Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

J. Berga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja J. Berga 29623284 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

Pašvaldības muzeja statusā kopš 1993. gada 6. aprīļa

Misija:

Balstoties uz savākto muzeja krājumu un tā izpētes rezultātiem, mūsdienīgām metodēm izglītot dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājus un tās viesus, radot viņos izpratni un interesi par Aizputes pilsētas un tās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pilsētas iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību tai, sekmēt viņu intelektuālo izaugsmi un dzīves kvalitātes celšanos.

Darbība:

Muzejs misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas: uztur un attīsta muzeja krājumu, veic zinātniski pētniecisko darbu, veic izglītojošo darbu nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai sniedz tūrisma informāciju uztur muzeja infrastruktūru

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latviešu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; 3. bloks- aktualitātes muzejā Vācu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; Angļu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem;

Mājaslapas adrese:

www.aizputesmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2016
2020
2021
2022

Kas aktualizē informāciju:

J. Berga, , M. Uztics

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

53A5

Akreditācijas datums:

13.12.2022

Muzejs akreditēts līdz:

12.12.2027

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00 Vasaras sezonā (1.05.-1.10.)- katru sestdienu
Sestdiena 10:00 14:00 Ziemas sezonā (1.10.-1.05.) katra mēneša 3. sestdienā
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Muzeja apmeklējums ārpus muzeja darba laika iespējams iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29623284

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Apmeklētājiem ir tiesības muzeja noteiktajā kārtībā bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2 Uzziņu materiāla pieejamība Apmeklētāji muzeja noteiktajā kārtībā var bez maksas iepazīties ar muzeja kartotēkām, datu bāzi, ceļvežiem un palīgliteratūru
3 Muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums šādām apmeklētāju grupām: pirmsskolas vecuma bērniem; Latvijas muzeju darbiniekiem, ICOM biedriem, Dienvidkurzemes novada skolu audzēkņiem pedagogu vadībā - Dienvidkurzemes novada domes noteiktajā kārtībā, invalīdiem (1.,2. grupa)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Izstādes apmeklējums izstāžu zālē Pieaugušie - 0,80 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pieaugušie - 1,00 EUR ( no 30.06.2022.) Ģimenēm ar 3+ karti- 50% atlaide ( no 30.06.2022.) Studenti, skolēni, pensionāri, 3. grupas invalīdi - 0,50 EUR
2 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums Pieaugušie - 2,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pieaugušie - 3,00 EUR ( no 30.06.2022.) Ģimenēm ar 3+ karti- 50% atlaide ( no 30.06.2022.) Pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti - 1,50 EUR ( līdz 29.06.2022.) Pensionāri, invalīdi ( 3. grupa), skolēni un studenti - 1,00 EUR ( no 30.06.2022.)
3 Gida pakalpojumi muzejā Līdz 15 cilvēkiem - 3,50 EUR ( līdz 29.06.2022.) Līdz 15 cilvēkiem- 5,00 EUR ( no 30.06.2022.) Vairāk par 15 cilvēkiem - 7,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Vairāk par 15 cilvēkiem - 10,00 EUR ( no 30.06.2022.) Vācu valodā - 15,00 EUR
4 Muzejpedagoģiskā programma No personas - 2,00 EUR
5 Programma jaunlaulātajiem "Kamolu stāsts" Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 40,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Katrs nākamais viesis - 1,00 EUR ( līdz 29.06.2022.) Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 45,00 EUR ( no 30.06.2022.)
6 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas No personas - 2,00 EUR
7 Gida pakalpojumi un ekskursija pa pilsētu Latviešu valodā, 1 stunda - 15,00 EUR Vācu valodā, 1 grupai - 50,00 EUR
8 Telpu noma individuālajam sarīkojumam līdz 10 stundām 10,00 EUR / stundā ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
9 Telpu noma individuālajam sarīkojumam virs 10 stundām 100,00 EUR ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
10 Telpu noma komerciāliem pasākumiem 15,00 EUR stundā ( Saimes istaba un izstāžu zāle)
11 Aprīkojuma noma semināra norisei ( ekrāns, projektors, interneta pieslēgums, magnētiskā tāfele) 15,00 EUR/ stunda
12 Muzeja priekšmeta digitālās kopijas izmantošana 1,00 EUR ( no 30.06.2022.)
13 Skenēšana ( 1 lapa) 0,45 EUR ( no 30.06.2022.)
14 Kopēšanas pakalpojumi (1 lapa A4 fomātā, krāsaina) 0,47 EUR ( no 30.06.2022.)
15 Izdruka no datora (1 lapa A4 formātā, melnbalta) 0,08 EUR ( no 30.06.2022.)
16 Izdruka no datora (1 lapa A4 formātā, krāsaina) 0,57 EUR ( no 30.06.2022.)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

muzejs uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; veic izstāžu darbību; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai; sniedz tūrisma informāciju un uztur muzeja infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizputes novadpētniecības muzeja nolikums 26.05.2022 579
2. Noteikumi par krājumu Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 25.04.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 03.03.2022
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja darba kārtības noteikumi 01.09.2022
5. Darba drošības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja darba aizsardzības sistēma 01.02.2022
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Aizputes novadpētniecības muzeja komunikāciju politika 28.07.2022 775
2 Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma darba politika 28.07.2022 775
3 Aizputes novadpētniecības muzeja pētniecības darba politika 28.07.2022 775
5 Krājuma komisijas noteikumi 28.07.2022 775

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes novadpētniecības muzejs Skolas iela 1, Aizpute Pašvaldības īpašums ap 1790 7437
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

854

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 680
Krājuma telpas 62
Pārējās telpas 112
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas