Apriķu muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

"Apriķu skola", Apriķi, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3455

Vadītājs/ direktors:

Aina Cērmane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Aina Cērmane 29184684 29184684 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1987

Sākums:

Apriķu novada muzejs dibināts 1987. gada 31. oktobrī. Tas atrodas Apriķu muižā - barokālā 18. gs. ēkā pie Alokstes upes. Apriķu muižas apbūves ansamblis veidojies 18. gs. sākumā, kad uzcelta kungu māja, klēts un pārvaldnieka māja. 19. gs. 2. pusē pie ēkas austrumu fasādes piebūvēts trīsstāvīgs astoņstūru tornītis neogotikas formās, un klētij uzbūvēts gotizēts zelminis. Tad uzbūvētas arī lielākā daļa pārējo ēku - kūts, brūzis, dzirnavas. Šobrīd muižā darbojas Apriķu pamatskola un muzejs.

Misija:

Apriķu muzejs apzina, pēta, saglabā un popularizē liecības par Lažas pagasta muižu vēsturi, Apriķu kultūrvēsturisko centru un personībām, akcentējot K.G.Mannerheima savdabību un nozīmīgumu Latvijas kultūrvidē. Muzejs sniedz ieguldījumu sabiedrības un ģimeņu ar bērniem izglītošanā, nodrošinot iespēju interesentiem radošā veidā izzināt sevi un vēsturi.

Darbība:

Muzeja krājuma komplektēšana un uzturēšana:Lažas pagasta vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83A4

Akreditācijas datums:

18.12.2019

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2024

Muzeja šifrs:

ApA

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Vasaras periodā no 1.maija- 30.septembrim Svētdienās, pirmdienās slēgts, citā laikā uz iepriekš pieteikšanos
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas periodā no 1.oktobra- 30.aprīlim O.-Pk. 10.00-16.00 Katra mēneša 3.sestdienā 10.00 - 14.00 Slēgts apmeklētājiem -svētdienās, pirmdienās. citā laikā uz iepriekš pieteikšanos.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā – tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Muzeja bezmaksas apmeklējums Speciālo skolu un internātskolu audzēkņu grupām, invalīdiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Apriķu muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu: 3,00 EUR
2 Apriķu muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu skolēniem, studentiem un pensionāriem: 1,00 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Lažas pagasta vēsturi no senatnes līdz mūsdienām; nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Dienvidkurzemes novada Apriķu muzeja Nolikums 26.05.2022 Protokola Nr.8.90.paragrafs
2. Noteikumi par krājumu Apriķu muzeja krājuma noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz "Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu"- noteikumi Nr 956 08.07.2019 Protokola Nr.8.3 paragrafs
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Apriķu muzeja krājuma evakuācijas plāns 30.04.2014 Protokola Nr.5
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Apriķu muzeja drošības tehnikas, darba aizsardzības, sanitārijas un ugunsdrošības noteikumi 28.08.2018 Protokola Nr.5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija par ugunsdrošības pasākumiem 27.08.2018 Protokola Nr.1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Apriķu muzeja padome 28.09.2018 protokola nr.1
2 Apriķu muzeja krājuma komisijas Nolikums 26.05.2022
3 Apriķu muzeja krājuma komisija 26.05.2022 rīkojums Nr.1

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

8959

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

6039

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

72

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

49

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 72 49

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1379

Vienību skaits, kas netika atrastas:

2

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4209

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

168

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

168

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1645

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1825

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1560

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Kultūrvēsturiskais mantojums 76 69
2 Apriķu muižas vēsture 37 33
3 Muižas ēdamistaba 38 32
4 K.G.Mannerheima personība un Apriķi 59 39
5 Vecākā Kurzemes zemnieku skola 18.gs. un skola mūsdienās 138 106
6 Kalpones istaba un kunga tualete 23 16
7 Latviskais 1918.gadā un tagad 158 77
8 Sprēslīcas 285 274
9 Krogs 58 53
10 Saimes istaba 407 378
11 Kara laiks, kolhozu laiks, represijas. 164 140
12 Darbarīki saimniecībā 249 234
13 Apriķu mežniecības vēsture 133 109

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

102

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

85

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Mājlietu trauslums un stāsti- trauku izstāde 41 35
2 Dvieļu un galdautu izšuvumi- 29 22
3 Seno eglīšu rotājumu izstāde 32 28

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

142

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

142

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 fotogrāfija- ferotips Izstādei "Atmiņu trauslums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 1 1 03.01.2022 31.07.2022 05.08.2022 atbilst
2 apģērbs Izstādei"Kā zied Kurzemes ornāts Aizputes novadpētniecības muzejs 1 1 29.07.2022 10.11.2022 08.09.2022 atbilst
3 sprēslīcas Izbraukuma izstādes Balvu novadā, pieminot novadnieku Valdi Orlovu. Balvu novada muzejs 140 140 21.04.2022 21.10.2022 21.10.2022 atbilst

Muzeja pētnieciskais darbs

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Dzintra Jankovska 'Mājlietu trauslums un stāsti - Dārgumi muzeja trauku skapī 04.01.2022 01.03.2022 izzināt un apkopot trauku vēsturi muzeja krātuvē, sākot ar Kozņecova un Jesena porcelānu, padomju laika porcelāna ražojumiem 50-70 gadi. pabeigts
2 Aina Cērmane Krāsnis Apriķu muižā - muižas greznais interjers. 01.02.2022 01.06.2022 .Apzināt materiālus Rundāles pilī, kas vēsta par Apriķu muižas krāsns podiņiem, kas uzskatāmi par mākslinieciski augstvērtīgiem Kurzemes piemēriem. pabeigts
3 Dzintra Jankovska No linu galdautiem un dvieļiem- austs manas dzimtas gods. 01.03.2022 30.04.2022 Ģimenes vērtības un paaudžu mantojuma saglabāšana. pabeigts

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2835
Individuālie 649
Pārējie 1052
Apmeklētāji grupās 1134
Skolēni grupās 566
Ārzemnieki grupās 109
Pārējie grupās 459
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1059

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

253

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2024

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

60

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

155

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

25

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

522

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

6

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Irina Bogdane Gleznosim prieku! 2019 5 31 pieaugušie, seniori
2 Aina Cērmane Ģimenes godi 2012 3 53 ģimenes
3 Aina Cērmane Ziemassvētku rūķu ceļojums ( saturiski tiek pilnveidota katru gadu) 2012 17 438 pirmsskola, sākusskola, ģimenes ar bērniem
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Baltā galdauta svētki "No linu galdautiem izklātiem sētā - austs manas dzimtas gods" 04.05.2022 Apriķu muzejs 1 17 seniori
2 Lieldienu jampadracis - Lieldienu tradīcijas 17.04.2022 muzeja pagalmā 1 52 ģimenes ar bērniem
3 Muzejnakts "Muzejs kā vērtība" 14.05.2022 muzeja telpās 1 158 ģimenes ar bērniem
4 Dārza svētki - Muižu virtuves dārzs 02.07.2022 muzeja pagalmā 1 25 seniori, ģimenes ar bērniem
5 Lažas pagasta svētki 05.08.2022 muzeja teritorijā 1 250 dažāda auditorija
6 Muzeja svētki- Apriķu muzejam 35! 29.10.2022 muzejā 1 52 dažāda auditorija

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja ēka ir kultūrvēsturiskais objekts. Situācija kopumā ir problemātiska. Celiņi līdz ēkas galvenajai ieejai atbilst prasībām. Celiņi ir līdzenu, cietu virsmu. Uzbrauktuve pie galvenās ieejas ēkā nav. Lievenim ir 6 pakāpieni, nepieciešamības gadījumā palīdzam pārcelt ratiņkrēslu. Cilvēkam ratiņkrēslā ir iespējams iepazīt tikai 1.stāva un pagrabstāvu. Pakāpieni un līmeņu maiņas ir marķētas. Durvju platums ir atbilstošs.
4. Citām invalīdu grupām Pakāpieni un līmeņu maiņas ir marķētas.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Sociālo tīklu atsauksmes. Anketas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

7

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

13

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Apriķu muzejs - Somijas TV - video sagatavošana Somu maršala K.G.Mannerheima īpašums no 1902.1912.gadam, Mannerheima istaba Apriķu muzejā. 27.05.2022. LiAA Tūrisma departamenta vadošā speciāliste Inguna Žigure

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Telpas Apriķu muižas mansarda daļā Apriķu pamatskola Lažas pagasts Aizputes novads Pašvaldības īpašums 1745 3831
Telpas Apriķu muižas pamatstāva daļā Apriķu pamatskola Lažas pagasts Aizputes novads Pašvaldības īpašums 1745 3831
Muižas pagraba telpas Apriķu pamatskola lažas pagasts 1745 3831
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Apriķu skola Lažas pagasts Dienvidkurzemes novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1099

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 577
Krājuma telpas 111
Pārējās telpas 411
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: