Sabiedriskā centra "Laucesa" vēstures izpētes interešu grupa

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

"19", Laucesa, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., LV-5461

Tālrunis:

65471034

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2011

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Vēstures izpētes interešu grupa nodarbojas ar Laucesas pagasta vēstures un kultūras izpēti un materiāla vākšanu.

Misija:

Vākt un popularizēt Laucesas pagasta vēsturiskos datus; nemateriāla mantojuma izpēte un saglabāšana.

Darbība:

Informācijas vākšana un apkopošana, vēsturisko pasākumu organizēšana sadarbībā ar Laucesas pagasta bibliotēku un sabiedrisko centru "Laucesa".

Nodarbības notiek:

Pārskata gadā tikšanas nenotika.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Papildu informācija par kolektīva darbību:

2023. gadā vēstures izpēte grupā nenotika