Kontaktinformācija

Adrese:

Tilžas iela 7, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594

Vadītājs/ direktors:

Antra Keiša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Antra Keiša 29341738 @
@
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Anita Ločmele 28395837 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Muzejs apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1997. gada 28. maijā

Misija:

Apzināt, vākt, pētīt un popularizēt Baltinavas pagasta vēsturi, kultūru, mākslu un dabu no pirmsākuma līdz pat mūsdienām, saglabāt raksturīgo dabas un kultūras mantojumu, sniegt izpratni par Baltinavas pagasta nozīmi vietējā, valsts un reģiona mērogā.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Baltinavas novada kultūrvēsturiskais mantojums no senatnes līdz mūsdienām. Muzejs piedāvā pastāvīgās ekspozīcijas - "Baltinavas pagasta vēsture", "Senie darba un sadzīves priekšmeti", "Latgales istaba". Regulāri piedāvājam tematiskos pasākumus, mākslas izstādes, muzejpedagoģiskās programmas.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

69AA4

Akreditācijas datums:

13.09.2018

Muzejs akreditēts līdz:

12.09.2023

Muzeja šifrs:

BPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:30 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Sestdiena 10:00 14:00 Tūrisma sezonā 1.maija līdz 1.oktobrim
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties ir iespēja muzeju apmeklēt arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas, izstādes, tematiskie pasākumi, lekcijas, konkursi konsultācijas. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Baltinavas novada vēsturi no 17.gs. līdz mūsdienām, apmeklēt dažādas izstādes, tikties ar pašiem māksliniekiem u.c.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekskursija pa Baltinavas ciematu: Baltinavas Romas katoļu baznīca - Pareizticīgo baznīca - muzejs - muižas parks - aušanas darbnīca Grupai līdz 10 personām - 7,00 EUR Grupai no 10 līdz 30 personām - 15,00 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana; Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte balstoties uz krājuma materiāliem; muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments 28.10.2021 sēdes protokols Nr.14.&13
2. Noteikumi par krājumu 25.04.2018 sēdes protokols Nr. 5&2
3. Nacionālā krājuma aizsardzība 10.10.2016 Sēdes protokols Nr.13&10
4. Darba kārtības u.c. noteikumi 14.02.2017 sēdes protokols Nr.7&10
5. Darba drošības u.c. noteikumi 21.02.2018 Nr.3
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Muzeja noteikumi par krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 25.04.2018 sēdes protokols Nr.5 &2
2 Muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 23.03.2017 sēdes prokols Nr.3 & 8
3 Darba drošības noteikumi 25.07.2016 sēdes prokols Nr.7 & 9
4 Muzeja iekšējās kārtības noteikumi par ekskursiju norises kārtību 04.07.2015 sēdes protokols Nr.6&12
5 Baltinavas novada muzeja krājuma komisijas nolikums 20.10.2016 sēdes protokols Nr.11&3

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Tilžas 7, Baltinava, Baltinavas novads Pašvaldības īpašums 1986.
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

153

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 117
Krājuma telpas 17
Pārējās telpas 19
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas