Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118

Vadītājs/ direktors:

Anita Alberta

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Anita Alberta 27000380 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Misija:

Muzeja misija ir pagasta kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšana no 19. gadsimta līdz mūsdienām, pievēršot īpašu uzmanību zvejniecības vēsturei un sadzīvei, kā arī apmeklētāju izglītošanai, veidojot interesi par Lapmežciema pagastu.

Darbība:

Muzeja krājuma pilnveidošana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana. Pagasta vēstures pētīšana, izmantojot muzeja materiālus, iedzīvotāju atmiņas, arhīvu materiālus, atbilstoši muzeja misijai. Izglītojošais darba- pasākumu, izstāžu, konkursu, atraktīvu nodarbību organizēšana, apmeklētāju un tūristu grupu iepazīstināšana ar muzeja ekspozīciju un pagasta ievērojamākajām vietām.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr. 93A4

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

LPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena
Papildu informācija:

Pirmdienas un svētdienas - slēgts

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīcijas apskate Lapmežciema pagasts,, Laika griežos''. Ekspozīcija ,, Zvejniecība un zvejnieku sadzīve pagastā.'' ,,Poētiskā jūra''- Imanta Ziedoņa dzīves pieturvietas. Mainīgās izstādes.
2 Krājuma pieejamība Muzeja Noteikuma noteiktajā kārtībā ir iespēja iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēku un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiālu pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem un literatūru.

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Engures novada Lapmežciema pagasta mzeja Nolikums 16.06.2015 6
2. Noteikumi par krājumu Lapmežciema pagasta mzeja Noteikumi par krājumu 20.08.2020 10
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Nacionālā krājuma aizsardzība ārkārtas situācijās 01.09.2009 3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 15.03.2010 3
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 15.03.2010 3
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Krājuma komisijas Nolikums 22.10.2020 5
2 Muzeja padomes Nolikums 11.02.2019 4
3 Muzeja padomes sastāvs 11.02.2019 3
4 Krājuma komisijas sastāvs 22.10.2020 2
5 Esības komisijas sastāvs 11.02.2019 2

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

3390

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1419

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

34

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

2

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 2 2
6. Citi iegūšanas veidi 32

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

388

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1418

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

3

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

299

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

394

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

299

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lapmežciema pagasts ,, Laika griežos"', ekspozīcija ,,Zvejniecība un zvejnieku sadzīve pagastā'' 394 299

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas Dot iespēju apskatīt gleznas plašākai publikai Lapmežciema pagasta pārvalde 6 6 26.06.2020 25.06.2021 11.12.2020

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

6

no tiem realizēti:

6

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Vija Ozola Zivju apstrādes cehi Lapmežciema pagastā 19- 20. gs. 24.01.2020 04.02.2020 Savākt foto un rakstiskus materiālus, lai papildinātu informāciju par z/k ,,Selga'' zivju apstrādes cehiem Pabeigts
2 Anita Sproģe Zemledus zveja. 21.01.2020 24.01.2020 Savākt foto un rakstiskus materiālus, lai stāstītu par šo seno zvejas prasmi. Pabeigts
3 A. Alberta, A. Sproģe, V. Ozola Pēc muzejā savāktajiem materiāliem un jauniegūto informāciju izpētīt un apkopot atsevišķi katra ciema vēsturi Lapmežciema pagastā. 14.05.2019 20.08.2021 Savākt rakstiskus, foto un atmiņu stāstus par pagasta ciemiem.Par katru ciemu atsevišķi - vēsturi. Daļēji
4 Anita Alberta Siliņupes akmens laikmeta apmetne. Māla atradnes. 03.11.2020 06.11.2020 2-3.t.p.m.ē. no māla veidoja traukus. Uzzināt no rakstiskiem materiāliem un stāstiem par to, vai Siliņupes apkārtnē var atrast mālu. Pabeigts
5 A. Alberta, A. Sproģe, V. Ozola Pagasta dzimtu likteņu atspoguļojums fotogrāfijās. 01.06.2016 30.11.2021 Apkopot materiālus pagasta vēsturei. Darbs tiek turpināts.
6 Anita Alberta Lapmežciema pagasts Rīgas kinostudijas filmu kadros. 03.04.2017 14.12.2021 Vākt un pētīt filmu kadrus, kuros no senatnes līdz mūsdienām filmēti skati un cilvēki mūsu pagastā. Darbs tiek turpināts.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ieva Strazdiņa "Stikla mākslas izstāde" 1.lpp.
2 Jūrmalas KC aušanas studija "Bulduru audējas'" 1.lpp.
3 Andrejs Ģērmanis "Gleznas" 1.lpp.
4 Iveta Meiere "Pie jūras dzīve mana" 1.lpp.
5 Lapmežciema gleznošanas studija "Savāda vasara" 1.lpp.
6 Arita Strode-Kļaviņa Foto izstāde "Neērtie bērni" 1.lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1389
Individuālie 1032
Pārējie 10
Apmeklētāji grupās 347
Skolēni grupās 191
Ārzemnieki grupās 10
Pārējie grupās 146
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1389

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

205

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1230

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

22

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

36

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

10

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

191

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

tai skaitā muzejā:

10

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ķemeru Nacionālā parka pārstāvis "Dabas daudzveidība ĶNP" 1 16 Pagasta iedzīvotāji un viesi.
2 Partnerība laukiem un jūrai "Viedais Lapmežciema pagasts'" 1 21 Pagasta iedzīvotāji un viesi.
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Alberta, A.Sproģe, V.Ozola "Pie jūras dzīve mana" 2016 10 191 Pirmsskolas iestāžu audzēkņi un skolēni.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Augusts - brīvdabas kino mēnesis Lapmežciemā 07.08.2020, 14.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020 Pie Lapmežciema muzeja 4 550 Pagasta iedzīvotāji, viesii
2 Tikšanās ar gleznotājiem un cita profila māksliniekiem, kuri iepazīstina ar savu daiļradi un mākslas darbiem. 08.2020 Lapmežciema muzejs 6 186 Pagasta iedzīvotāji
3 Sabiedriskā transporta pieturas apgleznošana Bigauņciemā 03.10.2020 Bigauņciems 1 17 Pagasta iedzīvotāji
4 Labdarības pasākums. Vākt rotaļlietas bērnu slimnīcas ,, Drosmes kastei''. 08.12.2020 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 1 6 Pagasta iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Ieraksti muzeja viesu grāmatā. Mutiskas aptaujas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lapmežciema pagasta muzejs Liepu iela 4, Lapmežciems, Engures novads, LV-3118 Pašvaldības īpašums 1979
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lapmežciema muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

349

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 193
Krājuma telpas 13
Pārējās telpas 143
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas