Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Iveta Supe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītaja Iveta Supe 64521430 28352770 @
Galvenā krājuma glabātāja Inna Valute 64521430 26119261 @
Administratore Gaļina Gruziņa 64521430
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Muzejs izveidots 1989.gada 1.janvārī.

Misija:

Apzināt, saglabāt un popularizēt Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu; celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskais mantojums no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot nemateriālajam kultūras mantojumam. Regulāri piedāvājam dažādas tematiskās, mākslas izstādes un muzejpedagoģiskās programmas. Muzeja mērķauditorija - novada iedzīvotāji, īpaši skolu jaunatne, kā arī viesi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Balvu Novada muzeja mājas lapā izvietota informācija par Balvu Novada muzeja darbību. Ir kontaktinformācija, informācija par darba laiku un izmaiņām tajā, aktuālitātes, pakalpojumi un to cenrādis. Regulāri tiek ievietota informācija par muzeja aktualitātēm.

Mājaslapas adrese:

Balvu Novada muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2014
2019

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja speciālisti

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

9445

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43A4

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2022

Muzeja šifrs:

BLNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK), Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 11:00 16:00
Svētdiena Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās izstāžu zāles slēgtas apmeklētājiem. Iepriekš piesakoties pa tālr. 64521430 vai m. tālr. 28352770, muzeja apmeklējums iespējams arī ārpus muzeja darba laika.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana pašvaldības kultūras iestādēm, citiem muzejiem, iespēja uz vietas iepazīt krajuma materiālus.
2. Krājuma materiālu atlase par tēmu No maksas par pakalpojumu atbrīvotas personas, kas dāvinājušas muzeja krājumam priekšmetus un materiālus, studenti, kas savu pētijumu pēc pabeigšanas nodod muzejam.
3. Muzeja organizēto pasākumu apmeklējums Izstāžu atklāšanas un citu muzeja organizētu bezmaksas pasākumu apmeklējums
4. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Katru trešdienu - bezmaksas apmeklējums visiem!
5. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas audzēkņiem; personām ar īpašām vajadzībām un to pavadoņiem; politiski represētām personām; grupas (ne mazāk par 10 personām) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais vadītāju skaits - 2); Balvu novada pašvaldības viesu delegācijām; Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem (izstāžu un ekspozīciju apskate); Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem - muzeja apmeklējums bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ieejas maksa muzeja izstāžu un ekspozīcijas zālēs Pieaugušajiem 2,00 EUR Skolēnu, studentu, pensionāriem 0,50 EUR Ģimenes biļete (1-2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam) 3,00 EUR
2. Ieejas maksa uz muzejizglītojošo programmu Katram dalībniekam 1,00 EUR
3. Telpu noma:
3.1. Konferenču zāles noma Stunda 9,00 EUR Diena 50,00 EUR
3.2. Pagraba telpas noma Stunda 14,00 EUR Diena 70,00 EUR
.
4. Gida pakalpojumi:
4.1. "Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums" 20,00 EUR
4.2. Ekskursija pa pilsētu 20,00 EUR
4.3. Ekskursija pa muižu 20,00 EUR
4.4. Ekskursija skolēnu grupām 15,00 EUR
.
5. Krājuma materiālu izmantošana:
5.1. Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 diena - 1,50 EUR
5.2. Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 nedēļa - 7,00 EUR
5.3. Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 mēnesis - 15,00 EUR
5.4. Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A4 - 1 lapas puse - 0,15 EUR
5.5. Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A3 - 1 lapas puse - 0,30 EUR
5.6. Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 melnbalta - 0,45 EUR
5.7. Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 krāsaina - 1,50 EUR
5.8. Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0,45 EUR
5.9. Krājuma materiālu atlase par tēmu 1-5 vienības - 1,50 EUR
5.10. Krājuma materiālu atlase par tēmu 6-10 vienības - 3,00 EUR
5.11. Krājuma materiālu atlase par tēmu Virs 10 vienībām - 4,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja mērķis: attīstīties par mūsdienīgu Ziemeļlatgales pētniecisko un kultūrizglītojošo centru. Muzeja uzdevumi: nodrošināt kvalitatīvu, misijai atbilstošu krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un izmantošanu; veikt pētniecisko darbu, balstoties uz muzeja krājumu un citiem avotiem par Ziemeļlatgales un pilsētas kultūru un vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; piedāvāt misijai atbilstošas, kvalitatīvas ekspozīcijas, izstādes un pasākumus muzeja apmeklētājiem; pilnveidot muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu nodrošināšanai; izstrādāt un realizēt muzeja darbības un attīstības stratēģiju.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Balvu Novada muzeja nolikums 13.08.2009 Rīk.nr.8;22& ; grozījumi - 20.02.2015.Prot. N3; 3&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Balvu Novada muzeja krājumu 19.04.2012 Rīk.nr.4
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā - ietverts Noteikumos par balvu Novada muzeja krājumu 67.-72.punkts 19.04.2012 Rīk.nr.4
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 10.06.2014 Rīk.Nr.01-06/4
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, ievadinstukcija 25.11.2015 Nr.1 - Nr.11

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

24995

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

20844

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

122

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

79

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 122 79

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

3932

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

124

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

81

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3961

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4447

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2877

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums 3863 2370
2 Brigādes ģenerāļa Valda Matīsa piemiņai 215 197
3 Balvi senajās fotogrāfijas 20.gs. 30-tie gadi 39 25
4 Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai 330 285

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

801

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

387

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Karoga stāsts 17 5
2 Balviem 91 99 77
3 Atmiņas par Sibīriju 213 161
4 Sandras Krastiņas personālizstāde - “Es nezinu, ko nezinu. Abrene.” 53 36
5 Edvīns Andersons un viņa laikabiedri 31 31
6 Ekspresizstāde - Rūdolfa Matīsa vitrāžā “Auseklis” 1 1
7 Balvu Novada muzejam – 30 86 46
8 Ekspresizstāde “Cimdi” 276 13
9 Ērika Kanaviņa Latgales lauku sētas makets. 25 17

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

727

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

697

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Virtuāla izstāde "Balvi" un "Balvu muiža'' 600 598
2 Ceļojošā izstāde "Kamermūzikas festivāls" Balvu muižā 25 12
3 Ekspresizstāde "1991. gada Barikādes" 32 17
4 Izstāde “Kubuli – ieskats vēsturē’’ 70 70

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

20

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

20

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Dokumenti Izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 3 3 06.12.2017 31.05.2021
2 Priekšmeti: Fotogrāfiju albums ar 36 fotogrāfijām Izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 06.12.2017 31.05.2021
3 Fotogrāfijas Izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 06.12.2017 31.05.2021
4 Ogles un tušas zīmējumi Izstāde "A. Andersonam 90" Apes novada Trapenes pagasta novadpētniecības māja 11 11 25.04.2019 04.07.2019
5 Grafika Izstāde "A. Andersonam 90" Apes novada Trapenes pagasta novadpētniecības māja 1 1 25.04.2019 04.07.2019
6 Fotoalbums Sandras Krastiņas personālizstāde - “Es nezinu, ko nezinu. Abrene.” Viļakas novada muzejs 1 1 25.06.2019 26.07.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 1769 1141 2910
Digitālo attēlu izgatavošanai 932 350 1282

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 11 5
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

7

no tām uzsāktas īstenot:

7

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 R.Akmentiņa Politiski represētie Balvu novadā 1941.-1949.gadā 18.01.2017 20.03.2019 ceļojošā izstāde "Atmiņas par Sibīriju" pabeigts
2 R.Akmentiņa Latviešu biedrība "Gaisma" Balvos 09.05.2018 09.01.2019 raksts pabeigts
3 J.Vīksna, D.Teilāne Mēs Latvijas simtgadē 12.09.2018 18.09.2020 fotogrāfiju albūms pabeigts
4 G.Gruziņa Latviešu tautas ticējumi Ziemeļlatgalē/II daļa 10.09.2014 31.10.2019 publikācija pabeigts
5 R.Akmentiņa Latgales partizānu pulka karavīri LKOK 23.05.2017 20.08.2019 informatīvā lapa pabeigts
6 D.Teilāne Bušs 2018 10.07.2018 21.02.2019 starptautiskā plenēra katalogs pabeigts
7 R.Akmentiņa Latgales partizānu pulkam 100 07.01.2019 28.06.2019 raksti par pulka vēsturi-"Zaļo" pulciņu veidošanās", "Balvu partizānu nodaļa", "Latgales partizānu pulks"; ziņojums "Latgales partizānu pulks un tā nozīme" vēstures skolāju kursos "Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai" pabeigts
8 R.Akmentiņa 1990.gads Balvos 22.10.2019 04.05.2020 referāts prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltītā novadpētniecības konferencē, raksts turpinās
9 R.Akmentiņa Lāšplēča kara ordeņa kavalieri-novadnieki 23.01.2019 03.11.2021 informatīvā lapa turpinās
10 I.Šaicāne Neatkarības kara laika pieminekļi Latvijā: piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 08.01.2019 13.03.2019 ziņojums vēstures skolotāju kursos "Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai" pabeigts
11 R.Akmentiņa Latgales partizānu pulka dalība Ziemeļlatgales atbrīvošanā 23.01.2019 20.06.2019 raksts pabeigts
12 I.Supe Balvu muiža-Koritovas muiža. Vēstures paralēles. 17.07.2019 11.09.2019 ziņojums starptautiskajā konferencē Krievijas Federācijas Pleskavas apgabalā pabeigts
13 R.Akmentiņa "Baltijas ceļam" - 30. Balvenieši Baltijas ceļā. 20.03.2019 10.09.2019 prezentācijas materiāls mācību stundai 5-9 klašu skolēniem, raksts pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Akmentiņa Latviešu biedrība "Gaisma" Balvos Būmane I. “Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne?” Rīga : Rīgas Latviešu biedrība, 2019. 222 lpp 3 lpp.
2 R.Akmentiņa Latgales partizānu pulka pirmsākumi-"zaļo" pulciņu veidošanās Balvu Novada Ziņas, 2019.gada 28.februāris Balvu Novada Ziņas, 2019.gada 14.marts Balvu Novada Ziņas, 2019.gada28.marts 3 lpp.
3 R.Akmentiņa Balvu partizānu nodaļa Balvu Novada Ziņas. 2019.gada 16.aprīlis Balvu Novada Ziņas, 2019.gada 30.aprīlis 3 lpp.
4 R.Akmentiņa Latgales partizānu pulks Balvu Novada Ziņas, 2019.gada 30.maijs, 2 lpp.
5 R.Akmentiņa Atceroties Baltijas ceļa nozīmīgumu pirms 30 gadiem Laikraksts "Vaduguns", 2019.gada 20.augusts 2 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Akmentiņa, D.Teilāne Atmiņas par Sibīriju 20 lpp.
2 Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai 35 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Z.Kozlovska Diskusija skolēnu grupām "Vēsturiskie notikumi'' Valsts svētku mēnesī Veidot izpratni par vēsturiskajiem notikumiem Latvijā pirmskolas un pamatskolas bērnu auditorijai 10 lpp.
2 Z.Kozlovska Svinam Latvijas dzimšanas dienu kopā! Iepazīstināt pirmskolas un pamatskolas bērnu auditoriju ar Latvijas vēsturi 3 lpp.
3 Z.Kozlovska Starpdisciplināra paraugnodarbība "Ciltkoks'' Sadarbībā ar pamatskolu iepazīstināt skolēnus ar dzimtas koka veidošanu un informācijas meklēšanu par savu dzimtu 10 lpp.
4 Z.Kozlovska Vai Tu zini Ziemassvētku eglītes stāstu? Izglītojoši izklaikdējoša programma ģimenēm ar bērniem 4 lpp.
5 Z.Kozlovska Pa Lāča pēdām Izglītojošā programma skolēniem, iepazīstināt skolēnus ar Lāča dārza vēsturi 3 lpp.
6 I.Šaicāne, R.Akmentiņa, sadarbībā ar Balvu Valsts ģimnāziju "Latgales Partizānu pulks un tā nozīme''; "Neatkarības kara (1918 - 1920) laika pieminekļi Latvijā: piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem" un "Uzdevumu risināšana un veidošana par Ziemeļlatgales vēsturi Neatkarības kara laikā (1918-1920)''. Mūžizglītības programmas ietvaros iepazīstināt apmeklētājus ar īpatnējāko militāro formējumu kas izveidojies Balvos - Latgales partizānu pulku un pulka dalību Ziemeļlatgales atbrīvošanā 35 lpp.
7 I.Šaicāne, I.Supe Starpnovadu vēstures un sociālo zinību skolotāju kursi pāreja uz jauno mācību saturu, nodarbība "Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums'' - Parādīt kā muzeja materiālus par šo tēmu izmantot, īpaši pamatskolas klasēs, saistībā ar vietējo muzeju materiālu apzināšanu, to iedzīvināšanu mācību procesā 36 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

122

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
sistemātiskā 122

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 7459
Individuālie 2106
Pārējie 1849
Apmeklētāji grupās 3504
Skolēni grupās 1664
Ārzemnieki grupās 251
Pārējie grupās 1589
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3620

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

274

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2037

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

324

Papildu informācija:

Vairākas muzeja veidotas izstādes skatāmas ārpus muzeja telpām (Sakrālās kultūras centrā, Balvu muižā, Kubulu kultūras namā), tādēļ to apmeklētāji neuzrādās muzeja apmeklējumu skaitā tabulā: Ārpus muzeja izstāžu apmeklētāju skaits 2019.gada sastāda ~ 6 800 Kopējais muzeja izstāžu apmeklējumu skaits - 14 259. Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa Domes sēdes protokolu Nr.6 ir veikti grozījumi Balvu Novada muzeja maksas pakalpojumu cenrādī, kā rezultātā ar 2019.gada 1.jūniju ir ieviestas ieejas biļetes. Ir izstrādātas muzejpedagoģiskās un kultūrizglītības programmas, kā arī ir citas pasākumu formas - tikšanās, lekcijas, meistardarbnīcas, kuras nodrošina mūžizglītību, dažādiem vecumposmiem, kā arī paaudžu sadarbību un pārmantojamību. Katrs muzeja apmeklētājs tiek ievadīts ekspozīcijas pasaulē un tas netiek uzskaitīts kā ekskursija. Pašvaldības un pašvaldības iestāžu viesiem, kolēģiem, bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanās programmu dalībniekiem ekskursija ekspozīcijā un krājumā tiek piedāvāta bez maksas.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

79

Lekciju skaits muzejā:

20

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

37

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

802

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

27

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

15

tai skaitā muzejā:

15

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Supe 1991.gada Barikādes 11 339 Skolēni
2 I.Šaicāne Mums vajadzēja mirt, lai dzīvotu simti - Stompaku purvā 1 47 Vidusskolas skolēni
3 I.Šaicāne Ko Latvijas vēsturē nozīmē 4., 8., un 9. maijs 1 35 Vidusskolas skolēni
4 I.Šaicāne Mūsu novadnieks Tālis Matīss 2 38 Skolēni
5 R.Akmentiņa Baltijas ceļam 30 2 47 Skolēni
6 Latvijas Nacionālā Kultūras centra pārstāvji Cimdu adīšanas tradīcijas Latgalē 1 35 Pieaugušie
7 Māksliniece Sandra Krastiņa Citāds skatījums uz vēstures pētniecības un mākslas mijiedarbību 2 37 Tuvāko novadu mākslas skolu skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Supe Gaisma nāk sasildīt 2016 2 23 Skolēni
2 Z.Kozlovska Pa Lāča pēdām 2019 13 266 Skolēni
3 Z.Kozlovska Diskusija skolēnu grupām "Vēsturiskie notikumi'' Valsts svētku mēnesī 2019 9 175 Skolēni
4 Z.Kozlovska Svinam Latvijas dzimšanas dienu kopā! 2019 3 101 Pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi
5 R.Akmentiņa, I.Supe Balvi Latvijā 2008 3 40 Skolēni
6 J.Vīksna Erudīcijas spēle "Ko Tu zini par Latviju?'' 2018 2 23 Skolēni
7 Z.Kozlovska sadarbībā ar Balvu pamatskolu Starpdisciplināra paraugnodarbība "Ciltkoks'' 2019 1 15 Skolēni
8 Z.Kozlovska Vai Tu zini Ziemassvētku eglītes stāstu? 2019 4 159 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Šaicāne, R.Akmentiņa, sadarbībā ar Balvu Valsts ģimnāziju R.Akmentiņa "Latgales Partizānu pulks un tā nozīme''; I.Šaicāne "Neatkarības kara (1918 - 1920) laika pieminekļi Latvijā: piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem" un "Uzdevumu risināšana un veidošana par Ziemeļlatgales vēsturi Neatkarības kara laikā (1918-1920)''. 2019 1 14 Vestures pedagogi
2 I.Šaicāne, I.Supe Starpnovadu vēstures un sociālo zinību skolotāju kursi pāreja uz jauno mācību saturu, nodarbība "Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums'' - kā muzeja materiālus par šo tēmu izmantot, īpaši pamatskolas klasēs, saistībā ar vietējo muzeju materiālu apzināšanu, to iedzīvināšanu mācību procesā 2019 1 13 Vēstures pedagogi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Balvu Novada muzeja 30.sezonas atklāšanas pasākums 02.01.2019. Balvu Novada muzejs 1 16 Muzeja darbinieki, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadība un muzeja sadarbības partneri
2 Tikšanās ar gleznošanas studijas “Olīves’’ dalībniecēm 19.01.2019. Balvu Novada muzejs 1 27 Studijas māklinieces, apmeklētāji (pieaugušie, bērni)
3 “Gaisma manai pilsētai’’ sveču darbnīca sadarbībā ar izglītības centru “Azote’’ 05.02.2019.-07.02.2019. Balvu Novada muzejs 3 63 Pieaugušie, bērni
4 Akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē’’ ietvaros radošās darbnīcas “Apsveikums scrapbooking tehnikā’’ sadarbībā ar biedrību “Radošās idejas’’ 16.02.2019. Balvu Novada muzejs 1 12 Pieaugušie, bērni
5 Konkursa "Caur mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva" noslēguma pasākums: I.Supes prezentācija "Balvi Latvijā"; A.Āze stāstījums par stiprinieku - partizānu Jāni Pilmani 14.03.2019. Balvu Novada muzejs 1 58 Konkursa dalībnieki - skolēni un viņu pedagogi
6 Eiropas Muzeju nakts pasākums “Balvu Novada muzejam – 30. Starp Tālavu un Pietālavu’’ 18.05.2019. Balvu Novada muzejs 1 653 Pieaugušie, bērni
7 Ekspozīcijas "Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai'' svinīgā atklāšana 05.07.2019. Balvu Novada muzejs 1 68 Balvu novada pašvaldības vadība, Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, ekspozīcijas veidotāji, interesenti
8 Baltijas ceļam – 30, filmas “Baltijas Brīvības ceļš’’ demonstrācija 23.08.2019. Balvu Novada muzejs 1 9 Pieaugušie
9 Izstādes “Dzīres’’ noslēguma pasākums, tikšanās ar Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles pārstāvjiem 06.09.2019. Balvu Novada muzejs 1 35 LMA Latgales filiāles pārstāvji, interesenti (pieaugušie, bērni)
10 Biedrības "Radošās idejas'' meistardarbnīca "Ekosomas'' 27.09.2019. Balvu Novada muzejs 1 21 Biedrības pārstāvji, pieaugušie un bērni
11 Intas Rukas personālizstādes "Zem tām pašām debesīm'' atklāšanas pasākums 08.11.2019. Balvu Novada muzejs 1 113 Izstādes autore, interesenti (pieaugušie, bērni)
12 Radoša un izzinoša nodarbība "Vai Tu zini Ziemassvētku eglītes stāstu?'' 23.12.2019.-26.12.2019. Balvu Novada muzejs 2 18 Bērni, pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ēka ir piemērota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ierīkota piemērota ieeja, lifts un speciāla tualetes telpa.
2. Redzes invalīdiem Tiek piedāvāts pavadonis, liftā stāvu norādes braila rakstā.
3. Dzirdes invalīdiem Tiek piedāvāts pavadonis, izstādes apraksts.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

12

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

9

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

5

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

4

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

8

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai VKKF

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Seminārs "Muižu parki. Tagadne un nākotne." Puškima kalnos, Pleskavas apg., Krievija Seminārs seno muižas parku un dārzu apsaimniekotājiem, muzeju darbiniekiem. Muzeja vadītāja piedalījās ar ziņojumu "Balvu muiža. Koritovas muiža. Vēsturiskās paralēles". 2019.g. 11.-12.novembris Pleskavas reģionālā publiskā organizācija ""Lake Peipsi Project (Pskov)" "Puškina kalni" Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Starptautiskā izstāde "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam.", Balvu Novada muzejs, (arī muzeji Preiļos,Rēzeknē un Daugavpilī. Iepazīstināt ar maz zināmas, bet nozīmigas personības - katoļu garīdznieka un koktēlnieka A.Rimoviča - devumu . 2017.-2018. izstāde Balvos 03.05.18.-31.08.18. Aušros muzejs Šauļi Lietuva
Pieredzes apmaiņa, Lietuvā, projekta LLI - 59 IETVAROS Iepazīt muzeju un citu tūrisma galamērķu pieredzi Lietuvā 29.-30.05.18. Latgales plānošanas reģions Anīkšči, Utena Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Iepazīšanās ar jaunu tūrisma produktu "Sangastes rudzu ciems" Pieredzes apmaiņas brauciens 18.07.2017. Sangastes pašvaldība Sangaste Igaunija
Starptautiskā muzeju sadarbības diena Muzeja un pašvaldības darbinieku tikšanās 28.-29.11.2017. Eiroreģions ''Pleskava - Livonija" Valga Igaunija
Varšavas muzeji, Polija Pieredzes apmaiņas brauciens 7.10-12.10 ICOM Varšava Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Novada muzejs (bijusī Balvu muižas klēts) Brīvības iela 46, Balvi Pašvaldības īpašums 2009 2835
Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 46, Balvi

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1270

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 500
Krājuma telpas 274
Pārējās telpas 496
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: