Višķu pagasta senioru deju kopa "Magones"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Kontaktpersona:

Vita Vanaga

Tālrunis:

28751563

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2009

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Višķu pagasta pārvalde

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Višķu pagasta senioru deju kopa "Magones"savu darbību sāka 2009.gadā. Sākumā darbojās kā Eiropas senioru deju kopa un bija republikas senioru Eiropas deju kolektīvu asociācijā.

Misija:

Deju kolektīva moto : "Kustība - tā ir dzīvība, kas notur mūs šajā pasaulē".

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

12

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12
45-61 gads 5
62 un vairāk gadi 7