1991. gada barikāžu muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Renārs Zaļais

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
administratore Ieva Eglīte 67213525 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
barikades.lv

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Misija:

Apzināt, saglabāt, izpētīt un popularizēt garīgās un materiālās liecības par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā, kas ir valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulminācija. Veicināt nacionāli patriotisko jūtu veidošanos skolu un studējošajā jaunatnē. Saglabāt 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča upuru piemiņu.

Darbība:

Muzeja mērķis ir ar muzejā uzkrātā kultūrvēsturiskā materiāla palīdzību sekmēt sabiedrības izpratni par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem kā cīņas par Latvijas valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulmināciju. Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

66A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

BM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Privāts

Juridiskais statuss:

Biedrība

Padotība/piederība:

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, ICOM Latvija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 11:00 17:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ekspozīcija un izstādes Bezmaksas ieeja muzeja pamatekspozīcijā un maināmajās izstādēs
2 Krājuma pieejamība Muzejā noteiktā kārtībā, ar iepriekšēju pierakstu Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Individuālā ekskursija gida vadībā latviešu valodā Eur 10.00
2 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Grupas ekskursija gida vadībā latviešu valodā 4-10 cilvēki - 3,00 Eur/persona 11 cilvēki un vairāk - 2,50 Eur/persona
3 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Individuālā ekskursija gida vadībā angļu vai krievu valodā Eur 10,00
4 Ekskursija muzeja ekspozīcijā Grupas ekskursija gida vadībā krievu vai angļu valodā 4-10 cilvēki - 3,00 Eur/persona 11 cilvēki un vairāk - 2,50 Eur/persona
5 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Spēlēsim barikādes" Nodarbība "Spēlēsim barikādes" saistīta ar mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" programmas parauga 8.klases tēmu "Valsts un demokrātija" un 9.klases tēmām "Latvijas valstiskuma izveide", "Latvijas neatkarības atjaunošana" un "Sasniegumi un mūsdienu Latvijas problēmas", kā arī ar mācību priekšmeta "Sociālās zinības" programmas parauga 1.klases tēmu "Mēs Latvijā", 3.klases tēmu "Es lepojos ar savu ģimeni, skolu un valsti", 7.klases tēmu "Es – personība, mana garīgā pilnveidošanās" un 9.klases tēmu "Valsts un demokrātija". Eur 14,00 no grupas (līdz 30 personām), skolotājiem - bez maksas.
6 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Barikāžu CV" Nodarbība "Barikāžu CV" ir saistīta ar mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" 9.klases tēmām "Latvijas valstiskuma izveide", "Latvijas neatkarības atjaunošana" un 10.–12.klases tēmām "Valsts un varas vēsture", "PSRS un tās sabrukums", "Latvijas Republikas Saeima" un "Latvijas valstiskuma vēsture", kā arī ar mācību priekšmeta "Politika un tiesības" 10.–12.klases šādiem tematiem – "Politiskie režīmi", "Politiskie uzskati un idejas", "Valsts varas institūcijas". Eur 14,00 no grupas (līdz 30 personām), skolotājiem - bez maksas.
7 Muzejpedagoģiskā nodarbība "Uz barikādēm" „Uz barikādēm” 6.–12. klašu skolēniem. Skolēniem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes muzeja zālēs un Rīgā, barikāžu vietās.Nodarbība "Uz barikādēm" saistīta ar mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" programmas parauga 8.klases tēmu "Valsts un demokrātija" un 9.klases tēmām "Latvijas valstiskuma izveide", "Latvijas neatkarības atjaunošana" un "Sasniegumi un mūsdienu Latvijas problēmas", kā arī 10.–12.klases tēmām "Valsts un varas vēsture", "PSRS un tās sabrukums", "Latvijas Republikas Saeima" un "Latvijas valstiskuma vēsture", kā arī ar mācību priekšmeta "Politika un tiesības" 10.–12.klases šādiem tematiem – "Politiskie režīmi", "Politiskie uzskati un idejas", "Valsts varas institūcijas". Eur 28,00(līdz 30 personām)
8 Konferenču, semināru un banketu telpu noma Telpas līdz 80 personām. Pieejams tehniskais aprīkojums. Eur 20,00stundā
9 Muzeja ceļojošā izstāde "Muzeobuss" Ceļojošās izstādes vajadzībām pielāgotais 20.gs. 80.-90. gadu pasažieru autobuss Ikaruss. Izstādē apskatāmi barikāžu laika videoieraksti, dokumentālās filmas u.c. Pieejama barikāžu dalībnieku elektroniskā datu bāze, Iekšlietu ministrijas ieņemšanas 1991.gada 20.janvārī makets. Eur 250,00 par izbraukumu
10 Krājuma materiālu izmantošana, deponēšana Krājuma materiālu deponēšana, muzeja priekšmetu atlase, digitālo kopiju izgatavošana EUR 1,00/ vienība
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 19.03.2009
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma darba noteikumi 02.07.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 02.07.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.07.2002
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 01.07.2002

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

9196

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

6783

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

194

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

65

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 194 65

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

7965

Vienību skaits, kas netika atrastas:

14

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

5117

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1056

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

1056

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

90

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

64

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

61

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
64 61

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

29

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

29

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Brīvības balss 91" 29 29

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

101

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

93

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Latvijas Radio audioieraksti Pasākums Dobeles tirgus laukumā Dobeles K/N 13 13 20.01.2019 20.01.2019
2 Videoieraksts Bērnu nodarbība Latvijas Vēstniecība Baltkrievijā 1 1
3 Forogrāfijas Vispārējās izglītības skolu vēstures skate "Barikādes 1991" Rīgas 31. vidusskola 15 8
4 Fotogrāfija (digitāli) LNA PDVA 25 g. jubilejas izstāde LNA personālā dok. nod. 1 1
5 Fotogrāfijas Lačplēša Kara ordenim - 100 LNVM Numismātikas nod. 3 3 24.10.2019
6 Fotogrāfijas Promocijas darbs D. Andrejevs (Mančesteras Universitāte) 5 5 12.08.2019
7 Fotogrāfijas Projekts "Mājupceļš - brīvībā" Ziņu portāls "Delfi" 15 15 25.09.2019
8 Fotogrāfijas Barikāžu piemiņas pasākums Siguldas ūdenstornī Sandis Mikanovskis 48 47

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4267
Individuālie 3186
Apmeklētāji grupās 1081
Skolēni grupās 883
Ārzemnieki grupās 48
Pārējie grupās 150
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3384

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

299

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2044

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

294

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

50

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

39

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

844

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Viesture Spēlēsim barikādes 2010 15 382 1.-7. klašu skolēni
2 Inese Viesture/ Kaspars Zaltāns Barikāžu CV 2010 11 226 8.-12. klašu skolēni
3 Silva Janiševska/ Kaspars Zaltāns Uz barikādēm 2013 13 236 6.-12. klašu skolēni

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050 Krāmu iela 3 1737 8848
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

292

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 210
Krājuma telpas 15
Pārējās telpas 67
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas