1991. gada barikāžu muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Renārs Zaļais

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
administratore, muzeja pedagogs Evita Mača 67213525 26664953 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Misija:

Apzināt, saglabāt, izpētīt un popularizēt garīgās un materiālās liecības par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā, kas ir valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulminācija. Veicināt nacionāli patriotisko jūtu veidošanos skolu un studējošajā jaunatnē. Saglabāt 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča upuru piemiņu.

Darbība:

Muzeja mērķis ir ar muzejā uzkrātā kultūrvēsturiskā materiāla palīdzību sekmēt sabiedrības izpratni par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem kā cīņas par Latvijas valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulmināciju. Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

1991. gada barikāžu muzeja mājaslapā pieejama vispārīga informācija par muzeju, aktualitātes, piedāvājums, mediotēka (foto, video, saites, literatūra), kontaktinformācija un informācija par 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību.

Mājaslapas adrese:

1991. gada barikāžu muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2021

Kas aktualizē informāciju:

administratore

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

66A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

BM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Privāts

Juridiskais statuss:

Biedrība

Padotība/piederība:

1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ekspozīcija un izstādes Bezmaksas ieeja muzeja pamatekspozīcijā un maināmajās izstādēs
2 Krājuma pieejamība Muzejā noteiktā kārtībā, ar iepriekšēju pierakstu Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Individuālā ekskursija gida vadībā latviešu valodā (EUR 10.00)
2 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Grupas ekskursija gida vadībā latviešu valodā (4-10 cilvēki - 3,00 EUR/persona 11 cilvēki un vairāk - 2,50 EUR/persona)
3 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Individuālā ekskursija gida vadībā angļu vai krievu valodā (EUR 10.00)
4 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Grupas ekskursija gida vadībā krievu vai angļu valodā (4-10 cilvēki - 3,00 EUR/persona 11 cilvēki un vairāk - 2,50 EUR/persona)
5 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Spēlēsim barikādes" Nodarbība "Spēlēsim barikādes" 1. -7. klašu skolēniem. (EUR 14,00 no grupas (līdz 30 personām), skolotājiem - bez maksas.)
6 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Barikāžu CV" Nodarbība "Barikāžu CV" 8. - 12. klases skolēniem. (EUR 14,00 no grupas (līdz 30 personām), skolotājiem - bez maksas.)
7 Muzeja izglītojošā programma "Uz barikādēm" „Uz barikādēm” 6.–12. klašu skolēniem. Muzeja ekspozīcijas apskate. Pastaiga pa barikāžu vietām Vecrīgā un pilsētas centrālajā daļā. (EUR 28,00 (līdz 30 personām))
8 Muzeja izglītojošā programma "Virtuālā ekskursija" Muzejpedagoģijas programmas “Virtuālā ekskursija” mērķauditorija ir 1.–5. klašu skolēni un 6-12. klašu skolēni. Katrai grupai ir atšķirīgas filmas un dažādi uzdevumi atbilstoši vecumam. Skolēniem ir virtuāli jāaplūko 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcija, jānoskatās piedāvātā filma par barikādēm un, balstoties uz redzēto, jāaizpilda darba lapas. (EUR 50,00 no grupas)
9 Konferenču, semināru un banketu telpu noma Telpas līdz 80 personām. Pieejams tehniskais aprīkojums. (EUR 20,00 stundā)
10 Muzeja ceļojošā izstāde "Muzeobuss" Ceļojošās izstādes vajadzībām pielāgotais 20.gs. 80.-90. gadu pasažieru autobuss Ikaruss. Izstādē apskatāmi barikāžu laika videoieraksti, dokumentālās filmas, fotoattēliun priekšmeti. Apskatāms Iekšlietu ministrijas ieņemšanas 1991. gada 20. janvārī makets. (EUR 300,00 par izbraukumu)
11 Krājuma materiālu izmantošana, deponēšana Krājuma materiālu deponēšana, muzeja priekšmetu atlase, digitālo kopiju izgatavošana (EUR 1,00/ vienība)
12 Muzeja izglītojošā programma "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" Muzejpedagoģiskās programmas saturs pielāgots vecuma grupām: pirmsskola (5-6 gadi), 1. – 3. klase, 4. – 6.klase, 7. – 9. klase un 10. – 12. klase. Nodarbības ilgums no 1 - 1,5 h atkarība no vecuma grupas. (EUR 14,00 - 20,00 (atkarībā no nodarbības ilguma) (līdz 30 personām))
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 19.03.2009
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma darba noteikumi 02.07.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 02.07.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.07.2002
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 01.07.2002

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2022.gada beigās:

9936

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

6730

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

654

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

7

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 650 6

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

9870

Vienību skaits, kas netika atrastas:

6

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

6789

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1194

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1194

Krājums: izmantošana

2022.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

118

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

64

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

61

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pamatekspozīcija 64 61

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

29

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

29

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Brīvības balss '91" 29 29

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

41

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

28

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Rīcība.Brīvība" 41 28

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

94

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

75

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Video ieraksti - atmiņas Videoieraksti - atmiņas Lēdurgas pagasta pasākums Vidzemes augstkola 3 0 06.01.2022 20.01.2022
2 Negatīvs, poliesters Muzejapedagoģija Kauguru kultūras nams 10 10 13.01.2022 31.01.2022
3 Audio ieraksts. Digitāli Atceres pasākums Cēsu v/m muzejs 14 0 13.01.2022 27.01.2022
4 Fotonegatīvs "latvijas mediju arheoloģija" "Ascendum' 1 1 03.02.2022 20.01.2023 Iespieddarbs
5 Festivāls " Survival Kit" Māksla barikāžu laikā Elvīra Bloma 18 18 09.05.2022 31.05.2022
6 Fotoattēls, fotonegatīvs Barikāžu laiks Pils ielā, Rīgā Laikmet., mākslas centrs 6 6 06.08.2022 31.08.2022
7 Fotonegatīvs Valsts prezidenta institūcijai - 100 Valsts kanceleja 2 2 19.08.2022 21.08.2022
8 Fotoattēls, fotonegatīvs Muzejapedagoģija -soc., zinības Ilze Vaivode 7 7 20.09.2022 30.09.2022
9 Fotoattēls, digitāli Milicijas darbinieki barikāžu laikā Preiļu liet., māksas muzejs 23 21 13.01.2022 21.01.2022
10 Fotoattēls, fotonegatīvs Atceres pasākums Vecumnieku tautas nams 10 10 30.12.2022 20.01.2023

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

5

no tām uzsāktas īstenot:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Evita Mača "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 01.06.2022 01.11.2022 Muzeja izglītojošās programmas izstrāde pabeigts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Renārs Zaļais "Barikādes Latvijā 1991. Barikādes Ukrainā 2014 - 2022" 6 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 5 -6 gadi (pirmsskola) Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. 6 lpp.
2 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 1. - 3. klase (sākumskola) Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. 6 lpp.
3 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 4. - 6. klase (sākumskola) Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. 6 lpp.
4 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 7. - 9. klase (pamatskola) Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. 6 lpp.
5 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 10. - 12. klase (vidusskola) Caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. 6 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2022.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3485
Individuālie 1956
Apmeklētāji grupās 1529
Skolēni grupās 1392
Ārzemnieki grupās 53
Pārējie grupās 84
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3130

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

269

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1883

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

90

Papildu informācija:

Muzejs atvērts sestdienās sākot no 2022. gada septembra, neskaitot valsts svētku dienas.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

12

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – norišu skaits:

40

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem – dalībnieku skaits:

833

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – norišu skaits:

0

Muzeja izglītojošās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa – dalībnieku skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

1

tai skaitā muzejā:

1

Muzeja izglītojošās programmas, pieskaņotas izglītības vadlīnijām un standartiem (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads, kad programma uzsākta Norišu skaits Dalībnieku skaits Auditorijas sastāvs
1 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 2022 12 263 5 - 6 gadus veci bērni
2 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 2022 2 32 1. - 3. klašu skolēni
3 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 2022 5 106 4. -6. klašu skolēni
4 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 2022 12 237 7. -9. klašu skolēni
5 Anna Braža "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" 2022 1 15 10. - 12. klašu skolēni
6 Inese Viesture "Spēlēsim barikādes" 2010 1 20 1. -7 .klašu skolēni
7 Inese Viesture/Kaspars Zaltāns "Barikāžu CV" 2010 1 24 8. - 12. klašu skolēni
8 Silva Janiševska/Kaspars Zaltāns "Uz barikādēm" 2013 2 16 6. - 12. klašu skolēni
0 Ieva Eglīte "Virtuālā ekskursija" 2020 4 120 1. - 12. klašu skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 1991. gada barikāžu dalībnieku pateicības rakstu un statusa apliecību pasniegšana 21.08.2022. 1991. gada barikāžu muzejs 1 36 1991. gada barikāžu dalībnieki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Piekļūšana muzejam cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir apgrūtināta, tā kā muzejs atrodas ēkas otrajā stāvā un ir pieejamas tikai kāpnes.
2. Redzes invalīdiem Muzeju ir apmeklējuši cilvēku grupas ar redzes traucējumiem, taču nav izstrādāti materiāli vides pieejamības uzlabošanai.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeju ir apmeklējuši cilvēku grupas ar dzirdes traucējumiem, taču nav izstrādāti materiāli vides pieejamības uzlabošanai.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2022.gadā:

0

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050 Krāmu iela 3 1737 8848
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

292

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 210
Krājuma telpas 15
Pārējās telpas 67
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Kino seansi
Izstādes pārdošanas