Kontaktinformācija

Adrese:

Kalna iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vadītājs/ direktors:

Baiba Šulce

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Baiba Šulce 63960506 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibināts 1947. gada 1. janvārī. 2014. gada 27. novembrī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par muzeja nosaukuma maiņu. No 2015.gada 1. janvāra Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja nosaukums ir Bauskas muzejs.

Misija:

Bauskas muzeja misija ir, izmantojot muzejiskās darbības specifiskos līdzekļus (ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas, ekskursijas, tematiskos pasākumus, publikācijas), veidot vēsturisko apziņu un izpratni par kultūras un vēstures liecībām kā aizsargājamiem kultūras un vēstures pieminekļiem, iemācot cienīt savu tuvāko apkārtni, tās iedzīvotājus, vietējās paražas un tradīcijas, sekmējot lokālpatriotismu un lepnumu par savu novadu.

Darbība:

Kultūra, tūrisms, izglītība, pētniecība

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par izstādēm, ekspozīcijām un citām muzeja dzīves aktualitātēm

Mājaslapas adrese:

www.bauskasmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2021

Kas aktualizē informāciju:

I.Bronko-Pastore

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

5500

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

17A5

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

BNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Bauskas novada pašvaldība

Struktūrvienības:

Viļa Plūdoņa muzejs

Dalība organizācijās:

Zemgales Tūrisma asociācija, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No Maija līdz Oktobrim - Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās un Piektdienās muzejs atvērts 10:00 - 18:00.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Konsultācijas novada vēsturē
2 Muzeja zinātniskā arhīva izmantošana Nekomerciāliem mērķiem
3 Muzeja krājuma un bibliotēkas materiālu izmantošana Latvijas muzejiem
4 Muzeja krājuma materiālu deponēšana Latvijas muzejiem
5 Muzeja apskate pirmskolas vecuma bērniem
6 Muzeja apskate muzeju darbiniekiem un ICOM kartes īpašniekiem Uzrādot apliecības
7 Pensionāriem, bērnu nama un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem Trešdienās, uzrādot apliecību
8 Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem Iepriekš piesakot
9 Muzeja bibliotēkas literatūras izmantošana ( lasīšana) lasītavā
10 Ivalīdiem Uzrādot apliecību
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Visa muzeja izstāžu un ekspozīciju apskate euro 1.50 skolēniem, studentiem euro 3.00 pieaugušajiem euro 6.00 ģimenes biļete (vismaz 3 cilvēki)
2 Izglītojošā programma "Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā" euro 30.00 grupai līdz 10 cilvēkiem + ieejas biļete euro 45.00 grupai līdz 20 cilvēkiem + ieejas biļete (euro 2.00 par katru nākamo cilvēku, ja grupa lielāka par 20 cilvēkiem)
3 Muzejpedagoģiskās programmas bērnu grupām euro 1.50 (no cilvēka)+ ieejas biļete
4 Gida pakalpojums Bauskā un ārpus Bauskas grupai līdz 10 cilvēkiem - euro 2.00 (no cilvēka), grupai no 11 līdz 20 cilvēkiem - euro 1.50 (no cilvēka), grupai no 21 un vairāk cilvēkiem - euro 1.00 (no cilvēka)
5 Muzeja apskate gida pavadībā Latviešu valodā - euro 10.00
6 Muzeja organizēto pasākumu apmeklēšana (izņemot izstāžu atklāšanas pasākumus) euro 3.00 pieaugušajiem, euro 1.50 skolēniem vai studentiem
7 Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā "Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs." euro 0.85
8 Profesionālā fotografēšana un filmēšana muzejā komerciāliem mērķiem euro 8.47
9 Izglītojošā programma " Piedzīvojums Bauskā 20.gs." un gida pakalpojums pa Bausku euro 52.00
10 Izbraukuma lekcijas Skolēnu grupai (līdz 30 skolēniem) - euro 14.00 + ceļa izdevumi, Pieaugušo grupai (līdz 30 cilvēkiem) - euro 21.00 + ceļa izdevumi
11 Muzeja krājuma materiālu izmantošana euro 1.00 - 10.00 atkarībā no priekšmeta saglabātības pakāpes + PVN
12 Muzeja krājuma materiālu deponēšana fiziskām un juridiskām personām 7.00 - 70.00 + PVN 1 vienība atkarībā no deponēšanas ilguma un vērtības, ko nosaka muzeja krājuma komisija
13 Muzeta telpu īre 7.00 - 30.00 + PVN 1 stunda atkarībā no pasākuma specifikas un izmantojamo telpu daudzuma
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Bauskas muzeja nolikums 28.04.2011
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Bauskas muzeja krājumu 01.10.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Bauskas muzeja krājuma evakuācijas plāns 01.10.2020
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Bauskas muzeja darba kārtības un ētikas noteikumi 05.01.2015
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras nolikums 04.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīcība ārkārtas situācijās 5
2 Ievadapmācība 1
3 DA intrukcija ugunsdrošībā 17.08.2018 2
4 DA Pirmās palīdzības sniegšanā 05.01.2015 3
5 DA instrukcija transporta līdzekļa vadītājam 2
6 DA instrukcija darbam ar datoru 3
7 Instrukcija elektrodrošībā 4
8 DA instrukcija veicot darbu fizisku pārslodžu ietekmē 6
9 DA instrukcija drošības zīmju lietošanā 7
10 DA instrukcija atrodoties psihoemocionālo riska faktoru apstākļos 8
11 DA instrukcija darbam attālināti 9
12 DA instrukcija darbam ar darba aprīkojumu 10
13 DA instrukcija darbam ar ķīmiskām vielām 11
14 DA instrukcija apkopējai 12
15 DA instrukcija individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā 13
16 DA instrukcija dežurantam 14
17 DA instrukcija darbam augstumā 15
18 DA instrukcija darbam ar elektriskajiem rokas instrumentiem 16
19 DA instrukcija remontstrādniekam 17
20 DA instrukcija darbam ar rokas instrumentiem 18
21 Bauskas muzeja drošības noteikumi skolēniem un bērnu dārza audzēkņiem apmeklējot muzeju 10.09.2018 22
22 Bauskas muzeja Maksas pakalpojumu cenrādis 24.11.2022

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 "Sinagogas un ebreju dzīve Lietuvā starp diviem pasaules kariem. Gerharda Bagdonavičiusa zīmējumi." Pasākums un izstāde Bauskas muzejā Informēt Latvijas sabiedrību par ebreju dzīvi Lietuvā starp diviem pasaules kariem. Iepazīstināt ar Gerarda Bagdonavičiusa daiļradi. 07.09.-30.10.2022 Šauļu muzejs "Aušra" Šauļi Lietuva
2 Nordplus finansētais projets "Nordplus Pieaugušajiem 2021. Eko padoms no nacionālā mantojuma" Bauskas muzejs un Kristiansteda ( Zviedrija) Ekoloģisku materiālu izmantošana un otreizlietojamo materiālu izmantošana jaunu produktu radīšanai. Rezultāts - elektroniska un papīra formāta grāmata, kurā būs 5 padomi un īstenošanas apraksti no katras dalībvalsts par senajām amatu prasmēm. 01.08.2022.-30.06.2023 Lietuvas Kedaiņu pieaugušo un jauniešu izglītības centrs, Zviedrijas biedrība "B-Creative Asociation", Bauskas muzejs Bauska-Kristiansteda-Kedaiņi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Pārrobežu apmācība. "Amatniecības un dizaina mijiedarbība" "Nemateriālās kultūras un vietējā vēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un attīstība, lai uzlabotu ilgtspējīgo kultūras tūrismu Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā" projekta uzsākšanas sanāksme. 12.10.2021. Lietuva, Baltkrievija Jelgava Latvija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Paņevežas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde - Bauskas muzejā Izstāde 26.02.-13.03.2020 Mākslas skola Paņeveži Lietuva
2 "Cilvēks un daba" - Bauskas muzejs Foto izstāde 01.10.-15.11.2020 Dānijas vēstniecība Dānija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bauskas muzejs Kalna iela 6, Bauska, Bauskas nov. Pašvaldības īpašums 1898
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kalna iela 6a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1470

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 485
Krājuma telpas 219
Pārējās telpas 766
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes