Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Dzintarkalni, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

Vadītājs:

Ilga Porniece

Tālrunis:

29595334

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1972

Kolektīva raksturojums

Sākums:

1972.gadā nodibinājās lībiešu ansamblis "Kāndla" (tulkojumā - kokle) Hildas Grīvas vadībā. 2004.gadā dziesmu ansamblis pārtapa par līvu folkloras kopu Ilgas Pornieces vadībā. Kopā „Kāndla” darbojas dalībnieki vecumā no 23 līdz 80 gadiem.

Misija:

Apgūt, saglabāt un rūpēties par tautas tradicionālās kultūras saglabāšanu, popularizēšanu.

Darbība:

Ir tradicionālās kultūras aktualizācija, jaunrades attīstība, līvu-lībiešu tradīciju iepazīšana un popularizēšana, kultūras mantojuma saglabāšana valstī un ārpus tās – folkloras festivālu „BALTICA”, somugru radu tautu festivālu, Līvu svētku, Latvijas dziesmu un deju svētku, kultūras pasākumu un gadskārtu ieražu svētku programmu aprišu iezīmēšana, kas ir kopu darbības sasniegumu nozīmīgākā mākslinieciskā izpausme. Darbības veidi – dziedāšana, dejošana, rotaļāšanās, stāstāmā folklora, muzicēšana un tautas instrumentu spēle (kokle, vijole, dūdas, akordeons, cītara, velna bungas, bundziņas, svilpavnieki).

Nodarbības notiek:

Pirmdienās un ceturtdienās plkst.18:00

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Lībiešu

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 3 5
25-44 gadi 1
45-61 gads 2 4
62 un vairāk gadi 1

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
2018. gads 10.,11.februāris XIX starptautiskais masku tradīciju festivāls un skate Kārsavā Uzslava