Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Brīvības iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Vadītājs/ direktors:

Valda Vorza

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vēsturniece Ilze Ūsele 64473098 26128984 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1982

Sākums:

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs darbojas kopš 1982. gada, tā ekspozīciju un krājuma telpas atrodas Vecgulbenes muižas klētī. No 2001. gada muzeja galvenā ēka atrodas Gulbenes vēsturiskajā centrā - bijušajā Vecgulbenes muižas oranžērijā. Vecgulbenes muižas oranžērija būvēta 19. gadsimtā, 20. gadsimta 20. gados ēka pārbūvēta, pielāgojot to miertiesas vajadzībām. Simetriskās ēkas centrā un galos joprojām saglabājušās oranžērijas torņveidīgās izbūves, kuru fasādes rotā ciļņi. Oranžērijā izvietotas muzeja izstāžu zāles, krājums un darba telpas. Kopš 2015.gadā muzeja lietošanā nodota Vecgulbenes muižas Sarkanā pils. 2017. gadā muzeja lietošanā nodotas arī telpas Stāmerienas pilī, lai tur izveidotu ekspozīciju un izvietotu daļu krājuma.

Misija:

Veicināt sabiedrības interesi, izpratni un lepnumu par Gulbenes novada vēsturi. Radīt sajūtu muzeju, ievedot radošo novadnieku krāšņajā pasaulē. Izmantot daudzveidīgas darba formas. Veidot saliedētu, iekļaujošu un tolerantu sabiedrību Latvijā.

Darbība:

Muzeja pamatuzdevumi ir vākt, uzkrāt kultūras mantojuma vērtības, nodrošināt to saglabāšanu, izpēti un pieejamību sabiedrībai.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2005
2018

Kas aktualizē informāciju:

Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja, sabiedrisko attiecību speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

16922

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

49A4

Akreditācijas datums:

14.09.2017

Muzejs akreditēts līdz:

09.10.2022

Muzeja šifrs:

GVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Gulbenes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena 10:00 14:00 No 15.maija līdz 15.septembrim
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 15. maija līdz 15. septembrim, muzejs atvērts apmeklētājiem svētdienās no 10:00 līdz 14:00.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Starptautiskā muzeju diena
2 Muzeju nakts
3 Izstāžu atklāšanas pasākumi
4 Bērniem un mācību iestāžu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām Trešdienās
5 Invalīdiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) Trešdienās
6 Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
7 Pasaules muzeju darbiniekiem (uzrādot IKOM karti)
8 Uzziņu materiālu izmantošana
9 Iepazīšanās ar krājumu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas maksa uz vienu izstādi Pieaugušajiem - 0,40 EUR
2 Ieejas maksa uz vienu izstādi Skolēniem - 0,20 EUR
3 Ieejas maksa muzeja izstāžu zālēs Pieaugušajiem - 1,20 EUR
4 Ieejas maksa muzeja izstāžu zālēs Skolēniem - 0,60 EUR
5 Ieejas maksa muzeja atklātajā krājuma glabātavā Pieaugušajiem - 0,60 EUR
6 Ieejas maksa muzeja atklātajā krājuma glabātavā Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem - 0,30 EUR
7 Muzejpedagoģisko programmas vadīšana Pieaugušajam - 2,00 EUR
8 Muzejpedagoģisko programmas vadīšana bērnam, mācību iestāžu audzēknim - 1,00 EUR
9 Ekskursijas vadīšana izstādē/atklātajā krājumā glabātavā grupai Līdz 20 cilvēkiem - 2,00 EUR
10 Ekskursijas vadīšana izstādē/atklātajā krājumā glabātavā grupai Virs 20 cilvēkiem - 5,00 EUR
11 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pilsētā Pieaugušajiem - 30,00 EUR
12 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pilsētā Pieaugušajiem svešvalodās - 50,00 EUR
13 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pilsētā Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem - 15,00 EUR
14 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pilsētā Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās - 35,00 EUR
15 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pa novadu Pieaugušajiem - 60,00 EUR
16 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pa novadu Pieaugušajiem svešvalodās - 70,00 EUR
17 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pa novadu Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem - 30,00 EUR
18 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pa novadu Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās - 45,00 EUR
19 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pilsētā Pieaugušajiem - 50,00 EUR
20 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pilsētā Pieaugušajiem svešvalodās - 70,00 EUR
21 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pilsētā Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem - 35,00 EUR
22 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pilsētā Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās - 55,00 EUR
23 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pa novadu Pieaugušajiem - 80,00 EUR
24 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pa novadu Pieaugušajiem svešvalodās - 90,00 EUR
25 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pa novadu Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem - 50,00 EUR
26 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pa novadu Bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās - 65,00 EUR
27 Konsultācija, uzziņu sagatavošana 1 lappuse - 2,00 EUR
28 Krājuma vienības deponēšana 1 mēnesis - 10,00 EUR
29 Krājuma vienības deponēšana 1 nedēļa - 3,00 EUR
30 Krājuma vienības deponēšana 1 diena - 1,00 EUR
31 Vienas krājuma vienības izmantošana 1,00- 1,50 EUR
32 Muzeja lasītavas vienības izmantošana 0,30 EUR
33 Skenēšana Foto,dokuments, foto negatīvs, diapozitīvs - 2,00 EUR
34 Kopēšana A4 1 lappuse - 0,10 EUR
35 Kopēšana Fotogrāfijas kopija 1 kopija -0,20 EUR
36 Fotografēšana izstādē 2,00 EUR
37 Informācijas ieraksts CD, DVD Ar muzeja matricu - 3,00 EUR
38 Informācijas ieraksts USB atmiņu kartē 2,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, novada materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja nolikums 25.05.2017 Gulbenes novada domes sēdes protokols Nr.6
2. Noteikumi par krājumu Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma noteikumi 02.08.2017 GnVMM direktores rīkojums Nr.21.7/17/2
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 19.06.2007 GnVMM krājuma komisijas protokols Nr.10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Gulbenes novada domes administrācijas iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 29.12.2016 Gulbenes novada domes noteikumi Nr.8
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas 12.03.2012 Nr.1.,2.,3.,.4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

60061

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

53634

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

452

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

452

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 428 428

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

467

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Dekoratīvi lietišķā māksla Restaurācija 1
2 Rakstiskie priekšmeti Konservācija 229
3 Lietiskie priekšmeti Konservācija 87
4 Tēlojošie priekšmeti Konservācija 8
5 Audio vizuālie un IT priekšmeti Konservācija 142

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

20

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Lietiskie priekšmeti 17 Rūsējuši,trūkst detaļu, dubulti eksemplāri VMM/1.7/19/7 13.12.2019.
2 Rakstiskie priekšmeti 3 Dubulti eksemplāri, bojāti iesējumi VMM/1.7/19/7 13.12.2019.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

727

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

20

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

18590

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1046

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1046

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1336

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1089

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1029

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Gulbenes vēsture 194 168
2 Novada mākslinieki no 1818-… 74 70
3 Tautsaimniecība 819 789
4 Gulbenes novada muižas 2 2

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

291

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

277

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Priekšnams 19 19
2 Sargāj savu tēvu zemi.. 70 65
3 Nauda, nauda, naudiņa 31 31
4 Mūzikas instrumenti 34 34
5 Cimds tradicionālais un citādais 11 11
6 Elektrifikācija 87 86
7 Pils interjers 39 31

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

30

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

30

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Divi Jūliji 6 6
2 Ģeodēzijas instrumenti 9 9
3 Fotoaparāti 15 15

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

184

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

183

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas telpu interjeram Gulbenes kultūras centrs 1 1 23.01.2019 22.01.2020
2 Gleznas telpu interjeram Gulbenes novada dome 45 45 30.01.2019 29.01.2020
3 Gleznas telpu interjeram Gulbenes novada dome 2 2 30.07.2019 29.01.2020
4 Priekšmets ekspozīcijai Alūksnes TIC 1 1 01.08.2019 30.07.2020
5 Audio vizuālie ekspozīcijai Fotomuzejs 6 6 29.10.2018 21.01.2021 08.11.2019
6 Gleznas telpu interjeram LAD Ziemeļaustrumu reģionālā pārvalde Gulbenē 4 4 04.12.2019 03.12.2020
7 Priekšmeti „Latvijas gadsimts” LNVM 96 95 13.12.2017 31.05.2021 12.12.2019
8 Priekšmeti izstādei Jaunpiebalgas kultūras nams 9 9 02.08.2019 12.08.2019
9 Gleznas konservācija SIA „Radošo darbu galerija” Rīgā 4 4 10.07.2019 19.07.2019
10 Tekstīlija restaurācija Restauratore I.Saulesleja 1 1 11.03.2019 20.07.2019
11 Priekšmeti Tematisks pasākums „Fotoaparāts” Gulbīša pamatskola 15 15 21.02.2019 21.02.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 2559 965 3524
Digitālo attēlu izgatavošanai 1046 166 1212

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 4 4
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 7 7
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

11

no tiem realizēti:

11

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

19

no tām uzsāktas īstenot:

19

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Ūsele Stikla plašu negatīvi 03.01.2011 30.12.2023 krājuma izpēte turpinās
2 I.Ūsele Amata tērpi un piederumi 01.03.2017 30.12.2022 krājuma izpēte turpinās
3 I.Ūsele Faleristika 01.02.2016 31.12.2020 krājuma izpēte turpinās
4 I.Ūsele Audio-vizuālie priekšmeti 09.05.2017 31.12.2022 krājuma izpēte turpinās
5 I.Ūsele Lietiskie priekšmeti 16.01.2018 31.12.2022 krājuma izpēte turpinās
6 I.Ūsele Rakstiskie priekšmeti 19.02.2018 31.12.2022 krājuma izpēte turpinās
7 Z.Biseniece, I.Ūsele Latvijas Neatkarības karš Gulbenes novadā 01.10.2018 30.04.2019 izstāde pabeigts
8 I.Bauere LTF Gulbenes nodaļai 31 15.08.2019 01.10.2019 izstāde pabeigts
9 I.Bauere Gulbenes novads, īss atskats uz nosaukumu maiņu 16.09.2019 30.10.2019 publikācija pabeigts
10 I.Bauere, I.Ūsele Gulbenes rajona-novada kolhozi 16.09.2019 30.12.2022 publikācija turpinās
11 I.Bauere I.Ūsele Liesmojošais Baltijas ceļš 15.08.2019 30.04.2020 ceļojošā izstāde turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Ūsele To nedrīkst aizmirst! Laikraksts "Dzirkstele" 721
2 I.Bauere Gulbenes novads- īss atskats uz nosaukuma maiņu www.gulbenesmuzejs.lv 868
3 I.Bauere Piemiņa brīvībai Gulbenes novada ziņas laikraksts 672
4 I.Bauere Kultūra un Ziemassvētki www.gulbenesmuzejs.lv 1053
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Vecāns DIVI JŪLIJI.Straume 1 lpp.
2 I.Vecāns Pusnakts saules zeme Svālbara 1 lpp.
3 I.Vecāns Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs 1 lpp.
4 I.Vecāns 100% tekstils 1 lpp.
5 I.Vecāns Mežģīņu izstāde 1 lpp,.
6 I.Vecāns Cimds - tradicionālais un citādais 1 lpp.
7 I.Vecāns Vienmēr maksimāli. Paaugstināta temperatūra 1 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Ūsele, I.Vecāns Pusnakts saules zeme Svālbara 6 lpp.
2 I.Ūsele, I.Vecāns Skelets skapī/The Hidden Secrets 12 lpp.
3 I.Ūsele, I.Vecāns Sargāj’ savu tēvu zem…. 9 lpp.
4 I.Vecāns Kaislība? Ne tikai… 2 lpp.
5 I.Ūsele Vainags Latvijai 2 lpp.
6 I.Ūsele, I.Vecāns Jūlijs Straume un Gruzijas kultūras mantojums 16 lpp.
7 I.Ūsele, L.Lupiķe Par Aspaziju, Jāņu nakti un pasaulē skaistākajām ogām 6 lpp.
8 I.Ūsele Mežģīņu izstāde 1 lpp.
9 I.Vecāns Cimds- tradicionālais un citādais 11 lpp.
10 I.Ūsele, I.Vecāns Vienmēr maksimāli 5 lpp.
11 I.Ūsele, I.Vecāns Paaugstināta temperatūra 7 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Ūsele Gulbenes pilsēta Interaktīvā veidā iepazīstināt skolēnus ar Gulbenes pilsētas vēsturi 2 lpp.
2 Gulbenes Mākslas skolas pedagogi Ziedu un augu motīvi mākslinieku J.Straumes un J.Madernieka Attīstīt radošumu un veicināt J.Straumes un J.Madernieka daiļrades 1 lpp.
3 L. Turjanska Mežģīņu madarošanas darbnīca Aizkraukles muzeja krājumā esošo mežģīņu izmantošana mūsdienām atbilstoši 0,5 lpp.
4 Z. Biseniece Senioru programma 50+ Iepazīstināt ar muzeja darbu 0.5 lpp.
5 I. Petrovska Triptihs - Augu diena (skolēnu brīvlaiks) Rosināt pieaugušos un skolēnus darboties un radoši pavadīt brīvo laiku 0.5 lpp.
6 I. Vecāns Triptihs - Kukaiņu diena (skolēnu brīvlaiks) Rosināt pieaugušos un skolēnus darboties un radoši pavadīt brīvo laiku 0.5 lpp.
7 I. Kaša Triptihs - Zvēru diena (skolēnu brīvlaiks) Rosināt pieaugušos un skolēnus darboties un radoši pavadīt brīvo laiku 0.5 lpp.
8 M. Krieviņa Etnogrāfiskā pērļu izšūšana Latvijas novadu sieviešu un vīriešu tautas tērpos Saglabāt etnogrāfiskās prasmes un nodrošināt to pārmantojamību 1 lpp.
9 D. Ieviņa Dzijas krāsošana dabas krāsvielās Veicināt zināšanu par dabiskajām augu krāsvielām saglabāšanos 0.5 lpp.
10 Denizs Coskuns (Turcija) Dzijas krāsošana indigo krāsvielās Veicināt zināšanu par indigo krāsvielām saglabāšanos 0,5 lpp.
11 A. Jaspers Keramika Apgūt jaunas prasmes un iemaņas keramikā 0.5 lpp.
12 Z. Ilenāne Gleznošana Ziedu glezniecības prasmju apguve 0.5 lpp
13 I. Bauere Citādais – plastiskais (skolēnu brīvlaiks) Rosināt pieaugušos un skolēnus darboties un radoši pavadīt brīvo laiku 0.5 lpp.
14 I. Vecāns Citādais – ornamentālais (skolēnu brīvlaiks) Rosināt pieaugušos un skolēnus darboties un radoši pavadīt brīvo laiku 0.5 lpp.
15 I. Petrovska Citādais – krāsainais (skolēnu brīvlaiks) Rosināt pieaugušos un skolēnus darboties un radoši pavadīt brīvo laiku 0.5 lpp.
16 Lizuma rokdarbu kopa Mezglošana, adīšana, tamborēšana, celošana Veicināt rokdarbu prasmju saglabāšanos 1 lpp.
17 I. Bauere No nēģeles līdz nēģelei - metāls Rosināt pieaugušos un skolēnus darboties un radoši pavadīt brīvo laiku 0.5 lpp.
18 I. Petrovska No nēģeles līdz nēģelei - porcelāns Rosināt pieaugušos un skolēnus darboties un radoši pavadīt brīvo laiku 0.5 lpp.
19 V. Jogure Mūzikas instrumenti Iepazīstināt ar muzeja krājumā esošajiem mūzikas instrumentiem 3.5 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

305

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

33

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Primārā 452
Tematiskā 452
Hronoloģiskā 258
Publikāciju 8
Personu 39

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 28015
Individuālie 17698
Pārējie 6010
Apmeklētāji grupās 4307
Skolēni grupās 1497
Ārzemnieki grupās 872
Pārējie grupās 1938
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

23517

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

318

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2136

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

300

Papildu informācija:

Muzejs pēc pieprasījuma tiek atvērts ārpus darba laika

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

137

Lekciju skaits muzejā:

14

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

47

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

807

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

30

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

990

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

19

tai skaitā muzejā:

16

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 S. Eglīte Lekcija par Svālbaru 2 34 Gulbenes iedzīvotāji, Gulbenes ģimnāzija audzēkņi, skolotāji,Mākslas skolas audzēkņi
2 K. Pildiņš Neatkarības karam-100 1 31 Gulbenes novada iedzīvotāji, Balvu un Alūksnes muzeja pārstāvji
3 I. Melinishvili Jūlija Straumes loma Gruzijas dizaina attīstībā 1 131 Latvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi
4 A.Barteņjevs Štiglica akadēmija pagātnē un mūsdienās 1 131 atvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi
5 R.Tagijeva Jūlija Straumes loma Azerbaidžānas paklāju aušanā 1 131 Latvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi
6 K.Mirzaee J.Straumes darbi –stāsts par Eiropas un Irānas dekoratīvās mākslas vēsturi 1 131 Latvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi
7 I.Pujāte Fotogrāfijas loma latviešu mākslas darbā 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā 1 131 Latvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi
8 A.Omiņina Mākslas un dizaina studiju procesā 1 131 Latvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi
9 R.Rinka Mākslas audumu skolas un darbnīcas 20.gs. pirmajā pusē Latvijā 1 131 Latvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi
10 I.Ļaviņš J. Straume-etnologs. Ekspedīcijas un pētījumi 1 131 Latvijas iedzīvotāji un ārzemju viesi
11 V.Jogure Mūzikas instrumenti 1 56 Gulbenes 2.vidusskolas audzēkņi un ārzemju viesi
12 I.Bauere 1919.gads un Lāčplēša kara ordeņa kavalieri 1 17 Gulbenes novada pensionāru biedrība „Atspulgs-5”
13 Z.Biseniece Vēstures liecība 1 2 Gulbenes novada domes darbinieki
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Savickis, I. Petrovska Seno latgaļu aproce 2013 25 438 Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolēni
2 I. Petrovska Priekšmetu atpazīšana 2013 16 273 Pamatskolas un vidusskolas skolēni
3 I.Petrovska, V. Jogure Pilsminka 2017 2 38 Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolēni
4 I. Petrovska Tautas dziesma 2019 2 27 Pamatskolas un vidusskolas skolēni
5 I. Petrovska, I. Ūsele Gulbenes pilsēta 2019 2 31 Pamatskolas skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z. Biseniece Senioru programma 50+ 2019 1 16 Gulbenes novada seniori
2 I. Petrovska Triptihs - Augu diena (skolēnu brīvlaiks) 2019 1 9 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
3 I. Vecāns Triptihs - Kukaiņu diena (skolēnu brīvlaiks) 2019 1 10 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
4 I. Kaša Triptihs - Zvēru diena (skolēnu brīvlaiks) 2019 1 8 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
5 Gulbenes Mākslas skolas pedagogi (D. Kaufmane, M.Ķuze-Nakoskina, R. Liepiņa) Ziedu un augu motīvi mākslinieku J.Straumes un J.Madernieka daiļradē 2019 1 52 Latvijas un ārvalstu viesi
6 L. Turjanska Mežģīņu madarošanas darbnīca 2019 1 67 Latvijas un ārvalstu viesi
7 M. Krieviņa Etnogrāfiskā pērļu izšūšana Latvijas novadu sieviešu un vīriešu tautas tērpos 2019 1 32 Latvijas un ārvalstu viesi
8 D. Ieviņa Dzijas krāsošana dabas krāsvielās 2019 1 35 Latvijas un ārvalstu viesi
9 Denizs Coskuns Dzijas krāsošana indigo krāsvielās 2019 1 38 Latvijas un ārvalstu viesi
10 SIA „Mailīšu fabrika”, I. Mailīte Aušana P.Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminu stellēs 2018 1 37 Latvijas un ārvalstu viesi
11 Viktora Ķirpa Ates muzeja speciālisti No aitas sprogas līdz vilnas dzijai 2018 1 16 Latvijas un ārvalstu viesi
12 D. Rudzīte Jūgendstils vilnā 2019 1 23 Latvijas un ārvalstu viesi
13 I. Cigle, I. Šēpere Filcēšanas meistarklases J.Madernieka un J.Straumes motīvi 2018 1 34 Latvijas un ārvalstu viesi
14 L. Lupiķe Tīmekļošanas darbnīca 2018 1 27 Latvijas un ārvalstu viesi
15 I. Petrovska Plastilīna pavēlnieki 2008 1 18 Sākumskolas skolēni
16 A. Jaspers Keramika 2019 1 31 Latvijas un ārvalstu viesi
17 Z. Ilenāne Ziedu gleznošanas meistarklase 2019 1 23 Latvijas un ārvalstu viesi
18 I. Bauere Citādais – plastiskais (skolēnu brīvlaiks) 2019 1 4 Pamatskolas skolēni
19 I. Vecāns Citādais – ornamentālais (skolēnu brīvlaiks) 2019 1 16 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
20 I. Petrovska Citādais – krāsainais (skolēnu brīvlaiks) 2019 1 5 Pamatskolas skolēni
21 Lizuma rokdarbu kopa Mezglošana, adīšana, tamborēšana, celošana 2019 1 12 Gulbenes novada iedzīvotāji
22 I. Bauere No nēģeles līdz nēģelei – metāls (skolēnu brīvlaiks) 2019 1 2 Pamatskolas skolēni
23 I. Petrovska No nēģeles līdz nēģelei – porcelāns (skolēnu brīvlaiks) 2019 1 1 Pamatskolas skolēni
24 I. Petrovska Cimds 2019 1 17 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
25 R. Vaice, I. Ūsele, Z. Biseniece Kāzas 2019 1 40 Gulbenes novada iedzīvotāji un viesi
26 V. Jogure Mūzikas instrumenti 2019 1 56 Latvijas un ārvalstu viesi
27 I. Bauere, I. Ūsele J.Madernieka ornamenti 2019 1 64 Vidusskolas skolēni
28 D Līce Meistarklase „Paaudžu sadarbība sabiedrības iesaistīšanā lokālās kultūras veidošanā” 2019 1 90 Vidzemes bibliotēku darbinieki
29 V. Kazims Meistarklase „Vidzemes literātu devums un grāmatu blogi kā resurss literatūras popularizēšanai” 2019 1 90 Vidzemes bibliotēku darbinieki
30 V. Vorza, L. Pupure Parku kultūra 2019 1 117 Latvijas un ārvalstu viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Jubilāru godināšana 22.01.2019 GnVMM Sarkanā pils 1 15 Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki
2 Izstādes „Skelets skapī/ The Hidden Secrets” atklāšana 28.02.2019 Sarkanā pils mansards 1 59 Gulbenes novada iedzīvotāji, Mākslas skolas audzēkņi un pasniedzēji, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji, studenti
3 Neonillas Medvedevas gleznojums par Leo Svempa tēmu 28.03-29.03.2019 GnVMM 2 9 Gulbenes Mākslas skolas pasniedzēji, GnVMM darbinieki
4 Muzeju nakts 18.05.2019 GnVMM, Sarkanā pils, Klēts 1 764 Gulbenes novada iedzīvotāji, Latvijas valsts iedzīvotāji
5 Latvijas Neatkarības karš-100 31.05.2019 GnVMM 1 31 Gulbenes novada iedzīvotāji, Balvu un Alūksnes muzeja pārstāvji
6 Latviešu Bibliotēkāru biedrības 22. saiets „Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai” 17.07.2019 GnVMM, Klēts 1 90 Vidzemes bibliotēku darbinieki
7 2.Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji” konference „Divi Jūliji. Straume” 26.07.2019 Vecgulbenes muiža 1 131 Latvijas un ārvalstu interesanti
8 2.Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji” 27.07.2019 GnVMM, Sarkanā pils, Klēts, Vecgulbenes muižas parks 1 4564 Latvijas un ārvalstu interesanti
9 Izstādes „J.Straume un Gruzijas kultūras mantojums” atklāšana 27.07.2019 GnVMM 1 27 Latvijas un ārvalstu interesanti
10 Projekta „Dārza pērles” noslēgums 27.07.2019 Vecgulbenes muižas parks 1 117 Latvijas un ārvalstu interesanti
11 Filmas „Baltijas brīvības ceļš” demonstrēšana 20.08-24.08.2019 GnVMM 1 6 Gulbenes pilsētas iedzīvotāji
11 Izstādes „Cimds-tradicionālais un citādais” atklāšana 11.10.2019 GnVMM 1 45 Gulbenes novada iedzīvotāji, Tautas lietišķās mākslas studijas dalībnieki
12 Gulbenes novada pensionāru biedrības „Atspulgs-5” sanāksme 13.11.2019 GnVMM, Klēts 1 17 Gulbenes novada pensionāri
13 Izstādes „Vienmēr maksimāli” atklāšana 15.11.2019 GnVMM 1 35 Gulbenes novada iedzīvotāji, Mākslas skolas audzēkņi un pasniedzēji, viesi no Cesvaines
14 Izstādes „Paaugstināta temperatūra” atklāšana 12.12.2019 Sarkanā pils mansards 1 44 Gulbenes novada iedzīvotāji, Mākslas skolas audzēkņi un pasniedzēji, Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, pasniedzēji, absolventi
15 Fotoaparāta stāsts 21.02.2019 Gulbīša pamatskola 1 65 Gulbīša pamatskolas audzēkņi un skolotāji
16 Atklātā stunda-Lekcija „Agrārā reforma” 15.10.2019 Gulbīša pamatskola 1 10 Gulbīša pamatskolas 9.klases audzēkņi
17 Atklātā stunda „Fotogrāfija kā vēstures avots” 11.11.2019 Gulbīša pamatskola 1 10 Gulbīša pamatskolas 6.klases audzēkņi un ārzemju viesi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Uzbrauktuve invalīdiem un atbilstoša platuma durvis, pielāgotas higiēnas un tualetes telpas, ierīkota autostāvvieta invalīdu transportam
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja informācijas un reklāmas materiāli tiek veidoti latviešu un trijās svešvalodās (angļu, vācu, krievu)
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja apmeklētājiem ir pieejama anketas, kas atrodas muzeja lasītavā un ar anketas palīdzību tiek noskaidrots, cik bieži respondenti apmeklē muzeju, kur gūst informāciju par muzeju, kā apmeklētāji novērtē muzeju un kādai tematikai veltītas izstādes apmeklētāji vēlētos redzēt muzejā. Balstoties uz muzejā veiktajiem aptaujas rezultātiem, GNVMM lielākoties apmeklē atkārtoti un informāciju par muzeju lielākoties iegūst no radiem, draugiem un paziņām un internetā, visretāk par muzeju uzzina no laikrakstiem. Sniedzot vērtējumu muzejam, apmeklētāji ir pozitīvi, jo pārsvarā muzeju vērtē ar atzīmi no 7 ballēm uz augšu, kā galvenos argumentus šīm vērtējumam minot: darbinieku atsaucību, interesantas, daudzveidīgas izstādes un darba kvalitāti.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

21

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

18

Tai skaitā no muzeja krājuma:

7

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

13

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

12

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

4

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Novada mākslinieki no 1818… GnVMM Pilnveidota saturiski mākslinieciski- J.Madernieka paklājs
2 Gulbenes vēsture GnVMM Pilnveidota saturiski-spēle "Gulbenes pilsētai pa pēdām"

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
3. Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji”. Gulbene Starptautiskais tekstīlmākslas festivāls, tā ietvaros starptautiska zinātniska konference 24.-26.07. Gruzija, Irāna, Turcija Gulbene Latvija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Interreg Estonia-Latvia Garden Pearls Joint training for the garden owners „Garden Tourism” 21.-22.02. Igaunija Pērnava Igaunija
Latvijas Mākslas akadēmijas studentu, pasniedzēju kopējā izstāde „Skelets skapī/The Hidden Secrets”, Gulbene Sarkanā pils mansards Izstāde 28.02.-31.05. Mitchael Roger Gulbene Latvija
Štiglica muzejs, akadēmija . Sanktpēterburga Nodoma protokola parakstīšana 3.04.-6.04. Štiglica muzejs Sanktpēterburga Krievija
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja apmeklējums Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programma 26.04. Krievijas vēstnieks J.Lukjanovs Gulbene Latvija
Itālija, Padova Project „Cultural and Creative Industries Contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe „Cult-CreaTE”” 13.-16.05. Padova Chamber of Commerce Padova Itālija
Gruzija, Tbilisi Pieredzes brauciens, līgums par izstādi 25.06.-02.06. Gruzijas Nacionālais muzejs Tbilisi Gruzija
2. Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji”. Gulbene Izstāde „J.Straume un Gruzijas kultūras mantojums” 25.07.-27.07. Tbilisi Tautas mākslas muzejs Gulbene Latvija
2.Starptautiskā zinātniskā konference "Divi Jūliji.Straume " Starptautiskais tekstīlmākslas festivāls, tā ietvaros starptautiska zinātniska konference 26.-27.07. Gruzijas Nacionālais muzejs, Šalvas Amiranašvili vārdā nosauktais Gruzijas mākslas muzejs, Štiglica Sanktpēterburgas Valsts mākslinieciski tehniskās akadēmijas Lietišķās mākslas muzejs, Štiglica vārdā nosauktā Sanktpēterburgas Valsts mākslas Tebrīzas Islāma mākslas universitāte, Azerbaidžāna, Irāna Gulbene Latvija
Gulbenes Sarkanās pils teritorija Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. Est-Lat 70 “Garden Pearls” Sarkanās pils teritorijas labiekārtošanas darbu noslēguma pasākums 27.07. Krievija, Turcija, Gruzija, Irāna Gulbene Latvija
Gulbene Sarkanās pils teritorija Projekts „Parki bez robežām” 23.09. Pleskavas un Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija un Kuņjas rajona administrācija Gulbene Latvija
Kipra Interregional Thematic Workshop B:Best practices of Cultural and Creative Tourism based on Cultural and Creative Industries Project „Cultural and Creative Industries Contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe „Cult-CreaTE”” 5.-9.11. Kipra Nicosia Kipra
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Muzejs sabiedrība Pieredzes apmaiņa apaļais galda diskusija 22.03. Krievijas federācijas muzeju un Vidzemes tūrisma asociācijas pārstāvji Gulbene Latvija
Muzejs un kultūras tūrisma problēmas Ermitāžas apaļā galda konference 03.-06.04. Ermitāža Sanktpēterburga Krievija
1.Starptautiskā konference "Divi Jūliji. Pirmie cīruļi" Starptautiskais tekstīlmākslas festivāls, tā ietvaros starptautiska zinātniska konference 27.-28.07. Skotija, Gruzija, Irāna Gulbene Latvija
15.-17.gs.Tebrīzas klasiskie motīvu paklāji Izstāde 27.07. Irāna Gulbene Gruzija
Darini savu tautu tērpu pats Izstāde- seminārs 12.-17..09. Gruzija Tbilisi Turcija
Jūlijs Straume Turkic art in 21 st century:problems and idejas of resolution International Symposium-Exhibition-Concert-Workshop 08.-10.10. Turcija Kastamonu Latvija
Turaidas muzejrezervāts EST LAT projekta "Dārza pērles"tīklošanas pasākums 14.12. Igaunija Sigulda
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
GnVMM apmeklējums Iepazīšanās ar muzeja, izstāžu piedāvājumu 23.02. Izraēlas vēstniece Latvijā Gulbene Latvija
Gulbene, Sarkanā pils Starpvalstu projekts 16.03. Krievija, Pleskava Gulbene Latvija
Gulbene, GnVMM Starpvalstu projekts 9.04. Krievija Sanktpēterburga Gulbene Latvija
Gulbenes novads Iepazīšanās ar tūrisma piedāvājumu 14.05. Petropavlovskas, Sanktpēterburgas valsts mākslas muzeja darbinieki Gulbene Latvija
Gruzija, Tbilisi Pieredzes apmaiņas brauciens 26.06.-03.07. Gruzija Tbilisi Gruzija
Videokonference Starpvalstu projekts 04.09. Krievija Pleskava Krievija
Starptautiskais simpozijs par Azerbaidžānas paklājiem Starpvalstu konference 16.10.-21.10. Azerbaidžāna Baku Azerbaidžāna

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs Brīvības iela 10, Gulbene Pašvaldības īpašums 1870 5009
Muzeja klēts Klēts iela 4, Gulbene Pašvaldības īpašums 1870 5003
Sarkanā pils Parka iela 10, Gulbene Pašvaldības īpašums 19.gs.2.p. 4998
Stāmerienas pils Vecstāmeriena, Stāmerienas pag.Gulbenes novads Pašvaldības īpašums 1843 5092
Teritorijas kopējā platība (m2):

6084

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, Brīvības iela 10
Muzeja klēts, Klēts iela 4
Sarkanā pils, Parka iela 10
Stāmerienas pils, Vecstāmeriena, Stāmerienas pag.Gulbenes novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1402

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 724
Krājuma telpas 211
Pārējās telpas 467
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: