Novadnieku pagasta pensionāru padome

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Mežvidi, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801

Vadītājs:

Regīna Badovska

Kontaktpersona:

Maija Šulce

Tālrunis:

29164020

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2000

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Kolektīva raksturojums

Misija:

Rūpēties par saturīgu senioru brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu, par sadarbību ar pagasta jauno paaudzi, līdzdarbojoties pasākumos pagasta DIENAS CENTRĀ

Darbība:

Tiek rīkoti rokdarbu apguves pasākumi; atpūtas pēcpusdienas gan kopā ar bērniem, gan kaimiņu pagastu un Saldus senioriem; regulāri piedalās novada senioru pasākumos; tradicionāla kļuvusi vasaras ekskursija.

Nodarbības notiek:

Trešdienās 11:00 - 13:00 Pārējā laikā pēc nepieciešamības

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

43

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 15 28
62 un vairāk gadi 15 28