Sabiedriskā centra "Laucesa" sieviešu vokālais ansamblis "Prieks"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

"19", Laucesa, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., LV-5461

Vadītājs:

Inna Kralika

Tālrunis:

28346215

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2004

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs darbojas kopš 1. maija 2004. gada. Ansambļa kolektīvs aktīvi piedalās koncertos pašu pagastā un novadā, kā arī Latgales novada Senioru festivālā. Muzikālais sasniegums koncertskatēs ir II un III pakāpes diplomi.

Misija:

Nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālākattīstību. Veicināt vokālo ansambļu māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi. Rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā Latvijā. Sekmēt vokālo ansambļu repertuāra paplašināšanu.

Darbība:

Piedalīšanos Latgales senioru festivālā, Augšdaugavas novada koncertskatē, pagastu koncertos, pasākumos.

Nodarbības notiek:

trešdienās 13.00-15.00

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Baltkrievu

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

11