Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Mercendarbes muiža, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125

Vadītājs/ direktors:

Elīna Rasnace

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Elīna Rasnace 29149420 @
Muzeja krājuma gkabātāja Sandra Eglīte 26735543 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2017

Misija:

Baldones muzeja misija ir krāt, saglabāt un pētīt vēstures liecības par Baldones kūrortu, Baldones pilsētu, tās apkārtni un iedzīvotājiem, veicinot apmeklētāju interesi par Baldones kultūrvēsturisko mantojumu un izpratni par Baldones nozīmi Latvijas vēsturē.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Baldones novada mājas lapa

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Lietuviešu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

134

Akreditācijas datums:

28.12.2020

Muzejs akreditēts līdz:

27.12.2025

Muzeja šifrs:

BDNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Baldones novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrības biedrs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 15:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Baldones muzejs ir slēgts apmeklētājiem līdz 2021. gada 7. februārim.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mercendarbes muižas parka apmeklējums Visiem apmeklētājiem
2. Muzeja lasītavas izmantošana Visiem apmeklētājiem
3. Informācija par muzeja krājumu Visiem apmeklētājiem
4. Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums Cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem līdz 7 gadu vecumam, muzeju darbiniekiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas maksa Pieaugušie 1,50 Skolēni, pensionāri 0,50 Ģimenes biļete 2,00 Grupa (virs 10 cilvēkiem) 1,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Baldones muzeja nolikums 22.09.2020 Nr. 32, prot. Nr. 11.
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Baldones muzeja krājumu 02.11.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Baldones muzeja plāns rīcībai ārkārtas situācijā 05.10.2020
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija 05.02.2020 DAI Nr.1.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Baldones muzeja vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2025. gadam 22.09.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

2047

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1607

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1049

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

681

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 413 343
6. Citi iegūšanas veidi 636 338

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2024

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

116

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

37

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

27

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ceļš uz Baldones kūrortu 37 27

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

154

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

89

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Sanatorija "Baldone" 154 89

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Elīna Rasnace Ekspozīcija "Ceļš uz Baldones kūrortu", kuras pamatā ir apjomīgs pētnieciskais darbs par Baldones kūrorta vēsturi. 02.01.2020 30.10.2020 Ekspozīcija Pabeigts
2 Elīna Rasnace, Sandra Eglīte Izstāde "Sanatorija "Baldone"", kuras tapšanas laikā veikts pētnieciskais darbs par Baldones Sanatoriju, kuru tuvāko gadu laikā plānots izvērst ekspozīcijā. 20.03.2020 01.11.2023 Ekspozīcija Tapšanas stadijā
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Elīna Rasnace Baldones brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 1 lpp. Raksts avīzē
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Elīna Rasnace Ekspozīcija "Ceļš uz Baldones kūrortu" 32179/21 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Elīna Rasnace Dzīve kūrortā iepazīstināt bērnus ar kūrorta jēdzienu, veicināt izpratni par kūrortiem un to piedāvātajām ārstniecības un izklaides iespējām pagātnē un mūsdienās, kā arī sniegt padziļinātas zināšanas Baldones kūrorta vēsturi un nozīmi Latvijas vēsturē. 5639/3

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

40

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā kartotēka 300

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 737
Individuālie 564
Apmeklētāji grupās 173
Pārējie grupās 173
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

374

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

139

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1098

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

149

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

100

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Aija Jansone Tekstiliju tradīcijas 1 20 7 pieaugušie, 113 pensionāri

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ceļš uz Baldones kūrortu Baldones muzeja budžets

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mercendarbes muiža Mercendarbe, Baldones novads, LV-2125 1789
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Mercendarbes muiža

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

481

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 126
Krājuma telpas 47
Pārējās telpas 308
Telpās ir iespējamas norises:

Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: