Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Rīgas iela 216B, Jēkabpils, LV-5202

Vadītājs/ direktors:

Inese Berķe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inese Berķe 65221042 26597463 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Jēkabpils muzeja pirmsākumi cieši saistīti ar Jēkabpils valsts vidusskolu. Tur, sākot ar 1920. gada 8. martu, darbojās novadpētniecības pulciņš, saukts arī par “Dzimtenes senatnes pētīšanas pulciņu”. Sākotnēji bija iecerēts no savāktajiem materiāliem izveidot tikai vēstures kabinetu skolā, kas kalpotu vienīgi skolas vajadzībām. Tomēr savākto materiālu bija tik daudz, ka blakus vēstures kabinetam veidojās arī neliels muzejs, ko pāris reizes nedēļā atvēra apmeklētājiem. Toreiz tas bija vienīgais muzejs Latgalē. Tuvākie muzeji bez Rīgas muzejiem bija Jelgavā un vēlāk arī Cēsīs. Līdzekļi muzejam radās no nelielas ieejas maksas un novadpētniecības pulciņa biedru rīkotajām vēsturiska satura teātra izrādēm. Liels ieguvums bija paprāvas divstāvu ēkas Brīvības ielā 171 nodošana muzejam. Šī ēka celta 1820. gadā valsts bankas vajadzībām, bet pēc jaunas bankas ēkas uzcelšanas tika nodota skolai. Tad jau diezgan regulāri – trīs reizes nedēļā, svētdienās un divās tirgus dienās – trešdienās un piektdienās – muzeju uz dažām stundām atvēra publikai. Muzejs šajā ēkā atradās līdz 1996. gadam. 1996.gada 6.septembrī muzejs pārceļas no savām vecajām telpām Brīvības ielā 171 uz jaunām, daudz plašākām, taču muzeja vajadzībām neizremontētām un neiekārtotām telpām Krustpils pilī. Kopš šī laika lēnām turpinās Krustpils pils apgūšana, izpēte, restaurācija, ekspozīciju iekārtošana un izstāžu organizēšana.

Misija:

Muzeja darbības mērķis ir apzināt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Jēkabpils vēsturi, parādot tās savdabību Latvijas kultūrvidē. Restaurēt un saglabāt Krustpils viduslaiku pili, veicinot tās aktīvu iekļaušanos kultūras tūrismā.

Darbība:

Veikt muzeja mērķim atbilstošu krājuma komplektēšanu. Nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību. Nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai. Veikt pētniecību par Jēkabpils vēsturi. Veikt izglītojošo darbu muzejā. Uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Jēkabpils Vēstures muzejs

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

83233

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

15A5

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2025

Muzeja šifrs:

JkNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Latvijas Piļu un muižu asociācija; Zemgales Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) darba dienās - 9:00-17:00, sestdienās un svētdienās - 10:00 -16:00.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu izmantošana visiem muzeja apmeklētājiem, kuriem materiāli nepieciešami zinātniski pētnieciskajam darbam, izņemot kopēšanu, pārfotogrāfēšanu, filmēšanu un skenēšanu
2 Jēkabpils Vēstures muzeja apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem un bērnu namu audzēkņiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, ICOM biedriem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas biļete Krustpils pilī ziemas sezonā (01.11. - 30.04.) Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 1.00 Pieaugušajiem - Eur 1.50, ģimenei - Eur 4.00
2 Ieejas biļete Krustpils pilī vasaras sezonā (01.05. - 31.10.) Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 1.50 Pieaugušajiem - Eur 2.00, ģimenei- Eur 6.00
3 Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī „Gaisma pašu rokām” Eur 2.00
4 Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī „Vecmāmiņas papīra leļļu darbnīca” Eur 2.00
5 Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī „Nakts krustpasakas Krustpils pilī” Eur 4.00
6 Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī „Baronu Korfu kāzu tradīcijas” No Eur 40.00 (atkarībā no viesu skaita)
7 Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī „Ziemassvētku pasaka pilī “ Eur 5.00
8 Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī "Bērnu godi Krustpils pilī" Eur 5.00
9 Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī "Siera stāsts" Eur 6.00
10 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu izmantošana Par 1 vienību: Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 0.36 Pieaugušajiem - Eur 0.97
11 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu kopēšana Par 1 vienību - Eur 0.36
12 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu pārfotografēšana Par 1 vienību - Eur 1.82
13 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu filmēšana Par 1 vienību - Eur 1.21
14 Krājuma un zinātniskā arhīva materiālu skenēšana (tikai zinātniskās pētniecības nolūkā) Par 1 vienību - Eur 1.82
15 Krājuma materiālu atlase izpētītai tēmai Par 1 vienību - Eur 1.82
16 Krājuma priekšmetu deponēšana Par 1 vienību dienā - Eur 1.82 Par katru deponētā priekšmeta atgriežanas nokavēto dienu papildus (par 1 vienību dienā) - Eur 2.66
17 Ekskursijas vadītāja pakalpojumi Jēkabpils pilsētā Par 1 stundu grupai - Eur 25.00
18 Tehniskā aprīkojuma noma Par 1 vienību - Eur 18.15
19 Ekskursijas vadītāja pakalpojumi Krustpils pilī, Krustpils pils vārtu tornī un Brīvdabas nodaļā "Sēļu sēta" Vienas grupas līdz 10 cilvēkiem vadīšana - Eur 8.00
20 Telpu īre pasākumiem Krustpils pilī Par 1 stundu - Eur 27.83
21 Ieejas biļete izstādei Krustpils pilī Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 0.30 Pieaugušajiem - Eur 0.50
22 Ieejas biļete Krustpils pils Vārtu tornī Skolēniem, studentiem, pensionāriem - Eur 0.80 Pieaugušajiem - Eur 1.00
23 Muzeja izglītojošās programmas "Papīra ceļš" Eur 2.00
24 Muzeja izglītojošās programmas Krustpils pilī "Ziepju darbnīca" Eur 2.00
25 Radošās darbnīcas "Brīvdienas muzejā" Eur 1.50
26 Radošās darbnīcas "Auduma apdruka" Eur 2.00

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darba mērķis ir apzināt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Jēkabpils vēsturi, parādot tās savdabību Latvijas kultūrvidē. Restaurēt un saglabāt Krustpils viduslaiku pili, veicinot tās aktīvu iekļaušanos kultūras tūrismā. Veikt muzeja mērķim atbilstošu krājuma komplektēšanu. Nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību. Nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai. Veikt pētniecību par Jēkabpils vēsturi. Veikt izglītojošo darbu muzejā. Uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments 07.01.2010 Nr.10
2. Noteikumi par krājumu Jēkabpils Vēstures muzeja krājuma noteikumi 30.07.2015 Nr.233
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 12.06.2020
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi, kuros noteikta darba laika, samaksas, atvaļinājumu piešķiršanas vispārējā kārtība, darba aizsardzības pasākumi, darbinieku uzvedības u.c. noteikumi, kas attiecas uz darba kārtību muzejā, ja tie nav ietverti darba koplīgumā, vai darba līgumos. 30.05.2019 Nr. 22
5. Darba drošības u.c. noteikumi Jēkabpils Vēstures muzeja Civilās aizsardzības plāns 30.09.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 JVM Dokumentu pārvaldes reglaments 22.12.2020 Rīk. Nr. 56
2 JVM Lietu nomenklatūra 11.02.2020
3 Nolikums par JVM krājuma komisiju 12.06.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

52612

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

41931

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

81

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

72

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 60 55

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

2

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Vējdzirnavas Spārna restaurācija 1
2 Klēts Grīdas restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

874

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

12788

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2876

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

2876

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1076

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

931

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

742

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Guvernantes istaba 69 69
2 Sēļu sēta 183 183
3 Krustpils muižas kalpotāju istaba 17 17
4 "Jēkabpils. Daugava. Krustpils." 50 65
5 Strūves ģeodēziskā loka punkts "Jēkabpils" 12 10
6 "Mūsu senvēsture" 23 23
7 "Mēs lepojamies" 182 103
8 "Cīņas par brīvību 20. gs" 107 91
9 "Izgatavots Jēkabpilī. 19. - 21 .gs" 154 84
10 "Vecticībnieku kultūrvēsturiskais mantojums Jēkabpilī" 134 97

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

369

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

334

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Jēkabpils mākslinieka acīm" 14 14
2 "Latgales Artilērijas pulkam 100" 116 102
3 "Mēs atgriezāmies" 14
4 "Latvijas Tautas frontes Jēkabpils nodaļa" 36 29
5 "Latvija rotās". Rotkalis Aleksandrs Alunāns. 189 189

