Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama bērnu deju ansamblis "Ručejok"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs:

Tatjana Patmalniece

Tālrunis:

29616805

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kopš 2005. gada savu darbību ir uzsācis bērnu deju kolektīvs „Ručejok”, kuru vada Tatjana Patmalniece.

Misija:

Aizsargāt un attīstīt etnisko kultūras identitāti un popularizēt Latvijā dzīvojošo etnisko grupu kultūras vērtības. - Stiprināt valsts gādību par Latvijas mazākumtautību kultūras bagātību saglabāšanu, izpēti un tradīciju attīstību. - Attīstīt cilvēkos cieņu un iecietību pret citas tautas kultūru. - Veidot sadarbību ar nacionālo biedrību mītnes zemēm (kultūras organizācijām, uzņēmējiem,pašvaldībām), tādējādi veicinot tūristu piesaisti. - Turpināt darbību kultūrizglītojošā nozarē (sadarbības projekti ar pilsētas skolām, pirmskolas iestādēm; jauniešu teātru festivālu organizēšana un piedalīšanās.

Darbība:

Mazajiem dejotājiem, apgūstot krievu tautas deju soļus, ir radies kolektīva nosaukums "Ručejok". Jaunie dejotāji uzstājas Rīgā Maskavas namā. Katru gadu ansamblis piedalās Bērnu aizsardzības dienas svētkos, Krievu kultūras nedēļā, Masļenicas svinībās Rēzeknē un citās Latgales pilsētās. Ik gadu kolektīvs piedalās "Tatjanas dienas" svētkos, mazie dejotāji uzstājušies arī Daugavpilī, Sanktpēterburgā (Krievija), Visaginasā (Lietuva), Narvā (Igaunija). Kā visi Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama mākslinieciskie kolektīvi, arī ansamblis „Ručejok” 2013. gadā piedalījās Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju konkursā, kā arī XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos mazākumtautību dienā „Gaismas avots” Vērmanes dārzā. Dalībniekus skaits – 16.

Nodarbības notiek:

Ceturtdien 15.00 - 17.00, Sestdien 11.00 - 13.00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Mazākumtautību kolektīvs:

Tautība:

Krievu

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Meiteņu

Dalībnieku skaits:

16