Apriķu muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

"Apriķu skola", Apriķi, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3455

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Aina Cērmane 29184684 29184684 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1987

Sākums:

Apriķu novada muzejs dibināts 1987. gada 31. oktobrī. Tas atrodas Apriķu muižā - barokālā 18. gs. ēkā pie Alokstes upes. Apriķu muižas apbūves ansamblis veidojies 18. gs. sākumā, kad uzcelta kungu māja, klēts un pārvaldnieka māja. 19. gs. 2. pusē pie ēkas austrumu fasādes piebūvēts trīsstāvīgs astoņstūru tornītis neogotikas formās, un klētij uzbūvēts gotizēts zelminis. Tad uzbūvētas arī lielākā daļa pārējo ēku - kūts, brūzis, dzirnavas. Šobrīd muižā darbojas muzejs.

Misija:

Apriķu muzejs apzina, pēta, saglabā, aktualizē un popularizē Lažas pagasta kultūrvēsturisko mantojumu mūsdienu sabiedrībā, veicinot priekšstatu par muzeju kā telpu jaunai pieredzei un nozīmīgām sarunām.

Darbība:

Muzeja krājuma komplektēšana un uzturēšana: Lažas pagasta vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. Muzejam atrodoties kultūrvēsturiskā mantojuma ēkā- Apriķu muižas kompleksā ( 18.gs.), apzināmies, ka mūsu ikdienas darbs ir nozīmīgs kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un aktualizēšanā Latvijas sabiedrībā un veidojot Latvijas tēlu ārpus tās robežām.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83A4

Akreditācijas datums:

18.12.2019

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2024

Muzeja šifrs:

ApA

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dienvidkurzemes novada kultūras pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00 Vasaras periodā no 1.maija- 30.septembrim Svētdienās, pirmdienās slēgts, citā laikā uz iepriekš pieteikšanos
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Ziemas periodā no 1.oktobra- 30.aprīlim O.-Pk. 10.00-16.00 Katra mēneša 3.sestdienā 10.00 - 14.00 Slēgts apmeklētājiem -svētdienās, pirmdienās. citā laikā uz iepriekš pieteikšanos.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā – tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Muzeja bezmaksas apmeklējums Speciālo skolu un internātskolu audzēkņu grupām, invalīdiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Apriķu muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu: 3,00 EUR
2 Apriķu muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu skolēniem, studentiem un pensionāriem: 1,00 EUR

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Lažas pagasta vēsturi no senatnes līdz mūsdienām; nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Dienvidkurzemes novada Apriķu muzeja Nolikums 26.05.2022 Protokola Nr.8.90.paragrafs
2. Noteikumi par krājumu Apriķu muzeja krājuma noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz "Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu"- noteikumi Nr 956 26.05.2022 Protokola Nr.8.3 paragrafs
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Apriķu muzeja krājuma evakuācijas plāns 26.05.2022 Protokola Nr.8
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Apriķu muzeja drošības tehnikas, darba aizsardzības, sanitārijas un ugunsdrošības noteikumi 26.05.2022 Protokola Nr.8
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija par ugunsdrošības pasākumiem 17.10.2023 Protokola Nr.8
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Apriķu muzeja padome 25.05.2022 protokola nr.1
2 Apriķu muzeja krājuma komisijas Nolikums 26.05.2022
3 Apriķu muzeja krājuma komisija 26.05.2022 rīkojums Nr.1

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

9117

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

6110

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

158

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 158

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

596

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

4453

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

244

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

244

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1685

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

1825

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1560

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Kultūrvēsturiskais mantojums 76 69
2 Apriķu muižas vēsture 37 33
3 Muižas ēdamistaba 38 32
4 K.G.Mannerheima personība un Apriķi 59 39
5 Vecākā Kurzemes zemnieku skola 18.gs. un skola mūsdienās 138 106
6 Kalpones istaba un kunga tualete 23 16
7 Latviskais 1918.gadā un tagad 158 77
8 Sprēslīcas 285 274
9 Krogs 58 53
10 Saimes istaba 407 378
11 Kara laiks, kolhozu laiks, represijas. 164 140
12 Darbarīki saimniecībā 249 234
13 Apriķu mežniecības vēsture 133 109

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

143

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

125

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Svečturi un gaismekļi 12 12
2 Muižas ķēķis 51 46
3 Tamborējumi "No pūra lādes" 27 23
4 Gleznu izstāde "Dabas ainavas" 12 9
5 Vainagi un saktas 9 7
6 Senās eglīšu rotas 32 28

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 45 45

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2470
Individuālie 197
Pārējie 820
Apmeklētāji grupās 1453
Skolēni grupās 728
Ārzemnieki grupās 228
Pārējie grupās 497
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

470

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

261

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2088

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

75

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

100

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

28

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

605

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Irina Bogdane Gleznosim prieku! 2023 8 47 sievietes
2 Aina Cērmane Ģimenes godi 2023 5 160 ģimenes
3 Aina Cērmane Rūķu ceļojums Ziemassvētku pasakā 2023 15 398 pirmsskolēni, sākumskolas skolēni, ģimenes ar bērniem
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Lieldienu jampadracis - Ceļojums pa zaķa pēdām. 09.04.2023 Muzeja priekšpagalms 1 120 ģimenes ar bērniem
2 Latvijas neatkarības svētki - godāsim senču tradīcijas - maizītes spēks un sētas košums. 04.05.2023 Muižas ķēķī 1 18 seniori, ģimenes ar bērniem
3 Muzejnakts - satikās Brīnums un Laiks. Radošās darbnīcas. 13.05.2023 Muzeja zāle 1 115 dažāda auditorija

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Muzeja ēka ir kultūrvēsturiskais objekts. Situācija kopumā ir problemātiska. Celiņi līdz ēkas galvenajai ieejai atbilst prasībām. Celiņi ir līdzenu, cietu virsmu. Uzbrauktuve pie galvenās ieejas ēkā nav. Lievenim ir 6 pakāpieni, nepieciešamības gadījumā palīdzam pārcelt ratiņkrēslu. Cilvēkam ratiņkrēslā ir iespējams iepazīt tikai 1.stāva un pagrabstāvu. Pakāpieni un līmeņu maiņas ir marķētas. Durvju platums ir atbilstošs
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Pakāpieni un līmeņu maiņas ir marķētas.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Atsauksmes viesu grāmatā
Facebook lapas apmeklētāju un sekotāju skaits - 7002, 807 draugi , komentāri
Aptaujas lapas pēc pasākuma.- skaistākā saruna mājās pēc ekskursijas muzejā , piecgadīgais dēls jautā mammai " Tur mēs vēl kādreiz gribētu aizbraukt! varbūt tur ir arī Ziemassvētku rūķītis? - Kristīne Vasiļevska Alsungas novads.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

10

t. sk. atklātas pārskata periodā:

10

t. sk. no muzeja krājuma:

6

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

13

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Somu tūristu ekskursijas Apriķu muzejā Somu maršala K.G.Mannerheima ekspozīcijas iepazīšana .Interaktīva eksponāta “K. G. Mannerheims un Apriķi” iepazīšana. tūrisma sezona BALTIC TRAVEL REISID Tallina Igaunija
Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Apriķu muzejs - Somijas TV - video sagatavošana Somu maršala K.G.Mannerheima īpašums no 1902.1912.gadam, Mannerheima istaba Apriķu muzejā. 27.05.2022 LIAA Tūrisma departamenta vadošā speciāliste Inguna Žigure

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Telpas Apriķu muižas mansarda daļā Apriķu pamatskola Lažas pagasts Dienvidkurzemes novads Pašvaldības īpašums 1745 3831
Telpas Apriķu muižas pamatstāva daļā Apriķu pamatskola Lažas pagasts Dienvidkurzmes novads Pašvaldības īpašums 1745 3831
Muižas pagraba telpas Apriķu pamatskola Lažas pagasts 1745 3831
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Apriķu skola Lažas pagasts Dienvidkurzemes novads

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1099

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 577
Krājuma telpas 111
Pārējās telpas 411

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: