Kandavas novadpētniecības muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Talsu iela 11, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

Vadītājs/ direktors:

Guna Ošeniece

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Guna Ošeniece 26593739 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

Kandavas novada muzejs dibināts 1995. gada 17. novembrī pateicoties vēsturnieka V.Vītola iniciatīvai un viņa savāktajiem novadpētniecības materiāliem

Misija:

Komplektēt, saglabāt un pētīt materiālus par Kandavas pilsētu un novadā iekļauto vēsturisko pagastu teritorijām no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un, sadarbībā ar ārpusmuzeja iestādēm un organizācijām, popularizēt novada kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību, veidojot novadu kā patīkamu dzīves vidi vietējiem un atraktīvu atpūtas vietu tūristiem

Darbība:

Kandavas novada muzeja kompetencē ir Kandavas novada un pilsētas vēstures liecību vākšana, glabāšana, izpēte un popularizēšana.Muzejā apskatāms Kandavas vecpilsētas makets un Kandavas pilsētas vēsturiskā centra digitālā ekspozīcija. Ir trīs pastāvīgās izstādes. Izstādes " Sarkanais Stūrītis" un " Piemiņas istaba" atrodas blakus divās nelielās telpās.Sākot no 20.gs. 50-jiem gadiem, vairāk kā 40 gadus muzeja telpās atradās PSRS valsts bankas nodaļa, kura atstājusi unikālu mūžīgo eksponātu - bankas naudas seifu. Tajā piedāvājam iekļūt un apskatīt 2018.gadā izveidoto izstādi " 100 muzeja dārgumi". Muzeja galerijā regulāri tiek veidotas tematiskās izstādes, skatāmas kolēģu veidotās ceļojošās izstādes, mākslas darbu un foto izstādes, kā arī rīkoti dažādi interesanti pasākumi. 2013.gadā tapa pamatekspozīcija "Ar zirgu uz Kandavas tirgu". 2018.gadā atklāta jauna pamatekspozīcija muzeja pagrabā "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti". Piedāvājam izglītojošas programmas : "Represijas Kandavas novadā", "Spēks no ozolzīles", "Ar zirgu uz Kandavas tirgu", "Kandavas vecpilsētas tapšana - kā uz delnas".

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

124A

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

KaNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Tukuma novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena Brīvs
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtība tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
3 Mutiskās konsultācijas Muzeja darbinieku konsultācijas par novada vēsturi, dabu, mākslu
4 Patstāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Daudzbērnu ģimenēm apmeklējuma maksu muzejā piemēro tikai pilngadīgām personām. Ieeja muzejā par brīvu ir Starptautiskajā muzeju dienā ( 18. maijs), Starptautiskajā muzeju naktī, izstāžu atklāšanas laikā, bērniem līdz 7 gadu vecumam, personām ar speciālām vajadzībām (uzrādot invaliditātes apliecību), Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību), izstāžu autoriem, audzēkņu grupas pavadošām personām (ne vairāk kā divas personas), tūristu grupas pavadošajam gidam.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Patstāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Ar zirgu uz Kandavas tirgu"' , "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti"un izstāžu "Sarkanais Stūrītis"", "Piemiņas istaba", "100 muzeja dārgumi ", "Kandava - vārti uz Kurzemes Šveici" un mainīgās izstādes
2 Programmas "Spēks no ozolzīles" nodrošināšana Programmas laikā muzeja apmeklētāji tiek iepazīstināti ar Kandavas simbola – ozola plašo izmantošanu ne tikai pārtikā, bet arī tautas medicīnā, amatniecībā, ar ozola tēlu latviešu folklorā un mitoloģijā. Tiek piedāvāta izzinoša galda spēle. Iepazīstina ar ozolzīļu kafijas tapšanas procesu, kā arī to nobaudīt. Programmas ilgums ~ 1 stunda. Programma notiek pēc iepriekšēja pieteikuma.
3 Programmas "Valodiņa - Dieva dota, vietu vārdi - izdomāti" vadīšana Programmas laikā muzeja tiek iepazīstināti ar valodnieka Kārļa Mīlenbaha dzīvi un daiļradi, viņa literāro devumu. Tiek izspēlēta vārdu spēle, izmantojot vārdus no K.Mīlenbaha vārdnīcas. Interaktīvā spēlē ir iespēja iepazīties ar Kandavas un blakus tekošās Abavas upes vietvārdiem. Ir iespēja iepazīt Maijas Laukmanes veidotos arhistokus par Kandavu.
4 Lekciju sagatavošana pēc pasūtījuma Izmantojot muzeja krājumu iepriekš sagatavota lekcija
5 Muzeja telpu noma Pieejamas telpas semināriem, lasījumiem
6 Priekšmetu izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana uz vietas muzejā Iepriekš vienojoties
7 Ieskanēta materiāla melnbalta vai krāsaina izdruka iepriekš vienojoties
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejam ir šādas funkcijas: komplektēt muzeja krājumu atbilstoši krājuma politikas nostādnēm; nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, restaurēšanu, uzskaiti un pārvaldību; veikt pētniecības darbu atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm; nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; veikt izglītojošo darbu; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums, kas nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju 03.02.2020
2. Noteikumi par krājumu Muzeja noteikumi par krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 03.02.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 30.01.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi, kuros noteikta darba laika, samaksas, atvaļinājumu piešķiršanas vispārējā kārtība, darba aizsardzības pasākumi, darbinieku uzvedības u.c. noteikumi, kas attiecas uz darba kārtību muzejā, ja tie nav ietverti darba koplīgumā vai darba līgumos 28.03.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi 23.04.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

5468

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4647

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

120

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

106

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 120 106

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1738

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

52

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

52

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

261

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

56

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

55

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Ar zirgu uz Kandavas tirgu" 41 40
2 "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti" 15 15

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

222

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

206

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Sarkanais Stūrītis" 38 23
2 "Piemiņas istaba" 11 10
3 "100 muzeja dārgumi" 100 100
4 Kārļa Ādolfa Veinberga fotoizstāde "Kandava - vārti uz Kurzemes Šveici" 30 30
5 Kārļa Ādolfa Veinberga fotoizstāde 43 43

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Angļu patšautene Ekspozīcijas papildināšana Kurzemes cietokšņa muzejs 1 1 21.02.2020 20.02.2025 5 08.04.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 36 11 47
Digitālo attēlu izgatavošanai 203 203

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A.Petrevica Kandavas saktas 06.09.2021 10.01.2022 Kandavas muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Kandavas un apkārtnes arheoloģiskā materiāla apzināšana un izstādes sagatavošana Darbs pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Petrevica, G.Ošeniece "Kandavas saktas" 3 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1462
Individuālie 775
Apmeklētāji grupās 687
Skolēni grupās 242
Ārzemnieki grupās 62
Pārējie grupās 383
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1160

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

326

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2496

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

340

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

11

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

4

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

36

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

8

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

386

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

10

tai skaitā muzejā:

10

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Aksilda Petrevica Kas ir muzejs? 2 32 5. klases skolēni
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Sarma Anģēna, Aksilda Petrevica "Valodiņa - Dieva dota, vietu vārdi - izdomāti" 2018 4 36 5 -6. klašu skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Agris Dzenis "Spēks no ozolzīles" 2011 8 386 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tikšanās ar gleznotāju Ildzi Osi - mākslinieces meistarklase 12.02.2022 Kandavas muzeja telpās 1 64 pieaugušie
2 Lekcija - stāsts par ozolzīļu kafiju, tās degustācija O. Kalpaka skolas studentiem 05.04.2022 Kandavas muzeja telpās 2 48 studenti+pieaugušie
3 Lieldienu pasākums - Olu krāsošana sentēvu tradīcijās 17.04.2022 Kandavas muzeja āra terasē un muzeja telpās 1 244 bērni, pieaugušie
4 Stendes tautas nama vīru vokālā ansambļa "Stende" koncerts 14.05.2022 Kandavas muzeja telpās 1 365 pieaugušie
5 "Mail Art" pastkartes māksla - meistarklase kopā ar Andri Vikaini 14.05.2022 Kandavas muzeja telpās 1 482 pieaugušie, bērni
6 Ainas Maizes degustācija 28.05.2022 Kandavas muzeja telpās 1 488 pieaugušie, bērni
7 Tikšanās ar tērpu mākslinieci Madaru Botmani - izrādes "Alise brīnumzemē" kostīmi 06.07.2022 Kandavas muzejs 1 36 pieaugušie
8 Indras Kreceres meistarklase - pirmie soļi gleznošanā 08.09.2022 Kandavas muzejs 1 22 pieaugušie
9 Dr. hist. Edvīns Evarts. Vēsturisks lasījums "Brīvības cīņas 1918-1920" 11.11.2022 Kandavas muzejs 1 38 jaunieši, pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamas telpas muzejā - gan pagrabstāvā, gan pirmajā stāvā. Nav pieejamas krājuma telpas, jo tās atrodas 2.stāvā, lifta nav. Nepieciešama apm.50 m cieta seguma uzbrauktuves izveide no galvenās muzeja pieejas līdz sānu durvīm, nepieciešams bērnu pārtinamais galdiņš. Diemžēl 2022.gada finansējumā tas nav iekļauts.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Piedāvājums - stāsts par ozolzīļu kafiju, izejmateriāla un sastāvdaļu iepazīšana un degustācija.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzeja pakalpojumi pieejami dzirdes invalīdiem, muzeju telpās izvietotas norādes, kas ļauj telpās orientēties, kā arī izstādes papildina informatīvais materiāls.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

13

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

10

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kandavas novadpētniecības muzejs Talsu iela 11, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 Pašvaldības īpašums 1887
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Talsu iela 11

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

450

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 290
Krājuma telpas 100
Pārējās telpas 60
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

No 06.06.2022 Kandavas novadpētniecības muzeja vadītāja Guna Ošeniece