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

10

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

9

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas Latvijas muzeju kopizstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 10 9 12.12.2017 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 548 135 683
Digitālo attēlu izgatavošanai 435 85 520

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

10

no tiem realizēti:

7

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Strūves ģeodēziskā loka punkts „Jēkabpils”" saturiskais plāns 07.11.2018 30.06.2020 ekspozīcija pabeigts
2 D.Lukšēvica, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Vecticībnieku mantojums Jēkabpilī" saturiskais plāns 07.11.2018 30.06.2020 ekspozīcija pabeigts
3 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Izgatavots Jēkabpilī, 19.-20. gadsimts" saturiskais plāns 04.10.2018 30.06.2020 ekspozīcija pabeigts
4 I. Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas"Cīņas par brīvību 20.gadsimtā." saturiskais plāns 01.10.2018 30.06.2020 ekspozīcija pabeigts
5 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Mūsu senvēsture" saturiskais plāns 01.10.2018 30.06.2020 ekspozīcija pabeigts
6 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Mēs lepojamies"saturiskais plāns 05.09.2018 30.06.2020 ekspozīcija pabeigts
7 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Jēkabpils. Daugava. Krustpils" saturiskais plāns 07.11.2018 30.06.2020 ekspozīcija pabeigts
8 L.Keiša Ekspozīcijas "Tūrisms Jēkabpilī . 19. - 20. gs." 07.09.2020 30.12.2021 ekspozīcija turpinās
9 I.Bērziņa, A.Leja Ekspozīcija "Amatniecības tradīcijas Sēlijā" saturiskais plāns 02.11.2020 30.12.2021 ekspozīcija turpinās
10 I.Bērziņa, A.Leja, I.Berķe Ekspozīcijas "Amatu māja Sēļu sēta" dizaina projekta izstrāde 01.12.2020 30.06.2021 ekspozīcija turpinās
11 I.Bērziņa Izstāde "1941. gada deportācijām - 80" 06.01.2021 30.12.2021 izstāde, raksts turpinās
12 I.Bērziņa "Jēkabpils 350" 02.01.2020 10.01.2022 lekcija, prezentācija pabeigts
13 L.Keiša "Pandēmijas dienasgrāmata Jēkabpilī." 02.03.2020 31.12.2021 apkopojums turpinās
14 L.Keiša "Kultūras dzīve Jēkabpilī pirmās Brīvvalsts laikā" 04.01.2021 30.12.2021 raksts, lekcija turpinās
15 I.Bērziņa "Muižas virtuve Krustpils pilī" saturiskais plāns. 01.12.2020 30.12.2021 ekspozīcija turpinās
16 I.Berķe "Krustpils pils laiku lokos" 09.11.2020 31.12.2021 vēsturiskais stends turpinās
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Strūves ģeodēziskā loka punkts „Jēkabpils”" plāns 21
2 D.Lukšēvica, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Vecticībnieku mantojums Jēkabpilī" plāns 30
3 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Izgatavots Jēkabpilī, 19.-20. gadsimts" plāns 27
4 I.Berķe, I. Bērziņa Ekspozīcijas"Cīņas par brīvību 20.gadsimtā." plāns 36
5 I.Berķe, I. Bērziņa Ekspozīcijas "Mūsu senvēsture" plāns 14
6 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Mēs lepojamies" plāns 17
7 I.Berķe, I.Bērziņa Ekspozīcijas "Jēkabpils. Daugava. Krustpils" plāns 28

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

169

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Jēkabpils pilsētas vēsture 58
Krājuma uzskaites kartotēka 162

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 23415
Individuālie 16118
Pārējie 547
Apmeklētāji grupās 6750
Skolēni grupās 3302
Ārzemnieki grupās 392
Pārējie grupās 3056
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

7622

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

285

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

530

Papildu informācija:

No 2020. gada 15. jūnija līdz 12. jūlijam Jēkabpils Vēstures muzeja jaunā ekspozīcija par Jēkabpils pilsētas vēsturi apmeklētājiem tika piedāvāta apskatei bez maksas.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

320

Lekciju skaits muzejā:

13

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

81

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

2255

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

14

tai skaitā muzejā:

14

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Iluta Bērziņa Barikādes - atmiņas un foto 1 34 skolēni, pedagogi
2 Iluta Bērziņa, Līga Keiša Jēkabpils pilsētai 350 11 328 skolēni, pedagogi
3 Ieva Aldiņa 100 iemesli lepoties ar Jēkabpili 1 42 skolēni, pedagogi
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Iluta Bērziņa, Kate Riekstiņa Ziepju darbnīca 2014 23 461 pirmsskolniek, skolnieki, pieaugušie
2 Dita Ārgule Gaisma pašu rokām 1999 9 221 pirmsskolniek, skolnieki, pieaugušie
3 Jolanta Grandāne, Kate Riekstiņa Radošās darbnīcas "Brīvdienas muzejā" 2012 5 111 skolnieki, pieaugušie
4 Kate Riekstiņa, Iluta Bērziņa Bērnu godi Krustpils pilī 2011 2 24 pirmsskolniek, skolnieki, pieaugušie
5 Inese Berķe, Vineta Grigorjeva Papīra ceļš 2016 5 95 pirmsskolniek, skolnieki, pieaugušie
6 Kate Riekstiņa, Alise Kļaviņa Auduma apdrukas darbnīca 2018 2 40 skolnieki, pieaugušie
7 Inese Berķe, Dita Ārgule Baronu Korfu kāzu tradīcijas 1997 5 101 pirmsskolniek, skolnieki, pieaugušie
8 Iluta Bērziņa, Jolanta Grandāne Precības Sēļu sētā 2000 17 915 pirmsskolniek, skolnieki, pieaugušie
9 Jolanta Grandāne Senās spēles un rotaļas Sēļu sētā 2008 6 167 pirmsskolniek, skolnieki, pieaugušie
10 Jolanta Grandāne Tējas - dabas spēks 2007 6 78 skolēni, pieaugušie
11 Jolanta Grandāne Krustabas Sēļu sēta 2013 1 42 pirmsskolniek, skolnieki, pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Pasākumu cikls - "Ģimenes sestdiena muzejā" 18.01., 22.02. Krustpils pils 2 62 ģimenes ar bērniem
2 Grāmatas "Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija" prezentācija 04.03. Krustpils pils 1 65 skolēni, studenti, pieaugušie
3 Jēkabpils pilsētas vēstures ekspozīcijas atklāšana 15.06. Krustpils pils 1 50 pieaugušie
4 Meistarklašu cikls - "Praktiskais sēlis 3" (Vainagu pīšana, Kroņu darbnīca, Keramikas rotu darbnīca) 22.06., 27.07., 21.08. Sēļu sēta 3 84 skolēni, pieaugušie
5 Koncerts "Es savai pilsētai" 15.07. Krustpils pils 1 177 skolēni, pieaugušie
6 Brīvdabas teātra izrāde "Balva" 19.07. Sēļu sēta 1 46 pieaugušie
7 Folkloras kopa "Rati" - Annas dienas jeb Saimnieču dienas svinēšana 30.07. Sēļu sēta 1 33 pieaugušie
8 Projekta ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide" partneru tikšanās 31.07. Krustpils pils 1 15 pieaugušie
9 Jēkabpils 2. vidusskolas kolektīva saliedēšanas pasākums 18.08. Sēļu sēta 1 92 pieaugušie
10 Biedrības "Domus" orgaizētā nometne 19.08. Sēļu sēta 1 32 skolēni, pieaugušie
11 Biškopības seminārs 20.08. Sēļu sēta 1 63 pieaugušie
12 Izglītojošais seminārs un ekspresizstāde “Mācies pazīt sēnes” 12.09. Sēļu sēta 1 24 pieaugušie
13 Ungārijas porcelāna rotu zīmola "Zema" izstādes "ZEMA. Ungārijas apslēptie dārgumi" atklāšana 21.10. Krustpils pils 1 20 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pils Vārtu tornī ir izvietotas tīkla kameras, kas dod iespēju senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem aplūkot ainavu neuzkāpjot torņa skatu platformā. Kameru pārraidīto informāciju var skatīt tiešraidē muzeja telpās (1. stāvā) un muzeja mājas lapā www.jekabpilsmuzejs.lv Pils pirmajā stāvā un jaunajā apmeklētāju apkalpošanas centrā izveidots sanitārais mezgls personām ar kustību traucējumiem. Pie apmeklētāju centra uzstādīts pacēlājs personām ar kustību traucējumiem. Muzejs plāno iegādāties mobīlu pacēlāju, kurš ļaus Krustpils pilī iekļūt personām ratiņkrēslā. Ir apzināti šādu ierīčub pārdevēji, veikat cenu aptauja.
2. Redzes invalīdiem Iespēja noklausīties audiogida ierakstu 4 valodās - latviešu, krievu, angļu, vācu
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju anketēšana. Aptaujas mērķis ir uzzināt muzeja apmeklētāju viedokli par pasākumiem, kā arī muzeja apmeklējuma biežumu, mērķi, kur apmeklētāji iegūst informāciju par muzeja norisēm. Muzeja darbinieki uzzina apmeklētāju viedokli arī rosinot sarunas ar apmeklētājiem. Apkopojot aptaujas atbildes, var secināt, ka lielākā daļa Jēkabpils Vēstures muzejā viesojas atkārtoti, jo iepriekš viesojoties ieguvuši pozitīvu pieredzi. Informāciju par muzeja piedāvājumu un norisēm iegūst plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

6

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

10

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

7

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcija "Strūves ģeodēziskā loka punkts „Jēkabpils”" Eiropas Reģionālais fonds, Jēkabpils pašvaldība
2 Ekspozīcija "Vecticībnieku mantojums Jēkabpilī" Eiropas Reģionālais fonds, Jēkabpils pašvaldība
3 Ekspozīcija "Izgatavots Jēkabpilī, 19.-20. gadsimts" Eiropas Reģionālais fonds, Jēkabpils pašvaldība
4 Ekspozīcija "Cīņas par brīvību 20.gadsimtā." Eiropas Reģionālais fonds, Jēkabpils pašvaldība
5 Ekspozīcija "Mūsu senvēsture" Eiropas Reģionālais fonds, Jēkabpils pašvaldība
6 Ekspozīcija "Mēs lepojamies" Eiropas Reģionālais fonds, Jēkabpils pašvaldība
7 Ekspozīcija "Jēkabpils. Daugava. Krustpils" Eiropas Reģionālais fonds, Jēkabpils pašvaldība

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Porcelāna rotu izstāde "ZEMA. Ungārijas apslēptie dārgumi. ZEMA. Hidden Treasures From Hungary", Krustpis pils Porcelāna rotu izstādes eksponēšana 21.10. - 30.11. Ungārijas vēstniecība Latvijā Ungārija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Fotoizstāde "Bordo vīni", Krustpils pils Fotogrāfiju izstādes eksponēšana 10.01. - 28.02. Francijas institūts Latvijā Parīze Francija
Mākslas izstāde "What do we value?", Krustpils pils Mākslas izstādes eksponēšana 05.07. - 31.10. Diane Hiscox Kanāda
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde, Krustpils pils Mākslas izstādes organizēšana Francijas institūts Latvijā Parīze Francija
Koncerts, Krustpils pils Koncerta organizēšana Ludmilas Truštaļevskas fon Krudener - Strūve Sanktpēterburga Krievija
Mākslas izstāde, Krustpils pils Mākslas izstādes organizēšana Diane Hiscox Kanāda
Pētniecisko materiālu papildināšana, Latvija - Izraēla Jēkabpils pilsētas, personu, vēstures pētniecība Hirsch Zilber Haifa Izraēla
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Patrika Peltje skulptūru izstāde, Jēkabpils Franču tēlnieka Patrika Peltje skulptūru izstāde 19.05.- 18.06. Francijas institūts Latvijā Parīze Francija
"Baroneses fon Strūves muzikālais vakars" Jēkabpils Ludmilas Truštaļevskas fon Krudener - Strūves koncerts 07.07. Ludmila Truštaļevska fon Krudener - Strūve Sanktpēterburga Krievija
Fototgrāfiju izstāde "Esparū pils", Krustpils pils Latviešu fotogrāfes Ievas Epneres fotogrāfiju izstāde "Esparū pils", Francija 09.05.-09.06. Francijas institūts Latvijā Parīze Francija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ēka Rīgas ielā 216b Pašvaldības īpašums 1237 6308
Ēka Pils rajons 5 Pašvaldības īpašums 1806
Ēka Rīgas ielā 216a Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

15294

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Ēka Rīgas ielā 216b
Ēka Pils rajons 5
Ēka Rīgas ielā 216a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2473

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 417
Krājuma telpas 243
Pārējās telpas 1813
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas