1991. gada barikāžu muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Renārs Zaļais

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
administratore, muzeja pedagogs Evita Mača 67213525 26664953 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Sākums:

2001. gada 24. maijā 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonds nolēma dibināt 1991. gada barikāžu muzeju. Muzeja trīs ekspozīciju zāles par barikāžu notikumiem vēra durvis apmeklētājiem 2001. gada 21. augustā. 2006. gadā atklāta jaunā muzeja ekspozīcija un izveidota arī muzeja ceļojošā ekspozīcija – muzeobuss, kas pirmoreiz interesentiem bija apskatāms Muzeju naktī. Muzeja pamatekspozīcija papildināta un paplašināta (no trīs uz sešām telpām) 2014. gada sākumā.

Misija:

Apzināt, saglabāt, izpētīt un popularizēt garīgās un materiālās liecības par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā, kas ir valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulminācija. Veicināt nacionāli patriotisko jūtu veidošanos skolu un studējošajā jaunatnē. Saglabāt 1991. gada janvāra barikāžu un augusta puča upuru piemiņu.

Darbība:

Muzeja mērķis ir ar muzejā uzkrātā kultūrvēsturiskā materiāla palīdzību sekmēt sabiedrības izpratni par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem kā cīņas par Latvijas valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulmināciju. Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

1991. gada barikāžu muzeja mājaslapā pieejama vispārīga informācija par muzeju, aktualitātes, piedāvājums, mediotēka (foto, video, saites, literatūra), kontaktinformācija un informācija par 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību.

Mājaslapas adrese:

1991. gada barikāžu muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2021

Kas aktualizē informāciju:

administratore

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

66A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

BM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Privāts

Juridiskais statuss:

Biedrība

Padotība/piederība:

1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ekspozīcija un izstādes Bezmaksas ieeja muzeja pamatekspozīcijā un maināmajās izstādēs
2 Krājuma pieejamība Muzejā noteiktā kārtībā, ar iepriekšēju pierakstu Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Individuālā ekskursija gida vadībā latviešu valodā (EUR 10.00)
2 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Grupas ekskursija gida vadībā latviešu valodā 5,00 EUR/persona
3 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Individuālā ekskursija gida vadībā angļu vai krievu valodā (EUR 10.00)
4 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Grupas ekskursija gida vadībā krievu vai angļu valodā 5,00 EUR/persona
5 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Spēlēsim barikādes" Nodarbība "Spēlēsim barikādes" 1. -7. klašu skolēniem. (EUR 25,00 no grupas (līdz 30 personām), skolotājiem - bez maksas.)
6 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Barikāžu CV" Nodarbība "Barikāžu CV" 8. - 12. klases skolēniem. (EUR 25,00 no grupas (līdz 30 personām), skolotājiem - bez maksas.)
7 Muzeja izglītojošā programma "Uz barikādēm" „Uz barikādēm” 6.–12. klašu skolēniem. Muzeja ekspozīcijas apskate. Pastaiga pa barikāžu vietām Vecrīgā un pilsētas centrālajā daļā. (EUR 35,00 (līdz 30 personām))
8 Muzeja izglītojošā programma "Virtuālā ekskursija" Muzejpedagoģijas programmas “Virtuālā ekskursija” mērķauditorija ir 1.–5. klašu skolēni un 6-12. klašu skolēni. Katrai grupai ir atšķirīgas filmas un dažādi uzdevumi atbilstoši vecumam. Skolēniem ir virtuāli jāaplūko 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcija, jānoskatās piedāvātā filma par barikādēm un, balstoties uz redzēto, jāaizpilda darba lapas. (EUR 50,00 no grupas)
9 Konferenču, semināru un banketu telpu noma Telpas līdz 80 personām. Pieejams tehniskais aprīkojums. (EUR 20,00 stundā)
10 Muzeja ceļojošā izstāde "Muzeobuss" Ceļojošās izstādes vajadzībām pielāgotais 20.gs. 80.-90. gadu pasažieru autobuss Ikaruss. Izstādē apskatāmi barikāžu laika videoieraksti, dokumentālās filmas, fotoattēliun priekšmeti. Apskatāms Iekšlietu ministrijas ieņemšanas 1991. gada 20. janvārī makets. (EUR 300,00-450 par izbraukumu)
11 Krājuma materiālu izmantošana, deponēšana Krājuma materiālu deponēšana, muzeja priekšmetu atlase, digitālo kopiju izgatavošana (EUR 1,00/ vienība)
12 Muzeja izglītojošā programma "Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad" Muzejpedagoģiskās programmas saturs pielāgots vecuma grupām: pirmsskola (5-6 gadi), 1. – 3. klase, 4. – 6.klase, 7. – 9. klase un 10. – 12. klase. Nodarbības ilgums no 1 - 1,5 h atkarība no vecuma grupas. (EUR 25,00 - 30,00 (atkarībā no nodarbības ilguma) (līdz 30 personām))
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 19.03.2009
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma darba noteikumi 02.07.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 02.07.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.07.2002
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 01.07.2002