Kontaktinformācija

Adrese:

"Kalna Ziedi", Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Dzintra Cepure

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dzintra Cepure 65123351 28305405 @
Galvenā krājuma glabātāja Ilzīte Ozoliņa 65123351 29619933 @
Izstāžu un ekspozīciju kuratore Lilija Jakubenoka 65123351 29399498 @
Muzeja pedagoģe Valda Paškova 65123351 26054388 @
Krājuma glabātāja Līga Turjanska 65123351 26339107 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs dibināts 1951. gadā kā Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. No 1973. gada muzejs darbojas kā patstāvīga iestāde Koknesē. Sākot ar 1989. gadu muzejs atrodas Aizkraukles "Kalna Ziedos"- 20. gs. sākumā celtā zemnieku sētā.

Misija:

Izzināt, savākt, izpētīt un saglabāt Aizkraukles reģiona kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības, īpašu vērību pievēršot nesenās pagātnes izpētei un popularizēšanai. Veidot un kopt Daugavas krastiem raksturīgo „Kalna Ziedu” kultūrvēsturisko kompleksu, iekļaujot to aktīvā tūrisma apritē. Misija aktualizēta 12.10.2016.

Darbība:

Darba virzieni: izzināt, savākt, apkopot Aizkraukles novada kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības; popularizēt etnokultūru (izstādes, pasākumi); pētnieciskais darbs; izglītojošo programmu skolēniem un pieaugušajiem īstenošana; izstāžu darbs - īstermiņa izstāžu veidošana muzejā un ārpus tā; atsevišķu tematisku pasākumu rīkošana; "Kalna Ziedu" kultūrvēsturiskā kompleksa uzturēšana; iekļaušanās tūrisma apritē; darbs pie Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Sniedz informāciju par muzeja darbu, aktualitātēm kā arī informāciju muzeja apmeklētājiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Līga Turjanska

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

18A5

Akreditācijas datums:

26.06.2023

Muzejs akreditēts līdz:

25.06.2028

Muzeja šifrs:

AiVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizkraukles novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK); UNESCO LNK; biedrība "Zemgales tūrisma asociācija".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Ceturtdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Piektdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Sestdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Svētdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Papildu informācija:

Pirmdien un otrdien muzejs slēgts.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; bērnu namu un internātskolu audzēkņiem; invalīdiem; pensionāriem (trešdienās) bez maksas. Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem bez maksas.
2 Muzeja apmeklējums, ekskursija, muzejpedagoģisko programmu nodarbības Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem bez maksas.
3 Uzziņu pieejamība Darbs ar muzeja krājuma kartotēku, Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogu, brīvkoda digitālo bibliotēku "Greenstone"
4 Konsultācijas Muzeja speciālistu konsultācijas muzeja kompetences ietvaros
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, atklātās krātuves un izstāžu individuāls apmeklējums "Kalna Ziedos", Muzeja ielā, Aizkrauklē Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem - 0.50 EUR
2 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Padomju gadi" apmeklējums Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā Pieaugušajiem - 3.00 EUR Pensionāriem - 2.00 EUR Skolēniem - 1.50 EUR
3 Ekskursijas vadīšana Vienai apmeklētāju grupai - 6.00 EUR
4 Jaunlaulāto un kāzu viesu uzņemšana Programma kāzinieku grupām no 20 līdz vairāk nekā 100 cilvēkiem - pakalpojuma cena atkarīga no dalībnieku skaita 20.00 - 100.00 EUR
5 Muzeja pedagoģisko programmu vadīšana Muzeja pedagoģiskās programmas nodarbība vienai grupai - 6.00 EUR
6 Senās spēles un rotaļas muzejā Spēles un rotaļas - nodarbība vienai grupai - 6.00 EUR
7 Izstāžu nama zāles noma 1 stunda - 9.00EUR
8 Krājuma materiālu izmantošana Kopēšana uz A4 formāta lapas no vienas puses, 1lapa - EUR 0.06 Kopēšana uz A4 formāta lapas no abām pusēm, 1lapa - EUR 0.12 Skanēšana diskā, 1 vienība - EUR 0.42 Speciāli veikts pētījums, 1 vienība - EUR 6.40
9 Izstāžu eksponēšana ārpus muzeja 1 mēnesis - 30.25 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Krājuma komplektēšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana atbilstoši noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu; zinātniskās pētniecības darbs muzejā, arhīvos, bibliotēkās, zinātniskās pētniecības iestādēs; ekspozīcijas, kuras pamatā ir darbinieku izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti, iekārtošana; izglītojošais un kultūras darbs: pasākumu organizēšana, ekskursiju vadīšana, lekcijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 17.02.2022 Lēmums Nr.56, Nr. 2022/4
2. Noteikumi par krājumu Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja krājuma veidošanas un papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 02.05.2022
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ārkārtējās situācijās Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā 22.07.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darba kārtības noteikumi 06.01.2008 Nr. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija AiVMM ēkās, telpās un teritorijā 30.08.2017 Nr. 1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dežurējošā personāla rīcība automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas ugunsgrēka trauksmes gadījumā 30.08.2017 Nr.2
2 Lietu nomenklatūra 2022. gadam 10.01.2022

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2023.gada beigās:

89985

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits:

76246

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

585

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

408

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 585 408

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

17704

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

742

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

742

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Brīvkodu digitālā bibliotēka "Greenston" 530

Krājums: izmantošana

2023.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4783

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4455

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4269

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Daugavas krastu likteņstāsti" 811 771
2 "Padomju gadi" 2929 2783
3 Atklātā krātuve 715 715

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

263

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

262

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Porcelāns un mežģīnes" 160 160
2 "Skroderdienas" 103 102

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

287

t. sk. kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

252

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Arheoloģijas priekšmeti 36 35
2 Lakati 13 13
3 "Daugava laiku lokos" 16 16
4 Dvieļi 29 29
5 A.Štrāls.Gleznas 7 7
6 "Latvijas Tautas fronte Aizkraukles reģionā" 186 152

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

197

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

197

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmeti Izstāde "Ratos ar Brīviņu"kungu Memoriālo muzeju apvienība. A.Upīša muzejs 46 46 22.05.2011
2 Sadzīves priekšmeti Ekspozīcija Brāļu Amtmaņu muzejs 55 55 05.08.1985
3 Sadzīves priekšmeti, dokumenti Izstāde "Sibīrijas vēstules" Strāsbūras Nacionālās un universitātes biblioteka s Retumu zāle Tukuma muzejs 5 5 01.06.2023 30.09.2023
4 Sadzīves priekšmeti Izstāde "Mazulis. Rūpes un kopšana" Ogres vēstures un mākslas muzejs 22 22 01.06.2023 01.09.2023
5 Sadzīves priekšmeti Tautas lietišķās mākslas izstāde "Mēs" Sporta iela 2, Rīga 40 40 01.07.2023 30.07.2023
6 Sadzīves priekšmeti Izstāde "Sibīrijas vēstules" Tukuma muzejs 1 1 03.10.2023 03.10.2024
7 Iespieddarbi Eksponēšana Staburaga pagasta pārvalde Jaunjelgavas novads 5 5 23.11.2011
8 Māksla Eksponēšana Aizkraukles novada dome 3 3 21.09.2022
9 Māksla Eksponēšana Aizkraukles pilsētas Kultūras centrs 3 3 01.02.2017
10 Māksla Eksponēšana Aizkraukles Mākslas skola 5 5 02.09.2019
11 Māksla Eksponēšana P.Barisona Aizkraukles Muzikas skola 11 11 14.11.2022
12 Skulptūra Eksponēšana Kurmenes Svētā Pētera Romas katoļu draudze 1 1 09.02.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 108 318 426
Digitālo attēlu izgatavošanai 742 234 976

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2023.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 L.Jakubenoka "Mitoloģisko akmeņu daudzveidība Latvijā" 22.05.2023 04.09.2023 Referāts nolasīts Baltu vienības dienai veltītā pasākumā Aiviekstes pag.Kriškalnos. 2023. gada 22. septembrī Pabeigts
2 L.Jakubenoka "Ieskats lībiešu kultūrā" 22.08.2023 31.10.2023 Referāts nolasīts seminārā "Daugavas lībiešun pēdas Aizkrauklē"2023.gada 29.novembrī. Pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Jakubenoka "Skroderdienas" 4 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartotēka 416

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2023.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6525
Individuālie 4846
Apmeklētāji grupās 1679
Skolēni grupās 875
Ārzemnieki grupās 128
Pārējie grupās 676
T. sk. bezmaksas apmeklējumu skaits:

2916

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

255

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1530

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

650

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

75

Lekciju skaits muzejā:

4

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

38

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

781

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

1

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

10

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

15

t. sk. muzejā:

15

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Jakubenoka "Aizkraukle folklorā. Sapņi" 1 34 Seniori
2 V.Paškova "Skrodera amats 18-20.gs.un tēls latviešu literatūrā" Izstāde "Skroderdienas Kalna ziedos". 1 22 Skolēni
3 L.Jakubenoka "Ieskats lībiešu kultūrā" 1 45 Semināra "Daugavas lībiešu pēdas Aizkrauklē " Interesenti, kultūras darbinieki
4 L.Jakubenoka "Mitoloģisko akmeņu daudzveidība Latvijā" 1 68 Pasākuma "Baltu vienības diena" apmeklētāji Aiviekstes pagasta Kriškalnos
Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 V.Paškova, L.Jakubenoka "Gada aplis" 2005 28 613 skolēni
2 V.Paškova "Sadzīve padomju gados Pļaviņu HES un Stučkas pilsētas celtniecības laikā" 2017 5 90 skolēni
3 L.Turjanska "Raksti Daugavas krastos .Auduma apdrukas darbnīca" 2019 2 22 skolēni
4 V.Paškova, L.Turjanska "Latvijas dzimšanas dienā" 2022 3 56 skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 V.Paškova "Kā krējums par sviestu tapa" 2018 1 10 seniori
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Barikāžu atceres dienas pasākums 20.01.2023 Ugunskura vieta, izstāžu nams 1 45 barikāžu dalībnieki un citi interesenti
2 V. Kairiša filmas "Janvāris" demonstrācija 20.01.2023 Izstāžu nams 1 47 Novada vidusskolas 10.klašu skolēni
3 "Gatavošanās meteņiem" 01.02.2023 Izstāžu nams 1 17 Biedrības "Baltaine" biedri
4 Černobiļas ATS avārijas 37gadadienas atceres pasākums 28.04.2023 Pastāvīgās ekspozīcijas "Padomju gadi" bibliotēkas telpa 1 43 Biedrības "Černobiļa" biedri, pašvaldības pārstāvji
5 "Muzeju nakts " - 2023 13.05.2023 Muzejs un tā āra teritorija "Kalna Ziedos"un pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi"a 1 864 Pasākuma apmeklētāji
6 Jaunlaulāto un kāu viesu uzņemšana 09.06.2023 Izstāžu nams 1 28 Jaunlaulātie un kāzu viesi
7 Jaunlaulāto un kāzu viesu uzņemšana 17.06.2023 Izstāžu nams 1 22 Jaunlaulātie un kāzu viesi
8 Jāņu ielīgošana "Kalna Ziedos" 21.06.2023 Āra teritorija "Kalna Ziedos" 1 28 Visi interesenti
9 Jāņu ielīgošana "KalnaZiedos" 22.06.2023 Āra teritorija "Kalna Ziedos" 1 36 Aizkraukles nov. Izglītības interešu centra vasaras nometnes dalībnieki
10 Katrīnas Dimantes koncerts 13.07.2023 Muzeja dārzs "Kalna Ziedos" 1 52 Koncerta apmeklētāji
11 Folkloras kopas "Kārikste"un R. Sprukuļa koncerts. Alfrēda Vintera dziesmu programma "Kā var aizmirst". 27.07.2023 Atklātā krātuve "Kalna Ziedos" 1 58 Koncerta apmeklētāji
12 Mūziķa Kārļa Kazāka koncerts 10.08.2023 Muzeja dārzs "Klana Ziedos" 1 42 Koncerta apmeklētāji
13 Zelta kāzu pāra un viesu godināšana 13.08.2023 Izstāžu nams 1 15 Zelta kāzu pāris un viesi
14 Grupas "Eridana" koncerts "Tagad, šeit un tūlīt" 24.08.2023 Muzeja dārzs "Kalna Ziedos" 1 28 Koncerta apmeklētāji
15 Biedrības "Aizkraukles tautskola" rīkots seminārs "Daugavas lībiešu pēdas Aizkrauklē" 29.11.2023 Izstāžu nams 1 45 Semināra dalībnieki un interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem Muzeja "Kalna Ziedi" izstāžu namā, atklātajā krātuvē un pastāvīgās ekspozīcijas ēkā var iekļūt apmeklētāji ratiņkrēslā. Nav piekļuves izstādei "Porcelāns un mežģīnes", kas atrodas 2.stāvā. Pastāvīgo ekspozīciju "Padomju gadi" nevar apmeklēt apmeklētāji ratiņkrēslā. Visiem invalīdiem muzeja apmeklējums ir bez maksas. Informāciju par muzeja piedāvājumu var iegūt muzeja mājas lapā www.aizkrauklesmuzejs.lv un Aizkraukles tūrisma informācijas centrā. Muzeja atklātajā krātuvē ir nomainīts grīdas segums - ieklāts bruģis, kas atvieglo pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem Pārbūvējot Izstāžu nama ieejas mezglu izveidot stacionāru pandusu iebraukšanai ar ratiņkrēslu. Izveidot bruģētu piebraucamo celiņu pie atklātās krātuves ēkas. Projekta īstenošana ir uzsākta.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Nav piemērota vide muzeja apmeklējumam. Ir iespēja apmeklēt pasākumus. (piemēram vasaras koncertus). Informāciju par muzeja piedāvājumu var iegūt muzeja mājas lapā www.aizkrauklesmuzejs.lv un Aizkraukles tūrisma informācijas centrā. Nav Nav
3. Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem Muzeja apmeklējums pilnībā pieejams. Informāciju par apskates objektiem iespējams izlasīt anotācijās. Pastāvīgajā ekspozīcijā "Padomju gadi" katrā telpā ir pieejamas informācijas lapas ar stāstījumu par telpā redzamo ekspozīcijas daļu. Izstāžu namā piejama drukāta informācija par mākslinieku, par izstādē redzamo. Nav gida, kas prastu sazināties ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Informāciju par muzeja piedāvājumu var iegūt muzeja mājas lapā www.aizkrauklesmuzejs.lv un Aizkraukles tūrisma informācijas centrā. Nav Izveidot jaunas drukātās informācijas lapas atklātās krātuves apmeklējumam.
4. Cilvēkiem ar cita veida traucējumiem vai ierobežojumiem Muzejā tiek nodrošināts apmeklējums psihoneiroloģisko iestāžu klientiem. Visiem invalīdiem muzeja apmeklējums ir bez maksas. Informāciju par muzeja piedāvājumu var iegūt muzeja mājas lapā www.aizkrauklesmuzejs.lv un Aizkraukles tūrisma informācijas centrā. Gida pavadībā ir uzņemtas vairākas grupas no psihoneiroloģiskajām iestādēm. Nav

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2023.gadā:

8

t. sk. atklātas pārskata periodā:

6

t. sk. no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

6

t. sk. atklātas pārskata periodā:

6

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

6

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2023.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Izstādes sagatavošanas darbs Izstādes sagatavošana eksponēšanai Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā 2024. gadā. 2023. Biržu novada muzejs "Sela" Birži Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1989
Krātuve Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1994
Izstāžu nams Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2000
Šķūnis- nojume Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2014
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu nams

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1737

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1439
Krājuma telpas 298
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi:

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

No 2023. gada 1.aprīļa muzejam pievienotie Aizkraukles novada muzeji: J.Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi", Neretas novadpētniecības muzejs un Tēlnieka V. Jākobsona memoriālā māja ir ieguvuši patstāvīgu muzeju statusu un vairs nav Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja struktūrvienības.