Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

J. Berga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja J. Berga 29623284 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

Pašvaldības muzeja statusā kopš 1993. gada 6. aprīļa

Misija:

Balstoties uz savākto muzeja krājumu un tā izpētes rezultātiem, mūsdienīgām metodēm izglītot dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājus un tās viesus, radot viņos izpratni un interesi par Aizputes pilsētas un tās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pilsētas iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību tai, sekmēt viņu intelektuālo izaugsmi un dzīves kvalitātes celšanos.

Darbība:

Muzejs misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas: uztur un attīsta muzeja krājumu, veic zinātniski pētniecisko darbu, veic izglītojošo darbu nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai sniedz tūrisma informāciju uztur muzeja infrastruktūru

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latviešu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; 3. bloks- aktualitātes muzejā Vācu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; Angļu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem;

Mājaslapas adrese:

www.aizputesmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2016
2020
2021
2022

Kas aktualizē informāciju:

J. Berga, , M. Uztics

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

53A5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00 Vasaras sezonā (1.05.-1.10.)- katru sestdienu
Sestdiena 10:00 14:00 Ziemas sezonā (1.10.-1.05.) katra mēneša 3. sestdienā
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Muzeja apmeklējums ārpus muzeja darba laika iespējams iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29623284

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Apmeklētājiem ir tiesības muzeja noteiktajā kārtībā bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2 Uzziņu materiāla pieejamība Apmeklētāji muzeja noteiktajā kārtībā var bez maksas iepazīties ar muzeja kartotēkām, datu bāzi, ceļvežiem un palīgliteratūru
3 Muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums šādām apmeklētāju grupām: pirmsskolas vecuma bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, Dienvidkurzemes novada skolu audzēkņiem pedagogu vadībā - Dienvidkurzemes novada domes noteiktajā kārtībā, invalīdiem (1.,2. grupa)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstādes apmeklējums izstāžu zālē Pieaugušie - 0,80 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pieaugušie - 1,00 EUR ( no 30.06.2022.) Ģimenēm ar 3+ karti- 50% atlaide ( no 30.06.2022.) Studenti, skolēni, pensionāri, 3. grupas invalīdi - 0,50 EUR
2 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums Pieaugušie - 2,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pieaugušie - 3,00 EUR ( no 30.06.2022.) Ģimenēm ar 3+ karti- 50% atlaide ( no 30.06.2022.) Pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti - 1,50 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pensionāri, invalīdi ( 3. grupa), skolēni un studenti - 1,00 EUR ( no 30.06.2022.)
3 Gida pakalpojumi muzejā Līdz 15 cilvēkiem - 3,50 EUR ( līdz 29.06.2022.) Līdz 15 cilvēkiem- 5,00 EUR ( no 30.06.2022.) Vairāk par 15 cilvēkiem - 7,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Vairāk par 15 cilvēkiem - 10,00 EUR ( no 30.06.2022.) Vācu valodā - 15,00 EUR
4 Muzejpedagoģiskā programma No personas - 2,00 EUR
5 Programma jaunlaulātajiem "Kamolu stāsts" Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 40,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Katrs nākamais viesis - 1,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 45,00 EUR ( no 30.06.2022.)
6 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas No personas - 2,00 EUR
7 Gida pakalpojumi un ekskursija pa pilsētu Latviešu valodā, 1 stunda - 15,00 EUR Vācu valodā, 1 grupai - 50,00 EUR
8 Telpu noma individuālajam sarīkojumam līdz 10 stundām 10,00 EUR / stundā ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
9 Telpu noma individuālajam sarīkojumam virs 10 stundām 100,00 EUR ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
10 Telpu noma komerciāliem pasākumiem 15,00 EUR stundā ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
11 Aprīkojuma noma semināra norisei ( ekrāns, projektors, interneta pieslēgums, magnētiskā tāfele) 15,00 EUR/ stunda
12 Muzeja priekšmeta digitālās kopijas izmantošana 1,00 EUR ( no 30.06.2022.)
13 Skenēšana ( 1 lapa) 0,45 EUR ( no 30.06.2022.)
14 Kopēšanas pakalpojumi (1 lapa A4 fomātā, krāsaina) 0,47 EUR ( no 30.06.2022.)
15 Izdruka no datora (1 lapa A4 formātā, melnbalta) 0,08 EUR ( no 30.06.2022.)
16 Izdruka no datora (1 lapa A4 formātā, krāsaina) 0,57 EUR ( no 30.06.2022.)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

muzejs uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; veic izstāžu darbību; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai; sniedz tūrisma informāciju un uztur muzeja infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizputes novadpētniecības muzeja nolikums 26.05.2022 579
2. Noteikumi par krājumu Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 25.04.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 03.03.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja darba kārtības noteikumi 01.09.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja darba aizsardzības sistēma 01.02.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Aizputes novadpētniecības muzeja komunikāciju politika 28.07.2022 775
2 Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma darba politika 28.07.2022 775
3 Aizputes novadpētniecības muzeja pētniecības darba politika 28.07.2022 775
5 Krājuma komisijas noteikumi 28.07.2022 775

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

15016

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4846

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

87

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

88

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 87 86
6. Citi iegūšanas veidi 2

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

2

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Bērnu sēdratiņi konservācija un restaurācija 1
2 Glezna "Silvijas portrets" konservācija un restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

2

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Bērnu sēdratiņi 1 Pārcelšana uz pamatkrājumu Krājuma komisijas protokols Nr.2 ,31.08.2022.
2 Glezna "Silvijas portrets" 1 Pārcelšana uz pamatkrājumu Krājuma komisijas protokols Nr.2 ,31.08.2022.

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2287

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

8400

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

99

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

86

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

887

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2308

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

838

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lielā iela 548 130
2 Aizputes vēsture gadsimtu griežos 58 29
3 Skoliņa 177 38
4 Lauku sēta 204 75
5 Mazbānītis Aizpute - Liepāja un Aizpute - Saldus 119 19
6 Padomju režīma represijas 1941. -1949. gads 109 15
7 Aizpute sporto 355 27
8 Senās amatu prasmes 722 502
9 Tualetes telpa 16 3

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

49

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

49

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Kā zied Kurzemes ornāts?" 1 1
2 "Muzeju nakts 2022" izstāde no muzeja krājuma "Muzejs kā atslēga durvīm no pagātnes uz tagadni", Aizputes fotogrāfa Visvalža Actiņa fotogrāfijās dokumentētā Aizpute 48 48

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 554 104 658
Digitālo attēlu izgatavošanai 12 18 30

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2022.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

7

no tiem realizēti:

7

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Z. Zībiņa Satura koncepcijas izveide muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Lielā iela" modernizācijai 02.05.2022 20.12.2022 Ekspozīcijas modernizācijai pabeigta
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A. Dzenis "Virtuāla Aizputes pilsētas grāmata" / "Hasenpother Stadtbuch" (tulkojums no vācu valodas) Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapa https://www.aizputesmuzejs.lv/lv/pilsetas-gramata 336 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Rubene Liepājas TLMS “Kursa”darbu izstāde “Dzīve celiņos” 2 lpp.
2 I. Gabaliņa-Kila Liepājas fotogrāfu grupas “Liepājas pozitīvs”foto izstāde “Bez maskas” 2 lpp.
3 M. Ozoliņa Izstāde no Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma ”Muzejs kā atslēga durvīm starp pagātni un nākotni” 15 lpp.
4 I. Gabaliņa-Kila Irinas Tīres , Ilgas Lasmanes, Ilonas Gabaliņas-Kilas, Rolanda Drāznieka fotogrāfiju un grafiku izstāde “No skices līdz....” 3 lpp.
5 A. Vasiļevskis Kurzemes Romas katoļu baznīcu seno liturģisko tērpu un tekstīliju izstāde “Kā zied Kurzemes ornāts?” 18 lpp.
6 J. Berga Aizputes mākslinieces Guntas Ruicēnas darbu izstāde “Ceļā” 3 lpp.
7 U. Balga Talsu fotogrāfa U. Balgas un gleznotāja Andra Biezbārža darbu izstāde “Kalendāra piezīmes” 4 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M. Ozoliņa "Pasaules mērīšana: svari un mēri agrāk un tagad" Veidot izpratni par seno svaru un mēru veidiem. Seno mērvienību pārvēršana mūsdienu vienībās. 4 lpp.
2 I. Plamše "Skaņu pasaule mums apkārt" Veidot izpratni par dabā esošajām un visbiežāk sastopamajām skaņām un iespēju tās radīt pašiem 4 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

155

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3106
Individuālie 525
Pārējie 1192
Apmeklētāji grupās 1389
Skolēni grupās 1162
Pārējie grupās 227
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1162

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

214

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1606

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

69

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

25

Lekciju skaits muzejā:

18

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

61

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

1157

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

2

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

23

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

29

tai skaitā muzejā:

29

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Vasiļevskis "Kurzemes reliģisko tērpu kolekcijas tapšanas īpatnības un nozīme" 1 65 jaukta
2 I. Saulesleja "Sakrālās tekstīlijas- materiāli, bojājumi, saglabātība" 1 65 jaukta
3 Daina Lāce "Tēli un simboli Dienvidkurzemes baznīcās" 1 65 jaukta
4 Reinis Norkārkls "Katolicisma atdzimšana Piltenes novadā pēcreformācijas periodā" 1 65 jaukta
5 Janta Meža "Mākslas zīmju valoda tekstīlijās” par augu semantisko vietu liturģiskajos tērpos 1 15 jaukta
6 SIA "Cilvēks un visums" sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru Apmācību cikls "Kā būt harmonijā ar sevi?" 9 135 jaukta
7 SIA "On plate" sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centr Apmācību cikls “Apgūsti veselīga uztura paradumus” 4 60 jaukta
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 M. Ozoliņa "Zīmes un simboli līgavas pūra lādē" 2022 25 450 dažāda vecuma skolēni
2 M. Ozoliņa "Pasaules mērīšana: svari un mēri agrāk un tagad" 2022 2 29 dažāda vecuma skolēni
3 M. Tīmane "No vecmāmiņas recepšu klades - senie ēšanas paradumi, ēdienu gatavošanas veidi" 2018 29 583 dažāda vecuma skolēni un pieaugušie
4 M. Ozoliņa Muzejpedagoģiskā programma izstādes "Kā zied Kurzemes ornāts?" ietvaros 2022 5 95 dažāda vecuma skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 J. Berga Vakarēšana muzeja Saimes istabā 2022 2 23 jaukta auditorija
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 "Suši gatavošanas meistardarbnīcas” 10.2022 Saimes istaba 3 47 dažāda vecuma jaukta auditorija
2 "Pavlovas kūciņu meistardarbnīcas” 07.2022 Saimes istaba 3 48 dažāda vecuma jaukta auditorija
3 "Lauku tortes meistarklase" 09.08.2022, 10.08.2022 Saimes istaba 2 33 dažāda vecuma jaukta auditorija
4 "Desu gatavošanas meistardarbnīcas" 09.2022 Saimes istaba 2 28 dažāda vecuma jaukta auditorija
5 "Fermentēšanas meistardarbnīca" 11.2022 Saimes istaba 1 14 dažāda vecuma jaukta auditorija
6 "Gaļas rulešu gatavošanas meistardarbnīca” 11.2022 Saimes istaba 2 33 dažāda vecuma jaukta auditorija
7 "Rudzu maizes kūkas gatavošanas meistardarbnīca" 12.2022 Saimes istaba 1 15 dažāda vecuma jaukta auditorija
8 "Kaligrāfijas meistardarbnīca" 17.12.2022 izstāžu zāle 2 18 dažāda vecuma jaukta auditorija
9 Izšūšanas meistardarbnīca ar zelta diegu, vadītāja Tatjana Kolosova 05.08.2022, 06.08.2022 izstāžu zāle 1 10 dažāda vecuma jaukta auditorija
10 Meistardarbnīca "Ķiļķēni ar gaļu" 13.10.2022 Saimes istaba 1 17 dažāda vecuma jaukta auditorija
11 Saldus dzejnieces I. Kampares dzejas grāmatas "Svilpaunieces" atvēršanas svētki 10.12.2022 Saimes istaba 1 16 dažāda vecuma jaukta auditorija
12 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "Lieldienas gaidot" 04.2022 Saimes istaba 1 16 bērni 5-15 gadi
13 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "No sēkliņas līdz asniņam” 05.2022 Saimes istaba 1 15 bērni 5-15 gadi
14 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "Ugunskura stāsti" 06.2022 Saimes istaba 1 13 bērni 5-15 gadi
15 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "Ogu varavīksne" 07.2022 Saimes istaba 1 17 bērni 5-15 gadi
16 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "Brīnumi mežā" 08.2022 Saimes istaba 1 18 bērni 5-15 gadi
17 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "Kartupeļu talka" 09.2022 Saimes istaba 1 14 bērni 5-15 gadi
18 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "Burvju ķirbis” 10.2022 Saimes istaba 1 12 bērni 5-15 gadi
19 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "Rupjmaizes stāsts" 11.2022 Saimes istaba 1 12 bērni 5-15 gadi
20 Bērnu brokastis ar meistardarbnīcu "Ziemassvētkus gaidot" 12.2022 Saimes istaba 1 16 bērni 5-15 gadi
21 "Muzeju nakts 2022" 14.05.2022 muzeja ekspozīcijas 1 287 jaukta auditorija

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir mobilais pacēlājs. Saziņai ar muzeja darbiniekiem, pie muzeja ēkas ir zvanu poga.
2. Redzes invalīdiem Informācija nav pieejama Braila rakstā
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

veicam apmeklētāju aptaujas un anketēšanu

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

10

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes novadpētniecības muzejs Skolas iela 1, Aizpute Pašvaldības īpašums ap 1790 7437
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

854

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 680
Krājuma telpas 62
Pārējās telpas 112
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: