Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Iveta Supe

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Iveta Supe 28352770 @
Galvenā krājuma glabātāja Janīna Vīksna 26119261 @
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Zaiga Kozlovska 64521430 @
Vēsturnieks Ruta Akmentiņa 64521430 @
Ekspozīciju un izstāžu kurators Dace Teilāne 64521430 @
Dokumentu sistēmu vadītājs Jānis Ločmelis 64521430
Administratore Gaļina Gruziņa 64521430 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Muzejs izveidots 1989.gada 1.janvārī.

Misija:

Ar Ziemeļlatgales vēstures un kultūras bagātību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši akcentējot nemateriālo kultūras mantojumu: celt vietējās sabiedrības pašapziņu un rosināt iedzīvotājus dot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; veicināt reģionālās savdabības un Latvijas kultūras daudzveidības saglabāšanu; radīt apmeklētājos interesi par Ziemeļlatgali kā īpašu kultūrtelpu.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskais mantojums no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot nemateriālajam kultūras mantojumam. Regulāri piedāvājam dažādas tematiskās, mākslas izstādes un muzejpedagoģiskās programmas. Muzeja mērķauditorija - novada iedzīvotāji, īpaši skolu jaunatne, kā arī viesi.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Balvu Novada muzeja mājas lapā izvietota informācija par Balvu Novada muzeja darbību. Ir kontaktinformācija, informācija par darba laiku un izmaiņām tajā, aktuālitātes, pakalpojumi un to cenrādis. Regulāri tiek ievietota informācija par muzeja aktualitātēm.

Mājaslapas adrese:

Balvu Novada muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2010
2014
2019

Kas aktualizē informāciju:

muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

12935

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43A4

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Muzejs akreditēts līdz:

21.06.2022

Muzeja šifrs:

BLNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK), Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:00 Izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 17:00
Piektdiena 8:30 17:00
Sestdiena 11:00 16:00
Svētdiena Muzejs un izstāžu zāles slēgtas. Izstādes iespējams apmeklēt pēc iepriekšēja pieteikuma.
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās izstāžu zāles slēgtas apmeklētājiem. Iepriekš piesakoties pa tālr. 64521430 vai m. tālr. 28352770, muzeja apmeklējums iespējams arī ārpus muzeja darba laika.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājuma materiālu izmantošana Krājuma priekšmetu deponēšana pašvaldības kultūras iestādēm, citiem muzejiem, iespēja uz vietas iepazīt krajuma materiālus.
2. Krājuma materiālu atlase par tēmu No maksas par pakalpojumu atbrīvotas personas, kas dāvinājušas muzeja krājumam priekšmetus un materiālus, studenti, kas savu pētijumu pēc pabeigšanas nodod muzejam.
3. Muzeja organizēto pasākumu apmeklējums Izstāžu atklāšanas un citu muzeja organizētu bezmaksas pasākumu apmeklējums
4. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Katru trešdienu - bezmaksas apmeklējums visiem!
5. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot); bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas audzēkņiem; personām ar īpašām vajadzībām un to pavadoņiem; politiski represētām personām; grupas (ne mazāk par 10 personām) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais vadītāju skaits - 2); Balvu novada pašvaldības viesu delegācijām; Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem (izstāžu un ekspozīciju apskate); Latvijas muzeju darbiniekiem; ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem - muzeja apmeklējums bez maksas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pieaugušajiem 2,00 EUR Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,50 EUR Ģimenes biļete (1-2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam) 3,00 EUR
2 Dalība muzeja izglītojošajā programmā Katram dalībniekam 1,00 EUR
Telpu noma:
3 Konferenču zāles noma Stunda 9,00 EUR Diena 50,00 EUR
4 Pagraba telpas noma Stunda 14,00 EUR Diena 70,00 EUR
Gida pakalpojumi:
5 "Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums" 20,00 EUR
6 Ekskursija pa pilsētu 20,00 EUR
7 Ekskursija pa muižu 20,00 EUR
8 Ekskursija skolēnu grupām 15,00 EUR
Krājuma materiālu izmantošana:
9 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 diena - 1,50 EUR
10 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 nedēļa - 7,00 EUR
11 Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām 1 mēnesis - 15,00 EUR
12 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A4 - 1 lapas puse - 0,15 EUR
13 Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana A3 - 1 lapas puse - 0,30 EUR
14 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 melnbalta - 0,45 EUR
15 Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka A4 krāsaina - 1,50 EUR
16 Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 1 vienība - 0,45 EUR
17 Krājuma materiālu atlase par tēmu 1-5 vienības - 1,50 EUR
18 Krājuma materiālu atlase par tēmu 6-10 vienības - 3,00 EUR
19 Krājuma materiālu atlase par tēmu Virs 10 vienībām - 4,50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja mērķis: attīstīties par mūsdienīgu Ziemeļlatgales pētniecisko un kultūrizglītojošo centru. Muzeja uzdevumi: nodrošināt kvalitatīvu, misijai atbilstošu krājuma komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un izmantošanu; veikt pētniecisko darbu, balstoties uz muzeja krājumu un citiem avotiem par Ziemeļlatgales un pilsētas kultūru un vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; piedāvāt misijai atbilstošas, kvalitatīvas ekspozīcijas, izstādes un pasākumus muzeja apmeklētājiem; pilnveidot muzeja materiāltehnisko bāzi kvalitatīvu un mūsdienīgu muzeja pakalpojumu nodrošināšanai; izstrādāt un realizēt muzeja darbības un attīstības stratēģiju.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Balvu Novada muzeja nolikums 13.08.2009 Rīk.nr.8;22& ; grozījumi - 20.02.2015.Prot. N3; 3&
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Balvu Novada muzeja krājumu 19.04.2012 Rīk.nr.4
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā - ietverts Noteikumos par balvu Novada muzeja krājumu 67.-72.punkts 19.04.2012 Rīk.nr.4
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 10.06.2014 Rīk.Nr.01-06/4
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi, ievadinstukcija 22.10.2020 Nr.1 - Nr.16

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

25101

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

20948

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

106

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

104

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 65 63

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

25002

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

16

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4445

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

513

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

511

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3742

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4408

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2852

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums 3863 2370
2 Brigādes ģenerāļa Valda Matīsa piemiņai 215 197
3 Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai 330 285

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

182

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde "Austrumu robežu sargājot Ziemeļlatgale'' 2 1
2 Izstāde "Ainavas'' 30 30
3 Ekspresizstāde "Ziemeļlatgales cimdi un citi raksti'' 80 0
4 Ekspresizstāde "Antons Rimovičs'' 70 18

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

908

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

841

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Virtuālā izstāde "Balvi'' un "Balvu muiža'' 600 598
2 Ceļojošā izstāde "Kamermūzikas festivāls" Balvu muižā 25 12
3 Izstāde "Kubuli - ieskats vēsturē'' 70 70
4 Virtuālā izstāde "Atmiņas par Sibīriju'' 213 161

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

36

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

34

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Fotogrāfijas Izstāde "Intas Rukas melnbaltās fotogrāfijas no kolekcijas "Zem tām pašām debesīm''"" Kubulu pagasta pārvaldes Kubulu kultūras nams 13 13 14.08.2020 02.12.2020
2 Fotogrāfijas Izstāde "Intas Rukas melnbaltās fotogrāfijas no kolekcijas "Zem tām pašām debesīm''"" Kubulu pagasta pārvaldes Kubulu kultūras nams 16 16 17.08.2020 02.12.2020
3 Dokumenti Izstāde ''Latvijas gadsimts'' Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 3 3 06.12.2017 31.05.2021
4 Lietiskie priekšmeti Izstāde ''Latvijas gadsimts'' Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 0 06.12.2017 31.05.2021
5 Fotogrāfijas Izstāde ''Latvijas gadsimts'' Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 06.12.2017 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 736 193 929
Digitālo attēlu izgatavošanai 1006 191 1197

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 7 3
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 6 3
Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

4

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 R.Akmentiņa 1990.gads Balvos 22.10.2019 04.05.2020 Ziņojums prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltītajos novadpētniecības lasījumos "1990.gads Balvos/no muzeja krājuma materiāliem" un rakst "Balvi 1990.gadā" pabeigts
2 R.Akmentiņa Lāšplēča kara ordeņa kavalieri-novadnieki 23.01.2019 03.11.2021 informatīvā lapa turpinās
3 R.Akmentiņa Oskars Pumpurs, balvenietis, kura vārdā nosaukta iela Austrālijas galvaspilsētā 15.01.2019 28.02.2020 informatīvā lapa pabeigts
4 R.Akmentiņa Novadniece Veronika Vītola 03.03.2020 19.08.2020 informatīvā lapa pabeigts
5 R.Akmentiņa Neatkarības kara dalībniekam, Balvu pilsētas vadītājam Kārlim Albertam Lācim 130 06.03.2019 22.10.2020 informatīvā lapa pabeigts
6 R.Akmentiņa Balvu tipogrāfija/industriālā mantojuma objekts Balvos 23.04.2020 23.09.2022 raksts turpinās
7 J.Vīksna, R.Akmentiņa Balvu maizes kombināts/ieskats vēsturē 08.12.2020 15.12.2021 turpinās
8 R.Akmentiņa Laikrskasti par notikumiem Balvos/ko par Balviem rakstīja "Balvu Taisnība" un "Vaduguns"20.gs. 50.-90.gados 17.08.2020 06.12.2022 informatīvās lapas turpinās
9 R.Akmentiņa 18.novembris Balvos 06.08.2019 22.10.2020 raksts pabeigts
10 R.Akmentiņa Jubilejas un atceres dienas 2021.gadā 28.01.2020 25.11.2020 informatīvā lapa pabeigts
11 I.Šaicāne Cilvēku dzīves mirkļu un vēstures notikumu mozaīka Balvos 06.01.2020 20.01.2020 ziņojums Prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltītajiem novadpētniecības lasījumiem pabeigts
12 I.Supe 4.maijs pirms 30 gadiem. Rīga - Balvi. 26.02.2020 30.04.2020 raksts pabeigts
13 J.Vīksna Manas dzimtas raksts 16.04.2020 16.11.2020 virtuālā izstāde pabeigts
15 R.Cibule Krucifiksi Ziemeļlatgalē. Dinamika 2009.-2019. 14.01.2020 ziņojums Prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltītajoas novadpētniecības lasījumos pabeigts
16 I.Supe Balvu parka ceļš, Vēsture un šodiena 06.01.2020 01.10.2020 ziņojums pārrobežu seminārā "Vēsturisko muižas parku un dārzu uzturēšanas un attīstības tendences Latvijas-Krievijas pierobežas teritorijā" pabeigts
17 R.Cibule Saļmu dziedājumi 29.01.2020 15.12.2020 Sagatavotas iestrādes filmas sižetam turpinās
18 R.Cibule Maija dziedājumi pie ceļmalas krustiem 05.02.2020 14.10.2020 pieteikums Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, 3 pilni maija dziedājumu ieraksti sadarbībā ar Radio Marija pabeigts
19 R.Cibule Ekspedīcijā pie Ziemeļlatgales dziedātājām 04.05.2020 18.09.2020 Audio, video, foto fiksācija pabeigts
20 J.Vīksna Balvi Municipality 29.01.2020 22.07.2020 ziņojums V.Buša starptautiskā mākslas plenēra dalībniekiem pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Akmentiņa 18. novembris Balvos Balvu Novada mājas lapa, balvi.lv. 2020.gada 16.novembris http://www.muzejs.balvi.lv/index.php/2387-18-novembris-balvos 2 lpp.
2 I.Supe 4. maijs pirms 30 gadiem. Rīga - Balvi. Balvu Novada Ziņas, 2020.gada 28.aprīlis; https://www.facebook.com/balvumuzejs/posts/3256280344382151/; http://muzejs.balvi.lv/index.php/2364-4-maijs-pirms-30-gadiem-riga-balvi 2 lpp.
3 R.Akmentiņa, J. Vīksna Dacembris Balvos tuvāka un tālākā pagātnē. Balvu Novada muzeja mājas lapa, 27.11.20., http://www.muzejs.balvi.lv/index.php/2389-decembris-balvos tabula - genially programmā 3 lp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Akmentiņa Oskars Pumpurs, balvenietis, kura vārdā nosaukta iela Austrālijas galvaspilsētā 3 lpp.
2 R.Akmentiņa Novadniece Veronika Vītola 2 lpp.
3 R.Akmentiņa Neatkarības kara dalībniekam, Balvu pilsētas vadītājam Kārlim Albertam Lācim 130 2 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Z.Kozlovska Balvu mākslinieki pamatskolas skolēni 6 lpp.
2 Z.Kozlovska Portrets pamatskolas skolēni 6 lpp.
3 Z.Kozlovska Muzeja skelets pamatskolas skolēni 7 lpp.
4 I.Supe, G.Gruziņa Atrodi. Atbildi Komandu spēles - viktorīnas mērķis ieinteresēt dalībniekus aktīvi darboties meklējot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Veicināt sadarbību starp komandas dalībniekiem. Auditorija - dažāda vecuma grupas. 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

104

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
sistematiskā kartotēka 106

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 7083
Individuālie 4140
Pārējie 990
Apmeklētāji grupās 1953
Skolēni grupās 1179
Ārzemnieki grupās 26
Pārējie grupās 748
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2423

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

204

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1421

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

244

Papildu informācija:

Balvu novada muzejs 2020. gadā aktivizējis darbību sociālajos tīklos: muzeja profilā Facebook saņemti 270 743 skatījumi. Sarucis muzeja profila Draugiem.lv lietotāju skaits - 1 467. Muzeja mājas lapas apmeklējumu skaits - 12935. Vairākas muzeja izstādes un virtuālās izstādes skatāmas ārpus muzeja, to apmeklējumi netiek iekļauti muzeja klātienes apmeklējumu skaitā.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

40

Lekciju skaits muzejā:

8

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

17

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

307

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

19

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

tai skaitā muzejā:

12

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Supe 1991. gads. Barikādes. Balvu rajons 7 369 dažāda
2 J. Vīksna Balvu novads (angļu valodā) 1 9 V. Buša starptautiskā mākslas plenēra dalībnieki
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Z. Kozlovska Vai Tu zini Ziemassvētku eglītes stāstu? 2019 1 25 pamatskolas skolēni
2 I. Supe Ieskats Balvu vēsturē 2019 3 54 pamatskolas skolēni
3 Z. Kozlovska Balvu mākslinieki 2020 4 66 pamatskolas skolēni
4 Z. Kozlovska Muzeja skelets 2020 1 21 pamatskolas skolēni
5 Z. Kozlovska Portrets 2020 5 105 pamatskolas skolēni
6 Z. Kozlovska Es manai Latvijai 2020 3 36 pamatskolas skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Supe; G. Gruziņa Komandu spēle "Atrodi atbildi" 2020 1 19 Bērnu futbola nometnes dalībnieki
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Prāvesta Alberta Budžes piemiņai veltīti novadpētniecības lasījumi 28.01.2020 Balvu Novada muzejs 1 51 Novada muzeju, bibliotēku darbinieki, novadpētnieki, interesenti un aicinātie viesi
2 Latvijas politiski represēto Balvu nodaļas atceres pasākums, ziedu nolikšana Balvu pilsētas un Kubulu pagasta piemiņas vietās, dokumentālā filma "Mājupceļš" 14.06.2020 Balvu Novada muzejs 1 21 Politiski represētie
3 Tikšanās ar Rīgas Latgaliešu biedrības "Trešā zvaigzne" dalībniekiem, videomateriāla par Miķeli Bukšu skatīšanās, saruna. 01.08.2020 Balvu Novada muzejs 1 32 Biedrības dalībnieki, muzeja darbinieki, interesenti
4 Latvijas nacionālā kultūras centra praktiskais seminārs "Ziemeļlatgales tērpa darināšana" 06.08.2020 Balvu Novada muzejs 1 25 Rokdarbnieki
5 "Satiec savu meistaru" - tikšanās ar Ziemeļlatgales rokdarbniekiem, ekspresizstādes veidošana 02.09.2020 Balvu Novada muzejs 1 131 Rokdarbnieki, citi interesenti
6 Latvijas politiski represēto Balvu nodaļas tikšanās 18.09.2020 Balvu Novada muzejs 1 9 Politiski represētie
7 Nodarbību cikls "Kultūra ap mums" 17.09.2020 Balvu Novada muzejs 1 8
8 Izstādes par godu Valsts robežsardzes 100. gadadienai atklāšana, tikšanās ar robežsardzes pārstāvjiem, kinologu paraugdemonstrējumi 11.02.2020 Balvu Novada muzejs 1 105 Skolēni, interesenti
9 Balvu novada svētki 18.07.2020 Balvu pilsēta, Balvu Novada muzejs 1 64 Balvu novada iedzīvotāji, viesi
10 Aktivitāte pasākumā Lielais auto orientēšanās pasākums "Latgales piedzīvojums 2020" 16.08,2020 Balvu Novada muzejs 1 131 Auto braucēji
11 Sarunu festivāls "Lampa" 03.09.2020 - 05.09.2020 Balvu Novada muzejs 1 49
12 Seminārs - informatīva vizīte atjaunotā Balvu muižas ansambļa parkā "Lāča dārzs" 02.10.2020 Balvu Novada muzejs 1 18

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ēka ir piemērota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ierīkota invalīdiem sasniedzama zvana poga pie ieejas, piemērota ieeja, lifts un speciāla tualetes telpa.
2. Redzes invalīdiem Tiek piedāvāts pavadonis, liftā stāvu norādes braila rakstā.
3. Dzirdes invalīdiem Tiek piedāvāts pavadonis, izstādes apraksts.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

15

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

14

Tai skaitā no muzeja krājuma:

7

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

4

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Seminārs -Vēsturisko muižu parku un dārzu uzturēšanas un attīstības tendences Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijās., tiešsaistē no Balvu Centrālās bibliotēkas. I.Supe piedalās ar ziņojumu "Balvu parka ceļš. Vēsture un šodiena". 08.-09.12.2020. Pleskavas reģionālā publiskā organizācija ""Lake Peipsi Project (Pskov)" Projekta LV-RU-040 "Veco parku jauna dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā" ietvaros Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020 Balvi - Pleskava -Dedovici Krievija
Starptautiskas delegācijas Vizīte Balvu pilsetā un muzejā. “Balvi municipality” J. Vīksna; ziņojums V. Buša starptautiskā mākslas plenēra dalībniekiem 18.07.2020 Viļakas novada pašvaldība, Marka Rotko centrs - plenēra dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Viļaka Latvija
Izstāde "Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā" Izstāde. Sadarbība. 05.11. - 10.12.2020. Zviedrijas vēstniecība Latvijā Zviedrija
Lietuvas delegācijas vizīte pilsētā, muzejā. Novada svētku ietvarā. Ekspresizstāde par Antona Rimoviča darbību, ekskursija pa pilsētu un muzeju. Sadarbības turpinājums. Materiāli Lietuvas TV sižetam par Balviem, Balvu katoļu baznīcu un A.Rimoviču. Balvų katalikų bažnyčia | Kunigas Antanas Rimavičius https://www.youtube.com/watch?v=XPslc31cG7w 18.07.2020. Šauļu un Šakinas parstāvji. Šauļi, Šakina Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Seminārs "Muižu parki. Tagadne un nākotne." Puškima kalnos, Pleskavas apg., Krievija Seminārs seno muižas parku un dārzu apsaimniekotājiem, muzeju darbiniekiem. Muzeja vadītāja piedalījās ar ziņojumu "Balvu muiža. Koritovas muiža. Vēsturiskās paralēles". 2019.g. 11.-12.novembris Pleskavas reģionālā publiskā organizācija ""Lake Peipsi Project (Pskov)" "Puškina kalni" Krievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Starptautiskā izstāde "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam.", Balvu Novada muzejs, (arī muzeji Preiļos,Rēzeknē un Daugavpilī. Iepazīstināt ar maz zināmas, bet nozīmigas personības - katoļu garīdznieka un koktēlnieka A.Rimoviča - devumu . 2017.-2018. izstāde Balvos 03.05.18.-31.08.18. Aušros muzejs Šauļi Lietuva
Pieredzes apmaiņa, Lietuvā, projekta LLI - 59 IETVAROS Iepazīt muzeju un citu tūrisma galamērķu pieredzi Lietuvā 29.-30.05.18. Latgales plānošanas reģions Anīkšči, Utena Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Iepazīšanās ar jaunu tūrisma produktu "Sangastes rudzu ciems" Pieredzes apmaiņas brauciens 18.07.2017. Sangastes pašvaldība Sangaste Igaunija
Starptautiskā muzeju sadarbības diena Muzeja un pašvaldības darbinieku tikšanās 28.-29.11.2017. Eiroreģions ''Pleskava - Livonija" Valga Igaunija
Varšavas muzeji, Polija Pieredzes apmaiņas brauciens 7.10-12.10 ICOM Varšava Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Balvu Novada muzejs (bijusī Balvu muižas klēts) Brīvības iela 46, Balvi Pašvaldības īpašums 2009 2835
Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības iela 46, Balvi

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1270

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 500
Krājuma telpas 274
Pārējās telpas 496
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: