Kontaktinformācija

Adrese:

"Vecā skola", Druvienas pag., Gulbenes nov., LV-4426

Vadītājs/ direktors:

Anita Graumane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Anita Graumane 26473671 29809804 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Druvienas Vecā skola muzeja nosaukumu iegūst 1964. gada 24. aprīlī. Muzejs pirmo reizi atvērts apmeklētājiem 1966. gada 10. jūlijā.

Misija:

Saglabāt Druvienas Veco skolu kā unikālu 19. un 20. gadsimtu mijas kultūrvēsturisko pieminekli. Apzināt un nest tālāk izcilo novadnieku devumu latviešu tautas kultūrā, mākslā, rakstniecībā, īpaši izceļot Jāni Poruku. Iepazīstinot ar muzeju, apmeklētājos radīt cieņu un izpratni par druvēniešu darba un sadzīves tradīcijām. Panākt, lai ikviens Druvienas Vecās skolas - muzeja apmeklētājs aizbrauktu no Druvienas stiprāks un dvēselē bagātāks, sajutis Druvienas kultūrvides un Latvijas lauku ainavas dziedinošo spēku

Darbība:

Druviena - visdvēseliskākā latviešu dzejnieka Jāņa Poruka dzimtene. Muzeja ekspozīcija stāsta par slavenajiem Druvienas cilvēkiem: Jāni Poruku, Kārli Egli, Rūdolfu Egli, Jūliju Straumi un Jāni Straumi. Muzeja otrajā stāvā iespējams ielūkoties skolas klasē, kāda tā bija 19.-20. gs. mijā - ar katedru, piecvietīgiem soliem, veco karti un harmoniju klases stūrī. Apskatei iekārtota skolēnu guļamistaba un maizes lādīšu kambaris. Apskatāma arī etnogrāfisko priekšmetu un darbarīku ekspozīcija.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

89A4

Akreditācijas datums:

01.07.2021

Muzejs akreditēts līdz:

30.06.2026

Muzeja šifrs:

DrVSM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Druvienas pagasta pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Sestdiena 09:30 18:00
Papildu informācija:

Druvienas Vecā skola - muzejs apmeklētājiem atvērts vasaras sezonā, no 15. maija - 15. oktobrim. Ziemas periodā ( no 1. novembra-1. aprīlim) muzeja vadītājas kabinets atrodas Druvienas kultūras nama ēkā, kur darba laiks ir sekojošs: Pirmdiena: 7:30-16:00; Otrdiena: 7:30-16:00; Trešdiena: 7:30-16:00; Ceturtdiena: 7:30-16:00; Piektdiena: 7:30-16:00. Oktobra otrajā pusē, kā arī aprīlī un maija pirmajā pusē vadītāja strādā muzejā, bet, tā kā muzejs nav apkurināms, apmeklētājiem vēl nav ieteicams ierasties, tomēr to var darīt, iepriekš piesakoties.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iepazīšanās ar muzeja ekspozīciju, ekskursija pa muzeja apkārtni. Piedāvājums muzeja apkārtnē: Knipskas pļava un tiltiņš pāri gravai. Muzeja pagalms ar šūpolēm, lapenīti un ugunskura vietu. Ekskursija pa Vecās skolas ābeļdārzu. Bezmaksas pakalpojums - bērniem līdz 6 gadu vecumam; bērniem un izglītības iestāžu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām; pedagogiem, kas pavada izglītojamo grupu; akreditētu Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM(Starptautiskās muzeju padomes) biedriem; plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas popularizē muzeju. Trešdienās, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu: vecuma pensijas saņēmējiem; personām ar 1.,2.,3. grupas invaliditāti un viņus pavadošajām personām; bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem; bērniem ar invaliditāti un viņus pavadošajām personām; Ukrainas civiliedzīvotājiem; politiski represētajām personām; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
2 Gulbenes novada pašvaldības vai muzeja organizētajos pasākumos; izstāžu/ekspozīciju atklāšanas laikā; Starptautiskajā Muzeju dienā 18. maijā; akcijas "Muzeju nakts" norises laikā. Ieeja par brīvu visiem muzeja apmeklētājiem.
3 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma materiāliem un priekšmetiem izpētes nolūkos ikvienam apmeklētājam.
4 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēku, literatūru ikvienam apmeklētājam.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja individuāls apmeklējums Pieaugušajiem- 3.00 EUR
2 Muzeja individuāls apmeklējums Skolēniem, studentiem, pensionāriem- 1.50 EUR
3 Ekskursijas grupai Gida pakalpojumi- 8.00EUR
4 Ģimenes biļete(4-6) personas 1 komplekts-6.00 EUR
5 Dalības maksa muzejpedagoģiskajās nodarbībās Radošā dzejas darbnīca: 1 personai- 1,50 EUR Pa J.Poruka darbu pēdām- literārā ekskursija: 1 personai- 2,00 EUR Nakšņošana teltīs muzeja pagalmā- klases kolektīvu saliedēšanas pasākums: 1 personai- 3,00 EUR Kaujas pie Knipskas imitācija: 1 personai- 3,00 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Druvienas pagasta dabas, kultūras, garīgās un materiālās vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, kā arī iesaistīt novada resursus tūrisma infrastruktūrā. Saglabāt muzejiskās vērtības, realizēt krājuma politiku - komplektēt, dokumentēt un saglabāt krājumu. Ar muzejiskiem līdzekļiem turpināt veidot un izkopt kultūrvidi sabiedrības interesēs un sadarbībā ar sabiedrību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Druvienas Vecās skolas - muzeja Nolikums 08.10.2020 DR/IEK/20/2
2. Noteikumi par krājumu Druvienas Vecās skolas - muzeja Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība. 17.04.2020 DR/IEK/20/5
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 02.03.2010 Apst. Druvienas pag. pārvaldē
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Druvienas pagasta padomes Iekšējās kārtības noteikumi. Darba līgums. Līgums par individuālo materiālo atbildību. 20.02.2004 Prot.Nr.2.2 apst.Druvienas pag. pārvaldē.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Druvienas Vecās skolas - muzeja vidējā termiņa darbības stratēģija (2021. - 2024.) 08.04.2020 DR/IEK/20/3
2. Druvienas Vecās skolas - muzeja Krājuma politika 17.04.2020 DR/IEK/20/4
3. Druvienas Vecās skolas - muzeja Komunikācijas politika 17.04.2020 DR/IEK/20/6

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

264

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

296

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

246

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ekspozīcija - veltīta Druvienā dzimušajiem literātiem, māksliniekiem un mūziķiem: Jānim Porukam, Jūlijam Straumem, Jānim Straumem, Kārlim Eglem un Rūdolfam Eglem, bibliogrāfam Jānim Misiņam. 128 78
2 Druvienas Pagastskola gadsimtu mijā: 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. 72 72
3 Vidzemes novada sadzīve - darba rīki, apģērbi, mājas iekārtojums. 96 96

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

57

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

18

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Dziesmai šodien liela diena" 57 18

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sprigulis Izstāde Druvienas Latviskās dzīves ziņas centrs 1 1 01.09.2023 01.03.2024
2 Paklāju meti Izstāde Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs 5 5 19.10.2022 12.01.2023

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 65 34 99

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

5

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A.Graumane Kārļa Egles un Rūdolfa Egles biogrāfijas un darbības izpēte. Jāņa Misiņa biogrāfijas un darbības izpēte. 02.01.2022 31.12.2024 pamatekspozīcijas atjaunošana, literāro ekskursiju sagatavošanaa turpinās
2 A.Graumane Druvienas Vecās skolas vēsture 02.01.2022 31.12.2024 izstāde turpinās
3 A.Graumane Krājuma materiālu izpēte par dziesmu svētku kustību Latvijā 01.04.2023 01.07.2023 izstāde "Dziesmai šodien liela diena" 01.07.2023-31.08.2023 pabeigts
4 A.Graumane Satura izveide un krājuma materiālu atlase par Jāni Poruku Dobeles Pētera Upīša muzeja veidotajai izstādei, kas tiks atklāta 2024.gada pavasarī. 01.09.2023 31.10.2023 sadarbības partneru izstādei pabeigts
5 A.Graumane Druvienas dzimtu un māju vēstures pētīšana 01.01.2023 31.12.2025 krājuma materiālu papildināšanai,individuālo apmeklētāju interešu apmierināšanai,atmiņu savākšanai, izstādes izveidošanai turpinās
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Graumane "Dziesmai šodien liela diena" 9 lpp.
2 A.Graumane Sagatavots saturs un materiāli planšetei par Jāni Poruku partneru-Dobeles Pētera Upīša muzeja jaunajai izstādei, kas tiks atvērta 2024.gada pavasarī. 10 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Graumane Radošā dzejas darbnīca "Jāņa Poruka bērnu dzeja" 1.-4.kl. skolēniem Iepazīstināt skolēnus ar Jāņa Poruka bērnu dzeju un praktiskajā daļā radīt pašiem savus jaundarbus. 3 lpp.
2 A.Graumane Radošā dzejas darbnīca "Jāņa Poruka mīlas dzeja" 8.-12.kl. skolēniem Iepazīstināt skolēnus ar Jāņa Poruka mīlas dzeju un praktiskajā daļā radīt pašiem savus jaundarbus. 3.lpp.
3 A.Graumane Literārā ekskursija Pērļa silā "Pa Jāņa Poruka darbu pēdām"- jebkura vecuma ekskursantu grupai, kas var veikt dabā 5 km garu pārgājienu. Iepazīstināt ekskursantus ar Jāņa Poruka daiļradi un baudīt pastaigu taku Pērļa silā, izjūtot apkārtnes dziedinošo spēku, iepazīstot vietējo floru un faunu un uzzinot leģendas par atsevišķu dabas objektu izcelšanos, par to, kā tas atspoguļots Jāņa Poruka darbos. 5.lpp.
4 A.Graumane Nakšņošana muzeja pagalmā- klases kolektīvu saliedēšanas pasākums-jebkura vecuma klases kolektīvam vai ģimenei ar bērniem. Iepazīstināt ar Druvienas Vecās skolas-muzeja ekspozīciju, iekārtot nakšņošanas vietu teltīs ar ugunskura kurināšanu, zupas vārīšanu, spoku stāstu stāstīšanu, izmantojot Druvienas apkārtnes folkloras pierakstus un fragmentus no Jāna Poruka darbiem. 3.lpp.
5 A.Graumane Jāņa Poruka stāstā "Kauja pie Knipskas" aprakstītās sniega kaujas imitācija- 10-14 gadus veciem skolēniem. Iepazīstināt ar Jāņa Poruka darbu "Kauja pie Knipskas", veicināt klases saliedēšanās un organizēšanās prasmes, atdarinot rakstnieka aprakstīto sniega kauju apstākļos, kur tā notikusi laikā, kad Jānis Poruks mācījās šajā skolā. 3.lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 404
Individuālie 90
Pārējie 98
Apmeklētāji grupās 216
Skolēni grupās 98
Pārējie grupās 118
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

216

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

110

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

770

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

154

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

50

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

2

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

51

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

2

t. sk. muzejā:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Graumane Novadpētniecības stunda par muzeja un Pērles apkārtni 1 6 Pērlē dzīvojošās kopienas iedzīvotājiem
2 A.Graumane Novadpētniecības stunda- Druvienas apkārtnes vietas, kas minētas Jāņa Poruka darbos 1 6 Pērlē dzīvojošās kopienas bērni
3 A.Graumane Druvienas Vecās skolas-muzeja krājuma materiālos- bijušo skolēnu atmiņās minētās vietas un notikumi Pērlē. 1 6 Pērlē dzīvojošās kopienas bērni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Graumane Radošā dzejas darbnīca 2023 2 51 Gulbenes vidusskolas skolēni, kā arī Lizumā, Rankā,Tirzā un Druvienā dzīvojošie Ukrainas jaunieši.
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts 13.05.2023 Druvienas Vecā skola- muzejs 1 43 Latvijas iedzīvotāji
2 Jānim Porukam veltītās Dzejas dienas 14.10.2023 Druvienas Vecā skola-muzejs 1 31 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem - ir pieejams apskatei muzeja ēkas pirmais stāvs, kā arī muzeja pagalms un dārzs.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā - redzes invalīdiem ir iespēja noklausīties gida stāstījumu. Drošai atpūtai ir iespējams izmantot muzeja pagalmu.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā - dzirdes invalīdiem - ir iespējams apskatīt ekspozīciju visā muzejā. Muzeja ēkā izvietotas skaidri salasāmas anotācijas un skaidrojumi. Ekspozīcija pārredzama.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Druvienas Vecajā skolā - muzejā ir iekārtota atsauksmju un ierosinājumu grāmata.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

1

t. sk. atklātas pārskata periodā:

1

t. sk. no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijā "Divi Jūliji" izmantoti J.Straumes paklāju meti un paklājs no Druvienas Vecā skola- muzejs krājuma 19.10.2022-12.01.2023 Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs Baku Azerbaidžāna

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Druvienas Vecā skola - muzejs Druvienas pagasts Gulbenes novads Pašvaldības īpašums 1868 22

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

456

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 266
Krājuma telpas 54
Pārējās telpas 136
Telpās ir iespējamas norises:

Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes