Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

J. Berga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja J. Berga 29623284 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

Pašvaldības muzeja statusā kopš 1993. gada 6. aprīļa

Misija:

Balstoties uz savākto muzeja krājumu un tā izpētes rezultātiem, mūsdienīgām metodēm izglītot dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājus un tās viesus, radot viņos izpratni un interesi par Aizputes pilsētas un tās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pilsētas iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību tai, sekmēt viņu intelektuālo izaugsmi un dzīves kvalitātes celšanos.

Darbība:

Muzejs misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas: uztur un attīsta muzeja krājumu, veic zinātniski pētniecisko darbu, veic izglītojošo darbu nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai sniedz tūrisma informāciju uztur muzeja infrastruktūru

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latviešu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; 3. bloks- aktualitātes muzejā Vācu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; Angļu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem;

Mājaslapas adrese:

www.aizputesmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2016
2020
2021
2022

Kas aktualizē informāciju:

J. Berga, , M. Uztics

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

53A5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00 Vasaras sezonā (1.05.-1.10.)- katru sestdienu
Sestdiena 10:00 14:00 Ziemas sezonā (1.10.-1.05.) katra mēneša 3. sestdienā
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Muzeja apmeklējums ārpus muzeja darba laika iespējams iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29623284

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Apmeklētājiem ir tiesības muzeja noteiktajā kārtībā bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2 Uzziņu materiāla pieejamība Apmeklētāji muzeja noteiktajā kārtībā var bez maksas iepazīties ar muzeja kartotēkām, datu bāzi, ceļvežiem un palīgliteratūru
3 Muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums šādām apmeklētāju grupām: pirmsskolas vecuma bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, Dienvidkurzemes novada skolu audzēkņiem pedagogu vadībā - Dienvidkurzemes novada domes noteiktajā kārtībā, invalīdiem (1.,2. grupa)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstādes apmeklējums izstāžu zālē Pieaugušie - 0,80 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pieaugušie - 1,00 EUR ( no 30.06.2022.) Ģimenēm ar 3+ karti- 50% atlaide ( no 30.06.2022.) Studenti, skolēni, pensionāri, 3. grupas invalīdi - 0,50 EUR
2 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums Pieaugušie - 2,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pieaugušie - 3,00 EUR ( no 30.06.2022.) Ģimenēm ar 3+ karti- 50% atlaide ( no 30.06.2022.) Pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti - 1,50 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pensionāri, invalīdi ( 3. grupa), skolēni un studenti - 1,00 EUR ( no 30.06.2022.)
3 Gida pakalpojumi muzejā Līdz 15 cilvēkiem - 3,50 EUR ( līdz 29.06.2022.) Līdz 15 cilvēkiem- 5,00 EUR ( no 30.06.2022.) Vairāk par 15 cilvēkiem - 7,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Vairāk par 15 cilvēkiem - 10,00 EUR ( no 30.06.2022.) Vācu valodā - 15,00 EUR
4 Muzejpedagoģiskā programma No personas - 2,00 EUR
5 Programma jaunlaulātajiem "Kamolu stāsts" Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 40,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Katrs nākamais viesis - 1,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 45,00 EUR ( no 30.06.2022.)
6 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas No personas - 2,00 EUR
7 Gida pakalpojumi un ekskursija pa pilsētu Latviešu valodā, 1 stunda - 15,00 EUR Vācu valodā, 1 grupai - 50,00 EUR
8 Telpu noma individuālajam sarīkojumam līdz 10 stundām 10,00 EUR / stundā ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
9 Telpu noma individuālajam sarīkojumam virs 10 stundām 100,00 EUR ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
10 Telpu noma komerciāliem pasākumiem 15,00 EUR stundā ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
11 Aprīkojuma noma semināra norisei ( ekrāns, projektors, interneta pieslēgums, magnētiskā tāfele) 15,00 EUR/ stunda
12 Muzeja priekšmeta digitālās kopijas izmantošana 1,00 EUR ( no 30.06.2022.)
13 Skenēšana ( 1 lapa) 0,45 EUR ( no 30.06.2022.)
14 Kopēšanas pakalpojumi (1 lapa A4 fomātā, krāsaina) 0,47 EUR ( no 30.06.2022.)
15 Izdruka no datora (1 lapa A4 formātā, melnbalta) 0,08 EUR ( no 30.06.2022.)
16 Izdruka no datora (1 lapa A4 formātā, krāsaina) 0,57 EUR ( no 30.06.2022.)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; veic izstāžu darbību; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai; sniedz tūrisma informāciju un uztur muzeja infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizputes novadpētniecības muzeja nolikums 26.05.2022 579
2. Noteikumi par krājumu Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 25.04.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 03.03.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja darba kārtības noteikumi 01.09.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja darba aizsardzības sistēma 01.02.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Aizputes novadpētniecības muzeja komunikāciju politika 28.07.2022 775
2 Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma darba politika 28.07.2022 775
3 Aizputes novadpētniecības muzeja pētniecības darba politika 28.07.2022 775
5 Krājuma komisijas noteikumi 28.07.2022 775

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

863

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2323

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

851

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lielā iela 548 130
2 Aizputes vēsture gadsimtu griežos 58 29
3 Skoliņa 177 38
4 Lauku sēta 204 75
5 Mazbānītis Aizpute - Liepāja un Aizpute - Saldus 119 19
6 Padomju režīma represijas 1941. -1949. gads 109 15
7 Aizpute sporto 355 27
8 Senās lauku amatu prasmes 725 505
9 Tualetes telpa 16 3
10 Dravenieka amata ekspozīcija kāpņu telpā 12 10

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

12

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

12

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Mūsu senču izzīmētie sapņi" 12 12

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 275 15 290
Digitālo attēlu izgatavošanai 117 15 132

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 7
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

6

no tiem realizēti:

6

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A. Vasiļevskis Vācbaltiešu kopiena Aizputē un Aizputes apriņķī Pastāvīgās ekspozīcijas "Lielā iela" iekārtošana pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 J. Vecbrālis Fotoizstāde "Pirmā ..." 2 lpp.
2 R. Pavlovičs. A. Hibners Kolekcijas "Komponista Raimonda Paula daiļrade skaņuplatēs un fotogrāfijās no koncertiem Liepājas koncertzālēs" 3 lpp.
3 V. Skvorcova Gleznu izstāde "Rases lāses noslēpums" 4 lpp.
4 I. Gabaliņa -Kila, R. Gabaliņš Fotogrāfiju un skulptūru izstāde "Skaitļu enerģijas transformācija" 4 lpp.
5 A. Vasiļevskis Mūsu senču izzīmētie sapņi 20 lpp.
6 I. Rubene Liepājas LTMS "Kursa" etnogrāfisko austo lakatu izstāde "Silti un koši Dienvidkurzemē" 4 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Z. Matisone "Otēšana. Otētas pūra lādes un skapji" Programmai "Latvijas Skolas soma" 5 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3879
Individuālie 706
Pārējie 834
Apmeklētāji grupās 2339
Skolēni grupās 2269
Pārējie grupās 70
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

778

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

277

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2150

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

35

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

38

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

91

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

2072

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

4

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

43

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

20

t. sk. muzejā:

20

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Sirica "Dienvidkurzemes novada 18. gs. beigu-20. gs. sākuma apgleznoto sadzīves priekšmetu antīkās piktogrammas un zīmējumu motīvi" 1 56 jaukta
2 Sergejs Ivanovs Maize un tās ornamentēšana 1 15 jaukta
3 V. Kārkliņa "Savvaļas augu virtuve" 1 18 jaukta
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 M.Tīmane No vecmāmiņas recepšu klades: senie ēšanas paradumi un ēdienu sagatavošanas veidi: "Ūdensklinģeru darbnīca" 2018 46 1129 skolēni un pedagogi
2 M.Ozoliņa "Zīmes un simboli līgavas pūra lādē" 2022 35 761 skolēni un pedagogi
3 I.Plamše "Atklāj skaņas ap sevi! 2021 1 47 skolēni un pedagogi
4 M.Ozoliņa, Z.Matisone Tematiska nodarbība "Bērnu brokastis muzejā" 2023 7 97 bērni līdz 12. g. vecumam
5 Z.Matisone "Otēšana. Otētas pūra lādes un skapji" 2023 1 15 skolēni un pedagogi
6 M.Ozoliņa "Svari un mēri" 2022 1 23 skolēni un pedagogi
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 J.Berga Cikla "Vakarēšana muzejā" pasākumi 2023 4 43 jaukta
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Kulinārā meistardarbnīca "Krāsaino makaronu, kāpostu kotlešu un mini uzkodu meistardarbnīca" 09.02.2023. Saimes istaba 1 17 jaukta
2 Meistarklase "Zaļo dīkstu sagatavošana un izmantošana uzturā" 09.02.023. Saimes istaba 1 15 jaukta
3 Kulinārā meistarklase "Pavlovas kūciņas" 13.02.2023. Saimes istaba 1 18 jaukta
4 Kulinārā meistardarbnīca "Svaigēdāju kūku meistardarbnīca" 06.03.2023. Saimes istaba 1 15 jaukta
5 Kulinārā meistardarbnīca "Sāļās kūkas" 05.10.2023. Saimes istaba 1 17 jaukta
6 Kulinārā meistardarbnīca "Pildīti dārzeņi" 03.04.2023. Saimes istaba 1 16 jaukta
7 Kaligrāfijas meistardarbnīca 15.04.2023. Saimes istaba 2 18 jaukta
8 Kulinārā meistardarbnīca "Rolmopšu zupa un čebureki" 17.04.2023. Saimes istaba 1 15 jaukta
9 Kulinārā meistardarbnīca "Mīkstais Jāņu siers" 16.03.2023. Saimes istaba 1 13 jaukta
10 Kulinārā meistardarbnīca "Dārzeņu tarte" 18.08.2023. Saimes istaba 1 14 jaukta
11 Kulinārā meistardarbnīca "Krēmi un želejas" 07.09.2023. Saimes istaba 1 16 jaukta
12 Kulinārā meistardarbnīca "Sāļā kūka ar zivi" 20.03.2023. Saimes istaba 1 14 jaukta
13 Kulinārā meistardarbnīca "Vistas zupa ar profitroļiem un saldās puķītes" 21.07.2023. Saimes istaba 1 15 jaukta
14 Kulinārā meistardarbnīca "Ēdienu dekorēšana" 16.11.2023. Saimes istaba 1 9 jaukta
15 Meistardarbnīca "Vintāžas Ziemassvētku zvaigznes gatavošana" 14.12.2023. Saimes istaba 1 7 jaukta
16 Kulinārā meistardarbnīca "Maizes zīmes Kurzemē" 16.09.2023. Saimes istaba 1 14 jaukta
17 Meistardarbnīca "Filcēšana ar ornamentu" 20.09.2023. Saimes istaba 1 6 jaukta
18 Etnogrāfiskās otēšanas meistardarbnīca 22.09.2023. Saimes istaba 1 15 jaukta
19 Mākslinieciskās jaunrades otēšanas meistardarbnīca "Uzdāvini priekšmetam otro elpu" 23.09.2023. Saimes istaba 1 15 jaukta

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir mobilais pacēlājs. Saziņai ar muzeja darbiniekiem, pie muzeja ēkas ir zvanu poga.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Informācija nav pieejama Braila rakstā
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

veicam apmeklētāju aptaujas un anketēšanu.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

8

t. sk. atklātas pārskata periodā:

6

t. sk. no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

0

t. sk. atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

10

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes novadpētniecības muzejs Skolas iela 1, Aizpute Pašvaldības īpašums ap 1790 7437
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

854

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 680
Krājuma telpas 62
Pārējās telpas 112
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: