Kontaktinformācija

Adrese:

Pils iela 3, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Vadītājs/ direktors:

Valda Dārgais

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vēstures speciāliste Ilze Ūsele 64473098 26128984 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1982

Sākums:

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs darbojas kopš 1982. gada, tā ekspozīciju un krājuma telpas atrodas Vecgulbenes muižas klētī. No 2001. gada muzeja galvenā ēka atrodas Gulbenes vēsturiskajā centrā - bijušajā Vecgulbenes muižas oranžērijā. Vecgulbenes muižas oranžērija būvēta 19. gadsimtā, 20. gadsimta 20. gados ēka pārbūvēta, pielāgojot to miertiesas vajadzībām. Simetriskās ēkas centrā un galos joprojām saglabājušās oranžērijas torņveidīgās izbūves, kuru fasādes rotā ciļņi. Oranžērijā izvietotas muzeja izstāžu zāles, krājums un darba telpas. Kopš 2015.gadā muzeja lietošanā nodota Vecgulbenes muižas Sarkanā pils. 2017. gadā muzeja lietošanā nodotas arī telpas Stāmerienas pilī, lai tur izveidotu ekspozīciju un izvietotu daļu krājuma.

Misija:

Veicināt sabiedrības interesi, izpratni un lepnumu par Gulbenes novada vēsturi. Radīt sajūtu muzeju, ievedot radošo novadnieku krāšņajā pasaulē. Izmantot daudzveidīgas darba formas. Veidot saliedētu, iekļaujošu un tolerantu sabiedrību Latvijā.

Darbība:

Muzeja pamatuzdevumi ir vākt, uzkrāt kultūras mantojuma vērtības, nodrošināt to saglabāšanu, izpēti un pieejamību sabiedrībai.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2005
2018

Kas aktualizē informāciju:

Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja, sabiedrisko attiecību speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

Nr.49A5

Akreditācijas datums:

19.09.2022

Muzejs akreditēts līdz:

10.10.2027

Muzeja šifrs:

GVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Gulbenes novada pašvaldība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00 Stāmerienas pilī ekspozīcija "Kolorītais Leo Svemps" atvērta tūrisma informācijas centra "Stāmeriena" darba laikā : 1.aprīlis- 30.septembris otrdiena-piektdiena 10.00-18.00; 1.oktobris- 31.marts otrdiena- piektdiena 10.00-16.00
Trešdiena 08:00 17:00 Stāmerienas pilī ekspozīcija "Kolorītais Leo Svemps" atvērta tūrisma informācijas centra "Stāmeriena" darba laikā: 1.aprīlis- 30.septembris otrdiena-piektdiena 10.00-18.00; 1.oktobris- 31.marts otrdiena- piektdiena 10.00-16.00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Stāmerienas pilī ekspozīcija "Kolorītais Leo Svemps" atvērta tūrisma informācijas centra "Stāmeriena" darba laikā: 1.aprīlis- 30.septembris otrdiena-piektdiena 10.00-18.00; 1.oktobris- 31.marts otrdiena- piektdiena 10.00-16.00
Piektdiena 08:00 17:00 Stāmerienas pilī ekspozīcija "Kolorītais Leo Svemps" atvērta tūrisma informācijas centra "Stāmeriena" darba laikā: 1.aprīlis- 30.septembris otrdiena-piektdiena 10.00-18.00; 1.oktobris- 31.marts otrdiena- piektdiena 10.00-16.00
Sestdiena 10:00 16:00 Stāmerienas pilī ekspozīcija "Kolorītais Leo Svemps" atvērta tūrisma informācijas centra "Stāmeriena" darba laikā: 1.aprīlis- 30.septembris sestdiena 10.00-20.00; 1.oktobris- 31.marts sestdiena 10.00- 17.00
Svētdiena Stāmerienas pilī ekspozīcija "Kolorītais Leo Svemps" atvērta tūrisma informācijas centra "Stāmeriena" darba laikā- svētdiena 10.00-17.00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 15. maija līdz 15. septembrim, muzejs atvērts apmeklētājiem svētdienās no 10:00 līdz 16:00.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Starptautiskā Muzeju diena, 18.maijs
2 Muzeju nakts
3 Izstāžu/ ekspozīciju atklāšanas pasākumi
4 Gulbenes novada pašvaldības vai muzeja organizētajos pasākumos
5 Bērniem un mācību iestāžu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām un viņu pavadošajām personām Trešdienās
6 Personām ar 1.grupas invaliditāti (uzrādot apliecinošu dokumentu) un viņu pavadošajām personām Trešdienās
7 Personām ar 2. un 3.grupas invaliditāti un pensionāriem (uzrādot apliecinošu dokumentu) Trešdienās
8 Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Trešdienās
9 Valsts noteiktajām īpašajā grupām (Ukrainas civiliedzīvotāji, politiski represētās personas, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki u.c.) Trešdienās
10 Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecinošu dokumentu)
11 Pasaules muzeju darbiniekiem (uzrādot IKOM karti)
12 Uzziņu materiālu izmantošana
13 Iepazīšanās ar krājumu
14 Ekspozīcija "Kolorītais Leo Svemps" Stāmerienas pilī
15 Vienas krājuma vienības deponēšana (akreditētiem Latvijas Republikas muzejiem, Gulbenes novada pašvaldības iestādēm)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstāžu, zilās vai sarkanās, zāles apmeklējums Oranžērijā Pieaugušajiem (1 persona)- 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem (1 persona)- 0,50 EUR Ģimenes biļete (4-6 personas)- 3,00 EUR
2 Oranžērijas apmeklējums Pieaugušajiem (1 persona)- 3,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem (1 persona)- 1,50 EUR Ģimenes biļete (4-6 personas)- 5,00 EUR
3 Klēts apmeklējums Pieaugušajiem (1 persona)- 1,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem ( 1 persona)- 0,50 EUR Ģimenes biļete (4-6 personas)- 3,00 EUR
4 Sarkanās pils apmeklējums Pieaugušajiem (1 persona)- 2,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem (1 persona)- 1,00 EUR Ģimenes biļete (4-6 personas)- 5,00 EUR
5 Oranžērijas, Klēts un Sarkanās pils apmeklējums Pieaugušajiem (1 persona)- 6,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem (1 persona)- 3,00 EUR Ģimenes biļete (4-6 personas)- 15,00 EUR
5 Fotografēšanās vienā izstādē/ ekspozīcijā 1 izstāde - 2,00 EUR
6 Gida pakalpojumi grupai vienā izstādē/ ekspozīcijā Līdz 20 personām (1 grupa)- 2,00 EUR no 21 personas (1 grupa)- 5,00 EUR
7 Gida pakalpojumi grupai Oranžērijā, Klētī vai sarkanajā pilī Līdz 20 personām (1 grupa)- 5,00 EUR no 21 personas (1 grupa)- 10,00 EUR
8 Dalības maksa muzejpedagoģiskajā nodarbībā 1 persona- 3,00 EUR
9 Tiešsaites nodarbību materiāli 1 grupa- 5,00 EUR
10 Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana 1 A4 lappuse- 2,00 EUR
11 Vienas krājuma vienības deponēšana (juridiskām personām) Viens mēnesis (1 vienība)- 20,00EUR Viena nedēļa (1 vienība)- 6,00 EUR Viena diena (1 vienība) - 2,00 EUR
12 Krājuma materiālu izmantošana 1 vienība- 1,00 EUR
13 Skenēšana 1 A4 lappuse- 0,50 EUR
14 Kopēšana 1 A4 lappuse- 0,10 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, novada materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja nolikums 25.05.2017 Gulbenes novada domes sēdes protokols Nr.6
2. Noteikumi par krājumu Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma noteikumi 11.08.2022 GnVMM direktores rīkojums Nr. VMM 1.7/22/10
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 19.06.2007 GnVMM krājuma komisijas protokols Nr.10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Gulbenes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 30.06.2022 Gulbenes novada domes noteikumi Nr.GND/2022/639
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas 12.03.2012 Nr.1.,2.,3.,.4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Azerbaidžāna GVMM ekspozīcija „Divi Jūliji” noslēguma pasākums 12.01.-17.01. Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs Baku Azerbaidžāna
2 Igaunija Izstāde „Porcelāns un priekšauti” 02.01.-25.03. Igaunija, Repina radošuma māja Repina Igaunija
3 Gulbene Sadarbības stiprināšana 10.04. Igaunija, Repina radošuma māja Gulbene Latvija
4 Gulbene Izstāde „Dvēseles pieskārieni-sāpīgi, skumji un gaiši…” 18.04.-08.05. Ukrainas mākslinieki Gulbene Latvija
5 Gulbene Izstāde „Tirza” 10.05.-20.07. Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas Federācijā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Gulbene Latvija
6 Lietuva Projektu darba un sadarbības plānošana 22.05.-23.05. Rietavas pašvaldība Rietava Lietuva
7 Vācija Dalība Erasmus+ mācībās “Starptautiskās un UNESCO perspektīvas estētikas, mākslas un kultūras izglītībā” 10.07.-14.07. Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas Universitāte Nirnberga Vācija
8 Gulbene 6.Starptautiskā zinātniskā konference „Divi Jūliji. Virsotnes” 28.07. Azerbaidžānas Valsts zinātņu akadēmijas Kaukāza Albānijas mākslas un arhitektūras departaments, Tbilisi Valsts Universitāte. Azerbaidžānas Nacionālā paklāju muzejs Gulbene Latvija
9 Gulbene Izstāde „Ceļā uz virsotnēm” 28.07.-31.10. Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs, Somija Gulbene Latvija
10 Gulbene Izstāde „Šuša- Tjurku kultūras pasaules galvaspilsēta” 28.07.- 23.08. Azerbaidžānas vēstniecība Gulbene Latvija
11 Gulbene Izstāde „Baku mākslas ģimnāzijas skolnieču tekstilmākslas darbi” 29.07.-30.10. Baku mākslas ģimnāzija Gulbene Latvija
12 Gulbene 6.Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji. Virsotnes” 28.07.-29.07. Azerbaidžāna, Gruzija, Igaunija Gulbene Latvija
13 Igaunija Dalība Setu festivālā 5.08.-6.08. Igaunija, Repina radošuma māja Rosna Igaunija
14 Grieķija Dalība “Erasmus+” mācību mobilitātē 12.09.-19.09. Grieķija, mācību centrs “Techniessa” Saloniki Grieķija
15 Gruzija Gruzijas Valsts tautas un lietišķās mākslas muzejā esošā Jūlija Straumes krājuma un arhīva izpēte, sadarbības projektu plānošana 24.09.-30.09. Gruzijas Mākslas pils, Gruzijas Valsts tautas un lietišķās mākslas muzejs Tbilisi Gruzija
16 Itālija Dalība “Erasmus+” mācību mobilitātē 24.09.-1.10. Organizācija “JUMP”, Itālija Soverato Itālija
17 Turcija Dalība “Erasmus+” mācību mobilitātē 16.10.-26.10. Kaš valsts izglītības centrs, Turcija Kaš Turcija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Gulbene Projekts „Radošie centri bez robežām: mācīšanās pieredžu attīstīšana” 31.03.2022 Repina radošuma mājas pārstāvji, Igaunija Gulbene Latvija
2 Gruzija Sadarbības stiprināšana, sadarbības dokumentu parakstīšana. Tikšanās ar latviešu biedrību „Avel Sol” un Regīnu Jakobidzi 16.06.2022 - 20.06.2022 Gruzijas Valsts tautas un lietišķās mākslas muzejs, Mākslas pils, latviešu biedrība „Avel Sol”, Regīna Jakobidzi Tbilisi Gruzija
3 Gulbene 5.Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji” 29.07.2022 - 30.07.2022 Gruzija. Azerbaidžāna, Turcija Gulbene Latvija
4 Gulbene Dzijas krāsošanas meistarklase 31.07.2022 -02.08.2022 Turcija Gulbene Latvija
5 Gulbene 5.starptautiskā zinātniskā konference „Divi Jūliji. Briedums” 29.07.2022 Gruzija, Azerbaidžāna, Igaunija, Turcija Gulbene Latvija
6 Gulbene Izstāde „Ligzdo zinību koka zaros” 29.07.2022 -06.10.2022 Azerbaidžānas Nacionālo paklāju muzejs Gulbene Latvija
7 Gulbene Mācību mobilitāte 27.07.2022 - 31.07.2022 Igaunija- Repinas radošuma māja. Turcija-Kas valsts sabiedriskās izglītības centrs Gulbene Latvija
8 Gulbene Azerbaidžānas republikas vēstnieka Latvijā Elnur Sultanov vizīte GVMM. Sadarbības iespējas starpvalstu kultūras apmaiņai. 01.09.2022 Azerbaidžānas Republika Gulbene Latvija
9 Latvijas Nacionālā bibliotēka Simpozijs “Legacy of Nizami Ganjavi, the great Azerbaijani poet and thinker, and its impact on promoting of universal values” 12.09.2022 Azerbaidžānas Republika Rīga Latvija
10 Turcija Īslaicīga mobilitāte “Developing Learning Experiences: Creative Centers Without Borders” Mācību pieredzes attīstīšana: radošie centri bez robežām 21.09.2022 - 27.09.2022 Turcija Kas Turcija
11 Baku GVMM ekspozīcija „Divi Jūliji” 19.10.2022 - 12.01.2023 Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs Baku Azerbaidžāna
12 Baku Konference „Skolēni muzejā” 16.10.2022 - 21.10.2022 Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs Baku Azerbaidžāna
13 Igaunija, Repina radošuma māja Projekts „Radošie centri bez robežām: mācīšanās pieredžu attīstīšana” sadarbības stiprināšana 11.12.-12.12. Repina radošuma māja Repina Igaunija
14 Igaunija, Repina radošuma māja GVMM izstāde „Porcelāns un priekšauti” 12.12.- Repina radošuma māja Repina Igaunija
15 Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā Grāmatas atvēršanas svētki „Šuša Azerbaidžānas pērle” 23.12. Azerbaidžānas republikas vēstniecība Rīga Latvija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs Pils iela 3, Gulbene Pašvaldības īpašums 1870 5009
Muzeja klēts Klēts iela 4, Gulbene Pašvaldības īpašums 1870 5003
Sarkanā pils Parka iela 10, Gulbene Pašvaldības īpašums 19.gs.2.p. 4998
Stāmerienas pils Vecstāmeriena, Stāmerienas pag.Gulbenes novads Pašvaldības īpašums 1843 5092
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, Pils iela 3
Muzeja klēts, Klēts iela 4
Sarkanā pils, Parka iela 10
Stāmerienas pils, Vecstāmeriena, Stāmerienas pag.Gulbenes novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1402

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 724
Krājuma telpas 211
Pārējās telpas 467
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas