Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kalna Ziedi, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Dzintra Cepure

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dzintra Cepure 65123351 28305405 @
Galvenā krājuma glabātāja Izīte Ozoliņa 65123351 29619933 @
Galvenā speciāliste Lilija Jakubenoka 65123351 29399498 @
Muzeja pedagoģe Valda Paškova 65123351 26054388 @
Krājuma glabātāja Līga Turjanska 65123351 26339107 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs dibināts 1951. gadā kā Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. No 1973. gada muzejs darbojas kā patstāvīga iestāde Koknesē. Sākot ar 1989. gadu muzejs atrodas Aizkraukles "Kalna Ziedos"- 20. gs. sākumā celtā zemnieku sētā.

Misija:

Izzināt, savākt, izpētīt un saglabāt Aizkraukles reģiona kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības, īpašu vērību pievēršot nesenās pagātnes izpētei un popularizēšanai. Veidot un kopt Daugavas krastiem raksturīgo „Kalna Ziedu” kultūrvēsturisko kompleksu, iekļaujot to aktīvā tūrisma apritē. Misija aktualizēta 12.10.2016.

Darbība:

Darba virzieni: izzināt, savākt, apkopot Aizkraukles novada kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības; popularizēt etnokultūru (izstādes, pasākumi); pētnieciskais darbs; izglītojošo programmu skolēniem un pieaugušajiem īstenošana; izstāžu darbs - īstermiņa izstāžu veidošana muzejā un ārpus tā; atsevišķu tematisku pasākumu rīkošana; "Kalna Ziedu" kultūrvēsturiskā kompleksa uzturēšana; iekļaušanās tūrisma apritē; darbs pie Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Sniedz informāciju par muzeja darbu, aktualitātēm kā arī informāciju muzeja apmeklētājiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Līga Turjanska

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

18A4

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Muzejs akreditēts līdz:

15.12.2021

Muzeja šifrs:

AiVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizkraukles novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK); UNESCO LNK; biedrība "Zemgales tūrisma asociācija".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Ceturtdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Piektdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Sestdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Svētdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Papildu informācija:

Pirmdien otrdien - muzejs slēgts

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; bērnu namu un internātskolu audzēkņiem; invalīdiem; pensionāriem (trešdienās)
2 Muzeja apmeklējums, ekskursija, muzejpedagoģisko programmu nodarbības Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem
3 Uzziņu pieejamība Darbs ar muzeja krājuma kartotēku, Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogu, brīvkoda digitālo bibliotēku "Greenstone"
4 Konsultācijas Muzeja speciālistu konsultācijas muzeja kompetences ietvaros
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāls apmeklējums "Kalna Ziedos", Muzeja ielā, Aizkrauklē Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem - 0.50 EUR
2 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Padomju gadi" apmeklējums Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā Pieaugušajiem - 3.00 EUR Pensionāriem - 2.00 EUR Skolēniem - 1.50 EUR
3 Ekskursijas vadīšana Vienai apmeklētāju grupai - 6.00 EUR
4 Jaunlaulāto un kāzu viesu uzņemšana Programma kāzinieku grupām no 20 līdz vairāk nekā 100 cilvēkiem - pakalpojuma cena atkarīga no dalībnieku skaita 20.00 - 100.00 EUR
5 Muzeja pedagoģisko programmu vadīšana Muzeja pedagoģiskās programmas nodarbība vienai grupai - 6.00 EUR
6 Senās spēles un rotaļas muzejā Spēles un rotaļas - nodarbība vienai grupai - 6.00 EUR
7 Izstāžu nama zāles noma 1 stunda - 9.00EUR
8 Krājuma materiālu izmantošana Kopēšana uz A4 formāta lapas no vienas puses, 1lapa - EUR 0.06 Kopēšana uz A4 formāta lapas no abām pusēm, 1lapa - EUR 0.12 Skanēšana diskā, 1 vienība - EUR 0.42 Speciāli veikts pētījums, 1 vienība - EUR 6.40
9 Izstāžu eksponēšana ārpus muzeja 1 mēnesis - 30.25 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Krājuma komplektēšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana atbilstoši noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu; zinātniskās pētniecības darbs muzejā, arhīvos, bibliotēkās, zinātniskās pētniecības iestādēs; ekspozīcijas, kuras pamatā ir darbinieku izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti, iekārtošana; izglītojošais un kultūras darbs: pasākumu organizēšana, ekskursiju vadīšana, lekcijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 24.09.2009 Lēmums Nr.285 (protokols Nr. 1217 paragrāfs
2. Noteikumi par krājumu Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja krājuma veidošanas un papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 11.03.2016 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ārkārtējās situācijās Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā 22.07.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darba kārtības noteikumi 06.01.2008 Nr. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija AiVMM ēkās, telpās un teritorijā 30.08.2017 Nr. 1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dežurējošā personāla rīcība automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas ugunsgrēka trauksmes gadījumā 30.08.2017 Nr.2
2 Lietu nomenklatūra 2019. gadam 10.01.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

87748

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

74398

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

643

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

527

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 642 526

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

12052

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

12

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Brīvkodu digitālā bibliotēka "Greenstone" 530

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4626

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3924

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3870

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Daugavas krastu likteņstāsti" 811 771
2 "Padomju gadi" 2398 2384
3 Atklātā krātuve 715 715

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

420

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

420

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Krājuma izstāde "Aizkraukles novads simts gados" 199 199
2 Krājuma izstāde "Ainava" 41 41
3 Krājuma izstāde "Porcelāns un mežģīnes" 160 160
4 Skrīveru kultūras centra gleznošanas studijas izstāde "Krāsainā pasaule" 7 7
5 "Latvisko krustabu stāsti" 13 13

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

371

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

336

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Latvijas Tautas fronte Aizkraukles reģionā" 186 152
2 "Aizkraukles mežģīnes" 28 28
3 "Arheoloģijas priekšmeti" 36 35
4 "Marta Pļaviņa. Portreti" 19 19
5 "Aleksandrs Štrāls. Gleznas" 9 9
6 "Izšuvumi Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja krājumā" 28 28
7 "Priekšauti" 42 42
8 Slaidšovs "Pēterim Barisonam-115" 23 23

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

144

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

139

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmeti Izstāde " Ratos ar Brīviņu kungu Memoriālo muzeju apvienība, A. Upīša memoriālais muzejs 46 46
2 Māksla eksponēšana Aizkraukles novada dome 1 1
3 Sadzīves priekšmeti Ekspozīcija Brāļu Amtmaņu muzejs Vecumnieku novada Valles pagasta pārvalde 55 55
4 Iespieddarbi Ekspozīcija Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta pārvalde 5 5
5 Māksla Eksponēšana Aizkraukles novada kultūras nams 3 3
6 Dokumenti, priekšmeti,fotogrāfijas Izstāde " Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 29 26 04.04.2018 31.05.2021
7 Priekšmeti Izstāde "Īrisi" Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības muzejs "Rīgas Jūgendstila centrs" 2 2 20.05.2019 01.09.2019
8 Dokumenti Eksponēšana Maltas novadpētniecības muzejs 3 1

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 29 215 244
Digitālo attēlu izgatavošanai 1150 55 1205

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 3 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 12 12
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Lilija Jakubenoka Raksts "ТЭКСТЫЛЬ У ЛАТЫШСКІХ АБРАДАХ ПЕРАХОДУ З БЕЛАРУСКІМІ ПАРАЛЕЛЯМІ" ("Tekstilijas latviešu pārejas rituālos, baltkrievu paralēles") 44 lpp. raksts sagatavots publicēšanai Baltkrievijas žurnālā «Беларускi фальклор: матэрыялы i даследаваннi» Raksts sagatavots publicēšanai Baltkrievijas žurnālā «Беларускi фальклор: матэрыялы i даследаваннi» Pabeigts
2 Lilija Jakubenoka Referāts "Tekstilijas un ar tām saistītie dzīvesstāsti. Tekstiliju semantika". Referāts nolasīts Historia.lv rīkotajos Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības otrajos lasījumos. Lasījumi norisinājās 2019. g. 3.oktobrī Valmieras muzeja izstāžu zālē. Pabeigts
3 Līga Turjanska Referāts "Muzeja priekšautu kolekcija". 07.01.2019 15.02.2019 Nolasīts seminārā "Vidzemes priekšauts 19. / 20. gs. Limbažos" Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Lilija Jakubenoka Raksts "Синие и белые камни Латвии" / "Zilie un baltie akmeņi Latvijā". Rakstu krājums: Таинственная Беларусь V: материалы конференции (г. Минск, 2 февраля 2019 г.), 158.-167. lpp. 9 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Lilija Jakubenoka Informatīvās lapas pastāvīgajai ekspozīcijai "Padomju gadi": 1. "Pļaviņu HES būvniecība" 2."Kolhozi un padomju saimniecības" 3."Represijas" 4."Emigrācija" 5."Sadzīve padomju laikā" 6."Radio un televīzija" 7."Kultūras dzīve padomju laikā" 8."Privātie transporta līdzekļi padomju laikā" 9."Bērnība un skolas gadi padomju laikā" 10."Sports padomju laikā" 11."Padomju drošības struktūras" 12. "Padomju medicīna" 12 x 1 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Lilija Jakubenoka "Ainava" (no muzeja krājuma) 2 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Līga Turjanska "Zīmes Daugavas krastos. Apdrukas darbnīca" Zīmju iepazīšana. Apdrukas darbnīcā latvju rakstu zīmes tiek drukātas uz auduma. 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartotēka 333

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 10151
Individuālie 7275
Pārējie 481
Apmeklētāji grupās 2395
Skolēni grupās 1073
Ārzemnieki grupās 232
Pārējie grupās 1090
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4706

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

254

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1524

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

784

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

97

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

81

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1480

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

26

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

29

tai skaitā muzejā:

29

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Jakubenoka, V.Paškova "Gada aplis" 2005 45 893 pirmskolas iestāžu audzēkņi, skolēni
2 L.Turjanska, V.Paškova "Zīmes Daugavas krastos.Auduma apdrukas darbnīca" 2019 12 129 skolēni
3 V.Paškova "Latvijas dzimšanas diena" 2016 4 73 pirmskolas iestāžu audzēkņi
4 V.Paškova "Pa Lāčplēša ceļu" 2006 3 44 skolēni
5 V.Paškova "Kā krējums par sviestu tapa" 2018 4 101 skolēni
6 L.Jakubenoka, V.Paškova "Es izjaucu un atkal salieku pasauli.Ornaments" 2008 3 54 skolēni
7 V.Paškova "Sadzīve padomju gados- Pļaviņu HES un Stučkas pilsētas celtniecības laikā" 2017 9 165 skolēni
8 V.Paškova "Politinformācija" 2018 1 21 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Turjanska, V.Paškova "Zīmes Daugavas krastos. Auduma apdrukas darbnīca" 2019 3 26 Pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Jaunā pāra godināšana 11.01.2019. Muzejs "Kalna Ziedi" 1 20 Dažādi
2 Novada tūrisma diena 17.03.2019 Muzejs "Kalna Ziedi", ekspozīcija "Padomju gadi" 2 87 Novada iedzīvotāji
3 Lieldienas "Kalna Ziedos" 21.04.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 378 Novada iedzīvotāji un viesi
4 Muzeju nakts 18.05.2019 Muzejs "Kalna Ziedi", ekspozīcija "Padomju gadi" 2 1038 Novada iedzīvotāji un viesi
5 Izrāde - projekts M.Zālīte "Zemes nodoklis ", režisors- J.Kalvišķis. 25.05. un 26.05.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 2 82 Novada iedzīvotāji
6 PII "Zīlīte" audzēkņu izlaidums 24.05.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 64 Bērni un viņu vecāki
7 Radošā sestdiena ģimenēm. No vilnas līdz audumam. 25.05.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 15 Bērni un vecāki
8 Tikšanās ar zinātnieci Mildu Pormali 13.06.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 21 Pieaugušie
9 Jāņu ielīgošana "Kalna Ziedos" 14.06.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 53 Skolēni un pieaugušie
10 Jaunā pāra godināšana 21.06.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 70 Kāzu viesi
11 Sadarbības līguma noslēgšana starp Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeju un Biržai (Lietuva) muzeju "Sela" 1.06.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 45 Novada iedzīvotāji un viesi
12 Vlada Jakubena Biržai ( Lietuva) mūzikas skolas mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes atklāšana 1.06.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 45 Novada iedzīvotāji un viesi
13 Aizkraukles novada pašvaldības jauno darbinieku pasākums muzejā 5.07.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 22 Novada pašvaldības darbinieki
14 Jaunā pāra godināšana 6.07.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 30 Kāzu viesi
15 Kalēju diena "Kalna Ziedos" 27.07.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 260 Novada iedzīvotāji un viesi
16 Jaunā pāra godināšana 30.07.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 10 Kāzu viesi
17 Jaunā pāra godināšana 3.08.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 50 Kāzu viesi
18 Jaunā pāra godināšana 31.08.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 40 Kāzu viesi
19 Tēva diena muzejā 6.09.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 60 Skolēni un vecāki
20 Jaunā pāra godināšana 7.09.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 20 Kāzu viesi
21 Jaunā pāra godināšana 13.09.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 10 Kāzu viesi
22 Tikšanās ar Skrīveru kultūras centra gleznošanas studijas dalībniecēm viņu izstādē "Krāsainā pasaule" 20.09.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 32 Interesenti
23 Izrāde - projekts M.Zālīte "Zemes nodoklis ", režisors- J.Kalvišķis. 19.10.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 15 Interesenti
24 Biržai (Lietuva) tautas mākslas studijas darbu izstādes atklāšana 18.11.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 55 Novada iedzīvotāji un viesi
25 Zīmola "Hip hip urraa"radošais prezentācijas pasākums ģimenēm. 30.11.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 47 Ģimenes ar bērniem
26 Izstādes "Latvisko krustabu stāsti" atvēršana 8.12.2019 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 45 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pastāvīgās ekspozīcijas ēkā iespējams iekļūt ar ratiņkrēslu pašu spēkiem. Iespējams brīvi pārvietoties visās telpās 1.stāvā. Nav iespējams apskatīt ekspozīciju 2.stāvā. Izstāžu namā apmeklētājs ratiņkrāslā var iekļūt ar nelielu palīdzību. Var brīvi pārvietoties visā zālē. Ar ratiņkrēsliem iespējams iekļūt atklātajā krātuvē.
2. Redzes invalīdiem Muzejā nav redzes invalīdiem piemērotas ekspozīcijas. Ir iespējams piedalīties muzeja pasākumos, kuros tiek runāts teksts, atskaņota mūzika.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

10

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

9

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

8

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

9

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Padomju gadi" Muzeja budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs Biržai novada tautas daiļamatnieku izstāde janvāris Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Biržai muzejs "Sela" Ceļojošā gleznu izstāde no muzeja krājuma "Daugavas krastos" februāris, marts Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs Izstāde "Izšuvumi" aprīlis, maijs Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs Biržai mākslas skolas izstāde jūnijs, jūlijs Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs Sadarbības līguma parakstīšana 1.jūnijs Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs Biržai novada tautas daiļamatnieku izstāde novembris, decembris Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs Izstāde "Sēnes un augi", Goda Balbieriūte un Vita Kiseliūniene janvāris, februāris Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Paņevežu muzejs Skujabraden porcelāna izstāde janvāris, februāris Biržai muzejs "Sela" Paņeveži Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1989
Krātuve Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1994
Izstāžu nams Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2000
Šķūnis- nojume Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

20000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu nams
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka
Šķūnis - nojume

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

685

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 387
Krājuma telpas 298
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Kino seansi

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: