju biedrība, Eiropas sēņu aizsardzības padome (ECCF), Latvijas Entomoloģijas biedrība, Latvijas Mikologu biedrība, Latvijas Botāniķu biedrība, Igaunijas Lepideptoroloģijas biedrība, Somijas Lepideptoroloģijas biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Svētdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

Darba laiks izstāžu apskatei sestdienās un svētdienās var atšķirties no muzeja darba laika. Pirms valsts svētku dienām darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu; valsts svētku dienās muzejs slēgts. Skolēnu rudens un pavasara brīvlaikā muzejs apmeklētājiem atvērts arī pirmdien un otrdien 10.00-17.00

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju individuāla apskate Grupas (ne mazāk par 10 cilvēkiem) vadītājs, pirmsskolas vecuma bērni, dažāda profila speciālo klašu audzēkņi, daudzbērnu ģimenes, bērnu aprūpes iestāžu, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, krīzes centru un internātskolu audzēkņi, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņi, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās esošie bērni; Latvijas Dabas muzeja ieejas karšu īpašnieki, uzrādot ieejas karti; citu muzeju darbinieki, uzrādot apliecību vai Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedra karti; politiski represētās personas, uzrādot apliecību; 1.grupas invalīdi, uzrādot apliecību, un viņu pavadītāji; 2. un 3.grupas invalīdi, uzrādot apliecību, tai skaitā bērni invalīdi
2 Ekskursiju vadītāja un nodarbību vadītāja pakalpojumi Internātskolu, krīzes centru, dažāda profila speciālo klašu, aprūpes centru, bērnu namu, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņi, patversmju un pansionātu iemītnieki
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru
5 Muzeja pamatekspozīciju apskate Muzeja darba dienās 30 minūtes pirms muzeja slēgšanas un ceturtdienās – no plkst. 17.oo līdz 19.oo (līdz 2020.g. 12. martam)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pamatekspozīcijas individuāla apskate. Muzejā apskatāmas mineraloģijas, paleontoloģijas, dinamiskās ģeoloģijas, zooloģijas, botānikas, antropoloģijas ekspozīcijas, kā arī ekspozīcija "Cilvēks un vide" skolēni - EUR 1,00; studenti, pensionāri - EUR 2,00; pieaugušie - EUR 3,00. Jāņa Rozes grāmatnīcas "Pircēja kartes" īpašniekam - 20 % atlaide, Riga Card īpašniekam - 50% atlaide
2 Izstādes individuāla apskate. Sadarbības partneru un muzeja speciālistu veidotās izstādes. Ar izstāžu piedāvājumu var iepazīties muzeja mājas lapā. Ieejas biļetes izstādēm tiek noteiktas slēdzot līgumu ar sadarbības partneriem. Vairāk informācijas par konkrētās izstādes ieejas biļešu cenām - muzeja mājas lapā. Jāņa Rozes grāmatnīcas "Pircēja kartes" īpašniekam - 15% atlaide; Tallink Latvija Club One kartes īpašniekam - 20% atlaide
3 Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un visās izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 cilvēku). Latviešu vai krievu valodā latviešu valodā 1 grupai 45-60 min.- EUR 10,00; latvieršu valodā 60-90 min. - EUR 15,00; krievu valodā 45-60 min. - EUR 10,00 pirmsskolas vecuma bērniem un pamatskolas skolēniem; krievu valodā 45-60 min. - EUR 15,00 vidusskolēniem un pieaugušajiem krievu valodā 60-90 min. - EUR 15,00 pirmsskolas vecuma bērniem un pamatskolas skolēniem; krievu valodā 60-90 min. - EUR 20,00 vidusskolēniem un pieaugušajiem
4 Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un visās izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 cilvēku). Angļu valodā 1 grupai 45-60 min.- EUR 20,00 1 grupai 60-90 min.- EUR 25,00
5 Nodarbības muzejā saskaņā ar muzejpedagoģisko programmu. 30 nodarbības un muzejpedagoģiskās programmas par dažādām dabaszinātņu tēmām latviešu, krievu valodā. Nodarbību ilgums 60-90 minūtes. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 nodarbība - EUR 17,00
6 Nodarbības ārpus muzeja (piesakot vienu vai divas nodarbības) saskaņā ar muzejpedagoģisko programmu. Programma "Muzejs mūsu bagāžā". Nodarbības latviešu, krievu valodā. Nodarbību ilgums 45 minūtes. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1-2 nodarbības - EUR 15,00; v.n.3 nodarbības EUR 12,00
7 Nodarbības ārpus muzeja, piesakot trīs vai vairāk par trijām nodarbībām, saskaņā ar muzejpedagoģisko programmu. Nodarbības latviešu, krievu valodā. Nodarbību ilgums, sākot no 40 minūtēm. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par nodarbību piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 nodarbība - EUR 12,00
8 Lekcija muzejā, ārpus muzeja. 46 lekcijas (par dažādām dabaszinātņu tēmām) latviešu, krievu valodā. Lekcijas ilgums 45 min. Izdevumus par nodarbībām, lekcijām, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. Papildu informācija par lekciju piedāvājumu atrodama muzeja mājas lapā. 1 lekcija - EUR 20,00
9 Nodarbība ģimenei ekspozīcijā – dabas izziņas istabā “Par Zemi, Sauli un mums” Nodarbību ilgums, sākot no 40 minūtēm. Nodarbības notiek katra mēneša 1., 2., 3. sestdienā, plkst. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 67356039 vai 67256051 1 nodarbība - EUR 5,00
10 Ģimenes biļete muzeja pamatekspozīciju apmeklējumam Ģimenes biļeti piemēro vienam vai diviem pieaugušajiem un vienam vai diviem bērniem vai skolēniem. Ģimenes biļetei piemēro 20 % atlaidi no kopējās summas.
11 Dabas objekta ekspertīze Izdevumus par konsultācijām un ekspertīzēm, kas notiek ārpus muzeja, kā arī ceļa un komandējuma izdevumus sedz pasūtītājs. 1 vienība - EUR 8,47 (ar PVN) - mutiska ekspertīze dabas objekta ekspertīze ar rakstiska atzinuma sniegšanu - EUR 12,10 (ar PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Uzturēt un attīstīt muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma daļu; veikt zinātnisko darbību dabaszinātņu un muzeoloģijas jomā; veikt vides izglītības darbu; informēt sabiedrību par Latvijas un pasaules dabas daudzveidību, popularizēt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un saudzīgu attieksmi pret dabu.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Latvijas Dabas muzeja reglaments 02.11.2016 Iekšējie noteikumi Nr. 85
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par LNDM krājumu 24.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr. 112
3. Nacionālā krājuma aizsardzība LNDM darbinieku rīcība ārkārtas situācijas rašanās gadījumā 28.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr. 113
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 10.06.2020 Iekšējie noteikumi Nr. 104
5. Darba drošības u.c. noteikumi VA LDM Darba drošibas ievadinstrukcija 05.01.2010 Iekšējie noteikumi Nr. 39
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ugunsdrošības instrukcija 22.01.2018 Iekšējie noteikumi Nr. 89
2 Latvijas Nacionālā dabas muzeja deponējamo muzeja priekšmetu vērtēšanas kārtība 28.08.2021 Iekšējie noteikumi Nr.114
3 LDM klientu apkalpošanas standarts 20.09.2017 Iekšējie noteikumi Nr.90
4 LDM iekšējās kārtības noteikumi apmeklētājiem 05.09.2019 Iekšējie noteikumi Nr.98
5 LDM ētikas kodekss 01.05.2020 Iekšējie noteikumi Nr.103

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Darbība ECCF (starptautiskajā sēņu aizsardzības padomē) Dalība Pasaules Sarkanās grāmatas iniciatīvā - datu papildināšana ar ziņām no Latvijas 2022 ECCF, H. Knudsens, A.Fraiture Kopenhāgena Dānija
2 Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ķīles Universitātes ekoloģijas centru Braucieni 2x gadā, to laikā plānota materiāla noteikšana, apmaiņa ar informāciju, publikāciju uzmetumu sagatavošana, kopīgu ekspedīciju plānošana 2022 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Ķīle Vācija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Darbība ECCF (starptautiskajā sēņu aizsardzības padomē) Dalība Pasaules Sarkanās grāmatas iniciatīvā - datu papildināšana ar ziņām no Latvijas 2021 ECCF, H. Knudsens, A.Fraiture Kopenhāgena Dānija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Darbība ECCF (starptautiskajā sēņu aizsardzības padomē) Pasaules sēņu sarkanā saraksta veidošana - Latvijas datu pievienošana mājas lapā http://iucn.ekoo.se 2020 ECCF, H. Knudsens, A.Fraiture Kopenhāgena Dānija
2 Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ķīles Univers.ekol.centru (Vācija) Pieredzes apmaiņa 2020 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Ķīle Vācija
3 Somijas Lepidopteroloģijas biedrības ikgadēja konference - atcelta epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Prezentācija "Lepidoptera season 2019 in Latvia" 04.2020 Somijas Lepidopteroloģijas biedrība Helsinki Somija
4 Ekspedīcija uz Spāniju Tauriņu, vaboļu un citu kukaiņu ievākšana muzeja krājuma papildināšanai 6.-20.03.2020 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Spānija
5 Ekspedīcija uz Armēniju- atcelta epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Tauriņu, vaboļu un citu kukaiņu ievākšana muzeja krājuma papildināšanai 26.04.-10.05.2020 Ķīles Universitātes ekoloģijas centrs Armēnija
6 Ekspedīcija uz Itāliju- atcelta epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Blakšu, vaboļu un citu kukaiņu ievākšana muzeja krājuma papildināšanai 05.2020 Itālija
7 Brauciens uz Igauniju, Tartu Universitāti - atcelts epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, notikusi elektroniska sarakste ar Tartu Universitātes speciālistu Gustava Flora blakšu kolekcijas apskate raksta gatavošanas vajadzībām 01.-02.2020 Tartu Universitāte Tartu Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Dabas muzejs K.Barona 4, Rīga Valsts īpašums 1884. 7462
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K.Barona 4, Rīga

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

4543

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1568
Krājuma telpas 762
Pārējās telpas 2213
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes