Kontaktinformācija

Adrese:

Kalna iela 6, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vadītājs/ direktors:

Aigars Urtāns

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktors Aigars Urtāns 63960506 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibināts 1947. gada 1. janvārī. 2014. gada 27. novembrī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par muzeja nosaukuma maiņu. No 2015. gada 1. janvāra Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja nosaukums ir Bauskas muzejs.

Misija:

Bauskas muzeja misija ir, izmantojot muzejiskās darbības specifiskos līdzekļus (ekspozīcijas, izstādes, izglītojošās programmas, ekskursijas, tematiskos pasākumus, publikācijas), veidot vēsturisko apziņu un izpratni par kultūras un vēstures liecībām kā aizsargājamiem kultūras un vēstures pieminekļiem, iemācot cienīt savu tuvāko apkārtni, tās iedzīvotājus, vietējās paražas un tradīcijas, sekmējot lokālpatriotismu un lepnumu par savu novadu.

Darbība:

Kultūra, tūrisms, izglītība, pētniecība

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Informācija par izstādēm, ekspozīcijām, pasākumiem un citām muzeja darbības aktualitātēm

Mājaslapas adrese:

Bauskas muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2021

Kas aktualizē informāciju:

Ieva Bronko-Pastore

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

14000

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

17A5

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

BNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Bauskas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Zemgales Tūrisma asociācija, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00 no 1.maija līdz 31.oktobrim
Trešdiena 10:00 18:00 no 1.maija līdz 31.oktobrim
Ceturtdiena 10:00 18:00 no 1.maija līdz 31.oktobrim
Piektdiena 10:00 18:00 no 1.maija līdz 31.oktobrim
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

No 1.novembra līdz 30.aprīlim - otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās muzejs atvērts 10:00 - 17:00

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Konsultācijas Bauskas pilsētas un novada vēsturē
2 Muzeja krājuma materiālu izmantošana Latvijas muzejiem; interesentiem nekomerciāliem mērķiem
3 Muzeja krājuma materiālu deponēšana Latvijas muzejiem
4 Muzeja apskate muzeju darbiniekiem (arī ICOM kartes īpašniekiem) Uzrādot apliecību (ICOM karti)
5 Muzeja apskate pensionāriem, bērnu namu un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem Trešdienās, uzrādot apliecību
6 Muzeja apskate pirmskolas vecuma bērniem
7 Muzeja apskate Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņiem Skolotāja pavadībā vai uzrādot skolnieka apliecību
8 Muzeja apskate invalīdiem un viņus pavadošām personām Uzrādot invalīda apliecību (viena pavadošā persona vienam invalīdam)
9 Muzeja izstādes vai ekspozīcijas apskate Atklāšanas (noslēguma) pasākumā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja izstāžu un ekspozīciju apskate euro 1.50 skolēniem, studentiem euro 3.00 pieaugušajiem euro 6.00 ģimenes biļete (vismaz 3 vienas ģimenes cilvēki)
2 Izglītojošā programma "Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā" (t.sk. "Jubilāra piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā" un "Kāzu piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā") euro 30.00 grupai līdz 10 cilvēkiem + ieejas biļete euro 45.00 grupai līdz 20 cilvēkiem + ieejas biļete (euro 2.00 par katru nākamo cilvēku, ja grupa lielāka par 20 cilvēkiem)
3 Muzejpedagoģiskās programmas bērnu grupām euro 1.50 (no cilvēka)+ ieejas biļete
4 Gida pakalpojums Bauskā un Bauskas novadā grupai līdz 10 cilvēkiem - euro 2.00 (no cilvēka), grupai no 11 līdz 20 cilvēkiem - euro 1.50 (no cilvēka), grupai no 21 un vairāk cilvēkiem - euro 1.00 (no cilvēka)
5 Muzeja izstāžu un ekspozīciju apskate gida pavadībā Latviešu valodā - euro 10.00
6 Muzeja organizēto pasākumu apmeklēšana (izņemot izstāžu atklāšanas pasākumus) euro 3.00 pieaugušajiem, euro 1.50 skolēniem vai studentiem
7 Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijā "Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs." euro 0.85
8 Profesionālā fotografēšana un filmēšana muzejā komerciāliem mērķiem euro 8.47
9 Izbraukuma lekcijas Skolēnu grupai (līdz 30 skolēniem) - euro 14.00 + ceļa izdevumi, Pieaugušo grupai (līdz 30 cilvēkiem) - euro 21.00 + ceļa izdevumi
10 Muzeja krājuma materiālu izmantošana euro 1.00 - 10.00 atkarībā no priekšmeta saglabātības pakāpes + PVN
11 Muzeja krājuma materiālu deponēšana fiziskām un juridiskām personām 7.00 - 70.00 + PVN 1 vienība atkarībā no deponēšanas ilguma un vērtības, ko nosaka muzeja krājuma komisija
12 Muzeta telpu īre 7.00 - 30.00 + PVN 1 stunda atkarībā no pasākuma specifikas un izmantojamo telpu daudzuma
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Bauskas muzejs vāc, saglabā, pēta un popularizē garīgās un materiālās kultūras vērtības par Bauskas pilsētas un novada vēsturi

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Bauskas muzeja nolikums 28.04.2011
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Bauskas muzeja krājumu 01.10.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Bauskas muzeja krājuma evakuācijas plāns 01.10.2020
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Bauskas muzeja darba kārtības un ētikas noteikumi 11.01.2024
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras nolikums 04.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Rīcība ārkārtas situācijās 5
2 Ievadapmācība 1
3 DA instrukcija ugunsdrošībā 17.08.2018 2
4 DA instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā 05.01.2015 3
5 DA instrukcija transporta līdzekļa vadītājam 2
6 DA instrukcija darbam ar datoru 3
7 DA instrukcija elektrodrošībā 4
8 DA instrukcija veicot darbu fizisku pārslodžu ietekmē 6
9 DA instrukcija drošības zīmju lietošanā 7
10 DA instrukcija atrodoties psihoemocionālo riska faktoru apstākļos 8
11 DA instrukcija darbam attālināti 9
12 DA instrukcija darbam ar darba aprīkojumu 10
13 DA instrukcija darbam ar ķīmiskām vielām 11
14 DA instrukcija apkopējai 12
15 DA instrukcija individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā 13
16 DA instrukcija dežurantam 14
17 DA instrukcija darbam augstumā 15
18 DA instrukcija darbam ar elektriskajiem rokas instrumentiem 16
19 DA instrukcija remontstrādniekam 17
20 DA instrukcija darbam ar rokas instrumentiem 18
21 Bauskas muzeja drošības noteikumi skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) audzēkņiem apmeklējot muzeju 10.09.2018 22
22 Bauskas muzeja Maksas pakalpojumu cenrādis 24.11.2022

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

62032

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

46438

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

75

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

65

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 23 23
6. Citi iegūšanas veidi 7

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

227

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Lietisko priekšmetu kolekcija Konservācija (tīrīšana, saldēšana, pretķirmju apstrāde) 163
2 Mūzikas skapis-orkestrions Restaurācija 1
3 Grafikas Restaurācija 29
4 Lietiskie priekšmeti Restaurācija 33
5 Draudzes grāmata Restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1736

Vienību skaits, kas netika atrastas:

1

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

15985

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

402

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

392

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1162

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1100

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1086

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs." 890 878
2 "Zemnieku istaba-atklātais krājums" 34 34
3 "Ebreji Bauskā" 24 24
4 "Laiks spēlēties" 43 43
5 Viļa Plūdoņa muzejs "Lejenieki" 109 107

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

76

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

76

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Kalendāri" 21 21
2 "Elegantā Bauska" 55 55

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

337

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

308

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Arheoloģija Pastāvīgā ekspozīcija Bauskas pils muzejs 73 65 01.01.2023 31.12.2023 19.12.2023 Deponēto priekšmetu saglabātība atbilst ierakstiem 2016.gada 27.janvārī Izdošanas aktā Nr.1 norādītajai saglabātībai
2 Trauki, saimniecības priekšmeti Pilskunga virtuves un klēts ekspozīcija Bauskas pils muzejs 93 90 01.01.2023 31.12.2023 19.12.2023 Deponēto priekšmetu saglabātība atbilst ierakstiem 2016.gada 4.aprīļa Izdošanas aktā Nr.6 norādītajai saglabātībai
3 Krēsls, bīdermeijera stila Ekspozīcijas papildināšana Pārvaldnieka mājā Turaidas muzejrezervāts 1 1 01.01.2021 31.12.2025 13.10.2023 Deponētā priekšmeta saglabātība ir laba
4 Mēbeles Zaļās muižas vēstures ekspozīcijas papildināšana Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 3 3 03.10.2023 30.09.2024
5 Spoguļa ietvars Ekspozīcijas papildināšana Cēsu vēstures un mākslas muzejs 1 1 03.01.2022 31.12.2026 15.12.2022
6 Arheoloģija, numismātika, svari un atsvari Izstāde "Sver un mēri Bauskā" Bauskas novada administrācija un Bauskas TIC 64 56 30.03.2022 31.03.2023 16.12.2022 Deponēto priekšmetu saglabātība atbilst 2022.gada 30.marta Izdošanas aktā Nr.1 norādītajai saglabātībai
7 Trauki Izstāde Tukuma muzeja Džūkstes Pasaku muzejs 8 8 01.01.2021 31.12.2024 Deponēto priekšmetu saglabātība atbilst Izdošanas aktā norādītajai saglabātībai
8 Šūpuļa līksts Izstāde Dobeles novada muzejs 1 1 03.04.2023 03.11.2023
9 Grāmatas Filmēšana Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas Centrālā bibliotēka" 8 8 03.05.2023 31.05.2023
10 Žakete Izstāde Rīgas Kultūras un atpūtas centrs "Imanta" 1 1 30.05.2023 30.06.2023
11 Grāmatas Izstāde Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas Centrālā bibliotēka" 20 19 28.11.2023 01.12.2023
12 Mūzikas skapis-orkestrions Restaurācija SIA "Intarsija" 1 1 16.03.2023 31.12.2024
13 Gulta Restaurācija SIA "Intarsija" 1 1 20.03.2023 30.09.2023
14 Grafikas Restaurācija Ārija Ubarste 10 10 30.03.2023 22.09.2023
15 Gulta Restaurācija SIA "Intarsija" 1 1 31.10.2023 31.12.2023
16 Grafikas Restaurācija Ārija Ubarste 19 19 19.10.2023 17.11.2023
17 Lietišķie priekšmeti Restaurācija SIA "Intarsija" 31 22 21.08.2023 31.12.2023
18 Draudzes grāmata Restaurācija Ārija Ubarste 1 1 10.08.2023 12.09.2023

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 450 283 733
Digitālo attēlu izgatavošanai 1010 51 1061

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 15 15
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Aigars Urtāns Turīga baušķenieka (ebreja) dzīvoklis 19.gs. otrajā pusē 03.01.2022 19.05.2023 Ekspozīcijas izveide Pabeigts
2 Raitis Ābelnieks 1928.gada plūdi Bauskas pilsētā 02.01.2023 21.06.2024 Digitālā izstāde Pētniecība pabeigta, tiek gatavots digitālais materiāls
3 Raitis Ābelnieks Mežotnes pilskalna, senpilsētas un kapulauku senlietas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā 01.10.2023 01.12.2023 Digitālā izstāde Pabeigts
4 Tamāra Čudnovska Ceļojums rotaļlietu pasaulē Bauskas muzejā 01.02.2023 01.12.2023 Krāsojamā grāmata bērniem Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Aigars Urtāns “Sveši kungi – pašu ļaudis: daži aspekti par 1941. gada vasaras notikumiem Latvijā” Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums 23200
2 Raitis Ābelnieks Bauskas rātsnams Nacionālā enciklopēdija 8500
3 Raitis Ābelnieks Īslīces pagasts Nacionālā enciklopēdija 26000
4 Raitis Ābelnieks Kādreizējās alus darītavas ziedu laiki Bauskas Dzīve 1 lpp.
5 Raitis Ābelnieks Lielākā latviešu deportācija, padomju režīma noziegumi un cīņas pret okupantiem Bauskas Dzīve 1 lpp.
6 Raitis Ābelnieks Daudz kaislību virmojis teritoriālo pārmaiņu gados Bauskas Dzīve 2 lpp.
7 Raitis Ābelnieks Militārajā dienestā līdz pat okupācijai Bauskas Dzīve 1 lpp.
8 Aigars Urtāns Sveši kungi, pašu ļaudis: 1941.gada jūnijs un jūlijs Latvijā un Bauskas pusē Bauskas Dzīve 1 lpp.
9 Aigars Urtāns Dziesmu un deju svētku tradīcijas Bauskas novadā gadu gaitā Bauskas Dzīve 1 lpp.
10 Aigars Urtāns Gads, kad liesmoja robeža Bauskas Dzīve 14000 (2 lpp.)
11 Aigars Urtāns Latvijas neatkarības kara laiks radījis un stiprinājis patriotus Vecumnieku pagastā (sagatavots pēc Bauskas muzejā 17.11.2023. notikušās konferences Ainara Ķieņa referāta) Bauskas Dzīve 14000 (2 lpp.)
12 Aigars Urtāns Zivju ieguve - laiku lokos svarīgs iztikas avots (sagatavots pēc Bauskas muzejā 17.11.2023. notikušās konferences Kārļa Fogeļa referāta) Bauskas Dzīve 14000 (2 lpp.)
13 Raitis Ābelnieks Kur tu dzimis, Jesenu Andrej? Bauskas Centrālās bibliotēkas simtgades izdevums 1 lpp.
14 Raitis Ābelnieks 1918.gada norises Bauskā Satiec Bausku! (Kultūras un tūrisma ceļvedis Bauskas novadā) 3000
15 Aigars Urtāns Tur Bauskas mazā krodziņā ... Satiec Bausku! (Kultūras un tūrisma ceļvedis Bauskas novadā) 1500
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Aigars Urtāns Turīga baušķenieka (ebreja) dzīvoklis 19.gs. otrajā pusē 15 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6142
Individuālie 1853
Pārējie 1836
Apmeklētāji grupās 2453
Skolēni grupās 1320
Ārzemnieki grupās 494
Pārējie grupās 639
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

2130

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

303

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2125

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

649

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

16

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

41

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

881

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

40

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

573

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

t. sk. muzejā:

7

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Irita Žeiere Arheoloģiskā materiāla pielietojums tērpu rekonstrukcijās 1 42 Tautas lietišķās mākslas studijas "Bauska" dalībnieces u.c. interesenti
2 Aigars Urtāns Kalendāri 1 50 Rundāles multifunkcionālā centra apmeklētāji
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Urtāns, T.Čudnovska, D.Saltupa Laiks spēlēties 2010 17 383 pirmsskolas bērni, skolnieki, grupas pavadošie pieaugušie
2 S.Behmane-Baibakova, I.Bronko-Pastore Dzīpars 2018 7 152 skolnieki, grupas pavadošie skolotāji
3 I.Bronko-Pastore Amats visa pamats 2019 3 51 skolnieki, grupas pavadošie skolotāji
4 A.Urtāns, I.Bronko-Pastore Kas ir muzejs? 2018 3 53 pirmsskolas bērni, skolnieki, grupas pavadošie pieaugušie
5 I.Bronko-Pastore Eglīšu rotājumi 20.gs. 20.-30.gados Latvijā 2023 11 242 Bauskas Valsts ģimnāzijas sākumskolas skolnieki
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 R.Ābelnieks, I.Strautzele, A.Urtāns Piedzīvojums Bauskā 20.gadsimtā 2009 35 550 skolnieki, pieaugušie (t.sk. ārvalstu tūristi no Lietuvas)
2 I.Bronko-Pastore, A.Linkeviča Filcēšana 2019 2 9 Bauskas novada Sociālā dienesta klienti
3 I.Bronko-Pastore, A.Linkeviča Filcētā materiāla u.c. materiālu dažāda izmantošana 2019 3 14 Bauskas novada Sociālā dienesta klienti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi - radošās darbnīcas 14.03.2023 Tautas lietišķās mākslas studija "Bauska" 1 195 Bauskas novada skolu audzēkņi
2 "Satiec savu meistaru: senvēstures celaiņu aušana" 31.03.-01.04.2023 Tautas lietišķās mākslas studija "Bauska" 2 12 Tautas lietišķās mākslas studija "Bauska" dalībnieces u.c. interesenti
3 Tikšanās ar tekstilmāksliniecēm Zani Lūsi un Ingrīdu Sūnu; laminētu augu lukturīšu izgatavošana 28.05.2023 Bauskas muzejs 1 18 Dažāds (interesenti)
4 Arheoloģiskā tērpa darināšanas tradīciju saglabāšana 2023.gada maijs-decembris Tautas lietišķās mākslas studija "Bauska" 14 60 Tautas lietišķās mākslas studijas dalībnieces u.c. interesenti
5 Vispasaules publiskā adīšanas diena 10.06.2023 Tautas lietišķās mākslas studija "Bauska" 1 25 Tautas lietišķās mākslas studijas dalībnieces u.c. interesenti
6 Audumu apgleznošana ar tekstilkrāsām - augu atspiedumi 16.10.2023 Bauskas novada Sociālā dienesta zāle 1 12 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem
7 Kur mājo Ziemassvētku brīnums? 2023.gada decembris Bauskas muzejs 4 74 skolnieki, ģimenes ar bērniem

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

14

t. sk. atklātas pārskata periodā:

12

t. sk. no muzeja krājuma:

4

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

7

t. sk. atklātas pārskata periodā:

7

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

6

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Ebreji Bauskā" Bauskas muzejs Turīga ebreja istaba Bauskā 19.gs. beigās - 20.gs. sākumā

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 "Lingbi cirvis: 13 tūkst. gadu garantija", izstāde Bauskas muzejā Ceļojošā arheoloģijas izstāde, kas papildināja muzejpedagoģisko programmu "Amats visa pamats" par vēsturnieka-arheologa profesiju 05.10.23 - 30.11.23 Lietuvas Nacionālais Vēstures muzejs Viļņa Lietuva
2 Tautas lietišķās mākslas studijas dalībnieču darbu izstāde Jonišķu muzejā "Baltā sinagoga" Baltu vienības dienas izstāde 22.0923 - 22.10.2023 Jonišķu muzejs "Baltā sinagoga" Jonišķi Lietuva
3 Latviešu etnogrāfiskie cimdi, izstāde "Latviškos pirštines" Pakrojas muzeja Žeimes novadpētniecības centrā (krātuvē) "Žiemgala" Izstāde, atzīmējot Latvijas valsts 105 gadu jubileju 11.11.23 - 31.12.23 Pakrojas muzeja Žeimes novadpētniedības centrs (krātuve) "Žiemgala" Žeime Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 "Sinagogas un ebreju dzīve Lietuvā starp diviem pasaules kariem. Gerharda Bagdonavičiusa zīmējumi", izstāde un pasākums Bauskas muzejā Lietuvas provinces mazpilsētiņu ebreju dzīves starp diviem pasaules kariem atspoguļojums mākslinieka Gerarda Bagdonavičiusa daiļradē 07.09.22 - 30.10.22 Šauļu muzejs "Aušra" Šauļi Lietuva
2 Sadarbības projekts "Nordplus Pieaugušajiem 2021. Eko padoms no nacionālā mantojuma", Bauskas muzejs un Kristiansteda (Zviedrija) Ekoloģisku materiālu izmantošana un otrreizlietojamo materiālu izmantošana jaunu produktu radīšanai; elektroniskas un papīra formātas grāmatas izveidošana, kurā ietverti pieci praktiski padomi un īstenošanas apraksti no katras dalībvalsts par senajām amatu prasmēm 01.08.22 - 30.06.23 Lietuvas Kedaiņu pieaugušo un jauniešu izglītības centrs, Zviedrijas biedrība "B-Creative Asociation"

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bauskas muzejs Kalna iela 6, Bauska, Bauskas nov. Pašvaldības īpašums 1898
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kalna iela 6a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1470

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 485
Krājuma telpas 219
Pārējās telpas 766
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Ar Bauskas novada pašvaldības 2023.gada 31.oktobra rīkojumu nr.2023/8.3/1078 par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas muzejs" direktoru ar 2023.gada 1.novembri iecelts Aigars Urtāns