Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Brīvības iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Vadītājs/ direktors:

Valda Vorza

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vēsturniece Ilze Ūsele 64473098 26128984 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1982

Sākums:

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs darbojas kopš 1982. gada, tā ekspozīciju un krājuma telpas atrodas Vecgulbenes muižas klētī. No 2001. gada muzeja galvenā ēka atrodas Gulbenes vēsturiskajā centrā - bijušajā Vecgulbenes muižas oranžērijā. Vecgulbenes muižas oranžērija būvēta 19. gadsimtā, 20. gadsimta 20. gados ēka pārbūvēta, pielāgojot to miertiesas vajadzībām. Simetriskās ēkas centrā un galos joprojām saglabājušās oranžērijas torņveidīgās izbūves, kuru fasādes rotā ciļņi. Oranžērijā izvietotas muzeja izstāžu zāles, krājums un darba telpas. Kopš 2015.gadā muzeja lietošanā nodota Vecgulbenes muižas Sarkanā pils. 2017. gadā muzeja lietošanā nodotas arī telpas Stāmerienas pilī, lai tur izveidotu ekspozīciju un izvietotu daļu krājuma.

Misija:

Veicināt sabiedrības interesi, izpratni un lepnumu par Gulbenes novada vēsturi. Radīt sajūtu muzeju, ievedot radošo novadnieku krāšņajā pasaulē. Izmantot daudzveidīgas darba formas. Veidot saliedētu, iekļaujošu un tolerantu sabiedrību Latvijā.

Darbība:

Muzeja pamatuzdevumi ir vākt, uzkrāt kultūras mantojuma vērtības, nodrošināt to saglabāšanu, izpēti un pieejamību sabiedrībai.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Tika pilnībā pāriets uz Wordpress vidi.

Izveides (un pārveides) gads:

2005
2018

Kas aktualizē informāciju:

muzejpedagoģe, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

17764

Informācija citās internetvietnēs:

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

49A4

Akreditācijas datums:

14.09.2017

Muzejs akreditēts līdz:

09.10.2022

Muzeja šifrs:

GVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Gulbenes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Svētdiena 10:00 14:00 No 15.maija līdz 15.septembrim
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 15. maija līdz 15. septembrim, muzejs atvērts apmeklētājiem svētdienās no 10:00 līdz 14:00.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Starptautiskā muzeju diena
2 Muzeju nakts
3 Izstāžu atklāšanas pasākumi
4 Bērniem un mācību iestāžu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām Trešdienās
5 Invalīdiem un pensionāriem (uzrādot apliecību) Trešdienās
6 Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
7 Pasaules muzeju darbiniekiem (uzrādot IKOM karti)
8 Uzziņu materiālu izmantošana
9 Iepazīšanās ar krājumu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Ieejas maksa uz vienu izstādi pieaugušajiem 0,40 EUR
2 Ieejas maksa uz vienu izstādi skolēniem 0,20 EUR
3 Ieejas maksa muzeja izstāžu zālēs pieaugušajiem 1,20 EUR
4 Ieejas maksa muzeja izstāžu zālēs skolēniem 0,60 EUR
5 Ieejas maksa muzeja atklātajā krājuma glabātavā pieaugušajiem 0,60 EUR
6 Ieejas maksa muzeja atklātajā krājuma glabātavā bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem 0,30 EUR
7 Muzejpedagoģisko programmas vadīšana pieaugušajam 2,00 EUR
8 Muzejpedagoģisko programmas vadīšana bērnam, mācību iestāžu audzēknim 1,00 EUR
9 Ekskursijas vadīšana izstādē/atklātajā krājumā glabātavā grupai līdz 20 cilvēkiem 2,00 EUR
10 Ekskursijas vadīšana izstādē/atklātajā krājumā glabātavā grupai virs 20 cilvēkiem 5,00 EUR
11 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pilsētā pieaugušajiem 30,00 EUR
12 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pilsētā pieaugušajiem svešvalodās 50,00 EUR
13 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pilsētā bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem 15,00 EUR
14 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pilsētā bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās 35,00 EUR
15 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pa novadu pieaugušajiem 60,00 EUR
16 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pa novadu pieaugušajiem svešvalodās 70,00 EUR
17 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pa novadu bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem 30,00 EUR
18 Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem pa novadu bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās 45,00 EUR
19 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pilsētā pieaugušajiem 50,00 EUR
20 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pilsētā pieaugušajiem svešvalodās 70,00 EUR
21 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pilsētā bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem 35,00 EUR
22 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pilsētā bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās 55,00 EUR
23 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pa novadu pieaugušajiem 80,00 EUR
24 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pa novadu pieaugušajiem svešvalodās 90,00 EUR
25 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pa novadu bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem 50,00 EUR
26 Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem pa novadu bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās 65,00 EUR
27 Konsultācija, uzziņu sagatavošana 1 lappuse 2,00 EUR
28 Krājuma vienības deponēšana 1 mēnesis 10,00 EUR
29 Krājuma vienības deponēšana 1 nedēļa 3,00 EUR
30 Krājuma vienības deponēšana 1 diena 1,00 EUR
31 Vienas krājuma vienības izmantošana 1,00- 1,50 EUR
32 Muzeja lasītavas vienības izmantošana 0,30 EUR
33 Skenēšana foto,dokuments, foto negatīvs, diapozitīvs 2,00 EUR
34 Kopēšana A4 1 lappuse 0,10 EUR
35 Kopēšana fotogrāfijas kopija 1 kopija 0,20 EUR
36 Fotografēšana izstādē 2,00 EUR
37 Informācijas ieraksts CD, DVD ar muzeja matricu 3,00 EUR
38 Informācijas ieraksts USB atmiņu kartē 2,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, novada materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja nolikums 25.05.2017 Gulbenes novada domes sēdes protokols Nr.6
2. Noteikumi par krājumu Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma noteikumi 02.08.2017 GnVMM direktores rīkojums Nr.21.7/17/2
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 19.06.2007 GnVMM krājuma komisijas protokols Nr.10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Gulbenes novada domes administrācijas iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 29.12.2016 Gulbenes novada domes noteikumi Nr.8
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcijas 12.03.2012 Nr.1.,2.,3.,.4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

59629

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

53182

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

240

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

232

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 238 230

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

254

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Lietiskie konservācija 70
2 Rakstiskie konservācija 170
3 Audio vizuālie IT konservācija 14

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2689

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

17544

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1320

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1320

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1291

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1064

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1025

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Gulbenes vēsture 171 166
2 Novada mākslinieki no 1818-... 72 68
3 Tautsaimniecība 819 789
4 Gulbenes novada muižas 2 2

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

214

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

210

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Priekšnams 13 13
2 Pauls Duškins Likten's 43 43
3 Vilna 15 15
4 Es izaudu gultas deķi Zaļu ziedu rakstiņiem 4 4
5 Es savai Latvijai 52 49
6 Elektrifikācija 87 86

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

57

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

56

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Gulbene bez desmit simts 21 21
2 Skolas ēkai 80 36 35

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

165

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

164

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas telpu interjeram Gulbenes kultūras centrs 1 1 08.02.2018 28.12.2018
2 Gleznas telpu interjeram Gulbenes novada dome 48 48 19.02.2018 28.12.2018
3 Priekšmets ekspozīcijai Alūksnes TIC 1 1 01.08.2018 31.07.2019
4 Audio vizuālie priekšmeti ekspozīcijai Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 6 6 29.10.2018 21.01.2021
5 Gleznas telpu interjeram LAD Ziemeļaustrumu reģionālā pārvalde Gulbenē 4 4 03.12.2018 02.12.2019
6 Priekšmeti "Latvijas gadsimts" Latvijas nacionālais vēstures muzejs 104 103 13.12.2017 31.05.2021
7 Gleznas telpu interjeram Gulbenes mūzikas skola 1 1 19.12.2018 18.12.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 1616 1076 2692
Digitālo attēlu izgatavošanai 1320 266 1586

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 3 3
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

14

no tiem realizēti:

14

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

5

no tām uzsāktas īstenot:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Ūsele Stikla plašu negatīvi 03.01.2011 30.12.2019 krājuma izpēte turpinās
2 I.Ūsele Amata tērpi un piederumi 01.03.2017 30.12.2022 krājuma izpēte turpinās
3 I.Ūsele Faleristika 01.02.2016 31.12.2019 krājuma izpēte turpinās
4 I.Ūsele Audio- vizuālie priekšmeti 09.05.2017 31.12.2022 krājuma izpēte turpinās
5 I.Ūsele Lietiskie priekšmeti 16.01.2018 31.12.2022 krājuma izpēte turpinās
6 I.Ūsele Rakstiskie priekšmeti 19.02.2018 31.12.2022 krājuma izpēte turpinās
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Petrovska Pauls Duškins Likten's 1 lpp.
2 I.Kaša Gulbenes novada mākslas un vēstures muzejs 1 lpp.
3 I.Kaša Mēs nākam, jo mākam sveikt Latviju 1 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Ūsele, Z.Biseniece Pauls Duškins Likten’s 5 lp
2 I.Ūsele Gulbene bez desmit simts 2 lp.
3 I.Ūsele, I.Kaša Mēs nākam...., jo mākam sveikt Latviju 7 lp.
4 I.Ūsele Mūsu spēks 4 lp.
5 I.Ūsele, I.Kaša Es izaudu gultas deķi Zaļu ziedu rakstiņiem 6 lp.
6 I.Ūsele Matērija. Krāsa. Ideja 3 lp.
7 I.Ūsele Krāsu brīvība 2 lp.
8 I.Ūsele, A.Slišāne 100 deči Latvijai 5 lp.
9 I.Ūsele, I.Kaša Mana Vidzeme. Basām kājām 3 lp.
10 I.Ūsele Vilna 2 lp.
11 I.Ūsele, I.Vecāns Latgales zelta druvas 7 lp.
12 I.Ūsele, I.Kaša Rotā un rotājies par godu Latvijai 3 lp.
13 I.Ūsele Logi, logi, logi, logi, logi, logi, logi 4 lp.
14 I.Meijere, I.Vecāns Elektrifikācija 5 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Kaša Pauls Duškins Rosināt jauniešiem izzināt Paula Duškina dzīvesstāstu un mākslas darbus. 1 lpp.
2 I.Petrovska Papīra pavasaris Rosināt pieaugušos un skolēnus radoši darboties, iepazīt jaunas darba tehnikas 1 lpp.
3 I.Mailīte, A.Karlsone, I.Meijere Ekoloģiska prāta darbnīca Veicināt zināšanu par dabiskajām augu krāsvielām, to ievākšanu, sagatavošanu un izmantošanu saglabāšanos, apgūt aušanas iemaņas P.Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminu stellēs 3 lpp.
4 I.Petrovska Uzmini nu! – valsts svētkos Interaktīvā veidā iepazīstināt skolēnus ar muzeja priekšmetiem 2 lpp.
5 Ilze Ūsele, Rudīte Vaice, Alīna Kirijenko Izcep savu piparkūku brīnumu Rosināt pieaugušos un skolēnus radoši darboties 1 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

322

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

86

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Primārā 240
Tematiskā 240
Hronoloģiskā 254
Publikāciju 7
Personu 45 13

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 25005
Individuālie 14820
Pārējie 5567
Apmeklētāji grupās 4618
Skolēni grupās 740
Ārzemnieki grupās 150
Pārējie grupās 3728
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

19129

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

323

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2132

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

305

Papildu informācija:

Muzejs pēc pieprasījuma tiek atvērts āŗpus darba laika

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

72

Lekciju skaits muzejā:

12

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

14

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

344

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

39

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

10928

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

26

tai skaitā muzejā:

26

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ieva Krūmiņa Kompozīcionālās, tēlainās un ornamentālās līdzības Persijas un Baltijas etnogrāfiskajās tekstilijās 1 95 Latvijas muzeju, TLMS darbinieki, Rīgas Vācu kultūras biedrības dalībnieki, Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, mākslas skolas skolotāji, ārzemju viesi
2 Irīna Košoridze Jūlija Straumes kolekcija Tbilisi, tautas mākslas muzejā 1 95 Latvijas muzeju, TLMS darbinieki, Rīgas Vācu kultūras biedrības dalībnieki, Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, mākslas skolas skolotāji, ārzemju viesi
3 Džeremijs Hovards Attainot patiesību, jaunatklāt tradīciju: Madernieka un Straumes vizuālās mākslas valodas izzināšana un strukturēšana mijiedarbībā 1 95 Latvijas muzeju, TLMS darbinieki, Rīgas Vācu kultūras biedrības dalībnieki, Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, mākslas skolas skolotāji, ārzemju viesi
4 Karims Mirzae Tebrīzas klasisko paklāju motīvu izcelsme, to raksturs un formas tālākā ietekme 1 95 Latvijas muzeju, TLMS darbinieki, Rīgas Vācu kultūras biedrības dalībnieki, Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, mākslas skolas skolotāji, ārzemju viesi
5 Rūta Rinka Jūlija Madernieka (1870-1955) grafiskā dizaina rokraksts kā spilgta un neatņemama mākslinieka radošās darbības izpausme 1 95 Latvijas muzeju, TLMS darbinieki, Rīgas Vācu kultūras biedrības dalībnieki, Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, mākslas skolas skolotāji, ārzemju viesi
6 Imants Ļaviņš Latviskas ornamenta meklējumos.Etnogrāfijas un jaunrades sintēze J.Madernieka un J.Straumes daiļradē 1 95 Latvijas muzeju, TLMS darbinieki, Rīgas Vācu kultūras biedrības dalībnieki, Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, mākslas skolas skolotāji, ārzemju viesi
7 Ilga Meijere Tekstilmateriālu mākslinieka izpildījumu, Vidzemei raksturīga tekstilmateriālu kolekciju muzeja krājumā 1 81 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, TLMS darbinieki
8 Biruta Akmentiņa Tradicionālo Vidzemes tautas tērpu, tradicionālajiem krāsu salikumiem 1 81 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, TLMS darbinieki
9 Aija Auzāne Aušana stellēs, dažādu aušanas tehniku izmantošana 1 81 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, TLMS darbinieki
10 Anete Karlsone Kā un kad vākt augus, kā tos sagatavot dabisko krāsvielu iegūšanai un to pielietošana 1 51 Gulbenes novada iedzīvotāji
11 Aija Brikmane Par aitu, par vilnu, par dziju, no kurienes un kāda un kāpēc tā 1 51 Gulbenes novada iedzīvotāji
12 Inese Mailīte Raksta lasīšana, diegu metrāžas svara un skaita aprēķināšana, raksta ieaušana perfokartēs un steļļu sagatavošana aušanai 1 51 Muzeja speciālisti, Gulbenes novada iedzīvotāji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Iveta Petrovska Klēts 2015 7 170 Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēni
2 Iveta Petrovska, Anantolijs Savickis Seno latgaļu aproce 2013 3 47 Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolēni un pieaugušie
3 Iveta Petrovska Uzmini nu! - valsts svētkos. Priekšmetu atpazīšana 2018 4 127 Pamatskolas un vidusskolas skolēni, pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ivanda Kaša, Iveta Petrovska Ritma (skolēnu brīvlaikā) 2018 1 5 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
2 Ivanda Kaša, Iveta Petrovska Virpulī (skolēnu brīvlaikā) 2018 1 7 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
3 Ivanda Kaša, Iveta Petrovska Spocīgie (skolēnu brīvlaikā) 2018 1 4 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
4 Ilga Gaugere, Irēna Jeremīte, Līga Ozoliņa Cilpaino cimdu adīšana, celaiņu aušana, tamborēšana 2018 1 8 Gulbenes novada iedzīvotāji
5 Inese Šēpere „Katram savu simtgades aksesuāru” - filcēšana 2018 1 6 Gulbenes novada iedzīvotāji
6 Līga Velpa „Katram savu simtgades aksesuāru” - pērļošana 2018 1 4 Gulbenes novada iedzīvotāji
7 Sarmīte Ņikandrova „Katram savu simtgades aksesuāru” - piespraudes 2018 1 4 Gulbenes novada iedzīvotāji
8 Margarita Kupča „Katram savu simtgades aksesuāru” – papīra ziedi 2018 1 4 Gulbenes novada iedzīvotāji
9 Iveta Petrovska Plastilīna pavēlnieki 2008 1 7 Pamatskolas skolēni
10 Ivanda Kaša Pauls Duškins 2018 6 108 Sākumskolas skolēni un Mākslas skolas audzēkņi
11 Ivanda Kaša, Iveta Petrovska Papīra pavasaris (skolēnu brīvlaikā) 2018 3 20 Sākumskolas un pamatskolas skolēni
12 Viktora Ķirpa Ates muzeja speciālisti No aitas sprogas līdz vilnas dzijai 2018 1 610 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
13 Dace Rudzīte Tradicionālās vilnas veltnēšanas tehnikas, pirtslietu darināšana 2018 1 940 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
14 Inese Mailīte, Anete Karlsone Ekoloģiska prāta darbnīca 2018 9 700 Gulbenes novada iedzīvotāji
15 Antra Trusle Puzuri – seno latviešu izpratne par kosmosu 2018 1 25 Gulbenes novada iedzīvotāji
16 Ilze Ūsele, Rudīte Vaice, Alīna Kirijenko Izcep savu piparkūku brīnumu 2018 2 7 Gulbenes novada ģimenes
17 Ieva Krūmiņa Eksperimentālo paklāju darbnīca 2018 1 2089 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
18 Dace Vībāne Eksperimentālo paklāju darbnīca – Madernieka ornamenti 2018 1 1392 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
19 Annele Slišāne Eksperimentālo paklāju darbnīca – Straumes ornamenti 2018 1 1392 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
20 Iveta Cigle Filcēšanas darbnīca 2018 1 566 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
21 Rīgas Porcelāna muzejs Keramikas flīžu apgleznošanas darbnīca 2018 1 1187 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
22 Laima Lupiķe Tīmekļošanas meistardarbnīca 2018 1 1040 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
23 Sveķu internātpamatskola Mēs nākam... jo mākam sveikt Latviju 2018 1 803 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienas ugunskurs 20.01 GnVMM pagalms 1 20 Gulbenes novada iedzīvotāji
2 Izstādes" Pauls Duškins Likten’s" atklāšana 20.01 GnVMM 1 20 Gulbenes novada iedzīvotāji
3 „Gulbenei-90” orientēšanās pasākums 19.02.-07.03. GnVMM 7 24 Gulbenes novada skolēni
4 Sveķu internātpamatskolas audzēkņu darbu izstādes „Mēs nākam…, jo mākam sveikt Latviju” atklāšana 04.04. GnVMM 1 24 Gulbenes novada iedzīvotāji, skolēni
5 Gulbenes mākslas skolas skolotāju darbu izstādes „Mūsu spēks” atklāšana 21.04. GnVMM 1 87 Gulbenes novada mākslas skolas bijušie un esošie darbinieki, novada domes pārstāvji, laikraksta „Dzirkstele” darbinieki, Gulbenes tautas teātris, pilsētas un novada iedzīvotāji un viesi no Latvijas
6 Gulbenes mākslas skolas 30 gadu jubilejas pasākums „Laika līnija” 21.04. GnVMM 1 87 Gulbenes novada mākslas skolas bijušie un esošie darbinieki, novada domes pārstāvji, laikraksta „Dzirkstele” darbinieki, Gulbenes tautas teātris, pilsētas un novada iedzīvotāji un viesi no Latvijas
7 Muzeju nakts 19.05. GnVMM, Klēts 1 529 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
8 Latviešu tautas lietišķās māksla izstādes „Es izaudu gultas deķi zaļu ziedu rakstiņiem” atklāšana 30.06. GnVMM 1 8 Gulbenes iedzīvotāji
9 Limbažu muzeja izstādes „Vilna” atklāšana 27.07. GnVMM 1 83 Gulbenes novada un pilsētas iedzīvotāji, ārzemnieki
10 1.Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji" 27.07.-28.07. Vecgulbenes muiža, Klēts, Sarkanā pils 2 4178 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji, TLMS darbinieki, Rīgas Vācu kultūras biedrības pārstāvji, mākslas skolas skolotāji, ārzemju viesi
11 Latviešu tautas lietišķās mākslas izstādes „Es izaudu gultas deķi Zaļu ziedu rakstiņiem” tikšanās ar izstādes dalībniekiem 28.07. GnVMM 1 40 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
12 LMA tekstilmākslas katedras studentu un pedagogu darbu izstādes „Matērija. Krāsa. Ideja” atklāšana 28.07. Sarkanā pils 1 75 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
13 III Starptautiskā mākslas plenēra izstādes „Mana Vidzeme.Basām kajām” atklāšana 28.07. Sarkanā pils 1 118 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
14 Anelles Slišānes darbu izstādes „100 deči Latvijai” atklāšana 28.07. Sarkanā pils 1 42 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
15 Laimas Lupiķes tīmekļošanas darbu izstādes „Krāsu brīvība” atklāšana 28.07. Sarkanā pils 1 42 Latvijas un Gulbenes novada iedzīvotāji
16 Ceļojums ar dzejniekiem 14.09. Sarkanā pils 1 30 Gulbenes novada iedzīvotāji un dzejnieki
17 Gulbenes novada lietišķās mākslas un amatniecības izstāde „Rotā un rotājies par godu Latvijai” atklāšana 01.11. GnVMM 1 63 Gulbenes novada iedzīvotāji, laikraksta „Dzirkstele” , „Gulbenes novada ziņas” pārstāvji
18 Jaunsargu zvērestu nodošana 11.11. GnVMM 1 43 Gulbenes novada mācību iestāžu audzēkņi, pasniedzēji
19 Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi darbu izstādes „Logi,logi,logi,logi,logi,logi,logi” atklāšana 30.11. Sarkanā pils 1 54 Gulbenes novada iedzīvotāji, mākslas skolas audzēkņi un pedagogi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Uzbrauktuve invalīdiem un atbilstoša platuma durvis, pielāgotas higiēnas un tualetes telpas, ierīkota autostāvvieta invalīdu transportam
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja informācijas un reklāmas materiāli tiek veidoti latviešu un trijās svešvalodās (angļu, vācu, krievu)
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja apmeklētājiem ir pieejama anketas, kas atrodas muzeja lasītavā un ar anketas palīdzību tiek noskaidrots, cik bieži respondenti apmeklē muzeju, kur gūst informāciju par muzeju, kā apmeklētāji novērtē muzeju un kādai tematikai veltītas izstādes apmeklētāji vēlētos redzēt muzejā. Balstoties uz muzejā veiktajiem aptaujas rezultātiem, GNVMM lielākoties apmeklē atkārtoti un informāciju par muzeju lielākoties iegūst no radiem, draugiem un paziņām un internetā, visretāk par muzeju uzzina no laikrakstiem. Sniedzot vērtējumu muzejam, apmeklētāji ir pozitīvi, jo pārsvarā muzeju vērtē ar atzīmi no 7 ballēm uz augšu, kā galvenos argumentus šīm vērtējumam minot: darbinieku atsaucību, interesantas, daudzveidīgas izstādes un darba kvalitāti.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

16

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

14

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1.Starptautiskā konference "Divi Jūliji. " Starptautiskais tekstīlmākslas festivāls, tā ietvaros starptautiska zinātniska konference 26.-27.07. Skotija, Gruzija, Irāna, Turcija Gulbene Latvija
Interreg Estonia-Latvia Garden Pearls Joint training for the garden owners „Garden Tourism” 21.-22.02. Igaunija Pērnava Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Muzejs sabiedrība Pieredzes apmaiņa apaļais galda diskusija 22.03. Krievijas federācijas muzeju un Vidzemes tūrisma asociācijas pārstāvji Gulbene Latvija
Muzejs un kultūras tūrisma problēmas Ermitāžas apaļā galda konference 03.-06.04. Ermitāža Sanktpēterburga Krievija
1.Starptautiskā konference "Divi Jūliji. Pirmie cīruļi" Starptautiskais tekstīlmākslas festivāls, tā ietvaros starptautiska zinātniska konference 27.-28.07. Skotija, Gruzija, Irāna Gulbene Latvija
15.-17.gs.Tebrīzas klasiskie motīvu paklāji Izstāde 27.07. Irāna Gulbene Gruzija
Darini savu tautu tērpu pats Izstāde- seminārs 12.-17..09. Gruzija Tbilisi Turcija
Jūlijs Straume Turkic art in 21 st century:problems and idejas of resolution International Symposium-Exhibition-Concert-Workshop 08.-10.10. Turcija Kastamonu Latvija
Turaidas muzejrezervāts EST LAT projekta "Dārza pērles"tīklošanas pasākums 14.12. Igaunija Sigulda
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
GnVMM apmeklējums Iepazīšanās ar muzeja, izstāžu piedāvājumu 23.02. Izraēlas vēstniece Latvijā Gulbene Latvija
Gulbene, Sarkanā pils Starpvalstu projekts 16.03. Krievija, Pleskava Gulbene Latvija
Gulbene, GnVMM Starpvalstu projekts 9.04. Krievija Sanktpēterburga Gulbene Latvija
Gulbenes novads Iepazīšanās ar tūrisma piedāvājumu 14.05. Petropavlovskas, Sanktpēterburgas valsts mākslas muzeja darbinieki Gulbene Latvija
Gruzija, Tbilisi Pieredzes apmaiņas brauciens 26.06.-03.07. Gruzija Tbilisi Gruzija
Videokonference Starpvalstu projekts 04.09. Krievija Pleskava Krievija
Starptautiskais simpozijs par Azerbaidžānas paklājiem Starpvalstu konference 16.10.-21.10. Azerbaidžāna Baku Azerbaidžāna

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs Brīvības iela 10, Gulbene Pašvaldības īpašums 1870 5009
Muzeja klēts Klēts iela 4, Gulbene Pašvaldības īpašums 1870 5003
Sarkanā pils Parka iela 10, Gulbene Pašvaldības īpašums 19.gs.2.p. 4998
Stāmerienas pils Vecstāmeriena, Stāmerienas pag.Gulbenes novads Pašvaldības īpašums 1843 5092
Teritorijas kopējā platība (m2):

6084

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, Brīvības iela 10
Muzeja klēts, Klēts iela 4
Sarkanā pils, Parka iela 10
Stāmerienas pils, Vecstāmeriena, Stāmerienas pag.Gulbenes novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1402

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 724
Krājuma telpas 211
Pārējās telpas 467
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: