Apriķu muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vispārējais muzejs

Adrese:

"Apriķu skola", Apriķi, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3455

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
muzeja vadītāja Aina Cērmane @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1987

Misija:

Apriķu muzejs apzina, pēta, saglabā un popularizē liecības par Lažas pagasta vēsturi, Apriķu kultūrvēsturisko centru un personībām, akcentējot K.G.Mannerheima savdabību un nozīmīgumu Latvijas kultūrvidē. Muzejs sniedz ieguldījumu sabiedrības un ģimeņu ar bērniem izglītošanā, nodrošinot iespēju interesentiem radošā veidā izzināt sevi un vēsturi.

Darbība:

Muzeja krājuma komplektēšana un uzturēšana:Lažas pagasta vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana; muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar Aizputes novada domi.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83A4

Akreditācijas datums:

18.12.2019

Muzejs akreditēts līdz:

17.12.2024

Muzeja šifrs:

ApA

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Katru darba dienu no 8.00 – 16.30 ar pusdienlaiku no 12.30- 13.00 Tūrisma sezonā muzejs pieejams apmeklētājiem: O.,T.,C.,P.,S.- no 11.00-16.30 (citā laikā - iepriekš piesakot) tālr. nr. 29184684. Svētdiena, pirmdiena - brīvdiena.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā – tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem, palīgliteratūru.
3 Muzeja bezmaksas apmeklējums Speciālo skolu un internātskolu audzēkņu grupām, invalīdiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Apriķu muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu: 2,00 EUR
2 Apriķu muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate kopā ar gidu skolēniem, studentiem un pensionāriem: 1,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Lažas pagasta vēsturi no senatnes līdz mūsdienām; nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti, pārvaldību; nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Lažas pagasta Apriķu muzeja Nolikums 08.07.2019 Protokola Nr.8,3.paragrafs
2. Noteikumi par krājumu Apriķu muzeja krājuma noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz "Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu"- noteikumi Nr 956 08.07.2019 Protokola Nr.8.3 paragrafs
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Apriķu muzeja krājuma evakuācijas plāns 30.04.2014 Protokola Nr.5
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Apriķu muzeja drošības tehnikas, darba aizsardzības, sanitārijas un ugunsdrošības noteikumi 28.08.2018 Protokola Nr.5
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija par ugunsdrošības pasākumiem 27.08.2018 Protokola Nr.1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Apriķu muzeja padome 28.09.2018 protokola nr.1
2 Apriķu muzeja krājuma komisijas Nolikums 05.01.2018
3 Apriķu muzeja krājuma komisija 03.01.2022 rīkojums Nr.1

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Telpas Apriķu muižas mansarda daļā Apriķu pamatskola Lažas pagasts Aizputes novads Pašvaldības īpašums 1745 3831
Telpas Apriķu muižas pamatstāva daļā Apriķu pamatskola Lažas pagasts Aizputes novads Pašvaldības īpašums 1745 3831
Muižas pagraba telpas Apriķu pamatskola lažas pagasts 1745 3831
Teritorijas kopējā platība (m2):

838,2

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Apriķu muiža

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1099

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 577
Krājuma telpas 111
Pārējās telpas 411
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri