Pastendes kultūras nama pensionāru klubs "Irbenājs"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251

Vadītājs:

Gaida Krūze

Tālrunis:

26202670

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2000

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Pensionāru klubs "Irbenājs" dibināts 2000.gadā Pastendē. Pirmsākumi meklējami jau 1997.gadā, kad Pastendes kultūras namā tika rīkotas izglītojošas nodarbības pensionāriem ar devīzi "Palīdzi pats sev". Tika apzināti darbīgi cilvēki un aicināti iesaistīties sabiedriski aktīvā darbībā, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti un dalītos ar savu dzīves pieredzi. Ciemos tika aicināti kaimiņpagastu pensionāru klubu aktīvisti, lai iedrošinātu pastendniekus pensionāru kluba dibināšanā. Laidzes pagasta pensionāru klubs "Brūklenājs" un toreizējā kultūras dzīves vadītāja Laidzē Ramona Kristvalde ir "Irbenāja" krustvecāki. Pirmā vadītāja ir Velta Benga. No 2013.gada līdz 2017.gada decembrim kluba vadītāja ir Daina Treimane. No 2018.gada janvāra par kluba vadītāju apņemas būt Gaida Krūze.

Misija:

Gadiem nav nozīmes, ja sirds pukst jauna! Dzīvot līdzi laikam, būt aktīvai sabiedrības daļai!

Darbība:

Pensionāru kluba dalībnieki sadarbībā ar Pastendes kultūras namu rīko ikmēneša nodarbības. Ikviena no tām tiek saturiski plānota un veidota, lai būtu informācija par jaunumiem kultūras namā, Talsu novadā un Ģibuļu pagastā. Ir saviesīgā daļa, kurā tiek sveikti dzīves jubilāri un plānota viesošanās pie radniecīgiem pensionāru klubiem. Katrā nodarbībā ir kāds interesants ciemiņš vai uzstājas bērni un skolēni. Reizi gadā Pastendes pensionāru klubs rīko tematisku sarīkojumu, kurā aicina radniecīgus pensionāru kolektīvus no Talsu novada.

Nodarbības notiek:

Vienu reizi mēnesī ceturtdienās no 12:00 līdz 14:00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

19

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 19
45-61 gads 2
62 un vairāk gadi 17

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Pensionāru kluba dalībnieces plāno tikties vienu reizi mēnesī Pastendes kultūras namā, kur sadarbībā ar kultūras nama darbiniekiem top ikmēneša pasākums, kā arī plāno turpināt draudzību ar radniecīgiem klubiem Talsu novadā un tuvējiem kaimiņiem. Turpinās sadarbība ar Talsu novada pensionāru Dienas atvērto centru un pensionāru biedrību.

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
17.01.2019. Tikšanās Ceļa vārdi gadam Pirmā jaunā gada tikšanās, jau tradicionāli, ir ar kristīgu cilvēku. Šoreiz ar Talsu baptistu draudzes mācītāju. Sarunas, pārdomas par dzīves vērtībām. 22
14.03.2019. Tikšanās Jaunumi sociālajā aprūpē PK Irbenājs ikmēneša tikšanās. Viesos Talsu novada pašvaldības sociālie darbinieki. Bērnu deju kolektīva pavasarīgs sveiciens. 21
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
14.02.2019. Tikšanās Spāres muiža un māksla Spāre Pensionāru kluba ikmēneša tikšanās šoreiz Spārē, lai iepazītos ar mākslinieci Ritmu Lagzdiņu un mākslas norisēm Spāres muižā. 17