Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Krātuve un/vai ekspozīcija

Adrese:

Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Vadītājs/ direktors:

Uldis Dimiševskis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Izpilddirektors Uldis Dimiševskis 28066186 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2007

Sākums:

Biedrība “Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs” ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2007. gadā ar mērķi izveidot un uzturēt muzeju un pētniecības centru, kas vienkopus uzkrātu diasporas mantojuma liecības un informētu sabiedrību par Latvijas izceļošanas vēsturi un ārzemju latviešu dzīvi, kopienām un devumu cauri gadsimtiem. Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” krājumā ir jau vairāk kā 20 000 priekšmetu (tai skaitā dokumenti, fotogrāfijas, dzīvesstāsti u.c.), kas atklāj Latvijas izbraucēju vēsturi, sākot no 19. gadsimta. Muzeja krājums glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā Rīgā. Lai arī muzejam pagaidām nav savas patstāvīgas mājvietas, ik gadu tiek īstenoti dažādi aktuāli un izglītojoši projekti – izstādes (t.sk. virtuālas un ceļojošas), grāmatas, filmas, interneta mājas lapas, kas domātas plašam interesentu lokam gan Latvijā, gan ārpus tās. Tādejādi muzejs dod iespēju ārzemju latviešiem izstāstīt savu vēsturi un iepazīstināt ar aktuālām norisēm, bet latviešiem Latvijā - dziļāk izprast un vairāk interesēties par tautiešu likteņiem ārpus tēvzemes. Pēdējos gados īstenoti vairāki nozīmīgi projekti: hibrīdizstāde “Savējie - Latvieši profesionāļi 21. gadsimtā” (2021), dokumentālā filma “Valiant! Brauciens uz brīvu Latviju” (2021), tautas tērpu aprakstīšanas digitālā rokasgrāmata (2021), vēsturiska orientēšanās spēle pilsētvidē “Rīga 1944” (2020), izlaušanās spēle un izstāde “Bēgļu gaitās” (2019), “Stāstu sega Latvijai” (2018), izstāde "Es (arī) esmu latvietis" (2018), grāmata “Nyet, Nyet, Soviet – stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā” (2018), dokumentālā filma “Vārpa – apsolītā zeme” (2017) - sk. vairāk muzeja mājas lapā www.lapamuzejs.lv. 2020. gada nogalē muzejs “Latvieši pasaulē” ieguva valsts atzīta akreditēta muzeja statusu.

Misija:

Muzeja “Latvieši pasaulē” misija ir sekmēt sabiedrības izpratni un zināšanas par izceļošanu no Latvijas, sākot no 19. gadsimta līdz mūsdienām; ārzemju latviešu daudzveidīgo pieredzi, viņu devumu Latvijai un latviskās identitātes veidošanu ārpus Latvijas; kā arī veicināt sadarbību un savstarpēju sapratni sabiedrībā.

Darbība:

Muzejam “Latvieši pasaulē” ir četri darbības pamatvirzieni: 1) Muzeja krājuma veidošana, uzskaite un uzturēšana; 2) Muzeja krājuma un izceļošanas vēstures liecību pētīšana un dokumentēšana; 3) Muzeja darba pieejamības un atpazīstamības veicināšana; 4) Muzeja darbības nodrošināšana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Muzeja mājas lapā ir pieejama informācija par lielākajiem pēdējo gadu projektiem, īstenotajām ekspedīcijām, publicēto informāciju presē, muzeja sagatavotajiem apkārtrakstiem u.c. Muzeja mājas lapai ir vairākas sadaļas. Sadaļā "Apmeklē" ir pieejama kontaktinformācija un muzeja aktuālais piedāvājums, t.sk. digitālās izstādes. Sadaļā "Muzejs rāda" vienuviet atrodams apkopojums ar muzeja veidotajiem video materiāliem. Sadaļā "Muzejs runā" publicēti muzeja pārstāvju viedokļi par muzeju darbību, tā norisi, pagātni un nākotni. Sadaļā "Iesaisties" apkopota informācija par iespējām muzejam dāvināt priekšmetus, veikt ziedojumus un iestāties muzeja biedrībā. Savukārt sadaļā "Veikals" iespējams iegādāties muzeja sagatavotās grāmatas, filmu, T kreklu "Nyet, Nyet, Soviet".

Mājaslapas adrese:

Latvieši Pasaulē

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja komunikācijas speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

26903

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

133

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

LP

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Privāts

Juridiskais statuss:

Biedrība

Padotība/piederība:

Biedrība "Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs"

Dalība organizācijās:

Muzejs “Latvieši pasaulē” ir arī Latvijas Muzeju biedrības biedrs un migrācijas organizācijas “Association of European Migration Institutions” (AEMI) biedrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 18:00
Trešdiena 12:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 20:00 2022. gada laikā plānoti muzeja pasākumi no 18:00-20:00, šajā laikā izstāžu apskate nebūs iespējama.
Piektdiena 12:00 18:00
Papildu informācija:

Lūdzam skatīt muzeja mājas lapu www.lapamuzejs.lv par izmaiņām darba laikos.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma izmantošana Darba dienās, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot.
2 Digitālās izstādes Visu laiku, bez laika un telpas ierobežojuma, pieejamas muzeja mājas lapā - www.lapamuzejs.lv
3 Muzeja mainīgo izstāžu un pasākumu apmeklējums Berga bazārā, Rīgā, 2022. gadā. No otrdienas līdz piektdienai no 12:00 līdz 18:00, ceturtdienās līdz 20:00. Darba laikus skatīt muzeja mājas lapā www.lapamuzejs.lv.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ceļojošās izstādes Muzejs "Latvieši pasaulē" piedāvā izstādīšanai vairākas ceļojošās izstādes "Stāstu sega", "Dziesmu svētki ārpus Latvijas", "Latvieša stāja svešumā", "Vārpa. Latviešu kolonija Brazīlijā 20. gadsimta 20. - 30. gadu fotogrāfijās"
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Latvieši pasaulē

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejam “Latvieši pasaulē” ir četri darbības pamatvirzieni: 1) Muzeja krājuma veidošana, uzskaite un uzturēšana; 2) Muzeja krājuma un izceļošanas vēstures liecību pētīšana un dokumentēšana; 3) Muzeja darba pieejamības un atpazīstamības veicināšana; 4) Muzeja darbības nodrošināšana.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Biedrības "Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs" statūti 02.10.2014
2. Noteikumi par krājumu Muzeja “Latvieši pasaulē” kārtība, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana 04.03.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja “Latvieši pasaulē” kārtība, kādā notiek muzeja krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana 04.03.2020
5. Darba drošības u.c. noteikumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba drošības noteikumi

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

20003

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

12193

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1381

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1192

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 1381 1192

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Mutvārdu liecību dokumentēšana: izstādes “SAVĒJIE - Latvieši profesionāļi 21. gadsimtā” ietvaros veikta pavisam 21 intervija ar latviešiem galvenokārt ASV un Austrālijā: arhitekts Andrejs Andersons, mākslinieks Imants Tillers, alus darītāji Kristi&Māris Biezaiši, Feliks Zemdegs, sportisti Peter&Andrejs Everitt, mūziķe Genevieve Lang, radio personība Moyd Kay, komponiste Ella Mačēns; zinātnieces Daina Taimiņa un Ilona Staprāns, animācijas režisore Signe Baumane, mākslinieks Raimonds Staprāns, ārsts Bertrams Zariņš, aktrise Laila Robiņš, modes dizainers Ernests Sabīne, komponiste Lolita Ritmanis, astroloģe Aelita Leto, operdziedātāja Marina Rebeka, ērģelniece Iveta Apkalna, klavieru būvētājs Dāvids Kļaviņš, Brazīlijas uzņēmēji Šausu ģimene. Latvija 01.03.2021. - 01.10.2021 21 21

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

0

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

17

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

17

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

17

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
www.meandrs.lv 2400 0 Interneta datu bāze
https://latviesipasaulefoto.lv 3129 1397 Interneta datu bāze

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

78

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

164

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

78

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mēneša priekšmets Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 16 16
2 SAVĒJIE - Latvieši profesionāļi 21. gadsimtā 33 31
3 Dokumentālā filma "Valiant. Brauciens uz brīvu Latviju" 101 21
4 Digitālā izstāde ROBEŽAS PASAULES LATVIEŠU PIEREDZĒ 14 10

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

30

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

30

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Skautu tērps, cepure, cimdi, piepraude- bērnu lietas DP nometnēs Izstāde "Es Tēvu zemei paklanos" Rīgas Skolu muzejs 5 5 15.12.2020 30.11.2021 atbilstošs
2 Stelles Ekspozīcija Audēju darbnīcā Tukuma muzejs 1 1 19.09.2018 31.12.2023 30.06.2020 atbilstošs
3 Dažādi priekšmeti (vēstules, dokuemnti u.c.) Izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs 21 21 31.01.2018 31.05.2021 atbilstošs
4 Rotaļu lācītis (Tedis) Izstāde Eiropas Savienības parlamentā Briselē Eiropas Savienības Parlaments 1 1 30.09.2015 01.05.2023 atbilstošs
5 Visi krājuma priekšmeti Krājuma uzturēšana Latvijas Nacionālā bibliotēka 11.07.2019 31.12.2021 atbilstošs
6 Rotaļu zirdziņš, ogles gabals Vienbil divbil trībl trābil. Latviešu bēgļu nometnēs vākti skaitāmpanti Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs 2 2 15.09.2021 30.12.2021 atbilstošs

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 232 59 291
Digitālo attēlu izgatavošanai 21340 83 21423

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Lauma Cenne Trimdas tautas tērpu kolekcijas izpēte 01.10.2020 30.06.2023 Izstāde par ārzemju latviešu tautas tērpiem 2023. gadā sākuma stadija
2 Brigita Tamuža Vēstuļu kolekcijas izpēte 02.01.2020 31.12.2022 Izstāde vai izdevums par komunikāciju padomju okupācijas laikā noslēguma stadija
3 Marianna Auliciema, Māra Pelēce Politiskās demonstrācijas un akcijas trimdā padomju okupācijas laikā 30.09.2013 30.07.2022 Izstāde "Nyet, nyet, Soviet", dokumentāla filma par demonstrāciju automašīnu "Valiant!" noslēguma stadija
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Muzejs "Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs" reprezentācijas materiāls 1 A4 lapa latviešu un angļu valodā
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Lauma Cenne, Anete Karlsone, Guna Dancīte Tautas tērpu aprakstīšanas rokasgrāmata (digitāla) 100 lpp. Digitāls, pieejams https://www.lapamuzejs.lv/digitala-tautasterpu-aprakstisanas-rokasgramata/
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ieva Vītola, Marianna Auliciema, Toms Pāvils “SAVĒJIE - Latvieši profesionāļi 21. gadsimtā Izstāde realizēta
2 Marianna Auliciema, Ieva Vītola Trimdas tautas tērpi 10 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

72

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sadarbība ar sabiedrisku organizāciju "Latvian Diaspora Museum Fund", Latvija - Amerika Finansējuma piesaiste muzeja darbības nodrošināšanai visu gadu Latvian Diaspora Museum Fund Milvoki ASV
2 Sadarbība ar UNHCR (UN Refugee Agency), Zviedrija - Latvija 21. augustā sarunu festivālā LAMPA Cēsīs uz “Zviedru skatuves” notika saruna “Būt bēglim toreiz un tagad: identitāte un piederība gadsimtu gaitā”, kurā muzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē” bija viens no sadarbības partneriem. augusts UNHCR Stokholma Zviedrija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Sadarbība ar sabiedrisku organizāciju "Latvian Diaspora Museum Fund", Latvija - Amerika Finansējuma piesaiste muzeja darbības nodrošināšanai visu gadu Latvian Diaspora Museum Fund Milvoki ASV
2 Sadarbība ar UNHCR (UN Refugee Agency), Zviedrija - Latvija Digitālo stendu finansēšana bēgļu gaitu mantojuma eksponēšanai vasara UNHCR Stokholma Zviedrija

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

88

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Krājuma telpas 70
Pārējās telpas 18