Kontaktinformācija

Adrese:

Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Vadītājs/ direktors:

Baiba Golubeva

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Klientu apkalpošanas speciāliste Beatrise Celmiņa 20223536 @
Direktore Baiba Golubeva 63700173 29436379 @
Krājuma glabātāja Iveta Gudiņa 63700181
Vēsturniece Undīne Krūze @
Projektu vadītāja Anete Muceniece @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Muzejs dibināts 1985. gadā.

Misija:

Dobeles novada muzejs, saglabājot un papildinot, pētot un interpretējot muzeja krājumu, veicina sabiedrības izpratni par Dobeles novada vēsturi, sentautas (zemgaļu) un Dobeles pils nozīmi no teritorijas apdzīvotības sākuma līdz mūsdienām, kā arī savā darbībā balstās Dobeles novada kultūras vērtībās un identitātē, rosina vietējo kopienu aktivitāti, lepnuma un piederības sajūtu, kā arī sekmē muzeja un pils atpazīstamību.

Darbība:

Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību vākšana, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeju darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus; muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem un pētniekiem; Dobeles Pils kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecība, aizsardzība un saglabāšana; amatniecības, tūrisma, kultūras un izglītības nozaru mijiedarbība un vienlīdzīga attīstība; kultūrvēsturiskā mantojuma autentiskuma saglabāšana un popularizēšana; kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīga un inovatīva pielietojuma veicināšana; kompetentas komandas veidošana.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Aktuālākā informācija par muzeju un muzeja piedāvājumu.

Mājaslapas adrese:

Dobeles muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2012
2018

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

38A5

Akreditācijas datums:

17.11.2023

Muzejs akreditēts līdz:

16.11.2028

Muzeja šifrs:

DNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Dobeles novada pašvaldība

Filiāles:

Dobeles pils

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība Biedrība "Latvijas Piļu un muižu asociācija" Zemgales tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Speciālistu konsultācijas, grāmatu krātuve un krājums pieejams darbadienās no 9.00 līdz 17.00. Ekskursiju, grupu apmeklējumam muzejs pieejams arī citā laikā, iepriekš piesakoties pa telefonu: 20223536

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstāžu un ekspozīcijas apmeklējums noteiktām apmeklētāju grupām • pirmsskolas vecuma bērniem; • skolēniem; • pirmskolas un skolēnu grupu vadītājam (no 10 personām); • personām ar invaliditāti; • izstāžu autoriem un viņu ģimenes locekļiem; • tūrisma grupu vadītājam (no 15 personām); • Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem; • izstāžu atklāšanas vai noslēguma pasākumos; • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti).
2 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu un citu materiālu pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā var izmantot muzejā esošo uzziņu literatūru.
4 Muzejpedagoģiskā programma "Iepazīsti muzeju". Nodarbības laikā apgūsim kārtības noteikumus muzejā. Uzzināsim, kādas "pēdas" atstāj mūsu pieskārieni, iepazīsim muzeja ekspozīciju, iejutīsimies muzeja krājuma glabātāja amatā. 1.-4. klase, pirmsskolas vecuma bērni Bezmaksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstāžu un ekspozīcijas apmeklējums 0,50 Eur
2 Gida pakalpojums pa muzeju latviešu valodā 3,00 Eur (grupai)
3 Gida pakalpojums pa muzeju angļu, krievu valodā 4,00 Eur (grupai)
4 Muzeja priekšmetu kopēšana, fotografēšana, skenēšana, filmēšana, izmantošana publicēšanai u.c. vajadzībām Atbilstoši cenrādim no 0,10 EUR
5 Muzejpedagoģiskā programma "Kultūrvēsturiskie objekti Dobelē". Pastaigā pa Dobeles pilsētu iepazīsim kultūrvēsturisko mantojumu, tā nozīmi un saglabāšanas iespējām un problēmam. 1.-12. klase Latvijas skolas somas piedāvājums 40 min- 1 h 20 euro grupai / līdz 35 personām
6 Muzejpedagoģiskā programma "Muzeja noslēpumi". Programmas laikā iepazīsim Dobeles novada muzeja vērtības 4.-9. klase 40 min 1,00 euro no dalībnieka
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Dobeles novada muzeja nolikums 17.08.2023 Rīkojums nr. 37
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Dobeles novada muzeja krājuma papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 17.08.2023 Rīkojums Nr. 38
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeju rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā (dokumentos "Ugunsdrošības intrukcija'' un "Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumos") 01.02.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Dobeles novada Kultūras pārvaldes Darba kārtības noteikumi 01.04.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija. Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā nelaimes gadījumos. Darba aizsardzības instrukcija darbam ar biroja tehniku un datortehniku. Ugunsdrošības instrukcija 27.09.2023
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dobeles novada Kultūras pārvaldes Nolikums 28.10.2021
2 Drošības noteikumi pils juma terasē un skatu tornī 25.10.2022
3 Dobeles novada muzeja krājuma komisijas nolikums 11.02.2022
4 Dobeles novada muzeja un filiāles Dobeles pils iekšējās kārtības noteikumi apmeklētājiem 01.08.2023
5 Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem 30.03.2023 Nr.112/5
6 Dobeles novada muzeja darba kārtības noteikumi 03.04.2022

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Brīvības iela 7 Pašvaldības īpašums 1975
Muzeja filiāle Dobeles Pils Brīvības iela 2 c 1335.-1347. 4903
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 7
Brīvības iela 2 c

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1071

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 581
Krājuma telpas 232
Pārējās telpas 258
Telpās ir iespējamas norises:

Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas