Kontaktinformācija

Adrese:

"Vecā skola", Druvienas pag., Gulbenes nov., LV-4426

Vadītājs/ direktors:

Anita Graumane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Anita Graumane 26473671 29809804 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Druvienas Vecā skola muzeja nosaukumu iegūst 1964. gada 24. aprīlī. Muzejs pirmo reizi atvērts apmeklētājiem 1966. gada 10. jūlijā.

Misija:

Saglabāt Druvienas Veco skolu kā unikālu 19. un 20. gadsimtu mijas kultūrvēsturisko pieminekli. Apzināt un nest tālāk izcilo novadnieku devumu latviešu tautas kultūrā, mākslā, rakstniecībā, īpaši izceļot Jāni Poruku. Iepazīstinot ar muzeju, apmeklētājos radīt cieņu un izpratni par druvēniešu darba un sadzīves tradīcijām. Panākt, lai ikviens Druvienas Vecās skolas - muzeja apmeklētājs aizbrauktu no Druvienas stiprāks un dvēselē bagātāks, sajutis Druvienas kultūrvides un Latvijas lauku ainavas dziedinošo spēku

Darbība:

Druviena - visdvēseliskākā latviešu dzejnieka Jāņa Poruka dzimtene. Muzeja ekspozīcija stāsta par slavenajiem Druvienas cilvēkiem: Jāni Poruku, Kārli Egli, Rūdolfu Egli, Jūliju Straumi un Jāni Straumi. Muzeja otrajā stāvā iespējams ielūkoties skolas klasē, kāda tā bija 19.-20. gs. mijā - ar katedru, piecvietīgiem soliem, veco karti un harmoniju klases stūrī. Apskatei iekārtota skolēnu guļamistaba un maizes lādīšu kambaris.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

89A4

Akreditācijas datums:

01.07.2021

Muzejs akreditēts līdz:

30.06.2026

Muzeja šifrs:

DrVSM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Druvienas pagasta pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Druvienas Vecā skola - muzejs apmeklētājiem atvērts vasaras sezonā, no 15. maija - 15. oktobrim.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iepazīšanās ar muzeja ekspozīciju, ekskursija pa muzeja apkārtni. Piedāvājums muzeja apkārtnē: Knipskas pļava un tiltiņš pāri gravai. Muzeja pagalms ar šūpolēm, lapenīti un ugunskura vietu. Ekskursija pa Vecās skolas ābeļdārzu. Instalēta sniega kauja skolēniem Knipskas pļavā. Bezmaksas pakalpojums - pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem
2 Tradicionālajos muzeja pasākumos Ieeja par brīvu visiem muzeja apmeklētājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja individuāls apmeklējums Pieaugušajiem 3.00 EUR
2 Muzeja individuāls apmeklējums Skolēniem 1.50 EUR
3 Ekskursijas grupai Gida pakalpojumi 8.00EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Druvienas pagasta dabas, kultūras, garīgās un materiālās vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, kā arī iesaistīt novada resursus tūrisma infrastruktūrā. Saglabāt muzejiskās vērtības, realizēt krājuma politiku - komplektēt, dokumentēt un saglabāt krājumu. Ar muzejiskiem līdzekļiem turpināt veidot un izkopt kultūrvidi sabiedrības interesēs un sadarbībā ar sabiedrību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Druvienas Vecās skolas - muzeja Nolikums 08.10.2020 DR/IEK/20/2
2. Noteikumi par krājumu Druvienas Vecās skolas - muzeja Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība. 17.04.2020 DR/IEK/20/5
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 02.03.2010 Apst. Druvienas pag. pārvaldē
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Druvienas pagasta padomes Iekšējās kārtības noteikumi. Darba līgums. Līgums par individuālo materiālo atbildību. 20.02.2004 Prot.Nr.2.2 apst.Druvienas pag. pārvaldē.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Druvienas Vecās skolas - muzeja vidējā termiņa darbības stratēģija (2021. - 2024.) 08.04.2020 DR/IEK/20/3
2. Druvienas Vecās skolas - muzeja Krājuma politika 17.04.2020 DR/IEK/20/4
3. Druvienas Vecās skolas - muzeja Komunikācijas politika 17.04.2020 DR/IEK/20/6

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

2874

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2850

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2836

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

360

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

296

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

246

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ekspozīcija - veltīta Druvienā dzimušajiem literātiem, māksliniekiem un mūziķiem: Jānim Porukam, Jūlijam Straumem, Jānim Straumem, Kārlim Eglem un Rūdolfam Eglem, bibliogrāfam Jānim Misiņam. 128 78
2 Druvienas Pagastskola gadsimtu mijā: 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. 72 72
3 Vidzemes novada sadzīve - darba rīki, apģērbi, mājas iekārtojums. 96 96

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

82

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

54

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Dar, man, tēvis, pastaliņas 82 54

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

60

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

60

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
2 Lieldienas pastkartēs 60 60

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

7

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

7

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Cimdu pāris Izstāde Druvienas Latviskās dzīves ziņas centrs 1 1 01.11.2022 30.11.2022
2 Tekstīlijas Izstāde Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs 1 1 19.10.2022 12.01.2202
3 Paklāju meti Izstāde Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs 5 5 19.10.2022 12.01.2023

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 37 5 42
Digitālo attēlu izgatavošanai 23 23

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A.Graumane Kārļa Egles un Jāņa Misiņa biogrāfijas un darbības izpēte 02.01.2022 31.12.2024 literārās ekskursijas, pamatekspozīcijas atjaunošana turpinās
2 A.Graumane Druvienas Vecās skolas vēsture 02.01.2022 31.12.2024 izstāde turpinās
3 A.Graumane Lieldienas pastkartēs 01.02.2022 23.03.2022 izstāde pabeigts
4 A.Graumane Mācību grāmatas un līdzekļi Druvienas Vecajā skolā 01.04.2022 01.09.2022 izstāde pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Graumane Lieldienas pastkartēs 2 lpp.
2 A.Graumane Dar man, tēvis, pastaliņas 2 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Jurāne-Brēmane Dzejas rakstīšanas meistardarbnīca Iepazīstināt ar dzejas rakstīšanas pamatprincipiem 1 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 508
Individuālie 64
Pārējie 270
Apmeklētāji grupās 174
Skolēni grupās 92
Pārējie grupās 82
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

341

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

99

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

693

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

192

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

42

Lekciju skaits muzejā:

4

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

1

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

27

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

5

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Šteinberga Ārstniecības augi mūsu apkārtnē 1 40 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji
2 Z.Ķauķe Tirzas Krāces un Misiņš 1 20 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji
3 I.Bērziņa K.Egle un Misiņa bibliotēka 1 18 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji
4 N.Treijs Novadnieku kapu vietas Tirzas kapos 1 20 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Jurāne-Brēmane Dzejas rakstīšanas meistardarbnīca 2022 1 27 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeju nakts ''Vārds mieram un dzīvībai' 14.05.2022 Druvienas Vecā skola- muzejs 1 40 Latvijas iedzīvotāji
2 Kārļa Egles 135. un Jāņa Misiņa 160. jubilejai veltīto literāro ekskursiju cikls 03.09.2022; 10.09.2022; 17.09.2022 Druviena, Tirza, Vecpiebalga 3 43 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji
3 Mākslinieku plenērs 10.09.2022 Druvienas Vecā skola-muzejs 1 18 Jaunpiebalgas, Cesvaines mākslinieki
4 Rabindranata Tagores mīlas dzejas lasījumi Kārļa Egles tulkojumā 14.10,2022 Druvienas kultūras nams 1 18 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji
5 Jānim Porukam veltītās dzejas dienas 15.10.2022 Druvienas Vecā skola-muzejs 1 27 Druvienas un citu pagastu iedzīvotāji
6 Televīzijas seriāla "Anna no Zaļkalniem" filmēšana Druvienas Vecajā skolā-muzejā 106.02.2022 - 20.02.2022 Druvienas Vecā skola- muzejs 1 142 Latvijas un ārvalstu aktieri, filmas uzņemšanas komanda, Druvienas pagasta iedzīvotāji

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem - ir pieejams apskatei muzeja ēkas pirmais stāvs, kā arī muzeja pagalms un dārzs.
2. Redzes invalīdiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā - redzes invalīdiem ir iespēja noklausīties gida stāstījumu. Drošai atpūtai ir iespējams izmantot muzeja pagalmu.
3. Dzirdes invalīdiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā - dzirdes invalīdiem - ir iespējams apskatīt ekspozīciju visā muzejā. Muzeja ēkā izvietotas skaidri salasāmas anotācijas un skaidrojumi. Ekspozīcija pārredzama.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Druvienas Vecajā skolā - muzejā ir iekārtota atsauksmju un ierosinājumu grāmata.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijā "Divi Jūliji" izmantoti J.Straumes paklāju meti un paklājs no Druvienas Vecā skola- muzejs krājuma 19.10.2022-12.01.2023 Azerbaidžānas Nacionālais paklāju muzejs Baku Azerbaidžāna
2 Druvienas Vecā skola- muzejs Filmas ''Anna no Zaļkalniem'' uzņemšana 16.02.2022-20.02.2022 Baltkrievija Druviena Latvija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Druvienas Vecā skola - muzejs Druvienas pagasts Gulbenes novads Pašvaldības īpašums 1868 22

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

456

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 266
Krājuma telpas 54
Pārējās telpas 136
Telpās ir iespējamas norises:

Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes