1991. gada barikāžu muzejs

Kontaktinformācija

Adrese:

Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050

Vadītājs/ direktors:

Renārs Zaļais

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
administratore, muzeja pedagogs Evita Mača 67213525 26664953 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2001

Misija:

Apzināt, saglabāt, izpētīt un popularizēt garīgās un materiālās liecības par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā, kas ir valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulminācija. Veicināt nacionāli patriotisko jūtu veidošanos skolu un studējošajā jaunatnē. Saglabāt 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča upuru piemiņu.

Darbība:

Muzeja mērķis ir ar muzejā uzkrātā kultūrvēsturiskā materiāla palīdzību sekmēt sabiedrības izpratni par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem kā cīņas par Latvijas valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulmināciju. Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

1991. gada barikāžu muzeja mājaslapā pieejama vispārīga informācija par muzeju, aktualitātes, piedāvājums, mediotēka (foto, video, saites, literatūra), kontaktinformācija un informācija par 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību.

Mājaslapas adrese:

1991. gada barikāžu muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2021

Kas aktualizē informāciju:

administratore

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

66A4

Akreditācijas datums:

06.11.2018

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Muzeja šifrs:

BM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Privāts

Juridiskais statuss:

Biedrība

Padotība/piederība:

1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība

Dalība organizācijās:

Starptautiskā Muzeju padome - ICOM, Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejs, atbilstoši savam profilam un muzeja misijai, veic šādas funkcijas: 1. Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 3. Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšana, apmeklētāju iesaistīšana pasākumos un intereses radīšana par Latvijas neseno pagātni, neatkarības centieniem, vērtībām un tradīcijām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 19.03.2009
2. Noteikumi par krājumu Muzeja krājuma darba noteikumi 02.07.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 02.07.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi 01.07.2002
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 01.07.2002

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

118

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

64

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

61

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pamatekspozīcija 64 61

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

57

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

57

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Brīvības balss 91" 29 29
2 "Rīcība Brīvība" 28 28

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

111

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

107

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Fotogrāfija, negatīvs, digitāli Videoklips- "Cerība" Ivars Levandovskis 39 39 18.01.2021 31.01.2021
2 Fotogrāfija, negatīvs, paspartū, videofilma digitāli Barikāžu rekonstrukcijas un vides instalācijas Dobeles k/n 15 13 18.01.2021 31.01.2021
3 Rokraksts, dokuments Izstāde "Rīcība brīvība" Vladislavs Rubulis 28 28 11.02.2021 31.01.2023 Gala termiņš nav noteikts
4 Videotehnika, aksesuārs Mākslas filma " Janvāris" Evita Mača 1 1 23.02.2021 24.01.2021
5 Fotogrāfija, negatīvs, digitāli Vide Doma Baznīcā "Svētdienas Rīts" 4 4 20.12.2021 31.01.2022
6 Fotogrāfija, audio, video materiāli Dokumentālā filma Priekules nov., pašvald 23 21 13.04.2021 31.01.2022 Dokumentālā filma
7 Fotogrāfija, negatīvs, digitāli Grāmata " mana skiču klade" Voldemārs Hermanis 1 1 21.06.2021 31.01.2022 Grāmata

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2021.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
2. Monogrāfijas 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Evita Mača Kultūras darbinieki 1991. gada barikādēs 01.09.2021 31.12.2022 Pētnieciskais raksts, izstādes plāna sagatavošana Materiālu apkopošana
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Romualds Ražuks Latvijas Tautas fronte barikādēs 383 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Evita Mača Rīcība. Brīvība. Barikādes nesākās janvārī 13 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 530
Individuālie 503
Apmeklētāji grupās 27
Ārzemnieki grupās 4
Pārējie grupās 23
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

526

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

111

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

777

Papildu informācija:

Muzejs slēgts no 01.01.2021. - 05.07.2021. un no 21.10.2021. līdz 15.11.2021.

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

6

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

1

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050 Krāmu iela 3 1737 8848
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

292

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 210
Krājuma telpas 15
Pārējās telpas 67
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Kino seansi
Izstādes pārdošanas