Apraksts

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs ir dibināts 1925. gadā un ir viens no vecākajiem muzejiem Latvijā. Kopš 1949. gada muzejs atrodas Cēsu Jaunajā pilī, kas 18. gadsimta otrajā pusē uzcelta kādreizējās ordeņa pils priekšpils aizsardzības ēkas vietā, kā dzīvojamā ēka. 2007. gadā pilī sākās restaurācijas un rekonstrukcijas darbi, kas noslēdzās 2012. gada vasarā ar ekspozīcijas "Cēsis - Latvijas vēstures simbols" atvēršanu apmeklētājiem. Muzeja pārziņā ir Izstāžu nams, kurā koncentrējas Cēsu pilsētas mākslas dzīve un Cēsu viduslaiku pils. Muzeja krājumu veido 164 745 pagātnes liecību, kas mērķtiecīgi komplektētas, lai daudzpusīgi atspoguļotu Cēsu pilsētas un novada devumu Latvijas kultūrvēsturē.

Misija:

Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Cēsīm un Vidzemi kā Latvijai svarīgu reģionālu kultūrvēsturisku centru pagātnē un tagadnē, balstoties uz muzeja krājumu, tā izpēti un unikālo iespēju eksponēt un izmantot valsts nozīmes kultūras pieminekli Cēsu pils kompleksu, lai uzturētu lepnuma un patriotisma jūtas vietējos iedzīvotājos un attīstītu kultūras tūrisma iespējas Vidzemē.

Darbība:

2007. gadā sākto restaurācijas un rekonstrukcijas darbu rezultātā muzeja ēka, Cēsu Jaunā pils, atguvusi 19. gadsimta arhitektonisko veidolu. 2012. gadā tā vēra durvis apmeklētājiem, rādot restaurētos vēsturiskos interjerus un vēstures ekspozīciju "Cēsis – Latvijas vēstures simbols". Jaunās pils trešais stāvs darbojas kā publisko aktivitāšu telpa, kur līdzās izglītojošajām programmām un interaktīvajai zonai pieejamas semināru un konferenču telpas. Pils bēniņu stāvā iekārtotās izstāžu zāles galvenā funkcija ir uz muzeja speciālistu pētnieciskā darba rezultātiem balstītas ikgadējās "lielās" izstādes, kas orientētas ne vien uz vietējo mērķauditoriju, bet arī uz Latvijas un ārzemju tūristiem . 2020.gadā vizuāli pārkārtota un saturiski papildināta pamatekspozīcijas daļa "Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē". Mākslas izstāžu darbība notiek Izstāžu namā. 2019. gadā Izstāžu nama piebūvē atvērts muzeja mākslas kolekcijas Cēsu novada mākslinieku darbu Atklātais krājums. Cēsu viduslaiku pils darbība balstās 2017. gadā aktualizētā un pašvaldības apstiprinātā attīstības stratēģijā. 2019.gadā pabeigti konservācijas darbi pils rietumu torņa iekštelpās. Pirmā un ceturtā stāva telpu logu ailās ievietoti koka slēģi. Liela apjoma mūru nostiprināšanas darbi veikti arī pils austrumu un dienvidu korpusos, kā arī pils kapelā un dienvidu tornī. Sakārtotās pils daļas apmeklētājiem ir pieejamas sākot ar 2020. gada tūrisma sezonas sākumu, 01.07.2020 dienvidu tornī atklāta pastāvīgā ekspozīcija "Dzīve uz pulvermucas". Kādreizējās priekšpils teritorijā ekspluatācijā nodota multifunkcionāla nojume un amatnieku darbnīcas, kurās ik dienas strādā dažādu viduslaikos populāru arodu meistari.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Mājas lapā pieejamā informācija par aktualitātēm; muzeja vēsturi; piedavājumiem skolām un apmeklētājiem (lekcijas, muzejpedagoģiskās programmas, piedāvājumi svinībām un pasākumiem, koncerti u.c.); informācija par ekspozīcijām, izstādēm un muzeja publikācijām; informācija par Jauno pili, Cēsu viduslaiku pili un Izstāžu namu; kontakti un darba laiki; kā arī muzeja fotogalerija.

Mājaslapas adrese:

Cēsu muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2011

Kas aktualizē informāciju:

Nodaļas "Cēsu tūrisma informācijas centrs" vadītāja, muzejpedagogs, galvenais speciālists atbildīgais par ekspozīciju un izstāžu darbu

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

27A4

Akreditācijas datums:

16.06.2016

Muzejs akreditēts līdz:

15.06.2021

Muzeja šifrs:

CM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības aģentūra

Padotība/piederība:

Pašvaldības aģentūras ''Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" nodaļa

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Baltijas Piļu un muzeju asociācija; Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO; Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecības centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. septembrim, muzejs strādā katru dienu no 10:00 līdz 18:00, izņemot pirmdienas. Pirmdienās apmeklētājiem atvērta viduslaiku pils no 10:00 līdz 18:00. Vakaros, kad Cēsīs notiek lieli pasākumi un koncerti, līdz to sākumam viduslaiku pils ir atvērta apmeklētājiem.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem ieskaitot); Bāreņiem un internātskolu audzēkņiem ; 1. un 2. grupas invalīdiem; Valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem; Starptautisko muzeja karšu īpašniekiem; Vienam skolotājam/audzinātājam (uz desmit skolēnu lielu klasi/pirmsskolas vecuma bērnu lielu grupu).
2 Muzeja apmeklējums Žurnālistiem – uzrādot preses karti un aizpildot anketu; Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināsanai; Muzeja kompleksā pašvaldības (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un viesiem; Mākslas savienības biedriem uz izstādēm Izstāžu namā – uzrādot Mākslas savienības kartes.
3 Iepazīšanās ar muzeja informatīvo bāzi- dažāda veida kartotēkām Visiem interesentiem
4 Iepazīšanās ar krājuma priekšmetiem Visiem interesentiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas maksa muzeja kompleksā (Viduslaiku pils, Izstāžu nams, Izstādes Jaunajā pilī, teritorija) Pieaugušajiem - 5.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 6.00 EUR
2 Ieejas maksa muzeja kompleksā (Viduslaiku pils, Izstāžu nams, Izstādes Jaunajā pilī, teritorija) Skolēniem, pensionāriem, studentiem - 2.50; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 3.50 EUR
3 Ieejas maksa muzeja kompleksā (Viduslaiku pils, Izstāžu nams, Izstādes Jaunajā pilī, teritorija Ģimenēm ( 2 pieaug. ar bērniem līdz 16 g.vec.) - 9.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. 12.00 EUR
4 Ieejas maksa muzeja kompleksā (Viduslaiku pils, Izstāžu nams, Izstādes Jaunajā pilī, teritorija) Pieaugušo grupai, lielākai par 10 personām -10%
5 Ieejas maksa muzejā, uz pilsdrupām un pils dārzu Pieaugušajiem - 3.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 4.00 EUR Ģimenēm (2 pieaug. ar bērniem līdz 16 g.vec.) - 6.00; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 9.00 EUR
6 Ieejas maksa muzejā, uz pilsdrupām un pils dārzu Skolēniem, pensionāriem, studentiem - 1.50; vasaras sezonā 01.05.-30.09. - 2.50EUR
7 Ieejas maksa Atklātajā krājumā Pieaugušajiem - 1.00 Skolēniem, pensionāriem, studentiem - 1.00
8 Gida pakalpojums latviešu valodā Muzejs 1,5 st. - 27.00 Pilsdrupu apskate 1,5 st. - 27.00 Muzeja un Pilsdrupu apskate 2 st. - 35.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija 1 st. - 29.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija un Pilsdrupu apskate 3 st. - 52.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija un Muzeja apskate 3 st. - 61.00 Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1 st. - 44.00 Lielā Cēsu pilsētas ekskursija ar klienta autobusu 1,5 st. - 52.00
9 Gida pakalpojums svešvalodā Muzejs 1 st. - 35.00 Pilsdrupu apskate 1st. - 35.00 Muzeja un Pilsdrupu apskate 1.5 st. - 52.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija 1.5 st. - 43.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija un Pilsdrupu apskate 2.5 st. - 61.00 Cēsu Vecpilsētas ekskursija un Muzeja apskate 2.5 st. - 61.00 Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1 st. - 61.00 Lielā Cēsu pilsētas ekskursija ar klienta autobusu 1st. - 52.00
10 Kopēšana, skanēšana, laminēšana, izdrukas,izziņas Dažādi - 0.10 - 14.20
11 Dažāda veida nomas maksa Stunda - 2.85- 142.00
12 Sinhronās tulkošanas apskaņošana Stunda - 21.00 Diena - 71.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Cēsu p/a „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu vēstures un mākslas muzejs” nolikums 14.07.2004 Protokols 2004/Nr.7,punkts 1:Pēdējie grozījumi 2016.gada 22.aprīlis
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājumu 21.11.2005 Protokols 2005/Nr.5, punkts1; 2008/Nr.1, punkts 1, 2011.g. 3.janv., prot. Nr.1/2011; Pēdējie grozījumi apstiprināti 2016.gada 1.aprīlī
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 05.05.2008 Nr. DA-I-05/08
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” darba kārtības noteikumi 05.04.2004 RĪKOJUMS 2004/nR.9
5. Darba drošības u.c. noteikumi Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras nolikums. 07.04.2008 NR. DA-ORG1-01/08
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
2 Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” klientu apkalpošanas rokasgrāmata 01.01.2007 Par jaunu izstrādāta 2015.gadā
3 Noteikumi par apmeklētāju apmeklēšanas kārtību Atklātajā krājuma glabātavā 12.05.2012 Protokols Nr.7, 2012
4 Muzeja Padomes nolikums 10.03.2016
5 Krājuma Komisijas nolikums 10.03.2016

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

164746

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

121618

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1513

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

921

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 204 112
2. Dāvinājumi 712 499
6. Citi iegūšanas veidi 583 296

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

107

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Kartes un plāni restaurācija un konservācija 30
2 arheoloģiskie metāla priekšmeti konservācija 50
3 arheoloģiskie koka priekšmeti konservācija 7
4 gleznas un grafiskie darbi restaurācija 20

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

9706

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

24

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

23032

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1512

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

921

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Cēsu muzeja lokālā datu bāze (no 2020.gada dati tiek eksportēta uz kopkatalogu) 34874 1513 uz MC Access platformas
Datu bāze "Cēsnieks un viņa nams" (D. Cepurīte): https://www.cesis.lv/lv/novads/cesu-novads/cesnieks-un-vina-nams/ 318
Elektroniskā datu bāze „Cēsu pils arheoloģiskie priekšmeti”(G. Kalniņš): arheo.cesis.lv 250 80 Wordpress
Elektoniskā datu bāze "Meandrs": http://www.meandrs.lv 33362

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3412

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4628

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2897

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Cēsu vēstures un vēsturisko interjeru ekspozīcija "Cēsis-Latvijas vēstures simbols" 2738 1462
2 Cēsu Jaunās pils virtuve 165 117
3 Atklātais krājums ar pastāvīgo ekspozīciju "Senā skola". 1485 1093
4 Atklātais krājums "Cēsu mākslinieku darbi Cēsu muzeja krājumā", pastāvīga ekspozīcija 240 225

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

563

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

515

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pirmais gads. Cēsnieki, Cēsis un Latvijas valsts. 1918-1919 121 111
2 Irinas Vorkales grāmatu ilustrāciju izstāde “Apburtais pilskalns” 4 4
3 Laika liecinieki: Cēsu Vēstures un mākslas muzejam 95 270 254
4 Cēsu valsts ģimnāzija Latvijas valstij: No Millera reālskolas līdz valsts ģimnāzijai 123 101
5 Jēkabs Strazdiņš, (1905-1958) Darbi un kolekcija 45 45

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

451

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

367

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 grafikas un zīmējumi restaurācija restauratore Ārija Ubarste 7 7 02.01.2020 03.12.2020
2 Tēlnieka Kārļa Jansona memoriālie priekšmeti eksponēšana izstādē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 5 5 02.01.2020 31.12.2020
3 Āraišu ezerpils dzīvojamās mājas modelis eksponēšana izstādē Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks 1 1 02.01.2020 01.03.2020
4 Ķeveru kulta akmens eksponēšana vidē Auļukalna muiža 1 01.01.2020 31.12.2021
5 Jēkaba Strazdiņa gleznas restaurācija restauratore Silvija Orbidāne 6 6 01.01.2020 03.07.2020
6 Etnogrāfiskie un sadzīves priekšmeti eksponēšana Cēsu pilsētas 5.PII 22 19 01.01.2020 31.12.2020
7 Etnogrāfiskie un sadzīves priekšmeti eksponēšana pamatekspozīcijā Drustu muzejs 42 34 01.01.2020 31.12.2020
8 Sadzīves priekšmeti eksponēšana SIA Ungurmuiža 2 2 01.01.2020 31.12.2020
9 Grāmatas eksponēšana pamatekspozīcijā Valkas novadpētniecības muzejs 2 2 01.01.2020 31.12.2020
10 Etnogrāfiskie priekšmeti eksponēšana pamatekspozīcijā K. Skalbes memoriālais muzejs 17 17 01.01.2020 31.12.2020 23.07.2020 Atbilst
11 Dokumenti, fotogrāfijas sadzīves un etnogrāfiskie priekšmeti eksponēšana pamatekspozīcijā E. Dārziņa memoriālai muzejs "Jāņaskolā" 77 70 01.01.2020 31.12.2020 23.07.2020 Atbilst
12 Etnogrāfiskie un sadzīves priekšmeti eksponēšana pamatekspozīcijā A. Austriņa memoriālais muzejs 65 51 01.01.2020 31.12.2020 23.07.2020 Atbilst
13 Akvareļi eksponēšana Cēsu 2. pamatskola 16 16 01.01.2020 31.12.2020
14 Glezna eksponēšana Zosēnu pagasts 1 1 01.01.2020 31.12.2020
15 Viduslaiku ieroči eksponēšana pamatekspozīcijā Bauskas pils muzejs 5 4 01.01.2020 31.12.2020
16 Etnogrāfiskie priekšmeti eksponēšana IK Aušanas darbnīca "Vēverīšas" 7 4 01.01.2020 31.12.2020
17 Mūzikas instruments eksponēšana Cēsu Sv. Jāņa baznīca 1 1 01.01.2020 31.12.2020
18 Skulptūra glabāšana Vides risinājumu institūts 1 01.01.2020 31.12.2020 16.11.2020 Daļēji atbilst Plānots 2021.gadā veikt uzlabojumus skulptūras novietošanā
19 Gleznas eksponēšana PA Sociālais centrs 6 6 01.01.2020 31.12.2020
20 Etnogrāfiskie un sadzīves priekšmeti eksponēšana E. Veidenbauma memoriālais muzejs 60 42 01.01.2020 31.12.2020 21.08.2020 Atbilst
21 Ceļojoša izstāde "Cēsnieki brīvības cīņās" eksponēšana Stalbes pamatskola 1 17.01.2020 27.01.2020
22 Arheoloģiskie kaula priekšmeti zīmēšanai Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Dzintra Zemīte 34 34 01.01.2020 31.01.2020
23 Arodskolnieka apģērbs eksponēšanai skolas jubilejas pasākumā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 4 31.01.2020 10.02.2020
24 Arheoloģiskie koka priekšmeti zīmēšana Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Dzintra Zemīte 6 6 01.01.2020 31.12.2020
25 Arheoloģija eksponēšana pamatekspozīcijā Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks 2 2 16.06.2020 31.12.2020
26 Gleznas restaurācija Restauratore Silvija Orbidāne 7 7 03.07.2020 15.10.2020
27 Gleznas eksponēšana Vaives Tautas nams 7 7 09.07.2020 31.12.2020
28 Gleznas eksponēšana projekta "Drustu bagātības meklējot ietvaros" 21 21 08.09.2020 20.10.2020
29 Ceļojoša izstāde "Deficīts un blats" eksponēšana Cēsu Zonālais Valsts arhīvs 2 22.09.2020 31.12.2020
30 Skulptūra eksponēšana izstādē Valmieras muzejs 1 16.10.2020 09.12.2020
31 Ceļojoša izstāde "Sarkanbaltsarkanā Latvijas..." eksponēšana Jaunjelgavas Kultūras nams 20 16.10.2020 06.11.2020
32 Gleznas eksponēšana izstādē Māksliniece Kristīne Rozenberga 2 2 19.11.2020 31.12.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 5053 2182 7235
Digitālo attēlu izgatavošanai 311 79 390

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 8 8
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

