Kontaktinformācija

Adrese:

"Kalna Ziedi", Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Dzintra Cepure

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dzintra Cepure 65123351 28305405 @
Galvenā krājuma glabātāja Ilzīte Ozoliņa 65123351 29619933 @
Izstāžu un ekspozīciju kuratore Lilija Jakubenoka 65123351 29399498 @
Muzeja pedagoģe Valda Paškova 65123351 26054388 @
Krājuma glabātāja Līga Turjanska 65123351 26339107 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs dibināts 1951. gadā kā Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. No 1973. gada muzejs darbojas kā patstāvīga iestāde Koknesē. Sākot ar 1989. gadu muzejs atrodas Aizkraukles "Kalna Ziedos"- 20. gs. sākumā celtā zemnieku sētā.

Misija:

Izzināt, savākt, izpētīt un saglabāt Aizkraukles reģiona kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības, īpašu vērību pievēršot nesenās pagātnes izpētei un popularizēšanai. Veidot un kopt Daugavas krastiem raksturīgo „Kalna Ziedu” kultūrvēsturisko kompleksu, iekļaujot to aktīvā tūrisma apritē. Misija aktualizēta 12.10.2016.

Darbība:

Darba virzieni: izzināt, savākt, apkopot Aizkraukles novada kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības; popularizēt etnokultūru (izstādes, pasākumi); pētnieciskais darbs; izglītojošo programmu skolēniem un pieaugušajiem īstenošana; izstāžu darbs - īstermiņa izstāžu veidošana muzejā un ārpus tā; atsevišķu tematisku pasākumu rīkošana; "Kalna Ziedu" kultūrvēsturiskā kompleksa uzturēšana; iekļaušanās tūrisma apritē; darbs pie Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Sniedz informāciju par muzeja darbu, aktualitātēm kā arī informāciju muzeja apmeklētājiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Līga Turjanska

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

18A4

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Muzejs akreditēts līdz:

15.12.2021

Muzeja šifrs:

AiVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizkraukles novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK); UNESCO LNK; biedrība "Zemgales tūrisma asociācija".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Ceturtdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Piektdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Sestdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Svētdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Papildu informācija:

Pirmdien un otrdien muzejs slēgts.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; bērnu namu un internātskolu audzēkņiem; invalīdiem; pensionāriem (trešdienās) bez maksas.
2 Muzeja apmeklējums, ekskursija, muzejpedagoģisko programmu nodarbības Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem bez maksas.
3 Uzziņu pieejamība Darbs ar muzeja krājuma kartotēku, Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogu, brīvkoda digitālo bibliotēku "Greenstone"
4 Konsultācijas Muzeja speciālistu konsultācijas muzeja kompetences ietvaros
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, atklātās krātuves un izstāžu individuāls apmeklējums "Kalna Ziedos", Muzeja ielā, Aizkrauklē Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem - 0.50 EUR
2 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Padomju gadi" apmeklējums Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā Pieaugušajiem - 3.00 EUR Pensionāriem - 2.00 EUR Skolēniem - 1.50 EUR
3 Ekskursijas vadīšana Vienai apmeklētāju grupai - 6.00 EUR
4 Jaunlaulāto un kāzu viesu uzņemšana Programma kāzinieku grupām no 20 līdz vairāk nekā 100 cilvēkiem - pakalpojuma cena atkarīga no dalībnieku skaita 20.00 - 100.00 EUR
5 Muzeja pedagoģisko programmu vadīšana Muzeja pedagoģiskās programmas nodarbība vienai grupai - 6.00 EUR
6 Senās spēles un rotaļas muzejā Spēles un rotaļas - nodarbība vienai grupai - 6.00 EUR
7 Izstāžu nama zāles noma 1 stunda - 9.00EUR
8 Krājuma materiālu izmantošana Kopēšana uz A4 formāta lapas no vienas puses, 1lapa - EUR 0.06 Kopēšana uz A4 formāta lapas no abām pusēm, 1lapa - EUR 0.12 Skanēšana diskā, 1 vienība - EUR 0.42 Speciāli veikts pētījums, 1 vienība - EUR 6.40
9 Izstāžu eksponēšana ārpus muzeja 1 mēnesis - 30.25 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Krājuma komplektēšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana atbilstoši noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu; zinātniskās pētniecības darbs muzejā, arhīvos, bibliotēkās, zinātniskās pētniecības iestādēs; ekspozīcijas, kuras pamatā ir darbinieku izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti, iekārtošana; izglītojošais un kultūras darbs: pasākumu organizēšana, ekskursiju vadīšana, lekcijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 24.09.2009 Lēmums Nr.285 (protokols Nr. 1217 paragrāfs
2. Noteikumi par krājumu Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja krājuma veidošanas un papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 11.03.2016 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ārkārtējās situācijās Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā 22.07.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darba kārtības noteikumi 06.01.2008 Nr. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija AiVMM ēkās, telpās un teritorijā 30.08.2017 Nr. 1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dežurējošā personāla rīcība automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas ugunsgrēka trauksmes gadījumā 30.08.2017 Nr.2
2 Lietu nomenklatūra 2022. gadam 10.01.2022

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

89400

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

75838

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

586

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

541

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 586 541

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

3

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Sega Restaurācija 1
2 Sega Restaurācija 1
3 Zara kanna Restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

16962

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

638

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

638

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Brīvkodu digitālā bibliotēka "Greenston" 530

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4848

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4455

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4209

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Daugavas krastu likteņstāsti" 811 711
2 "Padomju gadi" 2929 2783
3 Atklātā krātuve 715 715

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

574

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

555

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Porcelāns un mežģīnes" 160 160
2 "Aizkrauklei - 55" 230 211
3 "Tirgus diena" 167 167
4 V. Zvirgzdiņa fotoizstāde "Daugava" 17 17

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

85

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

84

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Arheoloģiskie priekšmeti 36 35
2 "Lakati" 10 10
3 Pļaviņu vecmeistaru gleznas" 17 17
4 Pēteris Postažs. Gleznas 22 22

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

129

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

129

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmeti izstāde "Ratos ar Brīviņu kungu" V/A Memorīālo muzeju apvienība A.Upīša memoriālais muzejs 46 46
2 Māksla eksponēšana Aizkraukles novada dome 3 3
3 Sadzīves priekšmeti ekspozīcija brāļu Amtmaņu muzejā Vecumnieku novada Valles pagasta pārvalde 55 55
4 Iespieddarbi ekspozīcija Staburaga pagasta pārvalde 5 5
5 Māksla eksponēšana Aizkraukles novada kultūras centrs 3 3
6 Māksla eksponēšana Aizkraukles Mākslas skola 5 5
7 Skulptūra kopijas izgatavošana Kurmenes Svētā pētera Romas katoļu draudze 1 1
8 Māksla Eksponēšana P.Barisona Aizkraukles muzikas skola 11 11

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 93 310 403
Digitālo attēlu izgatavošanai 750 136 886

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 L.Jakubenoka "Dziesmu svētku tradīcijas Aizkraukles reģionā. No pirmssākumiem līdz mūsdienām" 01.02.2021 31.03.2023 Pētījums Pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Jakubenoka "Tirgus diena" 12 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartotēka 391

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6556
Individuālie 4952
Apmeklētāji grupās 1604
Skolēni grupās 1021
Ārzemnieki grupās 135
Pārējie grupās 448
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4589

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1500

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

617

Papildu informācija:

Jumta remonta dēļ no 2022. gada 8.jūnija līdz 3. augustam apmeklētājiem bija slēgta ekspozīcija "Padomju gadi".

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

79

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

27

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

478

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

33

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

559

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

23

tai skaitā muzejā:

23

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 V.Paškova "Aizkraukle- mana dzimtā pilsēta" 2016 7 112 4.-5. klašu skolēni
2 V.Paškova "Sadzīve padomju gados- Pļaviņu HES un Stučkas pilsētas celtniecības laikā" 2017 15 270 7.-9. klašu skolēni
3 L.Jakubenoka "Latviešu godi- krustabas, vedības, bedības" 2010 1 17 8. klases skolēni
4 V.Paškova "Latvijas dzimšanas dienā" 2016 3 58 6. klases skolēni
5 V.Paškova "Vēstures avoti muzejā" 2009 1 21 5. klases skolēni
Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Jakubenoka, V.Paškova "Gada aplis" 2005 28 498 skolēni, pieaugušie
2 L.Turjanska "Zīmes Daugavas krastos. Auduma apdrukas darbnīca" 2019 5 61 skolēni, pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstādes "Aizkrauklei-55" atklāšana 10.01.2022 Muzeja izstāžu nams 1 22 Pašvaldības pārstāvji, interesenti, goda pilsoņi
2 Aizkraukles TIC seminārs 24.03.2022 Muzeja izstāžu nams 1 19 Tūrisma speciālisti
3 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana muzejā 13.04.2022 Muzeja teritorija 1 26 Kāzu viesi
4 Lieldienas "Kalna Ziedos" 17.04.2022 Muzeja teritorija 1 465 Interesenti
5 Biedrības "Aizkraukles rajona partnerība" sapulce 27.04.2022 Muzeja izstāžu nams 1 28 Biedrības biedri
6 Muzeju nakts - 2022 14.05.2022 "Kalna Ziedi", ekspozīcija "Padomju gadi" 1 1289 Interesenti
7 Vainagu pīšanas meistarklase ar Līgu Reiteri 15.06.2022 Muzeja dārzs 1 32 Interesenti
8 Biedrības "Daugavas savienība" sapulce 14.06.2022 Izstāžu nams 1 38 Biedrības biedri
9 Aizsardzības Ministrijas Nekustamo īpašumu nodaļas korporatīvs pasākums. 21.06.2022 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 24 Ministrijas darbinieki
10 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana muzejā 7.07.2022 Muzejs "Kalna Ziedi" 1 16 Kāzu viesi
11 Haralda Sīmaņa koncerts 7.07.2022 Muzeja dārzs 1 60 Dažādi
12 Aizkraukles Profesionālās vidusskolas grupas pasākums - izlaidums 15.07.2022 Muzeja ugunskura vieta 1 22 APV audzēkņi
13 Kārļa Kazāka koncerts 28.07.2022 Muzeja atklātā krātuve 1 72 Koncerta apmeklētāji
14 "Veselības diena" 29.07.2022 Muzeja teritorija 1 32 Pieaugušie, bērni un jaunieši
15 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana muzejā 6.08.2022 Muzejs 1 34 Kāzu viesi
16 G. Andžāna un E. Eglijas koncerts 5.08.2022 Muzeja dārzs 1 64 Koncerta apmeklētāji
17 Biedrības "Aizkraukles rajona partnerība" seminārs 16.08.2022 Izstāžu nams 1 38 Biedrības biedri
18 Izstādes "Tirgus diena" atklāšana 17.08.2022 Izstāžu nams 1 26 Interesenti
19 R. Vazdikas, I. Akurāteres un I. Gruntes koncerts 18.08.2022 Muzeja dārzs 1 56 Koncerta apmeklētāji
20 Organizācijas "Bildes" pastkastīšu pielikšanas pasākums 23.08.2022 Muzejs 1 18 Dalībnieki
21 Tēva diena muzejā 09.09.2022 Muzeja pagalms 1 68 Vecāki un bērni
22 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 10.09.2022 Muzejs 1 62 Kāzu viesi
23 Meistarklase "Savvaļas augi tautas tradīcijās un receptēs" ar Līgu Reiteri 14.10.2022 Izstāžu nams 1 42 Interesenti
24 "Rituālais gads: gadskārtu svētki un tradīcijas ar Aīdu Rancāni" 04.12.2022 Izstāžu nams 1 23 Interesenti
25 Jaunlaulāto un kāzu viesu godināšana 23.12.2022 Muzejs 1 20 Kāzu viesi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem 1. Pastāvīgās ekspozīcijas ēkā iespējams iekļūt ar ratiņkrēslu pašu spēkiem. Iespējams brīvi pārvietoties visās telpās 1.stāvā. Nav iespējams apskatīt ekspozīciju 2.stāvā. 2. Izstāžu namā apmeklētājs ratiņkrēslā var iekļūt ar nelielu palīdzību. Var brīvi pārvietoties visā zālē. 3. Ar ratiņkrēsliem iespējams iekļūt Atklātajā krātuvē. 4. Pastāvīgo ekspozīciju "Padomju gadi" cilvēki ratiņkrēslā var apskatīt ar ļoti lielu piepūli. Pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi" ir izvietota Aizkraukles novada kultūras namam piederošās telpās. Kultūras nams, sadarbībā ar muzeju izstrādāja projektu vērienīgai ēkas renovācijai, lai saņemtu ES finansējumu, 2019.gadā tas tika iesniegts projektu konkursā. Diemžēl. projekts netika atbalstīts. Šobrīd tiek meklēti projektu konkursi, kuros varētu startēt ar šo projektu. Projekts paredz lifta ierīkošanu invalīdu vajadzībām.
2. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Muzejā nav redzes invalīdiem piemērotas ekspozīcijas. Ir iespējams piedalīties muzeja pasākumos, kuros tiek runāts teksts, atskaņota mūzika.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju anketēšana ekspozīcijā "Padomju gadi"

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

5

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

5

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs, izstāžu nams Iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar sadarbības partnera - Biržai muzeja "Sela" sagatavotu mākslinieces Godas Balbieras mākslas izstādi. jūlijs, 2022 Biržai muzeja "Sela", Lietuvas Republika Biržai Lietuva
2 Biržai muzeja "Sela" (Lietuvas Republika) izstāžu zāle Iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar sadarbības partnera - Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja krājuma mākslas kolekcijā esošajām P. Postaža gleznām. jūlijs, 2022 Biržai muzejs "Sela" , Lietuvas Republika Biržai Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1989
Krātuve Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1994
Izstāžu nams Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2000
Šķūnis- nojume Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2014
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu nams

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1737

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1439
Krājuma telpas 298
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: