Kontaktinformācija

Adrese:

Striķu iela 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozoliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Agrita Ozoliņa 26534259 @
Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste Ruta Liepa 26193485 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Muzejs atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī - Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā. To izveidoja pēc Otrā pasaules kara, kad 1947. gadā tika pieņemts lēmums par muzeja dibināšanu un 1947. gada 16. maijā to apstiprināja Latvijas PSR Ministru padomes pavēle Nr.352-p. Muzeja sākuma kapitāls bija J.Rozentāla drauga Marta Vēja savāktie mākslinieka oriģināldarbi. Muzeju apmeklētājiem atvēra 1949. gada 1. maijā. 1958. gadā muzeju pievieno Kuldīgas novadpētniecības muzejam un tam ir filiāles statuss. 1967. gada 18. martā ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas pavēli Nr.81 tiek atdalīta Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzeja Saldus filiāle, kas tiek pārvērsta par patstāvīgu muzeju ar nosaukumu “Saldus vēstures un mākslas muzejs”. 1996. gada 29. februārī ar Saldus rajona padomes lēmumu Nr.14 Saldus muzejam tiek piešķirts Jaņa Rozentāla vārds.

Misija:

Rosināt sabiedrības interesi par izcilo latviešu gleznotāju Jani Rozentālu – viņa daiļradi, dzīvesgājumu un dzimtu, mākslinieka daiļrades ietekmi uz Latvijas nacionālās mākslas attīstību, kā arī par Saldus pilsētu un novadu, apzinot, pētot, saglabājot un popularizējot to kultūrvēsturisko mantojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, vietējos iedzīvotājos, īpaši bērnos un jauniešos, veidojot lepnuma, patriotisma un piederības sajūtu, veicinot Saldus novada atpazīstamību un kultūrtūrisma attīstību.

Darbība:

Vākt, uzkrāt, saglabāt, pētīt, popularizēt un eksponēt kultūras mantojumu un kultūrvēsturiskus nozīmes priekšmetus. Veidot muzeja krājumu un muzeja kolekcijas ar vēsturisku, zinātnisku vai māksliniecisku vērtību par Saldus novada vēstures, mākslas un kultūrvēsturisko mantojumu, novadnieku devumu reģiona attīstībā un mākslinieka J.Rozentāla daiļrades nozīmību. Nodrošināt iekļaujošu, daudzveidīgu un uz līdzdalību balstītu komunikāciju ar vietējo kopienu un sabiedrību kopumā.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Digitālās vides administrators

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

8400

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

34A5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

SVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Saldus novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Kurzemes Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena slēgs visu gadu (izņemot, ja notiek īpaši pasākumi)
Otrdiena 09:00 17:00 no 1.septembra līdz 31.maijam
Otrdiena 10:00 18:00 no 1.jūnija līdz 31.augustam
Trešdiena 09:00 18:00 no 1.septembra līdz 31.maijam
Trešdiena 10:00 18:00 no 1.jūnija līdz 31.augustam
Ceturtdiena 09:00 17:00 no 1.septembra līdz 31.maijam
Ceturtdiena 10:00 18:00 no 1.jūnija līdz 31.augustam
Piektdiena 09:00 17:00 no 1.septembra līdz 31.maijam
Piektdiena 10:00 18:00 no 1.jūnija līdz 31.augustam
Sestdiena 10:00 17:00 no 1.septembra līdz 31.maijam
Sestdiena 10:00 16:00 no 1.jūnija līdz 31.augustam
Svētdiena no 1.septembra līdz 31.maijam - SLĒGTS
Svētdiena 10:00 16:00 no 1.jūnija līdz 31.augustam
Papildu informācija:

Muzejs pieejams apmeklētājiem valsts svētkos: - 18.novembrī - no plkst.10:00 līdz plkst.14:00 - 4.maijā - no plkst.10:00 līdz plkst.14:00 Īpašos gadījumos, pēc apmeklētāju pamatota lūguma, ar Muzeja vadības rīkojumu, Muzejs var tikt atvērts apmeklētājiem ārpus noteiktajiem laikiem. Apmeklētāju laiks: - pirmssvētku dienās tiek saīsināts par 1 stundu; - nepieciešamības gadījumā, var tikt mainīts ar Muzeja vadības rīkojumu.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2. Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru
3. Bezmaksas muzeja apmeklējums Saldus novada skolēni, Saldus novada pensionāri, Latvijas Republikas muzeju darbinieki, Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedri, personas ar I un II grupas invaliditāti un viena persona, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, apmeklētāju grupu pavadošie gidi, svētdienās - ģimenes ar bērniem, Latvijas Goda ģimenes, Ukrainas civiliedzīvotāji.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Privāti pasākumi muzeja telpās un teritorijā Iespēja organizēt saviesīgus pasākumus (kāzas, godus, tikšanās u.tml.) muzeja telpās un teritorijā līdz 25 cilvēkiem 50 EUR/st., vairāk par 25 cilvēkiem - 75 EUR/st.
2. „Saldus naudiņas” kalšana Iespēja izkalt "Saldus naudiņu" 1.00 EUR
3. Uzziņas/ apraksta sagatavošana Muzeja speciālistu sagatavota rakstiska uzziņa (līdz 1800 zīmēm) 3.00 EUR
4. Muzeja apmeklējuma kopējā biļete (vēstures zāle, mākslas zāle, J. Rozentāla darbnīca) Pieaugušie 5.00 EUR, bērni, skolēni, studenti, pensionāri, invalīdi (uzrādot apliecību 2,00 EUR
5. Ieejas maksa J.Rozentāla darbnīcā Pieaugušajiem 3.00 EUR Skolēniem 1.50 EUR
6 Ieejas maksa muzeja mākslas izstāžu zāle Pieaugušajiem 2.00 EUR Skolēniem 1.00 EUR
7. Ieejas maksa muzeja vēstures izstāžu zālē Pieaugušajiem 2.00 EUR Skolēniem 1.00 EUR
8. Kopēšanas pakalpojumi A4 formāta loksne - 0.15 EUR (melnbalta) 0.20 EUR (krāsaina) A3 formāta loksne - 0.30 EUR (melnbalta) 0.40 EUR (krāsaina)
9. Muzeja pedagoģiskās programmas, radošās darbnīcas Pieaugušie 2.00 EUR Skolēni 1.00 EUR
10. Muzeja speciālistu veidotās aktuālās izstādes apskate speciālista pavadībā Grupām līdz līdz 20 cilvēkiem - 5.00 EUR + ieejas biļete pieaugušie 2.00 EUR, skolēni 1.00 EUR
11. Ekspozīcijas vai izstādes apskate Izstādes, ekspozīcijas apskate muzeja speciālista pavadībā grupā līdz 20 cilvēkiem - 15.00 EUR + ieejas biļete pieaugušie 2.00 EUR, skolēni 1.00 EUR
12. Muzeja izstāžu/ekspozīciju zāļu/telpu noma 25.00 EUR/st.
13. Muzeja krājuma materiālu izmantošana komerciālām vajadzībām 5.00 EUR/vienība
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Kopumā Muzejā noteikti četri darbības virzieni: 1. Krājuma veidošana, uzturēšana un saglabāšana 2. Saldus novada materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētniecība, izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus 3. Krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, ekspozīciju un izstāžu veidošana 4. Muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība un uzturēšana

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja nolikums. 22.09.2022 Saldus novada domes sēdes lēmums (protokols Nr.20, 19#)
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja krājumu. 22.09.2022 Saldus novada domes sēdes lēmums (protokols Nr.20, 20#)
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns par krājuma priekšmetu aizsardzību katastrofu situācijā. 10.12.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 27.09.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Saldus novada pašvaldības J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja civilās aizsardzības plāns 02.03.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2024. gadam 28.02.2020
2. Iekšējie noteikumi "J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja suvenīru uzskaite un kontrole. Skaidras naudas aprite" 01.07.2020
3. Iekšējie noteikumi "Personāla atlases kārtība" 19.11.2020
4. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja noteikumi par logo izmantošanu. 22.09.2016
5. Muzeja pasākumu (izstāde, publiskais pasākums u.tml.) organizatoriskā shēma. 22.09.2022

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Saules kaujas laika arheoloģisko priekšmetu un rotu izstāde J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā Baltu vienības dienas pasākumu ietvaros muzeja tika eksponēta zemgaļu rotaslietu un ieroču artefaktu kopijas, kuras tika deponētas no Mažeiķu muzeja. Izstādi apmeklēja, Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Lietuvas Seima priekšsēdētāja Viktorija Čmilīte-Nilsena, Latvijas Kultūras ministre Agnese Logina, Latvijas Saeimas un Lietuvas Seima deputāti, Latvijas vēstniece Lietuvā Solveiga Silkalna un Lietuvas vēstnieks Latvijā Valdas Lastauskas, kā arī Latvijas diplomātu un Lietuvas diplomātu koru dalībnieki! 23.09.2023. Mažeiķu muzejs Mažeiķi Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rozentāla darbnīca "Rozentāla Sapņu tornis" Striķu iela 22,Saldus, Saldus nov., LV - 3801 Pašvaldības īpašums 1900 9356
Krājuma ēka Striķu iela 22,Saldus, Saldus nov., LV - 3801 Pašvaldības īpašums 1910
Administrācijas ēka, vēstures ekspozīcija un izstāžu zāle Striķu iela 22,Saldus, Saldus nov., LV - 3801 Pašvaldības īpašums 1938
Mākslas izstāžu zāle Striķu iela 22,Saldus, Saldus nov., LV - 3801 Pašvaldības īpašums 1998
Muzeja ēka - šobrīd netiek izmantota (pēc atjaunošanas plānotā izmantošana - muzeja daudzfunkcionālā ēka - ekspozīciju zāle, izstāžu zāle, mācību telpas) Striķu iela 22,Saldus, Saldus nov., LV - 3801 Pašvaldības īpašums 20.gs. 20 gadi
Muzeja ēka - šobrīd netiek izmantota (pēc atjaunošanas plānotā izmantošana - telpas muzeja darba nodrošināšanai / tehniskās telpas) Striķu iela 22,Saldus, Saldus nov., LV - 3801 Pašvaldības īpašums 20.gs. 20 gadi
Garāža Striķu iela 22,Saldus, Saldus nov., LV - 3801 Pašvaldības īpašums 1958
Krājuma telpas Kuldīgas iela 3, Saldus, Saldus nov., LV - 3801 Pašvaldības īpašums 1960
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Rozentāla darbnīca "Rozentāla Sapņu tornis"
Krājuma ēka
Administrācijas ēka, vēstures ekspozīcija un izstāžu zāle
Mākslas izstāžu zāle
Krājuma telpas, Kuldīgas iela 3
Muzeja ēka - šobrīd netiek izmantota (pēc atjaunošanas plānotā izmantošana - muzeja daudzfunkcionālā ēka - ekspozīciju zāle, izstāžu zāle, mācību telpas)
Muzeja ēka - šobrīd netiek izmantota (pēc atjaunošanas plānotā izmantošana - telpas muzeja darba nodrošināšanai / tehniskās telpas)
Garāža

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

917

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 299
Krājuma telpas 316
Pārējās telpas 302
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas