Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kalna Ziedi, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Dzintra Cepure

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Dzintra Cepure 65123351 28305405 @
galvenā krājuma glabātāja Izīte Ozoliņa 65123351 29619933 @
galvenā speciāliste Lilija Jakubenoka 65123351 29399498 @
muzeja pedagoģe Valda Paškova 65123351 26054388 @
krājuma glabātāja Līga Turjanska 65123351 26339107 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs dibināts 1951. gadā kā Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. No 1973. gada muzejs darbojas kā patstāvīga iestāde Koknesē. Sākot ar 1989. gadu muzejs atrodas Aizkraukles "Kalna Ziedos"- 20. gs. sākumā celtā zemnieku sētā.

Misija:

Izzināt, savākt, izpētīt un saglabāt Aizkraukles reģiona kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības, īpašu vērību pievēršot nesenās pagātnes izpētei un popularizēšanai. Veidot un kopt Daugavas krastiem raksturīgo „Kalna Ziedu” kultūrvēsturisko kompleksu, iekļaujot to aktīvā tūrisma apritē. Misija aktualizēta 12.10.2016.

Darbība:

Darba virzieni: izzināt, savākt, apkopot Aizkraukles novada kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības; popularizēt etnokultūru (izstādes, pasākumi); pētnieciskais darbs; izglītojošo programmu skolēniem un pieaugušajiem īstenošana; izstāžu darbs - īstermiņa izstāžu veidošana muzejā un ārpus tā; atsevišķu tematisku pasākumu rīkošana; "Kalna Ziedu" kultūrvēsturiskā kompleksa uzturēšana; iekļaušanās tūrisma apritē; darbs pie Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Sniedz informāciju par muzeja darbu, aktualitātēm kā arī informāciju muzeja apmeklētājiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Līga Turjanska

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Aizkraukles novada mājaslapa atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa reizi gadā
Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja lapa Draugiem.lv reizi mēnesī
Informācija par muzeju kāzu portālā Precos.lv atbilstoši aktualitātēm
Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja lapa Facebook reizi nedēļā

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

18A4

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Muzejs akreditēts līdz:

15.12.2021

Muzeja šifrs:

AiVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizkraukles novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; ICOM; UNESCO LNK; biedrība "Zemgales tūrisma asociācija".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Svētdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienās un otrdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; bērnu namu un internātskolu audzēkņiem; invalīdiem; pensionāriem (trešdienās)
2 Muzeja apmeklējums, ekskursija, muzejpedagoģisko programmu nodarbības Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem
3 Uzziņu pieejamība Darbs ar muzeja krājuma kartotēku, Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogu, brīvkoda digitālo bibliotēku "Greenstone"
4 Konsultācijas Muzeja speciālistu konsultācijas muzeja kompetences ietvaros
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāls apmeklējums Pieaugušajiem 1.00 EUR
2 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu individuāls apmeklējums Skolēniem 0.50 EUR
3 Ekskursija Ekskursija muzejā un tā apkārtnē vienai apmeklētāju grupai 6.00 EUR
4 Jaunlaulāto un kāzu viesu uzņemšana Programma kāzinieku grupām no 20 līdz vairāk nekā 100 cilvēkiem - pakalpojuma cena atkarīga no dalībnieku skaita 20.00 - 100.00 EUR
5 Muzejpedagoģisko programmu vadīšana Muzejpedagoģiskās programmas nodarbība vienai grupai 6.00 EUR
6 Latviešu tradicionālās spēles un rotaļas Spēles un rotaļas - nodarbība vienai grupai 6.00 EUR
7 izstāžu nama zāles īre 1 stunda EUR 9.00
8 krājuma materiālu izmantošana kopēšana no grāmatas, 1 lapa EUR 0.06
9 krājuma materiālu izmantošana skanēšana diskā, 1 vienība EUR 0.42
10 krājuma materiālu izmantošana kopēšana (dokumenti, foto), 1 vienība EUR 0.12
11 krājuma materiālu nekomerciāla izmantošana 1 vienība EUR 0.77
12 krājuma materiālu izmantošana speciāli veikts pētījums, 1 vienība EUR 7.23
13 krājuma materiālu izmantošana mākslas darbu iznomāšana, 1 vienība EUR 7.23
14 izstāžu eksponēšana ārpus muzeja 1 mēnesis EUR 30.25
15 pasūtījuma izstāžu sagatavošana izstādes materiālu atlase no krājuma EUR 7.23 - 21.34
16 krājuma materiālu sagatavošana slaidšovā 1 vienība EUR 0.34
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

krājuma komplektēšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana atbilstoši noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu; zinātniskās pētniecības darbs muzejā, arhīvos, bibliotēkās, zinātniskās pētniecības iestādēs; ekspozīcijas, kuras pamatā ir darbinieku izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti, iekārtošana; izglītojošais un kultūras darbs: pasākumu organizēšana, ekskursiju vadīšana, lekcijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 24.09.2009 Lēmums Nr.285 (protokols Nr. 1217 paragrāfs
2. Noteikumi par krājumu Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja krājuma veidošanas un papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 11.03.2016 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ārkārtējās situācijās Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā 22.07.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darba kārtības noteikumi 06.01.2008 Nr. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija AiVMM ēkās, telpās un teritorijā 30.08.2017 Nr. 1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dežurējošā personāla rīcība automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas ugunsgrēka trauksmes gadījumā 30.08.2017 Nr.2
2 Lietu nomenklatūra 2018. gadam 10.01.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

87105

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

73871

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

296

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

240

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 296 240

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

415

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

12040

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

557

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

557

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Brīvkodu digitālā bibliotēka " Greenstone" 530

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4386

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3445

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

3385

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 " Daugavas krastu pieminekļi" 811 771
2 " Padomju gadi" 1919 1899
3 Atklātā krātuve 715 715

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

687

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

687

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Krājuma izstāde " Aizkraukles novads 100 gados" 199 199
2 Digitālā izstāde " Zaudētie gadi 1949.gada deportācijas" 456 456
3 Limbažu k.n. TLMS " Dzilna" izstāde " Daba krāso, " Dzilna" auž" 16 16
4 Ilzes Možeikas gleznu izstāde " Viss ir tepat" 16 16

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

350

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

314

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Senā Daugava XX gs.sākuma pastkartēs" 19 18
2 " Aizkraukles mežģīnes" 28 28
3 Arheoloģijas priekšmeti 36 35
4 " Dvielis" 24 24
5 "Latvijas Tautas fronte Aizkraukles reģionā" 186 152
6 Izstāde Amatnieku sētā Vērmanes dārzā 28 28
7 " Latvijas gadsimts" 29 29

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

112

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

112

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmeti Izstāde " Ratos ar BRīviņu kungu" V/A Memoriālo muzeju apvienība A.Upīša memoriālais muzejs 46 46
2 Māksla eksponēšana Aizkraukles novada dome 1 1
3 Sadzīves priekšmeti Ekspozīcija Brāļu Amtmaņu muzejā Vecumnieku novada Valles pagasta pārvalde 55 55
4 Iespieddarbi, sadzīves priekšmeti Ekspozīcija Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta pārvalde 5 5
5 Māksla Eksponēšana Aizkraukles pilsētas kultūras nams 3 3
6 Māksla Eksponēšana Aizkraukles Mākslas skola 2 2

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 355 107 462
Digitālo attēlu izgatavošanai 439 263 702

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 L.Jakubenoka "Galvenie notikumi sportā Stučkā un Aizkrauklē. 1964.-2017." 01.02.2018 25.10.2018 Papildināt ekspozīciju "Padomju gadi" Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Jakubenoka "Mitoloģoskie akmeņi Latvijā" Austrumeiropas kultakmeņi: Baltkrievija, Latvija, Lietuva, Krievija.- Sanktpēterburga.:"humanitārā Akadēmija", 2018.- 320 lpp. 35 lpp
2 L.Jakubenoka, J.Cepītis "Bedrīšakmeņi Latvijā" Austrumeiropas kultakmeņi: Baltkrievija, Latvija, Lietuva, Krievija.- Sanktpēterburga.:"humanitārā Akadēmija", 2018.- 320 lpp. 30 lpp
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dz.Cepure, I.Ozola Buklets "Padomju gadi"
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Ilga Bruņeniece " Jaunjelgava" 159 lpp Fotogrāfijas
2 Jānis Zvaigzne " Pārnākšana" 192 lpp Fotogrāfijas,rokraksti
3 Pēteris Apinis " Latvijai- 100" 537 lpp Fotogrāfijas
4 Edvards Lavrinovičs, Valija Lucāne, Līga Turjanska " Daudzeses pagasta vēstures mirkļi" 208 lpp Fotogrāfijas
5 " Latvijas gadsimts. Muzeji valsts simtgadei'' 231 lpp Fotogrāfijas
6 Ēvalds Stērstiņš " Mana dziesma,mana spēle..." 99 lpp Fotogrāfijas
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Jakubenoka "Aizkraukles novads simts gados.No karā izpostītas viensētas līdz pilsētai." 8 lpp.
2 L.Jakubenoka Pastāvīgās ekspozīcijas "Padomju gadi" otrās kārtas plāns. 20 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 V.Paškova "Kā krējums par sviestu tapa" Iepazīstināt skolēnus ar to, kā senos laikos pagatavoja sviestu. Iepazīstināt ar krājumā esošajiem piena apstrādes darba rīkiem. 4.lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartotēka 215

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 8891
Individuālie 4047
Pārējie 1388
Apmeklētāji grupās 3456
Skolēni grupās 1434
Ārzemnieki grupās 97
Pārējie grupās 1925
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3139

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

253

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1518

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

784

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

133

Lekciju skaits muzejā:

4

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

60

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1280

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

17

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

28

tai skaitā muzejā:

28

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Jakubenoka "Novada dižkoki un to uzmērīšanas dabā" 4 57 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V.Paškova, L.Jakubenoka "Gada aplis" 2005 44 948 Skolēni, PII audzēkņi
2 V.Paškova "Sadzīve padomju gados, Pļaviņu HES un Stučkas pilsētas celtniecības laikā." 2017 3 65 Skolēni
3 V.Paškova "Kā krējums par sviestu tapa" 2018 6 139 Skolēni
5 V.Paškova "Pa Lāčplēša ceļu" 2006 2 41 Skolēni
4 V.Paškova "Latvijas dzimšanas diena" 2016 4 62 PII audzēkņi
6 V.Paškova Konkurss "Aizkraukles novads 100 gados" 2018 1 25 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Jakubenoka "Es izjaucu un atkal salieku pasauli" 2008 1 17 Seniori
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 03.02.2018 Muzejs 1 30 Kāzu viesi
2 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 17.02.2018 Muzejs 1 19 Kāzu viesi
3 Tikšanās ar māksliniecēm Godu Balbiieruti un Vitu Kiseliunieni (Biržai, Lietuva) 23.02.2018 Muzeja izstāžu nams 1 28 Mākslas skolas audzēkņi, pedagogi
4 Zemgales muzeju reģionālā sanāksme 07.03.2018 Ekspozīcija "Padomju gadi" 1 49 Muzeju darbinieki
5 "Atvadas no ziemas" 14.03.2018 Muzeja pagalms 1 21 Bērni un jaunieši
6 "Koktēlnieka Pētera Grauduļa izstādes atklāšana" 18.03.2018 Muzeja izstāžu nams 1 48 Interesenti
7 "Aizkraukles novada represēto personu tikšanās" 25.03.2018 Ekspozīcija "Padomju gadi" 1 28 Seniori
8 Biedrības "Aizkraukles rajona partnerība"kopsapulce. 27.03.2018 Muzeja izstāžu nams 1 50 Biedrības biedri
9 "Lieldienas "Kalna Ziedos" 1.04.2018 Muzejs 1 294 Pilsētnieki un pilsētas viesi
10 Muzeju nakts-2018. 19.05.2018 Muzejs, ekspozīcija "Padomju gadi" 1 683 Pilsētnieki un pilsētas viesi
11 Izstādes "Daba krāso, "Dzilna" auž"atklāšana 19.05.2018 Muzeja izstāžu nams 1 78 Interesenti
12 Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes atklāšana. 19.05.2018 Muzeja atklātā krātuve 1 53 Skolēni, interesenti
13 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 19.07.2018 Muzejs 1 20 Kāzu viesi
14 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 20.017.2018 Muzejs 1 39 Kāzu viesi
15 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 27.07.2018 Muzejs 1 45 Kāzu viesi
16 "Kalēju diena Kalna Ziedos". 28.07.2018 Muzejs 1 394 Pilsētnieki un pilsētas viesi
17 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 17.08.2018 Miuzejs 1 60 Kāzu viesi
18 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 17.08.2018 Muzejs 1 50 Kāzu viesi
19 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 18.08.2018 Muzejs 1 20 Kāzu viesi
20 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 18.08.2018 Muzejs 1 60 Kāzu viesi
21 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 18.08.2018 Muzejs 1 40 Kāzu viesi
22 "Ilzes Možeikas gleznu izstādes aizvēršana un Aizkraukles Mākslas skolas jaunā mācību gada sākums." 06.09.2018 Muzeja izstāžu nams 1 110 Skolēni, pedagogi, vecāki
23 "Tēva diena muzejā." 07.09.2018 Muzejs 1 74 Skolēni, pedagogi, vecāki
24 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 29.09.2018 Muzejs 1 20 Kāzu viesi
25 Muzeja krājuma izstādes "Aizkraukles novads 100 gados" atklāšana 03.10.2018 Muzeja izstāžu nams 1 32 Interesenti
26 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 20.10.2018 Muzejs 1 20 Kāzu viesi
27 Ekspozīcijas "Padomju gadi"otrās kārtas atklāšana. 16.11.2018 Ekspozīcija "Padomju gadi" 1 96 Interesenti
28 Biedrības "Daugavas savienība"kopsapulce. 21.11.2018 Muzeja izstāžu nams 1 38 Biedrības biedri

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pastāvīgās ekspozīcijas ēkā iespējams iekļūt ar ratiņkrēslu pašu spēkiem. Iespējams brīvi pārvietoties visās telpās 1.stāvā. Nav iespējams apskatīt ekspozīciju 2.stāvā. Izstāžu namā apmeklētājs ratiņkrāslā var iekļūt ar nelielu palīdzību. Var brīvi pārvietoties visā zālē. Ar ratiņkrēsliem iespējams iekļūt atklātajā krātuvē. Izveidota uzbrauktuve izstāžu nama ieejai, lai vieglāk varētu pārvietoties ar ratiņkrēslu
2. Redzes invalīdiem Muzejā nav redzes invalīdiem piemērotas ekspozīcijas. Ir iespējams piedalīties muzeja pasākumos, kuros tiek runāts teksts, atskaņota mūzika.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Tiek veikta apmeklētāju aptauja

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

7

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

6

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

8

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Padomju gadi" II kārta VKKF, LAD

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs biržai mākslas skolas izstāde jūnijs, jūlijs Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs sadarbības līguma parakstīšana 1.jūnijs Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs izstāde "Sēnes un augi", Goda Balbieriūte un Vita Kiseliūniene janvāris, februāris Biržai muzejs "Sela" Biržai Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Paņevežu muzejs Skujabraden porcelāna izstāde janvāris, februāris Biržai muzejs "Sela" Paņeveži Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka Muzeja iela,"Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1989
Krātuve Muzeja iela,"Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1994
Izstāžu nams Muzeja iela,"Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2000
Šķūnis- nojume Muzeja iela,"Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

20000

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

685

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 387
Krājuma telpas 298
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas