Senioru deju kolektīvs "Aizkrauklis"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> senioru

Adrese:

Kalna iela 20, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs:

Inita Vilciņa

Tālrunis:

29519464

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2007

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

"Aizkrauklis" dibināts 1984.gadā, bet kopš 2007.gada darbojas kā divi vienā, t.i., blakus vidējās paaudzes deju kolektīvam tika izveidots senioru deju kolektīvs.

Nodarbības notiek:

Otrdienās, Ceturtdienās 19.00-21.00 Pagasta kultūras namā

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

19

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 10 9
45-61 gads 3 6
62 un vairāk gadi 7 3

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
I.Dreļa hor., J.Kulakova m. Ienes Māras baznīcā
J.Purviņš hor., gr. "Iļģi" m. Aud, māmiņa, villainīti
J.Ērgļa hor., tautas un M.Brauna mK.Bārbale apd. Pa zaru zariem, pa lapu lapām iet mūsu pādīte
V.ozola hor., V.sama m. Atvadu kadriļa
L.Āboliņas hor., t.m. T.Bērziņas apd. Dāmu un kungu deja
A.Silītes hor. un mūzika Rakstiņš
J.Ērgļa hor., I.reiznieces m. Kāsīts tup namiņā
V.ozola hor., R.Šteina hor. Skatieties, jauni ļaudis

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
13.janvārī Koncerts Pulkā nāc, dejot sāc
3.februārī Koncerts Ielūdz "Radi"
24.februārī Koncerts Vedam danci šovakar simtu jūdžu garumā
10.marts Skate Aizkraukles apriņķa deju kolektīvu skate
1.aprīlī Svētki Liledienas Kalna ziedos
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
6.janvārī Koncerts Ogres kultūras centrs
20.janvārī Koncerts Bigas krūze Grenstāles kultūras nams
17.februārī Koncerts sadancis Vallē Valle
24.aprīlis Koncerts Sadancis Meņģelē
1. - 8.jūlijs Svētki Rīga XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki