Rīga, jauktais koris "Mezgli"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Zeļļu iela 4, Rīga, LV-1002

Vadītājs:

Elīna Skuja

Tālrunis:

26146545

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2014

Statuss:

Patstāvīgs kolektīvs

Piederība:

Biedrība MEZGLI

Kolektīva raksturojums

Misija:

Jauktā kora MEZGLI darbības misija ir radīt labvēlīgu vidi vēlmei un iespējām iesaistīties ikvienam dziesmas mīļotājam un kļūt par kolektīva pilntiesīgu un atbildīgu dalībnieku, nodrošināt katra dziedātāja individuālo spēju izkopšanu kora kopskaņas radīšanai, sniegt ieskatu skatuves kultūrā, rādīt dzīvu kormūzikas piemēru izglītojamajiem un viņu vecākiem, iesaistot tos, kā arī nodrošinot Dziesmu svētku tradīcijas pēctecību, sniedzot iespēju piedalīties Pārdaugavas un Rīgas iedzīvotājiem kopkora repertuāra apgūšanā, tādējādi bagātinot Pārdaugavas un Rīgas kultūrtelpu.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:30 - 20:30

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

51

Papildu informācija par kolektīva darbību:

2022. gadā jauktais koris Mezgli atsācis aktīvu darbību, kas pēc Covid-19 pandēmijas nebija nemaz tik vienkārši. Nomainījies dziedātāju sastāvs, jo pandēmijas laikā mainījušās cilvēku prioritātes, dzīvesvieta, dzīves mērķi. Kolektīvs veidojis no jauna savu skanējumu, pieturoties pie tradīcijām un kora vērtībām. Dziedātājiem tiek piedāvātas vokālās nodarbības pie vokālā pedagoga, tiek domāts par labsajūtu mēģinājuma laikā, veidota kora saviesīgā dzīve. 2022. gadā jauktais koris Mezgli piedalījies 15 dažādos koncertos un pasākumos, kā arī apguvis 6 dažādas koncertprogrammas. Protams, ka virsmērķis ir Dziesmu svētku repertuāra apguve un dalība Dziesmu svētkos 2023. gadā.