Kontaktinformācija

Adrese:

Tilžas iela 7, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594

Vadītājs/ direktors:

Antra Keiša

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Antra Keiša 29341738 @
@
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Anita Ločmele 28395837 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Pirmo reizi apmeklētājiem atvērts 1997.gada 28.maijā

Misija:

Apzināt, vākt, pētīt un popularizēt Baltinavas pagasta vēsturi, kultūru, mākslu un dabu no pirmsākuma līdz pat mūsdienām, saglabāt raksturīgo dabas un kultūras mantojumu, sniegt izpratni par Baltinavas pagasta nozīmi vietējā, valsts un reģiona mērogā.

Darbība:

Muzejā tiek vākts, pētīts, glabāts un popularizēts Baltinavas novada kultūrvēsturiskais mantojums no senatnes līdz mūsdienām. Muzejs piedāvā pastāvīgās ekspozīcijas - "Baltinavas pagasta vēsture", "Senie darba un sadzīves priekšmeti", "Latgales istaba". Regulāri piedāvājam tematiskos pasākumus, mākslas izstādes, muzejpedagoģiskās programmas.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

69AA5

Akreditācijas datums:

22.09.2022

Muzejs akreditēts līdz:

21.09.2028

Muzeja šifrs:

BPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Balvu novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:30 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Sestdiena 10:00 14:00 Tūrisma sezonā 1.maija līdz 1.oktobrim
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties ir iespēja muzeju apmeklēt arī ārpus darba laika.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas, izstādes, tematiskie pasākumi, lekcijas, konkursi konsultācijas, ekskursijas. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Baltinavas novada vēsturi no senatnes līdz mūsdienām, apmeklēt dažādas izstādes, tikties ar pašiem māksliniekiem u.c. * bērniem līdz 6 gadu vecumam(ieskaitot); * bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitātes audzēkņiem; * personām ar īpašām vajadzībām un to pavadītājiem; * politiski represētām personām; * Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem; * Latvijas muzeja darbiniekiem; * ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ekspozīcijas, izstādes, tematiskie pasākumi, lekcijas, konkursi konsultācijas, ekskursijas. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Baltinavas novada vēsturi no senatnes līdz mūsdienām, apmeklēt dažādas izstādes, tikties ar pašiem māksliniekiem u.c. Ekskursijas pa Baltinavas ciematu un pagastu. * Muzeja ieejas biļetes pieaugušajiem - 2,00EUR; * Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie ar bērniem līdz 18 gadiem) - 4,00 EUR; * "Goda ģimenes apliecība" (3+Ģimenes kartes) īpašniekiem 50% no pamata cenas - pieaugušie 1,50 EUR, bērni - 0,50EUR; * Skolēni, studenti, pensionāri - 1,00EUR; * Ekskursija pa Baltinavu grupai līdz 10 personas - 15,00 EUR; * Ekskursija pa Baltinavu virs 10 personām (katram apmeklētājam) - 2,00 EUR; * Ekskursija pa Baltinavas pagastu līdz 10 personām - 20,00 EUR; * Ekskursija Baltinavas pagastu virs 10 personām (katram apmeklētājam) 2,00EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana; Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte balstoties uz krājuma materiāliem; muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Baltinavas muzeja nolikums 28.10.2021 sēdes protokols Nr.14.&13
2. Noteikumi par krājumu Baltinavas muzeja krājuma noteikumi 20.04.2023 M/2023/1.12/1/RIKP
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Baltinavas muzeja Nacionālā krājuma priekšmetu Aizsardzībai ārkārtas situācijā 10.10.2022 M/2022/1.12/4/RIKP
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 07.06.2023 sēdes protokols Nr.7&10
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošība/ugunsdrošība 07.06.2023 Nr.3
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Baltinavas muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 09.03.2023

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Tilžas 7, Baltinava, Baltinavas novads Pašvaldības īpašums 1986.
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

153

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 117
Krājuma telpas 17
Pārējās telpas 19
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas