Apraksts

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Jēkabpils muzeja pirmsākumi cieši saistīti ar Jēkabpils valsts vidusskolu. Tur, sākot ar 1920. gada 8. martu, darbojās novadpētniecības pulciņš, saukts arī par “Dzimtenes senatnes pētīšanas pulciņu”. Sākotnēji bija iecerēts no savāktajiem materiāliem izveidot tikai vēstures kabinetu skolā, kas kalpotu vienīgi skolas vajadzībām. Tomēr savākto materiālu bija tik daudz, ka blakus vēstures kabinetam veidojās arī neliels muzejs, ko pāris reizes nedēļā atvēra apmeklētājiem. Toreiz tas bija vienīgais muzejs Latgalē. Tuvākie muzeji bez Rīgas muzejiem bija Jelgavā un vēlāk arī Cēsīs. Līdzekļi muzejam radās no nelielas ieejas maksas un novadpētniecības pulciņa biedru rīkotajām vēsturiska satura teātra izrādēm. Liels ieguvums bija paprāvas divstāvu ēkas Brīvības ielā 171 nodošana muzejam. Šī ēka celta 1820. gadā valsts bankas vajadzībām, bet pēc jaunas bankas ēkas uzcelšanas tika nodota skolai. Tad jau diezgan regulāri – trīs reizes nedēļā, svētdienās un divās tirgus dienās – trešdienās un piektdienās – muzeju uz dažām stundām atvēra publikai. Muzejs šajā ēkā atradās līdz 1996. gadam. 1996.gada 6.septembrī muzejs pārceļas no savām vecajām telpām Brīvības ielā 171 uz jaunām, daudz plašākām, taču muzeja vajadzībām neizremontētām un neiekārtotām telpām Krustpils pilī. Kopš šī laika lēnām turpinās Krustpils pils apgūšana, izpēte, restaurācija, ekspozīciju iekārtošana un izstāžu organizēšana.

Misija:

Muzeja darbības mērķis ir apzināt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Jēkabpils vēsturi, parādot tās savdabību Latvijas kultūrvidē. Restaurēt un saglabāt Krustpils viduslaiku pili, veicinot tās aktīvu iekļaušanos kultūras tūrismā.

Darbība:

Veikt muzeja mērķim atbilstošu krājuma komplektēšanu. Nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību. Nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai. Veikt pētniecību par Jēkabpils vēsturi. Veikt izglītojošo darbu muzejā. Uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2020

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

25194

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

15A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

JkNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jēkabpils novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Latvijas Piļu un muižu asociācija; Zemgales Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) muzejs atvērts darba dienās 9:00-17:00, sestdienās un svētdienās 10:00 -16:00.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu izmantošana visiem muzeja apmeklētājiem, kuriem materiāli nepieciešami zinātniski pētnieciskajam darbam, izņemot kopēšanu, pārfotogrāfēšanu, filmēšanu un skenēšanu
2 Jēkabpils Vēstures muzeja apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem, pedagogiem/skolotājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie), bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas institūcijā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām, personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību), Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību), politiski represētajām personām (uzrādot apliecību), nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (uzrādot apliecību), Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti), muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā - 18. maijā, muzeja apmeklētājiem muzeja izstādes atklāšanā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieejas biļete Krustpils pilī Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 4.00 Pieaugušajiem - Eur 6.00, ģimenei - Eur 15.00
3 Muzeja izglītojošā programma „Gaisma pašu rokām” Eur 2.00
4 Muzeja izglītojošā programma „Baronu Korfu kāzu tradīcijas” Eur 50 + katram dalībniekam ieejas biļete Krustpils pils 2. stāva apskatei
5 Muzeja izglītojošā programma „Ziemassvētku pasaka pilī “ Eur 5.00
6 Muzeja izglītojošā programma "Bērnu godi Krustpils pilī" Eur 5.00
7 Muzeja izglītojošā programma "Siera stāsts" Eur 7.00
8 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu izmantošana Par 1 vienību: Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 0.36 Pieaugušajiem - Eur 0.97
9 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu kopēšana Par 1 vienību - Eur 0.36
10 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu fotografēšana vai filmēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem. Par 1 vienību - Eur 1.82
11 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu fotografēšana vai filmēšana ar apmeklētāja tehniskajiem līdzekļiem. Par 1 vienību - Eur 1.21
12 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu skenēšana (tikai zinātniskās pētniecības nolūkā) Par 1 vienību - Eur 1.82
13 Krājuma materiālu atlase izpētītai tēmai Par 1 vienību - Eur 1.82
14 Krājuma priekšmetu deponēšana Par 1 vienību dienā - Eur 1.82
15 Muzeja izglītojošā programma "Izzini Jēkabpili" Grupai latviešu valodā - Eur 30.00. Grupai svešvalodā (EN, RU) - Eur 35.00.
16 Ekskursijas vadītāja pakalpojumi Krustpils pilī un Brīvdabas nodaļā "Sēļu sēta" Grupas līdz 30 cilvēki - 20 Eur. Gida pakalpojumi svešvalodā (EN, RU) - 25 Eur.
17 Telpu īre pasākumiem Krustpils pilī Krustpils pilī: Ēdamzāle - 1 stunda - 70.00 Eur (katra nākamā stunda ar 50% atlaidi). Lielās zāle - 1 stunda - 100.00 Eur (katra nākamā stunda ar 50% atlaidi). Marmora zāle, Konferenču zāle - 1 stunda - 40.00 Eur (katra nākamā stunda ar 50% atlaidi). Telpu un teritorijas noma "Sēļu sētā" - 1 stunda - Eur 40.
18 Ieejas biļete izstādei Krustpils pilī Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 0.50 Pieaugušajiem - Eur 1.00
19 Ieejas biļete Krustpils pils Vārtu tornī Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 1.00 Pieaugušajiem - Eur 1.50
20 Muzeja izglītojošās programmas "Papīra ceļš" Eur 2.00
21 Muzeja izglītojošā programma "Ziepju darbnīca" Eur 3.00
22 Muzeja izglītojošā programma "Brīvdienas muzejā" Eur 2.00
23 Muzeja izglītojošā programma "Auduma apdruka" Eur 3.00
24 Fotosesija Krustpils pils telpās Eur 20 + katram dalībniekam ieejas biļete muzejā
25 Suvenīru tirdzniecība muzeja teritorijā un pasākumos Uzcenojums 20% pie iegādes cenas plus PVN 21%
26 Video dokumentu kopiju izgatavošana (bez montāžas) Pētnieciskam darbam, bez tiesībām publiskot - Eur 1,82/1 minūte. Ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, ar tiesībām publiskot - Eur 2,66/1 minūte. Ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem, ar tiesībām publiskot - Eur 3,631 minūte.
27 Muzeja izglītojošā programma "Amatnieku darbi Sēļu sētā" Eur 3,00
28 Muzeja izglītojošā programma "Senās spēles Sēļu sētā" Eur 2,00
29 Muzeja izglītojošā programma "Augu dabas spēks" Eur 3,00
30 Muzeja izglītojošā programma "Precības Sēļu sētā" Eur 40.00 + katram dalībniekam ieejas maksa muzejā
31 Muzeja izglītojošā programma "Krustabas Sēļu sētā" Eur 40.00 + katram dalībniekam ieejas maksa muzejā
32 Virtuālās realitātes tūre Eur 2,00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darba mērķis ir apzināt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Jēkabpils vēsturi, parādot tās savdabību Latvijas kultūrvidē. Restaurēt un saglabāt Krustpils viduslaiku pili, veicinot tās aktīvu iekļaušanos kultūras tūrismā. Veikt muzeja mērķim atbilstošu krājuma komplektēšanu. Nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību. Nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai. Veikt pētniecību par Jēkabpils vēsturi. Veikt izglītojošo darbu muzejā. Uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments 23.09.2021 Nr.260
2. Noteikumi par krājumu Jēkabpils Vēstures uzeja krājuma noteikumi 12.06.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 12.06.2020
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi, kuros noteikta darba laika, samaksas, atvaļinājumu piešķiršanas vispārējā kārtība, darba aizsardzības pasākumi, darbinieku uzvedības u.c. noteikumi, kas attiecas uz darba kārtību muzejā, ja tie nav ietverti darba koplīgumā, vai darba līgumos. 28.02.2022 Nr.20
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 JVM Dokumentu pārvaldes reglaments 22.12.2020 Rīk. Nr. 56
2 JVM Lietu nomenklatūra 24.11.2022
3 Nolikums par JVM krājuma komisiju 12.06.2020

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Azerbaidžānas Goda mākslinieces Innas Kostinas izstāde "Abšeronas zīda spārni" Krustpils pilī Izstādes eksponēšana 10.02.2023.-01.04.2023. Azerbaidžānas Republikas Vēstniecība Latvijas Republikā Azerbaidžāna
2 Prof. Remigijus Venckus (Lietuva) fotogrāfiju izstāde "My love, My home" Krustpils pilī Izstādes eksponēšana 16.02.2023.-19.03.2023. Prof. Remigijus Venckus (Lietuva) Viļņa Lietuva
3 Žila Bonviāla (Gilles Bonnevialle) lekcija par kulinārijas vēsturi. Krustpils pils Lekcija 12.05.2023. Žila Bonviāla (Francija), kultūras biedrību VIA ARS, Francija
4 Franču saksofonistu dueta MAMIE JOTAX koncerts Krustpils pilī Koncerts 12.05.2023. Duets MAMIE JOTAX, Kultūras biedrību VIA ARS, Vapaat aanet producentu apvienība (Somija) Francija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ēka Rīgas ielā 216b Pašvaldības īpašums 1237 6308
Ēka Pils rajons 41 Pašvaldības īpašums 1806
Ēka Rīgas ielā 216a Pašvaldības īpašums
Ēka Filozofu iela 6 Pašvaldības īpašums 2022
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ēka Rīgas ielā 216b
Ēka Pils rajons 41
Ēka Rīgas ielā 216a
Ēka Filozofu iela 6

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

3624

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 887
Krājuma telpas 243
Pārējās telpas 2494
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas