Apraksts

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs ir dibināts 1925. gadā un ir viens no vecākajiem muzejiem Latvijā. Kopš 1949. gada muzejs atrodas Cēsu Jaunajā pilī, kas 18. gadsimta otrajā pusē uzcelta kādreizējās ordeņa pils priekšpils aizsardzības ēkas vietā, kā dzīvojamā ēka. 2007. gadā pilī sākās restaurācijas un rekonstrukcijas darbi, kas noslēdzās 2012. gada vasarā ar ekspozīcijas "Cēsis - Latvijas vēstures simbols" atvēršanu apmeklētājiem. Muzeja pārziņā ir Izstāžu nams, kurā koncentrējas Cēsu pilsētas mākslas dzīve un Cēsu viduslaiku pils. Muzeja krājumu veido 167502 pagātnes liecību, kas mērķtiecīgi komplektētas, lai daudzpusīgi atspoguļotu Cēsu pilsētu un novadu Latvijas vēsturē.

Misija:

Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Cēsu novadu un Vidzemi, kā Latvijai svarīgu reģionālu kultūrvēsturisku centru pagātnē un tagadnē, savā darbā balstoties uz muzeja krājumu, tā izpēti un unikālo iespēju eksponēt un izmantot valsts nozīmes Kultūras pieminekli Cēsu Pilsmuižas kompleksu, lai uzturētu lepnuma un patriotisma jūtas vietējā kopienā, īpaši skolu jaunatnē un attīstītu kultūrtūrisma iespējas Vidzemē.

Darbība:

2007. gadā sākto restaurācijas un rekonstrukcijas darbu rezultātā muzeja ēka, Cēsu Jaunā pils, atguvusi 19. gadsimta arhitektonisko veidolu. 2012. gadā tā vēra durvis apmeklētājiem, rādot restaurētos vēsturiskos interjerus un vēstures ekspozīciju "Cēsis – Latvijas vēstures simbols". Jaunās pils trešais stāvs darbojas kā publisko aktivitāšu telpa, kur līdzās izglītojošajām programmām un interaktīvajai zonai pieejamas semināru un konferenču telpas. Pils bēniņu stāvā iekārtotās izstāžu zāles galvenā funkcija ir uz muzeja speciālistu pētnieciskā darba rezultātiem balstītas ikgadējās "lielās" izstādes, kas orientētas ne vien uz vietējo mērķauditoriju, bet arī uz Latvijas un ārzemju tūristiem . 2020.gadā vizuāli pārkārtota un saturiski papildināta pamatekspozīcijas daļa "Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē". Mākslas izstāžu darbība notiek Izstāžu namā. 2019. gadā Izstāžu nama piebūvē atvērts muzeja mākslas kolekcijas Cēsu novada mākslinieku darbu Atklātais krājums. Cēsu viduslaiku pils darbība balstās 2017. gadā aktualizētā un pašvaldības apstiprinātā attīstības stratēģijā. 2019.gadā pabeigti konservācijas darbi pils rietumu torņa iekštelpās. Pirmā un ceturtā stāva telpu logu ailās ievietoti koka slēģi. Liela apjoma mūru nostiprināšanas darbi veikti arī pils austrumu un dienvidu korpusos, kā arī pils kapelā un dienvidu tornī. Sakārtotās pils daļas apmeklētājiem ir pieejamas sākot ar 2020. gada tūrisma sezonas sākumu, 01.07.2020 dienvidu tornī atklāta pastāvīgā ekspozīcija "Dzīve uz pulvermucas". Kādreizējās priekšpils teritorijā ekspluatācijā nodota multifunkcionāla nojume un amatnieku darbnīcas, kurās ik dienas strādā dažādu viduslaikos populāru arodu meistari. 2021. gadā Cēsu Vēstures un mākslas muzejs ieguva reģionālā muzeja statusu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā pieejamā informācija par aktualitātēm; muzeja vēsturi; piedavājumiem skolām un apmeklētājiem (lekcijas, muzejpedagoģiskās programmas, piedāvājumi svinībām un pasākumiem, koncerti u.c.); informācija par ekspozīcijām, izstādēm un muzeja publikācijām; informācija par Jauno pili, Cēsu viduslaiku pili un Izstāžu namu; kontakti un darba laiki; kā arī muzeja fotogalerija.

Mājaslapas adrese:

Cēsu pils komplekss

Izveides (un pārveides) gads:

2022

Kas aktualizē informāciju:

Nodaļas "Cēsu tūrisma informācijas centrs" vadītāja, muzejpedagogs, galvenais speciālists atbildīgais par ekspozīciju un izstāžu darbu

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

35000

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

27 A5

Akreditācijas datums:

01.07.2021

Muzejs akreditēts līdz:

30.06.2026

Muzeja šifrs:

CM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Baltijas jūras Piļu un muzeju asociācija; Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO;

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. septembrim, muzejs strādā katru dienu no 10:00 līdz 18:00, izņemot pirmdienas. Pirmdienās apmeklētājiem atvērta viduslaiku pils no 10:00 līdz 18:00. Vakaros, kad Cēsīs notiek lieli pasākumi un koncerti, līdz to sākumam viduslaiku pils ir atvērta apmeklētājiem.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem ieskaitot); Bāreņiem un internātskolu audzēkņiem ; 1. un 2. grupas invalīdiem; Valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem; Starptautisko muzeja karšu īpašniekiem; Vienam skolotājam/audzinātājam (uz desmit skolēnu lielu klasi/pirmsskolas vecuma bērnu lielu grupu).
2 Muzeja apmeklējums Žurnālistiem – uzrādot preses karti un aizpildot anketu; Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināsanai; Muzeja kompleksā pašvaldības (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un viesiem; Mākslas savienības biedriem uz izstādēm Izstāžu namā – uzrādot Mākslas savienības kartes.
3 Iepazīšanās ar muzeja informatīvo bāzi- dažāda veida kartotēkām Visiem interesentiem
4 Iepazīšanās ar krājuma priekšmetiem Visiem interesentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieejas maksa muzeja kompleksā (Viduslaiku pils, Izstāžu nams, Izstādes Jaunajā pilī, teritorija) Pieaugušajiem - 5.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 10.00 EUR
2 Ieejas maksa muzeja kompleksā (Viduslaiku pils, Izstāžu nams, Izstādes Jaunajā pilī, teritorija) Skolēniem, pensionāriem, studentiem - 2.50; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 5.50 EUR
3 Ieejas maksa muzeja kompleksā (Viduslaiku pils, Izstāžu nams, Izstādes Jaunajā pilī, teritorija Ģimenēm ( 2 pieaug. ar bērniem līdz 16 g.vec.) - 9.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. 20.00 EUR
4 Ieejas maksa muzeja kompleksā (Viduslaiku pils, Izstāžu nams, Izstādes Jaunajā pilī, teritorija) Pieaugušo grupai, lielākai par 10 personām -10%
5 Ieejas maksa muzejā, uz pilsdrupām un pils dārzu Pieaugušajiem - 3.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 6.00 EUR Ģimenēm (2 pieaug. ar bērniem līdz 16 g.vec.) - 6.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 9.00 EUR
6 Ieejas maksa muzejā, uz pilsdrupām un pils dārzu Skolēniem, pensionāriem, studentiem - 1.50; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 3.50EUR Ģimenes biļete - 6.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 12.00 EUR
7 Ieejas maksa Atklātajā krājumā Pieaugušajiem - 1.00 Skolēniem, pensionāriem, studentiem - 1.00
8 Gida pakalpojums latviešu valodā Muzejs 1,5 st. - 27.00 Pilsdrupu apskate 1,5 st. - 27.00 Muzeja un Pilsdrupu apskate 2 st. - 35.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija 1 st. - 29.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija un Pilsdrupu apskate 3 st. - 52.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija un Muzeja apskate 3 st. - 61.00 Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1 st. - 44.00 Lielā Cēsu pilsētas ekskursija ar klienta autobusu 1,5 st. - 52.00
9 Gida pakalpojums svešvalodā Muzejs 1 st. - 35.00 Pilsdrupu apskate 1st. - 35.00 Muzeja un Pilsdrupu apskate 1.5 st. - 52.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija 1.5 st. - 43.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija un Pilsdrupu apskate 2.5 st. - 61.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija un Muzeja apskate 2.5 st. - 61.00 Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1 st. - 61.00 Lielā Cēsu pilsētas ekskursija ar klienta autobusu 1st. - 52.00
10 Kopēšana, skanēšana, laminēšana, izdrukas,izziņas Dažādi - 0.10 - 14.20
11 Dažāda veida nomas maksa Stunda - 2.85- 142.00
12 Sinhronās tulkošanas apskaņošana Stunda - 21.00 Diena - 71.00
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
cesupils.lv

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Militārais mantojums” Tālis Pumpuriņš projektā darbojās kā dalībnieka – Vidzemes Tūrisma Asociācijas vēstures eksperts Projekta „Militārais mantojums” ietvaros izveidot vienotu Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājumu 1.01.2020 - 31.12.2022 Galvenie partneri : Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs” un Igaunijas lauku tūrisma asociācija Igaunija
2 Erasmus + programmas ietvaros Erevānas Valsts Brjusova valodu un sociālo zinātņu universitātē (Armēnija) nolasītas 8 stundas lekcijas: Kultūras tūrisma problēmas Baltijas valstīs; Armēnijas un Latvijas kultūrvēsturiskie sakari 20. gs.; Ieskats Baltijas valstu nacionālās un valsts simbolikas izveidē 20. gs Informācijas apmaiņa par kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras tūrisma problēmām. Pieredzes apmaiņa. 19.-25.05.2022. Erevānas Valsts Brjusova valodu un sociālo zinātņu universitāte Armēnijā Erevāna Armēnija
3
4
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstādes “Vidzemes bruņniecība un Latvija” kataloga prezentācija, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs. Prezentēt muzeja izdevumu sadarbības partneriem un atbalstītājiem Vācijā. 04.09.2021 Baltijas bruņniecību apvienība Vācija
2 Dalība Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Militārais mantojums”. Projekts EST-LAT156 izveidot vienotu Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājumu. 1.01.2020 - 31.12.2022 Galvenie partneri : Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs” un Igaunijas lauku tūrisma asociācija Igaunija
3 Ungāru rotu izstāde sadarbībā ar Ungārijas vēstniecību Latvijā "Zema" Ungārijas dekoratīvi lietišķās mākslas popularizēšana 15.07.2021-5.09.2021 Ungārijas vēstniecība Latvijā Ungārija
4 Pieredzes apmaiņas seminārs ar "Cluj cultural Center" (Rumānija) un Igaunijas Nacionālais muzejs (Igaunija) Pieredzes apmaiņa pilotprojekta "Nosūtījums uz muzeju" ietvaros 15.11.2021. "Cluj cultural Center" (Rumānija) un Igaunijas Nacionālais muzejs (Igaunija) Rumānija
5 NORDPLUS projekts „Growing Seed Savers in Museums” (Nr. NPAD-2021/10201) Latvija, Brīvdabas Muzejs, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs Mantoto kultūraugu saglabāšana, agrobioloģiskās daudzveidības popularizēšana, dzīvo ekspozīciju veidošana, sabiedrības izglītošana. Vēsturisko augu sēklu vākšana, šķirņu apzināšana. 20.09.2021. 25.09.2021. DK-Danish Seed Savers DK-Den Gamle By DK-Hjortsvang Museum LT-Institute of Natural Agriculture EE-Estonian Open Air Museum Foundation Latvijas Brīvdabas muzejs Latvijas Permakultūras biedrība Dānija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Krievijas Valsts Ermitāžas starptautiska “18. Apaļā galda” konference “Muzejs un kultūras tūrisma problēmas”. Pēterburga - Cēsis onlainā Tālis Pumpuriņš ar referātu "Muzeji Latvijas simtgadei – izstāde “Latvijas gadsimts”." – 2020 Krievijas Valsts Ermitāža Pēterburga Krievija
2 Cēsis - Kauņa Komunikācija ar Kauņas pilsētas muzeja krājuma glabātāju Jurgitu Adomaitieni. Sadarbība turpināsies nākamajā gadā. Iegūt informāciju par muzeju krājumu digitalizācijas norises gaitu un problēmu risinājumu Lietuvā. Iegūtā informācija tiks izmantoti ziņojuma "Digitālie materiāli muzeju krājumā. Lietuvas pieredze " (D.Tabūne) sagatavošanai un nolasīšanai Latvijas muzeju darbinieku seminārā DIGITĀLIE MATERIĀLI MUZEJU KRĀJUMĀ, kas paredzēts 2021.gada 24.maijā. 2020 Kauņas pilsētas muzejs Kauņa Lietuva
3 Sadarbība izstādes “Vidzemes bruņniecība un Latvija” kataloga tapšanas gaitā Izstādes “Vidzemes bruņniecība un Latvija” katalogs. Sadarbības partneru iesaistīšana kataloga rediģēšanā. Finansējuma piesaistē un finansēšanā. 2015-2021 Baltijas bruņniecību apvienība un privātpersonas Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja galvenā ēka Cēsu Jaunā pils Pils laukums 9 Pašvaldības īpašums 1777 (13.-18.gs.) 6205
Muzeja galvenai ēkai klātpiebūvētais Apmeklētāju centrs Pils laukums 9 Pašvaldības īpašums 2008
Izstāžu nams Pils laukums 3 Pašvaldības īpašums 18.gs. 6204
Viduslaiku pilsdrupas Pašvaldības īpašums 1213, 13.-15.gs. 6206
CVMM krājuma pagaidu glabātava Gaujas ielā 6 Pašvaldības īpašums 18.gs. II p. 6198
CVMM krājuma pagaidu glabātava Poruka ielā 8 Juridisko personu īpašums ap 1970.gadi
CVMM krājuma pagaidu glabātava Skolas iela 6 Pašvaldības īpašums 1778
CVMM krājuma pagaidu glabātava Gaujas iela 8 Fizisko personu īpašums 19.gs.beigas
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja galvenā ēka Cēsu Jaunā pils
Muzeja galvenai ēkai klātpiebūvētais Apmeklētāju centrs
Izstāžu nams
Viduslaiku pilsdrupas
CVMM krājuma pagaidu glabātava Gaujas ielā 6
CVMM krājuma pagaidu glabātava Poruka ielā 8

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

3458

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1786
Krājuma telpas 892
Pārējās telpas 780
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas