Kontaktinformācija

Adrese:

Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Iveta Supe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Iveta Supe 28352770 @
Galvenā krājuma glabātāja Janīna Vīksna 26119261 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Māra Bērziņa 64521430 @
Vēsturnieks Ruta Akmentiņa 64521430 @
Ekspozīciju un izstāžu kurators Dace Teilāne 64521430 @
Dokumentu sistēmu vadītājs Jānis Ločmelis 64521430 @
Administrators Inita Irbīte 64521430 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Muzejs izveidots 1989.gada 1.janvārī.

Misija:

Ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskais mantojums no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot nemateriālajam kultūras mantojumam. Regulāri piedāvājam dažādas tematiskās, mākslas izstādes un muzejpedagoģiskās programmas. Muzeja mērķauditorija - novada iedzīvotāji, īpaši skolu jaunatne, kā arī viesi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Balvu Novada muzeja mājas lapā izvietota informācija par Balvu Novada muzeja darbību. Ir kontaktinformācija, informācija par darba laiku un izmaiņām tajā, aktuālitātes, pakalpojumi un to cenrādis. Regulāri tiek ievietota informācija par muzeja aktualitātēm.

Mājaslapas adrese:

Balvu Novada muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2014
2019
2022

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi
Autotransporta novietošanas iespējas
Kafejnīca

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

16171

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43A5

Akreditācijas datums:

16.06.2022

Muzejs akreditēts līdz:

15.06.2027

Muzeja šifrs:

BLNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK), Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Otrdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Trešdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Ceturtdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Piektdiena 08:30 17:00 Izstāžu , nodarbību un ekskursiju apmeklējums no 10:00-17:00. Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Sestdiena 11:00 16:00 Pēdējie apmeklētāji uz izstādēm tiek ielaisti 20 min pirms muzeja slēgšanas.
Svētdiena Muzejs un izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās izstāžu zāles slēgtas apmeklētājiem. Iepriekš piesakoties pa tālr. 64521430 vai m. tālr. 28352770, muzeja apmeklējums iespējams arī ārpus muzeja darba laika.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana pašvaldības kultūras iestādēm, citiem muzejiem, iespēja uz vietas iepazīt krajuma materiālus.
2. Krājuma materiālu atlase par tēmu No maksas par pakalpojumu atbrīvotas personas, kas dāvinājušas muzeja krājumam priekšmetus un materiālus, studenti, kas savu pētijumu pēc pabeigšanas nodod muzejam.
3. Muzeja organizēto pasākumu apmeklējums Izstāžu atklāšanas un citu muzeja organizētu bezmaksas pasākumu apmeklējums
4. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Katru trešdienu - bezmaksas apmeklējums visiem!
5. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas audzēkņiem; personām ar īpašām vajadzībām un to pavadoņiem; politiski represētām personām; grupas (ne mazāk par 10 personām) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais vadītāju skaits - 2); Balvu novada pašvaldības viesu delegācijām; Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem (izstāžu un ekspozīciju apskate); Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem - muzeja apmeklējums bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem 2,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,50 EUR Ģimenes biļete (1-2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam) 3,00 EUR
2 Dalība muzeja izglītojošajā programmā Katram dalībniekam 1,00 EUR
Telpu noma:
3 Konferenču zāles noma Stunda 9,00 EUR Diena 50,00 EUR
4 Pagraba telpas noma Stunda 14,00 EUR Diena 70,00 EUR
Gida pakalpojumi:
5 "Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums" 20,00 EUR
6 Ekskursija pa pilsētu 20,00 EUR
7 Ekskursija pa muižu 20,00 EUR
8 Ekskursija skolēnu grupām 15,00 EUR
Krājuma materiālu izmantošana:
9 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 diena - 1,50 EUR
10 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 nedēļa - 7,00 EUR
11 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 mēnesis - 15,00 EUR
12 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A4 - 1 lapas puse - 0,15 EUR
13 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A3 - 1 lapas puse - 0,30 EUR
14 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 melnbalta - 0,45 EUR
15 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 krāsaina - 1,50 EUR
16 Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0,45 EUR
17 Krājuma materiālu atlase par tēmu 1-5 vienības - 1,50 EUR
18 Krājuma materiālu atlase par tēmu 6-10 vienības - 3,00 EUR
19 Krājuma materiālu atlase par tēmu Virs 10 vienībām - 4,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja mērķis: attīstīties par mūsdienīgu Ziemeļlatgales pētniecisko un kultūrizglītojošo centru. Muzeja misija: ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: 1. veicināt un celt vietējās sabiedrības pašapziņu, izpratni un lepnumu par Ziemeļlatgales vēsturi; 2. veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; 3. radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Balvu novada pašvaldības iestādes Balvu Novada muzejs nolikums 24.03.2022 Sēdes prot. Nr.8., 6.§
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Balvu Novada muzeja krājumu 13.04.2022 Rīk. Nr. 11
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā - ietverts Noteikumos par balvu Novada muzeja krājumu 66.-71.punkts 13.04.2022 Rīk. Nr. 11
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 10.06.2014 Rīk. Nr. 01-06/4
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drosības u.c. noteikumi, ievadinstrukcija 22.10.2020 Rīk. Nr.1.-Nr.16.

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

25238

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

20986

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

50

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

4

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 48 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

8256

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

5325

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

102

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

56

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2584

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4177

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2582

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums 3863 2370
2 Brigādes ģenerāļa Valda Matīsa piemiņai 215 197
3 Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai 99 15

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Deivida Holmerta fotogrāfijas: "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" un Leo Jānim Briedītim - 100 1 1

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ekspresizstāde "Mākslas vitamīns Balvos" 1 1

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

9

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

8

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Fotogrāfija Izstādei "ES_TEXT" Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 1 08.12.2021 02.05.2022
2 Glezna Izstadei "Skalpelis un spalvaskāts" Balvu Centrālā bibliotēka 1 1 07.04.2022 06.05.2022
3 Negatīvi Priekšmetu digitālo attelu izgatavošanai AS "Unifiedpost" 6 6 25.07.2022 19.09.2022
4 Adījumu paraugi Adīšanas meistardarbnīcai Biedrība "Mežģis" 1 03.08.2022 03.08.2022

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 172 23 195
Digitālo attēlu izgatavošanai 77 44 121

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 8 6
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

6

no tām uzsāktas īstenot:

6

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Janīna Vīksna, Ruta Akmentiņa Balvu maizes kombināts/ ieskats vēsturē 08.12.2020 15.12.2022 Virtuālās izstādes papildināšana Pabeigts
2 Ruta Akmentiņa Laikraksti par notikumiem Balvos: ko par Balviem rakstīja "Balvu Taisnība" un "Vaduguns" 20. gs. 50.-90. gados 17.08.2020 06.12.2022 Informatīvās lapas Pabeigts
3 Ruta Akmentiņa Balvu tipogrāfija - industriālā mantojuma objekts Balvos 23.04.2020 23.09.2022 Raksts Pabeigts
4 Ruta Akmentiņa Tēlnieks Leo Jānis Briedītis (1922-2007) 17.11.2021 26.01.2022 Referāts novadpētniecības lasījumos Pabeigts
5 Ruta Akmentiņa Jubilejas un atceres dienas. Cilvēki, notikumi 2023.gadā 10.05.2022 30.11.2022 Informatīvā lapa Pabeigts
6 Darba grupa Dziesmu svētku hronoloģija Balvu novadā. 18.05.2022 31.05.2023 Informatīvā lapa, hronoloģija. Virtuālā izstāde. Turpinās
7 Ruta Akmentiņa Balvu muižas kungu mājas / pils vēsture 01.12.2022 12.12.2023 Ekspozīcijas struktūrplāsns Turpinās
8 Ruta Akmentiņa Lauksaimniekam zinātņu doktoram Vasilijam Kuzminam 100. 02.08.2022 Informatīvā lapa Pabeigts
8 Ruta Akmentiņa Tālivaldim Kalnājam 100 04.01.2022 22.02.2022 Informatīvā lapa Pabeigts
9 Ruta Akmentiņa Citiem atdotā dzīve. Ārste, Balvu pilsētas Goda pilsone Mirdza Sproģe 10.05.2022 23.09.2022 Raksts Pabeigts
10 Ruta Akmentiņa Sonetu vainaga "Veļtējums Aglyunas Dīvomotei" autors Alberts Garais (Lobreiteņš) 05.04.2022 28.07.2022 Informatīvā lapa Pabeigts
11 Ruta Akmentiņa Arvīdam Šneperam 95. Ievērojamu novadnieku atceroties 03.01.2022 19.05.2022 Virtuālā izstāde Pabeigts
12 Ruta Akmentiņa Folkloras vācējai, skolotājai Agnesei Garijonei - 125. 28.01.2022 16.03.2022 Informatīvā lapa Pabeigts
13 Darba grupa Nacionālo partizānu nometne Stompakos 03.01.2022 26.02.2021 Buklets Pabeigts
14 Janīna Vīksna Intas Rukas fotogrāfijas "Zem tām pašām debesīm" 25.01.2022 21.12.2023 Katalogs Turpinās
15 Kristīne Ercika Klusā daba nav daba, bet ir ... 15.02.2022 03.04.2020 Muzejpedagoģiskā programma Pabeigts
16 Māra Bērziņa No seniem laikiem 29.07.2022 26.09.2022 Muzejpedagoģiskā mprogramma Pabeigts
17 Māra Bērziņa Pa lāča pēdām 22.08.2022 25.10.2022 Muzejpedagoģiskā programma Pabeigts
18 Māra Bērziņa Zini vai mini 17.10.2022 03.11.2022 Muzejpedagoģiskā programma Pabeigts
19 Māra Bērziņa Mana mīļā Latvija 22.08.2022 08.11.2022 Muzejpedagoģiskā programma Pabeigts
20 Māra Bērziņa Ziemas saulgrieži 2022 05.09.2022 16.12.2022 Muzejpedagoģiskā programma Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ruta Akmentiņa Citiem ziedotā dzīve Balvu Novada muzeja mājaslapā: http://muzejs.balvi.lv/index.php/2506-citiem-ziedota-dzive 3 lpp.
2 Ruta Akmentiņa Pasaules pilsonis Leo Jānis Briedītis Referāts novadpētniecības konferencei. Prezentācija PDF formātā publicēta Balvu novada Centrālās bibliotēkas mājaslapā: http://www.balvurcb.lv/cb/images/pdf_budze/budze_lasijumi/Pasaules_pilsonis_Leo_Janis_Brieditis_c.pdf 59 slaidi
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dace Teilāne Stompaku nacionālo partizānu nometne - Latvijas patriotisma simbols 2 lpp.
2 Ruta Akmentiņa Es krāju naudu, Tu krāj zināšanas. Lauksaimniekam zinātņu doktoram Vasilijam Kuzminam 100. Informatīvā lapa, publicēta Balvu Novada muzeja mājas lapā http://muzejs.balvi.lv/index.php/2490-es-kraju-naudu-tu-kraj-zinasanas 2 lpp.
3 Ruta Akmentiņa Tālivaldim Kalnājam 100. Informatīvā lapa publicēta Balvu Novada muzeja mājas lapā http://muzejs.balvi.lv/index.php/2450-talivaldim-kalnajam-100 2 lpp.
4 Ruta Akmentiņa Sonetu vainaga "Veļtējums Aglyunas Dīvomotei" autoru Albertu Garo (Lobreiteņu) simtgadē atceroties. Informatīvā lapa publicēta Balvu Novada muzeja mājas lapā http://muzejs.balvi.lv/index.php/2491-sonetu-vainaga-veltejums-aglyunas-divomotei-autoru-albertu-garo-lobreitenu-simtgade-atceroties 3 lpp.
5 Ruta Akmentiņa Folkloras vācējai, skolotājai Agnesei Garijonei - 125. Informatīvā lapa publicēta Balvu Novada muzeja mājas lapā http://muzejs.balvi.lv/index.php/2456-folkloras-vacejai-skolotajai-agnesei-garijonei-125 2 lpp.
6 Ruta Akmentiņa Arvīdam Šneperam 95/Ievērojamu novadnieku atceroties. Virtuālā izstāde Balvu Novada muzeja mājas lapā https://drive.google.com/file/d/19a8FNSw-_NDzadSG5e0dLkH4mXabjrG0/view 25 slaidi
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Kristīne Ercika Klusā daba nav daba, bet ir ... Dažāda vecuma skolēni 3 lpp.
2 Māra Bērziņa No seniem laikiem. Jaunāko klašu skolēni 4 lpp.
3 Māra Bērziņa Pa lāča pēdām. Jaunāko klašu skolēni 3 lpp.
4 Māra Bērziņa Zini vai mini Dažāda vecuma bērni 4 lpp.
5 Māra Bērziņa Mana mīļā Latvija Pirmsskolas audzēkņi 2 lpp.
6 Māra Bērziņa Ziemas saulgrieži 2022 Pirmsskolas audzēkņi, jaunāko klašu skolēni 5 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

50

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Sistematiskā 50

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 5499
Individuālie 1809
Pārējie 613
Apmeklētāji grupās 3077
Skolēni grupās 1277
Ārzemnieki grupās 135
Pārējie grupās 1665
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1549

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

252

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1717

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

294

Papildu informācija:

Trešdienās un izstāžu atklāšanas pasākumos - bezmaksas apmeklējums visiem. Apmeklējumu sadaļā uzrādīts apmeklējumu skaits Balvu Novada muzejā, neatkarīgi no izstāžu skaita, kas apmeklējuma laikā aplūkotas. Apmeklējumu kopskaitā nav ieskaitīti ārpusmuzeja pasākumu un izstāžu apmeklētāji, kā arī citu organizāciju, kas nomājušas muzeja telpas, rīkoto pasākumu apmeklējumi.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

108

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

40

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

732

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

23

tai skaitā muzejā:

17

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Zaiga Kozlovska Maizes celš. 2021 1 19 jaunāko klašu skolēni, skolotāja
2 Zaiga Kozlovska Atrodi atbildi. 2021 4 77 jaunāko klašu skolēni, skolotājas
3 Zaiga Kozlovska Kas muzejam vēderā? 2021 3 45 jaunāko klašu skolēni, skolotājas
4 Kristīne Ercika Klusā daba nav daba, bet ir. 2022 12 173 jaunāko klašu skolēni, pamatskolēni, vidusskolnieki, skolotājas
5 Māra Bērziņa No seniem laikiem. 2022 4 95 jaunāko klašu skolēni, skolotājas
6 Māra Bērziņa Pa lāča pēdām. (atjaunota) 2022 3 82 jaunāko klašu skolēni, skolotājas
7 Māra Bērziņa Zini vai mini. (atjaunota) 2022 2 34 dažāda vecuma bērni
8 Māra Bērziņa Mana mīļā Latvija. 2022 4 72 pirmsskolas audzēkņi
9 Māra Bērziņa Ziemas saulgrieži 2022. 2022 7 135 pirmsskolas audzēkņi, jaunāko klašu skolēni, pamatskolēni, skolotājas
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tematiskais pasākums "Barikāžu ugunskurs". 19.01.2022 Balvu sākumskola 1 150 jaunāko klašu skolēni, skolotājas, pieaugušie
2 Akcijas "Satiec savu Meistaru!" ietvaros Lieldienu olu krāsošana kopā ar "Mežģa" rokdarbniecēm. 13.04.2022 Balvu Novada muzejs 1 18 pieaugušie, bērni
3 Muzeju nakts 2022 "Mūzas un varoņi" 14.05.2022 Balvu Novada muzejs 1 803 dažāda vecuma auditorija
4 Starptautiskajā muzeju dienā saruna par vēsturi pie tējas. 18.05.2022 Balvu Novada muzejs 1 12 pieaugušie
5 Sarunu festivāla LAMPA kopā skatīšanās vieta: Saruna '"Jaunieši nacionālajā pretošanās kustībā :kāpēc mums nozīmīga viņu pieredze?" 01.07.2022 Balvu Novada muzejs 1 5 pieaugušie
6 Latgales partizānu pulkam 103. Ekspozīcijas "Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai" un virtuālās izstādes "Staņislava stāsts" apskate vēsturnieces Rutas Akmentiņas pavadībā. 05.07.2022 Balvu Novada muzejs 1 6 pieaugušie
7 Tēvu dienas meistardarbnīca "Mans tētis var visu" 09.09.2022; 10.09.2022 Balvu Novada muzejs 2 21 bērni ar vecākiem
8 Mārtiņdiena 10.11.2022 Balvu Novada muzejs 1 16 pirmsskolas audzēkņi un skolotājas
9 Lācplēša dienu gaidot un atceroties 10.11.2022 Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde 1 6 pirmsskolas audzēkņi un skolotājas
10 Lāčplēša diena. Priedaines kapos piemiņas pasākums ar svecīšu nolikšanu. 11.11.2022 Priedaines kapi 1 30 dažāda vecuma auditorija
11 Viktorīna "Balvi un Latvija" 17.11.2022 Tilžas pamatskola 1 36 Pamatskolas skolēni un skolotāji
12 "Staņislava ceļš" ( Ieskats Latgales partizānu pulka vesturē ) 17.11.2022 Tilža 1 130 dažāda vecuma auditorija
13 Meistadarbnīca "Saulīti gaidot - puzuri gatavo!" 16.12.2022; 17.12.2022; 29.12.2022; Balvu Novada muzejs 3 28 dažāda vecuma auditorija
14 Tematisks atmiņu pasākums Latvijas Politiski represēto apvienības Balvu nodaļai. 23.03.2022 Balvu Novada muzejs 1 7 seniori
15 Tautas muzikantam Arnoldam Salmanim - 90! 07.05.2022 Balvu Novada muzejs 1 60 dažāda vecuma auditorija
16 Plenēra "Mākslas vitamīns Balvos" noslēguma pasākums 14.06.2022 Balvu muiža 1 24 Studenti, pieaugušie
17 Z.Purena izstādes atklāšana 17.06.2022 Balvu Novada muzejs 1 99 Dažāda vecuma auditorija
18 Etnogrāfisko ansambļu un kolektīvu vadītāju satikšanās. 14.07.2022 Balvu Novada muzejs 1 36 Pieaugušie
19 A.Kaļiņina izstādes "Klusā daba nav daba, bet ir" atklāšana. 10.09.2022 Balvu Novada muzejs 1 37 Skolēni, pieaugušie
20 Anatolija Zelča meistarklase projekta "Mākslas vitamīns Balvos"ietvarā. 23.08.2022; 24.08.2022 Balvu Novada muzejs, Mākslas skola 1 15 Pieaugušie
21 Tikšanās izstades noslēgumā ar A.Kaļiņinu 21.10.2022 Balvu Novada muzejs 1 30 Mākslas skolas audzēkņi
22 Izstāžu "D.Holmers.Pāri Baltijas jūrai..."un "Leo Jānis Briedītis.100." atklāšana 03.11.2022 Balvu Novada muzejs 1 65 Dažāda vecuma auditorija
23 Seminārs "Reģionālā prese vakar un šodien" (sadarbībā ar Balvu Centrālo bibliotēku) 22.11.2022 Balvu Novada muzejs 1 44 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja telpas ir plašas , ir pieejams lifts un uzbrauktuve.
2. Redzes invalīdiem Tiek piedāvāts pavadonis un stāstījums.
3. Dzirdes invalīdiem Ekspozīcijās ir skatāmi video, pavadonis.
4. Citām invalīdu grupām Grupas un individuālus apmeklētājus ar garīga rakstura traucējumiem muzeja darbinieks pavada ekspozīcijā un sniedz skaidrojumus.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Izmantojam tiešo kontaktu ar apmeklētāju, atsauksmju grāmatas ierakstu un komentāru sociālajos tīklos analīzi.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

6

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

6

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Dāvids Holmers "Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945" fotogrāfiju izstāde, Balvu Novada muzejs Izstāde, sadarbība 03.11.2022. - 28.01.2023. Zviedrijas Karalistes vēstniecība Zviedrija
2 Izstāde Leo Jānis Briedītis.100." Balvu Novada muzejs Izstāde. 03.11.2022. - 28.01.2023. Leo Jāņa Briedīša ģimene. Stokholma Zviedrija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Novada muzejs (bijusī Balvu muižas klēts) Brīvības iela 46, Balvi Pašvaldības īpašums 2009 2835
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 46, Balvi

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1270

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 500
Krājuma telpas 274
Pārējās telpas 496
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: