Kontaktinformācija

Adrese:

Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Iveta Supe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Iveta Supe 28352770 @
Galvenā krājuma glabātāja Janīna Vīksna 26119261 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Māra Bērziņa 64521430 @
Vēsturnieks Ruta Akmentiņa 64521430 @
Ekspozīciju un izstāžu kurators Dace Teilāne 64521430 @
Dokumentu sistēmu vadītājs Jānis Ločmelis 64521430 @
Administrators Inita Irbīte 64521430 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Muzejs izveidots 1989.gada 1.janvārī.

Misija:

Ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskais mantojums no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot nemateriālajam kultūras mantojumam. Regulāri piedāvājam dažādas tematiskās, mākslas izstādes un muzejpedagoģiskās programmas. Muzeja mērķauditorija - novada iedzīvotāji, īpaši skolu jaunatne, kā arī viesi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Balvu Novada muzeja mājas lapā izvietota informācija par Balvu Novada muzeja darbību. Ir kontaktinformācija, informācija par darba laiku un izmaiņām tajā, aktuālitātes, pakalpojumi un to cenrādis. Regulāri tiek ievietota informācija par muzeja aktualitātēm.

Mājaslapas adrese:

Balvu Novada muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2014
2019
2022

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

27985

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43A5

Akreditācijas datums:

16.06.2022

Muzejs akreditēts līdz:

15.06.2027

Muzeja šifrs:

BLNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK), Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Otrdiena 8:30 17:00 Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Trešdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 09:00-18:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Ceturtdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 09:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Piektdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 09:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Sestdiena 09:00 16:00 Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Svētdiena Muzejs un izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Papildu informācija:

Pirmdienās, otrdienās un svētdienās izstāžu zāles slēgtas apmeklētājiem. Iepriekš piesakoties pa tālr. 64521430 vai m. tālr. 28352770, muzeja apmeklējums iespējams arī ārpus muzeja darba laika.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana pašvaldības kultūras iestādēm, citiem muzejiem, iespēja uz vietas iepazīt krājuma materiālus.
2. Krājuma materiālu atlase par tēmu No maksas par pakalpojumu atbrīvotas personas, kas dāvinājušas muzeja krājumam priekšmetus un materiālus, studenti, kas savu pētijumu pēc pabeigšanas nodod muzejam.
3. Muzeja organizēto pasākumu apmeklējums Izstāžu atklāšanas un citu muzeja organizētu bezmaksas pasākumu apmeklējums
4. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Katru trešdienu - bezmaksas apmeklējums visiem!
5. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas audzēkņiem; personām ar īpašām vajadzībām un to pavadoņiem; politiski represētām personām; grupas (ne mazāk par 10 personām) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais vadītāju skaits - 2); Balvu novada pašvaldības viesu delegācijām; Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem (izstāžu un ekspozīciju apskate); Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem - muzeja apmeklējums bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem 3,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00 EUR Ģimenes biļete (1-2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam) 4,00 EUR "Goda ģimenes apliecības"(3+ Ģimenes kartes) īpašniekiem 50%atlaide no pamata cenas Muzeja izstādes apmeklējums 1,00 EUR
2 Dalība muzeja izglītojošajā programmā Katram dalībniekam 1,00 EUR
Telpu noma:
3 Konferenču zāles noma Stunda 13.46 EUR Diena 107.64EUR
4 Pagraba telpas noma Stunda 15,34 EUR Diena 122,74 EUR
Gida pakalpojumi:
5 Ekskursija Ekskursija grupai līdz 10 personām 20,00 EUR Ekskursija grupai virs 10 personām (katram apmeklētājam) 2,00 EUR
Krājuma materiālu izmantošana:
6 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 diena - 2,00 EUR
7 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 nedēļa - 8,00 EUR
8 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 mēnesis - 20,00 EUR
9 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A4 - 1 lapas puse - 0,15 EUR
10 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A3 - 1 lapas puse - 0,30 EUR
11 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 melnbalta - 0,45 EUR
12 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 krāsaina - 1,50 EUR
13 Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0,45 EUR
14 Krājuma materiālu atlase par tēmu 1-5 vienības - 1,50 EUR
15 Krājuma materiālu atlase par tēmu 6-10 vienības - 3,00 EUR
16 Krājuma materiālu atlase par tēmu Virs 10 vienībām - 4,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja mērķis: attīstīties par mūsdienīgu Ziemeļlatgales pētniecisko un kultūrizglītojošo centru. Muzeja misija: ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: 1. veicināt un celt vietējās sabiedrības pašapziņu, izpratni un lepnumu par Ziemeļlatgales vēsturi; 2. veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; 3. radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Balvu novada pašvaldības iestādes Balvu Novada muzejs nolikums 24.03.2022 Sēdes prot. Nr.8., 6.§
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Balvu Novada muzeja krājumu 13.04.2022 Rīk. Nr. 11
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā - ietverts Noteikumos par balvu Novada muzeja krājumu 66.-71.punkts 13.04.2022 Rīk. Nr. 11
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 10.06.2014 Rīk. Nr. 01-06/4
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drosības u.c. noteikumi, ievadinstrukcija 22.10.2020 Rīk. Nr.1.-Nr.16.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

25349

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

21040

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

111

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

54

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 108 51

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

311

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

5492

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

167

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

110

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2431

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3815

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2427

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums 3683 2370
2 Brigādes ģenerāļa Valda Matīsa piemiņai 121 46
3 Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai 11 11

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

4

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Dzīves ģeometrija 4 4

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

3

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ekspresizstāde "Balvu Tautas teātris - Jubilejas gads" 1 0
2 Ekspresizstāde "Cimdu raksti" 1 0
3 Ekspresizstāde "Cimdu raksti" 1 0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

31

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

31

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Fotogrāfijas Izstāde Inta Ruka "Zem tām pašām debesīm" fotogrāfiju kolekcija no Balvu Novada muzeja krājuma SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" 30 30 25.01.2023 27.03.2023
2 Glezna Telpu iekārtošanai Balvu novada Izglītības pārvalde 1 1 01.08.2023 30.05.2024 Sākotnēji tika deponēts līdz 20.12.2023., bet pamatojoties uz iesniegumu termiņš tika pagarināts

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 105 76 181
Digitālo attēlu izgatavošanai 540 87 627

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 4 3
3. Izstāžu, krājuma katalogi 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 16 12
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

8

no tām uzsāktas īstenot:

8

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 R.Akmentiņa Dziesmu svētki Balvu novadā 18.05.2022 19.12.2024 ziņojums un prezentācijas materiāls konferencei, raksts turpinās
2 R.Akmentiņa Balvu muižas kungu mājas / pils vēsture 01.12.2022 26.01.2024 ekspozīcijas struktūrplāsns turpinās
3 R.Akmentiņa Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - novadnieki 11.07.2023 30.10.2025 informatīvā lapa "Mūsu Lāčplēši", prezentācijas materiāls virtuālai izstādei turpinās
4 R.Akmentiņa Jubilejas un atceres dienas. Cilvēki, notikumi 2024.gadā 18.05.2023 07.12.2023 informatīvās lapas pabeigts
5 R.Akmentiņa 1938.gada 14.augusts 03.07.2023 10.08.2023 informatīvā lapa pabeigts
6 R.Akmentiņa 1988.gada vasara Balvos 20.03.2023 26.07.2023 raksts pabeigts
7 R.Akmentiņa Nacionālo partizānu darbība Abrenes (Viļakas) apriņķī 03.01.2023 01.03.2023 prezentācijas materiāls virtuālai izstādei pabeigts
8 R.Akmentiņa Benedikts Skrinda un Balvi 17.01.2023 20.02.2023 raksts pabeigts
9 R.Akmentiņa Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības vadītājam (1946-1947) Antonam Circānam 105 05.01.2023 23.01.2023 informatīvā lapa pabeigts
10 R.Akmentiņa Novadniekam, sabiedriskajam darbiniekam, tautsaimniekam Vilbertam Krasnajam 115 02.01.2023 12.01.2023 informatīvā lapa pabeigts
11 R.Akmentiņa Balvi vēsturs līkločos 01.02.2023 25.05.2023 raksts pabeigts
12 R.Akmentiņa Balvu pirts 31.01.2023 09.02.2023 informatīvā lapa pasākumam "Pārgājiens Balviem - 95" pabeigts
13 R.Akmentiņa Balvu pilsētas vadītāji/ieskats biogrāfijā un profesionālajā darbībā 01.02.2023 18.07.2023 informatīvā lapa pabeigts
14 R.Akmentiņa Balvu rajons ceļā uz 4.maiju 15.03.2023 20.07.2023 informatīvā lapa, prezentācijas materiāls Latvijas Nacionālā arhīva izstādes "Deklarācija Par Latvijas Republikas Neatkarības Atjaunošanu" atklāšanā pabeigts
15 R.Akmentiņa 1941.gada 14.jūnijs 18.04.2023 06.06.2023 informatīvā lapa pabeigts
16 R.Akmentiņa Novadniekam, literātam, māksliniekam Jānim (Jōņam) Pastoram - 105 02.05.2023 01.06.2023 informatīvā lapa pabeigts
17 R.Akmentiņa Novadnieki Dzintars Putniņš, Aldis Bērziņš 01.03.2023 05.04.2023 informativā lapa pabeigts
18 R.Akmentiņa Leģendārais stiprinieks Jānis Pilmanis 14.02.2023 31.03.2023 raksts pabeigts
20 R.Akmentiņa Jaunlatgale pārdēvēta par Abreni 01.03.2023 29.03.2023 informatīvā lapa pabeigts
21 R.Akmentiņa Latgales partizānu pulkam 104 21.06.2023 03.07.2023 informatīvā lapa pabeigts
22 I.Supe Skolotājam, Tautas daiļamata meistaram Grigorijam Kudrjavcevam - 95 11.01.2023 01.02.2023 informatīvā lapa pabeigts
23 J. Vīksna No Dziesmu un Deju svētku norises, dažādos gados 06.03.2023 30.06.2023 informatīvā lapa pabeigts
24 J.Vīksna Intas Rukas fotogrāfijas "Zem tām pašām debesīm" 25.01.2022 30.11.2023 katalogs pabeigts
25 J.Vīksna Knitting putterno for gloves and mittens, par Teklas Pužules adījumu paraugiem no muzeja krājuma 09.05.2023 18.07.2023 prezentācijas materiāls Tauta tērpu centra "SENĀ KLĒTS" organizēto meistarklašu cikla "LET'S KNIT IN LATGALE" ietvaros pabeigts
26 J.Vīksna Latgales podniecība 02.08.2023 09.11.2023 materiāls prezentācijai pabeigts
29 D.Teilāne Vitālija Peļņas tēlniecības darbu katalogs 08.05.2023 22.12.2022 izstādes "Dzīves ģeometrija" katalogs pabeigts
30 D.Teilāne Dziesmu svētkiem 150-Balvu novads 03.07.2023 04.09.2023 izstāde pabeigts
31 M.Bērziņa Mana mīļā Latvija/ Balvi Latvijā 03.07.2023 01.11.2023 scenārijs izglītojošai programmai pabeigts
32 M.Bērziņa Dzīves ģeometrija 08.09.2023 24.10.2023 scenārijs izglītojošai programmai pabeigts
33 M.Bērziņa Rotājumi Ziemas saulgriežos 11.09.2023 12.12.2023 scenārijs izglītojošai programmai pabeigts
34 M.Bērziņa Iepazīsti Balvus 02.05.2023 19.06.2023 scenārijs izglītojošai programi pabeigts
35 D.Teilāne Izstāde, ekspozīcija - veidošana un iekārtošana 14.08.2023 10.10.2023 scenārijs izglītojošai programmai pabeigts
36 J.Vīksna Balviem 95 09.01.2023 06.02.2023 scenārijs izglītojošai programmai pabeigts
37 M.Bērziņa Mārtiņi 02.10.2023 01.11.2023 scenārijs izglītojošai programai pabeigts
38 M.Bērziņa Keramika. Vāpes dziesma 02.05.2023 31.08.2023 scenārijs izglītojošai programai pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Akmentiņa 1988.gada vasara Balvos Balvu Novada muzeja mājas lapa http://www.muzejs.balvi.lv/index.php/2575-vasara-balvos2 3 lpp.
2 R.Akmentiņa Benedikts Skrinda un Balvi Balvu Novada muzeja mājas lapa http://www.muzejs.balvi.lv/index.php/2540-benedikts-skrinda-sogad-155-un-balvi 2 lpp.
3 R.Akmentiņa Leģendārais stiprinieks Jānis Pilmanis Balvu Novada muzeja mājas lapa http://www.muzejs.balvi.lv/.../2552-legendarais. 2 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "Mūsu Lāčplēši", http://www.muzejs.balvi.lv/index.php?start=16 1 lpp.
2 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "1938.gada 14.augusts", http://muzejs.balvi.lv/index.php/2579-1938-gada-14-augusts-2 1 lpp.
3 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības vadītājam (1946-1947) Antonam Circānam 105",http://muzejs.balvi.lv/index.php/2532-nacionalas-pretosanas-kustibas-dalibniekam-latvijas-nacionalo-partizanu-apvienibas-vaditajam-1946-1947-antonam-circanam-105?f 1 lpp.
4 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "Novadniekam, sabiedriskajam darbiniekam, tautsaimniekam Vilbertam Krasnajam 115": http://www.muzejs.balvi.lv/index.php/2529-novadniekam-sabiedriskajam-darbiniekam-tautsaimniekam-vilbertam-krasnajam-115 1 lpp.
5 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "1941.gada 14.jūnijs", http://www.muzejs.balvi.lv/ind.../2569-1941-gada-14-junijs-2 1 lpp.
6 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "Novadniekam, literātam, māksliniekam Jānim (Jōņam) Pastoram - 105", http://www.muzejs.balvi.lv/.../2567-novadniekam-literatam... 1 lpp.
7 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "Novadnieki Dzintars Putniņš, Aldis Bērziņš", http://www.muzejs.balvi.lv/ind.../2554-dzintaram-putninam-75, http://muzejs.balvi.lv/index.php/2553-aldim-berzinam-80 2 lpp.
8 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "Jaunlatgale pārdēvēta par Abreni", http://muzejs.balvi.lv/index.php/2551-jaunlatgale-pardeveta-par-abreni-no-laikraksta-pasvaldibas-vestnesis-nr-4-01-04-1938 1 lpp.
9 R.Akmentiņa Informatīvā lapa "Latgales partizānu pulkam 104", https://www.facebook.com/balvumuzejs/?locale=lv_LV 1 lpp.
10 I.Supe Skolotājam, Tautas daiļamata meistaram Grigorijam Kudrjavcevam - 95, https://www.facebook.com/balvumuzejs/?locale=lv_LVhttps://www.facebook.com/balvumuzejs/?locale=lv_LV 1 lpp.
11 J.Vīksna No Dziesmu un Deju svētku norises, dažādos gados , https://www.facebook.com/balvumuzejs/?locale=lv_LV 2 lpp.
12 R.Akmentiņa Nacionālo partizānu darbība Abrenes (Viļakas) apriņķī, http://muzejs.balvi.lv/index.php/2544-nacionalo-partizanu-darbiba-abrenes-vilakas-aprinki 45 slaidi
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M.Bērziņa Mana mīļā Latvija/ Balvi Latvijā Stiprināt piederību savai pilsētai un valstij. 2 lpp.
2 M.Bērziņa Dzīves ģeometrija Iepazīstināt ar tēlniecību, tās dažādību. 3 lpp.
3 M.Bērziņa Rotājumi Ziemas saulgriežos Mācīt svinēt svētkus. Veicināt zināšanas par Ziemas saulgriežiem, to rotājumiem. Izgatavot savu rotājumu. 2 lpp.
4 M.Bērziņa Iepazīsti Balvus Stiprināt piederību savai pilsētai, iepazīt tās vēstures izmaiņas pilsētvidē. 6 lpp.
5 D.Teilāne Izstāde, ekspozīcija - veidošana un iekārtošana Gūt priekšstatu par izstāžu un ekspozīciju veidošanu un iekārtošanu. 26 slaidi
6 M.Bērziņa Mārtiņi Stiprināt piederību savai tautai, tās tradīcijām un svētkiem. 2 lpp.
7 J.Vīksna Balviem 95 Radīt interesi un iepazīstināt skolēnu auditoriju ar pilsētas vēsturi. 2 lpp.
8 M.Bērziņa Keramika. Vāpes dziesma Gūt priekšstatu par keramiku, keramikas izstrādājumiem. 11 slaidi

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

111

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Sistematiskā kartotēka 111

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6812
Individuālie 2411
Pārējie 476
Apmeklētāji grupās 3925
Skolēni grupās 1963
Ārzemnieki grupās 161
Pārējie grupās 1801
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

4632

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1654

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

240

Papildu informācija:

Trešdienās un izstāžu atklāšanas pasākumos - bezmaksas apmeklējums visiem. Apmeklējumu sadaļā uzrādīts apmeklējumu skaits Balvu Novada muzejā, neatkarīgi no izstāžu skaita, kas apmeklējuma laikā aplūkotas. Apmeklējumu kopskaitā nav ieskaitīti ārpus muzeja pasākumu un izstāžu apmeklētāji, kā arī citu organizāciju, kas nomājušas muzeja telpas, rīkoto pasākumu apmeklējumi.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

39

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

82

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

1382

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

20

t. sk. muzejā:

18

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Iveta Supe Balvi Latvijā. 1 25 pieaugušie
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Dace Teilāne Izstāžu veidošana 2023 4 83 skolēni un skolotājas
2 Janīna Vīksna Balviem - 95 2023 11 159 dažāda vecuma auditorija
3 Māra Bērziņa Keramika. Vāpes dziesma 2023 1 9 skolēni un skolotāja
4 Māra Bērziņa Kas muzejam vēderā? 2022 14 154 skolēni un skolotāja
5 Janīna Vīksna Ceļā uz Lieldienām. 2023 9 160 pirmsskolas audzēkņi, skolēni un skolotājas
6 Māra Bērziņa Pa lāča pēdām 2022 3 50 jaunāko klašu skolēni
7 Māra Bērziņa No muižas laikiem 2022 5 103 pirmsskolas audzēkņi un skolotājas
8 Māra Bērziņa Mārtiņi 2023 10 175 pirmsskolas audzēkņi un skolotājas
9 Māra Bērziņa Mana mīļā Latvija/ Balvi Latvijā 2023 10 244 pirmsskolas audzēkņi, skolēni, vidusskolēni un skolotājas
10 Māra Bērziņa Dzīves ģeometrija 2023 4 63 Vidusskolēni un skolotāja
11 Māra Bērziņa Rotājumi Ziemas saulgriežos 2023 7 122 pirmsskolas audzēkņi, skolēni un skolotājas
12 Māra Bērziņa Iepazīsti Balvus 2023 3 39 skolēni un skolotājas
13 Māra Bērziņa Zini vai mini 2022 1 21 Jaunāko klašu skolēni un skolotājas
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Barikāžu dalībnieku tikšanās. "Barikādēm 32" 13.01.2023 Balvu Novada muzejs 1 32 Pieaugušie
2 Tikšanās ar mākslinieci Anitu Holmu. 30.01.2023 Balvu Novada muzejs 1 19 Pieaugušie
3 Pārgājiens "Balviem - 95" 11.02.2023 Balvu pilsētas teritorija 1 42 Pieaugušie
4 Izstādes "Dedz gaismu sevī" un "Pilsētas vadītāji" atklāšana 07.02.2023 Balvu Novada muzejs 1 71 Dažāda vecuma auditorija
5 Diskusija "Balvi bija, ir un Būs!" 07.02.2023 Balvu Novada muzejs 1 53 Dažāda vecuma auditorija
6 Izstādes "Saimes galds" atklāšana 10.03.2023 Balvu Novada muzejs 1 46 Dažāda vecuma auditorija
7 Akcijas "Satiec savu Meistaru!" ietvaros pītas prievītes gatavošana ar Elīzu Punduri 31.03.2023 Balvu Novada muzejs 1 17 Dažāda vecuma auditorija
8 Māra Čačkas izstādes "Pieķeršanās" atklāšana 14.04.2023 Balvu Novada muzejs 1 54 Dažāda vecuma auditorija
9 Muzeju nakts 2023 13.05.2023 Balvu Novada muzejs 1 1115 Dažāda vecuma auditorija
10 Bērnu nometne "Mazie pētnieki" 26.06.2023 - 30.06.2023 Balvu Novada muzejs 1 75 Jaunāko klašu skolēni
11 Elitas Eglītes persoālizstādes "Ķeramika" atklāšana 14.07.2023 Balvu Novada muzejs 1 35 Dažāda vecuma auditorija
12 Tēvu dienas meistardarbnīca "Mans tētis prot visu" 09.09.2023 Balvu Novada muzejs 1 17 Dažāda vecuma auditorija
13 Kaspara Teilāna foto izstādes atklāšana "Ceļojuma piezīmes Islande" 29.09.2023 Balvu Novada muzejs 1 24 Dažāda vecuma auditorija
14 Tēlnieka Vitālija Peļņas izstāde "Dzīves ģeometrija" 17.11.2023 Balvu Novada muzejs 1 62 Dažāda vecuma auditorija
15 Darbnīca "Radi pats Balvos-nepērc!" lupatu deķīša izveide. 25.11.2023 Balvu Novada muzejs 1 14 Dažāda vecuma auditorija
16 Darbnīca "Radi pats Balvos-nepērc!" dekupāža. 02.12.2023 Balvu Novada muzejs 1 13 Dažāda vecuma auditorija
17 Darbnīca "Radi pats Balvos-nepērc!" filcētas ziepes 09.12.2023 Balvu Novada muzejs 1 15 Dažāda vecuma auditorija
18 Latvijas 105. dzimšanas diena. 17.11.2023 Tilžas vidusskola 1 100 Skolēni un skolotājas
19 A.Krēmanes grāmatas "Saknes"atvēršanas svētki 29.04.2023 Balvu Novada muzejs 1 45 pieaugušie
20 Muzeju diena. Pateicības pasākums Muzeju nakts dalībniekiem. 18.05.2023 Balvu Novada muzejs 1 30 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Muzeja telpas ir plašas , ir pieejams lifts un uzbrauktuve.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Tiek piedāvāts pavadonis un stāstījums.
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Ekspozīcijās ir skatāmi video, pavadonis.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Grupas un individuālus apmeklētājus ar garīga rakstura traucējumiem muzeja darbinieks pavada ekspozīcijā un sniedz skaidrojumus.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Izmantojam tiešo kontaktu ar apmeklētāju, atsauksmju grāmatas ierakstu un komentāru sociālajos tīklos analīzi.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

9

t. sk. atklātas pārskata periodā:

7

t. sk. no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

3

t. sk. atklātas pārskata periodā:

5

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01 Attālināti Projekta pieteikuma izstrāde ar mērķi izveidot advancētas kultūras mantojuma objektu attālinātas uzraudzības tehnoloģijas ( tika izstrādāts projekts, atbalstu neguva) 14.12.2022.-14.03.2023. www.lab.blue - kā izstrādes koordinators Dažādu valstu izglītības, zinātnes, konsultatīvās un kultūras iestādes - Fondazione Collodi (Italy), Fondazione Versiliana (Italy), UNISAP (Italy), Università di Firenze (Italy), University of Aveiro (Portugal), University of Warsaw (Poland), Sigma Consulting (Italy), ICOMOS (Georgia), Fundacion Mediterraneo (Spain), Museum Wilanow (Poland), BITCOM (Ukraine), EURECAT (Spain), ETAM (Greece), SMACH (France), CNR (Italy) Itālija
2 Ukrainas pilsētas Balta delegācijas uzņemšana Balvu novadā, iepazīstināšana ar muzeju, kultūrvēsturi, pašvaldības darbu. Turpmāka sadarbība, atbalsta pasākumi. 10.11.2023.-12.11.2023. Plsētas Balta pašvaldības delegācija. Balta Ukraina
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Dāvids Holmers "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" fotogrāfiju izstāde, Balvu Novada muzejs Izstāde, sadarbība 03.11.2022. - 28.01.2023. Zviedrijas Karalistes vēstniecība Zviedrija
2 Izstāde Leo Jānis Briedītis.100." Balvu Novada muzejs Izstāde. 03.11.2022. - 28.01.2023. Leo Jāņa Briedīša ģimene. Stokholma Zviedrija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Novada muzejs (bijusī Balvu muižas klēts) Brīvības iela 46, Balvi Pašvaldības īpašums 2009 2835
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 46, Balvi

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1270

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 500
Krājuma telpas 274
Pārējās telpas 496
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: