Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Striķu iela 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozoliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Agrita Ozoliņa 26534259 @
Klientu apkalpošanas speciālists Ruta Liepa 63881547 26193485 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1946

Misija:

Saldus muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras darbības mērķis ir vākt, dokumentēt,saglabāt, pētīt ,eksponēt un popularizēt Saldus novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kas raksturo tagadējās novada teritorijas kultūrvēsturiskās attīstības tendences laika posmā no 19.-21.gs.,kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai,īpaši izceļot izcilā novadnieka mākslinieka Jaņa Rozentāla daiļradi un tās ietekmi uz Latvijas nacionālās mākslas savdabības attīstību.

Darbība:

Muzejs kompetencē ir vākt , dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt Saldus novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtības.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2012

Kas aktualizē informāciju:

digitālās vides administrators

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs Facebook Vismaz reizi nedēļā
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs Draugiem Vismaz reizi nedēļā
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs Twitter Vismaz reizi nedēļā
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs Instagram Vismaz reizi nedēļā
Saldus novada mājaslapa Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrība Atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

34A4

Akreditācijas datums:

03.11.2017

Muzejs akreditēts līdz:

02.11.2022

Muzeja šifrs:

SVM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Saldus novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Kurzemes Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 17:00
Piektdiena 8:30 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdiena - slēgts

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2. Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3. Bezmaksas muzeja apmeklējums Saldus novada skolēni, Saldus novada pensionāri, Latvijas Republikas muzeju darbinieki, Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedri, personas ar I un II grupas invaliditāti un viena persona, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, apmeklētāju grupu pavadošie gidi, svētdienās - ģimenes ar bērniem, Latvijas Goda ģimenes.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Atraktīva programma „Kāzas muzejā” Atraktīva programma jaunlaulātajiem "Kāzas muzejā". Programmā ietverta ģimenes pirmās naudiņas kalšana, mīlestības vēstules rakstīšana, kafijas pupiņu un garšvielu malšana, izmantojot senos sadzīves priekšmetus. 50.00 EUR
2. „Saldus naudiņas” kalšana. Iespēja izkalt "Saldus naudiņu" . 1.00 EUR
3. Uzziņas/apraksta sagatavošana Muzeja speciālistu sagatavota rakstiska uzziņa (līdz 1800 zīmēm) 3.00 EUR
8. Izstāžu zāles noma Muzeja izstāžu zāles izmantošana (1 stunda) 20.00 EUR
10. Ekskursija Ekskursija Saldus pilsētas robežās gida pavadībā (1,5 - 2 stundas) 15.00 EUR
11. Ieejas maksa Muzeja apmeklējuma kopējā biļete (vēstures zāle, mākslas zāle, J. Rozentāla darbnīca) pieaugušie 3.00 EUR skolēni 1.50 EUR
12. Ieejas maksa Ieejas maksa J.Rozentāla darbnīcā pieaugušajiem 1.50 EUR skolēniem 0.75 EUR
13. Ieejas maksa Ieejas maksa muzeja mākslas izstāžu zāle pieaugušajiem 1.00 EUR skolēniem 0.50 EUR
14. Ieejas maksa Ieejas maksa muzeja vēstures izstāžu zālē pieaugušajiem 1.00 EUR skolēniem 0.50 EUR
15. Kopēšanas pakalpojumi: A4 formāta loksne, A3 formāta loksne 0.15 EUR (melnbalta) 0.20 EUR (krāsaina) 0.30 EUR (melnbalta) 0.40 EUR (krāsaina)
16. Muzejpedagoģiskās programmas Muzeja pedagoģiskās programmas , radošās darbnīcas. pieaugušie 1.00 EUR skolēni 0.50 EUR
17. Ekspozīcijas vai izstādes apskate Izstādes, ekspozīcijas apskate muzeja speciālista pavadībā grupā līdz 20 cilvēkiem. 12.00 EUR + ieejas biļete pieaugušie 1.00 EUR, skolēni 0.50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja nolikums 23.11.2017 Saldus novada domes sēdes protokols Nr.20
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja krājumu 03.09.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 29.11.2017
5. Darba drošības u.c. noteikumi Saldus novada pašvaldības J.Rozentāla vēstures un mākslas muzeja civilās aizsardzības plāns 02.03.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja noteikumi par logo izmantošanu 22.09.2016

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

49224

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

40775

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

341

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

325

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 341 325

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

28

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Lietiskie priekšmeti restaurācija 21
2 Gleznas restaurācija 7

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

421

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

30

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

11280

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

700

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

700

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

276

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

96

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

91

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Jaņa Rozentāla oriģināldarbu ekspozīcija darbnīcas 2.stāvā" 96 91

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

199

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

185

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "...reiz, Ezerē.." 21 21
2 "Miķeļa Rozentāla gleznas" 8 8
3 "100 labas lietas" 170 156

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

12

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Glezna Restaurēšanai Saiva Kuple 1 29.03.2018 01.06.2018
2 Sētuve Ūsiņa dienas pasākumam Privātpersona 1 1 02.05.2018 07.05.2018
3 Lādīte Pasākumam "Mēs lepojamies!" Saldus novada pašvaldība 1 1 15.05.2018 18.05.2018
4 Gleznas Restaurēšanai Saiva Kuple 4 1 18.06.2018 01.10.2018
5 Lietiskie priekšmeti Pasākumam "Mazo Puteklīšu Lielā diena" Privātpersona 2 1 11.10.2018 16.10.2018
6 Gleznas Restaurēšanai Saiva Kuple 3 2 13.11.2018 04.03.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 90 232 322
Digitālo attēlu izgatavošanai 1068 1068

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 5 5
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 12 12
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

10

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Nārvila Mūsu novadnieks- Ojārs Ulmanis 02.07.2018 17.05.2019 Pētījums, izstāde, krājuma papildināšana Uzsākts
2 I.Haruna Padomju perioda kāzu tradīcijas 03.12.2018 01.07.2019 Lekcija, izstāde Uzsākts
3 I.Haruna Mūsu novadnieks-Edgars Dunsdorfs 21.01.2018 21.02.2019 Izstādes plāns Uzsākts
4 E.Sproģe Keramiķi - Mūsu novadnieki 17.12.2018 Lekcija , datu bāze pabeigts
5 E.Sproģe Mākslinieks - Voldemārs Avens Lekcija turpinās
6 I.Nārvila, I.Haruna Saldenieki uz Latvijas un pasaules skatuvēm 31.10.2018 Izstāde, lekcija pabeigts
7 I.Haruna 100 labas lietas muzeja krājumā 31.10.2018 Lekcija, izstāde pabeigts
8 I.Haruna Novada saimnieciskā dzīve Pētījums turpinās
9 E.Sproģe Saldus muzeja krājuma tēlotājmākslas kolekcija 17.12.2018 03.02.2020 Ekspozīcijas plāns, lekcija Uzsākts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Haruna Kādi nodokļi bija pagājušajā gadsimtā Saldus Zeme 2.04.2018., Nr. 1 (8360) 975
2 I. Haruna Par Saldum svarīgo baznīckroga zemi Saldus Zeme, 22.05.2018. 605
3 I. Haruna Par Šperliņiem, Tupureiņiem, Tauriņiem un Lielo ielu 13 Saldus Zeme, 3.08.2018. 891
4 I. Haruna Pilsētas paplašināšana jeb mērnieku laiki Saldū Saldus Zeme, 14.09.2018. 1074
5 I. Haruna Saldenieki un jaunā Latvijas valsts Saldus Zeme, 16.11.2018. 1097
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 E.Sproģe Del Ruden Izstādes katalogs 19 lpp
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Pluģe Ikmēneša informatīvais muzeja aktivitāšu apkopojums 12 x 900 zīmes
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Haruna Saldenieki uz Latvijas un pasaules skatuvēm 42 lpp.
2 I. Haruna 100 labas lietas 43 lpp.
3 E.Sproģe Jaņa Rozentāla orģināldarbu ekspozīcija 32 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 S.Leitholde Mazā Lielā Pasaule Iepazīstināt apmeklētājus ar mākslinieces Ievas Bondares daiļradi, izmantotajiem izteiksmes līdzekļiem; rosināt pašiem saskatīt dabas daudzveidību, iegūt pamatzināšanas par ainavas uzbūvi un piedalīties jaunrades procesā, pašiem izveidojot savu noskaņu ainavu. 1
2 S.Leitholde 100 un vēl vairāk Izmantojot ģimenes vēsturi kā sākuma punktu, bērni un viņu vecāki tiek aicināti pētīt pagātni. Katrai vietai, dzimtai, cilvēkam ir savs stāsts, ko vērts pastāstīt citiem. Šis stāsts tiek aprakstīts saistībā ar kādu vēsturisku, ģimenei piederošu lietu. Aprakstītā lieta tiek eksponēta pirmsskolas iestādes rīkotajās izstādēs. Ar izstādēs redzamo tiek iepazīstināti interesenti, organizēti tematiski pasākumi. 2
3 S.Leitholde Ziemassvētku darbnīca Apmeklētājiem ir iespēja izgatavot oriģinālu eglīšu rotājumu, iegūstot iemaņas formu rotāšanā punktu tehnikā, kā arī izveidojot savu individuālu krāsu un laukumu kompozīciju. 1

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 11546
Individuālie 6932
Pārējie 291
Apmeklētāji grupās 4323
Skolēni grupās 2096
Ārzemnieki grupās 431
Pārējie grupās 1796
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2288

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

303

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1988

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

594

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

4

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

58

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

970

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

14

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

271

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

33

tai skaitā muzejā:

19

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Haruna Saldus pilsētas un Kalnamuižas vēsture 1 64 Tehnikuma audzēkņi un skolotāji
2 I. Haruna Jukums Vācietis 1 30 Saldus pilsētas bibliotēka, pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 S. Leitholde Kā senāk mācīja? 2008 3 47 bērni-40; pieaugušie-7
2 S. Leitholde Kas notiek muzejā? 2008 10 174 bērni-154; pieaugušie-20
3 S. Leitholde Iepazīsti J. Rozentālu! 2008 6 131 bērni-107; pieaugušie-24
4 S. Leitholde Zīmes 2011 4 70 bērni- 57; pieaugušie-13
5 S. Leitholde Muzeja draugs 2011 3 58 bērni- 53; pieaugušie-5
6 S. Leitholde Ko stāsta senlietas? 2013 2 27 bērni-25; pieaugušie-2
7 S. Leitholde Atklāj sevi mākslā! 2014 6 80 bērni-57; pieaugušie-23
8 S. Leitholde Ģerboņu stāsti 2017 2 38 bērni-35; pieaugušie-3
9 S. Leitholde Mazā lielā Pasaule 2018 6 109 bērni-95; pieaugušie-14
10 S. Leitholde Ziemassvētku darbnīca 2018 16 236 bērni-210; pieaugušie-26
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 S. Leitholde 100 un vēl vairāk 2018 14 271 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Saldus novada PII seminārs "Latvisko lietu krātuve". 18.01.2018. muzejs 1 19 pieaugušie
2 Ievas Bondares izstādes "Saule manās plaukstās" atklāšana 16.01.2018. muzejs 1 73 pieaugušie
3 Saldus un Brocēnu novadu skolēnu ZPD lasījumi 15.02.2018. muzejs 1 22 skolēni
4 Imanta Ziedoņa un fonda 'Viegli" projekta radošā rezidence "Ideju pavasaris" 22.02.2018. muzejs 1 62 skolēni
5 Tikšanās ar mācību uzņēmuma BUTS audzēkņiem un dalīšanās pieredzē projektu rakstīšanā 14.03.2018. muzejs 1 8 pieaugušie
6 Rūda Pētersona izstādes "Del Ruden" atklāšana un tikšanās ar mākslinieku 10.03.2018. muzejs 1 39 pieaugušie
7 J. Rozentāla ekspozīcijas atklāšana un 152.jubilejas atzīmēšana 18.03.2018. muzejs 1 85 pieaugušie
8 Pētnieces Sigitas Šnē lasījums "Latvijas valsts un pilsētu ģerboņi" 11.04.2018. muzejs 1 14 pieaugušie
9 Tikšanās pirms izstādes ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Ināru Slucku 22.04.2018. muzejs 1 33 pieaugušie
10 Dokumentālās filmas "Mērijas ceļojums" demonstrācija 13.05.2018. muzejs 1 26 pieaugušie
11 Muzeju nakts - 2018 ar devīzi "Saldus - mūsu šūpulis" 19.05.2018. muzejs 1 1418 dažādi
12 Tikšanās Liepājas teātra aktrisi Agnesi Jēkabsoni 27.05.2018. muzejs 1 18 pieaugušie
13 Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte muzejā 04.06.2018. muzejs 1 pieaugušie
14 Moldovas Republikas vēstnieka Latvijā Jeudžena Revenko (Eugen Revenco) vizīte muzejā 05.06.2018. muzejs 1 pieaugušie
15 Muzikāls pikniks muzeja pagalmā "Brokastis zaļumos" - Mārtiņš Bērtulis 15.07.2018. muzejs 1 70 dažādi
16 Muzikāls pikniks muzeja pagalmā 'Brokastis zaļumos" - akardeonistu grupa 'Akords" 22.07.2018. muzejs 1 60 dažādi
17 Muzikāls pikniks muzeja pagalmā "Brokastis zaļumos" - Anete Levica 29.07.2018. muzejs 1 62 dažādi
18 Atraktīva programma 'Kāzas muzejā" 18.08.2018. muzejs 1 50 dažādi
19 Stāstījums "Miķeļa Rozentāla dzīve un daiļrade" - Elita Sproģe 26.09.2018. muzejs 1 10 pieaugušie
20 Dokumentālās filmas "Laika tilti" demonstrējums 31.09.2018. muzejs 1 9 pieaugušie
21 Tikšanās ar Rozentālu dzimtu pasākumā 'Mazbērnu atmiņas par Miķeli Rozentālu" 29.09.2018. muzejs 1 17 dažādi
22 Dokumentālas filmas "Kurts Fridrihsons" demonstācija 14.10.2018. muzejs 1 16 pieaugušie
23 Punktošanas meistarklase ar Daci Laukmani 20.10.2018. muzejs 1 15 dažādi
24 Tikšanās ar Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieku Māri Andžānu 10.11.2018. muzejs 1 20 pieaugušie
25 Helovīna masku darbnīca 'Lai visi svētie stāv klāt!", sadarbībā ar Saldus tehnikuma audzēkņiem 30.10.2018. muzejs 1 42 dažādi
26 Dokumentālās filmas "Lustrum" demonstrējums 25.11.2018. muzejs 1 46 pieaugušie
27 Saldus novada izglītības pārvaldes 2018.gada projektu "Īstenojam ideju" prezentācija 27.11.2018. muzejs 1 35 pieaugušie
28 Mākslas zinātnieces Irēnas Bužinskas stāstījums "Mirdz spoži, mirdz krāšņi", ieskats eglīšu rotājumu tapšanas vēsturē 02.12.2018. muzejs 1 15 pieaugušie
29 1991. gada barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana 10.12.2018. muzejs 1 152 pieaugušie
30 Tematisks pasākums "100 un vēl vairāk" 16.10.2018.-31.10.2018. Saldus novada PII 14 284 bērni

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja komplekss sastāv no četrām ēkām, no tām divas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Redzes invalīdiem Salīmētas pretslīdošas un spilgtas krāsas uzlīmes uz paaugstinājumiem , pakāpieniem. J. Rozentāla ekspozīcijā skatāmā filma klausāma arī audio variantā.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja vēstures ekspozīcijā pieejami apraksti krievu, angļu, vācu valodā.
4. Citām invalīdu grupām Izglītojošās nodarbības piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzejā tiek veikta apmeklētāju reģistrācija. Apmeklētāju viedoklis tiek noskaidrots individuālās sarunās, vai arī ir iespēja to ierakstīt apmeklētāju grāmatā.
Aptauja/diskusija ar spēles "Es mīlu Tevi, Saldus!" dalībniekiem par orientēšanās spēles pilnveidošanu Muzeju naktī - 2019
Aptauja Saldus pilsētas un Druvas vidusskolas skolotājiem par izglītojošā darba uzlabošanu un optimizāciju, sadarbības iespējām.
Veikta 2018.gada muzeja izstāžu un pasākumu apmeklējumu skaita analīze, izdarīti secinājumi.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

9

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

7

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Jaņa Rozentāla oriģināldarbu ekspozīcija darbnīcas 2.stāvā
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde "Salon des artes", Francija Veicināt divu sadraudzības pilsētu sadarbību un iepazīstināt ar Saldus māksliniekiem. 1.02.2019-15.02.2019 Žaka Brela kultūras centrs Villebon sur Yvette Francija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Nodibināti kontakti , uzsākat sadarbība , LV/FR Kopīgas izstādes veidošana 2019 Žaka Brela kultūras centrs Villebon sur Yvette Francija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rozentāla darbnīca Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 1900
Krājuma ēka Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 1910
Administrācijas ēka Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 1938
Mākslas izstāžu zāle Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 1998
Ēka - ekspozīciju un izstāžu telpu izveidei nākotnē. Stiķu iela 22, Saldus Pašvaldības īpašums 20.gs.20 gadi
Teritorijas kopējā platība (m2):

4438

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Rozentāla darbnīca
Krājuma ēka
Administrācijas ēka
Mākslas izstāžu zāle
Ēka - ekspozīciju un izstāžu telpu izveidei nākotnē

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1039

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 291
Krājuma telpas 114
Pārējās telpas 634
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kino seansi

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: