Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kalna Ziedi, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs/ direktors:

Dzintra Cepure

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Dzintra Cepure 65123351 28305405 @
Galvenā krājuma glabātāja Izīte Ozoliņa 65123351 29619933 @
Galvenā speciāliste Lilija Jakubenoka 65123351 29399498 @
Muzeja pedagoģe Valda Paškova 65123351 26054388 @
Krājuma glabātāja Līga Turjanska 65123351 26339107 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs dibināts 1951. gadā kā Jēkabpils novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. No 1973. gada muzejs darbojas kā patstāvīga iestāde Koknesē. Sākot ar 1989. gadu muzejs atrodas Aizkraukles "Kalna Ziedos"- 20. gs. sākumā celtā zemnieku sētā.

Misija:

Izzināt, savākt, izpētīt un saglabāt Aizkraukles reģiona kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības, īpašu vērību pievēršot nesenās pagātnes izpētei un popularizēšanai. Veidot un kopt Daugavas krastiem raksturīgo „Kalna Ziedu” kultūrvēsturisko kompleksu, iekļaujot to aktīvā tūrisma apritē. Misija aktualizēta 12.10.2016.

Darbība:

Darba virzieni: izzināt, savākt, apkopot Aizkraukles novada kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības; popularizēt etnokultūru (izstādes, pasākumi); pētnieciskais darbs; izglītojošo programmu skolēniem un pieaugušajiem īstenošana; izstāžu darbs - īstermiņa izstāžu veidošana muzejā un ārpus tā; atsevišķu tematisku pasākumu rīkošana; "Kalna Ziedu" kultūrvēsturiskā kompleksa uzturēšana; iekļaušanās tūrisma apritē; darbs pie Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Sniedz informāciju par muzeja darbu, aktualitātēm kā arī informāciju muzeja apmeklētājiem.

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Līga Turjanska

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

18A4

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Muzejs akreditēts līdz:

15.12.2021

Muzeja šifrs:

AiVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizkraukles novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (ICOM LNK); UNESCO LNK; biedrība "Zemgales tūrisma asociācija".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Ceturtdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Piektdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Sestdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Svētdiena 11:00 17:00 Atvērta muzeja ekspozīcija un Izstāžu nams "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle. No aprīļa līdz oktobrim atvērta atklātā krātuve "Kalna Ziedos". Atvērta muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi", kas atrodas Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Papildu informācija:

Pirmdien otrdien - muzejs slēgts 2020.gadā muzejs tika slēgts apmeklētājiem sakarā ar ārkārtējā stāvokļa ieviešanu no 13. marta līdz 1.jūnijam un no 21.decembra līdz 31. decembrim.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem; bērnu namu un internātskolu audzēkņiem; invalīdiem; pensionāriem (trešdienās) bez maksas.
2 Muzeja apmeklējums, ekskursija, muzejpedagoģisko programmu nodarbības Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem bez maksas.
3 Uzziņu pieejamība Darbs ar muzeja krājuma kartotēku, Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogu, brīvkoda digitālo bibliotēku "Greenstone"
4 Konsultācijas Muzeja speciālistu konsultācijas muzeja kompetences ietvaros
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, atklātās krātuves un izstāžu individuāls apmeklējums "Kalna Ziedos", Muzeja ielā, Aizkrauklē Pieaugušajiem - 1.00 EUR Skolēniem - 0.50 EUR
2 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Padomju gadi" apmeklējums Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā Pieaugušajiem - 3.00 EUR Pensionāriem - 2.00 EUR Skolēniem - 1.50 EUR
3 Ekskursijas vadīšana Vienai apmeklētāju grupai - 6.00 EUR
4 Jaunlaulāto un kāzu viesu uzņemšana Programma kāzinieku grupām no 20 līdz vairāk nekā 100 cilvēkiem - pakalpojuma cena atkarīga no dalībnieku skaita 20.00 - 100.00 EUR
5 Muzeja pedagoģisko programmu vadīšana Muzeja pedagoģiskās programmas nodarbība vienai grupai - 6.00 EUR
6 Senās spēles un rotaļas muzejā Spēles un rotaļas - nodarbība vienai grupai - 6.00 EUR
7 Izstāžu nama zāles noma 1 stunda - 9.00EUR
8 Krājuma materiālu izmantošana Kopēšana uz A4 formāta lapas no vienas puses, 1lapa - EUR 0.06 Kopēšana uz A4 formāta lapas no abām pusēm, 1lapa - EUR 0.12 Skanēšana diskā, 1 vienība - EUR 0.42 Speciāli veikts pētījums, 1 vienība - EUR 6.40
9 Izstāžu eksponēšana ārpus muzeja 1 mēnesis - 30.25 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Krājuma komplektēšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana atbilstoši noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu; zinātniskās pētniecības darbs muzejā, arhīvos, bibliotēkās, zinātniskās pētniecības iestādēs; ekspozīcijas, kuras pamatā ir darbinieku izstrādātie zinātniskie un mākslinieciskie plāni un projekti, iekārtošana; izglītojošais un kultūras darbs: pasākumu organizēšana, ekskursiju vadīšana, lekcijas.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 24.09.2009 Lēmums Nr.285 (protokols Nr. 1217 paragrāfs
2. Noteikumi par krājumu Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja krājuma veidošanas un papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība 11.03.2016 Nr.3
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Instrukcija un evakuācijas plāns ārkārtējās situācijās Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā 22.07.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darba kārtības noteikumi 06.01.2008 Nr. 1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Ugunsdrošības instrukcija AiVMM ēkās, telpās un teritorijā 30.08.2017 Nr. 1
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Dežurējošā personāla rīcība automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas ugunsgrēka trauksmes gadījumā 30.08.2017 Nr.2
2 Lietu nomenklatūra 2020. gadam 10.01.2020

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

88216

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

74810

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

468

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

413

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 467 412

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

2

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Glezna Izgatavots apakšrāmis 1
2 Glezna izgatavots apakšrāmis 1
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1460

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

13456

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1404

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1404

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
Brīvkodu digitālā bibliotēka " Greenston" 530

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4618

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

4319

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4264

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Daugavas krastu likteņstāsti'' 811 771
2 "Padomju gadi" 2793 2778
3 Atklātā krātuve 715 715

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

191

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

191

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Porcelāns un mežģīnes" 160 160
2 "Tikai no tevis nav vēstules" 18 18
3 "Latvisko krustabu stāsti" 13 13

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

164

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

163

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Daugava laiku lokos" 17 17
2 "Izšuvumi Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja krājumā" 28 28
3 "Arheoloģijas priekšmeti" 36 35
4 "Vēstules no Sibīrijas" 83 83

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

148

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

148

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sadzīves priekšmeti Izstāde " Ratos ar " Brīviņu" kungu" V/A Memoriālo muzeju apvienība A.Upīša memoriālais muzejs 46 46
2 Māksla Eksponēšana Aizkraukles novada dome 1 1
3 Sadzīves priekšmeti Ekspozīcija Aktieru Amtmaņu muzejā Vecumnieku novada Valles pagasta pārvalde 55 55
4 Iespieddarbi Ekspozīcija Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta pārvalde 5 5
5 Māksla Eksponēšana Aizkraukles pilsētas Kultūras nams 3 3
6 Māksla Eksponēšana Aizkraukles Mākslas skola 5 5
7 Dokumenti, priekšmeti, iespieddarbi,foto Izstāde " Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 29 29 04.05.2018 31.05.2021
8 Fotogrāfijas Izstāde " Silver Girls.Retouched History of Photography" Tartu Kunstimuuseum 3 3 12.06.2020 27.09.2020
9 Skulptūra Kopijas izgatavošana Kurmenes Svētā pētera Romas katoļu draudze 1 1 12.03.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 16 217 233
Digitālo attēlu izgatavošanai 1894 88 1982

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 2 2
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 L.Jakubenoka "Viss pūriņš margot margoja" 03.08.2020 21.12.2020 Krājuma izstādes izveidošana Izstrādāta koncepcija un plāns
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Jakubenoka Mēra laika villainīte Žurnāls "Citādā pasaule" nr.10 Laikraksts "Staburags" 3 lpp.
2 L.Jakubenoka Tekstilijas latviešu pārejas rituālos un baltkrievu paralēles Zinātnisku rakstu krājums "Baltkrievu folklora raksti un pētījumi" 36 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Dz. Cepure "Padomju gadi", buklets, A4 formāts 1 lp.
2 Dz. Cepure "Laipni lūdzam kalna Ziedos!", buklets, A4 formāts 1 lp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Krājuma uzskaites kartotēka 308

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6647
Individuālie 4864
Pārējie 762
Apmeklētāji grupās 1021
Skolēni grupās 458
Ārzemnieki grupās 36
Pārējie grupās 527
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2412

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

194

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1164

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

616

Papildu informācija:

Muzejs slēgts apmeklētājiem sakarā ar ārkārtējā stāvokļa ieviešanu no 13. marta līdz 1.jūnijam un no 21.decembra līdz 31. decembrim.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

57

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

23

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

368

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

12

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

107

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

12

tai skaitā muzejā:

12

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 V.Paškova, L.Jakubenoka Gada aplis 2005 11 210 Skolēni ,PII audzēkņi
2 V.Paškova Sadzīve padomju gados Pļaviņu HES un Stučkas pilsētas celtniecības laikā 2017 6 85 Skolēni
3 V.Paškova Kā krējums par sviestu tapa 2018 2 37 Skolēni
4 L.Jakubenoka, V.Paškova Es izjaucu un atkal salieku pasauli 2008 2 24 Skolēni
5 L.Turjanska, V.Paškova Zīmes Daugavas krastos.Auduma apdrukas darbnīca 2019 2 12 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Turjanska, V.Paškova Zīmes Daugavas krastos.Auduma apdrukas darbnīca 2019 12 107 Interesenti
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tikšanās ar izstādes "Tikai no Tevis nav vēstules" autoru E.Lavrinoviču. 19.06.2020 Muzeja izstāžu nams 1 12 Interesenti
2 Aizkraukles rajona partnerības gada sapulce "Kalna Ziedos" 17.06.2020 Muzeja ābeļdārzs 1 47 Dažādi
3 PII "Saulīte" izlaidums "Kalna Ziedos" 27.05.2020 Muzeja ābeļdārzs 1 35 PII audzēkņi, audzinātāji, vecāki
4 Aizkraukles Mākslas skolas izlaidums 12.06.2020 Muzeja ābeļdārzs 2 87 Skolas audzēkņi, pedagogi, vecāki
5 "Kalēju diena Kalna Ziedos" 25.07.2020 Muzeja pagalms, ābeļdārzs 1 505 Pilsētas viesi
6 Jaunā pāra un kāzu viesu godināšana 31.07.2020 Muzejs 1 45 Kāzu viesi
7 Jaunā pāra un kāzu viesu godināšana 22.08.2020 Muzejs 1 10 Kāzu viesi
8 Jaunā pāra un kāzu viesu godināšana 12.09.2020 Muzejs 1 6 Kāzu viesi
9 Jaunā pāra un kāzu viesu godināšana 2.10.2020 Muzejs 1 10 Kāzu viesi
10 Daugavas savienības biedru kopsapulce 7.10.2020 Ekspozīcija "Padomju gadi" 1 17 Daugavas savienības biedri
11 Izstādes SkujaBraden "Iepriecināt" atklāšana 16.10.2020 Muzeja izstāžu nams 1 18 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 1. Pastāvīgās ekspozīcijas ēkā iespējams iekļūt ar ratiņkrēslu pašu spēkiem. Iespējams brīvi pārvietoties visās telpās 1.stāvā. Nav iespējams apskatīt ekspozīciju 2.stāvā. 2. Izstāžu namā apmeklētājs ratiņkrēslā var iekļūt ar nelielu palīdzību. Var brīvi pārvietoties visā zālē. 3. Ar ratiņkrēsliem iespējams iekļūt Atklātajā krātuvē. 4. Pastāvīgo ekspozīciju "Padomju gadi" cilvēki ratiņkrēslā var apskatīt ar ļoti lielu piepūli. Pastāvīgā ekspozīcija "Padomju gadi" ir izvietota Aizkraukles novada kultūras namam piederošās telpās. Kultūras nams, sadarbībā ar muzeju izstrādāja projektu vērienīgai ēkas renovācijai, lai saņemtu ES finansējumu, 2019.gadā tas tika iesniegts projektu konkursā. Diemžēl. projekts netika atbalstīts. Šobrīd tiek meklēti projektu konkursi, kuros varētu startēt ar šo projektu. Projekts paredz lifta ierīkošanu invalīdu vajadzībām.
2. Redzes invalīdiem Muzejā nav redzes invalīdiem piemērotas ekspozīcijas. Ir iespējams piedalīties muzeja pasākumos, kuros tiek runāts teksts, atskaņota mūzika.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

4

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

3

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Izveidota jauna pastāvīgās ekspozīcijas "Padomju gadi" sadaļa "Higiēnas un uzkopšanas priekšmeti". Muzeja budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
"Daugava laiku lokos" Izstāde 13.02.-1.06. Biržai (Lietuva)muzejs "Sela" Biržai Lietuva
"Silver Girls.Retouhed History of Photography" Izstāde 12.06.-27.09. Tartu Kunstimuuseum Tartu Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1989
Krātuve Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 1994
Izstāžu nams Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2000
Šķūnis- nojume Muzeja iela, "Kalna Ziedi" Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

20000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Izstāžu nams
Pastāvīgās ekspozīcijas ēka
Šķūnis - nojume

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1737

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1439
Krājuma telpas 298
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: