Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Iveta Supe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Iveta Supe 64521430 28352770 @
Administratore Gaļina Gruziņa 64521430
Galvenā krājuma glabātāja Inna Valute 26119261 @
Sabiedrisko attiecību speciāliste - lietvede Janīna Vīksna 27835582 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Muzejs dibināts 1989. gada 1. janvārī.

Misija:

Apzināt, saglabāt un popularizēt Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu; celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskais mantojums no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot nemateriālajam kultūras mantojumam. Regulāri piedāvājam dažādas tematiskās, mākslas izstādes un muzejpedagoģiskās programmas. Muzeja mērķauditorija - novada iedzīvotāji, īpaši skolu jaunatne, kā arī viesi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Balvu Novada muzeja mājas lapā izvietota informācija par Balvu Novada muzeja darbību. Ir kontaktinformācija, informācija par darba laiku un izmaiņām tajā, aktuālitātes, pakalpojumi un to cenrādis. Regulāri tiek ievietota informācija par muzeja aktualitātēm.

Mājaslapas adrese:

Balvu muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2014

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Balvu novada muzeja lapa Facebook Reizi nedēļā
Balvu novada muzeja lapa Draugiem.lv Reizi nedēļā
Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājaslapa Atbilstoši aktualitātēm
1188.lv uzziņu katalogs Atbilstoši aktualitātēm
Balvu novada Tūrisma un informācija Centra mājaslapā Atbilstoši aktualitātēm
Skolēnu ekskursijas Atbilstoši aktuālajam piedāvājumam
Latvijas muzeju biedrības mājalapa Atbilstoši aktualitātēm
The storytelling platform izi.TRAVEL Atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43A4

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2022

Muzeja šifrs:

BLNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja, Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 11:00 16:00
Svētdiena Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās izstāžu zāles slēgtas apmeklētājiem. Iepriekš piesakoties pa tālr. 64521430 vai m. tālr. 28352770, muzeja apmeklējums iespējams arī ārpus muzeja darba laika.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Muzeja apmeklējums Visi muzeja apmeklējumi ir bezmaksas. Ir iespējams atstāt ziedojumu.
2. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana pašvaldības kultūras iestādēm, citiem muzejiem, iespēja uz vietas iepazīt krajuma materiālus.
3. Krājuma materiālu atlase par tēmu No maksas par pakalpojumu atbrīvotas personas, kas dāvinājušas muzeja krājumam priekšmetus un materiālus, studenti, kas savu pētijumu pēc pabeigšanas nodod muzejam.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Telpu noma Konferenču zāles noma (1 h, cena ar PVN) 9,00 EUR
2. Telpu noma Konferenču zāles noma (1 diena, cena ar PVN) 50,00 EUR
3. Telpu noma Pagraba telpas noma (1 h, cena ar PVN) 14,00 EUR
4. Telpu noma Pagraba telpas noma (1 diena, cena ar PVN) 70,00 EUR
5. Gida pakalpojumi "Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums" 20,00 EUR
6. Gida pakalpojumi Ekskursija pa pilsētu 20,00 EUR
7. Gida pakalpojumi Ekskursija pa muižu 20,00 EUR
8. Gida pakalpojumi Ekskursija skolēnu grupām 15,00 EUR
9. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 diena 1,50 EUR
10. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 nedēļa 7,00 EUR
11. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 mēnesis 15,00 EUR
12. Krājuma materiālu izmantošana Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A-4 - 1 lapas puse 0,15 EUR
13. Krājuma materiālu izmantošana Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A-3 - 1 lapas puse 0,30 EUR
14. Krājuma materiālu izmantošana Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A-4 melnbalta 0,45 EUR
15. Krājuma materiālu izmantošana Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A-4 krāsaina 1,50 EUR
16. Krājuma materiālu izmantošana Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība 0,45 EUR
17. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma materiālu atlase par tēmu 1-5 vienības 1,50 EUR
18. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma materiālu atlase par tēmu 6-10 vienības 3,00 EUR
19. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma materiālu atlase par tēmu virs 10 vienībām 4,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja mērķis: attīstīties par mūsdienīgu Ziemeļlatgales pētniecisko un kultūrizglītojošo centru. Muzeja uzdevumi: nodrošināt kvalitatīvu, misijai atbilstošu krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un izmantošanu; veikt pētniecisko darbu, balstoties uz muzeja krājumu un citiem avotiem par Ziemeļlatgales un pilsētas kultūru un vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; piedāvāt misijai atbilstošas, kvalitatīvas ekspozīcijas, izstādes un pasākumus muzeja apmeklētājiem; pilnveidot muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu nodrošināšanai; izstrādāt un realizēt muzeja darbības un attīstības stratēģiju.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Balvu Novada muzeja nolikums 13.08.2009 Rīk.nr.8;22& ; grozījumi - 20.02.2015.Prot. N3; 3&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Balvu Novada muzeja krājumu 19.04.2012 Rīk.nr.4
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā - ietverts Noteikumos par balvu Novada muzeja krājumu 67.-72.punkts 19.04.2012 Rīk.nr.4
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 10.06.2014 Rīk.Nr.01-06/4
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, ievadinstukcija 25.11.2015 Nr.1 - Nr.11

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

24873

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

20765

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

103

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

34

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 66 8
6. Citi iegūšanas veidi 33 22

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

24833

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

19

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

3808

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

103

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

34

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3671

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3937

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2592

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums 3683 2370
2 Brigādes ģenerāļa Valda Matīsa piemiņai 215 197
3 Balvi senajās fotogrāfijas 20.gs. 30-tie gadi 39 25

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

758

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

367

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ekspresizstāde "1991.gada Barikādes" 32 17
2 Grafiķa Pētera Džigura personālizstāde 65 18
3 Ekspresizstāde "Balvi", veltīta Balvu pilsētas 90 gadu jubilejai un tematiskais pasākums "Dzimuši reizē ar pilsētu" 98 65
4 Jolantas un Valda Dundenieku personālizstāde "Rakstu rotaļas mālā". (Keramika, fotogrāfijas un videofilma "Vāpes dziesma") 102 11
5 Starptautiska izstāde "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam" 70 18
6 Ērika Kanaviņa Latgales lauku sētas makets. 25 16
7 Viena priekšmeta izstāde (Rūdolfa Matīsa vitrāža) 1 1
8 Ekspresizstāde un grāmatas "Latvijai 100" prezentācija 16 16
9 Ekspresizstāde "Nacionālie partizāni" pie muzejpedagoģiskās programmas "Balvi Latvijā'' 41 41
10 Izstāde "Karoga stāsts" 11 5
11 Ekspresizstāde""Atmiņas par Sibīriju" 97 58
12 Akcijas "Mans Lācītis vēsturei'' laikā savākto rotaļu lāču izstāde 103 4
13 Izstāde "Balvi" 97 97

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

714

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

712

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Virtuālā izstāde ''Balvu muiža'' no muzeja krājuma Balvu muižā 600 598
2 Ceļojošā izstāde "Kamermūzikas festivāls" Balvu muižā 25 12
3 Balvu novada Sociālajā dienestā G. Gruziņas draudzīgie šarži "Uzmini nu!" no muzeja krājuma 19 19
4 Izstāde "Kubuli - ieskats vēsturē"Kubulu kultūras namā 70 70
5 Muzeja krājuma materiāli izmantoti Balvu Centrālas bibliotēkas ceļojoša izstāde "Brīvības ielas stāsts" 13

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

10

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

7

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Dokumenti Izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs 3 3 06.12.2017 31.05.2021
2 Priekšmeti - " - - " - 2 06.12.2017 31.05.2021
3 Fotogrāfijas - " - - " - 4 3 06.12.2017 31.05.2021
4 Fotogrāfiju albums Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 1 1 03.09.2018 07.11.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 3188 971 4159
Digitālo attēlu izgatavošanai 1088 98 1186

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3
3. Izstāžu, krājuma katalogi 4 3
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 5
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 R.Akmentiņa Karogu stāsti 06.09.2017 08.11.2018 informatīvā lapa izstādei "Karoga stāsts" pabeigts
2 I.Šaicāne Dzimuši kopā ar pilsētu 08.01.2018 23.02.2018 materiāls/prezentācija pasākumam pabeigts
3 R.Akmentiņa Politiski represētie Balvu novadā 1941.-1949.gadā 18.01.2017 20.03.2019 materiāls /prezentācija "Atmiņas par Sibīriju", ceļojošā izstāde turpinās
4 R.Akmentiņa Jubilejas atceres dienas. Cilvēki.Notikumi 17.05.2019 20.12.2018 informatīvā lapa pabeigts
5 R.Akmentiņa Brīvības iela Balvos 15.01.2018 13.03.2018 raksts pabeigts
6 R.Akmentiņa, D.Teilāne Kubuli-ieskats vēsturē 10.04.2018 04.09.2018 izstāde par Kubulu pagastu, informatīvā lapa pabeigts
7 R.Akmentiņa Piemineklis Neatkarības karā kritušajiem Balvos 06.02.2018 14.11.2018 raksts, materiāls prezentācijai "Staņislavam- 80" pabeigts
8 D.Teilāne Gleznošanas studijas “Olīves” 10 gadu jubilejas izstādes ''Laujies vēl..." katalogs 04.07.2018 14.09.2018 izstādes katalogs pabeigts
9 J.Vīksna, D.Teilāne Mēs Latvijas simtgadē 12.09.2018 18.09.2020 fotogrāfiju albūms turpinās
10 I.Šaicāne Novadnieks, grafiķis Pēteris Džigurs 18.03.2018 23.05.2018 videofilma pabeigts
11 J.Vīksna Koru vēsture Balvu rajonā 02.04.2018 03.07.2018 videofilma pabeigts
12 J.Vīksna, G.Gruziņa Apgūsim mūsu tradīcijas 18.03.2018 05.11.2018 muzejpedagoģiskā programma pabeigts
13 J.Vīksna Ko tu zini par Latviju/ konkurss skolēniem 20.09.2018 08.11.2018 muzejpedagoģiskā programma pabeigts
14 R.Akmentiņa Latviešu biedrība "Gaisma" Balvos 09.05.2018 09.01.2019 raksts turpinās
15 G.Gruziņa Latviešu tautas ticējumi Ziemeļlatgalē/II daļa 10.09.2014 31.10.2019 publikācija pabeigts
16 R.Akmentiņa 1919.-1920.gadā kritušie Latgales partizānu pulka karavīri 23.11.2016 01.11.2018 informatīvā lapa pabeigts
17 R.Akmentiņa Latgales partizānu pulka karavīri LKOK 23.05.2017 20.08.2019 informatīvā lapa, izstāde turpinās
18 DTeilāne Olgas Rečes personālizstādes "Daba te un tur" katalogs 10.04.2018 20.08.2018 izstādes katalogs pabeigts
19 D.Teilāne Fotoizstādes "Latgales ainavas"katalogs 21.08.2018 02.10.2018 izstādes katalogs pabeigts
20 D.Teilāne Bušs 2018 10.07.2018 21.02.2019 starptautiskā plenēra katalogs turpinās
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 D.Teilāne ''Laujies vēl..." Gleznošanas studijas “Olīves” 10 gadu jubilejas izstādes katalogs 14 lpp.
2 D.Teilāne "Daba te un tur" Olgas Rečes personālizstādes katalogs 11 lpp.
3 D.Teilāne "Latgales ainavas" Fotoizstādes "Latgales ainavas" katalogs 11 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 J.Vīksna, G.Gruziņa Ziemeļlatgales deķi/audēji un viņu darinājumi 6.lpp. aprakstu un fotogrāfiju apkopojums
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 J.Vīksna, G.Gruziņa Apgūsim mūsu tradīcijas Mērķauditorija: Bērni vecumā no 5 līdz 7.g. Programmas ietvaros norisinās diskusija par svētku svinēšanas tradīcijām, īpaši akcentējot tautastērpa valkāšanas tradīciju un tradicionālās rotaļdejas. Bērni tika iepazīstināti ar piecu kultūrvēsturisko novadu tautastērpiem, to raksturīgākajām iezīmēm un nēsāšanas tradīcijām. Pēc tam katram nodarbības dalībniekam ir iespēja izkrāsot pašam savu tautastērpu. Nodarbības noslēguma seko dažnedažādas rotaļdejas. 24.lpp.
2 J.Vīksna Ko tu zini par Latviju Mērķauditorija: 8.-10. kl. skolēni. Spēles mērķis ir atsvaidzināt skolēnu zināšanas par Latviju. Erudīta laikā klase tiek sadalīta divās komandās, kas sacenšas savā starpā. Kopumā, spēles laikā, jauniešiem jāsniedz atbildes uz septiņdesmit jautājumiem, par desmit dažādiem ar Latviju saistītiem tematiem. Uz katru jautājuma atbildes sniegšanu tiek atvēlēta 1 minūte. Uzvar tā komanda, kuru spēles laikā ir savākusi lielāku punktu skaitu. 15.lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

103

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
sistemātiskā 103

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 8134
Individuālie 3259
Pārējie 1290
Apmeklētāji grupās 3585
Skolēni grupās 1248
Ārzemnieki grupās 216
Pārējie grupās 2121
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

8134

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

252

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2018

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

336

Papildu informācija:

Iepriekš vienojoties pa tālruni, muzejs apmeklētājiem pieejams arī ārpus oficiālā darba laika. Pieteikties pa tālruni: 64521430 vai 28352770.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

108

Lekciju skaits muzejā:

16

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

22

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

328

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

18

tai skaitā muzejā:

17

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I.Supe 1991.gads. Barikādes. Balvu rajons. 6 115 Skolēni
2 I.Valute Balvu Novada muzeja krājums 1 9 Pieaugušie
3 R.Akmentiņa Atmiņas par Sibīriju 1 29 Pieaugušie (politiski represētie)
4 A.Jansone Etnogrāfes - Aijas Jansones lekcija par tērpu attīstības vēsturi Latgalē 19.gs. 1 7 Pieaugušie
5 I.Šaicāne Prāvesta - koktēlnieka A.Rimoviča kultūrvēsturiskais mantojums 4 68 Pusaudži
6 I.Šaicāne Ekspedīcija ''Balvu ozolu stāsti'' 1 25 Pieaugušie
7 J.Vīksna Latvijas muzeju pamatdarbības principi 2 19 Pusaudži, pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Ločmele - Ambarova Balvi - sapņu un jaunības pilsēta 2017 2 22 Skolēni
2 R.Akmentiņa, I.Supe Balvi Latvijā 2008 1 7 Skolēni
3 J.Vīksna, G.Gruziņa Apgūstam mūsu tradīcijas! 2018 7 135 Bērni vecumā no 5-7.g.
4 J.Vīksna Erudīcijas spēle "Ko Tu zini par Latviju?'' 2018 2 27 8.-10.kl. skolēni
5 I.Šaicāne Latgales partizānu pulks, tā nozīme Neatkarības cīņu laikā'' 2018 6 102 Skolēni
6 I.Supe Muzeja stunda - radošā darbnīca 2018 4 35 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991.gada Barikāžu dalībnieku tikšanās (Kubulu jauktā vokālā ansambļa koncerts Barikāžu dalībniekiem) 12.01.2018. Balvu Novada muzejs 1 42 Pieaugušie (Barikāžu dalībnieki)
2 Radošā darbnīca ar stikla mākslinieci Ingu Salmiņu un koktēlnieka Jāni Ziemeli (gaismas objekta izveide, kas veltīts Balvu pilsētai) 16.01.2018. Balvu Novada muzejs 1 12 Pieaugušie un bērni
3 Grafiķa Pētera Džigura personālizstādes un grāmatas "Kal mākslas daili dziesmā savā'' atvēršanas svētki 23.01.2018. Balvu Novada muzejs 1 46 Pieaugušie
4 Sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes profesiju konsultantiem karjeras attīstības atbalsta pasākums "Profesijas muzejos'', tikšanās ar Rasmu un Gunāru Igauņiem 08.02.2018. Balvu Novada muzejs 1 72 Skolēni
5 Tematisks pasākums "Dzimuši reizē ar pilsētu''. Tikšanās ar Balvu pilsētas vienaudžiem 24.02.2018. Balvu Novada muzejs 1 60 Balvu pilsētas iedzīvotāji, kas sasnieguši 90 gadu vecumu
6 Jolantas un Valda Dundenieku personālizstādes "Rakstu rotaļas mālā'' atklāšana 27.02.2018. Balvu Novada muzejs 1 44 Dažāda vecuma cilvēki
7 Sadarbībā ar Balvu Centrālo bibliotēku Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības reģionālais fināls, aktivitātes sacensību dalībniekiem "Meklē un atrodi!'' 18.03.2018. Balvu Novada muzejs 1 37 Skolēni
8 Latvijas Politiski Represēto Balvu nodaļas biedru tikšanās 22.03.2018. Balvu Novada muzejs 1 29 Politiski represētie
9 Starptautiskās izstādes "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam.'' atklāšanas svētki 03.05.2018. Balvu Novada muzejs 1 56 Dažāda vecuma cilvēki
10 Antona Rimoviča skvēra atklāšanas pasākums 04.05.2018. Balvi, Antona Rimoviča skvērs 1 100 Dažāda vecuma cilvēki
11 Tikšanās ar Nacionālajiem partizāniem Domicellu Punduri un Zigfrīdu Berķi. Domicellas Pundures sveikšana sakarā ar Viestura ordeņa saņemšanu 10.05.2018. Balvu Novada muzejs 1 23 Skolēni
12 Aktivitātes autobrauciena "Prieka tūre'' dalībniecēm 12.05.2018. Balvu Novada muzejs 1 147 Autobrauciena dalībnieces
13 Starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts'' - ''Balvi - Mans šūpulis'' 19.05.2018. Balvu Novada muzejs 1 786 Dažāda vecuma cilvēki
14 Aktivitātes muzejā Balvu novada "Gaismas svētku'' ietvaros 20.07.2018.-21.07.2018. Balvu Novada muzejs 1 140 Dažāda vecuma cilvēki
15 Retromotociklu ekspedīcijas brauciena "Marienhauzena - Marienburga'' - tehnikas parāde muzeja stāvlaukumā 04.08.2018. Balvu Novada muzejs 1 128 Dažāda vecuma cilvēki
16 Grāmatas "Latvijai 100'' prezentācija - dāvinājums muzejam 30.08.2018. Balvu Novada muzejs 1 12 Pieaugušie
17 20.gs. slavenās krievu dzejnieces Marinas Cvetajevas dzīves skaistumam un traģismam veltīta monoizrāde "Marina'' 25.09.2018. Balvu Novada muzejs 1 53 Dažāda vecuma cilvēki
18 Balvu Novada "Grāmatas svētku" atklāšana. Grāmatas "Latgales ainava'' prezentācija un izstādes "Latgales ainava'' atklāšana, tikšanās ar ar Latgales fotogrāfu biedrības vadītāju Igoru Pliču 19.10.2018. Balvu Novada muzejs 1 112 Dažāda vecuma cilvēki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ēka ir piemērota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tajā ir iekārtota piemērota ieeja, lifts un speciāla tualetes telpa.
2. Redzes invalīdiem Tiek piedāvāts pavadonis, liftā stāvu norādes braila rakstā.
3. Dzirdes invalīdiem Tiek piedāvāts pavadonis, izstādes apraksts.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

19

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

16

Tai skaitā no muzeja krājuma:

13

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

4

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

4

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Starptautiskā izstāde "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam.", Balvu Novada muzejs, (arī muzeji Preiļos,Rēzeknē un Daugavpilī. Iepazīstināt ar maz zināmas, bet nozīmigas personības - katoļu garīdznieka un koktēlnieka A.Rimoviča - devumu . 2017.-2018. izstāde Balvos 03.05.18.-31.08.18. Aušros muzejs Šauļi Lietuva
Pieredzes apmaiņa, Lietuvā, projekta LLI - 59 IETVAROS Iepazīt muzeju un citu tūrisma galamērķu pieredzi Lietuvā 29.-30.05.18. Latgales plānošanas reģions Anīkšči, Utena Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Iepazīšanās ar jaunu tūrisma produktu "Sangastes rudzu ciems" Pieredzes apmaiņas brauciens 18.07.2017. Sangastes pašvaldība Sangaste Igaunija
Starptautiskā muzeju sadarbības diena Muzeja un pašvaldības darbinieku tikšanās 28.-29.11.2017. Eiroreģions ''Pleskava - Livonija" Valga Igaunija
Varšavas Ebreju vēstures muzejs Pieredzes apmaiņas brauciens 7.10-12.10 ICOM Varšava Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Novada muzejs (bijusī Balvu muižas klēts) Brīvības iela 46, Balvi Pašvaldības īpašums 2009 2835
Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 46, Balvi

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1270

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 500
Krājuma telpas 274
Pārējās telpas 496
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: