Sedas vokālais ansamblis "Sudāruška"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Mazākumtautību kolektīvs >> mūzikas

Adrese:

Parka iela 21, Seda, Strenču nov., LV-4728

Vadītājs:

Jeļena Tēraudkalne

Tālrunis:

29694567

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2009

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Vokālais ansamblis "Sudāruška" dibināts 2009.gada novembrī Sedā

Darbība:

Sastāvs diezgan patstāvīgs. Ansamblī dzied 8 dalībnieces vecumā no 43 līdz 73 gadiem. Repertuārs ļoti plašs. Ir dziedātas kā krievu, kazaku, ukraiņu, latgaļu, čigānu tautas dziesmas, tā arī autoru dziesmas. Pavadījumiem tiek izmantoti mūzikas instrumenti – bajāns, ģitāra, klavieres, dziedam arī a`capello. Ansamblis “Sudāruška” daudz uzstājas savā novadā. Bieži tiek aicināts piedalīties koncertos arī citos novados. Ir koncertēts Zilākalnā, Vecatē, Ēvelē. Kā tradīcija ir izveidojusies piedalīties tautas muzikantu saietos Rencēnos, Matīšos, Valmierā, Lugažos. 2013. gadā kolektīva lielākais sasniegums bija dalība vokālo ansambļu skatē Liepājā, kurā ieguva 2 pakāpi un iespēju piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Informācija citās internetvietnēs: