Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Vecā skola, Druvienas pag., Gulbenes nov., LV-4426

Vadītājs/ direktors:

Kristīne Krama

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Kristīne Krama 26473671 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

Druvienas Vecā skola muzeja nosaukumu iegūst 1964. gada 24. aprīlī. Muzejs pirmo reizi atvērts apmeklētājiem 1966. gada 10. jūlijā.

Misija:

Saglabāt Druvienas Veco skolu kā unikālu 19. un 20. gadsimtu mijas kultūrvēsturisko pieminekli. Apzināt un nest tālāk izcilo novadnieku devumu latviešu tautas kultūrā, mākslā, rakstniecībā, īpaši izceļot Jāni Poruku. Iepazīstinot ar muzeju, apmeklētājos radīt cieņu un izpratni par druvēniešu darba un sadzīves tradīcijām. Panākt, lai ikviens Druvienas Vecās skolas - muzeja apmeklētājs aizbrauktu no Druvienas stiprāks un dvēselē bagātāks, sajutis Druvienas kultūrvides un Latvijas lauku ainavas dziedinošo spēku.

Darbība:

Druviena - visdvēseliskākā latviešu dzejnieka Jāņa Poruka dzimtene. Muzeja ekspozīcija stāsta par slavenajiem Druvienas cilvēkiem: Jāni Poruku, Kārli Egli, Rūdolfu Egli, Jūliju Straumi un Jāni Straumi. Muzeja otrajā stāvā iespējams ielūkoties skolas klasē, kāda tā bija 19.-20. gs. mijā - ar katedru, piecvietīgiem soliem, veco karti un harmoniju klases stūrī. Apskatei iekārtota skolēnu guļamistaba un maizes lādīšu kambaris.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2014

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

89AA

Akreditācijas datums:

08.04.2015

Muzejs akreditēts līdz:

29.04.2020

Muzeja šifrs:

DrVSM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Druvienas pagasta pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Druvienas Vecā skola - muzejs apmeklētājiem atvērts vasaras sezonā, no 15. maija - 15. oktobrim.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iepazīšanās ar muzeja ekspozīciju, ekskursija pa muzeja apkārtni. Piedāvājums muzeja apkārtnē: Knipskas pļava un tiltiņš pāri gravai. Muzeja pagalms ar šūpolēm, lapenīti un ugunskura vietu. Ekskursija pa Vecās skolas ābeļdārzu. Instalēta sniega kauja skolēniem Knipskas pļavā. Bezmaksas pakalpojums - pirmsskolas vecuma bērniem un invalīdiem
2 Tradicionālajos muzeja pasākumos Ieeja par brīvu visiem muzeja apmeklētājiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ekskursija grupai Gida pakalpojums - 7.00 EUR
2 Muzeja individuāls apmeklējums Pieaugušajiem - 2.00 EUR
3 Muzeja individuāls apmeklējums Skolēniem - 1.00 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Druvienas pagasta dabas, kultūras, garīgās un materiālās vērtības, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, kā arī iesaistīt novada resursus tūrisma infrastruktūrā. Saglabāt muzejiskās vērtības, realizēt krājuma politiku - komplektēt, dokumentēt un saglabāt krājumu. Ar muzejiskiem līdzekļiem turpināt veidot un izkopt kultūrvidi sabiedrības interesēs un sadarbībā ar sabiedrību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Druvienas Vecās skolas - muzeja Nolikums 16.03.2010 Dr/3-5/10/8
2. Noteikumi par krājumu Druvienas Vecās skolas - muzeja Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība. 29.03.2015 Dr/1.p.5/15/7
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 02.03.2010 Apst. Druvienas pag. pārvaldē
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Druvienas pagasta padomes Iekšējās kārtības noteikumi. Darba līgums. Līgums par individuālo materiālo atbildību. 20.02.2004 Prot.Nr.2.2 apst.Druvienas pag. pārvaldē.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Druvienas Vecās skolas - muzeja vidējā termiņa darbības stratēģija (2015. - 2019.) 19.03.2015 Dr./1.p.5./15/7
2. Druvienas Vecās skolas - muzeja Krājuma politika 19.03.2015 Apst. Druvienas pag. pārvaldē
3. Druvienas Vecās skolas - muzeja Komunikācijas politika 19.03.2015 Apst. Druvienas pag. pārvaldē
4. Druvienas Vecās skolas - muzeja Pētniecības darba politika 19.03.2015 Apst. Druvienas pag. pārvaldē

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

2813

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

2789

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

133

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

133

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 133 133

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2813

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

135

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

135

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

309

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

296

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

246

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Muzeja pirmajā stāvā ekspozīcija - veltīta Druvienā dzimušajiem literātiem, māksliniekiem un mūziķiem: Jānim Porukam, Jūlijam Straumem, Jānim Straumem, Kārlim Eglem un Rūdolfam Eglem. Kā arī ekspozīcija - veltīta bibliogrāfam Jānim Misiņam. 128 78
2 Muzeja otrajā stāvā ekspozīcija - Druvienas Pagastskola gadsimtu mijā: 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. 72 72
3 Vidzemes novada sadzīve - darba rīki, apģērbi, mājas iekārtojums. 96 96

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

44

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

25

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Vasaras zaļumballe 33 21
2 Skolai Druvienā 195 11 4

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

60

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

38

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lauksaimniecības vēsture Druvienā 30 16
2 Senā Druviena šodienas acīm 17 10
3 Ziemassvētku laiks Jāņa Poruka pastkartēs 13 12

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Lietiskie priekšmeti- dvieļi ar monogrammām Ziemassvētku izstāde Tirzas bibliotēkā Tirzas Senioru kopa, s/b "Atspulgs" 6 6 05.12.2019 20.12.2019 20.12.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 30 18 48
Digitālo attēlu izgatavošanai 350 350 350

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Vasaras zaļumballe 01.06.2019 10.12.2019 Apzināt zaļumballes tradīcijas Druvienas pagasta vēsturē, apkopojot vietējo iedzīvotāju atmiņas, nostāstus, leģendas un iedzīves tradīcijas, popularizējot tās muzeja apmeklētājiem. Pētījums pabeigts, izmantots muzeja vasaras ekspozīcijā.
2 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Skolai Druvienā 195 06.05.2019 18.12.2019 Izpētīt izglītības vēsturi Druvienas pagastā, apzināt skolas atrašanās vietas, izpētīt pagastskolas telpu kādreizējo izvietojumu, spilgtākās kādreizējo skolēnu atmiņas, popularizējot tās muzeja apmeklētājiem. Pētījuma izstrādes stadija turpinās.
3 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Lauksaimniecības vēsture Druvienā 16.05.2019 14.12.2019 Izpētīt lauksaimniecības raksturojumu Druvienas pagastā no senākajiem dokumentētājiem datiem līdz 20.gs vidusposmam. Apzināt būtiskākās raksturiezīmes kādreizējo Druvienas pagasta iedzīvotāju dzīves ietkmē. Pētījums pabeigts, izmantots Lauksaimniecības vēstures izstādes veidošanā Druvienas Pagastmājā.
4 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Senā Druviena šodienas acīm 16.07.2019 18.12.2019 Izpētīt un apzināt Druvienas pagasta vēstures sākumu, nozīmīgākās attīstības stadijas, kas datētas ar muzeja krājumā pieejamo materiālu, Rūdolfa Egles datu apkopojumu un Jāņa Poruka Druvienas pagasta saimniecisko darbību aprakstu daiļdarbos 19.gs, papildinot vēsturiskos izklāstus ar fotogrāfijām no mūsdienām, kas uzņemtas muzeja rīkotajās ekspedīcijās. Pētījums pabeigts, izmantots izstādes eksponēšanā Druvienas Pagastmājā.
5 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Ziemassvētki Jāņa Poruka pastkartēs 20.09.2019 12.12.2019 Izpētīt Druvienas Vecās skolas - muzeja krājumā esošās pastkartes ar Jāņa Poruka daiļradi, lai pēcāk tās atbilstoši tēmām un laika norisēm eksponētu izstādēs Druvienas Pagastmājā. Pētījums pabeigts, izmantots Ziemassvētku izstādē Druvienas Pagastmājā
6 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Jūlijs Straume un Druviena 01.06.2019 20.07.2019 Izpētīt un apzināt tekstilmākslinieka Jūlija Straumes saistību ar Druvienu, apzinot autores Laimas Kļaviņas grāmatu par Jūliju Straumi, un muzejā pieejamo materiālu. Pētījums pabeigs, izmantots 2.starptautiskā mākslas festivāla "Divi Jūliji. Straume" festivāla noslēgumā.
7 Muzeja vadītāja Ligita Zvaigznekalne Druvienas Pērļa gals 10.02.2018 26.04.2019 Izpētīt un apzināt Druvienas ķieģeļcepļa vēsturi, Pērļa sila leģendas J. Poruka daiļdarbos, Pērļa dzirnavu un pienotavas vēsturi, Pērļa kroga un zaļumballes līča vēsturi, kā arī Druvienas Silmaču māju vēsturi. Pētījums pabeigts, izmantots Gulbenes novada bibliotēkas organizētajā ekspedīcijā kopā ar arhitektu Pēteri Blūmu Pērļa gala ekspedīcijā 27.aprīlī.
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Sirica Jānis Jaunzems, Kārlis Egle un Druvienas vecās skolas muzejs (Druvienas Vecā skola - muzejs ir sniedzis materiālu autorei Inesei Siricai rakstam par Jāni Jaunzemu, Kārli Egli un Druvienas Vecās skolas muzeju. Kaut arī raksts publicēts jau 2018. gadā, tas līdz šim nav fiksēts muzeja gada atskaitēs, tāpēc ierakstīts tagad). Meklējiet rakstos! Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem 130 Latvijas Universitāte, 2018, ISBN 978-9934-18-368-3 12 lpp. (157.- 169. lpp)
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Vasaras zaļumballe 3 lpp.
2 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Skolai Druvienā 195 2 lpp.
3 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Lauksaimniecības vēsture Druvienā 2 lpp.
4 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Senā Druviena šodienas acīm 2 lpp.
5 Muzeja vadītāja Kristīne Krama Ziemassvētki Jāņa Poruka pastkartēs 1 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Druvienas Vecās skolas - muzeja pamatkrājuma apraksta kartītes 133

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 782
Individuālie 37
Pārējie 146
Apmeklētāji grupās 599
Skolēni grupās 204
Ārzemnieki grupās 5
Pārējie grupās 390
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

413

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

110

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

770

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

134

Papildu informācija:

Druvienas Vecā skola - muzejs atvērts apmeklētājiem no 15. maija - 15. oktobrim. Brīvajā laikā muzejs apmeklētājiem pieejams, iepriekš sazinoties ar muzeja vadītāju. Arī ziemas periodā interesentiem ir nodrošināta pieeja muzeja materiāliem - iepriekš sazinoties ar muzeja vadītāju. Ziemas periodā Druvienas Vecās skolas - muzeja vadītāja strādā ziemas mītnē Druvienas Pagastmājā.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

50

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

7

tai skaitā muzejā:

6

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ieva Bērziņa - ārste un rakstniece Rūdolfam Eglem 130 1 40 Rūdolfam Eglem 130 - Literatūras tūre pasākuma apmeklētāji no Druvienas, Tirzas un Lizuma
2 Kristīne Krama Jāņa Poruka personība 1 3 LU Pedogoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Elita Stikute, ciemiņi no Rīgas un Druvienas
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Starptautiskais mākslas plenērs "Trīs dienas pirms" 17. 06 - 20.06. 2019. Druvienas Vecā skola - muzejs 4 45 Gulbenes Mākslas skolas skolotāji, viesi no Ķīnas, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbinieki.
2 2. Starptautiskā mākslas festivāla "Divi Jūliji. Straume" noslēgums Druvienas Vecajā skolā -muzejā 27.07.2019. Druvienas Vecā skola - muzejs 1 100 Festivāla dalībnieki, ciemiņi no Druvienas un citām Latvijas vietām.
3 Ilvijas Juškevičas mākslas plenērs 05.08./08.08.2019. Druvienas Vecā skola - muzejs 2 27 Mākslas entuziasti un domubiedri no tuvākas un tālākas apkaimes visā Latvijā.
4 Skolai Druvienā 195. Skolas salidojums 17.08.2019. Druvienas Vecā skola -muzejs 1 40 Pasākuma dalībnieki, skolas absolventi un ciemiņi no Druvienas, Rīgas, Lizuma, Talsiem, Cesvaines un Rankas.
5 Muzikāla pēcpusdiena. Mūzika. Dzeja. Tekstils 25.09.2019. Druvienas Vecā skola - muzejs 1 24 Pasākuma dalībnieki no Lizuma, Valmieras, ciemiņi no Druvienas un Rīgas.
6 Jāņa Poruka dzejas dienas. Dzejas dienu pasākums 12. oktobrī Druvienas Vecajā skolā - muzejā, LTV videofilmas "Mūžīgais pērļu zvejnieks Jānis Poruks" skatīšanās Druvienas kultūras namā 02. novembrī. 12.10. - 02.11.2019. Druvienas Vecā skola - muzejs, Druvienas kultūras nams 2 38 Dzejnieki no Latvijas, pasākumu apmeklētāji no Druvienas un tūvākās apkaimes.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem - ir pieejams apskatei muzeja ēkas pirmais stāvs, kā arī muzeja pagalms un dārzs. Tiek turpināti muzeja pagalma un dārza labiekārtošanas darbi.
2. Redzes invalīdiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā - redzes invalīdiem ir iespēja noklausīties gida stāstījumu. Drošai atpūtai ir iespējams izmantot muzeja pagalmu.
3. Dzirdes invalīdiem Druvienas Vecajā skolā - muzejā - dzirdes invalīdiem - ir iespējams apskatīt ekspozīciju visā muzejā. Muzeja ēkā izvietotas skaidri salasāmas anotācijas un skaidrojumi. Ekspozīcija pārredzama.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Druvienas Vecajā skolā - muzejā ir iekārtota atsauksmju un ierosinājumu grāmata. Izlases veidā tiek veikta apmeklētāju anketēšana.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Latvijas un Gruzijas bērnu un jauniešu radošā vasaras nometne - Iemērc otas Latvijas krāsās Iepazīt Latvijas dabas ainavu, iedvesmoties no tās. Veidot draudzīgus kontaktus, papildināt radošuma apvāršņus 06.08.2019. Gruzijas latviešu biedrība Ave - Sol Tbilisi Gruzija
Starptautiskais Mākslas festivāls - Divi Jūliji. Straume. Festivāla noslēguma diena Druvienas Vecajā skolā - muzejā Pētīt Madernieka un Straumes daiļrades iedvesmas avotus. Apzināt māksliniekus kā Latvijas valstiskuma veidotājus 27.07.2019. Tbilisi Tautas Mākslas muzeja darbinieki. Mākslas zinātnieki no Latvijas, Azerbaidžānas, Irānas, Krievijas Tbilisi Gruzija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Latvijas un Gruzijas bērnu un jauniešu radošā vasaras nometne - Iemērc otas Latvijas krāsās Iepazīt Latvijas dabas ainavu, iedvesmoties no tās. Veidot draudzīgus kontaktus, papildināt radošuma apvāršņus 11.07.2018 Gruzijas latviešu biedrība Ave - Sol Tbilisi Gruzija
Starptautiskais Mākslas festivāls - Divi Jūliji - Madernieks un Straume. Festivāla noslēguma diena Druvienas Vecajā skolā - muzejā Pētīt Madernieka un Straumes daiļrades iedvesmas avotus. Apzināt māksliniekus kā Latvijas valstiskuma veidotājus 28.07.2018 Tbilisi Tautas Mākslas muzeja darbinieki. Mākslas zinātnieki no Irānas un Skotijas Tbilisi Irāna
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Ceļojošā izstāde ,,Kas viņ tād i". Druvienas Vecajā skolā - muzejā Izstādi veidojuši Kubulu skolas muzejs un O. Lutsa Draudzes skolas muzejs. Izstādē ziņas par latviešu un igauņu publikācijām, par tautas dzīves veidu un tradīcijām 05.05.2017. - 21.05.2017 Oskara Lutsa Draudzes skolas muzejs Palamuse Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Druvienas Vecā skola - muzejs Druvienas pagasts Gulbenes novads Pašvaldības īpašums 1868 22
Teritorijas kopējā platība (m2):

26000

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

456

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 266
Krājuma telpas 54
Pārējās telpas 136
Telpās ir iespējamas norises:

Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Druvienas Vecā skola - muzejs akreditēts no 2015. gada 30. aprīļa līdz 2020. gada 29. aprīlim