4

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Evita Muceniece Uzziņu dienests 118 Cēsīs 15.01.2019 20.05.2020 izstāde pabeigts
2 Vija Rozentāle Vidzemes bruņniecība un Latvija 01.01.2014 17.09.2020 izstāde, katalogs pabeigts
3 Tālis Pumpuriņš Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē. 01.03.2020 15.06.2021 Saturiski papildināt muzeja pamatekspozīcijas daļu par karoga vēsturi; Monogrāfijas "Sarkanbaltsarkanās Latvijas karoga krāsas" papildināts atkārtots izdevums. Ekspozīcija papildināta un ir piejama apmeklētājiem no 2020.gada novembra; veikti saturiski un ilustratīvi papildinājumi un izmaiņas jau publicētajā grāmatas daļā; savākti materiāli publicētās grāmatas papildināšanai 60 lpp.apjomā.
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Tālis Pumpuriņš Cēsu pilsdrupu vēsturiskie skati. Cēsu pils raksti III: arheoloģija, arhitektūra, vēsture. Sast. un atb. red. Gundars Kalniņš. – Cēsis, Cēsu pils saglabāšanas fonds, 2020. – 203.- 221. lpp. 19 lpp.
2 Tālis Pumpuriņš Vidzemes bruņniecības ieguldījums izglītībā un zinātnē. Beitrag der Livländischen Ritterschaft zur Bildung und Wissenschaft. Vidzemes bruņniecība un Latvija. Izstādes katalogs. Sast. Vija Rozentāle, Pārsla Pētersone. (latviešu un vācu val.). – Cēsis, Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, 2020. 20 lpp.
3 Tālis Pumpuriņš Pētera Šmita līdzdalība latviešu patriotisma popularizēšanā Pirmā pasaules kara laikā. Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai/ sast. un atb.red. Mārīte Saviča; LU Bibliotēka. – Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2020 7 lpp.
4 Tālis Pumpuriņš Ieskats latviešu luterisko dziesmu grāmatu izdošanas tradīcijās 16.-20. gadsimtā.– Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā. Katalogs/ sast. Līga Kreišmane, red. Dāvis Beitlers. – Turaidas muzejrezervāts, 2020 21 lpp.
5 Tālis Pumpuriņš Latvijas atbrīvošanas kara cīnītāju piemiņas dienas tradīcija no 1920. līdz. 1940. gadam. Nolasīts Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiska konference “30. Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2020. g. 30.-31. janvārī.
6 Tālis Pumpuriņš Latvijas Universitātes studenti - Latvijas valsts dibinātāji (1919-1940). Nolasīts Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Personības. Laiks. Latvijas Universitāte». Rīga, 2020.g. 2.martā.
7 Tālis Pumpuriņš Muzeji Latvijas simtgadei – izstāde “Latvijas gadsimts”. – Nolasīts Krievijas Valsts Ermitāžas starptautiskā “18. Apaļā galda” konference “Muzejs un kultūras tūrisma problēmas”. Sanktpēterburga, 2020.g. 2.-3. aprīlis (sakarā ar Covid-19, konference bija onlain režīmā, referāti publicēti krājumā).
8 Tālis Pumpuriņš Latvijas valsts dibinātāji un Agrārā reforma: personālijas, attieksme, konflikti. - Nolasīts Turaidas muzejrezervāta starpdisciplināra konference “Agrārajai reformai – 100”. Turaida, 2020. g. 15. oktobrī.
Muzeja rakstu krājumi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Gundars Kalniņš (sast.) Cēsu pils raksti III 232 lpp .
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Vija Rozentāle, Pārsla Pētersone (sast.) Vidzemes bruņniecība un Latvija Izstādes "Vidzemes bruņniecība un Latvija" katalogs 926 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Tālis Pumpuriņš Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā. Rakstu krājums. Sast. Valda Kļava. Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. (marts) 2 lpp. Recenzija zinātniskam krājumam.
2 Tālis Pumpuriņš Senā Rīga 10. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. Rakstu krājums. Zin.red. un sast. Ieva Ose. – Rīga, Zinātne, 2020. (decembris). 1 lpp. Recenzija zinātniskam krājumam.
3 Tālis Pumpuriņš Valmieras Mūzikas skolas sākumgadi. Personību un ēku likteņi. I. – V. -Liesma (pielikums Valmierietis). 2020. g. 26. augustā, 30. septembrī, 4. un 25. novembrī, 30. decembrī. 30 lpp. Publikācja presē
4 Tālis Pumpuriņš Музеи к 100-летию Латвии - выставка «Век Латвии». «Музей и проблемы культурного туризма. Материалы восемнадцатого Круглого стола». – Санктпетербург, Государственный Эрмитаж, 2020. 10000 zīmes Publikācija konferences materiālu krājumā
5 Dace Cepurīte "Pirms 30 gadiem-1990.gada 4.maijā" 8404 zīmes Publikācija Cēsu domes mājas lapā
6 Dace Cepurīte "PRET LATVIEŠU TAUTU VĒRSTĀ TOTALITĀRĀ KOMUNISTISKĀ REŽĪMA GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA LATVIJĀ" (6.dec.) 6075 zīmes http://www.muzejs.cesis.lv/lv/aktualitates/
7 Kristīne Skrīvere Referāts -atskaite par dalību NEMO konferencē Tartu, Igaunijā 2019. gada 7.–9. novembrī; Latvijas muzeju biedrības kopsapulcē 27.02.2020
8 Kristīne Skrīvere Referāts "ATR un muzeju nozare" LMB un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja organizētā Vidzemes reģiona muzeju tikšanās reizē 05.10.2020 Vidzemes reģiona muzeju tikšanās
9 Kristīne Skrīvere Ziņojumi jaundibināmā Cēsu novada muzeju un kultūras mantojuma institūciju pārvaldības darba grupā 12., 19.12.2020
10 Kristīne Skrīvere "Muzeju krājums kā iedvesmas avots : Cēsu Vēstures un mākslas muzeja piemērs" Cēsu uzņēmēju forums, 27.oktobris
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Gundars Kalniņš "Dzīve uz pulvera mucas" Cēsu viduslaiku pils dienvidu tornī 34 lpp.
2 Tālis Pumpuriņš, Vija Rozentāle Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē. 22 lpp.
3 Dace Tabūne Jānis Apals - Āraišu ezerpils pētnieks un rekonstrukcijas autors 66 lpp.
4 Dace Tabūne, Kristīne Skrīvere, Iveta Mērziņa, Dace Cepurīte, Evita Muceniece, Tālis Pumpuriņš, Vija Rozentāle Laika liecinieki. Cēsu vēstures un mākslas muzejam 95. 78 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Evita Muceniece Tiešsaistes nodarbība “Ko Tu zini par Latviju?” Radīt interesi un pilnveidot bērna izpratni par Latvijas valsts izveidi no idejas līdz reālam iznākumam - Latvijas Republikas dibināšanai. Skaidrot novadnieku ieguldījumu latviešu nācijas veidošanās un attīstības procesos. Sekmēt nacionālās identitātes veidošanos, veicināt patriotisko jūtu un atbildības sajūtu par dzimtā novada un dzimtenes labklājību un tālāku attīstību. 3 lp.
2 Evita Muceniece Barikādes atmiņās Izzināt jaunāko laiku vēsturi Latvijā caur savas dzimtas un citu barikāžu dalībnieku atmiņu stāstiem. Audzināt patriotismu. 2 lp.
3 Evita Muceniece, Kristīne Timermane Malēja Izlaušanās istaba “Cēsu kauju leģendas” Aktualizēt Latvijas Neatkarības kara jautājumu ar konkrētiem notikumiem un personām Cēsu kauju laikā 1919. gada jūnijā. 3 lp.
4 Evita Muceniece Spēle “Ziemassvētku eklektika” Ar nosacīti vēsturisku piesitienu arī Ziemassvētkos mūsu auditorijai likt sajust, ka muzejs ir tepat ar "roku" aizsniedzams. Protams, mērķis arī jaunas auditorijas piesaiste. 2 lp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

12

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Konservēto arheoloģisko priekšmetu apraksta kartotēka 57

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 65691
Individuālie 45563
Pārējie 12326
Apmeklētāji grupās 7802
Skolēni grupās 2045
Ārzemnieki grupās 2698
Pārējie grupās 3059
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

17164

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

236

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1804

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

652

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

265

Lekciju skaits muzejā:

7

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

55

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1258

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

223

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

2551

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

28

tai skaitā muzejā:

26

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Gundars Kalniņš Cēsu pils vēsture 1 15 Cēsu pils gidi un jauno gidu kursu dalībnieki
2 Vija Rozentāle Lekciju cikls: Cēsu Jaunā pils un pilsmuižas īpašnieki. 17. – 19. gs.” (25.02.2020.) 1 30 Cēsu pils gidi un jauno gidu kursu dalībnieki
3 Vija Rozentāle Lekciju cikls: Cēsu Jaunās pils būvniecība un interjeri”. (27.02.2020.) 1 30 Cēsu pils gidi un jauno gidu kursu dalībnieki
4 Dace Tabūne Cēsis - nozīmīgs administratīvais, politiskais un saimnieciskais centrs 16.-19. gs. 1 22 Cēsu pils gidi un jauno gidu kursu dalībnieki
5 Dace Tabūne Cēsu pilsētas un novada ieguldījums latviešu izglītības un nacionālās pašapziņas veidošanā un attīstībā 18.-19. gs. 1 24 Cēsu pils gidi un jauno gidu kursu dalībnieki
6 Dace Cepurīte Cēsnieks un viņa nams: Rīgas iela 1 21 Pieaugušie
7 Dace Cepurīte Auksta ūdens dziedniecības iestādes Cēsīs 19.-20.gs. 1 9 Pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Evita Muceniece Tiešsaistes nodarbība “Ko Tu zini par Latviju?” 2020 11 183 Skolēni, 160 Pieaugušie 23
2 Evita Muceniece Barikādes atmiņās 2020 17 548 Sākumskola 465 Pamatskola 53 Pieaugušie 30
3 Evita Muceniece Deficīts un Blats 2017 1 41 Pamatskola 29 Pieaugušie 12
4 Evita Muceniece Uzdevumiem pa pēdām 2015 8 129 Sākumskola 20 Pamatskola 99 Pieaugušie 10
5 Sanda Salmiņa Senā skola 2014 4 66 Pamatskola 61 Pieaugušie 5
6 Evita Muceniece Riekstu kalna arheologs 2012 4 75 Pamatskola 68 Pieaugušie 7
7 Evita Muceniece Sveču balle 2012 7 182 Pirmsskola 80 Sākumskola 62 Pieaugušie 40
8 Evita Muceniece Seno lietu pasaulē 2009 1 11 Pamatskola 9 Pieaugušie 2
9 Evita Muceniece Pirmklasnieks muzejā 2006 2 23 Pirmsskola 15 Pieaugušie 8
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Ieva Kalniņa Viduslaiku dzīres 2005 34 796 Pieaugušie
2 Gundars Kalniņš, Ieva Kalniņa Viduslaiku spēles 2020.gadā programmai "Viduslaiku spēles" izveidotas trīs apakšgrupas - "Enku, drenku, drilli, drū", "Viens, divi, aiziet!" un "Gatavojies kaujai!" - pielāgojot saturu dažādām skolēnu vecuma grupām. 2006 18 420 Skolēni
3 Guna Rukšāne Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Voltera fon Pleteberga 1996 7 198 Pieaugušie
4 Gundars Kalniņš, Ieva Kalniņa Kas dzīvoja Cēsu pilī 2006 5 116 Skolēni
5 Ieva Kalniņa Viduslaiku kāzas 2005 2 140 Pieaugušie
6 Ieva Kalniņa Viesos pie grāfa Zīversa 2014 1 24 Pieaugušie
7 Evita Muceniece Dzimšanas dienas svinības muzejā 2016 5 59 Sākumskolas skolēni 41 Pieaugušie 18
8 Evita Muceniece, Kristīne Timermane Malēja Izlaušanās istaba “Cēsu kauju leģendas” 2020 31 114 Skolēni 18, pieaugušie 96
9 Elita Muceniece Pasākums tiešsaistē spēle “Ziemassvētku eklektika” 21.12.2020-04.01.2021 2020 1 401 Dažāda vecuma grupu dalībnieki
10 Gundars Kalniņš Aktivitāšu mugursoma "Sikspārnēns" 2011 92 270 Ģimenes ar bērniem
11 Ieva Kalniņa Cēsu pils gidu kursi (27 ir vienas grupas nodarbību skaits) 2004 27 13 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Irinas Vorkales grāmatu ilustrāciju izstāde “Apburtais pilskalns” atklāšana. 17.01.2020 Cēsu Jaunās pils Semināru zāle 1 38 Latvijas grāmatu ilustratori, Cēsu mākslinieki, cēsinieki
2 1991. gada barikādes atmiņās. Barikāžu atceres pasākums skolēniem. 17.01.2020 Jaunās pils pagalmā 1 31 Cēsu un novada skolu audzēkņi
3 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums ģimenēm Cēsu Jaunajā pilī. 18.01.2020 Jaunās pils semināru zāle 1 81 Cēsnieku ģimenes ar bērniem
4 1991. gada barikāžu atcerei. Multiplikācijas filma “BARIKĀDES” (rež. Edgars Engīzers). 18.01.2020-25.01.2020 Jaunās pils semināru zāle 14 548 Cēsu un novada skolu audzēkņi
5 Meistarklase bērniem izstādē ‘’Atrasts grāmatā’’ 16.02.2020 Izstāžu namā 1 15 Cēsu ģimenes ar bērniem
6 Muzejpedagoģiskās nodarbības “Deficīts un Blats” prezentācija Cēsu 2. pamatskolā 20.02.2020 Cēsu 2.pamatskola 1 41 Skolēni 29, Pieaugušie 12
7 Meistarklase bērniem izstādē ‘’Atrasts grāmatā’’ 08.03.2020 Izstāžu namā 1 16 Cēsu ģimenes ar bērniem
8 Izstādes “Laika liecinieki: Cēsu Vēstures un mākslas muzejam 95” atklāšana. 29.05.2020 Jaunās pils Bēniņu izstāžu zālē 1 50 Cēsnieki, muzeja darbinieki
9 Skolotāju, muzeja draugu tikšanās Pils dārzā 01.06.2020 Cēsu pils dārzā 1 5 Cēsnieki
10 "Cēsu pils raksti III" prezentācijas pasākums 12.06.2020 Cēsu pils dārzā 1 14 Cēsnieki, muzeja darbinieki
11 Komunistiskā terora upuru piemiņas diena: Svētbrīdis pie piemiņas akmens pie Cēsu dzelzceļa stacijas. 14.06.2020 Pie piemiņas akmens pie Cēsu dzelzceļa sliedēm 1 70 Cēsu pilsētas un novada represētie
12 Pasākums muzeja 95 gadu jubilejas izstādē “Laika liecinieki”: Sarunas ar cēsiniekiem, tēmu pieteicējiem un izstādes satura veidotājiem. 17.06.2020 Jaunās pils Bēniņu izstāžu zālē 1 36 Cēsnieki, muzeja darbinieki
13 Rīgas Foto biennāles ‘’Transformācija X2’’ izstādes atklāšana 19.06.2020 Izstāžu namā 1 30 Cēsu pilsētas sabiedrība, mākslinieki
14 Ekspozīcijas "Dzīve uz pulvermucas" Cēsu pils dienvidu tornī atklāšana 01.07.2020 Cēsu Viduslaiku pilī 1 130 Cēsu pilsētas sabiedrība, viesi
15 Cēsu pilsētai 814: Izzinošs pasākums pilsētas svētku laikā muzeja atvērtajā krājumā Skolas ielā 6. 08.07.2020 Atklātā krājuma glabātava Cēsīs Skolas ielā 6 1 26 Ģimenes ar bērniem
16 Arta Butes ‘’Art Cool’’ un Ivara Miķelsona ‘’Uzkāp tur nezin kur’’ izstāžu atklāšana 24.07.2020 Izstāžu nams 1 80 Cēsu pilsētas sabiedrība, mākslinieki
17 Fon Kampenhauzenu vēstuļu lādītes noslēpumi u.c.: Izzinošs pasākums muzeja atvērtajā krājumā Skolas ielā 6. 08.08.2020 Atklātā krājuma glabātava Cēsīs Skolas ielā 6 1 16 Ģimenes ar bērniem
18 Baltijas ceļam - 31: Izzinošs pasākums muzeja atvērtajā krājumā Skolas ielā 6. 22.08.2020 Atklātā krājuma glabātava Cēsīs Skolas ielā 6 1 7 Ģimenes ar bērniem
19 Andas Munkevicas ‘’Sabiedrība stiklā un Jutas Rindinas ‘’Inventarizācija’’ izstāžu atklāšana 11.09.2020 Izstāžu nams 1 40 Cēsu pilsētas sabiedrība, mākslinieki
20 Saruna "Arheologam, Āraišu ezerpils pētniekam un rekonstrukcijas autoram JĀNIM APALAM 90" Saruna notiek 10.septembrī, publicēta Jāņa Apala dzimšanas dienā 17.septembrī. https://www.youtube.com/watch?v=lr6hwi_m07s Sarunā piedalās: LZA prezidents O. Spārītis, LKMP vadītājs Juris Dambis, vēsturnieks, arheologs. LZA īstenais loceklis A.Caune, ģeogrāfijas dokt, LZA korespondētājlocekle Aija Melluma, vēsturniece, J. Apala studente Aksilda Petrēvica, Jāņa Apala dzīvesbiedre, arheoloģe Zigrīda Apala, vēsturnieks Gints Apals, Cēsu muzeja direktore Kristīne Skrīvere. Sarunu vada Dace Tabūne. 10.09.2020 Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē Rīgā 1 9 340 skatījumi
21 Cēsu muzeja grāmatas “Vidzemes bruņniecība un Latvija” atvēršanas svētki. 18.09.2020 Jaunās pils Lielais salons 1 60 Latvijas muzeju darbinieki, Cēsu novada pašvaldības un muzeja darbinieki
22 Cēsu skolas 26.09.2020 Atklātā krājuma glabātavā Skolas ielā 6 1 Ģimenes ar bērniem
23 Izstādes “Cēsu valsts ģimnāzija Latvijas valstij: No Millera reālskolas līdz valsts ģimnāzijai” atklāšana 02.10.2020 Jaunās pils Semināru zālē 1 45 Cēsu novada skolotāji, muzeja darbinieki, ģimnāzijas audzēkņi
24 Vidzemes reģiona muzeju tikšanās. 05.10.2020 Jaunās pils Semināru zālē 1 25 Vidzemes muzeju darbinieki
25 Iepazīsti muzeja priekšmetu rādītavu – 19. gs. skolu: Izzinošs pasākums "Galvas režģi matemātikā" muzeja atvērtajā krājumā Skolas ielā 6. 10.10.2020 Atklātā krājuma glabātavā Skolas ielā 6 1 Cēsu pilsētas sabiedrība
26 Cēsu Valsts ģimnāzijai 95: ģimnāzijas skolotāju, izstādes autoru un mediju pārstāvju tikšanās izstādē. 23.10.2020 Jaunās pils Semināru zālē 1 10 Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāji, audzēkņi, muzeja darbinieki, žurnālisti
27 Cēsu mākslinieku konkursa izstādes ‘’Cēsu Mākslas balva 2020’’ atklāšana 30.10.2020 Izstāžu nams 1 15 Mākslinieki
28 Izstādes Jēkabs Strazdiņš(1905-1958). Darbi un kolekcija atklāšana 18.12.2020 Izstāžu nams 1 10 Izstādes autors, muzeja darbinieki, prese

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Vienā no muzejā iekārtotajām apmeklētājiem paredzētajām atpūtas telpām viens dators ir uzstādīts cilvēkiem ar vāju redzi. Tajā uz monitora iestādītas palielināta izmēra ikonas, kuras nospiežot atveras vēstures ekspozīciju papildinošais ceļvedis "Cēsis - Latvijas vēstures simbols" (autors prof. Kaspars Kļaviņš) 64 lpp. apjomā ar palielinātiem burtiem un attēliem. Uz monitora uzstādītas ikonas slaidšovam un prezentācijai powerpointā ar papildus informāciju par ekspozīciju. Atpūtas telpā ģimenēm ar bērniem ierīkotas interaktivitātes cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kurās iespējams izmantot tausti, smaržu un dzirdi. Redzes invalīdi informācijas iegūšanai izmanto Cēsu pils dārzā novietoto viduslaiku pils maketu, kurš atliets bronzā. (Taisnības dēļ jāatzīst, ka to uzstādot, nedomājām, ka makets kalpos arī tādām vajadzībām).
2. Redzes invalīdiem Vienā no muzejā iekārtotajām apmeklētājiem paredzētajām atpūtas telpām viens dators ir uzstādīts cilvēkiem ar vāju redzi. Tajā uz monitora iestādītas palielināta izmēra ikonas, kuras nospiežot atveras vēstures ekspozīciju papildinošais ceļvedis "Cēsis - Latvijas vēstuires simbols" (autors prof. Kaspars Kļaviņš) 64 lpp. apjomā ar palielinātiem burtiem un attēliem. Uz monitora uzstādītas ikonas slaidšovam un prezentācijai powerpointā ar papildus informāciju par ekspozīciju. Atpūtas telpā ģimenēm ar bērniem ierīkotas interaktivitātes cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kurās iespējams izmantot tausti, smaržu un dzirdi. Redzes invalīdi informācijas iegūšanai izmanto Cēsu pils dārzā novietoto viduslaiku pils maketu, kurš atliets bronzā. (Taisnības dēļ jāatzīst, ka to uzstādot, nedomājām, ka makets kalpos arī tādām vajadzībām).
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Sabiedrības viedokļa izzināšana ikdienā notiek uzklausot apmeklētāju viedokli klātienē un izmantojot atsauksmju grāmatu un. Sekojam sabiedrības paustajam viedoklim internetā. Ir izveidota Cēsu muzeja lapa portālā facebook.com, kur aktīvi notiek komunikācija ar mūsu mērķauditoriju un viedokļu apmaiņa. Veiktas aptaujas dažādu mērķauditoriju grupās. 2018.gadā Cēsu muzejs sāka plānot jaunu pastāvīgo ekspozīciju. Tās ietvaros uzsākta sabiedrības viedokļa izzināšana par to, kādu ekspozīciju tā vēlētos redzēt Cēsu muzejā nākotnē.2019.gadā gan 2020. gadā muzejs noorganizējis 2 tikšanās ar Cēsu sabiedrības pārstāvjiem viņu viedokļu uzklausīšanai. Cēsu vēstures un mākslas muzejs savas pastāvēšanas 95.gadus atzīmēja ar jubilejas izstādi, kuras veidošanā tika iesaistīti visi, kas uzskata sevi par cēsniekiem. Cēsnieki paši izvēlējās tēmas, kuras viņi gribētu redzēt sava muzeja jubilejas izstādē. Atsaucība bija necerēti laba. Cēsniekiem interesē viņu muzejs.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

17

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

15

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Dzīve uz pulvermucas" Cēsu viduslaiku pils dienvidu tornī. Piesaistītas projektu naudas Atvērta no 01.07.2020
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ekspozīcijas daļa "Cēsis – administratīvais, politiskais un saimnieciskais centrs 16. – 19. gadsimtā." Sponsors Atbilstoši ekspozīcijas telpas – Jaunās pils Lielā salona 19. gs. sākuma interjera apdares prasībām, pilnveidots telpas mākslinieciskais noformējums, izgatavotas 9 jaunas bīdermeiera stilistikā projektētas vitrīnas, saglabājot iepriekšējo saturu.
2 Ekspozīcijas daļa "Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē" Pašvaldība Mainīts mākslinieciskais dizains, iekļaujoties ekspozīcijas noformējuma koptēlā, papildināts ar jauniem eksponātiem.

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Krievijas Valsts Ermitāžas starptautiska “18. Apaļā galda” konference “Muzejs un kultūras tūrisma problēmas”. Pēterburga - Cēsis onlainā Tālis Pumpuriņš ar referātu "Muzeji Latvijas simtgadei – izstāde “Latvijas gadsimts”." – 2020 Krievijas Valsts Ermitāža Pēterburga Krievija
Cēsis - Kauņa Komunikācija ar Kauņas pilsētas muzeja krājuma glabātāju Jurgitu Adomaitieni. Sadarbība turpināsies nākamajā gadā. Iegūt informāciju par muzeju krājumu digitalizācijas norises gaitu un problēmu risinājumu Lietuvā. Iegūtā informācija tiks izmantoti ziņojuma "Digitālie materiāli muzeju krājumā. Lietuvas pieredze " (D.Tabūne) sagatavošanai un nolasīšanai Latvijas muzeju darbinieku seminārā DIGITĀLIE MATERIĀLI MUZEJU KRĀJUMĀ, kas paredzēts 2021.gada 24.maijā. 2020 Kauņas pilsētas muzejs Kauņa Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, referāti par dažādām tēmām Cēsu muzeja zinātniski pētnieciskā darba un Cēsu pilsētas vārda nešana pasaulē, popularizēšana utml. 2018 Sanktpēterburga (Ermitāža), Izborskas muzejrezervāts Sanktpēterburga, Izborska Krievija
Dalība Baltijas piļu un muzeju asociācijas asamblejā Sadarbība, pieredzes apmaiņa 2018 Dalība Baltijas piļu un muzeju asociācijas dalībnieki Malborka Polija
Dalība starptautiskajā NEMO konferencē Sadarbība, pieredzes apmaiņa 2018 NEMO (Eiropas muzeju organizāciju asociācija) Valleta Malta
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs, referāti par dažādām tēmām Cēsu muzeja zinātniski pētnieciskā darba un Cēsu pilsētas vārda nešana pasaulē, popularizēšana utml. 2017 Sanktpēterburga, Izborska Izborska Krievija
Dalība Baltijas piļu un muzeju asociācijas asamblejā Turku Sadarbība, pieredzes apmaiņa 2017 Turku, Somija Turku Somija
Dalība starptautiskajā NEMO konferencē "Atvērtā sirds operācija" Sadarbība, pieredzes apmaiņa 2017 Gente, Beļģija Gente Beļģija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja galvenā ēka Cēsu Jaunā pils Pils laukums 9 Pašvaldības īpašums 1777 (13.-18.gs.) 6205
Muzeja galvenai ēkai klātpiebūvētais Apmeklētāju centrs Pils laukums 9 Pašvaldības īpašums 2008
Izstāžu nams Pils laukums 3 Pašvaldības īpašums 18.gs. 6204
Viduslaiku pilsdrupas Pašvaldības īpašums 1213, 13.-15.gs. 6206
CVMM krājuma pagaidu glabātava Gaujas ielā 6 Pašvaldības īpašums 18.gs. II p. 6198
CVMM krājuma pagaidu glabātava Poruka ielā 8 Juridisko personu īpašums ap 1970.gadi
CVMM krājuma pagaidu glabātava Skolas iela 6 Pašvaldības īpašums 1778
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja galvenā ēka Cēsu Jaunā pils
Muzeja galvenai ēkai klātpiebūvētais Apmeklētāju centrs
Izstāžu nams
Viduslaiku pilsdrupas
CVMM krājuma pagaidu glabātava Gaujas ielā 6
CVMM krājuma pagaidu glabātava Poruka ielā 8

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

3368

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1786
Krājuma telpas 802
Pārējās telpas 780
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: