Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Mercendarbes muiža, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125

Vadītājs/ direktors:

Anete Braufmane vadītāja p.i.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja p.i. Anete Braufmane 29149420 @
Muzeja krājuma glabātāja Anete Braufmane 29149420 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2017

Misija:

Baldones muzeja misija ir apzināt, saglabāt un pētīt vēstures liecības par Baldones pilsētu, novadu un tā iedzīvotājiem, veicināt gan Baldones novada iedzīvotāju, gan viesu interesi par tā vēsturi un kultūru, kā arī izpratni par Baldones vietu un nozīmi Latvijas vēsturē.

Mājaslapa

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Baldones muzeja sadaļa Baldones novada mājaslapā Periodiski pēc nepieciešamības
Baldones muzeja Facebook lapa Periodiski pēc nepieciešamības

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Baldones novada dome

Dalība organizācijās:

Baldones muzejs ir Latvijas Muzeju biedrības biedrs.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Baldones muzeja nolikums 29.11.2016 Baldones novada domes lēmums Nr. 11, 14. §
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Baldones muzeja krājumu 20.01.2017 2. - 1/1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Baldones muzeja Krājuma komisijas nolikums 29.11.2016 Baldones novada domes lēmums Nr. 11, 15. §
2. Baldones muzeja krājuma komplektēšanas politika 2018. - 2023.g. 08.11.2017 2. - 1/2