Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Iveta Supe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Iveta Supe 28352770 @
Galvenā krājuma glabātāja Janīna Vīksna 26119261 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Zaiga Kozlovska 64521430 @
Vēsturnieks Ruta Akmentiņa 64521430 @
Ekspozīciju un izstāžu kurators Dace Teilāne 64521430 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Muzejs izveidots 1989.gada 1.janvārī.

Misija:

Ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskais mantojums no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot nemateriālajam kultūras mantojumam. Regulāri piedāvājam dažādas tematiskās, mākslas izstādes un muzejpedagoģiskās programmas. Muzeja mērķauditorija - novada iedzīvotāji, īpaši skolu jaunatne, kā arī viesi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Balvu Novada muzeja mājas lapā izvietota informācija par Balvu Novada muzeja darbību. Ir kontaktinformācija, informācija par darba laiku un izmaiņām tajā, aktuālitātes, pakalpojumi un to cenrādis. Regulāri tiek ievietota informācija par muzeja aktualitātēm.

Mājaslapas adrese:

Balvu Novada muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2014
2019

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

20603

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43A4

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2022

Muzeja šifrs:

BLNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK), Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Otrdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Trešdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Ceturtdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Piektdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Sestdiena 11:00 16:00 Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Svētdiena Muzejs un izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās izstāžu zāles slēgtas apmeklētājiem. Iepriekš piesakoties pa tālr. 64521430 vai m. tālr. 28352770, muzeja apmeklējums iespējams arī ārpus muzeja darba laika.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana pašvaldības kultūras iestādēm, citiem muzejiem, iespēja uz vietas iepazīt krajuma materiālus.
2. Krājuma materiālu atlase par tēmu No maksas par pakalpojumu atbrīvotas personas, kas dāvinājušas muzeja krājumam priekšmetus un materiālus, studenti, kas savu pētijumu pēc pabeigšanas nodod muzejam.
3. Muzeja organizēto pasākumu apmeklējums Izstāžu atklāšanas un citu muzeja organizētu bezmaksas pasākumu apmeklējums
4. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Katru trešdienu - bezmaksas apmeklējums visiem!
5. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas audzēkņiem; personām ar īpašām vajadzībām un to pavadoņiem; politiski represētām personām; grupas (ne mazāk par 10 personām) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais vadītāju skaits - 2); Balvu novada pašvaldības viesu delegācijām; Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem (izstāžu un ekspozīciju apskate); Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem - muzeja apmeklējums bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem 2,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,50 EUR Ģimenes biļete (1-2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam) 3,00 EUR
2 Dalība muzeja izglītojošajā programmā Katram dalībniekam 1,00 EUR
Telpu noma:
3 Konferenču zāles noma Stunda 9,00 EUR Diena 50,00 EUR
4 Pagraba telpas noma Stunda 14,00 EUR Diena 70,00 EUR
Gida pakalpojumi:
5 "Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums" 20,00 EUR
6 Ekskursija pa pilsētu 20,00 EUR
7 Ekskursija pa muižu 20,00 EUR
8 Ekskursija skolēnu grupām 15,00 EUR
Krājuma materiālu izmantošana:
9 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 diena - 1,50 EUR
10 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 nedēļa - 7,00 EUR
11 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 mēnesis - 15,00 EUR
12 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A4 - 1 lapas puse - 0,15 EUR
13 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A3 - 1 lapas puse - 0,30 EUR
14 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 melnbalta - 0,45 EUR
15 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 krāsaina - 1,50 EUR
16 Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0,45 EUR
17 Krājuma materiālu atlase par tēmu 1-5 vienības - 1,50 EUR
18 Krājuma materiālu atlase par tēmu 6-10 vienības - 3,00 EUR
19 Krājuma materiālu atlase par tēmu Virs 10 vienībām - 4,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja mērķis: attīstīties par mūsdienīgu Ziemeļlatgales pētniecisko un kultūrizglītojošo centru. Muzeja uzdevumi: nodrošināt kvalitatīvu, misijai atbilstošu krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un izmantošanu; veikt pētniecisko darbu, balstoties uz muzeja krājumu un citiem avotiem par Ziemeļlatgales un pilsētas kultūru un vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; piedāvāt misijai atbilstošas, kvalitatīvas ekspozīcijas, izstādes un pasākumus muzeja apmeklētājiem; pilnveidot muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu nodrošināšanai; izstrādāt un realizēt muzeja darbības un attīstības stratēģiju.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Balvu Novada muzeja nolikums 13.08.2009 Rīk.nr.8;22& ; grozījumi - 20.02.2015.Prot. N3; 3&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Balvu Novada muzeja krājumu 19.04.2012 Rīk.nr.4
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā - ietverts Noteikumos par balvu Novada muzeja krājumu 67.-72.punkts 19.04.2012 Rīk.nr.4
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 10.06.2014 Rīk.Nr.01-06/4
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, ievadinstukcija 22.10.2020 Nr.1 - Nr.16

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1. Dāvida Holmera fotoizstāde Balvu Novada muzejā Izstāde Oktobris -Novembris Zviedrijas vēstniecība Latvijā Balvi Zviedrija
2. Leo Jānim Briedītim - 100 Izstāde, sadarbība, pētniecība Oktobris, novembris Mākslinieka bērni Zviedrijā Balvi Zviedrija
Starptautiskā sadarbība 2021.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1. Pārgājiens pa bijušo dzelzceļa līniju Sita -Stacijas pamatskola un izstāde "Dzelzceļa līnija Abrene (Pitalova) - Sita"muzejā. Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvarā iekļaušanās Eiropas kultūras mantojuma dienās - iepazīšanās brauciens Dzelzceļa dienas - projekta aktivitatēs 19.09.2021. Pārrobežu sadarbības programmas Latvija - Krievija projekta "Greenways Rīga Pskov" Nr.LV-RU-006 ietvarā Balvi Krievija
2 Vēsturiskās informācijas sagatavošana par muižu, parku. Balvi. Informatīvo stendu uzstādīšana 2021.g. Pleskavas reģionālā publiskā organizācija ""Lake Peipsi Project (Pskov)" Projekta LV-RU-040 "Veco parku jauna dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā" ietvaros Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020 Balvi Krievija
Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Seminārs -Vēsturisko muižu parku un dārzu uzturēšanas un attīstības tendences Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijās., tiešsaistē no Balvu Centrālās bibliotēkas. I.Supe piedalās ar ziņojumu "Balvu parka ceļš. Vēsture un šodiena". 08.-09.12.2020. Pleskavas reģionālā publiskā organizācija ""Lake Peipsi Project (Pskov)" Projekta LV-RU-040 "Veco parku jauna dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā" ietvaros Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020 Balvi - Pleskava -Dedovici Krievija
2 Starptautiskas delegācijas Vizīte Balvu pilsetā un muzejā. “Balvi municipality” J. Vīksna; ziņojums V. Buša starptautiskā mākslas plenēra dalībniekiem 18.07.2020 Viļakas novada pašvaldība, Marka Rotko centrs - plenēra dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Viļaka Latvija
3 Izstāde "Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā" Izstāde. Sadarbība. 05.11. - 10.12.2020. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
4 Lietuvas delegācijas vizīte pilsētā, muzejā. Novada svētku ietvarā. Ekspresizstāde par Antona Rimoviča darbību, ekskursija pa pilsētu un muzeju. Sadarbības turpinājums. Materiāli Lietuvas TV sižetam par Balviem, Balvu katoļu baznīcu un A.Rimoviču. Balvų katalikų bažnyčia | Kunigas Antanas Rimavičius https://www.youtube.com/watch?v=XPslc31cG7w 18.07.2020. Šauļu un Šakinas parstāvji. Šauļi, Šakina Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Novada muzejs (bijusī Balvu muižas klēts) Brīvības iela 46, Balvi Pašvaldības īpašums 2009 2835
Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 46, Balvi

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1270

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 500
Krājuma telpas 274
Pārējās telpas 496
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas