Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs

Adrese:

Skārņu iela 10, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Inese Baranovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Informatīvais tālrunis 67222235 @
Ekskursiju pieteikšana 67830917 @
LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta vadītāja Inese Baranovska 67830900 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Muzejs kā Latvijas Mākslas muzeju apvienības struktūrvienība ar nosaukumu Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs izveidots 1989.gadā un apmeklētājiem atvērts 1989.gada 6.jūlijā. Ar 2005.gada 27.aprīļa LR Ministru kabineta rīkojumu Nr.272 reorganizēts par valsts aģentūru ar nosaukumu „Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs”. Kopš 2010.gada Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrvienība.

Misija:

Muzejiskiem līdzekļiem izglītot visplašāko sabiedrību par Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina vērtībām, atklāt tās pasaules kultūras vēstures un laikmetīgo procesu kontekstā no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām, aktualizēt un popularizēt dekoratīvās mākslas un dizaina mantojumu, veicinot šo nozaru tālāku attīstību.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

LNMM mājas lapas administrators

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa Pēc pieprasījuma
DMDM Facebook lapa Katru dienu
DMDM Twitter konts Pēc nepieciešamības
DMDM Instagram konts Katru dienu

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

21AA

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2025

Muzeja šifrs:

DLMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Valsts, KM pārziņā

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Svētdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

Muzeja kasi slēdz 15 minūtes pirms muzeja darba laika beigām. Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, Līgo un Jāņu dienās (23.–24. jūnijā), Ziemassvētkos (25.–26. decembrī), 31. decembrī. Atsevišķos gadījumos muzejs var būt slēgts izstāžu maiņas periodos, kas tiek iepriekš izziņoti.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs saviem apmeklētājiem paver bagātu un krāšņu Latvijas kultūras dzīves lappusi, kas ir apskatāma muzeja pamatekspozīcijā 2. un 3. stāva zālēs. Tās sniedz apmeklētājiem priekšstatu gan par atsevišķiem māksliniekiem un to daiļradi, gan arī par dominējošiem mākslas stiliem un virzieniem no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Bezmaksas ieeja Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadu vecumam, ieskaitot); 1. un 2. grupas invalīdiem (uzrādot invaliditātes apliecību), un 1. grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pavadošajām personām; Latvijas mākslas skolu un profesionālās vidējās mākslas izglītības iestāžu audzēkņiem; bērnunamu audzēkņiem; Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentiem; Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM biedriem; Latvijas Mākslinieku savienības biedriem; LNMM Drauga kartes īpašniekiem; preses pārstāvjiem; grupu vadītajiem; visiem apmeklētājiem pastāvīgajā ekspozīcijā katra mēneša pēdējā svētdienā.
2. Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā interesantiem ir tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājumu un saņemt speciālistu konsultācijas.
3. Ekskursijas muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā un izstādē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Muzeja speciālisti vada ekskursijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bez maksas. Ekskursijas jāpiesaka pa tālruni 67830917, 67222235
4. Izglītības programma "Informatīvais seminārs skolotājiem" Muzeja speciālisti rīko bezmaksas seminārus vizuālās mākslas, mākslas vēstures un kultūras vēstures skolotājiem, kuri vēlas paplašināt savas prasmes mācību darbam muzejā
5. Informācijas pieejamība par muzeja pakalpojumiem un aktualitātēm Muzejs piedāvā pilnu informāciju par saviem pakalpojumiem un aktualitātēm muzeja mājas lapā internetā: http://lnmm.lv
6. Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes individuāla apskate Bez maksas: Pirmsskolas vecuma bērni; 1. un 2. grupas invalīdi un 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pavadošās personas; Latvijas muzeju darbinieki; Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedri; Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studenti; Latvijas mākslas skolu un profesionālās vidējās mākslas izglītības iestāžu audzēkņi; bērnunamu audzēkņi; Latvijas Mākslinieku savienības biedri; Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Draugu kartes īpašnieki: plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kas atspoguļo norises muzejā: grupas (ne-mazāk par 10 apmeklētājiem)vadītājs (gids): muzeja apmeklētāji Starptautiskajā muzeju dienā - 18.maijā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes individuāla apskate Muzejs piedāvā patstāvīgi iepazīties ar ekspozīcijām Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja radošo, sabiedrisko un ģimenes dzīvi un aktuālajām izstādēm.Izstāžu piedāvājumu lūdzam skatīt muzeja mājaslapā www.lnmm.lv Pieejamas arī ģimenes biļetes:1-2 pieaugušiem ar 1-4 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene (5 EUR un 7 EUR) 2.50 EUR
2. Ekskursijas latviešu valodā Muzeja speciālisti piedāvā ekskursijas dažādām apmeklētāju grupām. Ekskursijas lūdzam pieteikt iepriekš pa tālruni 10 EUR (pieaugušajiem) 6 EUR (skolēniem)
3. Ekskursija krievu valodā Muzeja speciālisti piedāvā ekskursijas dažādām apmeklētāju grupām. Ekskursijas lūdzam pieteikt iepriekš pa tālruni 15 EUR (pieaugušajiem) 6 EUR (skolēniem)
4. Ekskursija angļu valodā Muzeja speciālisti piedāvā ekskursijas dažādām apmeklētāju grupām. Ekskursijas lūdzam pieteikt iepriekš pa tālruni 15 EUR
5. Gada biļete - abonements visās LNMM ēkās eksponēto izstāžu un patstāvīgo ekspozīciju individuālam apmeklējumam Gada abonements dod tiesības neierobežotu reižu skaitu individuāli apmeklēt visas LNMM ēkās izveidotās ekspozīcijas un aktuālās izstādes. Gada biļete derīga vienu gadu no iegādes brīža. Uz biļetes ir tās īpašnieka vārds. Biļete ir derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu. 50 EUR (pieaugušajiem) 30 EUR (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
6. Muzeja pedagoģiskās programmas- praktiskās un teorētiskās nodarbības, radošās darbnīcas, lekcijas un tematiskie pasākumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs Muzeja speciālistu vadībā visu vecumu apmeklētājiem ir iespēja iepazīt muzeja kolekcijas un uzzināt vairāk par aktuālajām izstādēm, gan klausoties lekcijas, gan piedaloties nodarbībās. Pilnu informāciju par muzeja pedagoģiskajām programmām un aktuālo piedāvājumu saistībā ar eksponētajām izstādēm lūdzam skatīt muzeja mājaslapā: www.lnmm.lv, šeit sniedzama informāciju par vispopulārāko piedāvājumu Sk. cenrādi - dažādas cenas atkarībā no programmas veida, sarežģītības, ilguma
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 85001
Individuālie 62837
Pārējie 4041
Apmeklētāji grupās 18123
Skolēni grupās 7488
Ārzemnieki grupās 8234
Pārējie grupās 2401
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

31947

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

307

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1946

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

612

Papildu informācija:

Šajā sadaļā apkopota informācija par LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta darbību Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā, Skārņu ielā 10

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

176

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

190

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

3782

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

33

tai skaitā muzejā:

33

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Alla Gorbača Gobelēnu renesanses vēsture 1 36 Pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Kristīne Šica Auduma apdrukas darbnīcas 2006 21 290 Pirmskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
2 Kristīne Šica, Liene Granovska Koka spiedogu darbnīca 2006 13 140 Pirmskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
3 Kristīne Šica, Liene Granovska Vilnas velšanas darbnīca 2006 13 187 Pirmskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
4 Kristīne Šica, Kristīne Nuķe-Panteļejeva Pop-up darbnīca 2006 2 35 Pirmskolas vecuma bērni, skolēni, jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
5 Agrita Pore, Kristīne Šica, Liene Granovska Ģimenes diena 2007 4 288 Ģimenes ar bērniem
6 Austra Stupele, Liene Granovska Dzimšanas diena muzejā 2011 3 30 Ģimenes ar bērniem
7 Zane Vilnīte Sarunas muzejā 2011 4 120 Jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
8 Liene Granovska Vārds dizainam - Dizaina sarunas 2012 3 315 Jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
9 Liene Granovska Vārds dizainam - Dizaina darbnīcas pieaugušajiem 2012 4 53 Studenti, pieaugušie
10 Liene Granovska Vārds dizainam - Dizaina domnīca pedagogiem 2012 3 90 Pieaugušie
11 Liene Granovska Vārds dizainam - Dizaina nodarbības skolēniem 2012 5 92 Skolēni
12 Kristīne Šica, Liene Granovska Darbnīcas skolēniem aktuālajās izstādēs 2012 20 299 Skolēni
13 Kristīne Šica, Agrita Pore, Liene Granovska Orientējies muzejā! 2012 29 442 Skolēni
14 Kristīne Šica, Agrita Pore, Liene Granovska Iepazīsti tekstilu! 2012 13 250 Skolēni
15 Kristīne Šica, Agrita Pore, Liene Granovska Iepazīsti dizainu! 2012 26 375 Skolēni
16 Kristīne Šica, Agrita Pore, Liene Granovska Iepazīsti keramiku! 2012 3 57 Skolēni
17 Kristīne Šica, Agrita Pore, Liene Granovska Atklāj mākslas darbu! 2012 4 52 Skolēni
18 Agrita Pore Klasiskās vērtības 2013 7 355 Jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
19 Kristīne Šica Nāc muzejā! 2015 6 101 Skolēni
20 Kristīne Šica, Liene Granovska Radošās darbnīcas izstādē “Latvijas Dizaina Gada balva - 2018” 2018 4 42 Skolēni, jaunieši
21 Dita Danosa Sarunu-lekciju cikls “Modes procesi Latvijā 1920.-1930. gados” 2018 3 169 Jaunieši, studenti, pieaugušie, seniori
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstāžu atklāšanas 1. Izstādes “100 priekšmeti no Somijas” atklāšana; 16.02. 2. Izstādes “Gobelēnu krāsas. Mūsdienu gobelēni no Mobilier National kolekcijas Francijā” atklāšana; 05.06. 3. Izstādes “Matter to Matter” atklāšana; 16.10. 4. Izstādes “Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju” atklāšana; 21.11. 5. Izstādes “Forma. Krāsa. Dinamika” atklāšana; 07.12. 2018 DMDM 5 2540 Jaukta grupa
2 Muzeju nakts “Ideju šūpulis” 19.05.2018. DMDM 1 3628 Jaukta grupa
3 Preses konferences 1. Izstādes “100 priekšmeti no Somijas” preses konference; 15.02. 2. Izstādes “Gobelēnu krāsas. Mūsdienu gobelēni no Mobilier National kolekcijas Francijā” preses konference; 05.06. 3. Izstādes “Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju” preses konference; 21.11. 2018 DMDM 3 98 Pieaugušie, mediju pārstāvji, mākslinieki
4 Publiskas lekcijas, semināri un tematiski pasākumi muzeja izstādēs 1. Guntara Godiņas dzejas vakars izstādes “100 priekšmeti no Somijas” ietvaros; 27.03. 2. Dizaina sarunas LDGB 2018; 18.04. 3. Dizaina pastaiga LDGB 2018; 19.04. 4. Dizaina sarunas LDGB 2018; 25.04. 5. Dizaina pastaiga LDGB 2018; 26.04. 6. Dizaina pastaiga LDGB 2018; 03.05. 7. Dizaina sarunas LDGB 2018; 09.05. 8. Dizaina pastaiga LDGB 2018; 10.05. 9. Dizaina pastaiga LDGB 2018; 17.05. 10. Ad Lucem Laimas Jansones koncerts “Kokles dvēsele”; 26.06. 11. Skolotāju seminārs; 27.08. 12. Mākslas muzeja Jauniešu kluba darbnīca sadarbībā ar dizaineri Aļonu Bausku; 08.11. 13. Starptautiska zinātniska konference: Tieši laikā. Dizaina pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā; 11.12. 14. Dzejas un atdzejas vakars: Mierīga Rīga un ritulis siera (Contra); 16.11. 15. Vārds dizainam 7. sezonas atklāšana – dizaina podkāsts; 28.11. 2018 DMDM 15 681 Jaukta grupa
5 Citu organizāciju rīkoti pasākumi muzeja telpās 2019 DMDM 9 525 Jaukta grupa

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzejs atrodas 12. gadsimtā celtā muzeja vajadzībām pielāgotā ēkā Vecrīgā, kas ir viena no problemātiskākajām pilsētas zonām no cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamas vides viedokļa, tomēr ēkā iespējams iekļūt ar asistentu palīdzību. Arī iekļūšanai 1. stāva izstāžu zālē jāpārvar 10 pakāpieni. Uz ekspozīcijām 2. un 3. stāvā ved padomju gados iebūvēts standarta lifts, tomēr tajā ierobežotā izmēra dēļ iespējams iekļūt tikai ar dažu modeļu invalīdu ratiņiem. Savukārt iekļūšanai ekspozīciju zālēs nepieciešama asistenta palīdzība, jo tās no vestibila šķir 3 pakāpienu līmeņa starpība. Atkarībā no invaliditātes pakāpes, pēc iepriekšējas pieteikšanās tiek piedāvātas īpašas izglītības nodarbības un ekskursijas. Personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti – bezmaksas ieeja un bezmaksas gida pakalpojums. Pilnvērtīgs risinājums iespējams tikai ēkas rekonstrukcijas rezultātā.
2. Redzes invalīdiem Atkarībā no invaliditātes pakāpes, pēc iepriekšējas pieteikšanās tiek piedāvātas īpašas izglītības nodarbības un ekskursijas. Personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti – bezmaksas ieeja un bezmaksas gida pakalpojums.
3. Dzirdes invalīdiem Individuāli piedāvājumi muzeja standarta pakalpojumu vai muzeja pedagoģisko programmu ietvaros (piem. ekskursijas vājdzirdīgiem apmkelētājiem, ja grupu pavada surdotulks). Atkarībā no invaliditātes pakāpes, pēc iepriekšējas pieteikšanās tiek piedāvātas īpašas izglītības nodarbības un ekskursijas. Personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti – bezmaksas ieeja un bezmaksas gida pakalpojums.
4. Citām invalīdu grupām Atkarībā no invaliditātes pakāpes, pēc iepriekšējas pieteikšanās tiek piedāvātas īpašas izglītības nodarbības un ekskursijas. Personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti – bezmaksas ieeja un bezmaksas gida pakalpojums.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Sk. sadaļu LNMM

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Skārņu iela 10 Pašvaldības īpašums 1209 6565
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Skārņu iela 10

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

2537

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 905
Krājuma telpas 395
Pārējās telpas 1237
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Mākslas izstādes