Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Striķu iela 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozoliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Agrita Ozoliņa 26534259 @
Klientu apkalpošanas speciālists Ruta Liepa 63881547 26193485 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1946

Misija:

Saldus muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras darbības mērķis ir vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt Saldus novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kas raksturo tagadējās novada teritorijas kultūrvēsturiskās attīstības tendences laika posmā no 19.-21.gs., kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, īpaši izceļot izcilā novadnieka, mākslinieka Jaņa Rozentāla daiļradi un tās ietekmi uz Latvijas nacionālās mākslas savdabības attīstību.

Darbība:

Muzeja kompetencē ir vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt Saldus novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtības.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2019

Kas aktualizē informāciju:

digitālās vides administrators

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

34 A 4

Akreditācijas datums:

03.11.2017

Muzejs akreditēts līdz:

02.11.2022

Muzeja šifrs:

SVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Saldus novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Kurzemes Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdiena - slēgts

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2. Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3. Bezmaksas muzeja apmeklējums Saldus novada skolēni, Saldus novada pensionāri, Latvijas Republikas muzeju darbinieki, Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedri, personas ar I un II grupas invaliditāti un viena persona, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, apmeklētāju grupu pavadošie gidi, svētdienās - ģimenes ar bērniem, Latvijas Goda ģimenes.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Atraktīva programma jaunlaulātajiem "Kāzas muzejā" Programmā ietverta ģimenes pirmās naudiņas kalšana, mīlestības vēstules rakstīšana, kafijas pupiņu un garšvielu malšana, izmantojot senos sadzīves priekšmetus. 50.00 EUR
2. „Saldus naudiņas” kalšana. Iespēja izkalt "Saldus naudiņu" 1.00 EUR
3. Uzziņas/ apraksta sagatavošana Muzeja speciālistu sagatavota rakstiska uzziņa (līdz 1800 zīmēm) 3.00 EUR
8. Izstāžu zāles noma Muzeja izstāžu zāles izmantošana (1 stunda) 20.00 EUR
11. Muzeja apmeklējuma kopējā biļete (vēstures zāle, mākslas zāle, J. Rozentāla darbnīca) Pieaugušie 3.00 EUR Skolēni 1.50 EUR
12. Ieejas maksa J.Rozentāla darbnīcā Pieaugušajiem 1.50 EUR Skolēniem 0.75 EUR
13. Ieejas maksa muzeja mākslas izstāžu zāle Pieaugušajiem 1.00 EUR Skolēniem 0.50 EUR
14. Ieejas maksa muzeja vēstures izstāžu zālē Pieaugušajiem 1.00 EUR Skolēniem 0.50 EUR
15. Kopēšanas pakalpojumi A4 formāta loksne - 0.15 EUR (melnbalta) 0.20 EUR (krāsaina) A3 formāta loksne - 0.30 EUR (melnbalta) 0.40 EUR (krāsaina)
16. Muzeja pedagoģiskās programmas, radošās darbnīcas Pieaugušie 1.00 EUR Skolēni 0.50 EUR
17. Ekspozīcijas vai izstādes apskate Izstādes, ekspozīcijas apskate muzeja speciālista pavadībā grupā līdz 20 cilvēkiem - 12.00 EUR + ieejas biļete pieaugušie 1.00 EUR, skolēni 0.50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja nolikums 23.11.2017 Saldus novada domes sēdes protokols Nr.20
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja krājumu 03.09.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 29.11.2017
5. Darba drošības u.c. noteikumi Saldus novada pašvaldības J.Rozentāla vēstures un mākslas muzeja civilās aizsardzības plāns 02.03.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja noteikumi par logo izmantošanu 22.09.2016

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

49378

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

40901

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

154

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

126

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 154 126

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

73

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Lietiskie priekšmeti restaurācija 62
2 Gleznas restaurācija 11

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1202

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

30

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

8530

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

501

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

266

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

257

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Jaņa Rozentāla oriģināldarbu ekspozīcija darbnīcas 2.stāvā" 96 91
2 Saldus 1253-1940 170 166

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

158

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

157

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Kāzu tradīcijas" 122 121
2 "Edgara Dunsdorfa prēmijas kandidātu darbu izstāde" 36 36

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

87

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

87

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Saldus M. Lutera evaņģēliski luteriskā draudze un baznīca" 15 15
2 "Saldenieks pasaules tālēs-vēsturnieks, tautsaimnieks E.Dunsdorfs" 72 72

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

33

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

23

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas Izstāde"J.Rozentāls.No Kurzemes kolekcijas" Liepājas muzejs 5 4 09.01.2019 20.03.2019
2 Gleznas Izstāde "Salon des artes" Francija 10 9 20.01.2019 20.02.2019
3 Gleznas Restaurēšanai Saiva Kuple 7 0 08.05.2019 05.09.2019
4 Gleznas Restaurēšanai Saiva Kuple 4 3 03.09.2019 01.02.2020
5 Lietiskie priekšmeti Izstāde "Leģendu nakts Jaunauces pilī" Jaunauces pils 7 7 16.10.2019 29.10.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 205 184 389
Digitālo attēlu izgatavošanai 1356 1356

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 8 8
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 13 13
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

7

no tiem realizēti:

7

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 E.Sproģe Mākslinieks - Voldemārs Avens Pētījums turpinās
2 E.Sproģe Saldus muzeja krājuma tēlotājmākslas kolekcija 17.12.2019 05.10.2020 Ekspozīcijas plāns turpinās
3 I. Lāce Mūsu novadnieks - Māris Čaklais 01.10.2019 16.05.2020 Pētījums, izstāde uzsākts, turpinās
4 I. Haruna Saldus novada skolas 02.09.2019 31.12.2020 Izstāde uzsākts, turpinās
5 I. Nārvila Mūsu novadnieks - Ojārs Ulmanis 02.07.2018 17.05.2019 Pētījums, izstāde, krājuma papildināšana Pabeigts
6 I. Haruna Kāzu tradīcijas 03.12.2018 01.07.2019 Izstāde, Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Haruna 1905.gada decembra notikumi Saldū ”Saldus Zeme” 3.01.19. Nr. 1 (8512). 870
2 I. Haruna Frauenburgas kroņa elementārskolas iesvētīšana ”Saldus Zeme” 11.01.19. Nr. 5 (8516). 719
3 I. Haruna Soda vieta pie Saldus baznīcas “Saldus Zeme” 1.,2.02.2019. Nr. 14 (8525). 777
4 I.Haruna Lielinieku varas laiks Saldū “Saldus Zeme” 19.02.2019. Nr. 33 (8544). 1419
5 I. Haruna Saldus jaunā pirts “Saldus Zeme” 3.,4.03.2019. Nr. 52 (8563). 1287
6 I. Haruna Pirmais pirkums- pilsētas valdes nams “Saldus Zeme” 2., 3.08.2019. Nr. 91 (8602). 1245
7 I. Haruna Par Saldus rajonu “Saldus Zeme” 27.,28.12.19. Nr. 152 (8663). 926
8 I. Haruna Saldus pēc Bermonta Saldus Zeme, 06.12.2019., Nr. 145 (8656) 903
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L. Baldiņa Ikmēneša informatīvais muzeja aktivitāšu apkopojums 12 infolapas, katra 900 zīmes, 1/2 lpp.
2 L. Baldiņa Piedāvājumu ceļvedis Saldus muzejā 5 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 E.Sproģe Ansis Rozentāls "Struktūra" 7 lpp.
2 E. Sproģe Laimas Jaunskungas keramika "Smadzeņu brīvība" 2 lpp.
3 I. Nārvila Ojāram Ulmanim veltīta izstāde "Profils" 4 lpp.
4 I. Haruna Kāzu tradīcijas 6 lpp.
5 E. Sproģe Osvalds Rožkalns 4 lpp.
6 I. Haruna E. Dunsdorfa prēmijas kandidātu darbu izstāde 4 lpp.
7 E. Sproģe Rotu Balsis 4 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Sandra Leitholde Zaļā palodze Pievērst uzmanību apkārtējās vides aktualitātēm un personiskai atbildībai, apgūstot auga stādīšanas prasmi; kā arī attīstīt estētisko izjūtu sava darba noformēšanā. 1 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 10522
Individuālie 5596
Pārējie 414
Apmeklētāji grupās 4512
Skolēni grupās 3081
Ārzemnieki grupās 221
Pārējie grupās 1210
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

6311

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

305

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2408

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

618

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Lekciju skaits muzejā:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

101

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1740

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

26

tai skaitā muzejā:

26

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ainārs Bambals Čekas maisi, jeb Latvijas PSR VDK Dokumentu digitalizācija Latvijas Nacionālajā arhīvā 1 25 Pieaugušie
2 Ainārs Bambals Kuldīgas apriņķa partizāni "Sarkanā meža"zīmē 1 32 Pieaugušie
3 Ingrīda Burāne Mākslinieks Osvalds Rožkalns 1 32 Pieaugušie,skolēni
4 Ilze Haruna Saldus 2.evaņeliski luteriskā draudze un baznīca 1 118 Dažādi
5 Ilze Haruna Saldenieks pasaules tālēs - Edgars Dunsdorfs 1 30 Pieaugušie
6 Ilze Haruna Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs - instruments novadpētniecības darbā 1 42 Pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Leitholde Kas notiek muzejā? 2008 29 466 skolēni / pieaugušie
2 Sandra Leitholde Iepazīsti Rozentālu! 2008 9 209 skolēni / pieaugušie
3 Sandra Leitholde Ka senāk mācīja? 2008 5 90 skolēni / pieaugušie
4 Sandra Leitholde Zīmes 2011 8 214 skolēni / pieaugušie
5 Sandra Leitholde Atklāj sevi mākslā 2014 13 152 skolēni / pieaugušie
6 Sandra Leitholde Ko stāsta senlietas? 2013 1 14 skolēni / pieaugušie
7 Sandra Leitholde Kad naudas vēl nebija 2014 1 18 skolēni / pieaugušie
8 Sandra Leitholde Ceļam Saldu! 2011 4 55 skolēni / pieaugušie
9 Sandra Leitholde Amatu pamati 2016 2 38 skolēni / pieaugušie
10 Sandra Leitholde Muzeja Draugs 2011 11 168 skolēni / pieaugušie
11 Sandra Leitholde Zaļā palodze 2019 18 316 skolēni / pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Saldus novada vēstures un sociālo zinību skolotāju MA tikšanās. 03.01.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 15 Pieaugušie
2 "Nāc uz izstādi" izstādes kuratores Ilzes Harunas stāstījums par Latvijas 100 gadu veltītās izstādes eksponātiem. 23.01.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 10 Pieaugušie
3 "Kara un sadzīves ainas modelismā" tikšanās ar modeļu autoru Māri Leju 02.02.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 39 Pieaugušie un bērni
4 Skaistumkopšanas darbnīca meitenēm un sievietēm 02.03.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 10 Pieaugušie un bērni
5 Tikšanās ar mākslinieku Ansi Rozentālu izstādē "Struktūra" un Jaņa Rozentāla 153. jubilejas atzīmēšana 18.03.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 52 Pieaugušie un bērni
6 Tūrisma uzņēmēju tikšanās muzejā 19.03.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 29 Pieaugušie
7 Tikšanās ar JRT aktrisi Janu Čivželi 30.03.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 21 Pieaugušie un bērni
8 Hennas meistarklase ar Daci Laukmani 13.04.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 10 Pieaugušie
9 Tikšanās ar Laimu Jaunskungu izstādē "Smadzeņu brīvība" 27.04.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 47 Pieaugušie un bērni
10 Mālu trauku veidošana darbnīcā ar Blackfolkpottery 11.05.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 7 Pieaugušie
11 Muzeju nakts- 2019 "Tā vienkārši ar vaļā acīm" 18.05.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 1489 Pieaugušie un bērni
12 Annas-saimnieču diena 26.07.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 41 Pieaugušie un bērni
13 Nopietni-nenopietnās kāzas 24.08.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 50 Pieaugušie un bērni
14 "Aiziet, precamies" tikšanās dažādu jomu pārstāvjiem, kas saistīti ar kāzu organizēšanu u.c. izstādē "Kāzu tradīcijas" 28.08.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 34 Pieaugušie
15 Izstādes "Ozvalds Rožkalns" atklāšanas pasākums 13.09.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 30 Pieaugušie
16 Rotas punktošanas tehnikā ar Daci Laukmani 12.09.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 10 Pieaugušie un bērni
17 Jūgendstila muzeja darbinieku apmeklējums 21.10.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 18 Pieaugušie
18 Kurzemes muzeju tikšanās par krājuma veidošanu 24.10.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 55 Pieaugušie
19 1991.g. barikāžu dalībnieku apliecību un pateicības rakstu izsniegšana 28.10.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 70 Pieaugušie
20 E. Dunsdorfa prēmijas kandidātu darbu prezentācija 20.11.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 43 Pieaugušie
21 Izstādes "Rotu Balsis"atklāšanas pasākums 28.11.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 77 Pieaugušie un bērni
22 "Cilvēks nav koks"sadarbības partneru godināšana" 05.12.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 35 Pieaugušie
23 Programma "Kāzas muzejā" 06.12.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 50 Pieaugušie un bērni
24 Saldus novada kultūras komitejas noslēguma sēde 10.12.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 26 Pieaugušie
25 Programma "Kāzas muzejā" 19.12.19. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 20 Pieaugušie un bērni
26 Sieviešu solidaritātes darbnīca 03.03.2019. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 1 10 pieaugušie / bērni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja komplekss sastāv no četrām ēkām, no tām divas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Salīmētas pretslīdošas un spilgtas krāsas uzlīmes uz paaugstinājumiem, pakāpieniem. J. Rozentāla ekspozīcijā skatāmā filma klausāma arī audio variantā.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja vēstures ekspozīcijā pieejami apraksti krievu, angļu un vācu valodā.
4. Citām invalīdu grupām Izglītojošās nodarbības piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzejā tiek veikta apmeklētāju reģistrācija. Apmeklētāju viedoklis tiek noskaidrots individuālās sarunās vai arī ir iespēja to ierakstīt apmeklētāju grāmatā.
Aptauja Saldus pilsētas un Druvas vidusskolas skolotājiem par izglītojošā darba uzlabošanu un optimizāciju, sadarbības iespējām.
Veikta 2019. gada muzeju izstāžu un pasākumu apmeklējumu skaita analīze, izdarīti secinājumi.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

10

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

9

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Izstāde "Salon des artes", Francija Veicināt divu sadraudzības pilsētu sadarbību un iepazīstināt ar Saldus māksliniekiem. 1.02.2019-15.02.2019 Žaka Brela kultūras centrs Villebon sur Yvette Francija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Nodibināti kontakti , uzsākat sadarbība , LV/FR Kopīgas izstādes veidošana 2019 Žaka Brela kultūras centrs Villebon sur Yvette Francija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rozentāla darbnīca Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 1900
Krājuma ēka Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 1910
Administrācijas ēka Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 1938
Mākslas izstāžu zāle Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 1998
Ēka - ekspozīciju un izstāžu telpu izveidei nākotnē. Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 20.gs.20 gadi
Teritorijas kopējā platība (m2):

4438

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Rozentāla darbnīca
Krājuma ēka
Administrācijas ēka
Mākslas izstāžu zāle
Ēka - ekspozīciju un izstāžu telpu izveidei nākotnē

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1039

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 291
Krājuma telpas 114
Pārējās telpas 634
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kino seansi

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: