Kontaktinformācija

Adrese:

"Kalna Ziedi", Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Dzintra Cepure

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dzintra Cepure 65123351 28305405 @
Galvenā krājuma glabātāja Ilzīte Ozoliņa 65123351 29619933 @
Izstāžu un ekspozīciju kuratore Lilija Jakubenoka 65123351 29399498 @
Muzeja pedagoģe Valda Paškova 65123351 26054388 @
Krājuma glabātāja Līga Turjanska 65123351 26339107 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs dibināts 1951. gadā kā Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. No 1973. gada muzejs darbojas kā patstāvīga iestāde Koknesē. Sākot ar 1989. gadu muzejs atrodas Aizkraukles "Kalna Ziedos"- 20. gs. sākumā celtā zemnieku sētā.

Misija:

Izzināt, savākt, izpētīt un saglabāt Aizkraukles reģiona kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības, īpašu vērību pievēršot nesenās pagātnes izpētei un popularizēšanai. Veidot un kopt Daugavas krastiem raksturīgo „Kalna Ziedu” kultūrvēsturisko kompleksu, iekļaujot to aktīvā tūrisma apritē. Misija aktualizēta 12.10.2016.

Darbība:

Darba virzieni: izzināt, savākt, apkopot Aizkraukles novada kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības; popularizēt etnokultūru (izstādes, pasākumi); pētnieciskais darbs; izglītojošo programmu skolēniem un pieaugušajiem īstenošana; izstāžu darbs - īstermiņa izstāžu veidošana muzejā un ārpus tā; atsevišķu tematisku pasākumu rīkošana; "Kalna Ziedu" kultūrvēsturiskā kompleksa uzturēšana; iekļaušanās tūrisma apritē; darbs pie Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Sniedz informāciju par muzeja darbu, aktualitātēm kā arī informāciju muzeja apmeklētājiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Līga Turjanska

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

18A4

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Muzejs akreditēts līdz:

15.12.2021

Muzeja šifrs:

AiVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizkraukles novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK); UNESCO LNK; biedrība "Zemgales tūrisma asociācija".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Ceturtdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Piektdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Sestdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Svētdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Papildu informācija:

Pirmdien otrdien - muzejs slēgts Sakarā ar 2020.09.06.noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām 2021. gadā muzejs tika slēgts apmeklētājiem no 1.janvāra līdz 5.jūnijam un no 13.oktobra līdz 15.novembrim.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Krājuma komplektēšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana atbilstoši noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu; zinātniskās pētniecības darbs muzejā, arhīvos, bibliotēkās, zinātniskās pētniecības iestādēs; ekspozīcijas, kuras pamatā ir darbinieku izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti, iekārtošana; izglītojošais un kultūras darbs: pasākumu organizēšana, ekskursiju vadīšana, lekcijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 24.09.2009 Lēmums Nr.285 (protokols Nr. 1217 paragrāfs
2. Noteikumi par krājumu Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja krājuma veidošanas un papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 11.03.2016 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ārkārtējās situācijās Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā 22.07.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darba kārtības noteikumi 06.01.2008 Nr. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija AiVMM ēkās, telpās un teritorijā 30.08.2017 Nr. 1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dežurējošā personāla rīcība automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas ugunsgrēka trauksmes gadījumā 30.08.2017 Nr.2
2 Lietu nomenklatūra 2021. gadam 10.01.2021

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2021.gada beigās:

88814

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

75297

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

598

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

487

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 598 487

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

16324

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

2868

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

2868

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Brīvkodu digitālā bibliotēka " Greenston" 530

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4851

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4455

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4269

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Daugavas krastu likteņstāsti'' 811 771
2 "Padomju gadi" 2929 2783
3 Atklātā krātuve 715 715

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

401

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

401

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Porcelāns un mežģīnes" 160 160
2 " Pūrs" 241 241

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

183

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

181

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Izšuvumi Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja krājumā" 28 28
2 "Arheoloģijas priekšmeti" 36 35
3 " Senā Daugava 20.gs. pastkartēs" 19 18
4 " Lakati" 7 7
5 "Kartupeļu dumpja atcerei" 12 12
5 Slaidšovs " Barikādes" 81 81

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

151

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

151

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmeti Izstāde " Ratos ar " Brīviņu" kungu" V/A Memoriālo muzeju apvienība A.Upīša memoriālais muzejs 46 46
2 Māksla Eksponēšana Aizkraukles novada dome 1 1
3 Sadzīves priekšmeti Ekspozīcija Aktieru Amtmaņu muzejā Vecumnieku novada Valles pagasta pārvalde 55 55
4 Iespieddarbi Ekspozīcija Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta pārvalde 5 5
5 Māksla Eksponēšana Aizkraukles pilsētas Kultūras nams 3 3
6 Māksla Eksponēšana Aizkraukles Mākslas skola 5 5
7 Dokumenti, priekšmeti, iespieddarbi,foto Izstāde " Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 29 29 04.05.2018 31.05.2021
8 Skulptūra Kopijas izgatavošana Kurmenes Svētā pētera Romas katoļu draudze 1 1 12.03.2020
9 Gleznas Eksponēšana Aizkraukles kultūras nams 3 3
10 Gleznas eksponēšana Aizkraukles Mākslas skola 3 3

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 188 188
Digitālo attēlu izgatavošanai 2937 81 3018

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
no tiem realizēti:

1

Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Jakubenoka "Pūrs- gan tīne un lāde, gan skapis" Laikraksts "Staburags" 3 lpp.
2 L.Jakubenoka ""Personāži un mīti latviešu mitoloģijā saistīti ar maldīšanos. Maldu vietas." Zinātnisku rakstu krājums "Baltkrievu folklora raksti un pētījumi" 36 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Kanaviņš "Padomju gadi", buklets 1 lp.
2 A.Kanaviņš "Laipni lūdzam kalna Ziedos!", buklets 1 lp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Jakubenoka Krājuma izstāde "Pūrs"

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartotēka 308

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4161
Individuālie 1373
Pārējie 1376
Apmeklētāji grupās 1412
Skolēni grupās 305
Ārzemnieki grupās 16
Pārējie grupās 1091
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1376

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

118

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

708

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

300

Papildu informācija:

Sakarā ar 2020.09.06.noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām 2021. gadā muzejs tika slēgts apmeklētājiem no 1.janvāra līdz 5.jūnijam un no 13.oktobra līdz 15.novembrim.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

23

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

26

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

504

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

19

tai skaitā muzejā:

19

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V.Paškova, L.Jakubenoka Gada aplis 2005 12 217 Skolēni ,PII audzēkņi
2 V.Paškova Sadzīve padomju gados Pļaviņu HES un Stučkas pilsētas celtniecības laikā 2017 14 287 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Balvu pasniegšana apbalvošanai 6 nominācijās "Gada notikums - 2020." 06.05.2021. Muzeja ābeļdārzs 1 46 pasākuma organizatori, filmēšanas grupa, apbalvojamie
2 Aizkraukles Mākslas skolas izlaidums 28.05.2021. Muzeja ābeļdārzs 1 66 absolventi, pedagogi, vecāki
3 Azkraukles novada aktīvāko jauniešu - brīvprātīgā darba veicēju apbalvošanas pasākums 31.05.2021. Muzeja ābeļdārzs 1 35 aizkraukles interešu centra darbinieki, apbalvojamie jaunieši
4 Skolēnu Dziesmu un deju svētku sveiciena filmēšana. 09.06.2021. Muzeja ābeļdārzs 1 15 skolēni, filmēšanas grupa
5 Taigas Kalvišķes gleznu izstādes atklāšanas pasākums 20.06.2021. Izstāžu nams, ābeļdārzs 1 48 Interesenti
6 Dziesminieces Antas Enģeles koncerts muzeja dārzā. 16.07.2021. Ābeļdārzs 1 56 Koncerta apmeklētāji
7 Jaunā pāra un kāzu viesu godināšana 17.07.2021. Muzejs 1 50 Kāzu viesi
8 Dueta "Zeme" koncerts "Visuma vizošā tumsa". 23.07.2020 Ābeļdārzs 1 46 Koncerta apmeklētāji
9 Mārča Auziņa koncerts 29.07.2021 Ābeļdārzs 1 38 Koncerta apmeklētāji
10 Aizkraukles novada izglītības centra pasākums 06.08.2021 Ugunskura vieta 1 17 Skolēnu vasaras nometnes dalībnieki
11 30 gadu kāzu jubilejas svinības. 12.08.2021. Muzeja dārzs 1 18 Kāzu viesi
12 Aizkraukles novada izglītības centra pasākums 13.08.2021. Ugunskura vieta 1 21 Skolēnu vasaras nometnes dalībnieki
13 Jaunā pāra un kāzu viesu godināšana 14.08.2021. Muzeja teritorija 1 51 Kāzu viesi
14 Aizkraukles novada izglītības centra pasākums 20.08.2021. Ugunskura vieta 1 19 Skolēnu vasaras nometnes dalībnieki
15 Aizkraukles novada izglītības centra pasākums 27.078.2021. Ugunskura vieta 1 20 Skolēnu vasaras nometnes dalībnieki
16 LEADER atbalstīta biedrības "Aizkraukles rajona partnerība" projekta starptautisks pasākums "Kulinārā mantojuma tirgus diena" 28.08.2021. Muzeja dārzs 1 186 Projekta dalībnieki, interesenti
17 Tēva diena muzejā 10.09.2021. Muzeja dārzs 1 38 Visi interesenti
18 Krājuma izstādes "Pūrs" atklāšana 16.09.2021. Izstāžu nams 1 27 Visi interesenti
19 Jaunatnes gada balvas pasniegšana 15.10.2021. Muzeja dārzs 1 22 Pasākuma dalībnieki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 1. Pastāvīgās ekspozīcijas ēkā iespējams iekļūt ar ratiņkrēslu pašu spēkiem. Iespējams brīvi pārvietoties visās telpās 1.stāvā. Nav iespējams apskatīt ekspozīciju 2.stāvā. 2. Izstāžu namā apmeklētājs ratiņkrēslā var iekļūt ar nelielu palīdzību. Var brīvi pārvietoties visā zālē. 3. Ar ratiņkrēsliem iespējams iekļūt Atklātajā krātuvē. 4. Pastāvīgo ekspozīciju "Padomju gadi" cilvēki ratiņkrēslā var apskatīt ar ļoti lielu piepūli. Pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi" ir izvietota Aizkraukles novada kultūras namam piederošās telpās. Kultūras nams, sadarbībā ar muzeju izstrādāja projektu vērienīgai ēkas renovācijai, lai saņemtu ES finansējumu, 2019.gadā tas tika iesniegts projektu konkursā. Diemžēl. projekts netika atbalstīts. Šobrīd tiek meklēti projektu konkursi, kuros varētu startēt ar šo projektu. Projekts paredz lifta ierīkošanu invalīdu vajadzībām.
2. Redzes invalīdiem Muzejā nav redzes invalīdiem piemērotas ekspozīcijas. Ir iespējams piedalīties muzeja pasākumos, kuros tiek runāts teksts, atskaņota mūzika.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

5

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

6

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2022.gadā:
N.p.k. Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Norises laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
1 Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs, izstāžu nams Iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar sadarbības partnera - Biržai muzeja "Sela" sagatavotu mākslas izstādi. jūlijs, 2022 Biržai muzeja "Sela", Lietuvas Republika Biržai Lietuva
2 Biržai muzeja "Sela" (Lietuvas Republika) izstāžu zāle Iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar sadarbības partnera - Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja krājuma mākslas kolekcijā esošajām P. Postaža gleznām. jūlijs, 2022. Biržai muzejs "Sela" , Lietuvas Republika Aizkraukle Latvija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1989
Krātuve Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1994
Izstāžu nams Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2000
Šķūnis- nojume Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2014
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu nams
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka
Šķūnis - nojume

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1737

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1439
Krājuma telpas 298
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: